L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
sowiniec@gmail.com  
 
2009-04-08
TESTAMENT MARSZAŁKA


Latami będzie chodzić w Belwederze.
Piłsudski nigdy nie uwierzy w trwałość
I będzie mruczeć: „Oni nas napadną.”
Kto?
I pokaże na zachód, na wschód
„Koło historii wstrzymałem na chwilę.”Tak wielki poeta Czesław Miłosz w skrótowej ale niezmiernie celnej metaforze ujął rolę jaką odegrał Józef Piłsudski w dziejach Polski i Polaków na początku XX w. To on i skupieni wokół niego młodzi ludzie – strzelcy i legioniści, którzy 6 sierpnia 1914 r. wyruszyli z krakowskich Oleandrów, zdołali zatrzymać koło złowrogiej historii puszczone w ruch pod koniec XVIII w i nadać mu inny bieg. I oto jesienią 1918 r. po 123 latach niewoli i kilku nieudanych próbach jej zrzucenia Polska odrodziła się. Pod jego też przywództwem jako Naczelnika rozpoczęła się pełna nadziei i entuzjazmu budowa niepodległego państwa - II Rzeczpospolitej. Już niebawem stawiła ona zwycięsko czoła śmiertelnemu zagrożeniu, jakie niosła na zachód bolszewicka inwazja.
Osoba I Marszałka Polski Odrodzonej przez następne kilkanaście lat wywierała przemożny wpływ na kształt tego państwa umiejscowionego między Niemcami a Rosją, starając się umacniać jego międzynarodową pozycję w Europie. Odchodząc pozostawił niepisany testament nakazujący Polakom obronę niepodległości w każdych warunkach. Jednak, gdy go zabrakło, koło historii ruszyło ponownie z impetem w dawną stronę. Następcy Komendanta mimo heroicznych wysiłków nie zdołali go zatrzymać. Wspólny niemiecko – bolszewicki najazd we wrześniu 1939 r. oznaczał kres Niepodległej Rzeczpospolitej. Ostatnim zrywem do wolności walczącego narodu było heroiczne lecz beznadziejne powstanie warszawskie. Wychowani w niepodległej Polsce młodzi ludzie z Armii Krajowej próbowali w ten sposób wypełnić testament Marszałka. Ich przegrana przyniosła Polsce na długie dziesięciolecia niewolę.
Gdy w sierpniu 1980 r. Polacy znowu poderwali się ku wolności towarzyszyły im także wizerunki Marszałka i inne symbole legionowe, wcześniej surowo zakazane. Zrodzony wówczas ruch „Solidarność” odegrał znaczącą role w odzyskaniu niepodległości. Równe pół wieku po wrześniowej klęsce nadeszło długo oczekiwane zwycięstwo. Dziś Polska jest od niemal dwudziestu lat wolna, a Trzecia Rzeczpospolita niepostrzeżenie stała się równolatką Drugiej, i dla wielu ludzi wydaje się to stanem naturalnym, któremu nic nie może zagrozić. Nie chcemy pamiętać o cenie, którą przyszło za tę wolność zapłacić. Była ona z pewnością wyższa aniżeli ”trzy grosze i trzy krople krwi”, o których mówił w swoim czasie Marszałek. Wolność nie jest jednak dana raz na zawsze trzeba ją stale chronić i pielęgnować.
Czy pamiętają o tym ludzie, którzy uzyskali z woli wyborców mandat do decydowania o losach kraju? Czy są zdolni do spełnienia testamentu Marszałka?

Tomasz Gąsowski

  DO GÓRY   ID: 19996      DO GÓRY   WSTECZ


Czasopismo "Sowiniec"
Dane teleadresowe Fundacji
Czytelnia FCDCN
Archiwum fotograficzne (2161 fot.)
Katalog druków zwartych drugiego obiegu
   (6081 pozycji)

Katalog druków ciągłych drugiego obiegu
   (6599 pozycji)

Księgozbiór podręczny fundacji (3945 pozycji)
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Indeks tytułów


Obecna strona internetowa Fundacji,
utworzona 10 lat temu w wersji PHP 5.3, zawiera ok. 200 tys. rekordów w objętości bazy MySql 152 MB oraz 131 GB zajętego miejsca na serwerze. Pracujemy nad polepszeniem wizualizacji tej strony www do wersji PHP 8, co jest zadaniem złożonym
z uwagi na ryzyko utraty danych podczas ich konwersji, dlatego jej użytkowników prosimy
o wyrozumiałość estetyczną.Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
"Solidarność" - Komisje Zakładowe
1% dla Fundacji !
Przekaż zbiory


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm (443093)