L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Czesława Blicharskiego \ Album 4. Harcerstwo
1 2 3 4 5 6 z 6


1.
Krzyż Harcerski. Hm. Wacława Blicharskiego b. drużynowego I. Drużyny Harcerzy im. J. Piłsudskiego w Tarnopolu, obrońcy Warszawy 1939 r. - łagiernika, rannego pod Monte Cassino, emigranta politycznego na Zachodzie, komendanta Chorągwi ZHP w Argentynie, andynisty zmarłego w Argentynie w 1972. (Dar Mariana Blicharskiego Quilmes, Buenos Aires - 1978 r.)


a4_002_1
 DO GÓRY   ID: 20075   A: pl         

2.
Twórcom Harcerstwa Polskiego. Andrzej Małkowski 1888-1919, Olga Małkowska 1888-1979. (Dar Józefy Mokanek-Seredziuk, Wrocław 1986 r.)


a4_004_1
 DO GÓRY   ID: 20076   A: pl         

3.
Legitymacja harcerska Władysława Kazimierza Zabilskiego.
(Dar Władysława Zabilskiego, Opole 1982 r.)


a4_046_1
 DO GÓRY   ID: 20077   A: pl         

4.
Legitymacja harcerska Marjana Walerjana Huczewskiego.
(Dar Joanny Chmiel-Broczyner, Kraków 1978 r.)


a4_047a_01
 DO GÓRY   ID: 20078   A: pl         

5.
Ks. dr Lucjan Tokarski. Katecheta gimnazjalny i seminarialny w Tarnopolu w latach 1919-1929. Komendant Hufca Harcerzy w Tarnopolu. Prezes Koła Przyjaciół ZHP w Tarnopolu. Zamordowany wraz z pięcioma innymi księżmi przez Niemców w Stanisławowie w 1941 r.


a4_048_1
 DO GÓRY   ID: 20079   A: pl         

6.
Kazimierz Szczygieł ur. 5 XI 1901 r., Ławoczne. Przyboczny I. Drużyny Harcerzy im. Józefa Piłsudskiego w Tarnopolu. Uczeń kl. V Wyższej Szkoły Realnej. Egzamin dojrzałości 14 VI 1923 r. na zdjęciu w mundurze ochotnika batalionu Harcerskiego w kampanii polsko-bolszewickiej w 1920 r. Na mundurze krzyż harcerski. Był wtedy uczniem V kl. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnopolu. (Dar Bolesława Szczygła, Rzeszów 1987 r.)


a4_049_1
 DO GÓRY   ID: 20080   A: pl         

7.
Pierwszy po wojnie obóz Hufca tarnopolskiego (harcerzy i harcerek) w Łuczce. Rok 1922. W wyniszczonym wojną kraju nie stać było jeszcze skautów-harcerzy na jednolite umundurowanie. Stąd różnego rodzaju nakrycia głowy, różnego rodzaju koszule-bluzki, tylko kije standardowe. harcerki przebywały na tym obozie pod dachem. Z umundurowaniem jeszcze słabiej niż u harcerzy. (Ze zbioru Heleny Pużak-Ciszkowiczowej /D-ny "Halszki"/, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.)


a4_050_1
 DO GÓRY   ID: 20081   A: pl         

8.
Lipiec 1922 r. Obóz Hufca tarnopolskiego w Łuszce k. Tarnopola. (Ze zbioru H. Pużak-Ciszkowiczowej, dar J. Hofmokl, Bytom 1987 r.)


a4_051_1
 DO GÓRY   ID: 20082   A: pl         

9.
Rok 1923. Obóz hufca tarnopolskiego w Kochawinie. Siedzą na murawie od lewej: 1. Dębski Adam, 3. Dębski Roman, 4. Mokanek Wiktor; II rząd: 1. Mokanek Władysław, 2. Sosinski Tadeusz, 3. Jaremska Bronisława, 4. Gardulska Maria, 5. Sochacki Tadeusz (zastępowy), 6. Muzyka Józef, 7. Hoszowski Tadeusz; III rząd: 1. Schneider Tadeusz (zastępowy), 2. Lejczakówna Helena, Jacko Włodzimierz (stoi z laską); IV rząd 1. Szczygieł Bolesław, 2. Dębska Jadwiga, 3. ks. Tokarski Lucjan, kom. hufca i obozu, 5. Frantrz Wiktor (oboźny); V rząd: 1. Romański Leszek, Pietraszko Stanisław, 3. Rembisz Stanisław; VI rząd: 1. Jastrzębski Tadeusz, 2. Domaradzki Adam, 3. Brokl Gabriel Zbigniew (z trąbką).
(Dar Bolesława Szczygła, Rzeszów 1978)


a4_052_1
 DO GÓRY   ID: 20083   A: pl         

10.
Obóz Hufca Tarnopolskiego 1923 r. (Ze zbioru H. Pużak-Ciszkowicz, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.)


a4_053_1
 DO GÓRY   ID: 20084   A: pl         

11.
Obóz w Kochawinie 1923 r. Lustracja Komendy Chorągwi ze Lwowa. raport składa Frantz Wiktor. 1-szy z prawej ks. Tokarski, hufcowy. (Ze zbioru H. Pużak-Ciszkowiczowej, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.)


a4_054_1
 DO GÓRY   ID: 20085   A: pl         

12.
Obóz w Smykowcach k/Tarnopola 1923 r. Od dołu, od lewej, I rząd: !. Kostecki Tadeusz, 2. Rembisz Tadeusz; II rząd: 2. Szczygieł Kazimierz, 3. Rembisz Stanisław, 8. Frantz Wiktor, 9. Preyzner Stanisław (z ręcznikiem); III rząd (na piwnicy) 2. Szczygieł Bolesław, 4. Szczurkiewicz Zbigniew, 5. Kirchner Zdzisław, z ramienia T. G. "Sokół". (Dar Bolesława Szczygła, Rzeszów 1923 r.)


a4_055_1
 DO GÓRY   ID: 20086   A: pl         

13.
1924 r. W środku grupy stoi Hoszowski Tadeusz (z przepaską na oku). (Ze zbioru H. Pużak-Ciszkowiczowej, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.)


a4_056_1
 DO GÓRY   ID: 20087   A: pl         

14.
Samarytańskie ćwiczenia drużyny tarnopolskiej 1925 r. (Ze zbioru H. Pużak-Ciszkowiczowej, dar Janiny Hofmokl, Bytom 1987 r.)


a4_057_1
 DO GÓRY   ID: 20088   A: pl         

15.
1927 r. Wycieczka harcerska nad Prutem, finansowana przez hr. Czarkowskiego-Golejowskiego. Od prawej: 1. Juzwa Stanisław (brat Stefana), 2. Juzwa Stanisław syn Stefana. (Dar prof. Stanisława Juzwa, Gliwice 1984 r.)


a4_058_1
 DO GÓRY   ID: 20089   A: pl         

16.
II. drużyna - 1930 r. I rząd: Sinkowski Zygmunt. (Dar Stanisławy Pazkowskiej-Dramskiej, Katowice 1985 r.)


a4_059_1
 DO GÓRY   ID: 20090   A: pl         

17.
3-go Maja 1930 r. na czele kolumny harcerskiej prowadzonej przez Mieczysława Widackiego, poczet sztandarowy II. Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki. Przemarsz ul. Mickiewicza, przed budynkiem Magistratu. 1-szy z prawej w poczcie sztandarowym Brylak Tadeusz, II-gą drużynę prowadzi Stefanicki Emil (salutujący), 1-szy z prawej w pierwszej czwórce Taradaj Kazimierz. (Dar Mieczysław Widackiego, Rybnik 1988 r.)


a4_060_1
 DO GÓRY   ID: 20091   A: pl         

18.
1930 r. Wycieczka piesza Hufca tarnopolskiego do Zbaraża.


a4_061_1
 DO GÓRY   ID: 20092   A: pl         

19.
W środku grupy w cywilnym ubraniu hufcowy Janczyszyn, profesor j. polskiego w gimnazjum z j. wykładowym ruskim w Tarnopolu. Po jego lewej stoi Mieczysław Widacki, prowadzący wycieczkę. 6-ty od lewej Kszyszkowski Tadeusz. (Dar Mieczysława Widackiego, Rybnik 1988 r.)


a4_061_2
 DO GÓRY   ID: 20093   A: pl         

20.
I. sza Drużyna Harcerzy na podwórzu gimnazjum III-go z opiekunem drużyny Wł. Popławskim po strzelaniu z łuków - 1932 r. Od lewej: 1. Wilczyński Roman (drużynowy), 2. Popławski Włodzimierz (opiekun drużyny), 3. Borys Czesław (przyboczny), 4. Schwarz Zbigniew, 5. Suczyński Aleksander, 6. Różański Kazimierz, 9. Przewięda Kazimierz, 11. Gorgon Erwin, 12. Sołonyczny Zygmunt, 13. Kuźmiński Eugeniusz, 14. Domaradzki Stanisław, 16. Faliński Edward. (Dar Eugeniusza Kuźmińskiego, Hamilton-Canada 1987 r.)


a4_062_1
 DO GÓRY   ID: 20094   A: pl         

21.
Kolonia dzieci śląskich im. Zawiszy Czarnego, prowadzona przez harcerzy Hufca Tarnopolskiego w Uścieczku - 1931 r. (Dar Heleny Kurz, Katowice 1987 r.)


a4_063_1
 DO GÓRY   ID: 20095   A: pl         

22.
Kadra instruktorska, od lewej: 1. Mokanek Władysław, 2. Rembisz Stanisław, 3. Kurz Marian, 4. hufcowy Wąsowicz Jan, 5. Brylak Tadeusz, 6. Weidel Rudolf, 7. Widacki Mieczysław, 9. Skuhra Jan. (Dar Mieczysława Widackiego, Rybnik 1982 r.)


a4_063_2
 DO GÓRY   ID: 20096   A: pl         

23.
Dar Stanisława Wandzilaka, Londyn-Anglia 1988 r.


a4_064_1
 DO GÓRY   ID: 20097   A: pl         

24.
Dar Stanisława Wandzilaka, Londyn-Anglia 1988 r.


a4_064_2
 DO GÓRY   ID: 20098   A: pl         

25.
Z książeczki harcerskiej Stanisława Wandzilaka b. drużynowego II. drużyny harcerzy w Tarnopolu 1933-1937.


a4_065_1
 DO GÓRY   ID: 20099   A: pl         

26.
1931 r. Obóz hufca tarnopolskiego w Czerwonogrodzie. Pozdrowienie flagi narodowej. (Dar Heleny Kurz, Katowice 1986 r.)


a4_066_1
 DO GÓRY   ID: 20100   A: pl         

27.
Gawęda hufcowego Jana Wąsowicza przy ognisku. (Dar Heleny Kurz, Katowice 1986 r.)


a4_066_2
 DO GÓRY   ID: 20101   A: pl         

28.
Obóz w Czarnogrodzie - 1931 r. Stoją od lewej: 5. Tapowski Adam, 9. Rembisz Stanisław, 13. Kurz Marian; klęczą: 4. Kuźmiński Eugeniusz, 6. Taradaj Tadeusz, 9. Pock Henryk; siedzą na murawie: 3. Suczyński Aleksander, 6. Rembisz Mieczysław. (Dar Heleny Kurz, Katowice 1987 r.)


a4_067_1
 DO GÓRY   ID: 20102   A: pl         

29.
1931 r. W bramce wejściowej na terenie obozu Hufca Tarnopolskiego w Czerwonogrodzie. Siedzą u dołu: 1. Stefanicki Emil, 2. Wąsowicz Jan, 3. Blicharski Wacław; II rząd: 1. Ceborski Jan, 4. Hryncyszyn Alfred; III rząd: 1. Borys Czesław, 3. Wilczyński Roman; IV rząd: 1. Chmiel Mieczysław, 2. Nawojski Adam, V rząd: 2. Nawojski Wiesław; VI rząd: Maziarka Wilhelm. Z proporczykiem Juzwa Stefan (junior). U góry: 2. Domaradzki Stanisław, 3. Schwarz Zbigniew, 4. Przewięda Kazimierz, 5. Stadnik Stanisław.


a4_068_1
 DO GÓRY   ID: 20103   A: pl         

30.
1932 r. Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Garczynie (Szwajcaria Kaszubska). na zdjęciu skauci z Anglii, Czechosłowacji, Francji, Węgier oraz harcerki i harcerze drużyn starszoharcerskich z Polski. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą Tarnopolanie: 1. Rembisz Tadeusz, 2. Wąsowicz Jan (oparty o laskę), 4. Korszowski Marian. (Dar Heleny Kurz, Katowice 1987 r.)


a4_069_1
 DO GÓRY   ID: 20104   A: pl         

31.
Odwiedziny dwóch b. drużynowych w II. drużynie harcerzy im. T. Kościuszki - 1933 r. Zdjęcia zrobione na podwórzu gimnazjalnym pod ścianą sali gimnastycznej, wchodzącej w skład budynku P. G. Ż. Od lewej: 1. Stefanicki Emil, b. drużynowy, 3. Zimmer Zbigniew, 5. Obuchowicz Wacław, 9. Surówka Kazimierz, 12. Hryncyszyn Alfred, 13. Sosinski Ludomir. Ostatni (z aparatem fot.) Korszowski Marian b. drużynowy.


a4_070_1
 DO GÓRY   ID: 20105   A: pl         

32.
Obóz w Szeszorach na Huculszczyźnie - 1933 r. Od lewej stoją: 2. Hryncyszyn Alfred, 4. Blicharski Czesław; siedzą: 2. Rembisz Tadeusz, 3. Nawojski Adam, 5. Faliński Edward. (Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_070_2
 DO GÓRY   ID: 20106   A: pl         

33.
III. drużyna Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego (zdjęcie zrobione na podwórzu I. gimnazjum). 1934/35 r. I. rząd od lewej: 3. Huculak Adam, 4. Bryk Henryk, 5. Jakobiszyn Zbigniew, 10. Paszkowski Marian, 13. Zakrzewski Adolf; II. rząd: 1. Kita Adolf, 4. Jaroszewski Adolf, 5. Przewięda Adam, 6. Samborski Rudolf, 8. Głębowicz Olgierd, 18. Siekierka Kosma, 19. Bełza Michał, drużynowy. (Dar o. Szczepana (Adolfa) Jaroszewskiego, Sw. Anna k/Częstochowy - 1986 r.)


a4_071_1
 DO GÓRY   ID: 20119   A: pl         

34.
3 - Maja 1934 r. III. Drużyna Harcerzy przed polową mszą św. na boisku za parkiem. W pierwszym szeregu od lewej: 1.Tarczyński Zbigniew ("maskotka"), 2. Blicharski Czesław, 3. Hryncyszyn Alfred, 5. Skorochód Roman, 6. Warchałowski Władysław, 7. Kwiatkowski Janusz, 10. Liskowacki Teofil. (Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_072_1
 DO GÓRY   ID: 20120   A: pl         

35.
Przemarsz II. Drużyny Harcerzy ul. Mickiewicza. Prowadzi Wandzilak Stanisław. W pierwszej czwórce od lewej: 1. Zaliwski Zbigniew, 2. Nawojski Adam, 3. Surówka Kazimierz, 4. Hryncyszyn Alfred. (Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_072_2
 DO GÓRY   ID: 20121   A: pl         

36.
Czarnohora - 1934 r. Obóz instruktorski. Odpoczynek. Od lewej: 2. Surówka Kazimierz, 3. Wandzilak Stanisław. (Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_073_1
 DO GÓRY   ID: 20122   A: pl         

37.
W lesie, ale nie na malinach ... Od lewej: 1. Wandzilak Stanisław, 2. Surówka Kazimierz. (Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_073_2
 DO GÓRY   ID: 20123   A: pl         

38.
Hm. Jan Wąsowicz. (Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_073_3
 DO GÓRY   ID: 20124   A: pl         

39.
Bełza Michał, Hryncyszyn Alfred.(Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.)


a4_073_4
 DO GÓRY   ID: 20125   A: pl         

40.
Przemarsz II.Drużyny Harcerzy przed trybuną honorową na ulicy Mickiewicza.
Od lewej, prowadzi Wandzilak Stanisław, obok Nawojki Adam.
W pierwszej czwórce: Blicharski Czesław /z pochylonym proporczykiem/.

Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa - 1983


a4_074_1
 DO GÓRY   ID: 20126   A: pl         

41.
Po radzie drużyny /wkrótce po 12.05.2009
Od lewej: 1. Zimmer Zbigniew/na krzyżu żałoba po śmierci J.Piłsudskiego/
2. Wandzilak Stanisław/również z żałobą na krzyżu/ 3.
4. Blicharski Czesław, 5. Surówka Kazimierz, 6. Zaliwski Zbigniew, 7. Hryncyszyn Alfred. Zdjęcie zrobione na tle budynku gimnazjalnego od strony sali gimnastycznej.

Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983.


a4_074_2
 DO GÓRY   ID: 20127   A: pl         

42.
Trzydniowa wycieczka Hufca do Łoszniowa 21.05.1934.
I rząd, leżą od lewej: 1., 2. Bełza Michał , 3. Blicharski Czesław, 4. Samborski Rudolf, 5. Borys Czesław, 6. Sambor Tadeusz, 7.
II rząd: 1. Szady Józef, Gomułkiewicz Agaton, 3. Binduchowski Ryszard, 4. Bryk Henryk, 5. Głębowicz Olgierd, 6. Schwarz Zbigniew, 7. Weidel Rudolf.
III.rząd: 1. 2.Siekierka Kosma, 3.


a4_075_1
 DO GÓRY   ID: 20128   A: pl         

43.
Bieg harcerski 1935 r. Punkt kontrolny na moście nad Rudką.
Od lewej: 1., 2. Bełza Michał, drużynowy III. drużyny, 3. Zaliwski Zbigniew, 4., 5., 6. Chmiel Romuald, 7. Sambor Tadeusz, 8. Jakobiszyn Zbigniew.


a4_076_1
 DO GÓRY   ID: 20129   A: pl         

44.
Zgrupowanie harcerzy hufca tarnopolskiego w Czarnym Lesie-Petrykowie, przed wyjazdem na Międzynarodowy Zlot w Spale, 05.07.1935.

Hrabia W.Czarkowski, właściciel lasu, przyjechał robić zdjęcia.


a4_077_1
 DO GÓRY   ID: 20130   A: pl         

45.
Zgrupowanie harcerzy hufca tarnopolskiego w Czarnym Lesie -Petrykowie, przed wyjazdem na Międzynarodowy Zlot w Spale, 05.07.1935 r.

Fot. W. Czarkowski, dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.


a4_077_2
 DO GÓRY   ID: 20131   A: pl         

46.
Czarny Las - Petryków, 05.07.1935 r.
Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.


a4_078_1
 DO GÓRY   ID: 20132   A: pl         

47.
Czarny Las - Petryków 05.07.1935 r.
Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983 r.


a4_078_2
 DO GÓRY   ID: 20133   A: pl         

48.
1935 r.
od lewej: 1. Chmiel Mieczysław-IV drużyna, 2. Weidel Rudolf-przyboczny komendy hufca, 3.Dobrucki Aleksander-III. drużyna, 4. Bełza Michał- drużynowy III druzyny, 5. Dzięgała Michał.


a4_079_1
 DO GÓRY   ID: 20134   A: pl         

49.
Na dworcu kolejowym przed wyjazdem na zlot do Spały.
Od lewej: 1.Hryncyszyn Alfred, 2. Hołubowicz Zdzisław, 3. Zimmer Zbigniew, 4. Woźny Józef, 5. Mendyk Roman, 6. Czarnowski Jan, 7.Liskowacki Ryszard.

Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983


a4_080_1
 DO GÓRY   ID: 20135   A: pl         

50.
Od lewej: 1. Weidel Rudolf, 2. Tyczyński Felicjan, 3. Bełza Michał, 4. Schwarz Zbigniew, 5. Skorochód Roman.

Dar Zbigniewa Zaliwskiego, Warszawa 1983


a4_080_2
 DO GÓRY   ID: 20136   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm