L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Ciągłe


1.
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe : dwutygodnik / [red. Wacław Maślankiewicz]. – 1936, nr 9/10 (85/6) (VI). – Warszawa : Zarząd Główny kolejowego Przysposobienia Wojskowego, 1936. – 37 cm

CS 3003 IV
R. 8, 1936, nr 9/10 (85/6)
 DO GÓRY   ID: 35950   A: ms         

2.
Legun : w mundurze i bez... na morzu, lądzie w powietrzu ; dwutygodnik redagowany przez legionistów I. II. i III. Brygady Legionów Polskich / [wyd. i red. Mieczysław Rawicz-Nowakowski]. – 1933, nr 5 (VIII) - 1934, nr 3/4 (II). – [Łódź] : [b.w.], 1933. – 30 cm

CS 2006 III
R. 1, 1933, nr 5, wyd. spec.
[R. 2], 1934, nr 3/4
 DO GÓRY   ID: 35933   A: ms         

3.
Obijak : pismo polowe 4 pp. W. P. – 1918, nr 24 (XI) - 1919, nr 34 (V). – Lwów : [b.w.], 1918. – 21 cm

CS 1002 II (1150)
1918, nr 24-26
1919, nr 27, 29/29, 30-34
 DO GÓRY   ID: 35928   A: ms         

4.
Oleandry : pismo Związku Legionistów Polskich Oddziała w Krakowie / [za kom. red. St. Korczyński, Jan Sabiński]. – 1939, nr 4(21) (VIII). – Kraków : Nakładem Związku Leg. Pol., 1939. – 30 cm

CS 2002 III
R. 4, 1939, nr 4(21)
 DO GÓRY   ID: 35929   A: ms         

5.
Orlęta : czasopismo Młodzieży Korpusu Kadetów nr. 1 / [red. kdt. Czarnecki]. – 1928, nr 1 (III) - 1932, nr 1 (XI). – Lwów : [b. w.], 1928. – 29 cm

CS 2003 III
R. 1, 1928, nr 1
R. 5, 1932, nr 1
 DO GÓRY   ID: 35930   A: ms         

6.
Panteon Polski : ilustrowany dwutygodnik poświęcony pamięci i czci poległych o niepodległość Polski wraz z kroniką czynów żołnierza polskiego w latach 1914-1921 / [red. Marian Heizler]. – 1924, nr 3 (XII) - 1928, nr 46/47 (VII/VIII). – Lwów : [b.w.], 1924. – 31 cm

CS 2007 III
R. 1, 1924, nr 3
R. 2, 1925, nr 8(12)-9(13), 15(19)
R. 4, 1927, nr 33
R. 5, 1928, nr 41-43, 46/47
 DO GÓRY   ID: 35934   A: ms         

7.
Przegląd Krajoznawczy : organ Oddz. Lwowskiego Polskiego Tow. Krajoznawczego / [red. Franciszek Uhorczak]. – 1937, nr 3/4 (XI/XII). – Lwów : Oddział LPTK, 1937. – 29 cm

CS 2008 III
R. 1, 1937, nr 3/4
 DO GÓRY   ID: 35935   A: ms         

8.
Strzelec : organ Związku Strzeleckiego / Centralny Instytut Wydawniczy Związku Strzeleckiego ; red. odp. H. Piórecka, Tadeusz Żenczykowski. – Warszawa : Centr. Inst. Wyd. ZS, 1933-. – 30 cm
Uwagi: Nr spec. poświęcony piętnastoleciu niepodległości i 25-leciu Związku Strzeleckiego (ss. 159, [1])

CS 2010 III (1024)
R. 13: 1933, nr 53
 DO GÓRY   ID: 19863   A: pl         

9.
Tygodnik Ilustrowany / [red. Jan Gebethner]. – 1934, nr 10 (III). – Warszawa : Tow. Wydawn. Perjod / [red. Jan Gebethner]. – 35 cm

CS 3002 IV
1934, nr 10
 DO GÓRY   ID: 35949   A: ms         

10.
Zarzewie : jednodniówka z okazji zjazdu w 25-lecie "Zarzewia" Polskich Drużyn Strzeleckich i Skautingu / [red. Ignacy Płażewski]. – 1934, (V). – Warszawa : Sekcja Historyczna Stow. Uczestników Ruchu Niepodl. "Zarzewie", 1934 . – 28 cm

CS 2011 III
1934, maj
 DO GÓRY   ID: 35942   A: ms         

11.
Zew Kadecki : czasopismo periodyczne Korpusu Kadetów / [red. nacz. Józef Ciapka]. – 1930, z. 5 (V/VI) - 1932, z. 13 (I/II). – [Rawicz] : [b.w.], 1930. – 32 cm

CS 2004 III
R. 1, 1930, z. 5, 7
R. 2, 1931, z. 8-9
R. 3, 1932, z. 13
 DO GÓRY   ID: 35931   A: ms         

12.
Żołnierz Legionów i P.O.W / [Komenda Naczelna Związku Legionistów i Zarząd Główny Związku Peowiaków ; red. odp. Wacław Jankiewicz]. – Warszawa : KN ZL ; ZG ZP, 1939. – 160 s. ; 26 cm

ZS 1096 II (1767/1)
 DO GÓRY   ID: 35822   A: ms         

13.
Żołnierz Legionów i P.O.W : 6.VIII.1914 - 6.VIII.1939 / Komenda Naczelna Związku Legionistów i Zarząd Główny Związku Peowiaków ; [red. odp. Wacław Jankiewicz]. – Warszawa : KN ZL ; ZG ZP, 1939. – 336 s, ; 26 cm

ZS 1097 II (1767/1)
 DO GÓRY   ID: 35823   A: ms         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm