L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Czesława Blicharskiego \ Album 2. Tarnopolskie świątynie
1 2 3 4 z 4


1.
Gmach dawnego Konwiktu Szlacheckiego Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu (dar: br. Alojzy Fuczyk z Archiwum OO. Jezuitów w Krakowie - 1978).


a2_005_1
 DO GÓRY   ID: 16328   A: pl         

2.
Konwikt OO. Jezuitów w Tarnopolu (dar: br. Alojzy Furczyk z Archiwum OO. Jezuitów w Krakowie).


a2_006_1
 DO GÓRY   ID: 16329   A: pl         

3.
Plan kościoła OO. Dominikanów w Tarnopolu (reprodukcja z: W. Żyła, Kościół OO. Dominikanów w Tarnopolu 1749-1779, Lwów 1917).


a2_009_1
 DO GÓRY   ID: 16330   A: pl         

4.
Karta pocztowa z widokiem na Plac Sobieskiego i kościół OO. Dominikanów w Tarnopolu, wydana przez C. Haliczera (przed 1899) (dar. br. Alojzy Furczyk z Archiwum OO. Jezuitów w Krakowie - 1978).


a2_010_1
 DO GÓRY   ID: 16331   A: pl         

5.
Karta pocztowa z widokiem na Plac Sobieskiego i kościól OO. Dominikanów w Tarnopolu wydana przez księgarnię braci Jabłońskich (dar: br. Alojzy Furczyk z Archiwum OO. Jezuitów w Krakowie - 1978).


a2_011_1
 DO GÓRY   ID: 16332   A: pl         

6.
Widok na Plac Sobieskiego i kościół OO. Dominikanów w Tarnopolu


a2_012_1
 DO GÓRY   ID: 16333   A: pl         

7.
Kościół OO. Dominikanów na Placu Sobieskiego w Tarnopolu - 1903 (przed remontem) (dar: br. Alojzy Furczyk z Archiwum OO. Jezuitów w Krakowie 1978).


a2_013_1
 DO GÓRY   ID: 16334   A: pl         

8.
Zbigniew Tarczyński z rodzicami przed kościołem OO. Dominikanów w Tarnopolu, 1938 (dar: Maria Popławska-Tarczyńska, Zabrze 1986).


a2_014_1
 DO GÓRY   ID: 16335   A: pl         

9.
Dolne partie fasady kościoła OO. Dominikanów (dar: Zofia Szmilewska-Kurczalska, Wrocław 1985).


a2_014_2
 DO GÓRY   ID: 16336   A: pl         

10.
Nyża z figurą z fasady kościoła OO. Dominikanów w Tarnopolu (dar: Zofia Szmilewska-Kurczalska, Wrocław 1985).


a2_015_1
 DO GÓRY   ID: 16337   A: pl         

11.
Prawa nyża. (Dar Zofii Szmilewskiej-Kurczalskiej, Wrocław 1985)


a2_016_1
 DO GÓRY   ID: 17740   A: pl         

12.
Koszyczki rokokowe stojące po obu końcach trójkątnego frontonu, między wieżą a końcami wspomnianego frontonu. Przy lewej wieży. (Dar Zofii Szmilewskiej-Kurczalskiej, Wrocław 1985 r.)


a2_017_1
 DO GÓRY   ID: 17741   A: pl         

13.
Koszyczki rokokowe stojące po obu końcach trójkątnego frontonu, między wieżą a końcami wspomnianego frontonu. Przy prawej wieży. (Dar Danuty Pytel-Fleming, Warszawa 1983 r.)


a2_018_1
 DO GÓRY   ID: 17742   A: pl         

14.
Koszyczki rokokowe stojące po obu końcach trójkątnego frontonu, między wieżą a końcami wspomnianego frontonu. Przy prawej wieży. (Dar Danuty Pytel-Fleming, Warszawa 1983 r.)


a2_018_2
 DO GÓRY   ID: 17743   A: pl         

15.
Kościół O.O. Dominikanów przed generalnym remontem, na co wskazuje łatana kopuła. (Reprodukcja zdjęcia z książki pt. "Kościół O.O. Dominikanów w Tarnopolu 1749-1779" X. Władysław Żyła, Lwów 1917 r.)


a2_020_1
 DO GÓRY   ID: 17744   A: pl         

16.
Kościół po odnowieniu. (Reprodukcja zdjęcia z książki pt. "Kościół O.O. Dominikanów w Tarnopolu 1749-1779" X. Władysław Żyła, Lwów 1917 r.)


a2_021_1
 DO GÓRY   ID: 17745   A: pl         

17.
Kopuła nowa. (Reprodukcja zdjęcia z książki pt. "Kościół O.O. Dominikanów w Tarnopolu 1749-1779" X. Władysław Żyła, Lwów 1917 r.)


a2_021_2
 DO GÓRY   ID: 17746   A: pl         

18.
/Archiwum O.O. Dominikanów w Krakowie/ Ołtarze przekazane przez O.O. Jezuitów: 1. Wielki św. Wincentego, 2. Najsłodszego Serca Jezusowego (Reprodukcja zdjęcia z książki pt. "Kościół O.O. Dominikanów w Tarnopolu 1749-1779" X. Władysław Żyła, Lwów 1917 r.)


a2_022_1
 DO GÓRY   ID: 17747   A: pl         

19.
"Dalszą restaurację prowadził o. Konstanty Żukiewicz. Zebrał się głównie do odnowienia wnętrza kościoła. Ponieważ malowidło było zczerniałe i zniszczone, przeto sprowadził wspomniany przeor malarza-artystę Poltyńskiego i powierzył mu odnowienie wszystkich malowideł i całego wnętrza w kościele. Ustanowiono wnet rusztowanie i rozpoczęła się długa i mozolna, przeszło 2 lata trwająca praca (1908-1910). W jaki sposób to odnowienie malowideł nastąpiło, nie wiadomo na pewno. jedni są zdania, że malowidło stare zostało tylko odczyszczone i odmyte, uzupełnione zaś jedynie w kilku miejscach, gdzie brakowało. Inni sądzą, że całe malowidło zostało przemalowane, bo farba wygląda zbyt świeżo. Restauracja malowideł została ukończona w 1910 r." /"Kościół O.O. Dominikanów w Tarnopolu 1749-1779" X. Wł. Żyła./
Kopuła rzucona na sklepienie środkowe, zastępująca kopułę rzeczywistą. Wypełniona malowidłem rokokowym, rozszerzającym architekturę rzeczywistą przy pomocy architektury perspektywicznie malowanej, która łudząco naśladuje rzeczywistość.


a2_023_1
 DO GÓRY   ID: 17748   A: pl         

20.
Nawa boczna prawa.


a2_024_1
 DO GÓRY   ID: 17749   A: pl         

21.
Ambona rokokowa.


a2_024_2
 DO GÓRY   ID: 17750   A: pl         

22.
Kiedy w 1778 r. kościół był już gotowy i pomalowany przez Strońskiego, Dominikanie, chcąc okazać wdzięczność Józefowi Potockiemu, postawili fundatorowi tablicę pamiątkową w stylu rokokowym tzw. epitaphium po prawej ręce od wejścia, przy drugim wolno stojącym filarze, wprost naprzeciw ambony. Wyliczyli na tej tablicy antenatów Józefa Potockiego, wszystkie cnoty i zasługi fundatora w stylu bombastycznym i napuszonym, jak to było zwyczajem epoki.


a2_025_1
 DO GÓRY   ID: 17751   A: pl         

23.
(Dar M. Gołębiowskiego, (Warszawa 1982), Fotograf Poddębski)


a2_026_1
 DO GÓRY   ID: 17752   A: pl         

24.
Wieże dominikańskie są ściśle związane z fasadą kościoła. Czworograniaste i z kamienia. Powyżej okna w prawej wieży jest tarcza zegarowa. Wieże zakończone drewnianymi hełmami, strzelającymi wysoko w górę, podobne do pagód chińskich. Każdy hełm składa się z czterech kondygnacji, zwężających się coraz bardziej ku górze, a oddzielanych od siebie daszkami nieco podgiętymi ku górze tak, że cały taki hełm wygląda jak suknia opadająca zakładkami ku dołowi. Na szczycie jest rodzaj kopułki, a na niej krzyż osadzony na gałce.


a2_027_1
 DO GÓRY   ID: 17753   A: pl         

25.
Wieże dominikańskie.


a2_027_2
 DO GÓRY   ID: 17754   A: pl         

26.
(Fotografia i dar M. Chylińskiego)


a2_027v_1
 DO GÓRY   ID: 17755   A: pl         

27.
Z prawej strony chóru przebudowana jest prostokątna, poprzeczna do chóru zakrystia, niższa od nawy bocznej, pokryta spadzistym dachem i ozdobiona u góry barokową balustradą kamienną z trzema słupkami, na których stoją rokokowe figury.
Przedsionek z pięknym portalem, nieco wgłębionym między zakrystią a klasztorem. Dolna kondygnacja ujęta jest z boków w dwa pilastry o jońskich kapitelach. Cała fasada nakryta u góry trójkątnym frontonem, na którego szczycie pies z pochodnią - symbol św. Dominika, założyciela Zakonu.


a2_028_1
 DO GÓRY   ID: 17756   A: pl         

28.
Portal boczny i zakrystia - rok 1902.


a2_029_1
 DO GÓRY   ID: 17757   A: pl         

29.
Portal boczny i zakrystia - rok 1928.


a2_029_2
 DO GÓRY   ID: 17758   A: pl         

30.
Kościół O.O. Dominikanów. Jeszcze w galicyjskim Tarnopolu, tuż przed wybuchem I Wojny Światowej. (Reprodukcja pocztówki z 1912 r.)


a2_030_1
 DO GÓRY   ID: 17759   A: pl         

31.
Kościół O.O. Dominikanów. (Dar H. Stolarz-Chałupko, /Kraków 1985/. Ze zbioru T. Rudziewicza)


a2_030_2
 DO GÓRY   ID: 17760   A: pl         

32.
Kościół stoi, choć Galicji już nie ma, miasto okupują "Moskale", a pocztówkę wydaje w Kijowie "Polska Drukarnia", oczywiście "dozwolona przez cenzurę wojenną"


a2_031_1
 DO GÓRY   ID: 17761   A: pl         

33.
Kościół O.O. Dominikanów. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej,/Kraków 1985/, ze zbioru T. Rudziewicza)


a2_031_2
 DO GÓRY   ID: 17762   A: pl         

34.
Kościół O.O. Dominikanów. (Fotografia Bochnak - 1929 r., dar M. Gołębiowskiego, Warszawa 1982 r.)


a2_032_1
 DO GÓRY   ID: 17763   A: pl         

35.
W zimowej szacie ... (Z Diariusza Kolegium O.O. Jezuitów w Tarnopolu - rok 1868)


a2_033_1
 DO GÓRY   ID: 17764   A: pl         

36.
Plac Sobieskiego.


a2_034_1
 DO GÓRY   ID: 17765   A: pl         

37.
Plac Sobieskiego.


a2_034_2
 DO GÓRY   ID: 17766   A: pl         

38.
Kościół O.O. Dominikanów.


a2_035_1
 DO GÓRY   ID: 17767   A: pl         

39.
Kościół O.O. Dominikanów.


a2_035_2
 DO GÓRY   ID: 17768   A: pl         

40.
Drzeworyt w wykonaniu wnuka tarnopolskiego piekarza, Marka Lerchera z Jeleniej Góry 1978 r.


a2_036_1
 DO GÓRY   ID: 17769   A: pl         

41.
(Dar Stanisława Delanowskiego, Kraków 1978)


a2_037_1
 DO GÓRY   ID: 17770   A: pl         

42.
(Dar Wiktora Bauera, Kraków 1979 r.)


a2_037_2
 DO GÓRY   ID: 17771   A: pl         

43.
Maj 1937 r. W czasie nabożeństw majowych przenoszono cudowny obraz Matki Boskiej Różańcowej ("Nasza Pani Tarnopolska") z ołtarza w prawej bocznej nawie do ołtarza głównego, zasłaniając na ten czas patrona kościoła św. Wincentego z Ferrary. (Dar O. Szczepana (Adolfa) Jaroszewskiego, św. Anna k/Przyrowa 1986)


a2_039_1
 DO GÓRY   ID: 17772   A: pl         

44.
Figura z XVIII w. (Dar M. Gołębiewskiego, Warszawa 1982)


a2_040_1
 DO GÓRY   ID: 17773   A: pl         

45.
Figura Matki Boskiej odwracającej pioruny gniewu Bożego. Przeor o. Konstanty Żukiewicz (1910 r.) postarał się o dwa małe ołtarzyki barokowe z barokowymi konsolami, na których ustawiono figury... nad prawym ołtarzem bardzo ciekawą M. Boskiej, łamiącej pioruny gniewu Bożego, która dawniej znajdowała się w kościele O.O. Dominikanów w Podkamieniu. Wkrótce Tarnopolanie "ochrzcili" Ją mianem Matki Boskiej Zwycięskiej. Dnia 19-go września 1939 bolszewicy zapalili kościół. Cudem prawie ze spalonego wnętrza kościoła uratowała się tylko rokokowa figura. Pod sowieckim naciskiem, wspomina O. Robert Swiętochowski, "wyrzucającym Polaków z Podola, wyjeżdżaliśmy z Polski do Polski na raty po to, aby każdy na swoją kartę ewakuacyjną mógł zabrać jak najwięcej rzeczy, wyjętych jak psu z gardła. Obecnie Matka Boska Zwycięska znajduje się w kościele dominikańskim w Warszawie przy ul. Freta.


a2_041_1
 DO GÓRY   ID: 17774   A: pl         

46.
Ołtarz św. Antoniego (przy lewym filarze).


a2_042_1
 DO GÓRY   ID: 17775   A: pl         

47.
Łaskawa Królowa Różańca św. w kościele O.O. Dominikanów. (Dar E. Grabowskiej, Opole 1988 r.)


a2_044_1
 DO GÓRY   ID: 17776   A: pl         

48.
Cudowny obraz Najświętszej Marii Panny w Kościele O.O. Dominikanów. (Dar K. Michalik-Blicharskiej, Zabrze 1978)


a2_046_1
 DO GÓRY   ID: 17777   A: pl         

49.
Cudowny obraz Najświętszej Marii Panny w Kościele O.O. Dominikanów. (Dar Stanisława Steca, Bytom 1987 r.)


a2_046_2
 DO GÓRY   ID: 17778   A: pl         

50.
Wnętrze kościoła widoczne z nawy głównej w kierunku (niewidocznego na zdjęciu) ołtarza głównego. Od lewej: boczny ołtarz, ambona, ołtarz w lewej nawie i ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego.


a2_046v_1
 DO GÓRY   ID: 17779   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm