L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Opis kolekcji - Nagrania


1.
NN odczytuje przemówienie płk. A. Bohuna-Dąbrowskiego na uroczystości obchodów 50-lecia Związku Jaszczurczego i 45-lecia Brygady Świętokrzyskiej w dniach 2-3 IX 1989 w Oakville, Connecticut

(NSZ 4)
Uwagi: Strona A i B (nagranie z dwóch stron)
 DO GÓRY   ID: 26579   A: pl         

2.
Narodowe Siły Zbrojne. Brygada Świętokrzyska. Rozkazy i przemówienia 1944-1989 – czyta płk A. Bohun-Dąbrowski

Strona A:
1. Rozkaz Komendy Głównej NSZ. Ściśle tajne. Do rąk własnych Komendantów Okręgów Wojskowych wydany z końcem marca 1944 r. przez Komendanta Głównego NSZ płk "Żegotę"
2. Wyciąg z instrukcji Naczelnego Wodza PSZ gen. K. Sosnkowskiego dla AK nr 6030/44 z 25 VII 1944 r.
3. Przemówienie płk A. Bohuna-Dąbrowskiego z okazji objęcia dowództwa Brygady Świętokrzyskiej - Lasocin, 11 VII 1944 r.
4. Rozkaz dzienny nr 159 – M.p., 19 I 1945 (o zaniechaniu walk z Niemcami i przejściu przez front)
5. Rozkaz specjalny – Vsekary (Czechy), 6 V 1945 (o spotkaniu z wojskami amerykańskimi)
6. Przemówienie ppłk. A. Mazurkiewicza, przedstawiciela PSZ na Zachodzie, wizytującego Brygadę – Vsekary, 14 V 1945
7. Przemówienie płk Ignacego Oziewicza, uwolnionego "z kacetu" – Vsekary, 20 V 1945
8. Przemówienie gen. L. Okulickiego na procesie moskiewskim – Moskwa 21 VI 1945
9. Wrażenia M. Wańkowicza w czasie odwiedzin ośrodka Brygady Świętokrzyskiej 1 Grupy Kompanii Wartowniczych w Mansfeld w jesieni 1945

Strona B:
c.d. – M. Wańkowicz
10. Wypowiedź bp polowego gen. Gawliny w czasie inspekcji 1 Grupy Kompanii Wartowniczych - Mansfeld (k. Norymbergi), 20 I 1946
11. Przemówienie płk. A. Bohuna-Dąbrowskiego przed francuskim sądem w Tuluzie, aresztowanego 8 VIII 1950 na wniosek władz PRL
12. Przemówienie płk. A. Bohuna-Dąbrowskiego na zjeździe żołnierzy BŚ z okazji inspekcji "Ogniwa" przez gen. W. Andersa – Strasbourg (Francja), jesień 1951
13. Przemówienie płk. A. Bohuna-Dąbrowskiego na uroczystość obchodów 50-lecia Związku Jaszczurczego i 45-lecia Brygady Świętokrzyskiej w dniach 2-3 IX 1989 w Oakville, Connecticut

(NSZ 5)
 DO GÓRY   ID: 26581   A: pl         

3.
Strona A:
Wypowiedź dr. Cezarego Chlebowskiego w sprawie audycji telewizyjnej (Rewizja Nadzwyczajna) nadanej w Warszawie w czerwcu 1990 o NSZ i BŚ w rozmowie z dr M.S. prof. Uniwersytetu w Santa Barbara USA w czasie jej wizyty w kraju we wrześniu 1991 r. (słaba jakość).

Strona B:
Fragment audycji polskiego radia z Australii – 1991.
"Hejnał", "Polonez Ogińskiego", Mieczysław Rolski (podoficer Brygady, zam. w Australii), Moje wrażenia z pobytu w Polsce, tekst przerywany kilkakrotnie wiązanką pieśni ludowych (w audycji udział wzięli: ks. Pajdak, Michał Józefowicz, Mieczysław Rolski, Wacław Ludowski).

(NSZ 6)
 DO GÓRY   ID: 26583   A: pl         

4.
Zbigniew Siemaszko, Stosunek polskiego podziemia do wkraczających wojsk sowieckich, odczyt w POSK-u, Londyn 28 IX 1984, staraniem Instytutu Wschodniego Reduta.

(NSZ 9, 13)
 DO GÓRY   ID: 26586   A: pl         

5.
Zjazd żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ w Connecticut we wrześniu 1984

Strona A:
[śpiew: inc.]: Przyszedł już rozkaz ruszać do boju, było już późno z wieczora, NN [ref.: Partyzantów ni śladu, ni znaku, Tylko trąbka w oddali gdzieś gra], przemówienie S. Celichowskiego, [śpiew:] "Piechota", "Przybyli ułani pod okienko", "Jak to na wojence ładnie", "Zielony mosteczek", przemówienie płk. A. Bohuna-Dąbrowskiego, [śpiew:] "Brygada Świętokrzyska", c.d. przemówienia płk. Bohuna-Dąbrowskiego, apel poległych czyta S. Celichowski [inc.:] Wieczne odpoczywanie..., [trąbka, śpiew:] "Modlitwa obozowa", "Szturmówka", "Niebieskie oczy twe", NN odczytuje rozkaz "Bohuna" z 11 VIII 1944, wyciąg z instrukcji NW gen. K. Sosnkowskiego z 25 VII 1944 oraz rozkaz "Bohuna" z 6 V 1945, homilia wygłoszona w czasie mszy św. z okazji zjazdu żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej

Strona B:
cd. homilii, przemówienia, referaty i wspomnienia (NN)

(NSZ 10, 18)
 DO GÓRY   ID: 26587   A: pl         

6.
Ref-Ren, Poemat o Brygadzie Świętokrzyskiej, Chicago.

Strona A:
[hymn], Inc.: A zaczęło się wszystko od Modlitwy. Panie Boże Wszechmogący daj nam siły i moc wytrwania w walce o wolną Polską [...] Amen.

(NSZ 12)
Uwagi: Strona B - nie nagrana
 DO GÓRY   ID: 26585   A: pl         

7.
Mieczysław Rolski (ochotnik Brygady), 50-lecie formowania Brygady Świętokrzyskiej NSZ (druga część polonijnej audycji radiowej z Brisbane w Australii – 1994).

Strona A:
Informacja o radiu, śpiewa S. Przybylska ("Krakowska kwiaciarka"), wiadomości i ogłoszenia, M. Rolski, 50-lecie formowania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, przeplatane muzyką

Strona B:
c.d. M. Rolski, 50-lecie formowania..., (muzyka)

(NSZ 19)
 DO GÓRY   ID: 26589   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm