L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Zwarte


1.
Dyskusja o religii / Jan Legowicz et al.. – Kraków : przedruki , 1956. – 35 s., 20 cm.

Czyt. Z 1262 I (2876/557)
 DO GÓRY   ID: 56860   A: as         

2.
Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640 - 1870 : wybór tekstów źródłowych / pod redakcją Bronisława Krauzego . – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1951. – 403 s., err., 20,5 cm.. – (część I)

Czyt. Z 1343 I (2947/88)
 DO GÓRY   ID: 56967   A: as         

3.
Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640 - 1870 : wybór tekstów źródłowych / pod redakcją Bronisława Krauzego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1951. – 359 s., err., 20,5 cm. – (część 2)

Czyt. Z 1344 I (2947/89)
 DO GÓRY   ID: 56968   A: as         

4.
Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640 - 1870 : wybór tekstów źródłowych / pod redakcją Bronisława Krauzego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. – 416 s., 20,5 cm.. – (część 3)

Czyt. Z 1345 I (2947/90)
 DO GÓRY   ID: 56969   A: as         

5.
Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640 - 1870 : wybór tekstów źródłowych / pod redakcją Bronisława Krauzego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955. – 704 s., 20,5 cm. – (część 4)

Czyt. Z 1346 I (2947/91)
 DO GÓRY   ID: 56970   A: as         

6.
Kazakiewicz E.
Wiosna nad Odrą / E. Kazakiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo "Prasa wojskowa", 1950. – 556, [2] s., 22 cm.

Czyt. Z 1319 I (2947/51)
 DO GÓRY   ID: 56944   A: as         

7.
Konstantinow F.
O religii / F. Konstantinow. – Kraków : 1956. – 14, [1] s., 20 cm.
Uwagi: fragment książki "Materializm historyczny" , Moskwa , 1954

Czyt. Z 1263 I (2876/558)
 DO GÓRY   ID: 56861   A: as         

8.
Markiewicz Henryk
O marksistowskiej teorii literatury : szkice / Henryk Markiewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1953. – 103, [1] s., 25 cm.. – (Studia historyczno literackie ; tom XIV)

Czyt. Z 1498 II (2876/588)
 DO GÓRY   ID: 56865   A: as         

9.
Maślińska Halina
O moralności komunistycznej / Halina Maślińska. – Warszawa : Wiedza Powszechna , 1953. – 112, [2] s., 21 cm.

Czyt. Z 1261 I (2876/560)
 DO GÓRY   ID: 56859   A: as         

10.
Mrówczyński Tadeusz
Personalizm katolicki : stenogram odczytu wygłoszonego w Stołecznym Ośrodku Szkolenia partyjnego 27 lutego 1956 r. / Tadeusz Mrówczyński. – Warszawa : Książka i Wiedza ; Wydział propagandy i agitacji KC PZPR, 1956. – 36 s., 20,5 cm.. – (Cykl wykładów z problematyki walki o naukowo - ateistyczny światopogląd)

Czyt. Z 1260 I (2876/544)
 DO GÓRY   ID: 56858   A: as         

11.
Rzepecki Jan
Wspomnienia i przyczynki historyczne / Jan Rzepecki. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 313, [2] s., mapy [6], 20,5 cm.

Czyt. Z 1407 I
 DO GÓRY   ID: 57075   A: as         

12.
Stalin I.
Marksizm i pytania językoznawstwa / I. Stalin. – Moskwa : Wydawnictwo "Prawda" , 1950. – 47, [1] s., 20 cm.
Uwagi: książka w języku rosyjskim

Czyt. Z 1264 I (2876/559)
 DO GÓRY   ID: 56862   A: as         

13.
Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich / Stefan Żółkiewski et al.. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ; Instytut Badań Literackich, 1952. – 79, [1] s., 25 cm.
Uwagi: osobne odbicie z Pamiętnika Literackiego. R.XLII, 1951, z. 2

Czyt. Z 1497 II (2876/589)
 DO GÓRY   ID: 56864   A: as         

14.
Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina / red. przekładu : Stefan Strelcyn . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1954. – 372, [2] s., 24,5 cm.

Czyt. Z 1259 I (2876/590)
 DO GÓRY   ID: 56699   A: pl         

15.
Zagadnienia materializmu dialektycznego i historycznego w pracy J. W. Stalina "Marksizm a zagadnienia językoznawstwa" / G. Aleksandrow et al. . – Warszawa : Książka i wiedza; Akademia Nauk ZSRR, 1952. – 445, [1] s., 20,5 cm.

Czyt. Z 1265 I (2876/539)
 DO GÓRY   ID: 56863   A: as         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm