L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Wołyń - Świadkowie \ Roman BujnowskiUrodził się w 1927 roku w Dąbrowicy (pow. sarneński, woj. poleskie, od 1930 r. woj. wołyńskie). Jego ojciec był zarządcą dóbr Broel-Platerów w Dąbrowicy. Dziadek Romana Bujnowskiego pracował jako leśniczy w pobliskim majątku Worobin (należącego również do Broel Platerów), do 1943 roku mieszkała w nim jego żona. W majątku tym Roman Bujnowski spędził znaczną część swojego dzieciństwa. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Dąbrowicy. W 1939 roku zdawał egzaminy do gimnazjum w Sarnach, wojna jednak przeszkodziła mu w kontynuowaniu nauki. Na początku okupacji uczył się nieregularnie w szkole sowieckiej i pracował w Spółdzielni Spożywców w Dąbrowicy.

We wrześniu 1943 roku jego rodzina jako jedna z ostatnich dzięki pomocy kilku miejscowych Ukraińców opuściła Dąbrowicę, przedostając się do Równego. W Równem dzięki wstawiennictwu znajomego lekarza – Żyda, Roman Bujnowski nie został powołany do Armii Czerwonej, ale w zamian za to musiał pracować w miejscowym "Wojenkomacie". Jego praca polegała głównie na pozyskiwaniu nowych rekrutów do wojska. W trakcie objazdów po okolicznych wsiach niejednokrotnie brał udział w potyczkach z ukraińskimi nacjonalistami. Następnie dostał pracę w Urzędzie ds. Repatriacji Ludności Polskiej i konwojował transporty z repatriantami.

W 1945 roku rodzina Romana Bujnowskiego wyjechała do Lublina, gdzie ukończył gimnazjum. Stamtąd pod koniec 1946 roku przenieśli się do Wrocławia. Tam Roman Bujnowski studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Do 1952 roku pracował na uczelni, po czym przeniósł się do Warszawy, gdzie obecnie mieszka.Wybrane fragmenty relacji:

1. Dom, rodzina, dzieciństwo. Dąbrowica, lata 20.-30.

2. Historia majątku w Worobinie.

3. Historia z rowerem, lata 30.

4. Wrzesień 1939. Dąbrowica, wrzesień 1939.

5. Przyjście Sowietów, życie codzienne w czasie pierwszej okupacji sowieckiej. Dąbrowica, 1939-1941.

6. Tajne komplety w czasie okupacji niemieckiej. Dąbrowica, 1941-1943.

7. Niesienie pomocy Żydom, Zagłada getta w Dąbrowicy. Dąbrowica, 1941-1943.

8. Działalność OUN-UPA w północnej części Polesia Wołyńskiego, 1942-1944.

9. Chowanie pomordowanych koło kościoła w Dąbrowicy. Dąbrowica, 1943.

10. Ucieczka z Dąbrowicy. Dąbrowica, sierpień 1943.

11. Powołanie do Armii Czerwonej, praca w "Wojenkomacie". Równe, 1944-1945.

12. Konwojowanie transportów repatriacyjnych. Równe, 1945.

 DO GÓRY   ID: 46472   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm