L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2003SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2003:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Zarząd: kadencja (3) 2002-2004
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Władysław Michał Krakowski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2.
Działalność statutowa:

W roku 2003 prowadzono prace nad 25 programami, z których ukończono 12:

Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 93 przybytki (w znacznej większości dary) - akcesje komputerowe 1416-1509, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów). Przekazane dokumenty i wydawnictwa dotyczą polskich zmagań niepodległościowych w latach 1914-1989.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
Opracowywanie akcesyjne, potwierdzanie odbioru i katalogowanie. Prace przerywane kolejnymi przemieszczeniami magazynowymi związanymi z remontem starego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.

Program 3
Instytut i Muzeum Niepodległości
Dalsze opracowywanie koncepcji powołania w Krakowie ośrodka badawczo-muzealnego skupiającego muzea, instytucje i związki kombatanckie zajmujące się działalnością niepodległościową (w związku z możliwością przeniesienia do Krakowa Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i Nowym Jorku).

Program 4
Księgozbiór Fundacji CDCN
Katalogowanie nowych nabytków wydawnictw zwartych i ciągłych (dary, wymiana i kupno).

Program 5
Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Konkurs plastyczny - konkurs plastyczny dla młodzieży (przygotowywany wspólnie z Domem Kultury „Ruczaj” SM „Ruczaj Zaborze”) - przekazanie nagród książkowych dla laureatów (wernisaż i wręczenie nagród 11 listopada 2003 w krakowskim Magistracie).


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 6
Tom 2 - Jan Pachoński, Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich 1796-1807, oprac. Kamil Stepan i Adam Roliński (w opracowaniu).

Program 7
Tom 17 - Piotr Hubiak, Belina i jego ułani, oprac. not biograficznych Kamil Stepan, wybór ilustracji Adam Roliński, Kraków 2003 (bogato ilustrowana monografia dotycząca postaci twórcy kawalerii II Rzeczypospolitej, późniejszego prezydenta Krakowa i wojewody lwowskiego - Władysława Beliny-Prażmowskiego).

Program 8
Tom 18 - Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980, wybór i oprac. Adam Roliński, współpraca Krystyna Bielawska, Marcin Orski, wstęp Tomasz Gąsowski, Kraków 2003 (obszerny wybór dokumentów dotyczących opozycji małopolskiej z lat 1976-1980 ze zbiorów BJ, Fundacji CDCN, Archiwum Państwowego w Krakowie i krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - dołączona płyta CD zawierająca wypowiedzi uczestników opozycji, dokumenty i fotografie).

Program 9
Tom 19 - Janusz Cisek, Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 2003 (wspólnie z Filmoteką Narodową w Warszawie - zawiera płytę CD z filmami archiwalnymi dotyczącymi pobytów J. Piłsudskiego w Krakowie).

Program 10
Tom 20 - Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, oprac. i wstęp Czesław Brzoza, Kraków 2003 (edycja dokumentów ze zbiorów Instytutu i Muzeum Sikorskiego w Londynie).

Program 11
Tom 21 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1934-1944, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Kraków 2003, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. I (pierwszy tom planowanej serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej).

Program 12
Tom 22 - Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980. Wybór dokumentów, wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra, przedmowa Stanisław Ciesielski, Kraków 2003 (wybór dokumentów obrazujących działalność nieznanego szerzej nurtu opozycji demokratycznej lat 70.).

Program 13
Tom 23
R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939 (w opracowaniu)

Program 14
Tom 24 - Dokumenty Delegatury Rządy na Kraj dotyczące sprawy ukraińskiej 1942-1944, oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. II (w opracowaniu).

Program 15
Tom 25
Franciszek Grabczyk, Jednoosobowy, jawny opozycjonista (wspomnienia i wybór dokumentów dotyczących inż. Franciszka Grabczyka - pracownika Huty im. Lenina, współpracownika Komitetu Obrony Robotników, prześladowanego przez SB - w opracowaniu).B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 16
„Sowiniec” Nr 22 - 2002 (czerwiec) - zeszyt zbiorowy (dot. zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności południowo-wschodnich województw II Rzeczypospolitej)

Program 17
„Sowiniec” Nr 23 - 2003 (grudzień) - numer specjalny poświęcony mjr. Józefowi Herzogowi (w przygotowaniu)

C. Inne publikacje

Program 18
Remigiusz Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989, Kraków 2003 (opracowanie dotyczące powstaniu i działalności opozycyjnej w Krakowie przed wyborami czerwcowymi 1989 r.).

Program 19
Lech Mastalski, Oficerowie częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na Wschodzie (opracowanie biograficzne zawierające informacje o oficerach 7 DP - ofiarach NKWD z 1940 r. - w opracowaniu)

Program 20
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (w opracowaniu).

Program 21
Zbigniew Zacharewicz, Słownik biograficzny oficerów i urzędników wojskowych Królestwa Polskiego 1815-1830 (w opracowaniu)


Projekty filmowe:

Począwszy od 1 III 2001 r. przy Fundacji CDCN działa Studio Filmowe „Centrum”, dysponujące osobnym lokalem oraz sprzętem komputerowym do montażu nieliniowego. Przy studiu powstało Archiwum Filmowe Fundacji CDCN, gromadzące materiały filmowe, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową.

W roku 2003 w ramach działalności statutowej przygotowano następujące filmy reżyserowane przez pracownika Fundacji CDCN Dariusza Walusiaka:

Program 22
Partyzanci por. M. Wądolnego
Film dokumentalny obrazujący dramatyczne dylematy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.


Program 23
Tajemnica Archiwum Robla
Film dokumentalny opowiadający o losach dokumentacji katyńskiej przechowywanej w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (kilkakrotna emisja w programach TVP).

Program 24
Walka z Kościołem
Filmowa opowieść o procesie Kurii Krakowskiej z 1953 r.

Program 25
„Pokolenie Niezłomnych”
Kontynuacja programu filmowej rejestracji osób związanych z działalnością niepodległościową i opozycyjną.
 DO GÓRY   ID: 4182   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm