L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Projekt ''Solidarna Małopolska'' \ Aresztowani w Regionie Małopolska NSZZ ''Solidarność'' 13 XII 1981-1989(oprac. Jarosław Szarek )
Wstępna lista osób aresztowanych w Regionie Małopolska NSZZ „Solidarność” od 13 grudnia 1981 do ponownej legalizacji Związku w 1989 roku, obejmuje osoby skazane na mocy wyroków sądowych i te, które otrzymały sankcje prokuratorskie lub zostały zatrzymane na dłużej niż 48 godzin (nie uwzględniono osób internowanych). Po jej uzupełnieniu i weryfikacji (m.in. na podstawie dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej) powstanie pełna lista represjonowanych z Małopolski. Obejmie ona już kompletne dane na temat osób aresztowanych m.in. – środowisko z którego pochodziły, rodzaj działalności, podstawę prawną aresztowania, wyrok sądowy, miejsce uwięzienia itp. Bardzo prosimy wszystkich posiadających wszelkie informacje o aresztowaniach w okresie 13 XII 1981-1989 o przekazywanie tych informacji (kopie wyroków, sankcji itp.)
 DO GÓRY   ID: 16419   A: pl          SOLIDAR


1. Achinger Ignacy (1929), Kęty, pracownik Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, aresztowany, skazany na rok pozbawienia wolności 1982.
 DO GÓRY   ID: 4300   A:           SOLIDAR


2. Adamczyk Zbigniew (1961), pracownik Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Nowej Hucie, aresztowany 8 IX – 14 XI 1983.
 DO GÓRY   ID: 4301   A:           SOLIDAR


3. Andrzejewska Ewa, pracownica Wojewódzkiego Biura Projektowego w Nowym Sączu, aresztowana III-VII 1984.
 DO GÓRY   ID: 4302   A:           SOLIDAR


4. Antas Jolanta (1954), pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ, aresztowana 10 VI-23 VII 1983.
 DO GÓRY   ID: 4303   A:           SOLIDAR


5. Antas Wiesław (1951), pracownik HiL, aresztowany (10 VI - 23 VII 1983).
 DO GÓRY   ID: 4304   A:           SOLIDAR


6. Augustyniak Jan, Chełmek, aresztowany.
 DO GÓRY   ID: 4305   A:           SOLIDAR


7. Badowski Zbigniew (1948), pracownik Krakowskiej Fabryki Kabli, aresztowany 6 VII-26 VII 1983.
 DO GÓRY   ID: 4306   A:           SOLIDAR


8. Bagiński Tadeusz (1959), ślusarz, aresztowany 29 VIII-20 XII 1982).
 DO GÓRY   ID: 4307   A:           SOLIDAR


9. Banaś Marian (1955), pracownik Sekcji Interwencji Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, aresztowany 17 XII 1981-VII 1983.
 DO GÓRY   ID: 4308   A:           SOLIDAR


10. Bandura Jacek (1946), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 4 XI 1982-26 I 1983
 DO GÓRY   ID: 4309   A:           SOLIDAR


11. Baran Józef (1955), pracownik Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, aresztowany 28 III – VII 1984.
 DO GÓRY   ID: 4310   A:           SOLIDAR


12. Baran Piotr, student UJ, aresztowany 17 XII 1981 – 5 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4311   A:           SOLIDAR


13. Baranek Anna (1960), pracownica Przedszkola nr 17 w Krakowie, członkini KPN, aresztowana 18 V-15 VI 1983.
 DO GÓRY   ID: 4312   A:           SOLIDAR


14. Baranek Stanisław (1930), pracownik HiL, aresztowany 3 VI-26 VII 1983.
 DO GÓRY   ID: 4313   A:           SOLIDAR


15. Baranek Tomasz (1958), pracownik Madro w Krakowie, aresztowany 18 V-26 IX 1983.
 DO GÓRY   ID: 4314   A:           SOLIDAR


16. Barański Janusz (1960), student UJ. aresztowany 13 IX 1982 – 1983.
 DO GÓRY   ID: 4315   A:           SOLIDAR


17. Baruś Władysław (1943), aresztowany 29 IV – 27 VII 1983.
 DO GÓRY   ID: 4316   A:           SOLIDAR


18. Bawolski Witold (1956), pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego HiL Bochnia, aresztowany 15 XII 1981, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, ponownie aresztowany 1985-1986.
 DO GÓRY   ID: 4317   A:           SOLIDAR


19. Bazarnik Jarosław, uczeń Technikum Budowlanego w Krzeszowicach, zwolniony 12 III 1982.
 DO GÓRY   ID: 4318   A:           SOLIDAR


20. Bączalski Zbigniew (1963), uczeń Technikum Elektrycznego w Skawinie, aresztowany 27 IV-7 VIII 1982).
 DO GÓRY   ID: 4319   A:           SOLIDAR


21. Berdychowski Zygmunt (1960), student UJ, aresztowany 13 I 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 23 II 1983, aresztowany 13 X 1985, sankcja trzy miesiące.
 DO GÓRY   ID: 4320   A:           SOLIDAR


22. Białoński Stanisław, pracownik Polmozbytu w Nowym Targu, skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
 DO GÓRY   ID: 4321   A:           SOLIDAR


23. Biel Mieczysław, pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, aresztowany 5 V 1983.
 DO GÓRY   ID: 4322   A:           SOLIDAR


24. Bielańska Katarzyna, pracownik Akademii Rolniczej, aresztowana 28 I – 16 IV 1982.
 DO GÓRY   ID: 4323   A:           SOLIDAR


25. Bielecka Genowefa (1930-1997), pracownica Zakładów Naczyń Kamionkowych w Bochni, aresztowana 12 I – 26 II 1982.
 DO GÓRY   ID: 4324   A:           SOLIDAR


26. Bieniek Andrzej (1959), ślusarz, Ochotnicze Hufce Pracy w Nowej Hucie, aresztowany 10 IX 1983– 25 VII 1984.
 DO GÓRY   ID: 4325   A:           SOLIDAR


27. Bieniek Wiesław (1957), pracownik Budostalu 3 w Nowej Hucie, aresztowany 13 X 1983 – 19 I 1984.
 DO GÓRY   ID: 4326   A:           SOLIDAR


28. Bieszczad Artur (1961), student UJ, sankcja 3 miesiące, zwolniony 30 VI 1983.
 DO GÓRY   ID: 4327   A:           SOLIDAR


29. Bik Marek (1962), uczeń LO w Krakowie, aresztowany 24 VI 1982 – 3 VIII 1983.
 DO GÓRY   ID: 4328   A:           SOLIDAR


30. Blicharz Jan (1942), pracownik Krakowskich Zakładów Armatur, aresztowany 23 XII 1981-1982.
 DO GÓRY   ID: 4329   A:           SOLIDAR


031. Błażejewski Wiesław (1940), pracownik Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie, aresztowany 23 II – 22 IV 1984.
 DO GÓRY   ID: 4330   A:           SOLIDAR


032. Błąkała Józef (1949), pracownik HiL, aresztowany 31 VIII – IX 1982.
 DO GÓRY   ID: 4331   A:           SOLIDAR


033. Bocheński Zbigniew (1936), pracownik ZNTK w Nowym Sączu, aresztowany III-VII 1984
 DO GÓRY   ID: 4332   A:           SOLIDAR


034. Bochyński Jerzy, student z Nowego Sącza, aresztowany 1982.
 DO GÓRY   ID: 4333   A:           SOLIDAR


035. Bocian Ryszard (1939), pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek KPN, aresztowany 13 V-26 VII 1983 oraz w 1988.
 DO GÓRY   ID: 4334   A:           SOLIDAR


036. Bodziony Jakub (1962), uczeń szkoły pomaturalnej w Krakowie, aresztowany 4-17 III 1983.
 DO GÓRY   ID: 4335   A:           SOLIDAR


037. Bodziuch Janina (1953), pracownik Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego, aresztowana 20 XII 1981 – 7 I 1982.
 DO GÓRY   ID: 4336   A:           SOLIDAR


038. Borkowski Jan (1928), pracownik HiL, aresztowany 6-25 VII 1983
 DO GÓRY   ID: 4337   A:           SOLIDAR


039. Bryś Kazimierz (1946) (Jasło), pracownik PKP Jasło, sankcja 3 miesiące.
 DO GÓRY   ID: 4338   A:           SOLIDAR


040. Brzeski Włodzimierz (1937), pracownik HPR w Nowej Hucie, aresztowany 29 VIII – 13 XII 1982.
 DO GÓRY   ID: 4339   A:           SOLIDAR


041. Bufnal Piotr (1965), uczeń Szkoły Zawodowej przy Zakładach im. Szadkowskiego, aresztowany 8 IX – 14 XI 1983.
 DO GÓRY   ID: 4340   A:           SOLIDAR


042. Bugno Marek (1960), pracownik FMWiG „Glinik” w Gorlicach, aresztowany 8 III – 27 VII 1984.
 DO GÓRY   ID: 4341   A:           SOLIDAR


043. Bzdyl Krzysztof (1950), pracownik MPK w Krakowie, członek KPN, aresztowany 22 XII 1981 – 12 III 1983.
 DO GÓRY   ID: 4342   A:           SOLIDAR


044. Chmura Stefan (1942), pracownik Niedomickich Zakładów Celulozy, aresztowany 11 XI 1983.
 DO GÓRY   ID: 4343   A:           SOLIDAR


045. Chrupczalski Piotr (1951), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 12 X 1982, wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności.
 DO GÓRY   ID: 4344   A:           SOLIDAR


046. Cichy Krystyna (1940), pracownik HiL, aresztowana 31 VIII – 25 IX 1982.
 DO GÓRY   ID: 4345   A:           SOLIDAR


047. Ciemiorek Dariusz (1960), pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" w Dębicy, aresztowany 14 I – 27 II 1982. Oskarżony o rozpowszechnianie na terenie Dębicy plakatów - ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w dniu 11.02.1982 na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.
 DO GÓRY   ID: 4346   A:           SOLIDAR


048. Ciepły Grzegorz (1962), uczeń VII LO w Krakowie, aresztowany 19 IV – 20 IX 1982.
 DO GÓRY   ID: 4347   A:           SOLIDAR


049. Cisowski Stanisław (1937), pracownik Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, aresztowany 4 V – 2 IX 1982.
 DO GÓRY   ID: 4348   A:           SOLIDAR

WSTECZ


   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm