L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2000SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2000:

1.Informacje o fundacji

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Zarząd: kadencja (2) 2000-2001
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Wojciech Baliński

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


2. Działalność statutowa:

W roku 2000 prowadzono prace nad 18 programami

Wystawy:

1. Kłamstwo katyńskie (IV-V 2000)
Przygotowanie wystawy, opracowanie i druk katalogu wystawy oraz plakatu. Wystawa przygotowana wspólnie z Muzeum Historii Fotografii, Instytutem Katyńskim w Polsce i Instytutem Jana Pawła II.

2. STASI: strażnik komunistycznego reżimu (13 VI – 2 VII 2000)
Przygotowanie wystawy, opracowanie i druk katalogu wystawy oraz plakatu. Wystawa przygotowana wspólnie z Instytutem im. M. Dzielskiego.

3. 20 lat przy kopcu – 20. rocznica powstania Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego
Przygotowanie wystawy, opracowanie i powielenie folderu wystawy oraz druk plakatu. Wystawa zorganizowana wspólnie z Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

4. Obchody 20. lecia „Solidarności”
Opracowanie i druk katalogu, plakatu, folderu i wydawnictw towarzyszących, przygotowanie wystawy. Obchody organizowane wspólnie z Biurem Festiwalowym Kraków 2000 i Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”
Wydawnictwa towarzyszące:
- katalog wystawy: „Solidarność”. Kruszenie muru
- Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980
- Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa

Wydawnictwa:

5. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Kózefa Piłsudskiego - Nr 15

6. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Kózefa Piłsudskiego - Nr 16 (numer poświęcony zbrodni katyńskiej)

7. Danuta Wraga-Ruszkiewicz, Cas lęku i nadziei
tom 5: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- publikacja interesujących i bogato ilustrowanych wspomnień ukazujących na szerokim tle historycznym losy najbliższych autorki (podziemie narodowe, Syberia, praca przymusowe w Niemczech, itd.)

8. Wacława Milewska, Maria Zintara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918 i jej twórcy
tom. 4: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- publikacja monumentalnego opracowania dwóch krakowskich muzealniczek dotyczącego sztuki legionowej, książka zawiera 305 fotografii kolorowych i czarno-białych pochodzących z kilkudziesięciu muzeów polskich i zbiorów prywatnych.

9. Jan Rydel, „Polska okupacja” w północno-zachodnich Niemczech 1945-1948
tom 6: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- opracowanie dotyczące służby okupacyjnej , w której brali udział żołnierze PSZ w północno-wschodnich Niemczech bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej

10. Eryk Nanke, Cena bycia innym
tom 7: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- edycja wspomnień wojennych żołnierza Polskich Sił Zbrojnych (kampania wrześniowa, Tobruk, emigracja po II wojnie światowej).

11. Bogumiła Gurba, „Solidarność” w Gliniku – Gorlicach 1980-1989
tom 8: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- pierwsza monografia NSZZ „Solidarność” w największym gorlickim zakładzie pracy: FMWiG „Glinik”.

12. Andrzej Rybicki, Uniwersytecka Księga Katyńska
- sylwetki biograficzne 14 pracowników naukowych UJ, zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD.

13. „Sowiniec” nr 17 („solidarnościowy”)
- publikacja kolejnego numeru czasopisma historycznego, dotyczącego głównie 20. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

14. Zbiór dokumentów ppłk Edmunda Charaszkiewicza
tom. 9: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- edycja raportów ppłk Edmunda Charaszkiewicza, pracownika Oddziału II Sztabu Generalnego dotyczących m. in. tzw. akcji prometejskiej oraz dywersji pozafrontowej w okresie II RP.

15. Katalog wydawnictw zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-190 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński, Kraków 2001, publikacja przygotowana wspólnie z Biblioteką Jagiellońską. Katalog ukazał się jako 12 tom serii: Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia

16. Aleksander Klotz, Zapiski konspiratora 1939-1945. Wspomnienia oficera wywiadu AK, oprac. G. Mazur, Kraków 2001
tom 13: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:
- wspomnienia oficera wywiadu Armii Krajowej z czasów II wojny światowej (m. in. relacja z podróży po Związku Sowieckim śladem deportowanych Polaków).


17. Inwentarz materiałów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
tom. 14: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
- inwentarz dokumentów katyńskich zwróconych w 1990 r. przez MSW do Kurii Metropolitalnej w Krakowie.


Inne

18. Wiosenne Zbieranie Bibuły (wspólnie z ZR „Solidarność” Małopolska)
- zbieranie dokumentów niezależnego ruchu wydawniczego z okresu PRL, połączone z wystawą niezależnych wydawnictw w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska. Zebrane materiały zasiliły zbiory BJ.
 DO GÓRY   ID: 4179   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm