L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2019SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2019:

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 52 dostawców (akcesje komputerowe: CDCN 2798-2849, obejmujące kilka tysięcy jednostek – materiały przygotowane do inwentaryzacji (częściowo skatalogowane).
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- druki drugiego obiegu, które przekazali m.in. z Krakowa:
Teresa Dańczyńska, Andrzeja Fischera, Agnieszka Gorczyca, Alicja i Artur Janiccy, Stanisław Kozieł, Mirosław Lewandowski, Józef Mroczek, Adam Świda (Ośrodek Badań Prasoznawczych), Paweł Turnał (drukarnia „Promienistych”), Teresa Walas, Maria Wit, Elżbieta Zechenter i Stanisław Żurowski;
oraz Grzegorz Hajdarowicz (z Warszawy), Aleksander Kamiński (z Myślenic) i Józef Kowalówka (z Pozowic);
- druki emigracyjne przekazane przez Tomasza Mianowicza i Stanisława Iskrę;
- książki i czasopisma przekazane przez Alicję Baluch, Bogdana Gancarza, ks. Józefa Kowalowa i Zofię Musielewicz-Norek.
Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Karta, Instytutem Pamięci Narodowej, Biblioteką Jagiellońską i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2019 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie otrzymanych wcześniej materiałów. Realizowano bibliografii wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce, skupiono się całkowicie na tej części wydawnictw. Natomiast w komputerowej bazie danych druków ciągłych drugiego obiegu do końca 2019 r. zarejestrowano 4455 tytułów (jest to największy ze znanych zbiorów tego typu).


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2019 zbiory Fundacji udostępniano w Gabinecie Rara Sekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz czytelni Fundacji CDCN przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN).
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.


Wydawnictwa:

Program 4(180)
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, oprac. Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk i Adam Roliński, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 47
Zakończenie prac nad opracowaniem bibliografii krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej z lat 1976-1990 (w sumie zebrano informacje o 605 tytułach wydawanych lub drukowanych w Krakowie oraz 137 z Małopolski. Były to czasopisma, biuletyny, komunikaty i serwisy informacyjne publikowane przez struktury NSZZ „Solidarność”, NZS, KPN, FMW, LDPN, PPN i in. lub poszczególnych działaczy)


Program 5(188)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” nr 52-53 (w przygotowaniu).


Wystawy

Program 6(190)
Stulecie Święta Zjednoczenia Wojska 19 października 1919 r.
(wystawa organizowana wspólnie przez Miasto Kraków i Fundację CDCN)
Kraków, Pl. o. Adama Studzińskiego, 19 października - 19 listopada 2019;
kurator wystawy: Piotr Kalisz

Program 7(189)
„Solidarność” w historii Akademii Górniczo-Hutniczej
(wystawa organizowana wspólnie przez NSZZ "Solidarność" AGH i Fundację CDCN) Kraków, al. Mickiewicza 30, AGH w łączniku budynków A-0 i A-2, 30 października - 16 grudzień 2019;
kurator wystawy: Wojciech Marchewczyk

Program 8(191)
Lenin z Nowej Huty
(wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej i Fundację CDCN);
kurator wystawy: Andrzej Stawiarski; konsultacja: Piotr Fugiel; projekt graficzny i skład Paweł Zechenter


Inne programy:

Program 9(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.
 DO GÓRY   ID: 56446   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm