L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwalia / Kolekcje \ Wykaz \ Arch. 1 III. - Archiwum NSZZ ''Solidarność'' MałopolskaTom 001

NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “Solidarność”.

Programy zebrań MKZ i Prezydium MKZ.
Uchwały MKZ i Zarządu MKZ “Małopolska”.
Protokoły z zebrań MKZ Małopolska (16 III 1981, 27 IV 1981, 4 V 1981, 11 V 1981, 18 V 1981, 25 V 1981, 1 VI 1981, 5 VI 1981, 24 VI 1981).
Protokoły z zebrań MKZ i Zarządu MKZ (wrzesień 1980 - styczeń 1981: 1/ 80, 2/80, 10/80, 11/80, 12/80, 13/80, 14/80, 15/80, 16/80, 17/80, 18/80, 19/80, 20/80, 21/80, 22/80, 23/80, 24/80, 25/80, 26/80, 27/80, 28/80, 29/80, 31/80, 32/80, 33/80, 34/80, 1/81, 2/81).
Ustalenia z zebrań MKZ (protokół 29/80, 30/80, 31/80, 32/80, 33/80, 34/80, 1/81, z 15 IV 1981, z 17 VI 1981, z 27 IV 1981, z 11 V 1981).
Listy obecności na posiedzeniach Zarządu MKZ “Małopolska” lub MKZ “Małopolska”.
MKZ Małopolska: notatki z zebrań, rękopisy (brudnopisy) protokołów.
 DO GÓRY   ID: 482   A:           SOLIDAR


Tom 002

NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “Solidarność”. MKZ “Małopolska”.

Prezydium ZR (protokoły z posiedzeń prezydium ZR – nr 14/13 X 1981, nr 15/15 X 1981, nr 16/16 X 1981, 17/29 X 1981 oraz z okresu VII – IX 1981), uchwały Prezydium ZR - 30 XI 1981, 3 XII 1981).
Projekty uchwał ZR.
Uchwały Zarząd Regionu (uchwały ZR - lipiec-listopad 1981 (nr 1, 2/16 VII 1981, 3, 4, 5/28 VII 1981, nr 6, 7, 8, 10, 11, 14/4 VIII 1981, 15, 16, 17, 18, 19/11 VIII 1981, 21, 22/25 VIII 1981, 23/15 IX 1981, nr 31, 32, 35/5 XI 1981, uchwały: z 26 XI 1981, 30 XI 1981, w sprawie obchodów 11 XI).
Zebrania ZR.
Listy obecności z zebrań ZR.
 DO GÓRY   ID: 171   A:           SOLIDAR


Tom 003

NSZZ “Solidarność”. Geneza.

Statut, struktura związku, protokoły porozumień.
 DO GÓRY   ID: 168   A:           SOLIDAR


Tom 004 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu „Małopolska”. Sekcja Informacji.
Dokumenty roboczo-organizacyjne Sekcji Informacji, komunikaty Sekcji Informacji, korespondencja (pisma wychodzące, do wiadomości sekcji), notatki, dokumentacja finansowa sekcji (rachunki).
 DO GÓRY   ID: 169   A:           SOLIDAR


Tom 005 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu “Małopolska”. Sekcja Informacji.

Redakcje: “Gońca Małopolskiego” (korespondencja nadesłana do “Gońca Małopolskiego”, materiały przekazane lub nadesłane do “Gońca Małopolskiego”) i “Aktualności”, propozycje artykułów, brudnopisy.
 DO GÓRY   ID: 170   A:           SOLIDAR


Tom 006 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).

Karty ewidencyjne kół: koła 1-830.
 DO GÓRY   ID: 167   A:           SOLIDAR


Tom 007 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).

Karty ewidencyjne kół: koła 831-1922.
 DO GÓRY   ID: 483   A:           SOLIDAR


Tom 008 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).

Karty ewidencyjne kół: koła 1923-2344.
 DO GÓRY   ID: 484   A:           SOLIDAR


Tom 009 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).

Listy kolportażu (Kraków i inne miasta: Skawina, Andrychów, Proszowice, Nowy Sącz, Limanowa, Olkusz, Kryspinów, Trzebinia, Gorlice, Sucha Beskidzka, Oświęcim, Krzeszowice).
 DO GÓRY   ID: 485   A:           SOLIDAR


Tom 010 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).
Listy przewozowe.
 DO GÓRY   ID: 486   A:           SOLIDAR


Tom 011 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).

Listy przewozowe.
 DO GÓRY   ID: 487   A:           SOLIDAR


Tom 012 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).

Listy kolportażu (Alwernia, Andrychów, Bochnia, Brzesko-Okocim, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Gorlice, Limanowa, Jasło, Jordanów, Kryspinów, Krzeszowice, Miechów, Mszana Dolna, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Rabka, Skawina, Sucha Beskidzka, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane), listy zakładów pracy w systemie ABC, upoważnienia w związku z wyborami, różne.
 DO GÓRY   ID: 488   A:           SOLIDAR


Tom 013 (SI I)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Informacji (kolportaż).
Ankieta dotycząca liczby członków NSZZ “Solidarność” w zakładach pracy, zamówienia prenumeraty „Tygodnika Solidarność”, karty ewidencyjne kół NSZZ “S” w zakładach pracy, korespondencja, różne.
 DO GÓRY   ID: 489   A:           SOLIDAR


Tom 014 (SK II)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kultury.

Pisma wychodzące, pisma przychodzące, komunikaty, uchwały, pisma do wiadomości, zakres obowiązków, ewidencja wyjść w godzinach służbowych, różne.
 DO GÓRY   ID: 490   A:           SOLIDAR


Tom 015 (SP III) (001-015)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Korespondencja Sekcji Programowej (001), Sprawy bieżące do prezydium (002), teksty uchwał do zredagowania (004), materiały do przekazania innym agendom ZR (006), materiały do przekazania zespołom problemowym ZR (007), korespondencja wewnętrzna ZR, pisma wysłane (009), adresy (010), organizacja pracy sekcji – zakresy czynności pracowników (011), archiwum własne (015).
 DO GÓRY   ID: 491   A:           SOLIDAR


Tom 016 (SP III) (100-103)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Zgłoszenia do zespołów problemowych ZR (100), program – założenia wstępne (etap założycielski) (101), wnioski i postulaty załóg – do przekazania zespołom ekspertów (103).
 DO GÓRY   ID: 492   A:           SOLIDAR


Tom 017 (SP III) (104-111)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Program – głosy indywidualne (104), materiały programowe na WZD, prace komisji wnioskowej (105), teczka (106), program regionalny (107), teka (108), Materiały programowe (109), teczka (110), program aktualny – priorytety (111).
 DO GÓRY   ID: 493   A:           SOLIDAR


Tom 018 (SP III) (112-138)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Materiały I Krajowego Zjazdu Delegatów (112), podstawy programu w ujęciu pozazwiązkowyn - krytyka programu związku (113), struktura organizacji zakładowej związku (121), struktura organizacyjna regionu, komisje terenowe, delegatury, teczka (123), regionalizacja związku (125), różne (131), korespondencja (132), regionalne uchwały organizacyjno-prawne (133), teczka (134), krytyka wewnętrzna w związku – odpowiedzialność władz związkowych (135), głosy krytyczne w stosunku do ZR, spory wewnątrzzwiązkowe (136), ordynacje i instrukcje wyborcze – zakładowe (137), ordynacja wyborcza regionalna - projekt P. Sarneckiego (138), ordynacja wyborcza regionalna: wybory Zarządu Regionu „Małopolska” (138).
 DO GÓRY   ID: 494   A:           SOLIDAR


Tom 019 (SP III) (139-156)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Zasady ordynacji wyborczej (139), różne (140), struktury pionowe w związku-sekcje zawodowe i branżowe (142), członkostwo w związku – problemy sporne – pracownicy administracji terenowej, MON, MSW (143), gospodarka finansowa – wysokość i podział składek (144), gospodarka finansowa – świadectwa statutowe, socjalne, fundusz strajkowy (145), różne (151), cenzura-dostęp do środków masowego przekazu (152), formy propagandy związkowej (153), szkolenie – Wszechnica Związkowa (154), Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych: historia, rada konsultacyjna, organizacja, regulamin (155), OPSZ – rada programowa, zadania aktualne, zamówienia dla ekspertów (156).
 DO GÓRY   ID: 495   A:           SOLIDAR


Tom 020 (SP III) (157-182)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Komisja Programowa ZR (157), protokoły posiedzeń komisji programowej (157 a), Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych-formy i zakres działania (158), pozazwiązkowe ciała opiniodawczo-doradcze – zakres i formy współpracy (159), badanie opinii związkowców-sondaże, ankiety (160), porozumienia podstawowe z rządem: Szczecin (171), dalsze porozumienia ogólnokrajowe (172), realizacja porozumień – okresowe analizy (173), teczka (175), porozumienia branżowe (176), metody rozwiązywania konfliktów z władzą (177), różne (178), strajk zakładowy (180), strajk generalny w regionie (182).
 DO GÓRY   ID: 496   A:           SOLIDAR


Tom 021 (SP III) (183-210)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Strajk generalny krajowy (183), akcja protestacyjno-pozastrajkowa, formy organizacyjne (184), środki presji związkowej (185), ogólne zagadnienia polityki gospodarczej (200), rządowy program stabilizacji – krytyka związkowa (201), społeczne i związkowe propozycje działań antykryzysowych (202), program reforma gospodarcza (203), odcinkowe społeczne inicjatywy gospodarcze (204), przedsiębiorstwo społeczne (207), program-samorząd pracowniczy (208), program spółdzielczy (209), program polityki rolnej (210).
 DO GÓRY   ID: 498   A:           SOLIDAR


Tom 022 (SP III) (211-232)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Rynek, ceny i koszty utrzymania, minimum socjalne (211), działania na rzecz zwiększenia podaży, kontrola rozmiarów produkcji i sposobu dystrybucji (212), praca i zatrudnienie - zagadnienia ogólne (221), układy zbiorowe pracy (222), BHP i związkowa inspekcja pracy (225), systemy płac, mechanizmy regulacyjne, rekompensata wzrostu kosztów utrzymania (227), czas pracy - wolne soboty (228), ochrona pracy, nowelizacja prawa pracy (229), program - ochrona rodziny (231), teczka (232).
 DO GÓRY   ID: 499   A:           SOLIDAR


Tom 023 (SP-III) (240-260)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Różne (240), ochrona środowiska zamieszkania (241), budownictwo mieszkaniowe (242), program - ochrona zdrowia (245), problemy środowisk służby zdrowia (246), program - ochrona środowiska (250), ochrona dóbr kultury materialnej (251), model sportu, kultury fizycznej i rekreacji (256), turystyka (257), uczestnictwo w kulturze (260), problemy emerytów i rencistów (270), grupy społeczne szczególnej troski (280).
 DO GÓRY   ID: 500   A:           SOLIDAR


Tom 024 (SP-III) (281-308)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Społeczny Fundusz Solidarności (281), sfera niedostatku i degradacji-alkoholizm (290), związek a życie publiczne-problemy ogólne (300), ochrona praw obywatelskich (301), swobodny przepływ informacji – walka z cenzurą (305), wolność słowa – ochrona niezależnych wydawnictw (306), obsada stanowisk publicznych – walka z nomenklaturą (307), ustawa o związkach zawodowych (308), wolność przekonań, więźniowie polityczni (309).
 DO GÓRY   ID: 501   A:           SOLIDAR


Tom 025 (SP-III) (309-344)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Teczka (309), Stary Teatr (320), Program środowiska nauki (321), różne (322), problemy środowiska nauki (321), teczka (322), problemy środowiska nauczycielskiego (323), program branży poligrafów (324), rola kultury w kształtowaniu świadomości (325), źródła ideologii związku (326), historia ruchu – kalendarium rocznic (327), niezależność związku – określenie stosunku do PZPR i władzy (341), walka z niezależnością i programem związku prowadzona przez struktury zewnętrzne (342), materiały dywersyjne antyzwiązkowe (343), program PZPR, ZSL, SD, FJN (344).
 DO GÓRY   ID: 502   A:           SOLIDAR


Tom 026 (SP III) (345-367)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Rządowe projekty aktów prawnych do opiniowania (345), uchwały i sprawozdania organów adm. terenowej do zaopiniowania (346), współpraca związku z samorządem terenowym (347), różne (348), koncepcja demokratyzacji samorządu terytorialne (349), teczka (350), kontakty z posłami na Sejm i zespołami poselskimi (351), rada porozumienia narodowego-koncepcje podstawowe (352), stosunek do innych związków zawodowych - BZZ, AZZ, ZNP (361), współpraca związku z rozmaitymi organizacjami społecznymi (362), inicjatywy społeczne w łonie ruchu (364), teczka (365), NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” (366), rzemieślnicy (367).
 DO GÓRY   ID: 503   A:           SOLIDAR


Tom 027 (SP III) (368-536)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

NSZZ Kierowców Transportu Prywatnego „Solidarność” (368), materiały NZS (369), „Solidarność” kupiecka (371), teczka (400), relacje z pobytu delegacji zagranicznych w regionie (500), adresy kontaktowe organizacji związkowych za granicą (510), adresy kontaktów za granicą (511), problemy do załatwienia (570), korespondencja (571), propozycje rządowe dotyczące rekompensaty kosztów utrzymania (536).
 DO GÓRY   ID: 504   A:           SOLIDAR


Tom 028 (SP III) (XVIII-XXVII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Formy pracy wewnątrzzwiązkowej (XVIII), samorząd pracowniczy (XIX), reforma gospodarcza (XX), świadczenia statutowe (XXI), rewindykacje płacowe (XXII), OPS-Z struktura, zakres działania (XXIII), czas pracy, urlop (XXIV), inwalidzi, rehabilitacja (XXV), Związkowa Inspekcja Pracy (XXVI), varia (XXVII).
 DO GÓRY   ID: 505   A:           SOLIDAR


Tom 029 (SP III) (I-XVII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Sprawy do załatwienia (I), ochrona zdrowia (I), oświata (II), problemy ogólnospołeczne (III), ochrona środowiska (IV), polityka zatrudnienia (V), rzemiosło (VI), zaopatrzenie w żywność (VII), kadry kierownicze w zakładach pracy (VIII), struktura związku (IX), kultura (X), walka z alkoholizmem (XI), podział administracyjny (XII), zmiany statutowe i regulaminu obrad (XIII), pismo związkowe i środki masowego przekazu (XIV), emeryci i renciści (XV), sekcje branżowe i zawodowe (XVI), realizacja porozumień ogólnospołecznych (XVII).
 DO GÓRY   ID: 506   A:           SOLIDAR


Tom 030 (SP III)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Programowa.

Materiały dotyczące działalności związku (brudnopisy), rękopisy i notatki pracowników sekcji, korespondencja (inne), dokumenty wybrakowane.
 DO GÓRY   ID: 507   A:           SOLIDAR


Tom 031 (SSP IV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Spraw Pracowniczych.

Sekcja Spraw Pracowniczych (płace, nagrody, dodatki, premii, zasiłki, wypadki przy pracy, zasiłki, chorobowe, przydziały żywności, środki czystości itp., upomnienia, nagany, urlopy, sanatoria, czas pracy, sprawy emerytów i rencistów, przejścia na emerytury, etaty związkowe, sprawy dotyczące dyrektorów zakładów, sprawy ogólnozakładowe, pisma wychodzące, różne).
 DO GÓRY   ID: 508   A:           SOLIDAR


Tom 032 (SSP IV)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Spraw Pracowniczych.

Zwolnienia, zasiłki statutowe, inspekcja pracy, kwestionariusze ewidencyjne zakładowego związkowego inspektora pracy.
 DO GÓRY   ID: 509   A:           SOLIDAR


Tom 033 (SWŻ V)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Warunków Życia.

Pisma przychodzące.
 DO GÓRY   ID: 510   A:           SOLIDAR


Tom 034 (SWŻ V)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Warunków Życia.

Pisma przychodzące.
 DO GÓRY   ID: 511   A:           SOLIDAR


Tom 035 (SWŻ V)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Warunków Życia.

Pisma przychodzące.
 DO GÓRY   ID: 512   A:           SOLIDAR


Tom 036 (SWŻ V)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Warunków Życia.

Ochrona środowiska, zaopatrzenie w żywność, protokoły z przekazania darów, maszynopisy, rękopisy, notatki, sport, turystyka i rekreacja, listy osób oczekujących pomocy: zakładowe i indywidualne, zaświadczenia o nie pobieraniu, adresy domów dziecka, inne z regionu.
 DO GÓRY   ID: 601   A:           SOLIDAR


Tom 037 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Dokumenty organizacyjne i programowe, rejestr sekcji.
 DO GÓRY   ID: 602   A:           SOLIDAR


Tom 038 (SBiD VI)


NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: Regionalna Komisja Koordynacyjna Służby Zdrowia. Apele, odezwy, uchwały, sprawozdania, protokoły, komunikaty i inne materiały dotyczące działalności, korespondencja (1980-1981), Komisja Krajowa, Region Małopolska, Zakładowa.
Teczka 2: Handel, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, przemysł tytoniowy, wodociągi i kanalizacja, sekcja kierowców i mechaników, Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt”, różne.
Teczka 3: Wykazy sekcji branżowych i zawodowych, informacja w sprawie powstania i działalności sekcji (1980-1981). Regionalna Sekcja Pracowników Łączności, protokoły z posiedzeń, zasady działania, informacje o działalności, korespondencja 1980-1981.
 DO GÓRY   ID: 603   A:           SOLIDAR


Tom 039 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: Regionalna Sekcja Transportu, regulamin, komunikaty, porozumienia, protokoły z posiedzeń, informacje o działalności, korespondencja (1981).
Teczka 2: Informacje o powstaniu i działalności regionalnych sekcji zawodowych pionu kultury: księgarzy, muzealników, wydawnictw. Korespondencja w sprawie domów kultury, uwagi o zasadach polityki wydawniczej „Solidarności” i informacja o potrzebach w regionie Małopolska (1980-1981), Komisja Ogólnopolska, Region Małopolska.
Teczka 3: Regionalna Sekcja Pracowników Poligrafii. Porozumienie w sprawie realizacji żądań i postulatów pracowników poligrafii, regulamin działania, materiały dotyczące struktury, projekt statutu, informacje 1980-1981.
Teczka 4: Regionalna Sekcja Pracowników Spółdzielczości Mleczarskiej, protokoły ze zjazdów i posiedzeń, uchwały, materiały dotyczące struktury i działalności (1981).
Teczka 5: Regionalna Sekcja Pracowników Przemysłu Skórzanego. Projekt regulaminu, informacje o powstaniu i działalności, protokoły z zebrań, korespondencja (1980-1981), NZPS „Podhale”.
Teczka 6: Regionalna Sekcja Pracowników Geodezji. Protokoły z zebrań, uchwały, statut, korespondencja (1981).
 DO GÓRY   ID: 604   A:           SOLIDAR


Tom 040 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż Delegatur.

Teczka 1: Regionalna Sekcja Spółdzielczości Inwalidów, regulamin, protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego, informacje o działalności, korespondencja (1980-1981).
Teczka 2: Regionalna Komisja Koordynacyjna Spółdzielczości Pracy i ogólnopolska, regulaminy, porozumienia, postulaty, oświadczenia, apele, odezwy, uchwały, komunikaty, informacje o działalności, korespondencja, protokoły z zebrań (1980-1981).
Teczka 3: Regionalna Sekcja Pracowników Wodociągów i Kanalizacji oraz ogólnopolska, porozumienia, akcje protestacyjne, protokoły z zebrań i posiedzeń, oświadczenia, odezwy, uchwały, komunikaty, informacje, korespondencja (1981).
 DO GÓRY   ID: 605   A:           SOLIDAR


Tom 041 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: Regionalna Komisja Kultury Fizycznej i Sportu. Protokół z zebrania trenerów i działaczy, program działania, stanowisko w sprawie sportu wyczynowego, apele (1981).
Teczka 2: Regionalna Komisja Koordynacyjna Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Informacje o działalności, oświadczenia, uchwały, komunikaty, odezwy, opracowania, instrukcje, oceny, wnioski, postulaty, korespondencja. Materiały z I Ogólnopolskiego Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości oraz materiały Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości (nadesłane do wiadomości). Informacja o posiedzeniu ogólnopolskim w Krakowie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (1980-1981).
Teczka 3: Okręgowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Leśnictwa. Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie. Sprawozdania, informacje o działalności, korespondencja (1981).
Teczka 4: Sekcja Kupców, Gastronomii i Usług Nierzemieślniczych. Skład Komitetu Założycielskiego. Protokół z zebrania wyborczego Komitetu Założycielskiego Kupców branży rolno-spożywczej (1981).
Teczka 5: Komisja Porozumiewawcza Pracowników Jednostek Projektowania. Skład osobowy Prezydium Komisji, protokół z zebrań, informacje i komunikaty (1980).
Teczka 6: Regionalna Sekcja pracowników MON i MSW. Akces do Komisji Krajowej (1981).
 DO GÓRY   ID: 606   A:           SOLIDAR


Tom 042 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: Rada Sekcji Pracowników Spółdzielczości Mieszkaniowej. Regulaminy, wykazy osobowe zarządu, protokoły z zebrań i narad, odezwy, uchwały, informacje i sprawozdania z działalności, porozumienia, opracowania, korespondencja (1980-1981) (Sekcja Ogólnopolska, Region Małopolska).
Teczka 2: Regionalna Sekcja Budownictwa. Regulamin organizacyjny. Wnioski i postulaty załóg, protokoły z zebrań i narad, uchwały i inne materiały dotyczące działalności, korespondencja (1980-1981).
Teczka 3: Sekcja Branżowa Górnictwa Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego. Protokoły z posiedzeń, oświadczenia, uchwały, komunikaty i informacje o działalności, porozumienia, korespondencja (1980-1981).
 DO GÓRY   ID: 1609   A:           SOLIDAR


Tom 043 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: Wojewódzka Komisja Koordynacyjna Sekcji Pracowników Spółdzielczości Rolniczej NSZZ „S” w Nowym Sączu (1981).
Teczka 2: Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „S”. Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Rolnictwa. Protokół z posiedzenia, projekt regulaminu (1981).
Teczka 3: Regionalna Sekcja Pracowników Rolnictwa i Obsługi Rolnictwa. Protokoły i inne materiały z posiedzeń, negocjacje z rządem, ze zjazdu założycielskiego Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Rolnictwa w Krakowie (3-5 maj 1981), sprawozdanie z działalności sekcji , korespondencja (1980-1981).
Teczka 4: Regionalna Sekcja Korespondencyjna Drogownictwa. Protokoły, uchwały, projekt regulaminu 1980-1981.
Teczka 5: Sprawy dotyczące pracowników obsługi ruchu turystycznego. Informacje o powołaniu Komisji Porozumiewawczej Przewodników Turystycznych. Postulaty, porozumienia z kraju. Protokół z zebrania, uchwał (1980).
 DO GÓRY   ID: 1610   A:           SOLIDAR


Tom 044 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania. Statut, protokoły z zebrań, informacje o działalności (1980-1981).
Teczka 2: Regionalna Sekcja Kolejarzy. Informacje o działalności, komunikaty, regulamin (1980-1981). Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy NSZZ „S”. Region Małopolska, dzielnice, pisma poszczególnych komisji zakładowych oświaty, szkoły z regionu, sprawy oświaty i wychowania, prośby o pomoc materialną, kraj, inne regiony.
 DO GÓRY   ID: 1611   A:           SOLIDAR


Tom 045 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Teczka 1: NSZZ „S” Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Tymczasowe zasady statutowe, komunikaty, informacje o powstaniu i działalności.
Komisja Porozumiewawcza Nauki przy MKZ Kraków. Biuletyny, informacje, statut wewnętrzny sekcji nauki.
Informacje o powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w PAN.
Informacje i komunikaty (z września 1980) na temat działalności ZNP w PAN i wyższych uczelniach.
Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki, IV Ogólnopolskie Spotkania Przedstawicieli RKP Szkół Wyższych NSZZ „Solidarność”, komisje zakładowe uczelni krakowskich, inne.
Teczka 2: Regionalna Sekcja Zawodowa Radców Prawnych, Informacje o działalności, statut, protokoły, korespondencja (1980-1981).
Teczka 3: Regionalna Sekcja Pracowników Administracji Państwowej. Protokół z posiedzenia pełnomocnika, pełnomocnictwa komisji zakładowych (1981).
 DO GÓRY   ID: 1612   A:           SOLIDAR


Tom 046 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.


Wykazy, sprawozdania, administracja (dotyczące delegatur).
Delegatury: Alwernia, Bochnia, Dębica, Gorlice, Jasło, Limanowa, Myślenice, Nowy Targ, Oświęcim, Zakopane.
Komisje: Miechów, Niepołomice, Skawina, Słomniki.
 DO GÓRY   ID: 1613   A:           SOLIDAR


Tom 047 (SBiD VI)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Branż i Delegatur.

Delegatury: Nowy Sącz, Tarnów.
 DO GÓRY   ID: 1614   A:           SOLIDAR


Tom 048 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Teczka 1: Komisje zakładowe nr: 1 (Huta im. Lenina), 2 (Uniwersytet Jagielloński), informacje z zakładów pracy o powstawaniu niezależnych samorządnych związków zawodowych. protokoły z zebrań założycielskich i wyboru delegatów na WZD, wykazy osobowe władz i inne materiały dotyczące głównie początków działalności (1980-1981).
Teczka 2: Formularze ankiety (wypełnione przez komisje zakładowe) oraz zestawienia zbiorcze. Delegatury: Alwernia, Dębica, Gorlice, Jasło, Nowy Targ, Oświęcim, Wadowice (ewidencja kół pracowników oświaty i wychowania) (1981).
Sekcja kontaktów z zakładami: informacje o zebraniach i protokoły, sprawozdania z zebrań założycielskich i wyborczych NSZZ „S” poszczególnych kół, inne materiały kół.
 DO GÓRY   ID: 1615   A:           SOLIDAR


Tom 049 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Wzory pieczątek Komisji Zakładowych.
 DO GÓRY   ID: 1616   A:           SOLIDAR


Tom 050 (SKZ VII)

NSZZ “Solidarność”. Zarząd Regionu Małopolska. Sekcja Kontaktów z Zakładami Pracy.

Dokumenty robocze sekcji, pisma do wiadomości (uporządkowane chronologicznie), pisma przychodzące (uporządkowane chronologicznie), pisma wychodzące (uporządkowane chronologicznie).
 DO GÓRY   ID: 1617   A:           SOLIDAR

WSTECZ


   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm