L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy \ Opracowania
1 2 z 2


1.
Abassy Miagul
Wojna domowa w Afganistanie (1978-90) : polska prasa drugiego obiegu wobec rewolucji afgańskiej / Miagul Abassy. – Kraków, 1994. – 92 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego (UJ, INP)

RK 12 III
 DO GÓRY   ID: 242   A:           SOLIDAR

2.
Bisek Krystian
Sprawa Obiektowa "Union" : NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Jagiellońskim w materiałach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1983 / Krystian Bisek. – Kraków, 2009. – 92 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. prof. dr hab. Piotra Franaszka (Instytut Historii, UJ)

RK 26 III
 DO GÓRY   ID: 28739   A: ar          SOLIDAR

3.
Burnetko Krzysztof
Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 1977-1981 / Krzysztof Burnetko. – Kraków, 2001. – [124] k. ; 30 cm

K 29 III (1345)
 DO GÓRY   ID: 16424   A: ar          SOLIDAR

4.
Chlewicki Piotr
NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Jagiellońskim do 13.XII.1981 r. / Piotr Chlewicki. – Kraków, 1992. – 167 s. + aneksy (1-12); 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Buszki

RK 25 III
 DO GÓRY   ID: 16395   A: ar          SOLIDAR

5.
Chmielewski Marek
Wypowiedzi naukowe socjologów akademickich o ruchu społecznym "Solidarność" / Marek Chmielewski. – Kraków, 1993. – 112 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Goćkowskiego

RK 11 III
 DO GÓRY   ID: 241   A:           SOLIDAR

6.
Ciałowicz Justyna
Problematyka czasopism polityczno-społecznych drugiego obiegu, w latach 1983-1989 na przykładzie "Arki" i "Miesięcznika Małopolskiego" - informator historyczno-bibliograficzny / Justyna Ciałowicz. – Kraków, 2003. – 61 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Jerzego Zdrady (UJ, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

RK 18 III
 DO GÓRY   ID: 263   A:           SOLIDAR

7.
Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981 / wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra. – Wrocław, 2004. – 345 s. ; 30 cm
Uwagi: Rękopis (wydruk komputerowy) wyboru dokumentów. - Wyd.: Kraków 2005, Biblioteka CDCN, t. 31

RK 19 III
 DO GÓRY   ID: 28736   A: ar          SOLIDAR

8.
Draus Jan
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946 : portret kresowej uczelni / Jan Draus. – Kraków, 2006. – 17 s. ; 30 cm

K 35 III
 DO GÓRY   ID: 35889   A: ms         

9.
Fiałkiewicz Sylwia
Teatr stanu wojennego w Krakowie = The church theatre under martial law in Krakow / Sylwia Fiałkiewicz. – Kraków, 2006. – 121 k. ; 30 cm
Uwagi: UJ. Wydz. Polonistyki. Katedra Teatru. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Niziołka

RK 22 III (1829)
 DO GÓRY   ID: 12374   A:           SOLIDAR

10.
Genowska Anna
Analiza działalności Krakowskiego Klubu Jazy Konnej do 1939 roku / Anna Genowska. – Kraków, 2014. – 82 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr inż. Zenona Podstawskiego w Katedrze Hodowli Koni

RK 50 III (2483)
 DO GÓRY   ID: 45734   A: ms         

11.
Głębocki Henryk
Studencki Komitet Solidarności w Krakowie w latach 1977-1980 : zarys działalności / Henryk Głębocki. – Kraków 1992. – 311 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Pułaskiego (UJ, Instytut Historii)

RK 2 III
 DO GÓRY   ID: 228   A:           SOLIDAR

12.
Grzyb Małgorzata
L'etat de siege en Pologne (1981-1983) vu par la presse francaise / Małgorzata Grzyb. – Cracovie 2000. – 94 k. ; 30 cm
Uwagi: Memoire de maitrise redogie sous la direction du professeur Józef Łaptos (AP, Departement de lettres et de langues modernes)

RK 13 III
 DO GÓRY   ID: 266   A:          

13.
Haładus Magdalena
Ziny - Głos Młodego Pokolenia : Ziny Neopogańskie / Magdalena Haładus . – Kraków, 2000. – 13 s. ; 30 cm

RK 38 III
 DO GÓRY   ID: 35908   A: ms          SOLIDAR

14.
Jaśko Krzysztof
Działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu / Krzysztof Jaśko. – Kraków, 1993. – [1], 207, [18] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marii Kocójowej (UJ, IFP, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

K 24 III
 DO GÓRY   ID: 245   A:          

15.
Jaworski Andrzej
Katalog znaczków rok 1985 / oprac. Andrzej Jaworski. – [Warszawa] : TPP, marzec 2000. – 78 s., [il.] ; 30 cm

RK 15 III (1661)
 DO GÓRY   ID: 28734   A: ar          SOLIDAR

16.
Jaworski Andrzej
Katalog znaczków rok 1986 / oprac. Andrzej Jaworski. – [Warszawa] : TPP, grudzień 2001. – 88 s., [il.] ; 30 cm

RK 16 III (1661)
 DO GÓRY   ID: 28735   A: ar          SOLIDAR

17.
Kamiński Piotr
Duszpasterstwo Ludzi Pracy w parafii św. Maksymiliana w Krakowie-Mistrzejowicach w latach 1982-1989 / Piotr Kamiński . – Kraków : Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Teologiczny, 2001. – 64 s. ; 30 cm
Uwagi: praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego na seminarium teologii pastoralnej

K 56 III
 DO GÓRY   ID: 41433   A: ms          SOLIDAR

18.
Kapera Zdzisław J.
Stan badań nad polska Enigmą 1932-1942 / Zdzisław J. Kapera . – [Kraków : Uniwersytet Jagielloński], [po 2000]. – 7 s. ; 30 cm

RK 507 III
 DO GÓRY   ID: 35923   A: ms         

19.
Kasprzycki Remigiusz
Rakowice-Czyżyny w latach 1921-1955 : krakowskie lotnisko w służbie wojskowej i cywilnej / Remigiusz Kasprzycki. – Kraków, 2007. – 304, [23] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca doktorska napisana pod kier. prof. dr hab. Andrzeja Chwalby (Wydział Historyczny UJ)

RK 21 III
 DO GÓRY   ID: 28737   A: ar         

20.
Kazanecka Agnieszka
Krakowska "Arka" w latach 1983-1989 / Agnieszka Kazanecka. – Kraków, 1994. – 58, [8], 60-73, [120], 74-84, [15] k. ; 30 cm

RK 10 III
 DO GÓRY   ID: 265   A:           SOLIDAR

21.
Kizer Katarzyna
Ideologia i główne hasła programowe w publicystyce obozu narodowo-radykalnego w Polsce postkomunistycznej : próba ujęcia głównych problemów ideologicznych i organizacyjnych / Katarzyna Kizer . – 87 s. 30 cm

RK 39 III
 DO GÓRY   ID: 35910   A: ms          SOLIDAR

22.
Korkuć Maciej
Od Państwa Podziemnego do Polski Lubelskiej : na przykładzie ziemi krakowskiej (1944-1947) / Maciej Korkuć . – Kraków : [b. w.], 2001. – 888 s. ; 30 cm

RK 30 III
 DO GÓRY   ID: 35900   A: ms         

23.
Koszarek Małgorzata
16 Pułk Piechoty Armii Krajowej / Małgorzata Koszarek. – Kraków, 1996. – [1], 182, [17] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. dr hab. Wojciecha Rojka

RK 1 III
 DO GÓRY   ID: 28730   A: ar         

24.
Kowalewski Zbigniew
Katalog znaczków lata: 1982-84 / oprac. Zbigniew Kowalewski ; Towarzystwo Poczty Podziemnej. – 4 edycja. – [Warszawa] : TPP, maj 2000. – 102 s., [il.] ; 30 cm

RK 14 III (1661)
 DO GÓRY   ID: 28733   A: ar          SOLIDAR

25.
Kowalewski Zbigniew
Katalog znaczków lata: 1982-84 / oprac. Zbigniew Kowalewski ; Towarzystwo Poczty Podziemnej. – 2 edycja. – [Warszawa] : TPP, sierpień 1998. – 96 s. ; 30 cm

RK 43 III (792)
 DO GÓRY   ID: 35914   A: ms          SOLIDAR

26.
Kowalewski Zbigniew
Poczta Podziemna : lata 1982-1984 / oprac. Zbigniew Kowalewski ; Towarzystwo Poczty Podziemnej. – Ed. 2. – Warszawa : [b.w.], lato 1994. – [137] s. ; 30 cm

RK 44 III (792)
 DO GÓRY   ID: 35915   A: ms          SOLIDAR

27.
Krasny Zbigniew
Prasa nieoficjalnego obiegu / Zbigniew Krasny. – Rzeszów, 1983. – 41 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem red. Sylwestra Dzikiego (UJ, Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy IFP)

RK 5 III
 DO GÓRY   ID: 232   A:           SOLIDAR

28.
Maciszewska Marta
Opozycja studencka w latach '70 : Studenckie Komitety Solidarności w Krakowie i Poznaniu / Marta Maciszewska. – Poznań, 2009. – [2], 123 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Miluskiej (UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

RK 24 III (2024)
 DO GÓRY   ID: 27292   A: ar          SOLIDAR

29.
Marciszewski Łukasz
Alternatywny obieg prasy : opis i analiza na podstawie zbioru z lat 1996-1997 / Łukasz Marciszewski ; Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1998. – 68, [11] s. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska

RK 37 III
 DO GÓRY   ID: 35905   A: ms         

30.
Mierzwa Janusz Z.
Kombatancki Kraków 1918-1939 / Janusz Z. Mierzwa. – [Kraków, 2005]. – [1], 86, [2], 16 k. ; 30 cm

RK 3 III (1672)
 DO GÓRY   ID: 28731   A: ar         

31.
Młynarski Marceli
Uniwersytet Jagielloński w doniesieniach Juliana Polan-Haraschina / Marceli Młynarski. – Kraków, 2009. – 73 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. prof. dr hab. Piotra Franaszka (Instytut Historii, UJ)

RK 27 III
 DO GÓRY   ID: 28740   A: ar          SOLIDAR

32.
Módlmy się za nasze siostry i braci męczenników. – Kraków : [b.w.], 2002. – 6 s. ; 30 cm

RK 32 III (2033)
 DO GÓRY   ID: 35903   A: ms         

33.
Nadwórna i Nadwórnianie : pismo jubileuszowe 10 lat kościoła Nadwórniańskiego 23. XII. 1991 - 23. XII. 2001 r. – Nadwórna : Społeczny Klub "Opieka", 2001. – 30 cm

RK 45 III
 DO GÓRY   ID: 35916   A: ms         

34.
Nędza Mirosław
Poglądy społeczno-polityczne grupy "Krytyki" / Mirosław Nędza. – Kraków, 1995. – 87 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Śliwy (WSP w Krakowie, Wydz. Humanistyczny)

K 19 III
 DO GÓRY   ID: 227   A:          

35.
Orski Marcin
Konfederacja Polski Niepodległej w latach 1979-1989. – Kraków, 2000. – 221 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Mazura (UJ, Wydział Prawa i Administracji, INP)

RK 17 III
 DO GÓRY   ID: 264   A:           SOLIDAR

36.
Patek Izabela
Prasa Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Izabela Patek. – [Kraków, ok. 1990]. – 30 cm
Uwagi: Kserokopia fragmentów pracy magisterskiej: k. 12-13, 76-121

K 27 III
 DO GÓRY   ID: 240   A:           SOLIDAR

37.
Pepłoński Andrzej
Funkcjonowanie Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza / Andrzej Pepłoński . – 22 s. ; 30 cm

RK 509 III
 DO GÓRY   ID: 35925   A: ms         

38.
Pieczykura-Adamczyk Jolanta
Confraternia w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Nowej Hucie - Mistrzejowicach w latach 1981-1989 / Jolanta Pieczykura-Adamczyk. – Kraków, 1994. – 90 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Chwalby (UJ)

RK 9 III
 DO GÓRY   ID: 239   A:           SOLIDAR

39.
Pietruszka Barbara
Przedruki publikacji Instytutu Literackiego w drugim obiegu w Polsce w latach 1976-1990 / Barbara Pietruszka. – Kraków, 1994. – 123, [141] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kocójowej (UJ, IFP, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). - W aneksie opisy bibliograficzne 632 przedruków z IL

RK 6 III
 DO GÓRY   ID: 231   A:           SOLIDAR

40.
Piskulak Roman
Bibliografia wydawnictw periodycznych NSZZ "Solidarność" / Roman Piskulak. – Kraków 1990. – 155, [4] k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego (WSP w Krakowie, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

K 20 III
 DO GÓRY   ID: 229   A:           SOLIDAR

41.
Piwowar Agata
Działalność wydawnicza krośnieńskich grup opozycyjnych w latach 1980-1989 / Agata Piwowar. – Kielce, 2007. – 115 k., 18 zał. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach (Wydz. Humanistyczne, kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

RK 23 III
 DO GÓRY   ID: 14787   A:           SOLIDAR

42.
Poniedziałek Piotr
Strajki, demonstracje, internowania, aresztowania i procesy w Krakowie w okresie stanu wojennego w Polsce w świetle relacji prasowych / Piotr Poniedziałek. – Kraków, 1992. – 152 s. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Pułaskiego

RK 7 III
 DO GÓRY   ID: 233   A:           SOLIDAR

43.
Prus Edward
Szatańskie igrzysko : antyhistoria Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) / Edward Prus . – [S.l., ca 2008]. – [347] k. ; 30 cm

K 68 III
 DO GÓRY   ID: 46761   A: ms         

44.
Ratajczak Klaudia
Władysława Trznadel- organizator szkolnictwa i pedagog : praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr. Hab. Bohdana Halczaka / Klaudia Ratajczak. – Zielona Góra, 2003. – 77 k. [4] ; 30 cm
Uwagi: wydr. komp. - Dotyczy życia i działalności Władysławy Trznadel, nauczycielki i organizatorki szkolnictwa w Złoczowie i na Ziemiach Odzyskanych, do pracy dołączony list wraz z oryginalnymi fotografiami, patrz. Archiwum Złoczowskie Romana Maćkówki-korespondencja.

CDCN, akc. 2628, t.4_4
 DO GÓRY   ID: 55196   A: ku         

45.
Sawicki Wojciech
Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk XII 1981 - VI 1982 / Wojciech Sawicki. – Wrocław, 1996. – 193 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Suleji (UWr., Instytut Historyczny)

K 23 III
 DO GÓRY   ID: 244   A:           SOLIDAR

46.
Semik Zbigniew
Uniwersytet Jagielloński w dokumentach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia "Arena" w okresie od września 1980 r. do lipca 1983 r. / Zbigniew Semik. – Kraków, 2009. – 90 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kier. prof. dr. hab. Piotra Franaszka (Instytut Historii, Wydz. Historyczny, UJ)

RK 25 III
 DO GÓRY   ID: 28738   A: ar          SOLIDAR

47.
Sinakiewicz Józef
Monografie pociągów pancernych / Józef Sinakiewicz . – Szczecin, 1993. – 34, [103] s. ; 30 cm

K 50 III
 DO GÓRY   ID: 41427   A: ms         

48.
Smarduch Jan
Historia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" Regionu Podhala, Spisza i Orawy na tle Małopolski / Jan Smarduch. – Kraków 2004. – 60 s. ; 30 cm (wydruk komp.)
Uwagi: Praca dyplomowa; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Kierunek: politologia; Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kilian

RK 20 III
 DO GÓRY   ID: 7848   A:           SOLIDAR

49.
Sokołowski Wacław
Katalog znaczków wydanych przez polskie organizacje niezależne w latach 1987-1989 / opr. W. Sokołowski. – Warszawa : [b.w.], 1992. – 98 s. ; 30 cm

RK 41 III (792)
 DO GÓRY   ID: 35911   A: ms          SOLIDAR

50.
Starościk Andrzej
Opozycja w Krakowie w II połowie lat 70. / Andrzej Starościk. – Kraków, 1993. – 107 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Pilcha (UJ, Instytut Historii)

K 21 III
 DO GÓRY   ID: 234   A:           SOLIDAR

WSTECZ

1 2 z 2

   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm