L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Ciągłe (Serwis Nasłuchu PR)


1.
1978-01-03

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE [Radio Wolna Europa]
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Krystyna Miłotworska): Czasopisma amerykańskie o tajnych dokumentach cenzury PRL / Andrzej Krzeczunowicz (s. 43-46). Rola kolegiów orzekających w teorii i w praktyce [z wychodzącego w kraju poza zasięgiem cenzury czasopisma "Opinia"] / tekst omawia Jadwiga Mieczkowska (46-49)


CDCN, C 3001 III
 DO GÓRY   ID: 36544   A: bj          SOLIDAR

2.
1978-01-25

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Oświadczenie Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii skierowane do "sks" w Krakowie (s. 35-36). Wyróżnienie polskiej śpiewaczki w RFN (36-37).
O AKTUALNYCH PROBLEMACH POLSKIEGO ŚWIATA PRACY: Sprawa Władysława Suleckiego, górnika z kopalni "Gliwice" oraz inż. Franciszka Grabczyka z Nowej Huty - probierzem traktowania praw pracowniczych w systemie rządów PZPR / Tadeusz Podgórski (41-48).
 DO GÓRY   ID: 36595   A: bj          SOLIDAR

3.
1978-01-27

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Nowe przejawy szykan wobec przedstawicieli demokratycznej opozycji w kraju / Józef Ptaczek (s. 43-45).
 DO GÓRY   ID: 36697   A: bj          SOLIDAR

4.
1978-02-24

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Uroczystość otwarcia mauzoleum żołnierzy radzieckich / Kuba (s. 5). PRL-Aresztowanie członków komitetu społecznej obrony (5-6). Aresztowanie członków "kss" / PRL (6). Jugosławia - Zapowiedź wizyty Dolanca w PRL i CSRS (5). PRL-Utworzenie"komitetu robotniczego" w Katowicach (7). PANORAMA DNIA (Zygmunt Jabłoński): Wydarzenia wokół członków "kss-kor" -Działalność "tkn" (40-41). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Andrzej Krzeczunowicz): Nowe szykany władz PRL wobec wykładowców i uczestników towarzystwa kursów naukowych / Stanisław Julicki (51-54). Stosunki między Warszawą a Hanoi (54)
 DO GÓRY   ID: 52800   A: ku          SOLIDAR

5.
1978-02-28

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL - Akcja protestacyjna dysydentów (s. 1). ZSRR - Działalność grupy Chlebanowa (1). PRL - Oświadczenie dysydentów (4). AMNESTY INTERNATIONAL : List członków "kor" do organizacji (7).
 DO GÓRY   ID: 52801   A: ku          SOLIDAR

6.
1978-03-01

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL - Oświadczenie "komitetu robotniczego" (s. 1). ZSRR - Zmiany cen (1-2). PRL - Protokół handlowy z NRD (2). PRL - List polskiego PEN-Clubu do władz (2-3). ZSRR - Przemówienie przewodniczącego Państwowej komisji Cen (3). Apel ruchu obrony praw człowieka i obywatela do KBWE (6). SPRAWY I TROSKI ŚWIATA PRACY W PRL: Robotnicze prawo zrzeszania się w ważne wydarzenia dla polskiego świata pracy / Tadeusz Podgórski (46-53). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Andrzej Krzeczunowicz): Jeszcze o represjach milicyjnych i aresztowaniach w Gdańsku, które wywołały ze strony "kss-kor" protest skierowany na ręce "Amnestii Międzynarodowej" / Józef Ptaczek (53-56).
 DO GÓRY   ID: 52802   A: ku          SOLIDAR

7.
1978-03-07

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL - Zatrzymanie studentów- członków "sks" we Wrocławiu (s.1). Dowody nadużywania psychiatrii w ZSRR dla celów politycznych / Amnestia Międzynarodowa (1). Polska - Z działalności "sks" we Wrocławiu (6). Z działalności "kss-kor" (7). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Leszek Meyer): Tekst oświadczenia Towarzystwa kursów naukowych (47-49). Szczegóły najścia MO na zebranie studenckie we Wrocławiu (49-51). Rozprawa rewizyjna członka "kss-kor" (51). Dalszy ciąg analizy sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, ogłoszonej na łamach lewicowego dziennika francuskiego LIBERATION (52-54).
 DO GÓRY   ID: 52803   A: ku          SOLIDAR

8.
1978-03-08

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
KBWE - Porozumienie w sprawie dokumentu końcowego (s. 3). PRL - Oświadczenie Jacka Kuronia (3-4). PRL - Podniesienie cen skupu niektórych artykułów rolnych (4). PRL - Sytuacja energetyczna (4). Udaremnienie demonstracji kobiet w Moskwie (4). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Lech Wierczyński): Informacje z kraju (dot. studenckiego zebrania we Wrocławiu)(42-43). Jak reaguje PZPR dawniej i dziś na przejawy samodzielnego myślenia i działania wśród młodzieży akademickiej? (43). Analiza sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, która ukazała się na łamach lewicowego pisma paryskiego LIBERATION, w cyklu korespondencji z Warszawy (46-49).
 DO GÓRY   ID: 52804   A: ku          SOLIDAR

9.
1978-03-13

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Zapowiedź wystąpienia w obronie członków "Kss-Kor" / Amnesty International (s. 5). Panorama tygodnia: Amnestia Międzynarodowa o apelu w sprawie KOR-u (15). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Leszek Meyer): Teksty dwóch dokumentów dotyczących represji policyjnych przeciwko akcji uniwersytetu latającego - List komitetu samoobrony społecznej KOR do Amnestii Międzynarodowej / Michał Lasota (30-33). Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności, Wrocław (33-36).
 DO GÓRY   ID: 52805   A: ku          SOLIDAR

10.
1978-03-20

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL - Zwolnienie z aresztu Adama Michnika (s. 5-6). ZSRR - Sprawa Stosunków z Chinami (6). Holandia - Sprawa Montona (6). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Leszek Meyer): Nowy przykład nękania wykładowców "tkn" (29-30). O Plenum KC PZPR poświęconym sprawom rolnictwa i wyżywienia / Michał Lasota (30).
 DO GÓRY   ID: 52806   A: ku          SOLIDAR

11.
1978-04-10

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Nowe akcje policyjne skierowane przeciwko demokratycznej młodzieży studenckiej / Józef Ptaczek (s. 43-45).

Głos Ameryki
Udaremnienie spotkania członków "Kss-Kor" z członkami czechosłowackiej "Karty-77" (80-81).

BBC
PRL - Protest krakowskiego oddziału "Studenckiego Komitetu Solidarności" (100).
 DO GÓRY   ID: 52824   A: ku          SOLIDAR

12.
1978-04-13

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Biała księga "Kss-Kor" (s. 39-41). Zaproszenie katolików polskich do RFN (41). CENZURA ZDEMASKOWANA (56-60).
 DO GÓRY   ID: 52811   A: ku          SOLIDAR

13.
1978-04-14

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Z działalności "Kss-Kor" i "Sks" (s. 11). Projekt deklaracji CGT na Konferencji Federacji Związków Zawodowych (11). Kilka słów o pewnej polskiej imprezie w stolicy Francji (28). Pocztowa skrzynka "Panoramy dnia" (28). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Alina Grabowska): O aresztowaniu członków "Kss-Kor" (42-43).
 DO GÓRY   ID: 52807   A: ku          SOLIDAR

14.
1978-04-16

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
CENZURA ZDEMASKOWANA: Wywiad z Tadeuszem Strzyżowskim / Alina Grabowska (s.45-50).
 DO GÓRY   ID: 52812   A: ku          SOLIDAR

15.
1978-04-17

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY,WYDARZENIA,OPINIE (Leszek Meyer): Rosnące nasilenie akcji milicyjnej przeciwko działaczom demokratycznym w kraju (s. 46-50). CENZURA ZDEMASKOWANA (58-62).
 DO GÓRY   ID: 52814   A: ku          SOLIDAR

16.
1978-04-19

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
CENZURA ZDEMASKOWANA: Rozmowa z Tomaszem Strzyżewskim (część 2) / Alina Grabowska (s. 49-54).
 DO GÓRY   ID: 52813   A: ku          SOLIDAR

17.
1978-04-20

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
CENZURA ZDEMASKOWANA: Rozmowa z Tomaszem Strzyżewskim (cz. 3) / Alina Grabowska (s. 53-58).
 DO GÓRY   ID: 52815   A: ku          SOLIDAR

18.
1978-04-24

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
CENZURA ZDEMASKOWANA: Kolejna rozmowa z Tomaszem Strzyżewskim / Alina Grabowska (s. 55-62).
 DO GÓRY   ID: 52810   A: ku          SOLIDAR

19.
1978-04-25

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Tadeusz Mleczko): Nadużywanie przez władze przepisów prawnych, jako pretekstu do szykanowania krytyków reżimu (s. 45-47). CENZURA ZDEMASKOWANA: rozmowa z Tomaszem Strzyżewskim (d.c.) (s. 56-61).
 DO GÓRY   ID: 52816   A: ku          SOLIDAR

20.
1978-04-27

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
CENZURA ZDEMASKOWANA : Rozmowa z Tomaszem Strzyżewskim / Alina Grabowska (s. 24-30). PANORAMA DNIA (Wacław Pomorski): Echa wypowiedzi L. Breżniewa na zjeździe Komsomołu dot. wyrzeczenia się produkcji broni neutonowej (30). CENZURA ZDEMASKOWANA: O cenach / (red. Alina Grabowska) (52-56).
 DO GÓRY   ID: 52817   A: ku          SOLIDAR

21.
1978-04-30

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL - Odmowa wydania paszportów członkom z towarzystwa kursów naukowych (s. 5)
 DO GÓRY   ID: 52808   A: ku          SOLIDAR

22.
1978-06-01

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
ZSRR - Wizyta Leonida Breżniewa w Czechosłowacji (s. 5). PRL - Rozprawa sądowa z powództwa architekta K. Bienia (5-6) . CRS - Zwolnienie z aresztu dwóch sygnatariuszy "Karty-77" (6).
 DO GÓRY   ID: 52809   A: ku          SOLIDAR

23.
1978-06-26

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL- Aresztowanie kilku działaczy opozycyjnych (s. 1). PRL- Po wizycie delegacji Episkopatu Polski w RFN (1). Przykłady łamania tajemnicy korespondencji w Polsce ( 45-47). Protest emigracyjnego Związku Artystów Scen Polskich przeciw prześladowaniu przez władze PRL studenckiego Teatru Ósmego Dnia" z Poznania (47-49).
 DO GÓRY   ID: 52821   A: ku          SOLIDAR

24.
1978-07-05

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Leszek Meyer): Nowe wiadomości o zwalczaniu przez władze PRL działalności demokratycznej (s. 56-57).
 DO GÓRY   ID: 52818   A: ku          SOLIDAR

25.
1978-09-03

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Przedruk listu absolwentów krakowskiego Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego do ministra Oświaty i Wychowania w "Spotkaniach" (s. 16-18).
 DO GÓRY   ID: 52819   A: ku          SOLIDAR

26.
1978-09-12

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Szykanowanie niektórych działaczy demokratycznych (s. 50-53).
 DO GÓRY   ID: 52820   A: ku          SOLIDAR

27.
1978-09-25

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
O szykanowaniu przez aparat bezpieczeństwa działaczy demokratycznych w Krakowie i Warszawie ( s. 42-47). O wizycie prezydenta G. d'Estaing w PRL (47).
 DO GÓRY   ID: 52822   A: ku          SOLIDAR

28.
1978-10-02

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL - Oświadczenie Kuronia (s. 3-4). Egipt - Przemówienie Sadata (4). Szykanowanie działaczy opozycyjnych przez Służbę Bezpieczeństwa (61-63).

DF
PRL - Oświadczenie Jacka Kuronia (179). NRD - Apel Navemanna (179).

SWOBODA
DZIENNIK WSCHODNIOEUROPEJSKI: Po spotkaniu członków "Kss-Kor" - "Karta 77" (365-366).
 DO GÓRY   ID: 52823   A: ku          SOLIDAR

29.
1978-10-13

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRL- Oświadczenie "kss-kor" (s. 2). Na marginesie 35-lecia LWP (28). Nowy prezes Polskiego Pen-Clubu (28-29). Film amerykański "Czarodziej z Lubina" (31). Geolodzy ukraińscy o Lwowie (31). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Leszek Meyer): Tekst apelu do społeczeństwa ogłoszonego przez "Kss-Kor" (38-42).
 DO GÓRY   ID: 52825   A: ku          SOLIDAR

30.
1978-10-21

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Czwórgłos polski we włoskich środkach przekazu o zaczynającym się pontyfikacie ( s. 64-67). Jan Paweł II a Polska (67)
 DO GÓRY   ID: 52827   A: ku          SOLIDAR

31.
1978-10-22

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
CZARNO NA BIAŁYM: Problemy młodzieży studiującej ( s. 15-25).
 DO GÓRY   ID: 52828   A: ku          SOLIDAR

32.
1978-10-23

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY,WYDARZENIA, OPINIE (d.c.): Artykuł Opinii nt. Komitetów Kontroli Społecznej (s. 15-19).
 DO GÓRY   ID: 52826   A: ku          SOLIDAR

33.
1978-11-01

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Tadeusz Maleszko) : Wiadomości z kraju o aktach bezprawia Milicji i Służby Bezpieczeństwa w stosunku do obywateli zaangażowanych w działalność demokratyczną / Krystyna Miłotworska (s. 21-24).
 DO GÓRY   ID: 52829   A: ku          SOLIDAR

34.
1978-11-03

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Dalsze wypadki naruszania praworządności przez MO i SB (s. 49-50). Głosy Polaków o papieżu Janie Pawle II na łamach LE MONDE (50-52).
 DO GÓRY   ID: 52830   A: ku          SOLIDAR

35.
1978-11-09

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Depesza gratulacyjna do Jana Pawła II od sks-u w Krakowie (s. 42-43).
 DO GÓRY   ID: 52831   A: ku          SOLIDAR

36.
1978-11-14

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
PRZEGLĄD PRASY ZACHODNIEJ: Opinie prasowe o nastrojach w Polsce (s. 62-67).
 DO GÓRY   ID: 52832   A: ku          SOLIDAR

37.
1978-11-17

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (prowadzi Krystyna Miłotworska): Szykany wobec latającego uniwersytetu / red. Józef Ptaczek ( s. 41-44).
 DO GÓRY   ID: 52833   A: ku          SOLIDAR

38.
1978-11-22

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Informacje o działalności i planach na przyszłość Towarzystwa Kursów Naukowych / Józef Ptaczek ( s. 34-38).
 DO GÓRY   ID: 52835   A: ku          SOLIDAR

39.
1978-11-24

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Fakty, wydarzenia , opinie (Alina Grabowska): O niezależnych studenckich komitetach solidarności / Józef Ptaczek (s. 45-47).
 DO GÓRY   ID: 52834   A: ku          SOLIDAR

40.
1978-12-06

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY,WYDARZENIA, OPINIE (Józef Ptaczek): List otwarty "komitetu samoobrony społecznej kor" do ministra zdrowia i opieki społecznej PRL prof. Mariana Śliwińskiego (s. 51-53).
 DO GÓRY   ID: 52836   A: ku          SOLIDAR

41.
1978-12-11

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Tadeusz Maleszko): Nowe szykany i represje wobec członków demokratycznej opozycji w Polsce / Józef Ptaczek (s. 38-42). Oświadczenie "kss-kor" w sprawie prób montowania fikcyjnej afery wymierzonej w członków redakcji niezależnego pisma "Spotkania" (42).
 DO GÓRY   ID: 52837   A: ku          SOLIDAR

42.
1978-12-14

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Ingerencja cenzury w publicystyce krajowej (s. 47-49).
 DO GÓRY   ID: 52838   A: ku          SOLIDAR

43.
1978-12-18

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Orędzie Jana Pawła II (s. 31-32). Kolejny komunikat "komitetu samoobrony chłopskiej ziemi grójeckiej" (32). List do Komendy MO w Nowej Hucie (32). FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Andrzej Krzeczunowicz): O stanowisku władz PRL wobec opozycji demokratycznej (49-51).
 DO GÓRY   ID: 52839   A: ku          SOLIDAR

44.
1978-12-20

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY WYDARZENIA OPINIE (Alina Grabowska): Poniedziałkowa spontaniczna manifestacja społeczeństwa w Gdańsku w rocznice zajść grudniowych (48-52) Najnowsze informacje o postępowaniu władz bezpieczeństwa i milicji wobec polskich działaczy demokratycznych różnych niezależnych ośrodków / Józef Ptaczek (s. 52-54).
 DO GÓRY   ID: 52840   A: ku          SOLIDAR

45.
1978-12-27

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE (Andrzej Krzeczunowicz): Pełny tekst orędzia świątecznego papieża do wiernych archidiecezji krakowskiej ocenzurowanego przez władze PRL (s. 37-42). O komunistycznej koncepcji praw człowieka / Alina Grabowska (42).
 DO GÓRY   ID: 52841   A: ku          SOLIDAR

46.
1980-01-08

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Kolejne szykany policyjne w środowiskach opozycji demokratycznej / Józef Ptaczek (s. 25-28). Reakcje na agresję radziecką w Afganistanie na forum ONZ (28-30).
 DO GÓRY   ID: 52842   A: ku          SOLIDAR

47.
1980-01-16

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Zestawienie dochodzących z kraju informacji o aktywności MO i Służby Bezpieczeństwa wobec kół demokratycznych (s. 68-69).
 DO GÓRY   ID: 52843   A: ku          SOLIDAR

48.
1980-01-19

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
List działacza opozycji demokratycznej Adama Wojciechowskiego do ambasadora ZSRR w Warszawie (s. 53-56).
 DO GÓRY   ID: 52844   A: ku          SOLIDAR

49.
1980-01-31

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
Sprawa Kazimierza Moczarskiego w niezależnym wydawnictwie krajowym / Jadwiga Mieczkowska (s. 20-24).
 DO GÓRY   ID: 52845   A: ku          SOLIDAR

50.
1980-02-01

Serwis Nasłuchu Polskiego Radia

WE
O inicjatywie grupy studentów krakowskich / Józef Ptaczek (s. 43-45)
 DO GÓRY   ID: 52846   A: ku          SOLIDAR

WSTECZ


   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm