L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2002SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2002:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Zarząd: kadencja (3) 2002-2004
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Wojciech Baliński

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2.
Działalność statutowa:

W roku 2002 prowadzono prace nad 33 programami, z których ukończono 14:

Programy ogólne:

Program 1.
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 180 przybytków (w znacznej większości darów) - akcesje komputerowe 1235-1415, obejmujących kilkadziesiąt tysięcy jednostek – obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów).
- wśród darów uwagę zwraca „Archiwum Tarnopolskie Rodziny Blicharskich” (akc. 1320) przekazane w roku 2002 przez Czesława Blicharskiego z Zabrza (35 kartonów archiwaliów, rękopisów, fotografii i wydawnictw).


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
Opracowywanie akcesyjne i potwierdzanie odbioru. Prace przerywane kilkakrotnie koniecznością przemieszczeń magazynowych związanych z remontem Biblioteki Jagiellońskiej.

Program 3
Digitalizacja i konserwacja dokumentacji katyńskiej ze zbiorów Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Zakończenie prac związanych z opracowaniem i konserwacją prezentowanych na wystawie „Kłamstwo katyńskie” unikatowych dokumentów będących własnością 32 oficerów zamordowanych w Katyniu.

Program 4
„Tajne nauczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasie II wojny światowej”
Digitalizacja wystawy prezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej (ponad 500 skanów).

Program 5
Instytut i Muzeum Niepodległości
Opracowywanie koncepcji powołania w Krakowie ośrodka badawczo-muzealnego skupiającego wszystkie rozproszone w Krakowie muzea, instytucje i związki kombatanckie zajmujące się działalnością niepodległościową. Ośrodek taki posiadałby własny księgozbiór i czytelnię, wspólną dla wszystkich instytucji (vide Projekt). Rozwinięcie pierwszej koncepcji opracowanej przez Fundację o powołaniu „Muzeum Niepodległej Rzeczypospolitej” (1999).

Program 6
Księgozbiór Fundacji CDCN
Przygotowanie bazy danych oraz rozpoczęcie prac nad utworzeniem podręcznego księgozbioru (CDCN), który udostępniany będzie w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej (z książek i czasopism pochodzących z darów i zakupów). Na bazie tego księgozbioru funkcjonować będzie mogła w przyszłości Czytelnia Fundacji (vide Program 5).

Program 7
Przebudowa stron WWW w Internecie.


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 8
Tom 2 - Jan Pachoński, Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich 1796-1807, oprac. Kamil Stepan (w opracowaniu).

Program 9
Tom 11 - 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku, wstęp i oprac. Piotr Mikietyński, Kraków 2002.Program 10
Tom 14 - Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wstęp i oprac. Stanisław M. Jankowski i Adam Roliński, Kraków 2002.

Program 11
Tom 15 - Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy, Kraków 2002.

Program 12
Tom 17 - Piotr Hubiak, Belina i jego ułani (w opracowaniu).

Program 13
Tom 18 - Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980, oprac. Adam Roliński (w opracowaniu).

Program 14
Tom 19 - Janusz Cisek, Józef Piłsudski w Krakowie (w opracowaniu).

Program 15
Tom 20 - Czesław Brzoza, Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych (w opracowaniu).

Program 16
Tom 21 - Antypolska akcja ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944 w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej, oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński (w opracowaniu).

Program 17
Tom 22 - Dokumenty Delegatury Rządy na Kraj dotyczące sprawy ukraińskiej. 1942-1944, oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński (w opracowaniu).


B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 18
„Sowiniec” Nr 20 - 2002 (czerwiec) - zeszyt zbiorowy.

Program 19
„Sowiniec” Nr 21 - 2002 (grudzień) - poświęcony oddanemu po modernizacji do użytku Kopcowi na Sowińcu.


C. Inne publikacje

Program 20
Jacek Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2002

Program 21
Jerzy Mikołajewski, Więzień śledczy nr 1025, Kraków 2002 (wspólnie z Muzeum Armii Krajowej).


Program 22
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (w opracowaniu).

Program 23
Zbigniew Zacharewicz, Słownik biograficzny oficerów i urzędników wojskowych Królestwa Polskiego 1815-1830 (w opracowaniu)

Program 24
Remigiusz Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989 (w opracowaniu)

Program 25
„Informator AK”
Przygotowanie, redakcja i wydruk kolejnego biuletynu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie


Projekty filmowe:

Począwszy od 1 III 2001 r. przy Fundacji CDCN działa Studio Filmowe „Centrum”, dysponujące osobnym lokalem oraz sprzętem komputerowym do montażu nieliniowego. Przy studiu powstało Archiwum Filmowe Fundacji CDCN, gromadzące materiały filmowe, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową.

W roku 2002 w ramach działalności statutowej pracowano nad następującymi filmami reżyserowanymi przez pracownika Fundacji CDCN Dariusza Walusiaka:

Program 26
Partyzanci por. M. Wądolnego (w opracowaniu)
Film dokumentalny obrazujący dramatyczne dylematy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

Program 27
Szlakiem II Brygady w Karpatach Wschodnich
Film dokumentalny przypominający o walkach II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich w latach 1914/1915, adresowany do młodzieży szkolnej (obecnie atrakcyjne miejsca turystyczne).

Program 28
Tajemnica Archiwum Robla (w opracowaniu)
Film dokumentalny nakręcony w związku z prezentacją (wystawa „Kłamstwo katyńskie” - 2000), opracowaniem i konserwacją dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (vide program 3).

Program 29
Tak się żyje we Lwowie
Film dokumentalny przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Krakowie, obrazujący trudną sytuację materialną Polaków obecnie zamieszkałych we Lwowie.

Program 30
Włóczęga Boży. Opowieść o ojcu Serafinie Kaszubie
Film dokumentalny przedstawiający życie duszpasterza Polaków w Związku Sowieckim po II wojnie światowej.

Program 31
Wojenne losy Czesława Blicharskiego
Film dokumentalny prezentujący wojenne losy Czesława Blicharskiego z Tarnopola (Sybiraka, żołnierza PSZ, emigranta, twórcy „Archiwum Tarnopolskiego”).

Program 32
„Pokolenie Niezłomnych”
Kontynuacja programu filmowej rejestracji osób związanych z działalnością niepodległościową i opozycyjną. Rejestracja kolejnych kilkudziesięciu godzin nagrań na nośniku cyfrowym.

Program 33
Studencki Komitet Solidarności w Krakowie
Film dokumentalny przybliżający powstanie i działalność jednej z pierwszych w Krakowie inicjatyw opozycyjnych w drugiej połowie lat 70.
 DO GÓRY   ID: 4181   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm