L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne żołnierzy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 14


1.
Noty biograficzne opracował prof. dr hab. Czesław Brzoza na podstawie przekazanych materiałów archiwalnych (głównie Zeszytów Ewidencyjnych, akt Weryfikacyjnych i in.). Zestawienie obejmuje podoficerów i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej oraz osoby służące w Oddziałach Wartowniczych, tworzonych na bazie b. brygady.
 DO GÓRY   ID: 26538   A: pl         

2.
Adach Tadeusz "Morwa" (2 I 1924 Gruchawka k. Kielc - 16 VIII 1999 USA), kpr. NSZ, członek kieleckiej AS kpt. "Gustawa", do BS wraz z grupą członków kieleckiej AS z "Gustawem" i "Tomem" dołączył do BS 27 I 45 w Kaubitz, 3 X 1945 odkomenderowany do plutonu wartowniczego w Kulmbach.
 DO GÓRY   ID: 42915   A: ku         

3.
"Adam", "Orlicz Adam", ur. 12 X 1922, st. strz., absolwent gimnazjum w Krzemieńcu (mała matura w 1939), w czasie wojny praktykant rolny (urzędnik rybny), od V 1942 w konspiracji [od 1941 wg wniosku z 2 I 45], od 1 VIII 44 w BS (st. strz.), absolwent brygadowej szkoły podchorążych, wg opinii dcy kompanii szkolnej kpt. "Nawary" z 4 X 44: "uczciwy, obowiązkowy, służbista, energiczny. Nadaje się na dowódcę drużyny i plutonu". 7 X 44 ukończył z VII lokatą brygadową szkolę podchorążych i awansował na kpr. pchor., 9 X 44 oddelegowany na instruktora 5 komp. szkolnej II bat. 204 pp., 11 XI 44 awans na plut. pchor., 2 I 45 wniosek por. "Mosta" o awans na sierż. pchor. "Zdolny i odważny dca. Morale wysokie. Nadaje się na dcę plutonu. Pożądany w korpusie of[icerskim] NSZ". Wg dcy batalionu ("Jurand"): "Karny, zdyscyplinowany, inteligentny, koleżeński, posiada talenty organizacyjne, dobry dowódca i kolega, kwalifikuje się na oficera". Od 6 I 1945 oficer gospodarczy dowództwa Brygady. 31 I 45 awans na sierż. pchor., 25 III 45 skazany na 14 dni aresztu za kradzież wódki. 20 IV 45 przeniesiony do F. IV. Po reorganizacji z 18 VIII 45 w komp. 3. 3 IX 1945 otrzymał 6 tygodni urlopu, z którego chyba już nie wrócił, a przynajmniej nie pojawia się w rozkazach.
 DO GÓRY   ID: 26541   A: pl         

4.
"Adam I", ur. 4 V 1924, plut. pchor., od 12 II 45 w BS, 16 II 45 przydział do F. III, 21 III 45 odkomenderowany z kursu doskonalącego dla pchor. do F. II na instruktora na kursie dla kandydatów na podof. i pchor., 20 IV 45 na wniosek mjr. "Rusina" awans na sierż. pchor. "Bardzo dobry wykładowca, wysoko stojący moralnie".
 DO GÓRY   ID: 26540   A: pl         

5.
Adamski Zygmunt "Jerzy", partyzant z oddziału Żbika.
 DO GÓRY   ID: 42916   A: ku         

6.
"Adek Adam", ur. 27 I 1919, matura, z zawodu technik, strz. WP (1939), od V 1943 w NSZ, od V 44 w grupie leśnej gdzie awansował do plut. pchor. (VI 44), od 11 VIII 44 w BŚ (3 komp., 204 pp. tu jako kpr. pchor.), 21 VIII 44 skierowany na brygadowy kurs łączności, 6 IX 44 przeniesiony do zwiadu (oddziału rozpoznawczego), 28 XI 44 awans wachm. pchor. "Odważny, pracowity, sumienny". 2 XII 44 odkomenderowany do AS.
 DO GÓRY   ID: 26543   A: pl         

7.
"Aga" pchor., instruktor w brygadowej Szkole Kierowców Samochodowych (VII 45).
 DO GÓRY   ID: 26544   A: pl         

8.
"Alchemik" (NN) por. NSZ na Lubelszczyźnie, pozostał tam w 1944 i nie dołączył do BS.
 DO GÓRY   ID: 42891   A: ku         

9.
"Aleksander" strz., 7 X 44 ukończył brygadowy kurs podchorążych z XIX lokatą.
 DO GÓRY   ID: 42892   A: ku         

10.
Andrzejewski Czesław "Pik", "Pikuś" (16 V 1922 Oborniki woj. Poznań - 29 V 1994 Chicago), st. strz. (2 II 45), kapral (5 IV 45), ślusarz, 7 klas szkoły podstawowej, od 27 X 1944 w BS (komp. "Boppa"), 9 XI 44 przydzielony do 4 komp. 202 pp., kawaler Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego, uczestnik walki pod Cacowem, Pogwizdowem i wyzwolenia obozu w Holiszowie, sierż. w komp. 4004, zwolniony 13 VIII 47, od 25 V 48 w komp. 4243.
 DO GÓRY   ID: 42917   A: ku         

11.
"Antek" strz., od 15 II 45 w BS, w IV 45 na stanie Kwatery Głównej.
 DO GÓRY   ID: 42893   A: ku         

12.
Aplas Zygmunt "Kruszyna" w kompaniach Kruszyna Zygmunt, 5 V 1913 Bór-Kniowski p. Opatów, sierż. (30 IV 45), brakarz drzewny, budowniczy, 7 klas (1920-27), Szkoła Podoficerska Piechoty przy 5 PSP (1933-35), kpr. (15 VIII 35), uczestnik kampanii wrześniowej (38 PSL - 22 DP), od I 40 w ZWZ-AK w Starachowicach, od 11 VIII 44 w BS (samowolne przejście z AK), 26 VIII 44 przydzielony do 5 komp. 202 pp. na stanowisko podoficera gospodarczego, kurs podoficerski w Rostein (III-IV 45), 30 IV 45 awans na sierż., komp. 4004 (1945-47).
 DO GÓRY   ID: 42918   A: ku         

13.
"Arciszewski" (NN), ur. 22 IV 1922 - ) st. strz. z c., matura, pochodził z Kielc, z zawodu buchalter, absolwent matury licealnej (1941), od 1940 r. w konspiracji (wywiad) [wg wniosku z 6 III od XI 1942], 6 VIII 1944 w grupie S. Władyki odszedł na koncentrację, od 11 VIII 1944 w 204 pp., ukończył brygadową szkołę podchorążych z oceną bardzo dobrą (V lokata) i 7 X 1944 został awansowany do stopnia st. strz. pchor., 9 X 1944 r. został instruktorem 5 komp. (szkolnej) w II batalionie 204 pp. przed styczniem 1944 r. awansowany do stopnia plut. pchor., 6 I 1945 powrócił do 4 komp. Pułku Nadwiślańskiego, 21 III 1945 odkomenderowany z kursu doskonalącego podchorążych do Pułku Świętokrzyskiego jako instruktor kursu dla kandydatów na podoficerów i podchorążych. 5 III 45 wniosek por. "Szaławy" o awans na sierż. pchor.: "Energiczny, bardzo dobrze wyszkolony, wysoki poziom moralno-ideowy. Bardzo dobry i pracowity instruktor, zdolny inteligentny". 18 IV 1945 awansowany do stopnia sierż. pchor. i wcielony do I Batalionu, 17 VII 1945 otrzymał tygodniowy urlop, z którego już nie powrócił do Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42894   A: ku         

14.
"Artur" (NN) strz., partyzant z Brygady Świętokrzyskiej, członek patrolu skoczków Z. Rafalskiego "Sulimczyka", zrzuconej do kraju 22 III 45 Awans na sierż. 11 XI 1943, od 28 VI 44 w oddziale leśnym (dca plutonu). Wg opinii: "Jako dca plutonu b. dobry, ambitny, karny, obowiązkowy. Dbały o żołnierzy. Wyszkolenie dobre".
 DO GÓRY   ID: 42895   A: ku         

15.
Atemberski Henryk "Pancerny", 10 IV 1928 Łódź, strz., po wysiedleniu w 1939 r. z Nieszawy mieszkał z rodziną w Wodzisławiu, członek kompanii kpt. "Kazimierza" (3 VIII - 5 XII 1944), od 11 VIII BS, z której 5 XII 44 został zwolniony ze względu na stan zdrowia.
 DO GÓRY   ID: 42919   A: ku         

16.
Augustyniak Jan plut., od 11 I 1946 zca dcy IV plutonu komp. 4016 (9).
 DO GÓRY   ID: 42920   A: ku         

17.
Bagiński Stefan "Topaz" po wojnie Topaz-Krukowski Stefan, syn Stefana "Żurawia", st. strz., kpr. z cen., uczestnik kursu podoficerskiego w BS (XII 44 - I 45), uczestnik (tłumacz) rozmów z dowództwem niemieckim w Solczy (15 I 45), 20 I 1945 przydzielony do kancelarii Pułku Jasnogórskiego, 21 I 1945 awansowany na kpr., od 18 V 1945 kierowca w Brygadzie, 28 XII 1945 przeniesiony z ośrodka koni Pfirment do dyspozycji mjr. "Aleksandra" , wiosną 1947 r. ppor. w Ośrodku Rodzin Wojskowych w Monachium-Obermanzig.
 DO GÓRY   ID: 42921   A: ku         

18.
Bak Maciej plut. pchor., 30 IV 1946 przydzielony do komp. 4104
 DO GÓRY   ID: 42922   A: ku         

19.
Banach Stanisław "Zych", kpr. pchor., dca plutonu w oddziale "Bema", następnie w 1 komp. 204 pp.. 11 VIII 44 awansowany na wniosek "Bema" na plut. pchor., 16 II 45 przeniesiony do F. I, 14 IX 45 odkomenderowany na kur specjalny tzn. do 2 Korpusu.
 DO GÓRY   ID: 42923   A: ku         

20.
Baran Czesław "Cygan", zm. a 19 I 1970 New Britain, st. szer., kpr., partyzant z oddziału "Stepa", odznaczony Krzyżem Walecznych za działalność w Okręgu III NSZ, erkaemista w Brygadzie, uczestnik brygadowego kursu podchorążych i kursu specjalnego w Sudetach (III-IV 1945).
 DO GÓRY   ID: 42924   A: ku         

21.
Baran Stanisław "Lew", ur. 25 V 1914 Szczecno pow. kielecki, 4 kl. szkoły powsz., stolarz, kanonier rezerwy w 2 PAL Kielce (1939), od V 1942 w AK, od 18 XII 44 w BS, 3 I 45 wniosek o awans na kpr. w 2 komp. Baonu Poznańskiego. Wg opinii por. "Skalskiego": "karny, energiczny z inicjatywą". W 1947 r. plut. w komp. 4007.
 DO GÓRY   ID: 42925   A: ku         

22.
Baranowski Kazimierz "Sęp Czarny" (30 V 1922 Sadlno p. Nieszawa - 28 VII 1998 Nałęczów) kpr. pchor. (11 XI 44), plut. pchor. (18 IV 45), sierż. pchor. (4 XII 45) syn Stefana i Zofii z Malczyńskich, mała matura (3-letnia Szkoła Techniczna we Włocławku, 1936-39), od 1942 żołnierz AK w Kutnie, zagrożony aresztowaniem wiosną 1944 zbiegł i 25 VII 1944 został członkiem oddziału "Żbika", od 9 VI 1944 w 204 pp., absolwent kursu podchorążych w Brygadzie, 12 IV 44 awansowany do stopnia plut. pchor., żołnierz kompanii wartowniczych, m.in. w szwadronie kawalerii (1945 - 31 V 1948), m.in. w szwadronie kawalerii, po zwolnieniu przebywał w obozie DP w Ambergu, kawaler Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyża Partyzanckiego,
 DO GÓRY   ID: 42926   A: ku         

23.
Barchan Roman "Gałązka" plut. z kom. "Boppa", pochodził z okolic Szczecna w Kieleckiem.
 DO GÓRY   ID: 42927   A: ku         

24.
Barczyński Leopold "Lolek" w kompaniach Lolek Leopold, 14 IX 22 Kurzelów p. Włoszczowa, st. strz. (IV 45), 7 klas szkoły podstawowej i 3 klasy szk zawodowej w Poznaniu, uczeń rzeźnicki, Rostein, od 15 X 44 BS, wiosną 1947 r. st. strz. w komp. 4029.
 DO GÓRY   ID: 42928   A: ku         

25.
Barczyński Stanisław "Zawisza", w OW Zawisza Stanisław, ur. 23 III 1921 Czartoszawo-Łopuszno pow. kielecki, st. ułan (19 IV 45), 6 klas szkoły podstawowej, Rostein, rolnik, od 25 X 44 ułan w OR BS, od 13 I 46 w Szwadronie kawalerii przy komp. 4103 i 4230 (jest (II 48).
 DO GÓRY   ID: 42929   A: ku         

26.
Baronowski Jerzy Tadeusz "Mały", 14 II 1929 Bystra p. Biała, partyzant z oddziału "Bartka". Po zwolnieniu ze służby w obozie DP Ingolstadt.
 DO GÓRY   ID: 42930   A: ku         

27.
Barszcz Zbigniew "Bryś", "Bryś Zbigniew" ur. 27 IX 1923, strz. z c., do 1939 ukończył 4 klasy gimnazjalne i 2 klasy licelane w czasie wojny (duża matura 1941), urzędnik, od 6 VIII 1944 w NSZ i BS (2 komp. 202 pp.), 20 VIII 44 oddelegowany na krus łączności, 30 VIII 44 awans na st. strz. z c. "za przykładne spełnianie rozkazów i wykazane postępy w I-szym okresie szkolenia", ukończył brygadową szkołę podchorążych z wyniem dobrym (IX lokata) i 7 X 44 został awansowany do stopnia kpr. pchor. Wg opinii dcy kompanii szkolnej z 4 X 44: "obowiazkowy, służbista, pilny, lizus. Nadaje się na dcę drużyny a po ptrzeszkoleniu na dowódcę plutonu". 11 XI 44 awans na plut. pchor. 2 I 45 wniosek por. "Mosta" o awans na sierż. pchor.: "B. zdolny organizator. Oddany sprawie wojskowej całkowicie. Odwazny. Zamiłowanie do wojskowości. Pożądany w korpusie of[icerskim] NSZ". Wniosek poparł dca bat. ("Jutrand"): "Zdyscyplinowany, dobry zołnierz, karny, koleżeński, nadaje się na dcę plutonu" i dca pułku ("Wojski").
 DO GÓRY   ID: 42931   A: ku         

28.
"Bartek" pchor., partyzant BS, absolwent szkoły łączności w Zegrzu.
 DO GÓRY   ID: 42896   A: ku         

29.
"Bartek", ur. 13 V 1917, plut. WP, mała matura, absolwent szkoły podoficerskiej dla małoletnich, od 1939 r. w konspiracji. Sierż. w 4 komp. 204 pp. 5 i 6 IX 44 stanął przed brygadową komisją egzaminacyjną na pchor. i osiągnął wynik dostateczny.
 DO GÓRY   ID: 42897   A: ku         

30.
"Baśka", ur. 7 IV 1923, absolwent szkoły zawodowej, sprzedawca, od 1942 w NSZ, od 27 VI 44 w grupie leśnej, 1 XII 44 awans na st. strz., uczestnik kusu por. "Skalskiego" 26 IV 45 wniosek dcy III bat. o awans na kpr.: "Zołnierz b. dobry".
 DO GÓRY   ID: 42898   A: ku         

31.
"Bąk" ("Bak") strz., od 15 VI 44 w BS, w IV 45 na stanie Kwatery Głównej.
 DO GÓRY   ID: 42899   A: ku         

32.
Bednarska (z domu Wawrzuszek) Janina"Stokrotka", ur. 27 X 1925 Federowiczowce pow. Zbaraż, szer., siostra Czesławy, ona i Czesława, szer., w 1941 r. wywieziona wraz siostrą na roboty przymusowe, w BS od 8 II 1945 (IV Filia). Po zakończeniu wojny skierowana wraz z większością kobiet z BS do obozu przejściowego w Ambergu. W 1946 r. wróciła do Polski.
 DO GÓRY   ID: 42932   A: ku         

33.
Bednarski Czesław "Kozak Stanisław" (13 VII 1922 Pińczów - I 1996 Ostrowiec Świętokrzyski), kpr. pchor. (VI 44), sierż. pchor. NSZ, żołnierz placówki NSZ w Pińczowie o oddziałów partyzanckich "Łosia", "Zbigniewa" i "Kazimierza", absolwent Kursu Szkoły Podchorążych przy Komendzie Rejonu Ostrowiec Świętokrzyski (VI 1944), od VIII 44 w BS (204 i 202 pp.), dca drużyny i zca dcy plutonu w komp. 4008 i 4019, wiosną 1947 r. plut. w komp. 4019. Do polski wrócił w czerwcu 1947 r. a w sierpniu został aresztowany.
 DO GÓRY   ID: 42933   A: ku         

34.
Berent Tadeusz "Cygan" (15 XI 1920 Janów Lubelski - XII 1975 St. Cathrines, Ontario, Kanada), st. strz. (VI 44), kpr. NSZ (11 XI 44), plut. OW (XII 45), 6 klas szkoły podstawowej, kurs podoficerski i spadochronowy w BS, od VIII 41 ZJ, od IV 42 w oddziale "Dziadka", od XI 43 partyzant z oddziału "Stepa", wyróżnił się w starciu z komunistami pod Nosowem, następnie w Brygadzie Świętokrzyskiej i sekcyjny w komp. 4084 (do 1 X 47)
 DO GÓRY   ID: 42934   A: ku         

35.
"Berezyna", po wojnie Berezyna Henryk, ur. 23 VII 1922, 7 klas szkoły powszechnej, rolnik, od 1 IV 42 w organizacji, od 10 VIII 44 w BS, 28 IV 45 awans na kpr.: "Ambitny, karny, zdyscyplinowany, lojalny. Dość dobry żołnierz". W 1947 r. plut. w komp. 4102.
 DO GÓRY   ID: 42900   A: ku         

36.
Białek Tadeusz "Osa", ur. 8 XI 1921 Warszawa, st. strz. (11 XI 45), 7 klas szkoły podstawowej i 2 klasy dokształcającej szkoły zawodowej, rolnik, stolarz, od 24 XII 44 w BS, 16 III 45 ułan (woźnica) w OR BS, potem 192 LSC do 1947.
 DO GÓRY   ID: 42935   A: ku         

37.
Biały Stanisław, ur. 28 VIII 1910, 6 klas gimnazjum, urzędnik, kpr. WP (1939), od 20 II 44 w oddziale partyzanckim NSZ, podoficer 1 komp. CKM w BS, 11 XI 44 awans na plutonowego, 24 XI 44 wiosek na awans na pchor. piech. CKM ("Zdolny, sumienny, zasługuje na dopuszczenie do egzaminu na podchorążego"). Wiosną 1947 r. sierż. w komp. 4006.
 DO GÓRY   ID: 42936   A: ku         

38.
"Bieda", kpr., plut. pchor., pochodził z Kielc, w czasie wojny przeszedł kurs podchorążych, 6 VIII 1945 odszedł na koncentrację, od 11 VIII 1944 w Brygadzie, w grudniu 1944 r. odbył przeszkolenie praktyczne w brygadowej szkole podchorążych. Tuż przed ruszeniem ofensywy wyjechał na urlop i nie zdążył dołączyć do Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42901   A: ku         

39.
"Bielik", "Bór", ur. 28 I 1919, strz. z c., pochodził z Kielc, absolwent amtury gimnazjalnej w Lubieszowie, kleryk, od XII 43 w konspiracji (wywiad, informacja), od 6 VII 44 w grupie leśnej, 6 VIII 1944 r. odszedł w rejon koncentracji wraz z grupą S. Władyki, od 11 VIII 1944 w 202 pp., ukończył brygadową szkołę podchorążych z wynikiem dobrym (XV lokata) i 7 X 1944 r. został awansowany na st. strz. pchor. Wg opinii dcy komp. szkolnej kpt. "Nawary": "uczciwy, posłuszny, spokojny, zrównoważony, dobry organizator. Nadaje się na cdę drużyny, dcę plutonu"; 9 X 1944 odkomenderowany do kompanii szkolnej na podoficera gospodarczego, 2 XII 1944 zmiana pseudonimu na "Bór", Przed 24 XI 1944 awansowany do stopnia kpr. pchor., 24 XI 1944 r. przydzielony do 2 komp. 202 pp., po reorganizacji z 2 I 1945 przeniesiony do Pułku Jasnogórskiego, 27 II 1945 przeniesiony do Pułku Świętokrzyskiego, 7 VI 1945 zwolniony z Brygady z powodu złego stanu zdrowia.
 DO GÓRY   ID: 42902   A: ku         

40.
Biernacka Zofia "Zosia", córka Wacława i Zofii Dębskiej, właścicieli rozparcelowanego majątku, ur. 27 VII 1925 w Moracie (pow. kielecki), szkoła średnia, studentka stomatologii, zam. Kraków, Urzędnicza 36/4. Od 1944 r. w BS, łączniczka Brygady z Komendą Główną NSZ. W 1945 r. aresztowana w Krakowie przez NKWD i wywieziona do ZSRR. Powrót w 1947.
 DO GÓRY   ID: 42937   A: ku         

41.
Biernacki Bronisław ( - 1978 Connecticut, USA), żołnierz BŚ.
 DO GÓRY   ID: 42938   A: ku         

42.
Bigo Marian Feliks "Ney", "Ketlicz", po wojnie Ney-Bigo Maria Felix S. (31 VII 1925 Kraków - 16 VII 2000 Kalifornia), ppor. NSZ, absolwent Korpusu Kadetów nr 2 (1937-39), Gimnazjum i Liceum im. Reytana w Warszawie (1943), w czasie wojny początkowo żołnierz ZWZ (1941-42), następnie żołnierz ZJ-NSZ w Warszawie, Szkoła Podchorążych Inspektoratu Ziem Zachodnich NSZ (1943-44), członek komórki likwidacyjnej mjr. "Nałęcza" (3 III 42 - VI 43), kpr. z c. (27 I 44), następnie drużynowy w oddziale partyzanckim "Niemiry" (II - V 44), plut. pchor. (II 44), od VIII 44 w BS, od 15 X 1944 przydzielony do 4 komp. 204 pp. w stopniu plut. pchor., 20 I 1945; po rozwiązaniu kompanii szkolnej (kursu podoficerskiego) przydzielony do plutonu artylerii BS, 6 II 1945 oddelegowany na kurs specjalny pod dowództwem "Skalskiego", z którego powrócił 17 III 1945, po powrocie skierowany do plutonu specjalnego, 13 IV 1945 awans na sierż. pchor., członek patrolu "Mosta" (13 IV 1945). Wrócił znad granicy (29 IV 1945) i został przydzielony do Filii I, 15 V 1945 przydzielony do plutonu żandarmerii, 29 V 1945 przeniesiony z Batalionu I do O. II BS. Po wojnie w 2 Korpusie (2 pułk artylerii Mot., 1 X 45 - 1 V 46).
 DO GÓRY   ID: 42939   A: ku         

43.
Biro Tadeusz "Zajączek" kpr. z komp. "Żbika", "Bob”, ur. 3 VIII 1925, absolwent szkoły rzemieślniczej w Starachowicach, z zawodu tokarz metalowy, od 17 VI 1942 w NSZ (kolporter), od 10 I 45 w BS (st. strz.), 26 IV 45 wniosek ppor. "Huby" o awans na kpr.: "Bardzo inteligentny, grzeczny, karny, postawa b. dobra, energiczny, wytrzymały na trudy".
 DO GÓRY   ID: 42940   A: ku         

44.
"Bobek" po wojnie Bobek Bogdan, ur. 31 VIII 25 Kielce, st. strz. (IV 45), kpr. (4 I 47), szofer, 7 klas szkoły podstawowej, od 20 VII 44 BS, wiosną 1947 r. st. strz. w Erlangen, następnie komp. 4012 (jest 48).
 DO GÓRY   ID: 42903   A: ku         

45.
Bobolewski Marian "Góral", członek Oddz. AS NSZ J. Imbirowicza "Jacka", następnie w oddziale "Czarnego".
 DO GÓRY   ID: 42941   A: ku         

46.
Bocian Józef Władysław "Wąsowicz", po wojnie Wąsowicz Józef 13 VII 1900 Szyce p. Olkusz, 2 kl. szkoły podstawowej, 9 pp. (1918-22), od 2 VIII 44 BS, st. strz. (10 V 45), komp. 4094 i 8150 (jest 20 IX 48).
 DO GÓRY   ID: 42942   A: ku         

47.
"Bogumił", ur. 1926, strz., rolnik, od 5 II 45 w BS, 19 III 45 z komp rekruckiej przeniesiony na woźnicę w komp. teleg.
 DO GÓRY   ID: 42904   A: ku         

48.
"Bolek", ur. 18 VIII 1926, absolwent gimnazjum (mała matura), od jesieni 1942 w NSZ, awans na st. strz. 18 XII 44, od 15 I 1945 w BS, 17 II 45 wniosek por. "Żuka" o awans na kpr. z cen.: "Wiadomości wojskowe dobre, inteligentny, stanowczy".
 DO GÓRY   ID: 42905   A: ku         

49.
Borecki Edward "Prom", 19 II 1916 Janów Lubelski, sierż. (10 IV 45), robotnik leśny, 7 klas szkoły podstawowej, szkoła podoficerska przy 12 p. uł. (1938-39), kpr. (1 VIII 39), uczestnik kampanii wrześniowej , od 7 IV 41 ZJ, od 20 XI 42 w oddziale leśnym, plut. (20 II 43, kpt. "Ząb"), od 8 VIII 44 BS, komp. 4000 i 4084 (do 30 IX 47).
 DO GÓRY   ID: 42943   A: ku         

50.
Borkowski Stanisław "Prochowiec", 26 II 23 Warszawa, st. strz. (22 VI 44, 204 pp. NSZ), kpr. (25 IV 45) plut. (15 X 45), 7 klas szkoły podstawowej i 2 klasy szkoły zawodowej., od 15 VIII 43 w AK, od 5 IV 44 w oddziale "Zęba", od 11 VIII 44 BS, 13 IV wyjazd służbowy, członek patrolu "Wareckiego". Po powrocie z Polski w OW: od 20 X 45 komp. 4002, 22 XII 45 zwolniony na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 42948   A: ku         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm