L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Zwarte


1.
Akt oskarżenia przeciwko Stefanowi Banderze i in. / [wiceprokurator Sądu Okręgowego Władysław Żeleński]. – [Warszawa : b.w., 1935]. – 109, [1] s. ; 30 cm

K 41 III
 DO GÓRY   ID: 35896   A: ms         

2.
Album Zjednoczenia : pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości / [wstęp Maciej Wieliczko]. – Warszawa : [b.w.], 1934. – 200 s., il. ; 17x25 cm

ZS 1025 II (1007)
 DO GÓRY   ID: 35744   A: ms         

3.
Baden-Powell Robert
Moje przygody i przeżycia / Baden-Powell of Gilwell ; przeł. z oryg. ang. i zaopatrzył przedm. Kazimierz Rychłowski. – Lwów : Tow. Szkoły Ludowej, 1937. – [4], 206 s. ; 18 cm

ZS 34 I (1978/119)
 DO GÓRY   ID: 35843   A: ms         

4.
Bąkowski Klemens
Kronika Krakowa z lat 1918-1923 : z ilustracjami / Klemens Bąkowski . – Kraków : Gebethner i Wolff, 1925. – 136 s., il. ; 21 cm

ZS 62 I (2493)
 DO GÓRY   ID: 44118   A: ms         

5.
Bielatowicz Jan
3 Batalion Strzelców Karpackich / Jan Bielatowicz. – Londyn : Koło Żołnierzy 3 Baonu S.K., 1949. – 214 s. ; 25 cm

ZS 1106 II (2592)
 DO GÓRY   ID: 48753   A: dw         

6.
Borysław w walce o niepodległość : wspomnienia wydane z okazji 20-tej rocznicy rozbudzenia w Borysławiu idei Związku Strzeleckiego oraz 10-tej rocznicy założenia Związku Legionistów / [aut. Bronisław Wojciechowski et al.]. – Borysław : Zarząd Związku Legionistów Oddział Borysław, 1932. – 75, [1] s. : il. ; 31 cm

K 10 III (2163)
 DO GÓRY   ID: 28185   A: ar         

7.
Centrum szpitalne "Zamość" : (Szpital Wojenny W.P). – Kraków ; Zamość : [b. w.], 1939. – 8, [2] s. ; 29 cm
Uwagi: Zaświadczenie z 30 IX 1939 r. oraz 2 fot. - Powiel.

ZS 2008 III (1007)
 DO GÓRY   ID: 35873   A: ms         

8.
Dlaczego czcimy dzień szósty sierpnia. – Warszawa : Księgarnia Wojskowa, 1919. – 32 s. ; 17 cm

ZS 63 I
 DO GÓRY   ID: 46883   A: ms         

9.
Dmowski Roman
Od Obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Narodowego : (przemówienia, artykuły i rozprawy z lat 1925-1934) / Roman Dmowski . – Częstochowa : Antoni Gmachowski i S-KA, 1939. – 291 s. ; 21 cm. – (Pisma ; t. 10)

ZS 1093 II (947)
 DO GÓRY   ID: 35819   A: ms         

10.
Dmowski Roman
Polityka narodowa w odbudowanem państwie : (mowy i rozprawy polityczne z lat 1919-1934) / Roman Dmowski . – Częstochowa : Antoni Gmachowski i S-KA, 1939. – 314 s. ; 21 cm. – (Pisma ; t. 9)

ZS 1092 II (947)
 DO GÓRY   ID: 35818   A: ms         

11.
Gdy wódz odchodził w wieczność... : album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. – [b.m] : Spółka Wydawnicza Kurjer S.A., [1935]. – 31 s., il. ; 31 cm

ZS 2013 III
 DO GÓRY   ID: 35940   A: ms         

12.
Helwin Jan
Mali bohaterowie wielkiej wojny / Jan Helwin. – Warszawa ; Kraków ; Lwów : [b.w.], [1936]. – 158, [1] s. ; 20 cm

ZS 1081 II (2077/1)
 DO GÓRY   ID: 35802   A: ms         

13.
Janowicz Tomasz
Czesi : studium historyczno-polityczne / Tomasz Janowicz . – [b. m.] : [b.w.], [1936]. – 158 s. ; 19 cm

ZS 56 I (1299)
 DO GÓRY   ID: 35876   A: ms         

14.
Jednodniówka w dziesiątą rocznicę 6 P.P. Leg. : 1915 28 VII 1925 r. – Wilno : [b. w.], 1925. – 72 s., [2] k. tabl. ; fot., mapy ; 30 cm

ZS 2005 III (1422)
 DO GÓRY   ID: 35869   A: ms         

15.
Józef Piłsudski - pisarz, wydawca i drukarz / [pod red. Zygmunta Klemensiewicza et al.]. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Książki ; Koło Związku Bibliotekarzy Polskich, 1936. – [6], 135, [14] s. ; 32 cm

ZS 2004 III (1422)
 DO GÓRY   ID: 35868   A: ms         

16.
Józef Piłsudski 1867-1935. – Kraków : Spółka Wydawnicza Kurjer S. A., 1935 . – 158 s. ; 23 cm
Uwagi: dwa egzemplarze

ZS 1010 II
 DO GÓRY   ID: 35729   A: ms         

17.
Józef Piłsudski, twórca Niepodległego Państwa Polskiego : zarys życia i działalności (5.12.1867 - 1935.05.12) / oprac. Henryk Cepnik. – Wyd. 3. – Warszawa : Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1935. – 300, [3] s. ; 25 cm

ZS 1002 II (1422)
 DO GÓRY   ID: 35721   A: ms         

18.
Kalendarz Niepodległości : kronika 3900 wydarzeń w okresie lat 1914-1938 w układzie chronologicznym na każdy dzień kalendarza 20 mapek historycznych kalendarium na lata 1939, 1940 i 1941 . – Łódź : nakł. Łódzki Obwód Miejski LOPP, [1938]. – 192 s. ; 18 cm
Uwagi: brak stron od 193 do 366

ZS 24 I
 DO GÓRY   ID: 35833   A: ms         

19.
Kalendarz Światowego Związku Polaków z Zagranicy na rok 1939 / pod red. Witolda Zembrzuskiego. – Warszawa : Światowy Związek Polaków z Zagranicy, [1938?]. – 336, [4] s. ; 24 cm

ZS 1014 II
 DO GÓRY   ID: 35733   A: ms         

20.
Krysiak Franciszek Salezy
Z dni grozy we Lwowie : (od 1 do 22 listopada 1918 roku) ; kartki z pamiętnika, świadectwa - dowody - dokumenty ; pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy / Franciszek Salezy Krysiak. – Kraków ; Warszawa ; Poznań : G. Gebethner i Wolff, 1919. – 99, [1] s. ; 20 cm

ZS 1102 II (2040)
 DO GÓRY   ID: 35945   A: ms         

21.
Lam Jan
Koroniarz w Galicji czyli powagi powiatowe / Jan Lam. – Lwów : Spółka Nakładowa "Odrodzenie" , 1921. – 201 [4] s. ; 22 cm.
Uwagi: dedykacja od Dory Kacnelson

Czyt. Z 1426 II (2876/265)
 DO GÓRY   ID: 56197   A: as         

22.
Lepecki Mieczysław Bohdan
Józef Piłsudski na Syberji / Mieczysław B. Lepecki ; układ graficzny książki, ilustracje... wykonał St. Chrostowski ; barwne litografie wykonał Zdzisław Czermański. – Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1936. – XII, 227 s. + 11 barwnych litografii ; 42 cm
Uwagi: Brak dwunastej litografii oraz brak drzeworytów po s. 2 i 92

ZS 3001 IV (2341)
 DO GÓRY   ID: 16534   A: pl         

23.
Lipecki Jan
Legenda Piłsudskiego / Jan Lipecki . – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1923. – 215, [1] s. ; 24 cm

ZS 1020 II (844)
 DO GÓRY   ID: 35739   A: ms         

24.
Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917 : zeszyt 1 / Staraniem Związku Legionistów Polskich, Okręg Lwów. – Lwów : Nakładem Legionistów Polskich i ich Rodzin, 1935. – XXIII, [2], 147 s. ; 30 cm

Dig0082
 DO GÓRY   ID: 35580   A: ku         

25.
Mały Rocznik Statystyczny 1938 / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1938. – 406, [1] s. ; 17 cm

ZS 64 I
 DO GÓRY   ID: 48489   A: ms         

26.
Małyszko Adolf
O 1920 roku : z powodu pracy Józefa Piłsudskiego "Rok 1920" / Adolf Małyszko. – Warszawa : [b.w.], 1925. – 89 s. ; 24 cm

ZS 1022 II
 DO GÓRY   ID: 35741   A: ms         

27.
Mars w karykaturze : album pamiątkowe D. O. K. Nr VI / Zdzisław Czermański ; [przedm. Władysław Kozicki]. – Lwów : Ateneum, 1925. – IV s., 244 k. tabl., V-VII s. : il. ; 25 cm

ZS 1012 II (1978/133)
 DO GÓRY   ID: 35731   A: ms         

28.
Mościcki Henryk
Twórca pieśni "Jeszcze Polska nie zginęła" (Józef Wybicki) / Henryk Mościcki . – Warszawa ; Lublin ; Łódź : G. Gebethner i Spółka, 1918. – 31, [2] s. ; 18 cm. – (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, No 213)

ZS 59 I
 DO GÓRY   ID: 41476   A: ar         

29.
"Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski!" : życiorys - pieśni - poezje / oprac. i zebrała Alicja Bełcikowska ; melodje oprac. Feliks Rybicki. – Warszawa : Centrala Wydawnictw Obchodów i Uroczystości Wojskowo-Społecznych ; Główna Księgarnia Wojskowa, 1933. – 206, [2] s. ; 19 cm

ZS 7 I
 DO GÓRY   ID: 26375   A: ar         

30.
Nowaczyk Wacław, Boryński H.
Uderzmy w głąb! : wskazówki metodyczno-programowe Harcerskiej Służby Bogu / W. Nowaczyk, H. Boryński. – Kraków : Nakładem komendy Chorągwi Harcerzy, 1938. – 61, [3] s. ; 17 cm

ZS 20 I (1978/154)
 DO GÓRY   ID: 35829   A: ms         

31.
Piłsudski Józef
Moje pierwsze boje : wspomnienia, spisane w Twierdzy Magdeburskiej / Józef Piłsudski. – Wyd. 2. – Warszawa : "Biblioteka Polska", 1926. – 182, [1] s., mapy ; 22 cm

ZS 1004 II (1422)
 DO GÓRY   ID: 35723   A: ms         

32.
Piłsudski Józef
Moje pierwsze boje : wspomnienia spisane w Twierdzy Magdeburskiej / Józef Piłsudski. – Wyd. 3. – Warszawa : "Bibljoteka Polska", [po 1925]. – 182, [1] s., mapy ; 23 cm

ZS 1019 II (844)
 DO GÓRY   ID: 35738   A: ms         

33.
Piłsudski Józef
Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych ; t. 1 / Józef Piłsudski ; [przedmowa Walery Sławek]. – Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937. – XIII, 291, VIII, [1] s. ; 24 cm

ZS 1021 II
 DO GÓRY   ID: 35740   A: ms         

34.
Piłsudski Józef
Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych ; t. 7 / Józef Piłsudski. – Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937. – 217, V, [1] s. ; 24 cm

ZS 1104 II (2439)
 DO GÓRY   ID: 41733   A: ms         

35.
Pod czerwonym pręgierzem : proces krakowski WiN i PSL w 1947 roku / Wojciech Frazik, Filip Musiał, Michał Wenklar. – Kraków : IPN, 2017. – 36 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-949018-0-6
 DO GÓRY   ID: 55297   A: ku         

36.
Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów / oprac. Stefan Gąsiewicz. – Wyd. 5 popr.. – Warszawa : Główna Księg. Wojskowa, 1935. – 202 s. ; 21 cm

ZS 1063 II (1978/183)
 DO GÓRY   ID: 35784   A: ms         

37.
Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie : pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów / zebr. i ułożył M. Wieliczko. – Warszawa : Bibljoteka Albumów i Reprodukcji, 1930. – 257, [1] s., il. ; 34 cm

ZS 2006 III (1978/284)
 DO GÓRY   ID: 35870   A: ms         

38.
Powstanie styczniowe wedle opisu uczestników / zebrał Henryk Wereszycki ; z ośmioma il. Artura Grottgera. – Lwów : Nakładem Macierzy Polskiej, 1938. – 86, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Macierzy Polskiej)

K 17 III
 DO GÓRY   ID: 28192   A: ar         

39.
Rocznik oficerski rezerw / Ministerstwo Spraw Wojskowych. Biuro Personalne. – Warszawa : MSWojsk, 1934. – IX, 1282 s. ; 30 cm
Uwagi: Kserokopia jednostronna.

K 1 III
K 2 III
 DO GÓRY   ID: 16998   A: ar         

40.
Schematyzm województwa stanisławowskiego. – [do ustalenia]. – s. 2-204

K 13 III
 DO GÓRY   ID: 28188   A: ar         

41.
Sieroszewski Wacław
Józef Piłsudski : pierwszy Marszałek Polski / skreślił Wacław Sieroszewski. – Kraków : Drukarnia Powszechna, 1926. – 61 s. ; 16 cm. – (Medaljony Współczesnych)

ZS 8 I (1024)
 DO GÓRY   ID: 26374   A: ar         

42.
Składkowski Sławoj Felicjan
Beniaminów 1917-1918 / Sławoj Felicjan Składkowski . – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1938. – 425 s. ; 24 cm

ZS 1011 II (1978/225)
 DO GÓRY   ID: 35730   A: ms         

43.
Składkowski Sławoj Felicjan
Moja służba w brygadzie : pamiętnik polowy. T. 1 / Felicjan Sławoj-Składkowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, 1933. – 328 s. ; 24 cm

ZS 1105 II (2439)
 DO GÓRY   ID: 41734   A: ms         

44.
Składkowski Sławoj Felicjan
W Beniaminowie : kartki z pamiętnika : z 8 ilustracjami / F. Sławoj-Składkowski. – Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa (Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka Warszawa), 1938. – 129, [1] s. ; 18 cm. – (Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży ; 46)

ZS 10 I (1978/226)
 DO GÓRY   ID: 26372   A: ar         

45.
Teslar Józef Andrzej
Marszałek Edward Śmigły Rydz : życiorys / Józef Andrzej Teslar . – Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937. – 96, [3] s. ; 19 cm

ZS 23 I (1648)
 DO GÓRY   ID: 35832   A: ms         

46.
W 10-tą rocznicę Służby Bezpieczeństwa - Polesie / [red. odp. Wiktor Mondalski]. – Brześć : [Wojewódzki Komitet "Tygodnia Policjanta", 1925]

K 70 III
 DO GÓRY   ID: 46862   A: ms         

47.
Za kratami więzień i drutami obozów : (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921). T. 1 / zebr. i oprac. kom. red. Wacław Lipiński i in.. – Warszawa : Komitet Organizacyjny Zjazdu b. Więźniów Ideowych, 1927. – 315, [2] s. ; 24 cm

ZS 1023 II (769)
 DO GÓRY   ID: 35742   A: ms         

48.
Za kratami więzień i drutami obozów : (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921). T. 2 / zebr. i oprac. kom. red. Wacław Lipiński i in.. – Warszawa : Komitet Organizacyjny Zjazdu b. Więźniów Ideowych z lat 1914-1921, 1928. – XL, 504, [10] s. ; 24 cm

ZS 1024 II (769)
 DO GÓRY   ID: 35743   A: ms         

49.
Zakrzewska Helena
Białe róże : powieść dla młodzieży z czasów inwazji bolszewickiej / Helena Zakrzewska. – Wyd. 5. – Warszawa : Biblioteka Polska, 1938. – 184, s. ; 22 cm

ZS 1001 II (2077/2)
 DO GÓRY   ID: 35720   A: ms         

50.
Znaki konwencjonalne dla oznaczania wojsk na mapach, planach, szkicach i w graficznem ordre de bataille oraz skróty taktyczne. – Warszawa : Nakładem Koła Oficerów Sztabu Generalnego, 1927 (D.S.G.). – 32 s. ; 17 cm

ZS 9 I (1978/316)
 DO GÓRY   ID: 26373   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm