L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Wołyń - Świadkowie \ Mieczysław WojciechowskiUrodził się w miasteczku Antoniny, we wschodniej części Wołynia znajdującej się poza granicami II Rzeczypospolitej, na terenie Związku Sowieckiego. Początkowo rodzina mieszkała w zabudowaniach należących do miejscowej cukrowni, a po śmierci ojca w 1939 roku przeprowadziła się do samych Antonin, do budynku, w którym jeszcze na początku lat 30. znajdowała się polska szkoła.

Mieczysław Wojciechowski uczęszczał do szkoły z ukraińskim językiem wykładowym, który obowiązywał, na równi z językiem rosyjskim, wszystkich obywateli na tym terenie, języka polskiego można było używać tylko w domu.

Podczas okupacji niemieckiej Mieczysław Wojciechowski kontynuował naukę w miejscowej Szkole Rzemieślniczej, gdzie pracował też, jako stolarz. Zaangażował się także w działalność młodzieżowej grupy konspiracyjnej mającej na celu zwalczanie okupanta. Jednocześnie od 1942 roku pracował w niemieckim Gebietz-komisariacie, skąd wynosił informacje dla partyzantów. Efektem jego działań był m.in. udany zamach na głównego komisarza. Działania te trwały aż do wkroczenia Armii Czerwonej na te tereny.

W kwietniu 1944 roku Mieczysław Wojciechowski został powołany do służby czynnej i trafił do jednostki wojskowej w miejscowości Arzamas. Brał udział w walkach na froncie w Małopolsce Wschodniej, gdzie został ranny. Po pobycie w szpitalu i rekonwalescencji dostał się do tworzącej się wówczas I Armii Wojska Polskiego. Jeszcze w czasie wojny ukończył szkołę podchorążych w Lublinie i centrum wyszkolenia w Jastkowie.

Po wojnie trafił do powstających wojsk wewnętrznych, późniejszego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym służył do 1962 roku. Z wojska odszedł na własne życzenie w stopniu pułkownika. Mieszka w Krakowie.Wybrane fragmenty relacji:

1. Dom, rodzina, nauka języka polskiego. Antoniny, lata 20.-30.

2. Wielki Głód. Antoniny, lata 30.

3. Historia strącenia krzyża z cerkwi w Kremeńczukach. Kremeńczuki, ok. 1936 rok.

4. Pierwsze sygnały o wojnie, wrzesień 1939 roku. Antoniny, 1939 rok.

5. Wybuch wojny w 1941 roku. Antoniny, 1941 rok.

6. Śmierć brata podczas wojny z Niemcami w 1941 roku.

7. Przyjście Niemców do Antonin w 1941 roku. Antoniny, 1941 rok.

8. Działalność w młodzieżowej grupie konspiracyjnej, działalność wywiadowcza. Antoniny, lata 1941-1943.

9. Działalność w młodzieżowej grupie konspiracyjnej, zamach na oficera niemieckiego. Antoniny, 1942.

10. Wieści o rzezi na Wołyniu Zachodnim. Antoniny, lata 1942-1943.

11. Służba w KBW. Warszawa, Olsztyn, Kraków, lata 1945-1962.

12. Działania KBW przeciw UPA. Bieszczady, 1945.

 DO GÓRY   ID: 46482   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm