L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Zwarte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 79


1.
"Dardanele" : Delegatura WiN za granicą (1946-1949) / wstęp, dobór tekstów, przypisy Stanisław Jan Rostworowski. – Wrocław : Zarząd Główny WiN, 1999 . – 607 s., 23,5 cm.. – (Biblioteka Zeszytów Historycznych WiN-u)
Uwagi: ISBN 83-902803-6-1 ; dedykacja autora

Czyt. IX-1 Druga konsp. 30 (2876/445)
 DO GÓRY   ID: 56403   A: as         

2.
"Aby utrzymać porządek" : Raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec - wrzesień 1920 roku) / redakcja Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum . – Katowice - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Katowicach, 2020. – 288 s., 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8229-004-2 ; wydanie dwujęzyczne - po polsku i po francusku

Czyt. II-1 Varia 171 (2902/6)
 DO GÓRY   ID: 57288   A: as         

3.
"Burza" w Polsce Południowej / red. nauk. Marian Zgórniak. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1996. – 54, [1] s. ; 24 cm.. – (Materiały Komisji Historycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33 )
Uwagi: ISBN 83-86726-13-X

Czyt. VII-4 AK 76 (2876/183)
 DO GÓRY   ID: 56120   A: as         

4.
"Dialog należy kontynuować..." : Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969 - 1985 ; Studium przypadku / wybór, wstęp, opracowanie Rafał Łatka, Filip Musiał. – Warszawa - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP, 2020. – 262, [1] s., 24,5 cm.. – (Biskupi w realiach komunistycznego państwa)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-339-7

Czyt. II-1 Varia 167 (2971/51)
 DO GÓRY   ID: 57220   A: as         

5.
"Karnawał" po amerykańsku : placówki dyplomatyczne USA w PRL wobec polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia 1981 / wprowadzenie , wybór i opracowanie Patryk Pleskot. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Warszawie , 2020. – 735 s., 24 cm.. – (Warszawa Nie?pokonana ; tom 22)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-928-3

Czyt. IPN Wa Niep. 22 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56695   A: as         

6.
"Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego". : aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce / redakcja Sebastian Rosenbaum. – Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Katowicach , 2020. – 151 s., 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-193-5

Czyt. IPN Ka 50 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56639   A: as         

7.
10 Pułk Strzelców Konnych : wspomnienia dedykowane pamięci wszystkich Dziesiątaków / [kom. red. Teresa Skinder-Suchcitz et al.]. – Londyn : Koło 10 Pułku Strzelców Konnych, 1995. – 108 s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 0-9526502-0-7

Z 1099 II
 DO GÓRY   ID: 29898   A: ar         

8.
10-lecie Muzeum Niepodległości w Warszawie 1990-2000 : księga pamiątkowa / red. naukowy Andrzej Stawarz. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2000. – 204 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-87516-19-8

Z 1166 II (2220/1)
 DO GÓRY   ID: 32684   A: ms         

9.
12 Pułk Ułanów Podolskich / [red. merytoryczny: Paweł Rozdżestwieński]. – Warszawa : Edipresse Polska S.A., 2012. – 92, [1] s., il. ; 24 cm. – (Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 ; t. 15)
Uwagi: ISBN 978-83-7769-219-6 (całość) ; 978-83-7769-342-1 (T. 15)

Z 1277 II (2323)
 DO GÓRY   ID: 35984   A: ms         

10.
120 lat podwawelskiej dziewiątki : dzieje Szkoły Podstawowej nr 9 w Krakowie 1878-1998 / redaktor tomu Iwona Mikanik-Mania. – Kraków : Szkoła Podstawowa Nr 9, 1998. – 103 s., [14] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-902118-3-1

Z 1168 II (1320/43)
 DO GÓRY   ID: 32689   A: ms         

11.
150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego : związki Naczelnika Państwa Polskiego z Akademią Górniczą w Krakowie, Krakowem i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego / red. Adam Ryś et al. . – Kraków : Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej etc., 2017 . – 54, [1] s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-7783-172-4

Czyt. VI-1 JP 34 (2876/463)
 DO GÓRY   ID: 56415   A: as         

12.
17 września 1939 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków, Kraków, 25-26 października 1993 / Henryk Batowski . – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1994. – 252, [4] s. ; 23,4 cm. – (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 78)
Uwagi: ISBN 83-902528-4-8

Czyt. VII-1 1939 35 (2876/82)
 DO GÓRY   ID: 55957   A: as         

13.
17 września / red. Michał Zarzycki. – Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta, 2006. – 40 s. ; 23 cm. – (Spotkania z Historią)

Czyt. II-3 Karta (2249)
Czyt. II-3 Varia (2249)
 DO GÓRY   ID: 32722   A: ms         

14.
19 lat Małopolskiej Solidarności : wystawa dokumentalna : 25.09 - 9.10.1999 : Biblioteka Jagiellońska / Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; NSZZ Solidarność. Zarząd Regionu Małopolska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Gdzieś w BJ, 1999. – [10] s. ; 21 cm
Uwagi: katalog wystawy zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej po zakończeniu akcji Wiosenne Zbieranie Bibuły ogłoszonej przez Fundację CDCN w kwietniu 1999 r. - Druk na maszynie offsetowej z okresu stanu wojennego w trakcie otwarcia wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej 25 IX 1999 r.

Czyt. II-2 Kat. Wyst. 10 (1644)
 DO GÓRY   ID: 27971   A: ku          SOLIDAR

15.
1956 Polska - Węgry = 1956 Lengyelorszag - Magyarorszag = 1956 Poland - Hungary : historia i pamięć = tortenelem es emlekezet = history and remembrance / koncepcja : Paweł Sasanka, Janos Tischler, Zsolt Horvath. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP ; Komitet Pamięci Narodowej ; Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, 2016 . – 79 s., il., 29,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-054-9 ; katalog wystawy


Czyt. II-1 Albumy 115
 DO GÓRY   ID: 57120   A: as         

16.
1956 Polska - Węgry = 1956 Lengyelorszag - Magyarorszag = 1956 Poland - Hungary : historia i pamięć = tortenelem es emlekezet = history and remembrance / koncepcja : Paweł Sasanka , Janos Tischler, Zsolt Horvath. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP ; Komitet Pamięci Narodowej ; Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, 2016 . – 79 s., il., 29,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-054-9 ; katalog wystawy

Z 1537 II
 DO GÓRY   ID: 57121   A: as         

17.
1989 : koniec Peerelu / oprac. Iwona Kurz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2009. – 63, [4] s. ; 20 cm. – (Pamiętanie Peerelu ; t. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-61283-27-0

Czyt. II-3 Varia 1
 DO GÓRY   ID: 26771   A: ar          SOLIDAR

18.
25 lat dębickiej "Solidarności" : Solidarność 1980-2005 / [Waldemar Cieśla, Katarzyna Kruk]. – Straszęcin : Region, 2005. – 144 s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-914803-5-6

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 6 (1822)
 DO GÓRY   ID: 27760   A: ku          SOLIDAR

19.
25. rocznica strajku w Hucie Stalowa Wola : (22 sierpnia - 1 września 1988 r.) / tekst informatora Marcin Bukała. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013. – 31, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21x30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-490-2

Czyt. IPN E.A. Albumy 34
 DO GÓRY   ID: 55049   A: as         

20.
25. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa i 25-lecie powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. – Kraków : Stowarzyszenie Maj '77, 2002. – 53, [2] s. ; 20,5 cm

Czyt. IX-6 SKS 2
 DO GÓRY   ID: 27725   A: ms          SOLIDAR

21.
3 maja 1946 w Krakowie : materiały sesji naukowej odbytej 11 maja 1996 roku / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. – Kraków : TMHiZK, 1997. – 159, [5] s., 20,5 cm.. – (Rola Krakowa w Dziejach Narodu ; t. 16)
Uwagi: ISBN 83-904614-6-3

Czyt. IX-2 Opoz. polit. 10 (2876/477)
 DO GÓRY   ID: 56434   A: as         

22.
60 lat Szkoły Muzycznej 1 st. nr. 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie / opr. Janina Nowicka, Marcin Zawiślak . – Kraków : Szkoła Muzyczna 1 st. etc., 2005. – 142 s., 20 x 19,5 cm.

Czyt. Z 1257 I (2876/639)
 DO GÓRY   ID: 56506   A: as         

23.
75. rocznica śmierci pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego : 1935-2010 / [materiały zebrane przez Komitet Redakcyjny ustalił, uporządkował i do druku przygotował Jarosław Lewandowski]. – Bydgoszcz : [s.n.], 2010. – 52 s. ; 21 x 30 cm

Z 2151 III (2518)
 DO GÓRY   ID: 45541   A: ms         

24.
9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku : wspomnienia i relacje / oprac. i wstęp Piotr Mikietyński. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 129, [2] s., [1] k. tabl. złoż., [12] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 11)
Uwagi: ISBN 83-7188-476-1

Czyt. II-2 BCDCN 11 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16451   A: pl         

25.
9 Pułk Ułanów Małopolskich / redaktor prowadzący Krzysztof Mijakowski ; autorzy : Lesław Kukawski et al . – Warszawa : Edipresse Polska S.A. , 2012. – 92 s., il. 24 cm.. – (Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918 - 1939 ; tom 12)
Uwagi: ISBN 978-83-7769-2714

Z 1523 II
 DO GÓRY   ID: 57058   A: as         

26.
90 rocznica bitwy pod Gorlicami : szlak cmentarzy wojskowych z I wojny światowej / [zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Edward Wresiło, Daniel Markowicz]. – [Gorlice : s.n., ca 2005]. – 27 s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-925573-9-5

Z 713 I (2320)
 DO GÓRY   ID: 35987   A: ms         

27.
A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918 : antologia / oprac. Adam Roliński. – Wyd. 2. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1996. – 525, [16] s. il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-86-575-71-9 ; ISSN 1230-6789

Czyt. I-5 Ant. 1
 DO GÓRY   ID: 27962   A: ms         

28.
A handbook of the communist security apparatus in East Central Europe 1944-1989 / red. Krzysztof Persak i Łukasz Kamiński. – Warszawa : IPN, 2005. – 352, [8] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-89078-82-1

Czyt. II-1 Varia 25 (1650)
Z 1044 II (1650)
 DO GÓRY   ID: 26708   A: pl         

29.
A kto chce być sługą... / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2009. – 182, [10] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 12)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-71-7

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 12 (2074)
 DO GÓRY   ID: 26725   A: ar         

30.
"A więc wojna..." : ludność cywilna we wrześniu 1939 r. / oprac. Paweł Rokicki [et al.]. – Warszawa ; Lublin : IPN, 2009. – 239 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-069-0

Czyt. II-1 Albumy 11 (2032)
Z 2015 III (2032)
 DO GÓRY   ID: 26594   A: pl         

31.
Ablonczy Balazs
Pal Teleki (1879 - 1941) / Balazs Ablonczy . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 231 , [1] s., 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-858-3

Czyt. IPN Wa Varia 47 (2850/6)
 DO GÓRY   ID: 56708   A: as         

32.
Abraham Władysław
Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie / Władysław Abraham. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1990. – 63 [1] s. ; 11 ryc. , 23,5 cm.. – (Biblioteka lwowska t.2 )
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-184-4 Reprint ; Lwów 1909, Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka lwowska 2-1 (2876/3)
 DO GÓRY   ID: 56022   A: as         

33.
Abryszeński Piotr, Gucewicz Daniel
Grudniowa kolęda : Kościół Katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70 / Piotr Abryszeński , Daniel Gucewicz. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, KŚZpNP Oddział w Gdańsku, 2020. – 358, [2] s. ; fot. [16], 24,5 cm.. – (publikacja gdańskiego oddziału IPN ; tom 78)
Uwagi: ISBN 978-83-8229-010-3

Czyt. IPN Gd. 78 (2902/3)
 DO GÓRY   ID: 56628   A: as         

34.
Abryszeński Piotr, Gucewicz Daniel
Grudniowa kolęda : Kościół Katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70 / Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz. – Gdańsk - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP, 2020 . – 358, [1] s., fot. [16], 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8229-010-3

Czyt. IX-5 1970 6 (2971/55)
 DO GÓRY   ID: 57245   A: as         

35.
Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej : PRL w latach 1970 - 1975 / redakcja Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko. – Rzeszów - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Rzeszowie : 2019. – 456 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-651-0 ; skróty artykułów w j. angielskim

Czyt. II-1 Varia 172 (2858/11)
 DO GÓRY   ID: 57289   A: as         

36.
Achmatowicz Włodzimierz, Krzemień Przemysław
Wyprzedaż polskiej ziemi : tragedia narodowa / Włodzimierz Achmatowicz, Przemysław Krzemień. – Toruń : Wydawnictwo Maryja, 1997. – 237, [3] s., 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-906413-3-X

Czyt. Z 1375 I (2947/119)
 DO GÓRY   ID: 57022   A: as         

37.
Adam Vetulani 1901-1976 : materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16 listopada 2001 r. / Rita Majkowska red.. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności , 2005. – 100 s., 37 s. tabl. fot. ; 24 cm.. – (W służbie nauki nr. 10)
Uwagi: ISBN 83 - 60183-08-2

Czyt. Z 1000 I (2876/236)
 DO GÓRY   ID: 56138   A: as         

38.
Adamczyk Marta
Aria dla żołnierza / Marta Adamczyk. – Kraków : [Wojewódzki Ośrodek Kultury], 1998. – 83 s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-902334-6-0

Z 1118 II (1978/4)
 DO GÓRY   ID: 29919   A: ar         

39.
Adamczyk Mieczysław, Dzieniakowska Jolanta
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989 : bibliografia, t. 2 : 1945-1989 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie, 1996. – 167 s. ; 21 cm
Uwagi: ISSN 1234-7604 ; ISBN 83-906092-1-5

Czyt. IX-12 Bibl. 2 (1999 K 169/16)
 DO GÓRY   ID: 27835   A: ku         

40.
Adamczyk Mieczysław, Gmitruk Janusz
Polska prasa niezależna (1976-1990) : bibliografia : katalog / Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitriuk. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2008. – 185, [7] s. ; 21 cm. – (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 115)
Uwagi: ISBN 987-83-88274-73-2 ; ISSN 1234-7604

Czyt. IX-12 Bibl. 3
 DO GÓRY   ID: 27834   A: ku          SOLIDAR

41.
Adamczyk Wiesław
Kiedy Bóg odwrócił wzrok / Wiesław Adamczyk ; przełożyła Ewa Ledóchowicz. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. – 352, [16] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7510-402-8

Z 1396 II
 DO GÓRY   ID: 53230   A: dw         

42.
Adamkiewicz Marek, Siedziako Michał
"Bez wątpienia było warto!" : z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie, 2012. – 248, [46] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-73-0

Czyt. IPN E.A. Sz 12
 DO GÓRY   ID: 54872   A: gm         

43.
Adamus Anna Maria
Problemy wsi w Polsce : w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych / Anna Maria Adamus. – Warszawa : IPN, 2017. – 374, [1] s., [16] fot. ; 24,5 cm. – (Monografie ; t. 127)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-146-1

Czyt. II-1 Mon. 127 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55637   A: ar         

44.
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza. – Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. – 218, [24] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-244-1

Z 1160 II (2205)
 DO GÓRY   ID: 32672   A: ms         

45.
Afera "Żelazo" w dokumentach MSW i PZPR / wybór, wstęp i oprac. Witold Bagieński, Piotr Gontarczyk . – Warszawa : IPN, 2013. – 399, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm . – (Dokumenty ; t. 55)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-568-8

Czyt. II-1 Dok. 55 (2470)
 DO GÓRY   ID: 44066   A: ms         

46.
Afera Rana : zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r. / wstęp i przygotowanie do druku Piotr Kołakowski, Robert Kuśnierz. – Kraków : Wydawnictwo "Avalon", 2014. – 232 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7730-124-1

Z 1379 II
 DO GÓRY   ID: 51975   A: dw         

47.
Agentura w akcji / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. – 213, [12] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-5

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 4 (1924)
 DO GÓRY   ID: 26712   A: pl          SOLIDAR

48.
Ajnenkiel Andrzej, Drzycimski Andrzej, Paradowska Janina
Prezydenci Polski / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe , 1991. – 205, [3] s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-7059-000-4

Czyt. I-1 Hist. Pol. 29 (2876/288)
 DO GÓRY   ID: 56218   A: as         

49.
"Akcja czynna" Polskiego Państwa Podziemnego / pod red. Waldemara Grabowskiego. – Warszawa : IPN, 2007. – 123 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 33)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-42-7

Czyt. II-1 Konf. IPN 33 (1916)
Czyt. VII-3 PPP 2 (1916)
 DO GÓRY   ID: 26442   A: ar         

50.
Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945-1990 : praca zbiorowa / red. Tomasz Piesakowski. – Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1997. – XVI, 791 s., [16] s. tabl. : fot. ; 22 cm. – (Materiały do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego ; t. 4)
Uwagi: ISBN 0-85065-274-X

Czyt. VIII-2 Pr. Kongr. 2 (2043)
 DO GÓRY   ID: 27925   A: ku         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm