L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Ciągłe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 69


1.
Biuletyn Informacyjny / NSZZ "Solidarność" Huta "Silesia" [red. Piotr Maszudziński, Tadeusz Cierocki, Zygmunt Śmietana]. – R. 1: 1981, nr 3 (IV). – Rybnik : NSZZ "Solidarność" Huta "Silesia", 1981. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - Do użytku wewnętrznego - Adres red.: ul. Przemysłowa 13, Rybnik - Kat@

Bibl.: 1. BN-b. 3. Zwoźniak1

A 415047 II
R. 1: 1981, nr 3
 DO GÓRY   ID: 57617   A: bj          SOLIDAR

2.
Biuletyn Strajkowy Regionu Śląska i Zagłębia : dokumenty i materiały agencyjne. – 1981, nr 1 (25 III) - 2 (26 III). – [Katowice : s.n.], 1981. – 21 cm
Uwagi: off. z maszyn. - Nr 3 bez podtyt. - Od nr 2(1981) [red. Andrzej Grajewski et al.] - Kat@

Bibl.: 1. Konderak 201; BN-b. 2. Brema 245; Pracka/Zgryzek 51; Hoover. 3. Zwoźniak1

CDCN, ADP 3 II
1981, nr 1

CDCN, DP 2 II
1981, nr 1

CDCN, DC II
1981, nr 1Hoover box 26
1981, nr 2 (26? marz.)

Brema FSO 02-002 Gp 0101
1981, nr 1, 2-3

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27857/edition/23600/content (nr 1)
 DO GÓRY   ID: 57832   A: bj          SOLIDAR

3.
Błyskawica / Biuro Informacji Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Katowice. – 1981. – Katowice : ZR "Solidarność", 1981. – 30 cm
Uwagi: off. - nr 1 wydano w formie ulotki pt. Biuro ... - Biuro Informacji MKZ Katowice "Solidarność" Mirosław Żuczkiewicz, Ryszard Świtoń [nr](10.03.[19]81). - Kat@

Bibl.: 1. BN-b

CDCN, ADP 3035 III
1981, nr 2 (16 III)
 DO GÓRY   ID: 57862   A: bj          SOLIDAR

4.
Brzezina : magazyn wiejski. – 1990. – Brzezina : Henryk Wojtyś. – 21 cm
Uwagi: Mies. - Od 1990, nr 5 (lip.) podtyt.: niezależne czasopismo wsi kieleckiej - Red.: Henryk Wojtyś - Ostatni numer 6

Bibl.: 2. Brema 278; Hoover

A 422441 III
1990, nr 1-6

439281 III
1990, nr 1-6Hoover box 28
1990, nr 3-5

Brema FSO 02-002 Gp 1360
1990, nr 5
 DO GÓRY   ID: 59434   A: bj          SOLIDAR

5.
Fotogazeta / NSZZ "Solidarność" Politechnika Wrocławska. – 1982, nr 1 (V) - 6 (VII). – Wrocław : [s.n.], 1982. – 13,5 x 9 cm
Uwagi: red.: Michał Bieganowski - Od nr 5 (VII 1982) podtyt.: dwutygodnik NSZZ "Solidarność" - Nakład 250-380 egz. - Fot.

Bibl.: 1. Kamińska 308 (tu: Fotogeneza Solidarności Politechniki Wrocławskiej); BN-b; 2. Hoover, Rudka 2, s. 287

A 415578 II
1982, nr 5-6Hoover box 37
1982, nr 1(maj), 15(grudz.)
 DO GÓRY   ID: 58034   A: bj          SOLIDAR

6.
Informacje Strajkowe / Zakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Fabryki Aparatów Elektrycznych "EMA-Apena". – 1981, nr 1 (1 II) - nr 29 (1 XI). – Bielsko-Biała : ZKSFAE "Ema-Apena", 1981. – 30 cm
Uwagi: od nr 2 (3 II 1981) tyt.: Strajkowy Biuletyn Informacyjny / Zakładowy Komitet Strajkowy "Solidarność" FAE "Ema-Apena; od nr 8 (18 II 1981) tyt.: Solidarność Apeny / [Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Fabryki Aparatów Elektrycznych "Ema-Apena". - Do użytku wewnątrzorganizacyjnego - Off. z maszyn. - Nakład 100-1000 egz. - NSZZ "Solidarność" 1980-1981. T.6. Warszawa 2010 s.689 - BB@

Bibl.:1. BN-b. 2. Brema 1308

A 418979 III
R. 1: 1981, nr 1, 5-7, 18, 21, 24-25

CDCN, DP 3038 III
1981, nr 7, 24-25BN
nr 4

Brema FSO 02-002 Gp 0840
1981, nr 11-13, 14 + nr 10 wyd. okolicznościowe (8 III)

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27174/edition/22926/content
 DO GÓRY   ID: 58181   A: bj          SOLIDAR

7.
Jednodniówka NZS-AM / Niezależne Zrzeszenie Studentów AM. – [1980, XII]. – Kraków : NZS AM, [1980]. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Off. z maszyn. - Dotyczy rocznicy Grudnia 1970 - Red. Joanna Okolska, Dariusz Fenikowski - Nakład 1000 egz.

Bibl.: 2. Hoover

WMN 1011
nr [1980, XII]Hoover box 53
1980, nr [grudz.]
 DO GÓRY   ID: 59446   A: bj         

8.
Knebelek (!) : pismo wewnętrzne Zarządu Regionu / [red. Frakcja radykalna Dziennika Związkowego]. – [1981], nr 2 [X-XI]. – [Katowice : s.n., 1981]. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Pismo bez datowania Kat@

Bibl.: 1. BN-b 2. Pracka/Zgryzek 128

CDCN, Dig0202_0052
1981, nr 2
 DO GÓRY   ID: 58315   A: bj          SOLIDAR

9.
Koksik : biuletyn informacyjny Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" / [NSZZ "Solidarność"] Zakład Koksowniczy "Przyjaźń". – 1989, nr [1] [I] - 2 (4 III). – Dąbrowa Górnicza : NSZZ "S" ZK "Przyjaźń", 1989. – 21 cm
Uwagi: stdr. z maszyn. - Kat@

Bibl.: 1. BN-b

CDCN, ADP 2 II
1989, nr 2KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/34762/edition/28081/content (1989, nr [1] z I)
 DO GÓRY   ID: 58316   A: bj          SOLIDAR

10.
Komunikat Informacyjny MKS NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzie z siedzibą w Befamie / Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzia z siedzibą w Befamie. – 1981, nr 1 (24 III) - nr 18 (31 III). – Bielsko-Biała : MKS NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie, [19]81. – 30 cm
Uwagi: czasopismo wydawane w okresie ogólnopolskiej gotowości strajkowej spowodowanej prowokacją ze strony władz PRL w Bydgoszczy w marcu 1981 r. - Powiel. - BB@

Bibl.: 1. Konderak 454; BN-b

CDCN, ADP 3037 III
1981, nr 7 (25 III, godz. 14.00)KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/29465/edition/24869/content (nr 10-12, 15-16)
 DO GÓRY   ID: 58424   A: bj          SOLIDAR

11.
Rola Katolicka : tygodnik diecezjalny. – 1987-1989. – Przemyśl : s.n., 1987-1989. – 42 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Wydano za zgodą władzy kościelnej - Od nr 2 podtyt.: nieregularny tygodnik diecezjalny - W redakcji: Jan Musiał (redaktor nacz.), Janusz Czarski, Jan Draus, ks. Eugeniusz Dryniak, ks. Edward Frankowski, Dionizy Garbacz, Jerzy Koziarz, Małgorzata Rudnicka, Jarosław A. Szczepański, Wanda Tarnawska, Zbigniew K. Wójcik - Format A3 i A4 - Nakład 500 egz. - Część drukowano w Drukarni OO. Jezuitów w Krakowie - Pismo wydawane poza oficjalnym obiegiem (decyzja bp. przemyskiego Ignacego Tokarczuka) po bezskutecznych staraniach od 1982 o uzyskanie zgody władz na oficjalne wydawanie

Bibl.: 1. *BN-b; 2. Hoover

442785 III
1987, n 2
1988, nr 5BN P.302533 A
1987, nr 2-3
1988, nr 5-6

BN P.43845 II egz.
1987, nr 2-3
1988, nr 5-6

Bibl. KUL V-C 743
1987, nr 1-3
1988, nr 4-6

Hoover box 109
1987, n 3 + nr okolicznościowy(8 czerw.)
1988, nr 4(21 luty), 5, 6, 18(18 list.)
 DO GÓRY   ID: 58888   A: bj          SOLIDAR

12.
Tęcza : nieregularne pismo Grona Młodzieży Niezależnej. – 1989, nr 0 (19 II) - 1990, nr 6 (IV)
Nr 1 (13.03.1989). – Racibórz : [s.n.], 1989-1990. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel., off. - Nie ukazywało się w wakacje - Od nr 7(1991) wydawane legalnie - Wyd. spec.(maj/czerwiec 1989) podtyt.: nieregularnik Grona Młodzieży Niezależnej - nr 6(1990) podtyt.: pismo niezależne : nieregularnik - Nr 6(1990) : Od 6.1.1990 r. rozwiązało się Grono Młodzieży Niezależnej. "Tęczę" przejęła inna grupa młodzieży. Adres do korespondencji: ul. Wyglendy 21, 47-400 Racibórz - W maju 1990 r."Tęcza" pomagała w wydaniu nr 2(1990) Biuletynu Strajkowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP w Opolu - Kat@
Nr 1 (13 III)

Bibl.: 1. BN-b

CDCN, ADP 3046 III
1989, nr 0

CDCN, DP 3033 III
1989, nr 0

CDCN, DC III
1989, nr 0KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/81856/edition/66632/content (nr 1 z 13 III 1989)
 DO GÓRY   ID: 59229   A: bj          SOLIDAR

13.
Uczniowska Solidarność : periodyk bez ambicji politycznych przeznaczony dla młodzieży / NWS [red. uczniowie szkół średnich]. – 1981, nr 2 (24 VI). – Katowice : NWS, 1981. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - Nie ukazywalo sie w wakacje - Adres red.: MKZ NSZZ "Solidarność", "Uczniowska Solidarność", ul. Stalmacha 17, K[atowi]ce - nr 3 miał wyjść we wrześniu - Kat@

Bibl.: 1. BN-b. 2. Brema 1581

CDCN, ADP 9 II
1981, nr 2Brema FSO 02-002 Gp 0570
1981, nr 2
 DO GÓRY   ID: 59253   A: bj          SOLIDAR

14.
Wiadomości Żywieckie / [red. Emil Pawlik, Włodzimierz Zabłocki]. – 1981, nr 1 (26 X). – Żywiec ; Sucha Beskidzka : NSZZ "Solidarność", 1981. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - Pismo jest wkładką do: Solidarność Podbeskidzia : informacje. - BB@

Bibl.: 1. Konderak 1150; BN-b

ADP 3047 III
1981, nr 1 (26 X)
 DO GÓRY   ID: 59306   A: bj          SOLIDAR

15.
13 Grudnia / Redakcja. – 1982, nr 1 (I) - 1987, nr 7(70) (VII). – Kraków : [s.n.], 1982. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - red. Grzegorz Łuczkiewicz, od 1983: Mirosław Dzielski - Od nr 1(28): 13 : pismo chrześcijańsko-liberalne - Od nr 1(16): Oficyna Liberum Veto

Bibl.: 1. BN-b. 2. Brema 1553; Hoover; Supruniuk 1596

A 418324 III RARA
[R. 1]: 1982, nr 1-15 + wyd. spec. 31 VIII
R. 2: 1983, nr 1(16)-12(27)
R. 3: 1984, nr 1(28)-12(39)
R. 4: 1985, nr 1(40)-12(51)
R. 5: 1986, nr 1(52)-12(63)
R. 6: 1987, nr 1(64)-7(70)

442761 III RARA
1982-1987, nr 1-7(70) + wyd. spec. 31 VIII

DC 3709 III
1982-1987, nr 1-7(70) + wyd. spec. 31 VIII

K 102_195
1982, nr 1BN P.520303 Chr A
1982-1983, nr 1-12(27), br. wyd. spec. 31 VIII
P.520302 Chr A
1984-1987, nr 1(28)-7(70)

BN P.80607 IIegz.
1982-1983, nr 1-12(27), br. 1, wyd. spec. 31 VIII
P.80606 IIegz
1984-1987, nr 1(28)-7(70), br. 1(64)-2(65)

BN P.805324 IIIegz 
1982-1983, nr 1-12(27), br. 1-5, 14-15, wyd. spec. 31 VIII, 2(17)-4(19), 7(22)-8(23), 11(26)-12(27)
P.805325 IIIegz 
1984-1987, nr 1(28)-7(70), br. 2(65), 4(67)

SWS V/1
1985, nr 8(47)

Hoover box 1
1982, nr 1-4, 7-15
1983, nr 1(16)-12(27)
1984, nr 1(28)-12(39)
1985, nr 1(40)-12(51)
1986, nr 1(52)-12(63)
1987, nr 1(64)-5(68)

Brema FSO 02-002 Gp 0557
1982, nr 1, 8-12
1983, nr 1(16)-12(27)
1984, nr 1(28)-12(39)
1985, nr 2(41)-12(51)
1986, nr 1(52)-12(63)
1987, nr 1(64)-7(70)

Encyklopedia Solidarności
1982, nr 7, 10, 15
1983, 3(18)-4(19), 6(21)-8(23), 10(25)-12(27)
1984, nr 2(29), 4(31)-10(37), 12(39)

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/59097/edition/47772/content
 DO GÓRY   ID: 3804   A:           SOLIDAR

16.
2 [Druga] Linia : protest - 2 / NSZZ "Solidarność". – 1983, 10 XII - 1984, IX/X. – [Bydgoszcz : s.n.], 1984. – 30 cm
Uwagi: Dod. do pisma Protest : pismo NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego. - Red. Waldemar Kubiak - pismo częściowo bez numeracji, oznaczone datowaniem. - Nr 6 (7 XI), [7] (10 XII), [nr] (25 VII): wyd. spec. nt. amnestii, [nr] (XI): poświęcony jest pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. - Powiel.

Bibl.: 1. Kamińska 264; BN-b; 2. Brema 362, Hoover, Supruniuk 386

A 418790 III
1983, 10 XII
1984, IX/XBN P.520517 Chr A
1983, 15 VI, 1 VII

BN P.81710 IIegz
1983, 1 VII

Hoover Box 1
1983, 15 VI, 7 XI, 10 XII
1984, 15 I, IV, VII/VIII, IX/X, wyd. sp.(V/VI), wyd. sp.(25 VII)

Brema FSO 02-002 Gp 0863
1983, nr 10.XII
1984, nr 15.I, IV, VIII, IX/X, XI
1985, nr III, IV

KARTA AO V/1456
1983, nr 2
1984, nr 2-3


KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/51408/edition/41104/content
 DO GÓRY   ID: 44907   A: jb          SOLIDAR

17.
6 Sierpnia / Redakcja. – R.1: 1985, nr 1/2 (10 II) - R.9: 1993, nr 1(22) (6 VIII). – Kraków-Oleandry : [s.n.], 1985. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Stdr., off. - 1986, nr 2 - 4(8) / Kraków Oleandry Michałowice; Wyd. Marszowe. - Od R.4: 1988, nr 1(10) : pismo Kadrówki. - 1988, nr 2(11)-3(12) / Kraków Oleandry-Kielce; Wyd. Marszowe. - Red.: Wojciech Pęgiel

Bibl.: 1. BN-b; 2. Hoover, Supruniuk 1568

A 415679 II RARA
R.1: 1985, nr 1/2-4
R.2: 1986, nr 1[5]-4(8)
R.3: 1987, nr 9 (6 VIII)
R.4: 1988, nr 1(10)-6(15)
R.5: 1989, nr 1(16)-3(18)
R.6: 1990, nr 1(19)-2(20)
R.7: 1991, nr 1(21)
R.9: 1993, nr 1(22)

440344 II RARA
R.1: 1985, nr 1/2-4
R.2: 1986, nr 1[5]-4(8)
R.3: 1987, nr 9 (6 VIII)
R.4: 1988, nr 1(10)-3(12), 5(14)-6(15)
R.5: 1989, nr 1(16)-3(18)
R.6: 1990, nr 1(19)-2(20)
R.9: 1993, nr 1(22)

DC 339 II
R.1: 1985, nr 1/2-4
R.2: 1986, nr 1-4(8)
R.3: 1987, nr 9
R.4: 1988, nr 1(10)-3(12), 5(14)-6(15)
R.6: 1990, nr 2(20)BN
1985, nr 1-2, 3, 4
1986, nr 2, 3
1988, 1(10), 3(12), 5(14)
1990, nr 2(20)

BN
1985, nr 1-2, 3, 4
1988, 1(10), 3(12), 5(14)

Hoover box 1
1985, nr 1-2, 4
1986, nr 2 ("wydanie marszowe")
 DO GÓRY   ID: 3797   A:           SOLIDAR

18.
A Cappella : nieregularnik Ruchu "Wolność i Pokój" / Ruch "Wolność i Pokój". – [1986], nr 1 - [1989], nr 18. – Gdańsk : WiP, 1986. – 21 cm
Uwagi: Od nr 9 : Nieregularnik autorów. - Od nr 11 : Nieregularnik autorów. Ruch "Wolność i Pokój". - Od nr 3 : motto "Żyć i dać żyć innym". - Od nr 6: A Cappelka. - Red.: Janusz P. Waluszko. - Dodatki : zob. "A Cappellka" ; "Anty-Militarysta" . - Janusz Waluszko. - Stare Domki 6/9, 80-657 Gdańsk. - Offset. - Nr 11 : niby numer (dwie puste strony). - Od nr 12 roku II : 30 cm. - Dod. "Acapellka" : 21 cm. - Dod. anarchistyczny TRWA, pismo ery desperackiej Krzysztofa Skiba - Offset.

Bibl.: 1. BN-b. 2. Brema 8; Hoover; Supruniuk 2, 45(Anty-Militarysta)

ADP 3002 III
[1986], nr 1-6
[1987], nr 7 + dod. nadzw. Anty-Militarysta
R. 2: [1988], nr 8, [9], 11-12, 14 + dod. ulotny A Cappellka
R. 3: [1989], nr 15-18 + dod. TRWA, nr 5 i 7

DP 3001 III
[1986], nr 1-6
[1987], nr 7 + dod. nadzw. Anty-Militarysta
R. 2: [1988], nr 8, 12, 14 + dod. nadzw. A Cappellka
R. 3: [1989], nr 15-18 + dod. TRWA, nr 5

DC 2007 III
[1986], nr 1-6
[1987], nr 7
R. 2: [1988], nr 8, 12, 14 + dod. ulotny A Cappellka
R. 3: [1989], nr 15-17 + dod. TRWA, nr 5BN P.520432 Chr A
[1986], nr 1-2
[1987], nr 3-8 + dod. ulotny A Cappellka
[1988], nr 9, 12, 14-15 + dod.: Anty-militarysta + dod. ulotny A Cappellka + nr 14 eng. ver.
R.3: 1989, nr 16-19 + dod. ulotny Di-da

BN P.81481 IIegz
[1986], nr 1-2
[1987], nr 3-8 + dod. ulotny A Cappellka
[1988], nr 9,14 + dod.: Anty-militarysta
R.3: 1989, nr 16-18

BN P.87535 IIIegz
[1986], nr 1-2,
[1987], nr 3-8 + dod. ulotny A Cappellka
[1988], nr 14 + dod.: Anty-militarysta
R.3: [1989], nr [17]

SWS I/1
[1987]: nr 3, 5, 6,7
[1988]: nr 14 + dod. Anty-militarysta
[1989]: nr 16
Di-da : dodatek ulotny do nieregularnika Ruchu "Wolność i Pokój" A Cappella (bez inf. do którego nr dodany)

Hoover box 1
1986, nr 2
1987, nr 3,4, [6 z X], 7,8
1988, nr 13, 14, dod. Anty-militarysta
1989, nr 16, 18, 19

Brema FSO 02-002 Gp 1085
1986: 1-2
1987: 3-7
1988: 8 + dod. Anty-Militarysta
[1989]: 15, 19, [ ] = 20 s.

KARTA AO V/0250
1986, nr 1-2
1987, nr 3-7
1988, nr 8-9, 11-15 + English Version of nr 14-15 + numerek specjalny + dod. ulotny A Cappellka nr[1](sygn. AO V/2002) + dod. Anty-Militarysta nr I-II (sygn. AO V/2033)
1989, nr 16-19 + dodate "Di-da"
 DO GÓRY   ID: 5127   A:           SOLIDAR

19.
A-tak / Marcel Muralski, Tomasz Czarnecki. – 1989, nr 1 - 1989, nr 2. – Koszalin : [b. w.], 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Tomasz Czarnecki, Marcel Muralski

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 1

A 415028 II RARA
1989, nr 1-2
BN P.500058 Chr A
[1989]:nr 1

BN P.93660 IIegz
[1989]:nr 1

BN P.94882 IIIegz
[1989]:nr 1

KARTA AO V/2001
1988, nr 1-2
1989, nr 3
 DO GÓRY   ID: 9097   A:           SOLIDAR

20.
"A" : niezależny serwis informacyjny "Solidarność" / za członków "Solidarności", NZS-u, wydawnictw niezależnych Bogdan Borusewicz. – 1981, nr 1[grudz.] - 1982, nr 18[luty]. – Gdańsk : NSZZ "S" ; NZS, 1982. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Maszyn, powiel. częśc. jednostr. - Red.: B. Borusewicz - W. Polak: Wydawnictwo Alternatywy : z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej "A". Gdańsk 2009 s.285

Bibl.: 1. BN-b; 2. Hoover, Brema 1, Fribourg; Nanterre; Supruniuk 958

ADP 3001 III
1982, nr 13, 15, 18

K 102_257
1981, nr 2BN P.520402 Chr A
1981:nr 4-6 + dod. z dn. 24.XII,
1982:nr 7-18

BN P.87594 IIegz
1981:dod. z dn. 24.XII,
1982:nr 10-18

BN P.87595 IIIegz
1982:nr 10-12, 14-18

Hoover box 79
1981, nr 1, 2-5
1982, nr 7-9, 11-17, 18

Brema FSO 02-002-Gp 0001
1981, nr 1-6, 24.XII
1982, nr 7-18

Fribourg AHP QPZ-A-1
1981, nr 2, 3, nr z 24.12
1982, nr 7-18

Nanterre P.1349 Res.
1981, nr 1, 5
1982, nr 15, 16

KARTA AO V/0255
1981, nr 1-6 + nr z 15, 18, i 29 XII
1982, nr 7-15, 17-18 + instrukcja postępowania pt.: "13 każdego miesiąca protest społeczeństwa"
 DO GÓRY   ID: 5126   A:           SOLIDAR

21.
[AA : gazeta surrealistyczna] / red. Waldemar Maria Fydrych. – 1981, [b. nr]. – [Wrocław : b. w., 1981]. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - Czasopismo Ruchu Nowej Kultury, późniejszej Pomarańczowej Alternatywy wydane bez tytułu i oznaczenia numeru - Red. Waldemar Maria Frydrych "Major", Wiesław Cupała, Mirosław Jasiński; il. Paweł Jarodzki. - "W wyniku przeoczenia nie wydrukowano tytułu" (zob. Rudka 1) - Prawdop. tyt. "Alternatywa" - Nr z 29 V 1981 r. - Zawiera: Manifest surrealizmu socjalistycznego

Bibl.: 1. Konderak 1: *BN 1; BN-b; Rudka 1. 3. Rudka, Poza cenzurą, s. 237, 397

ADP 3022 III
1981, [b. nr]

DP 3017 III
1981, [br. nr]

DC 2005 III
1981, [br. nr]
 DO GÓRY   ID: 5125   A:           SOLIDAR

22.
ABC Młodych : pismo informacyjne młodzieży szkolnej. – 1985, nr 1 - 1990, nr 41. – Kraków : [b. w.], 1985 (Wydawnictwo NHK). – 30 cm
Uwagi: od nr 14 (II 1987) tyt.: ABC; od nr 39 ([III 1990]) tyt.: ABC... Magazyn. – Od nr 4 (XII 1985) wyd.: Federacja Młodzieży Walczącej. - Red. Adam Bednarczyk, Jacek Boroń, Mirosław Dźwigaj, Kolumb, Iwona Markiewicz, Barbara Nyk, Ohio, Włodzimierz Petrus. - W nr 33 (IX 1989) s. 5-8: J. Kaczmarski, Rozbite oddziały : wiersze i piosenki 1985-88. - Od 1987, nr 14 - 1990, nr 37/38 : 21 cm. - R. 5: 1989, nr 33, 34, 35 : 15 cm. - Powiel. - Od R. III: 1987, nr 14 : offset. - 1986, nr 6 : dwa wyd.

Bibl.: 1. Kamińska 4; W/R I/2; Ch/J 4; BN 13, 17, BN-b. 2. Brema 7; Pracka/Zgryzek 2; Karta; Hoover; OSA; Supruniuk 4, 7; 3. Naleźniak, s. 107; Cecuda, s. 143; ES-P: J. Podsiadło; No Future 1, s. 130, 228, 751; 2, s. 271

ADP 3004 III
[R. 1:] 1985, nr 1-4
[R. 2:] 1986, nr 5-10
R. 2[3]: 1987, nr 13-15, 19
R. 4: 1988, nr 21/22-28, 30/31
R. 5: 1989, nr 32-36
R. 6: 1990, nr 37/38-41

DP 3003 III
[R. 1:] 1985, nr 1-4
[R. 2:] 1986, nr 5-9
R. 2[3]: 1987, nr 13-14
R. 4: 1988, nr 23, 25-28, 30/31
R. 5: 1989, nr 32, 35, 36
R. 6: 1990, nr 37/38-41

DC 2004 III
[R. 1:] 1985, nr 1-4
[R. 2:] 1986, nr 6
R. 2[3]: 1987, nr 14
R. 4: 1988, nr 23, 27, 30/31
R. 5: 1989, nr 36, 37/38, 41BN P.520395 Chr A
[R. 1]: 1985, nr 1, 3-4
[R. 2]: 1986, nr 5-7, 9-10
R. 2[3]: 1987, nr 13

BN P.521199 Chr A
R.2[3]: 1987, nr 15
R.4: 1988, nr 21/22-27
R.5: 1989, nr 32, 36
R.6: 1990, nr 39, 41

BN P.87585 II egz.
[R. 1]: 1985, nr 1, 3-4
[R. 2]: 1986, nr 6

BN P.87587 II egz.
R. 2[3]: 1987, nr 15
R. 4: 1988, nr 23, 25

BN P.87586 III egz.
[R. 1]: 1985, nr 1, 3-4
[R. 2]: 1986, nr 6

BN P.87588 III egz.
R.2[3]: 1987, nr 15
R.4: 1988, nr 23, 25

Hoover box 1
1985, nr 1, 2, 4
1986, nr 5, 6
1987, nr 14
1988, nr 21-22-24, 26
1989, nr 35

Brema FSO 02-002 Gp 0787
1985, nr 1-2, 4
1986, nr 5-7, 10
1987, nr 13-14, 20
1988, nr 21/22-28, 30/31
1989, nr 32-36
1990, nr 37/38, 41

KARTA FCZ/001, AO V/0252
1986, nr 12
1987, nr 14-15
1988, nr 21-24, 26, 28,30/31
1989, nr nr 32, 35-36(kopia) + ABC wer. angiewlska
1990, nr 37/38
KARTA FCZ/048
1985, nr 4
1986, nr 5-6
1987, nr 13
KARTA FCZ/002, AO V/0251
1990 nr 41

KARTA
http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication?id=5768&from=pubindex&dirids=714&tab=1&lp=319
 DO GÓRY   ID: 188   A:           SOLIDAR

23.
ABC NZS : informator / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Warszawska. – 1981, [b. nr] (XI). – Warszawa: NZS PW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Offset - Red. Zbigniew Hennel - Pismo bez numeracji oznaczone datowaniemBibl.:1. BN-b

A 418637 III
1981, [b. nr] XISWS III/2
1981, nr z XI
 DO GÓRY   ID: 40974   A: jb          SOLIDAR

24.
ABC : Adriatyk, Bałtyk, M. Czarne / Lubelski Oddział LDP [Liberalno Demokratycznej Partii] "Niepodległość". – 1984, nr 1 - 1989, nr 8. – [Lublin] : Wydawnictwo "Antyk", 1984. – 21 cm
Uwagi: pismo wydawane nakładem organizacji "Niepodległość". - Od nr 2 wyd. nakładem LPD (Liberalno-Demokratycznej Partii) "Niepodległość". - Red. niezależna. - Wyd. "Antyk". - Od nr 5 (1987) miejsce wyd.: Lublin-Śląsk-Warszawa. - Off. z maszyn., stdr. z maszyn.

Bibl.: 1. Kamińska 2; BN-b. 2. Brema 3; Pracka/Zgryzek 1; Hoover; Supruniuk 3

A 415001 II RARA
1984, nr 1
1985, nr 2
1986, nr 3-4
1987, nr 5
1988, nr 6-7
1989, nr 8

U 440001 II RARA
1984-1989, nr 1-8

DC 002 II
1984-1989, nr 1-8

WMN 1022
1984-1985, nr 1-2BN P.510093 Chr A
1984-1989, nr 1-8, br. 7

BN P.87543 IIegz
1984-1989, nr 1-8, br. 7

BN P.204318 IIIegz
1984-1989, nr 1-8, br. 7

Brema FSO 02-002 Gp 0769
1984-1989, nr 1-8

KARTA AO V/1261
1984, nr 1
1985, nr 2
1986, nr 3-4
1987, nr 5
1988, nr 6-7
1989, nr 8
 DO GÓRY   ID: 5130   A:           SOLIDAR

25.
ABC : niezależny samorządny organ nieregularny / Kolegium. – R. 2: 1982, nr 5(6) (III) - nr 12(13), cz 2. – Warszawa, 1982. – 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Przebitki - 1982, nr 8(9) pt. "Lenin" - Jedna luźna karta z nieokreślonego nru

Bibl.: 1. Kamińska 3(pod. tyt. abcde); BN-b. 2. Brema 4

A 418622 III
R.2: 1982, nr 5/6-9/10, 12/13, cz. [1] i 2.[?]BN P.520418 Chr A
R.2:nr 1-4 ; nr 5-16 =nr 6-17 ; 17-18 (1982)=nr 18-19 + dod do nr 9 Brak: nr 2,
R.3:nr 1-4 (1983)=nr 20-23

BN P.87424 IIegz
R.2:nr 1 ; 3 ; 9,14,17-18 (1982)=nr 10-19,
R.3:nr 1,3 (1983)=nr 20-22

BN P.87425 IIIegz
R.2:nr 14 (1982)=nr 15

Brema FSO 02-002 Gp 0793
1982, nr 1

KARTA AO V/1387
1982, nr 3, 5(6), 6(7), 8(9), 10(11), 12(13)-13(14)
1983, nr 1(20)
 DO GÓRY   ID: 36333   A: am          SOLIDAR

26.
ABC : organ Tajnej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych / Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KFAP. – 1985, nr 2-4. – Kraków : TKZ NSZZ "Solidarność" KFAP, 1985. – 30 cm
Uwagi: nr 4 (1985) podtyt. : informator Tajnej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność MERA KFAP. - Nr 4 : 34 cm

Bibl.: 1. BN-b

A 418584 III
1985, nr 2, 4
 DO GÓRY   ID: 36385   A: jb          SOLIDAR

27.
ABC : pismo Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. – 1986, nr 1 (X) - 1988, nr 6 (II). – Gdańsk : [b. w.], 1986. – 30 cm
Uwagi: 1986, nr 1 (X) niekompl. - Powiel. - Od 1987, nr 5 : off. - Od 1987, nr 5 : 21 cm

Bibl.: 1. BN-b; 2. Brema 6, Hoover, Supruniuk 5

ADP 3003 III
1986, nr 1
1987, nr 3-5
1988, nr 6

DP 3002 III
1987, nr 3

K 102_083
1986, nr 1BN P.521166 Chr A
1986, nr 1
1987, nr 3
1988, nr 6

BN P.87409 IIegz
1986, nr 1
1987, nr 3
1988, nr 6

BN P.87410 IIIegz
1987, nr 3

Hoover box 2
1987, nr 3, 4

Brema FSO 02-002 Gp 1203
1987, nr 5
1988, nr 6

KARTA AO V/0254
1987, nr 1-5
1988, nr 6
 DO GÓRY   ID: 5131   A:           SOLIDAR

28.
AB : pismo młodzieży przy SW / Agencja Informacyjna SW Oddział Pomorze Zachodnie. – 1989, nr 1. – Szczecin : AI SW, 1989. – 20 cm
Uwagi: tyt.: skrót od: Akcja Bezpośrednia. - Off. z maszyn. - Pełna nazwa tytułu pisma podana w uwagach od Redakcji - Motto: "Wolni i Solidarni"

Bibl.: 1. BN-b 2. Brema 2

A 415814 II
1989, nr 1

K 102_456
1989, nr 1Brema FSO 02-002 Gp 1346
1989, nr 1
 DO GÓRY   ID: 36345   A: jb          SOLIDAR

29.
AC/DC : pismo Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. Bogdana Włosika / Federacja Młodzieży Walczącej. – 1989, nr 1 (45.04 [!])- 1990, nr 11. – Kraków-Nowa Huta : FMW, 1990. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Ksero - Nie ukazywało się w wakacje - W tytule zastąpiono symbol natężenia prądu znakiem kreski ukośnej - Poprz.: Elektryk : pismo Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. Bogdana Włosika - Red.: Polaczek Wojciech, Andy [pseud.], Klos [pseud.] - Nr 5(1989) podtyt.: miesięcznik młodzieżowy przy ZSElektrycznych nr 2 im. Bogdana Włosika - nr 6(1990) podtyt.: pismo Zespołu Szkół Elektrycznych im. Bogdana Włosika - nr 8/9,11(1990) bez podtyt. Nr 2(1989) a Pismo wewnątrzszkolne. - Kontakt z FMW: Wojciech Polaczek, os. II Pułku Lotniczego 13/159, [Kraków] Nowa Huta

Bibl.: 1. BN-b

A 415003 II Rara
1989, nr 1, 2
1990, nr 6, 8-11

U 440414 II Rara
1990, nr 6KARTA FCZ/003, AO V/0249
1989, nr 1-5(kopia)
1990, nr 7 + dod. do nru 7 i 10
 DO GÓRY   ID: 226   A:           SOLIDAR

30.
Acta Medica Cracoviensia Tempore Status Belli / red.: Komitet Oporu Społecznego Służby Zdrowia. – 1981/1982, z. 1. – Kraków: Niezależna Biblioteka Krakowska, 1982. – 21 cm
Uwagi: off. z maszyn.

Bibl.: 1. Kamińska 5; BN-b

AR 3377 II
1981/1982, z. 1

R 9152 II
1981/1982, z. 1

440413 II
1981/1982, z. 1BN P.500066 Chr A
1981/1982, z. 1

BN P.93648 IIegz
1981/1982, z. 1

BN P.94795 IIIegz
1981/1982, z.1

KARTA AO V/0911
1981, 13 XII
 DO GÓRY   ID: 14624   A:           SOLIDAR

31.
Ad Rem : jednodniówka Studentów Wydziału Prawa i Administracji U.Śl. [Uniwersytetu Śląskiego]. – 1981, nr 3 (22 XI) - nr 17 (8 XII). – Katowice : Wydział Prawa i Administracji UŚ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Off. - Nr 7 (26 XI 1981) tyt.: Pismo Studentów Uczelni Śląskich; nr 3 (22 XI 1980): Wydanie strajkowe; nr 5 podtyt.: pismo studentów uczelni Śląskich. Wyd. strajkowe - Kat@

Bibl.: 1. Konderak 3; BN-b. 3. Zwoźniak1

CDCN, ADP 3005 III
R. 1: 1981, nr 3, 5, 7, 11-12, 15-17

CDCN, DP 3036 III
R. 1: 1981, nr 5, 11
 DO GÓRY   ID: 5132   A:           SOLIDAR

32.
Ad Usum Internum : nadzwyczajne wydanie serwisu informacyjnego w porozumieniu z TKS / Biuro Informacyjne NZS AM. – 1981, nr 1 (30 III) - nr 13 (14 XII). – Kraków : NZS AM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Od nr 2 podtyt.: serwis informacyjny NZS AM; od nr 1 (5 X) podtyt.: tygodnik informacyjny NZS AM. - Motto: "Demokracja jest naszym prawem a walka o demokrację naszym obowiązkiem" - W okresie strajku listopad-grudzień, pismo wydawane było z podwójną numeracją ciągłą i strajkową

Bibl.: 1. Konderak 4; BN-b

ADP 3006 III
1981, nr 1-5, 1(5 X), 1(12 X), 7-8, 13

DP 3004 III
1981, nr 2-3, 7

DC 2006 III
1981, nr 3, 7
KARTA AC/0001
1981, nr 2

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/15464/edition/13548/content
 DO GÓRY   ID: 374   A:           SOLIDAR

33.
Ad Vocem : dwutygodnik informacyjny WiP / Ruch "Wolność i Pokój". – 1987, nr 1 (16 XI) - 1989, nr 4/5(12) (X/XI). – Szczecin : WiP, 1987. – 20 cm
Uwagi: red. Tomasz Duklanowski. - Off. z maszyn. - od nr 3=10(1989) podtyt.: pismo "Ruchu Wolność i Pokój" - Nr 1=8 i od nr 4/5=[11]/12(1989): Kontakt z red.: Tomasz Duklanowski, ul. Jasna 107/13, Szczecin

Bibl.: 1. BN-b; 2. Brema 9, Hoover; Supruniuk 8

A 415006 II
1989, nr 4/5(12)

K 102_082
1987, nr 2BN P.520417 Chr A
1987, nr 1-3
1988, nr 4
1989,[nr] 4/5(12)

BN P.88421 IIegz
1987, nr 2
1988, nr 4

Hoover box 2
1989, nr 3(10)

Brema FSO 02-002 Gp 1207
1987, nr 2
1989, nr 1(8)-4/5(12)

KARTA AO V/0912
1987, nr 1-3
1988, nr 4, 7(nk)
1989, nr 4/5(12)
1990, nr 1(14)
 DO GÓRY   ID: 36344   A: jb          SOLIDAR

34.
Afirmacja : biuletyn informacyjny TKZ ZRG [Tajnej Komisji Zakładowej Zakładu Robót Górniczych] Lubin. – 1988, nr 1 (XI) - 1989, nr 2 (I). – Lubin : TKZ ZRG, 1988. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Nr 2(1989) podtyt.: biuletyn informacyjny TKZ NSZZ "Solidarność" ZRG Lubin

Bibl.: 1. BN-b; 2. Brema 10, Supruniuk 9

K 102_455
1988, nr 1BN P.520406Chr A
1989, nr 2

Brema FSO 02-002 Gp 1301
1989, nr 2

KARTA AO V/2004
1989, nr 2
 DO GÓRY   ID: 42345   A: bj          SOLIDAR

35.
Afisz / [NSZZ "Solidarność"] Region Mazowsze. – 1981, nr 4 - 1981, nr 5 (10 XII). – Warszawa : NSZZ "S", 1981. – 43 x 60 cm
Uwagi: Tyg. - Druk - Red. prowadzący Bartłomiej Piotrowski, oprac. graf. Xawery Piwocki, Marek Goebel - Adres red.: ul. Mokotowska 16/20, Warszawa - nr 5 w części nakładu został wydrukowany na odwrocie nr 4

Bibl.: 1. Konderak 5; BN-b. 2. Brema 11; Hoover; Supruniuk 10

A 419709 IV RARA
1981, nr 1-5

U 444702 IV RARA
1981, nr 1-5

DC 2013 III
1981, nr 1-3, 5BN P.530136 Chr A
1981:nr 1-5

BN P.44685 IIegz
1981:nr 1-5

BN P.44686 IIIegz
1981:nr 1-5

SWS IV/4
1981, nr 3,4,5

Hoover box 2
1981, nr 1-5

Brema FSO 02-002 Gp 1302
1981, nr 1-5

KARTA AS/0001, AO V/0001
1981, nr 1-5

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/19791/edition/16386/content
 DO GÓRY   ID: 5133   A:           SOLIDAR

36.
Afront. – 1982, nr 1 (30 IV). – Wrocław : [b. w.], 1982. – 30 cm
Uwagi: Mies. - Powiel. - Redaktorzy: Leszek Duszyński, Adam Markiewicz, Krzysztof Winnicki - nr 1 zawiera artykuły nt. prasy podziemnej - Opis: S. Rudka: Poza cenzurą. Warszawa, Wrocław 2001 s.315

Bibl.: 1. Kamińska *6 (wyd. literackie, 1982-1983); BN-b

ADP 3007 III
1982, nr 1

DP 3005 III
1982, nr 1

DC 2008 III
1982, nr 1BN P.520419 Chr A
1982, nr 1-2

KARTA AO V/2005
1982, nr 1-2
 DO GÓRY   ID: 5134   A:           SOLIDAR

37.
Agencja Informacyjna "S" / [red. Joanna Wierzbicka-Rusiecka]. – 1983, [nr 1? z IV] - 1984, nr 28. – [Warszawa] : NSZZ "S", 1984. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - nr z IV 1983 (nr 1?): odpis aktu oskarżenia osób po pacyfikacji obozu internowanych w Kwidzynie, 14 sierpnia 1982 r. - Dod. do nr 11 : Deklaracja Międzynarodówki Oporu. - Dod. do nr 12a : Akt oskarżenia przeciwka J. Kuroniowi, A. Michnikowi, H. Wujcowi, Z. Romaszewskiemu. - Nr 21: dwa rodzaje wyd. - Nr z IV 1983: odpis maszyn. - Powiel., hektograf.

Bibl.: 1. Kamińska 7 (nr 23); BN-b. 2. Brema 12; Pracka/Zgryzek 3; Hoover; Supruniuk 11

ADP 3008 III
1983, [nr 1? z IV], 5-12, 12a, 14-17
1984, nr 18-21, 23-28

DP 3006 III
1983, nr 8
1984, nr 19, 21, 25, 28

DC 2010 III
1984, nr 19, 21BN P.520430 Chr A
1983, 10 IV/3 V; nr 6, 8-12, 12a, 14, 16
1984, nr 18-22, 24-28

BN P.87544 IIegz
1983, nr 6, 9-10, 12a, 14-17
1984, nr 18-22, 24-26

BN P.87545 IIIegz
1983, nr 12a, 14, 17
1984, nr 21, 24-26

SWS I/1
1983: nr 15
1984: nr 20-22

Hoover box 2
1982, nr z IX, XII
1983, nr z 10 IV/3 V, 20/21 V, V, 3/4 VI, nr 4-12, 12a, 14, 16, 17
Hoover box 3
1984, nr 20-27

Brema FSO 02-002-Gp 0002
[1982], nr (31 VIII)
1983, nr (24 I), (10 VI/3V), (2021 V), (3/4VI). nr 4-5, 6a, 7-12, 14, 16, 17
1984, nr 18-28

KARTA AO V/0247
1983, nr 3-4 VI, 6-8, 10-12, 12 A, 15-17 + dod. do nru 7-8, 10-12, 16 + akt oskarżenia przeciwko sześciu internowanym + relacja Jerzego Geresza + informacje o aresztowaniach, procesach i zagrożeniach
1984, nr 18-22, 25-26 + dod. z 24 I
 DO GÓRY   ID: 5135   A:           SOLIDAR

38.
Agencja Solidarności Rolników : biuletyn informacyjny ASR / Agencja Solidarności Rolników. – 1987, nr 1/6 - 1987, nr 5/10 . – [Rzeszów] : ASR, 1987. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Off. - Od 1987, nr 2(7) : 21 cm - Kontynuacją jest pismo "Wieści" - sygn.: A 415733 II

Bibl.: 1. BN-b. 2. Brema 13; Hoover

ADP 3009 III
1987, nr 1(6), 2(7)-5(10)

DP 3007 III
1987, nr 1(6), 4(9)-5(10)

DC 2026 III
1987, nr 1(6), 4(9), 5(10)BN P.520426 Chr A
1986:nr 2-5
1987:nr 1-5=nr 6-10 + Deklaracja do nr 5

BN P.87188 IIegz
[1986]:nr 4-5
1987:nr 1-5=nr 6-10

BN P.87189 IIIegz
[1986]:nr 5
1987:nr 1-5=nr 6-10 Brak: nr 2

Hoover box 22
1986, nr 3(Maj)-5(paźdx./list.)
1987, nr 1(6)(gdudz./stycz.), 4(9)

Brema FSO 02-002 Gp 1030
1986, nr 2, 3-5
1987, nr 1(6), 4(9), 5(10) + do N.5(10) dodatek: Deklaracja / [Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego "Solidarność"]
1988, nr 2(12)
 DO GÓRY   ID: 5136   A:           SOLIDAR

39.
Agencja Wschodnia Biuletyn / Stanisław J. Plewako. – R. 1: 1989, nr 1 (18 IV) - nr 6 (28 X). – Warszawa, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Nr 3 : ksero. - Nr 6 ULB : poświęcony Ukraińcom, Litwinom i Białorusinom. - Nr 6 P : poświęcony Polakom - Adres [red.]: Stanisław Plewako, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Bibl.: 1. BN-b. 2. Brema 14; Hoover; Supruniuk 12

A 418571 III
R. 1: 1989, nr 1, 3-4, 6 ULB, 6 P

442928 III
R. 1: 1989, nr 4SWS I/1
1989: nr 3

Hoover box 2
1990, nr 11 ULB, 12 P, 12 ULB, 13 ULB, 14 ULP

Brema FSO 02-002 Gp 1347
1989, nr 1

KARTA AO V/2007
1989, nr 1-2
 DO GÓRY   ID: 36334   A: jb          SOLIDAR

40.
Agentura. – 1986, nr 1. – [B. m. : b. w.], 1986
Uwagi: Dow@

A 415004 II RARA
1986, nr 1

 DO GÓRY   ID: 5138   A:           SOLIDAR

41.
Agentura. – 1986, nr 1 - 1987, nr 4 . – Łódź : [b. w.], 1986. – 21 cm
Uwagi: Mies. - Off. - Red.: Jakub Dąbrowski

Bibl.:1. BN-b. 2. Brema 15; Hoover; Supruniuk 13

A 415005 II RARA
1986, nr 1, 3
1987, nr 4

U 440003 II RARA
1986, nr 1, 3

DC 003 II
1986, nr 1, 3BN P.500061 Chr A
[1986]:nr 1, 3
1987:nr 1,3,4 + wyd. spec. (19 III)

BN P.93605 IIegz
[1986]:nr 1, 3
1987:nr 1,3,4 + wyd. spec. (19 III)

BN P.94295 IIIegz
[1986]:nr 1,
1987:nr 1,3 + wyd. spec. (19 III)

SWS I/1
[1986]: nr 1
1987: wyd. sp (19 III)

Hoover box 2
1986, nr 1, 3

Brema FSO 02-002 Gp 1089
1986, nr 1
[1987], nr 2-3 + wyd. sp. 19 III

KARTA AO V/2008
1986, nr 1
1987, nr 1[2]-4
 DO GÓRY   ID: 5139   A:           SOLIDAR

42.
Agitka / Ruch Wolność i Pokuj [!]. – 1989, nr 1 (V). – Opole. – 21 cm
Uwagi: Red. Marcin Kaczyński. - Druk.

Bibl.: 1. BN-b

A 415813 II
1989, nr 1 (V)KARTA AO V/2009
1989, nr 1
 DO GÓRY   ID: 36336   A: jb          SOLIDAR

43.
Agnus : pismo Ruchu "Wolność i Pokój" / Ruch "Wolność i Pokój". – 1987, nr 1 (lato) - 1988, nr 2 (wiosna). – Bydgoszcz : WiP, 1987. – 21 cm
Uwagi: red.: Sławomir Dutkiewicz. - Nr 2 (wiosna 1988): 30 cm. - Off. z maszyn. - Nakł. 100 egz.

Bibl.: 1. Rudnicki 1/1, BN-b; 2. Hoover; Supruniuk 14

A 418576 III RARA
1987, nr 1
1988, nr 2

442931 III RARA
1987, nr 1
1988, nr 2BN P.500062 Chr A
1987, nr 1 (lato)

BN P.93662 IIegz
1987, nr 1 (lato)

Hoover box 2
1988, nr 2 (Wiosna)

KARTA AO V/2010
1987, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5140   A:           SOLIDAR

44.
AGO : biuletyn Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej przy Gliwickiej Delegaturze NSZZ "Solidarność" / Akademicka Grupa Oporu. – 1982, nr 3 (13 X) - 1984, nr 11 (11 IV). – Gliwice : AGO, 1983. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Nr 11 (1984): Motto: Do urny nie pójdę / Quorum - Kat@

Bibl. 1. Kamińska 9; BN-b. 2. Brema 16; Hoover; Supruniuk 15. 3. Zwoźniak2 1 (nr 4 z 30 X 1982)

ADP 3010 III
1982, nr 3
1983, nr 5, 8 (22 IV)
1984, nr 10-11

DP 3008 III
1983, nr 5
1984, nr 10

DC 2009 III
1983, nr 5BN P.521189 Chr A
1982, nr 1,
1984, nr 9, 11

BN P.87550 IIegz
1982, nr 1,
1984, 9

Hoover box 2
1984, nr 9, 10

Brema FSO 02-002-Gp 0003
1983, nr 5
1984, nr 9-10, 12

KARTA AO V/2011
1982, nr 2
1984, nr 10-11
 DO GÓRY   ID: 5141   A:           SOLIDAR

45.
Agora : biuletyn Komitetu Założycielskiego Krajowej Federacji Samorządów / Komitet Założycielski Krajowej Federacji Samorządów. – 1981, nr 1. – Łódź ; KSF, 1981. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - Do użytku służbowego

Bibl.: 1. Konderak 6; BN-b; 2. Supruniuk 16

A 415007 II RARA
1981, nr 1
KARTA AC/0003
1981, nr 1

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/15466/edition/13550/content
 DO GÓRY   ID: 5143   A:           SOLIDAR

46.
Agora : przegląd prasy, audycji i publikacji niezależnych / Komitet Wyzwolenia Społecznego. – 1980, nr 1(1) - 1981, nr 2(3). – Wrocław ; Warszawa ; Lublin : KWS, 1980. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - W drugiej syg. 1981, nr 2/3 : brak s. 57-60 - Pismo bez datowania miesięcznego

Bibl.: 1. Konderak 7; BN-b; 2. Hoover; Supruniuk 17

ADP 3011 III
1980, nr 1(1)
1981, nr 1(2)-2(3)

DP 3009 III
1981, nr 2/3 [brak s. 57-60]BN P.521062 Chr A
1981, nr 1=nr 2

Hoover box 2
1981, nr 1/2

KARTA AC/0002, AO V/0459
1981, nr 1(2)

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/15465/edition/13549/content
 DO GÓRY   ID: 5142   A:           SOLIDAR

47.
Agora : przegląd zagraniczny. – 1988, nr 1 - 1990, nr 1(5). – Warszawa : Baza, 1988. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Adres dla korespondencji: Tomasz Borkowski, ul. Broniewskiego 53 m.16, 01-716 Warszawa

Bibl.: 1. BN-b. 2. Brema 18; Hoover; Supruniuk 18

A 415008 II RARA
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)
1990, nr 1(5)

U 440005 II RARA
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)

DC 01 II
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)BN P.510123 Chr A
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)
1990, nr 1(5)

BN P.204321 IIegz
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)
1990, nr 1(5)

BN P.205976 IIIegz
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)
1990, nr 1(5)

Hoover box 2
1989, nr 1(3), 2(4)

Brema FSO 02-002 Gp 1058
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)
1990, nr 1(5)

KARTA V/1263
1988, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)
1990, nr 1(5)
 DO GÓRY   ID: 5144   A:           SOLIDAR

48.
AIDS Akademicki Informacyjny Dodatek Specjalny / NZS SGPIS. – 1988, 8/9 III. – [Warszawa : s.n.], 1989. – 30 cm
Uwagi: Offset. - Druk: O.W. "Rytm". - Egz. z Forschungsstelle Osteuropa an der Universitat Bremen Archiv - red. zespół "Nawisu"

Bibl.: 1. BN-b; 2. Hoover

A 418573 III
1988, 8/9 IIIBN P.521061 Chr A
1988, 8/9 III

BN P.86591 IIegz
1988, 8/9 III

BN P.86592 IIIegz
1988, 8/9 III

Hoover box 2
1988, nr 8/9 III

KARTA AO V/2013
1988, nr 8/9 III
 DO GÓRY   ID: 36337   A: jb          SOLIDAR

49.
Akademia NZS / red. J. Gawor, J. Górski, J. Lindner. – [1989, nr 1 -] 1989, nr 3. – Wrocław : NZS AR i AWF, 1989. – 21 cm
Uwagi: Mies. - Druk - Nakład 500 egz. - Cd.: Akademia Strajkowa

Bibl.: 1. BN-b; 2. Hoover; Supruniuk 19

A 415809 II RARA
1989, nr 3BN P.500203 Chr A
1989:nr 1

Hoover box 3
1989, nr 1

KARTA AO V/2012
1989, nr 1, 3
 DO GÓRY   ID: 5145   A:           SOLIDAR

50.
Akademicki Biuletyn Informacyjny. – 1982, nr 2 (III). – [Poznań]. – 30 cm
Uwagi: Powielacz.

A 418574 III
1982, nr 2
 DO GÓRY   ID: 36338   A: jb          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm