L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Zwarte (propaganda komunistyczna)
1 2 z 2


1.
"Krytyka teorii i praktyki maoizmu" : zbiór abstraktów : Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, Instytut Informacji naukowej w Naukach Społecznych AN ZSRR, O środek Informacji Naukowej PAN / red. odpowiedzialni : J.M. Berger (ZSRR), W. Namiotkiewicz . – Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1977. – 241 s., 20,5 cm.

Czyt. Z 1217 I (2876/569)
 DO GÓRY   ID: 56520   A: as          SOLIDAR

2.
12 trudnych miesięcy : (od grudnia do grudnia) / Biuro Prasowe Rządu. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1983. – 209, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-05-11256-X

Z 705 I (1417)
 DO GÓRY   ID: 35971   A: ms          SOLIDAR

3.
300 niespokojnych dni : wydarzenia i fakty / Biuro Prasowe Rządu. – Wyd. 2. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1983. – 173, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-05-11275-6

Z 704 I (1198)
 DO GÓRY   ID: 35970   A: ms          SOLIDAR

4.
Aktualne problemy i instrumenty wojny psychologicznej i antykomunistycznej dywersji ideologicznej. – Warszawa : Redakcja wydawnictw wydziału propagandy i agitacji KC PZPR, wrzesień 1967. – [2], 37 s., 20 cm.. – (biuletyn nr 8/34)

Czyt. Z 1232 I (2876/573)
 DO GÓRY   ID: 56554   A: as          SOLIDAR

5.
Bauman Zygmunt
Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa / Zygmunt Bauman. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 576, [2] s., 21 cm.

Czyt. Z 1233 I (2876/571)
 DO GÓRY   ID: 56553   A: as          SOLIDAR

6.
Borowiecki Jerzy
"Solidarność" : fronty walki o władzę / Jerzy Borowiecki. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. – 169, [3] s. ; 19 cm
Uwagi: ISBN 83-05-11217-9

Z 710 I (2088/12)
 DO GÓRY   ID: 35976   A: ms          SOLIDAR

7.
Co oznacza stan wojenny?. – Warszawa : Wydaw. "Książka i Wiedza", 1981. – 15, [1] s. ; 27,5 cm. – (W Odpowiedzi na Pytania ; cz. 10)
Uwagi: egz. A: akc. 1535, egz. B: akc. FCDCN

Z 2501 III 010
 DO GÓRY   ID: 52725   A: dw          SOLIDAR

8.
Czechowicz Andrzej
Siedem trudnych lat / Andrzej Czechowicz. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1973. – 365, [3] s. ; 19

Z 702 I
 DO GÓRY   ID: 35968   A: ms          SOLIDAR

9.
Dorobek kultury polskiej w XXX-leciu PRL. – Warszawa : Książka i Wiedza ; Redakcja Publikacji Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR, 1974. – 30, [2] s., 21 cm.. – (Biblioteka lektora i wykładowcy 2/74)

Czyt. Z 1199 I (2876/540)
 DO GÓRY   ID: 56538   A: as          SOLIDAR

10.
Filler Witold
Literatura małej emigracji / Witold Filler. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. – 105, [3] s., 18 cm.. – (ideologia, polityka, obronność)

Czyt. Z 1222 I (2876/580)
 DO GÓRY   ID: 56549   A: as          SOLIDAR

11.
Filler Witold
Teorie i praktyki paryskiej "KULTURY" / Witold Filler. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej , 1969. – 89, [2] s., 18 cm.. – (ideologia , polityka , obronność)

Czyt. Z 1223 I (2876/527)
 DO GÓRY   ID: 56857   A: as         

12.
Gabriel Leszek
Imperialistyczna dywersja / Leszek Gabriel. – Warszawa : Iskry, 1969. – 114, [2] s., 19 cm. . – (Wszechnica społeczno - polityczna ZMS)

Czyt. Z 1218 I (2876/570)
 DO GÓRY   ID: 56519   A: as          SOLIDAR

13.
Giełżyński Wojciech
świat Polska i ty / Wojciech Giełżyński. – Warszawa : Iskry, 1969. – 125, [2] s., 16,5 cm.

Czyt. Z 1219 I (2876/585)
 DO GÓRY   ID: 56542   A: as          SOLIDAR

14.
Historia polskiego ruchu robotniczego : do 1890 t.1 ; pod ogólną red. Mariana Orzechowskiego ; Akademia Nauk Społecznych PZPR. Instytut Historii Ruchu Robotniczego. / Ryszard Kołodziejczyk red.. – Warszawa : Książka i Wiedza , 1985. – [4], 418, [2] s., [80] s. tabl. : faks., fot., mapy, rys. 25 cm.
Uwagi: ISBN 83-05-11386-8

Czyt. I-1 Hist. Pol. 24 (2876/278)
 DO GÓRY   ID: 56186   A: as         

15.
Jabłoński Henryk
Rewolucja Październikowa a sprawa niepodległości Polski / Henryk Jabłoński. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. – 121, [2] s., 20 cm.

Czyt. Z 1196 I (2876/533)
 DO GÓRY   ID: 56541   A: as          SOLIDAR

16.
Kolczyński Janusz
"Wolna Europa" / Janusz Kolczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. – 222, [2] s., 18 cm.. – (ideologia, polityka, obronność)

Czyt. Z 1226 I (2876/586)
 DO GÓRY   ID: 56546   A: as          SOLIDAR

17.
Konstytucja, demokracja i praworządność : pytania i odpowiedzi . – Warszawa : Redakcja Wydawnictw Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1968. – 23, [1] s., 16 cm.. – (biuletyn nr 5 (41))

Czyt. Z 1200 I (2876/536)
 DO GÓRY   ID: 56537   A: as          SOLIDAR

18.
Koseski Adam
Rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne / Adam Koseski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977. – 254, [2] s., 18 cm.. – (ideologia, polityka, obronność)

Czyt. Z 1227 I (2876/576)
 DO GÓRY   ID: 56545   A: as          SOLIDAR

19.
Kriegelewicz Eugeniusz
Prelegent - przemówienie : poradnik metodyczny / Eugeniusz Kriegelewicz. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. – 70,[3] s., 20 cm.

Czyt. Z 1210 I (2876/555)
 DO GÓRY   ID: 56527   A: as          SOLIDAR

20.
Kurz Andrzej
Społeczna rola Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej / Andrzej Kurz. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. – 145, [2] s., 20 cm. . – (Biblioteka wychowania obywatelskiego)

Czyt. Z 1203 I (2876/541)
 DO GÓRY   ID: 56536   A: as          SOLIDAR

21.
Ładosz Jarosław
O źródłach i charakterze współczesnego rewizjonizmu : wykład wygłoszony w Centralnym Ośrodku Kursów Partyjnych / Jarosław Ładosz. – Warszawa : Redakcja Wydawnictw Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1968. – 51 s., 19,5 cm.. – (biuletyn nr 11 (47))

Czyt. Z 1201 I (2876/542)
 DO GÓRY   ID: 56535   A: as          SOLIDAR

22.
Malczewski Fryderyk
Z teorii i praktyki propagandy : wybrane zagadnienia / Fryderyk Malczewski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. – 107, [4] s., 19,5 cm.

Czyt. Z 1211 I (2876/556)
 DO GÓRY   ID: 56526   A: as          SOLIDAR

23.
Mazurek Józef
Z teorii propagandy socjalistycznej / Józef Mazurek. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. – 237, [3] s., 20 cm.. – (partia - społeczeństwo - propaganda)

Czyt. Z 1228 I (2876/582)
 DO GÓRY   ID: 56544   A: as          SOLIDAR

24.
Miejsce i rola rzemiosła w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa / Redakcja Publikacji Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1977 . – 29, [3] s., 21 cm.. – (Biblioteka lektora i wykładowcy 3/77)

Czyt. Z 1198 I (2876/550)
 DO GÓRY   ID: 56539   A: as          SOLIDAR

25.
Na drodze do politycznej wywrotki : (Wybór dokumentów oraz publikacji opartych na materiałach archiwalnych MKR NSZZ "Solidarność", MKZ NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Rzeszowie). – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 85, [3] s. ; 28 cm
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN, egz. B: akc. 1535

Z 2501 III 007
 DO GÓRY   ID: 52718   A: dw          SOLIDAR

26.
Namiotkiewicz Walery
Współczesne znaczenie leninowskich doświadczeń walki ideologicznej z rewizjonizmem / Walery Namiotkiewicz. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. – 91, [2] s. 20 cm.. – (Wybrane zagadnienia leninizmu)

Czyt. Z 1207 I (2876/552)
 DO GÓRY   ID: 56530   A: as          SOLIDAR

27.
Nazarewicz Ryszard
Główne problemy polityczne polskiego ruchu oporu 1939 - 1945 : Związek Bojowników o Wolność i Demokrację , Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa / Ryszard Nazarewicz. – Warszawa : Wydawnictwo "RUCH", 1972. – 29, [2] s., 21 cm.

Czyt. Z 1216 I (2876/568)
 DO GÓRY   ID: 56521   A: as          SOLIDAR

28.
Niektóre problemy dotyczące poziomu życia ludzi pracy w świetle tez na V Zjazd Partii : tekst informacji wygłoszonej przez Sekretarza Komisji Ekonomicznej i ustawodawstwa Pracy CRZZ tow. mgra Michała Krukowskiego et cet.. – Warszawa : Redakcja wydawnictw Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1968. – 30, [1] s., 20 cm.. – (biuletyn nr 14 (50))

Czyt. Z 1202 I (2876/543)
 DO GÓRY   ID: 56534   A: as          SOLIDAR

29.
Nowoczylski Henryk
Wojna psychologiczna imperializmu / Henryk Nowoczylski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. – 149, [3] s., 18 cm.. – (ideologia, polityka, obronność)

Czyt. Z 1225 I (2876/584)
 DO GÓRY   ID: 56547   A: as          SOLIDAR

30.
O patriotyzmie / red. Izabela Kwasiborska - Jarosz ; aut. Wiesław Klimczak et al.. – Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", "Książka i wiedza", 1978. – 118, [2] s., 20 cm.. – (Partia - Społeczeństwo - Propaganda)

Czyt. Z 1213 I (2876/563)
 DO GÓRY   ID: 56524   A: as          SOLIDAR

31.
Odpowiedzi na pytania w sprawach handlu zagranicznego. – Warszawa : Redakcja wydawnictw Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1967. – [2],48 s., 20 cm.. – (Biuletyn nr 6 (32))

Czyt. Z 1208 I (2876/553)
 DO GÓRY   ID: 56529   A: as          SOLIDAR

32.
Odpowiedzi na pytania : w sprawie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. – Warszawa : RSW "Prasa", styczeń 1966. – 64, [2] s. ; 20,5 cm
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 034
 DO GÓRY   ID: 52776   A: dw          SOLIDAR

33.
Opowiemy wam jak walczyli : rzecz o działaczach PPR obwodu krakowskiego / Władysław Machejek sł. wstępne. – Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1962. – 342, [2] s. : il. ; 21 cm.

Czyt. Z 975 I (2876/146)
 DO GÓRY   ID: 56106   A: as          SOLIDAR

34.
Ośrodek Analiz i Informacji Stowarzyszenia PAX
Wielka Koalicja : Chodzi o socjalizm całego narodu / Ryszard Reiff ; Jerzy Śląski ; Ośrodek Analiz i Informacji Stowarzyszenia PAX. – [Warszawa] : Ośrodek Analiz i Informacji Stowarzyszenia PAX, [1981]. – 20 s. ; 29 cm
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 032
 DO GÓRY   ID: 52765   A: dw          SOLIDAR

35.
Polski Komitet Solidarności z Ludem Hiszpanii. – Warszawa : Polski Komitet Solidarności z Ludem Hiszpanii, czerwiec 1964. – [2], 66, I-III s., 20 cm.. – (biuletyn informacyjny nr 6)

Czyt. Z 1230 I (2876/572)
 DO GÓRY   ID: 56556   A: as          SOLIDAR

36.
Pomocnicze pytania dla uczestników organizacji wojskowych i oddziałów bojowych piszących relacje i wspomnienia. – Warszawa : Biuro Historii przy Zarządzie Głównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, 1957. – 11 s., 20 cm.

Czyt. Z 1212 I (2876/561)
 DO GÓRY   ID: 56525   A: as          SOLIDAR

37.
PPR organizatorem ruchu zawodowego w latach okupacji / Maria Korniluk oprac.. – Warszawa : Wydawnictwo Związkowe , 1962. – 134, [2] s. : il., err. ; 21 cm.. – (Biuro Historyczne CRZZ)

Czyt. Z 973 I (2876/147)
 DO GÓRY   ID: 56108   A: as          SOLIDAR

38.
Publicystyka konspiracyjna PPR 1942-1945
: wybór artykułów ; Zakład Historii Partii przy KC PZPR / Marian Malinowski et al. wybór ; Antoni Przygoński red.. – Warszawa : Książka i Wiedza , 1962. – XXII, [2], 381, [3] s. : il. ; 21 cm.. – (t. 1 (1942))

Czyt. Z 972 I (2876/149)
 DO GÓRY   ID: 56109   A: as          SOLIDAR

39.
PZPR. Komitet Centralny. Biuro Prasy
Publikacje prasowe o sytuacji w środowisku literackim i studenckim : [9-13.03.1968] / Biuro Prasowe KC PZPR. – Warszawa : PAP, 1968. – 197 s. ; 30 cm. – (Przegląd Publicystyki Krajowej ; 11)
Uwagi: powiel. - Egz. A: akc. 1624

Z 2501 III 036
 DO GÓRY   ID: 53838   A: ku          SOLIDAR

40.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
A miało być demokratycznie... / Jerzy Z. Kowalkowski ; Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", lipiec 1982. – 47, [1] s. ; 28 cm
Uwagi: egz. A: akc. 1126

Z 2501 III 030
 DO GÓRY   ID: 52761   A: dw          SOLIDAR

41.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Bilans trudnego roku / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", grudziań 1982. – 7, [1] s. ; 31,5 cm
Uwagi: egz. A: akc. 1126

Z 2501 III 028
 DO GÓRY   ID: 52756   A: dw          SOLIDAR

42.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Co wolno, a czego nie wolno związkom zawodowym w krajach kapitalistycznych? / Ryszard Kondrat ; Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", listopad 1982. – 15, [1] s. ; 30 cm. – (W Odpowiedzi na Pytania ; cz. 16)
Uwagi: egz. A: akc. 1126

Z 2501 III 029
 DO GÓRY   ID: 52757   A: dw          SOLIDAR

43.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Co wydarzyło się w Polsce od sierpnia 1980 roku? / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", kwiecień 1982. – 19, [5] s. ; 28 cm
Uwagi: egz. A: akc. 1535

Z 2501 III 014
 DO GÓRY   ID: 52731   A: dw          SOLIDAR

44.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Demokracja cz anarchia? / Teresa Grabczyńska ; Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", kwiecień 1982. – 28, [4] s. ; 27,5 cm. – (Prawda o Polskiej Kontrrewolucji)
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 020
 DO GÓRY   ID: 52741   A: dw          SOLIDAR

45.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Dlaczego nowe związki zawodowe? / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", październik 1982. – 15, [1] s. ; 29,5 cm. – (W Odpowiedzi na Pytania ; cz. 14)
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 023
 DO GÓRY   ID: 52749   A: dw          SOLIDAR

46.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Droga do władzy / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Nakładem KAW, styczeń 1982. – 63, [1] s. ; 29,5 cm. – (Prawda o Polskiej Kontrrewolucji)
Uwagi: egz. A-B: akc. FCDCN, egz. C: akc. 1126

Z 2501 III 016
 DO GÓRY   ID: 52735   A: dw          SOLIDAR

47.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Inicjatywa, oszczędność, rzetelna praca - to droga do uzdrowienia gospodarki : Krajowa Narada Aktywu Robotniczego / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", kwiecień 1983. – 39, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 022
 DO GÓRY   ID: 52745   A: dw          SOLIDAR

48.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Insurekcji nie będzie / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Nakładem KAW, styczeń 1982. – 47, [1] s. ; 29,5 cm. – (Prawda o Polskiej Kontrrewolucji)
Uwagi: egz. A: akc. 1126, egz. B: FCDCN

Z 2501 III 004
 DO GÓRY   ID: 10892   A:           SOLIDAR

49.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Jak Polak z Polakiem? / Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Nakładem KAW, styczeń 1982. – 32 s. ; 29,5 cm
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 011
 DO GÓRY   ID: 52727   A: dw          SOLIDAR

50.
PZPR. Komitet Centralny. Wydział Informacji
Kto popychał "Solidarność" do awantury? : (Pytania, na które życie dało odpowiedź) / Zbigniew Bryczkowski, Zbigniew Jarząbkowski ; Wydział Informacji KC PZPR. – Warszawa : WI KC PZPR ; Wydaw. "Książka i Wiedza", marzec 1982. – 79, [1] s. ; 25 cm. – (Prawda o Polskiej Kontrrewolucji)
Uwagi: egz. A: akc. FCDCN

Z 2501 III 008
 DO GÓRY   ID: 52721   A: dw          SOLIDAR

WSTECZ

1 2 z 2

   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm