L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Ciągłe (solidarnościowe)


1.
Człowiek z Żelaza. – 1981, nr 1. – Warszawa : Zjednoczenie Rozpowszechniania Filmów Zespół filmowy "X", 1981. – 50 cm

C 5005 V
1981, nr 1
 DO GÓRY   ID: 47148   A: ms          SOLIDAR

2.
Gazeta Wyborcza / red. kolegium: Helena Łuczywo [et al.]. – Warszawa : Agora, 1989. – 42 cm
Uwagi: ISSN 0860-908

C 4001 IV
1989, nr 2, 4, 6-24, 26-125, 127, 146-148, 156, 163-166
1990, nr 1(168)-2(169), 4(171), 7(174)-8(175), 10(177)-11(178), 13(180), 15(182)-16(183), 20(187), 22(189)-24(191), 27(194)-30(197), 32(199)-39(206), 41(208), 45(212), 47(214), 49(216), 53(220), 57(224)-58(225), 61(228), 63(230), 65, 67-75, 138, 168, 231, 251, 287
 DO GÓRY   ID: 47081   A: ms          SOLIDAR

3.
Głos Wyborczy Solidarności : gazeta wyborcza Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "S" w Krakowie / red. nacz. Jerzy Surdykowski. – 1989, nr 1-4. – Kraków : Małopolski Komitet Obywatelski "S", 1989. – 41 cm
Uwagi: nr 1 wydany w trzech wariantach (różniących się życiorysami kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z poszczególnych województw): Wydanie specjalne dla województwa krakowskiego, Wydanie specjalne dla województwa nowosądeckiego i Wydanie specjalne dla województwa tarnowskiego. - W tekście zaznaczone ingerencje cenzury

C 4011 IV
1989, nr 1-4
 DO GÓRY   ID: 47124   A: ms          SOLIDAR

4.
Informator MKZ NSZZ "Solidarność" w Krakowie / MKZ NSZZ "Solidarność" Kraków. – 1980, [b. nr] (10 X). – Kraków : MKZ NSZZ "Solidarność", 1980. – 21 cm
Uwagi: Offset. - Red.: Kazimierz Adamczyk, Mieczysław Gil, Leszek Konarski, Maciej Kozłowski, Jan Rogóż, Jerzy Surdykowski, Maciej Szumowski. - Cenzurowany!

A 415262 II RARA
1980, [b. nr] 10 X

U 440410 II RARA
1980, [b. nr] 10 X

DC 144 II
1980, [b. nr] 10 X
 DO GÓRY   ID: 3262   A:           SOLIDAR

5.
Jedność : tygodnik NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego / kolegium red. Leszek Dlouchy [et al.]. – 1981, nr 1(19) (10 I) - 1981, 49(67) (11 XII). – Szczecin: MKR, 1981. – 42 cm
Uwagi: dod. nadzw. 3/21 wyd. w związku ze strajkiem w Szczecińskich Zakładach Graficznych proklamowanym na znak protestu przeciwko "coraz brutalniejszej ingerencji cenzury w środki masowego przekazu", "niewywiązania się przez władze z obiecanego dostępu do środków społecznego przekazu" oraz "niestępliwej postawy rządu w sprawie wolnych sobót". - Dod. wyborczy: Wykaz okręgów i delegatów na Walne Zebranie Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". - Nr 3(21) oraz dod. do nr 3(21): wydane bez cenzury. - Druk

C 4006 IV
1981, nr 1(19)-9(27), 11(29)-49(67) + dod. nadz. nr 3/21 + dod. wyborczy
 DO GÓRY   ID: 47075   A: ms          SOLIDAR

6.
Kwadrat : dwutygodnik społeczno-zawodowy Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ "S" / red. kolegium Roman Łyczywek, Sławomir Majewski, Barbara Owczarek, red. nacz. Henryk Stodolny. – 1981, nr 1-18. – Szczecin : Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Poligrafii NSZZ "S". – 42 cm
Uwagi: Druk

C 4004 IV
1981, nr 1-18
 DO GÓRY   ID: 47111   A: ms          SOLIDAR

7.
Małopolska : tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność Regionu Małopolska / red. nacz. Wojciech Marchewczyk. – 1989, nr 1 - 1990, nr 51/52(56/57). – Kraków : RKS Małopolska, 1989. – 43 cm
Uwagi: Tyg. - Od 1989, nr 2 podtyt.: tygodnik Solidarność. - Od 1990, nr 6 podtyt.: tygodnik Solidarności. - Od 1990, nr 3: ZR NSZZ "Solidarność" Małopolska. - Następnie : Tygodnik Małopolska : tygodnik Solidarności 1429-0952. - Kont. zob.: Polska Współczesna / Ciągłe

C 4012 IV
1989, nr 2-5
1990, nr 1(6)-9(14), 11(16), 13(18), 15(20)-16(21), 18(23), 21(26), 23(28)-24(29), 35(40), 40(45)-51/52(56/57) + wyd. spec. 17 X

BN P.300549 A
1989, nr 1-5
1990, nr 1(6)-29(34)

BN P.41911 II egz.
1989, nr 1-5
1990, nr 1(6)-29(34)
 DO GÓRY   ID: 42367   A: bj          SOLIDAR

8.
Odrodzenie : tygodnik publicystyczny NSZZ "S" w Jelenia Góra / Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność" w Jeleniej Górze, red. zespół Juliusz Cezary Bagiński [et al.]. – 1981, nr 0[26.06] - 21. – Jelenia Góra : Zarząd Regionalny NSZZ "S" w Jeleniej Górze, 1981. – 42 cm
Uwagi: Red. zespół: Juliusz Cezary Bagiński, Waldemar Borek, Andrzej Chmielewski, Wanda Ćwięcek, Maria Dunikowska, Teresa Koczarska (Wrocław), Stefan Rogowicz, Jan Sobczyk, Irena Strzemińska. - Druk

C 4005 IV
1981, nr 0[26.06], 0[10.07], 17.07, 3-19, 21
 DO GÓRY   ID: 47114   A: ms          SOLIDAR

9.
Orędownik Ostrowski : pismo niezależnych środowisk społecznych / TMKK NSZZ "Solidarność"; Komitet Obywatelski; Klub Wolnego Słowa. – 1989, nr 1 - 1990, nr 3(6). – Ostrów Wielkop. : TMKK NSZZ "S", KO, Klub Wolnego Słowa, 1989. – 35 cm
Uwagi: Mies. - Druk. - Red.: Witold Banach (red. nacz.), Józef Bendziecha, Jerzy Grzegorski, Przemysław Klimek, Danuta Z. Maj, Andrzej Pawłowski, Inka M. Świątek

C 4015 IV
1989, nr 1-3
1990, nr 1(4)-2(5)

BN P.300720 A
1989, nr 1-3,
1990, nr 1-3=nr 4-6

BN P.42086 IIegz
1989, nr 1-3,
1990, nr 1-3=nr 4-6
 DO GÓRY   ID: 42416   A: bj          SOLIDAR

10.
Samorządność : tygodnik społeczno-polityczny / NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Gdańskiego, red. kolegium Lech Bądkowski [et al.]. – 1981, nr 1-3. – Gdańsk : Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "S", 1981. – 42 cm
Uwagi: Red. kolegium: Lech Bądkowski (red. nacz.), Janusz Daszczyński, Ewa Górska, Janusz Kasprowicz, Izabella Trojanowska oraz zespół: Waldemar J. Dąbrowski, Henryka Dobosz, Wojciech Duda, Grzegorz Fortuna, Monika Molessa, Maria Mrozińska, Zbigniew Pakuła, Wacław Rymko, Jerzy Templin, Konrad Turzyński, Donald Tusk, Janusz Wesołowski, Janusz Wikowski, Mariusz Wilk. - Druk

C 4007 IV
1981, nr 1-3
 DO GÓRY   ID: 47117   A: ms          SOLIDAR

11.
Sierpień '80 : tygodnik NSZZ "S" / red. zespół Andrzej Ciesielski. – 1981, nr 4. – Koszalin : TZR "Pobrzeże", [1981]. – 42 cm

C 4009 IV
1981, nr 4, 10, 16, 18-19
 DO GÓRY   ID: 47121   A: ms          SOLIDAR

12.
Solidarność Jastrzębie : tygodnik Regionu Śląska i Zagłębia / Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ "Solidarność" ; red. nacz. Jerzy skwara. – 1981, nr 1 (5 V) - nr 31 (8 XII). – Katowice : Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ "S", 1981. – 42 cm
Uwagi: Druk

C 4003 IV
1981, nr 1, 3-4, 7-14, 16-31
 DO GÓRY   ID: 47113   A: ms          SOLIDAR

13.
Solidarność Rzeszowska : [jednodniówka] / [S. Alot et al]. – Rzeszów : [Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność"], 1989. – 29 cm

C 2030 III
1989, VII
 DO GÓRY   ID: 35633   A: ku          SOLIDAR

14.
Solidarność Szczecińska. – Szczecin : NSZZ "S", 1989. – 42 cm
Uwagi: w winietce: d. Jedność (por. C 4006 IV - ost. numer przed stanem wojennym: 49/67). - Od 1990, nr 17(93) tyt.: Solidarność Szczecińska '80

C 4046 IV
1989, nr 5(72)
1990, nr 21 (97), 36(112), 38(114)
 DO GÓRY   ID: 26397   A: pl         

15.
Solidarność Wiejska : jednodniówka NSZZ Rolników Indywidualnych - WKZ w Krakowie / zespół red.: Ryszard Dzieszyński [et al.]. – Kraków : NSZZ Rolników Indywidualnych - WKZ, [1981]. – 47 cm

C 4010 IV
1981, [b. nr]
 DO GÓRY   ID: 47123   A: ms          SOLIDAR

16.
Solidarność Ziemi Łódzkiej : tygodnik / red. nacz. Stefan Myszkiewicz-Niesiołowski. – 1980, nr 1. – Łódź : Zarząd Regionu NSZZ "S", 1980. – 42 cm

C 4008 IV
1980, nr 1
1981, nr 3
 DO GÓRY   ID: 47120   A: ms          SOLIDAR

17.
Tygodnik Solidarność : pismo NSZZ "Solidarność" / Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" ; red. nacz. Tadeusz Mazowiecki. – 1981, nr 1-37. – Warszawa : KKP NSZZ "Solidarność", 1981. – 49 cm
Uwagi: ISSN 0208-8045. - Druk. - Faksymile: 1981, nr 1-37 zob. DVD1 9, DVD1 35. - 1989 zob. sygn.: C 5002 V. - Od 1989, nr 20(57) zob. sygn.: C 4002 IV. - Od 2002, nr 35(728) zob. sygn.: C 2036 III

C 5006 V
1981, nr 1-37
 DO GÓRY   ID: 47106   A: ms          SOLIDAR

WSTECZ


   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm