L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Zwarte


1.
Album Legionów Polskich : z. 1. – [b.m] : nakł. Wydawnictwa "Nowości Illustrowanych", [ok. 1916]. – [32] s., il ; 23x31 cm

ZS 2014 III (2040)
 DO GÓRY   ID: 35941   A: ms         

2.
Album Legionów Polskich : z. 2 / [fot. T. Langier et al.]. – Kraków : nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916. – [2] s., [15] k., il. ; 21x29 cm

ZS 2012 III (2040)
 DO GÓRY   ID: 35939   A: ms         

3.
Album rycin do dzieła M. W. Berga "Zapiski o powstaniu polskim 1863 r." : portrety i sceny z czasów powstania 1863 r / [M. W. Berg]. – Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1900. – [3] s. ; 47 ryc. ; 21 cm

ZS 1091 II (1379)
 DO GÓRY   ID: 35817   A: ms         

4.
Bakunin Mihail Aleksandrovič
"Do Polski, Rosyi i Słowian!..." / M. A. Bakunin ; tł. i przedm. zaopatrzył W. Ko-c. – Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1905. – 45 s. ; 20 cm

ZS 1054 II (1024)
 DO GÓRY   ID: 35775   A: ms         

5.
Bitwa pod Racławicami dnia 4 kwietnia 1794 / malowali W. Kossak i Jan Styka. – Lwów : nakł. Księgarni Jakubowskiego i Zadurowicza, 1894. – 16 s., [8] k., il. ; 16x23 cm

ZS 57 I (2040)
 DO GÓRY   ID: 35946   A: ms         

6.
Dąbrowski Józef
Rok 1863 / J. Grabiec [pseud.]. – Poznań : nakł. Zdzisława Rzepeckiego, 1913. – [6], 464 s. ; 25 cm

ZS 1098 II
 DO GÓRY   ID: 35877   A: ms         

7.
Instrukcja dla Służby Sanitarnej : Legiony Polskie. – Kraków : Nakładem N.K.N., 1914. – 24 s. ; 15 cm

ZS 61 I (1614)
 DO GÓRY   ID: 44117   A: ms         

8.
Jadwiga z Łobzowa
Poszedł dalej... : obrazek ręką matki pisany / Jadwiga z Łobzowa. – Kraków : nakł. autorki, 1916. – 156 s., 18 cm
Uwagi: L.p. 65 tomik biblioteczki Jadwigi z Łobzowa 180 tysiąc

ZS 58 I (2040)
 DO GÓRY   ID: 35947   A: ms         

9.
Kaden-Bandrowski Juliusz
Bitwa pod Konarami / Juliusz Kaden-Bandrowski. – Kraków : Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1915. – 80, [3] s. ; 21 cm

ZS 1090 II (1593)
 DO GÓRY   ID: 35816   A: ms         

10.
Kilka słów oświetlających przyczynę klęski 1863 roku / przez X.Y.Z [krypt.]. – Kraków : Z. Czaczka, 1899. – 36 s. ; 22 cm

ZS 1051 II
 DO GÓRY   ID: 35770   A: ms         

11.
Kim jesteś? : Litwinem czy Polakiem? / z litewskiego przełożył i uzup. Wajdelota [pseud.]. – Wilno : Druk Marcina Kuchty, 1911. – 32 s. ; 17,5 cm

ZS 6 I (1024)
 DO GÓRY   ID: 26376   A: ar         

12.
Legionista polski : 16. VIII 1914 : kalendarzyk na rok 1915. – Kraków : Wydawnictwo i nakł. J. Dziubanowskiego, 1914. – [40] s. ; 11 cm

ZS 14 I
 DO GÓRY   ID: 26400   A: ar         

13.
Legiony na polu walki : działania pierwszego pułku legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku : relacje uczestników / zebrał i wstępem zaopatrzył Wacław Tokarz. – Piotrków : DW NKN, 1916. – 235, [3] : il., plany ; 21 cm

ZS 13 I
 DO GÓRY   ID: 32526   A: ar         

14.
Legiony Polskie 16 sierpnia 1914 - 16 sierpnia 1915 : (dokumenty). – Piotrków : Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego, 1915. – 119, [3] s. ; 24 cm

ZS 1026 II (1007)
 DO GÓRY   ID: 35745   A: ms         

15.
Legiony w Karpatach w 40 obrazach / [rys. Franciszek Zajchowski]. – Lwów : [b.w., ok. 1916]. – [1] k., [40] k., il. ; 23 x 30 cm

ZS 2011 III (2040)
 DO GÓRY   ID: 35938   A: ms         

16.
Libański Edmund
W katordze : jeden akt martyrologii / przez Edmunda Libańskiego. – Lwów : Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego ; New York - Polish Book Importing Co. Inc., 1912. – 27 s. ; 18 cm. – (Teatr dla Wszystkich ; nr 104)

ZS 5 I (1024)
 DO GÓRY   ID: 26377   A: ar         

17.
Mondalski Wiktor
Ostojacy / Wiktor Mondalski. – Lwów : Nakładem Księgarni Gubrynowicza i syna, 1916. – 123, [5] s. ; 15 cm

ZS 60 I (1614)
 DO GÓRY   ID: 44116   A: ms         

18.
Opałek Mieczysław
Pamiątki polskie 1914-1915 : zeszyt drugi : odznaki, medale, plakiety, pierścionki / Mieczysław Opałek. – Kraków : Druk W. L. Anczyca i sp., 1916. – 27 s. ; 17 cm

ZS 12 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 26361   A: ar         

19.
Opałek Mieczysław
W dworku na Litwie : z lat dziecinnych Józefa Piłsudskiego / Mieczysław Opałek. – Kraków : Drukarnia Ludowa, 1917. – 31 s. ; 26 cm

Z 1018 II (1024)
 DO GÓRY   ID: 35737   A: ms         

20.
Pamiętniki Józefa Wybickiego Senatora Wojewody Królestwa Polskiego : cz. 2 / z przedm. Henryka Mościckiego. – Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolff ; G. Gebethner, 1905. – 134 s. ; 18 cm

ZS 19 I (1978/164)
 DO GÓRY   ID: 35828   A: ms         

21.
Program Szkół Wojskowych Związków Strzeleckich. – Kraków : Związki Strzeleckie, 1913. – 46 s. ; 23 cm

ZS 1053 II (844)
 DO GÓRY   ID: 35774   A: ms         

22.
Rostworowski Stanisław
Szablą i piórem / Stanisław Rostworowski. – Kraków : Centralne Biuro Wydawnictw N. K. N., 1916. – 146, [1] s. ; 21 cm

ZS 1101 II
 DO GÓRY   ID: 35944   A: ms         

23.
Sprawa kroźańska : z aktów urzędowych, tudzież sprawozdań i mów adwokatów rosyjskich spisana. – Lwów : nakł. Gazety Narodowej, 1895. – 115 s. ; 20 cm

ZS 1055 II
 DO GÓRY   ID: 35776   A: ms         

24.
Strokowa Jadwiga
Kto idzie?! ; Tobie Polsko!! : dwa obrazki sceniczne na tle walki Legionów / skreśliła Jadwiga z Łobzowa [pseud.]. – Kraków : nakł. autorki, 1916 (Krak. Drukarnia Narodowa). – [2], 15-54, [2] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Jadwigi z Łobzowa ; t. 70)

ZS 11 I (1024)
 DO GÓRY   ID: 19860   A: pl         

25.
Tajne instrukcye dla Czertkowa. – Lwów : "Drukarnia Udziałowa", 1902. – 32 s. ; 22 cm
Uwagi: odb. z "Przedświtu"

ZS 1052 II
 DO GÓRY   ID: 35773   A: ms         

26.
Tarcze Legionów 1914-1917 / [oprac. i przedmową zaopatrzył Mieczysław Opałek]. – Kraków : Departament Organizacyjny N. K. N. ; Centralne Biuro Wydawnictw N.K. N.. – 74, s. ; 25 cm

ZS 1027 II (1024)
 DO GÓRY   ID: 35746   A: ms         

27.
Tempka Nowakowski Zygmunt
Wymarsz : nowela / Zygmunt Tempka Nowakowski. – Kraków : nakł. Centralnego Biura N. K. N., 1917. – 106 s. ; 21 cm

ZS 1100 II
 DO GÓRY   ID: 35943   A: ms         

28.
W obcym kraju... : wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku. 1920-1922 / pod redakcją Sebastiana Rosenbauma. – Katowice : IPN Oddział w Katowicach ; Muzeum Śląskie w Katowicach, 2011. – 400 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-8362593-09-8

Czyt. IPN E.A. K 11
 DO GÓRY   ID: 55163   A: gm         

29.
Z bojów Brygady Piłsudskiego. – Kraków : M. Baranowski, 1915. – 79, [2] s. ; 24 cm

ZS 1003 (1422)
 DO GÓRY   ID: 35722   A: ms         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm