L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 51


1.
Ciesielska Danuta
Przedwyborcze lekcje w "Solidarności" / Danuta Ciesielska. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 93 (13 V). – s. 5
Uwagi: art. - Dotyczy przygotowywanych wyborów do władz NSZZ "Solidarność"

W 0001 III
 DO GÓRY   ID: 47076   A: ar          SOLIDAR

2.
(zb)
Spotkanie przedstawicieli "Solidarności" z kierownictwem MO i prokuratury w Toruniu / (zb). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 93 (13 V).
Uwagi: inf. - Wymiana poglądów na kilka tematów, m.in. na temat spraw represjonowanych za przekonania polityczne.

W 0002 III
 DO GÓRY   ID: 47083   A: ar          SOLIDAR

3.
(r)
O wyborach w "Solidarności" / (r). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 93 (13 V).
Uwagi: inf. - Dotyczy plenarnego zebrania toruńskiego MKZ w sprawie wyborów do władz regionu (15.bm.) oraz plenarnego posiedzenia MKZ-u w Grudziądzu (14.bm.).

W 0003 III
 DO GÓRY   ID: 47087   A: ar          SOLIDAR

4.
(zb)
Za rąbankę-najwyżej 150 zł. : przeciwko spekulantom / (zb). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 88 (6 V).
Uwagi: inf. - Dotyczy spodziewanej uchwały toruńskiego MKZ i ZW NSZZRI "Solidarność" odnośnie cen mięsa.

W 0004 III
 DO GÓRY   ID: 47088   A: ar          SOLIDAR

5.
Będkowski Leszek
Teraz wybory : artykuł dyskusyjny z "Życia Warszawy" (27 IV 1981) / Leszek Będkowski . – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 88 (6 V).
Uwagi: art. - Dotyczy potrzeby stworzenia spójnego programu działania NSZZ "Solidarność"

W 0005 III
 DO GÓRY   ID: 47092   A: ar          SOLIDAR

6.
Dziś-plenum MKZ. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 87 (5 V).
Uwagi: inf. - Dotyczy toruńskiego, plenarnego posiedzenia MKZ NSZZ "Solidarność" poświęconego sprawom związanym z wyborami (5 V).

W 0006 III
 DO GÓRY   ID: 47093   A: ar          SOLIDAR

7.
Świątek Stanisław
Elekcja Magnificencji / Stanisław Świątek. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 84 (3 V).
Uwagi: art. - Dotyczy organizacji wyborów rektora na UMK w Toruniu.

W 0007 III
 DO GÓRY   ID: 47094   A: ar          SOLIDAR

8.
Szczepkowski Andrzej, Henkel Barbara [rozm.]
Zagrożona jest sława ojczystej mowy / Andrzej Szczepkowski, Barbara Henkel Barbara [rozm.]. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 84 (3 V).
Uwagi: wyw. - Dotyczy rozmowy o sile i słabości teatru 1981 roku.

W 0008 III
 DO GÓRY   ID: 47095   A: ar          SOLIDAR

9.
(zb)
Gdzie są części zamienne? / (zb). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 84 (3 V).
Uwagi: inf. - Dotyczy projektowanej, ogólnopolskiej narady w Toruniu odnośnie kwestii zwiększenia dostaw części zamiennych maszyn kolejowych oraz poprawy warunków pracy kolejarzy.

W 0009 III
 DO GÓRY   ID: 47096   A: ar          SOLIDAR

10.
Pawłowski Krzysztof
Na marginesie / Krzysztof Pawłowski. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 88 (6 V).
Uwagi: art. - Dotyczy aktywności, powstałych po "Sierpniu" toruńskich inicjatyw ruchów poziomych w partii.

W 0010 III
 DO GÓRY   ID: 47097   A: ar          SOLIDAR

11.
Kuczyńska Lena, Łuczak Przemysław [rozm.]
Opinie członków "Solidarności" podstawą działania związku. / Lena Kuczyńska, Przemysław Łuczak [rozm.]. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 82 (29 IV)
Uwagi: wyw. - Dotyczy Ośrodków Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ "Solidarność" powołanych w Toruńskiem.

W 0011 III
 DO GÓRY   ID: 47098   A: ar          SOLIDAR

12.
Położyć kres spekulacji. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 84 (3 V).
Uwagi: inf. - Dotyczy decyzji NSZZRI "Solidarność" z woj. toruńskiego o ustaleniu górnych granic cen na mięso oferowane na wolnym rynku.

W 0012 III
 DO GÓRY   ID: 47099   A: ar          SOLIDAR

13.
(r)
Przed świętami 1 i 3 Maja / (r). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 81 (28 IV).
Uwagi: inf. - Dotyczy organizacji koncertów, odczytów i spotkań z historykami itp. z okazji świąt 1 i 3 Maja.

W 0013 III
 DO GÓRY   ID: 47100   A: ar          SOLIDAR

14.
Słocińska Teresa
Utracił zaufanie wyborców... / Teresa Słocińska. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 77 (22 IV).
Uwagi: art. - Dotyczy rozmów, w woj. toruńskim, na temat odebrania B. Kapitanowi, posłowi na Sejm i I sekretarzowi KW PZPR mandatu poselskiego na skutek utraty zaufania wyborców.

W 0014 III
 DO GÓRY   ID: 47102   A: ar          SOLIDAR

15.
Świątek Stanisław
Co wolno Wałęsie? / Stanisław Świątek. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 77 (22 IV).. – s. 3
Uwagi: art. - Dotyczy pytania czy udało się przeciwnikom "Solidarności" oddzielić Wałęsę od części regionalnych przywódców-radykałów?

W 0015 III
 DO GÓRY   ID: 47104   A: ar          SOLIDAR

16.
Ciesielska Danuta
Mówią rolnicy indywidualni: co nas gnębi? co chcemy osiągnąć? / Danuta Ciesielska. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 74 (15 IV).
Uwagi: art. - Dotyczy rozmów z przedstawicielami rolników indywidualnych w woj. toruńskim na temat rozwiązywania trudnych problemów rolniczych.

W 0016 III
 DO GÓRY   ID: 47129   A: ku          SOLIDAR

17.
Świątek Stanisław
Władza musi dać dowody, że szanuje chłopów. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 74 (15 IV).
Uwagi: art. - Dotyczy pytań w sprawie niejasności związanych z podpisanym 30 marca porozumieniem władzy z KKP i NZZZRI "Solidarność" między innymi w kwestiach rolniczych.

W 0017 III
 DO GÓRY   ID: 47133   A: ku          SOLIDAR

18.
Świątek Stanisław
Odkładając strajk na bok / Stanisław Świątek. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 71 (12 IV). – s. 3-4
Uwagi: art.- Dotyczy atmosfery wokół IX Plenum KC PZPR (30 marca 1981)), negocjacji ekip Rakowskiego i Wałęsy i ewentualnego strajku "Solidarności"

W 0019 III
 DO GÓRY   ID: 47137   A: ku          SOLIDAR

19.
Podpisanie porozumienia w Bydgoszczy i zakończenie strajków okupacyjnych rolników . – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 76 921 IV). – s. 1-2
Uwagi: art. - Dotyczy finału podpisanych porozumień i korzyści z nich płynących.

W 0019 III
 DO GÓRY   ID: 47138   A: ku          SOLIDAR

20.
J.O.
Chcemy przewodzić odnowie społecznej : przedzjazdowe Forum Porozumienia Partyjnego / J.O.. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 75 (16 IV). – s. 1-2
Uwagi: art. - Dotyczy spotkania przedstawicieli oddolnych zespołów porozumienia partyjnego i próby stworzenia forum dyskusji o formach działalności istniejących w kraju struktur komunikacji poziomej.

W 0020 III
 DO GÓRY   ID: 47139   A: ku          SOLIDAR

21.
Dąbrowski Włodzimierz
Nie chcą mięsa / Włodzimierz Dąbrowski. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 77 (22 IV). – (Wyjaśnienia instytucji)
Uwagi: art. - Dotyczy oferty Komisji MKS dotyczącej zakupu 6 ton mięsa wieprzowego, po cenach skalkulowanych przez "Solidarność" w celu poprawy wyżywienia chorych w szpitalach, dzieci w żłobkach, pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

W 0021 III
 DO GÓRY   ID: 47140   A: ku          SOLIDAR

22.
Rozmowy ze strajkującymi rolnikami w Bydgoszczy : Min. St[anisław] Ciosek: Wasz związek zostanie zarezerwowany. Strajk solidarnościowy w Inowrocławiu.. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 75 (20 IV). – s. 1-2
Uwagi: art. - Dotyczy okoliczności zarejestrowania NSZZRI "Solidarność" i rozpoczętego strajku w Inowrocławiu.

W 0021 III
 DO GÓRY   ID: 47142   A: ku          SOLIDAR

23.
Kuczyński Waldemar
Udział "Solidarności"-szansą wyjścia z kryzysu : (fragment artykułu z "Tygodnika Solidarność" nr 1) / Waldemar Kuczyński. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 74 (15 IV)
Uwagi: art. - Dotyczy planu operacyjnego działalności "Solidarności" jako obrońcy interesów pracowniczych i jej roli w stworzeniu reformy gospodarczej oraz demokratyzacji struktur państwowych.

W 0023 III
 DO GÓRY   ID: 47143   A: ku          SOLIDAR

24.
Kurecki Witold
Wiosenne porządki : z bocznej trybuny / Witold Kurecki. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 74 (15 IV)
Uwagi: art. - Dotyczy meczu żużlowego na stadionie Apatora w Toruniu i żużlowej sekcji oraz klubów, a także m. in. informacji o projekcie "Solidarności" związanym z jego wiosennym uporządkowaniem.

W 0024 III
 DO GÓRY   ID: 47144   A: ku          SOLIDAR

25.
Komunikaty. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 77 (22 IV)
Uwagi: inf. - Dotyczy kolejnego spotkania Wszechnicy Związkowej NSZZ "Solidarność" w Toruniu (24 IV) na temat:"Prawda i kłamstwo w życiu publicznym", pod red. Piotra Wierzbickiego.

W 0025 III
 DO GÓRY   ID: 47147   A: ku          SOLIDAR

26.
T.S.
Działalność posłów ziemi toruńskiej / S.T.. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 82 (29 IV). – s. 1, 3
Uwagi: art. - Dotyczy prac poselskich m.in. w sprawie budowy szpitali i ciepłowni w Toruniu i Grudziądzu.

W 0026 III
 DO GÓRY   ID: 47150   A: ku          SOLIDAR

27.
(j), Kornalewski Janusz
Wybory w grudziądzkiej "Solidarności" / (j), Janusz Kornalewski. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 81 (28 IV). – s. 1-2
Uwagi: inf. - Dotyczy przebiegu kampanii wyborczej w ogniwach NSZZ "Solidarność" w rejonie grudziądzkim, o której informuje Janusz Kornalewski, przewodniczący OKW przy MKZ w Grudziądzu.

W 0027 III
 DO GÓRY   ID: 47152   A: ku          SOLIDAR

28.
(r)
Dokąd pójść? : wystawy, odczyty, spotkania / (r). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 71 (12 IV)
Uwagi: inf. - Dotyczy m.in. spotkania organizowanego przez NSZZ "Solidarność" przy PAX-ie na temat:"Wnioski z kryzysu marcowego 1981" (13 bm.)

W 0028 III
 DO GÓRY   ID: 47154   A: ku          SOLIDAR

29.
Komunikaty. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, br 72 (13 IV).
Uwagi: inf. - Informuje o adresie Związku Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w Toruniu.

W 0029 III
 DO GÓRY   ID: 47155   A: ku          SOLIDAR

30.
Mierzejewski Grzegorz
Szkoła musi być dla dzieci / Grzegorz Mierzejewski. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 69 (8 IV)
Uwagi: art. - Dotyczy współczesnej szkoły, roli nauczyciela, podmiotowej roli ucznia, współczesnych wartości podawanych przez szkołę, nałożenia obowiązku przestrzegania i wypełniania m.in. "Protokołu ustaleń z dn. 17 listopada 1980 roku (podpisanego w Gdańsku).

W 0030 III
 DO GÓRY   ID: 47156   A: ku          SOLIDAR

31.
Morawski Kazimierz, Laskowska Wiesława [rozm.]
Kryzys pod sejmowym nadzorem / Kazimierz Morawski, Wiesława Laskowska [rozm.]. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 67 (6 IV)
Uwagi: wyw. - Dotyczy rozmowy z posłem Kazimierzem Morawskim, przewodniczącym Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, członkiem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do kontroli realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia.

W 0031 III
 DO GÓRY   ID: 47161   A: kb          SOLIDAR

32.
Mierzejewski Grzegorz
Czy będzie pożar? / Grzegorz Mierzejewski . – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 66 (3-5 IV)
Uwagi: art. - Dotyczy wymagań nowych związków w konflikcie między starą radą zakładową i dyrekcją a pracownikami w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

W 0032 III
 DO GÓRY   ID: 47162   A: kb          SOLIDAR

33.
Kossecki Józef, Henkel Barbara [rozm.]
Od czego zależy przyszłość Polski? : moralność i życie publiczne / Józef Kossecki, Barbara Henkel [rozm.]. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 66 (3-5 IV)
Uwagi: art. - Dotyczy rozmowy na temat etyki i odpowiedzialności zawodowej kadr kierowniczych.

W 0033 III
 DO GÓRY   ID: 47164   A: kb          SOLIDAR

34.
(zb)
Spokojny przebieg strajku ostrzegawczego / (zb). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 62 (30 III). – s. 1, 5
Uwagi: inf. - Dotyczy strajku ostrzegawczego NSZZ "Solidarność" w zakładach pracy regionu toruńskiego z dnia 27 marca, w Toruniu stanęły na 4 godziny: "Metalchem", "Apator", "Metron", "Elana".

W 0034 III
 DO GÓRY   ID: 47166   A: kb          SOLIDAR

35.
W imię społecznego pokoju. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 62 (30 III). – s. 1, 4
Uwagi: art. - Dotyczy zebrań, akcji, spotkań różnych organizacji partyjnych, związkowych i stowarzyszeń żądających wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zajść w Bydgoszczy w dniu 19 bm. jak też ukarania winnych.

W 0035 III
 DO GÓRY   ID: 47170   A: kb          SOLIDAR

36.
O co chodzi strajkującym rolnikom?. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 69 (8 IV). – s. 3
Uwagi: art. - Dotyczy strajku okupacyjnego rolników w budynku WK ZSL w Bydgoszczy i negocjacji pakietu postulatów ujętych w 6 punktach przedstawionych przez Romana Bartoszcze zespołowi ministra Kacały.

W 0036 III
 DO GÓRY   ID: 47171   A: kb          SOLIDAR

37.
Ostrowska Ewa
Płatne urlopy na wychowanie dziecka-w opinii społecznej / Ewa Ostrowska. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 69 (8 IV)
Uwagi: art. - Dotyczy dyskusji nad projektem proponowanym przez Radę ds Rodziny, aby pozostawić rodzicom prawo decyzji, które z nich weźmie urlop na wychowanie dziecka.

W 0037 III
 DO GÓRY   ID: 47173   A: kb          SOLIDAR

38.
(r)
Majowe święta w Toruniu i Grudziądzu / (r). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 84 (1-3 V)
Uwagi: inf. - Dotyczy informacji o tradycyjnych obchodach pierwszomajowego święta i święta 3 Maja, o pochodach, akademiach i wieczornicach z tej okazji.

W 0038 III
 DO GÓRY   ID: 47177   A: kb          SOLIDAR

39.
"Solidarność" w Toruniu i Grudziądzu o obchodach 1 Maja. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 77 (22 IV)
Uwagi: inf. - Dotyczy stanowiska i komunikatu MKZ NSZZ "Solidarność" w Toruniu, który pozostawia wszystkim komisjom "S" całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji odnośnie obchodów 1 Maja.

W 0039 III
 DO GÓRY   ID: 47180   A: kb          SOLIDAR

40.
(r)
W skrócie / (r). – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 85 (4 V)
Uwagi: inf. - Dotyczy plenarnego posiedzenia MKZ NSZZ "Solidarność" w toruńskim kinie "Echo" nt. wyborów (5 V).

W 0040 III
 DO GÓRY   ID: 47181   A: kb          SOLIDAR

41.
Czytelnicy wybrali laureatów "Złotych Karet" : VI plebiscyt teatralny-zakończony. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 60 (26 IX)
Uwagi: art. - Dotyczy m.in. informacji o członku komisji plebiscytu Bronisławie Lewandowskim, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

W 0041 III
 DO GÓRY   ID: 47182   A: kb          SOLIDAR

42.
Apele o rozwagę i rozsądek polityczny : uchwały i rezolucje z Toruńskiego. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 60 (26 III)
Uwagi: inf.- Dotyczy rezolucji i uchwał załóg przedsiębiorstw toruńskich domagających się wyjaśnienia przyczyn i przebiegu wydarzeń bydgoskich.

W 0042 III
 DO GÓRY   ID: 47203   A: kb          SOLIDAR

43.
Komunikat "Solidarności". – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981
Uwagi: inf. - Dotyczy skradzionego samochodu "Nysa" spod siedziby NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy w którym mieściły się cegiełki na budowę Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 r.

W 0043 III
 DO GÓRY   ID: 47183   A: kb          SOLIDAR

44.
Jaglińska Anna
Solidarni wspólnotą serc / Anna Jaglińska. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1980, nr 272 (17 XII)
Uwagi: art. - Dotyczy rozważania czym jest "Solidarność"?

W 0044 III
 DO GÓRY   ID: 47184   A: kb          SOLIDAR

45.
W skrócie. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1980, nr 271 (16 XII)
Uwagi: inf. - Dotyczy przekazania przez MKZ NSZZ "Solidarność" w Gołubiu-Dobrzyniu dobrowolnych składek na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.

W 0045 III
 DO GÓRY   ID: 47185   A: kb          SOLIDAR

46.
Uszanujmy każdą kromkę chleba!. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1980, nr 272 (17 XII)
Uwagi: inf. - Dotyczy apelu w sprawie oszczędzania chleba wystosowanego przez KK Piekarzy i Ciastkarzy NSZZ "Solidarność" obradującego we Wrocławiu.

W 0046 III
 DO GÓRY   ID: 47186   A: kb          SOLIDAR

47.
Świątek Stanisław
W sprawie "Klapy Wałęsy" : echa naszych publikacji / Stanisław Świątek. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1980, nr 273 (18 XII)
Uwagi: art. - Dotyczy niezgody i oburzenia nt. artykułu red. Stanisława Świątka z dn. 10 XII br. pt. "Klapa Wałęsy".

W 0047 III
 DO GÓRY   ID: 47187   A: kb          SOLIDAR

48.
(j.g.)
Rozmowa z prokuratorem wojewódzkim Janem Poznyszem w sprawie uchwały MKZ NSZZ "Solidarność" / (j.g.). – Gazeta Olsztyńska AB : 1981 (9 I)
Uwagi: wyw. - Dotyczy uchwały MKZ o łamaniu prawa i norm sprawiedliwości społecznej.

W 0048 III
 DO GÓRY   ID: 47188   A: kb          SOLIDAR

49.
Stanowisko społeczeństwa toruńskiego wobec wydarzeń bydgoskich. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 59 (25 III). – s. 1, 3
Uwagi: art. - Dotyczy pogotowia strajkowego i akcji strajkowych w Toruniu oraz Grudziądzu i innych miejscowościach regionu, a także rezolucji i uchwał w tej sprawie wpływających do redakcji "Nowości".

W 0049 III
 DO GÓRY   ID: 47205   A: kb          SOLIDAR

50.
Juchniewicz Zbigniew, Langowski Marek
W atmosferze oczekiwania : (korespondencja własna "Nowości") / Zbigniew Juchniewicz, Marek Langowski. – Nowości : dziennik toruński (Toruń) 1981, nr 60 (26 III). – s. 1-2
Uwagi: art. - Dotyczy atmosfery niepokoju i podniecenia po wydarzeniach bydgoskich i specjalnego komunikatu Krajowego Komitetu Strajkowego w sprawie odpowiedzialności i spokoju do czasu rozpoczęcia strajku ostrzegawczego 27 marca br.

W 0050 III
 DO GÓRY   ID: 47207   A: kb          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm