L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Konspiracyjne \ Ciągłe


1.
Biuletyn Informacyjny . – 1945, 6 II. – [Jarosław? : s.n.], 1945. – 30 cm
Uwagi: powiel. - Kser. ze zbiorów A. Zagórskiego [Choj., 30 ; JB]

CDCN, K 101_012 III
1945, 6 II
 DO GÓRY   ID: 12313   A:          

2.
Biuletyn Informacyjny / [WiN]. – 1947, nr 10 . – [B.m., b.w.], 1947 . – 30 cm
Uwagi: Mies. - Powiel. - Z WUSW Kraków. - Wyd. WiN Kraków
[Choj.26 ; JB]

A 418573 III Rara
1947, nr 10(IV)
 DO GÓRY   ID: 12314   A:          

3.
Biuletyn Wewnętrzny Kresowiaków / [Wyd. Komitet Ziem Wschodnich]. – R.1: 1945, nr 1 (XI) - R.1[!]: 1946, nr 4/5 (II-III) . – [B. m. : b. w.], 1945. – 30 cm
Uwagi: wyd. Komitet Ziem Wschodnich, Kraków?, Zabrze? (Choj. 49). - Red. Kazimierz Próchnik (areszt. 22 V 1946, skazany na 10 lat), Zbigniew Nowosad "Pękala", Konrad Sura. - Nr 2/3: (XII 1945/I 1946). - Od nr 4/5 (II/III 1946) tyt.: Biuletyn Kresowy. - Powiel. - Ostatni nr 6 (IV 1946), zob. "Szaniec Chrobrego" R. 13: 1996, nr 18. - Kow. z.1, s. 305

BJ 412962 III Rara
R.1: 1945, nr 1
R.1[!]: 1946, nr 2/3-4/5
 DO GÓRY   ID: 12315   A:          

4.
Centralny Biuletyn Wewnętrzny / [Stronnictwo Narodowe] . – 1: 1945, nr 1 - 2: 1946, nr 6/21 . – [B.m. : b.w.], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Dwutyg. - Maszyn. - Powiel (nr 6 z 1946). - Wyd. SN, Warszawa. - Dod. do nr 3(18) z 1 II 1946: Historyczna debata. - Dod. do nr 6(21) z 15 III: Przegląd Prasy Zagranicznej C.B.W. - Ostatni znany nr 10(25) z 15 V 1946. - Nr 7(22) i 8(23) z 1946 r.: kserokopie: zob. akc. CDCN 2388, t. 18-19. - [Choj. 56 ; Informator..., s. 158 ; JB]

413025 III Rara
1: 1945, nr 1(20 V)-15(15 XII)
2: 1946, nr 3/18(1 II) + dod., 4/19(15 II), 6/21(15 III) + dod., 7(22)-8(23)
 DO GÓRY   ID: 12316   A:          

5.
Głos Jedności Polskiej / [Komenda Okręgu NZW Rzeszów?]. – 2: 1946, nr 15 (15 VII). – [S.l. : s.n.], 1946. – 30 cm
Uwagi: powiel. - Organ Komendy Okręgu NZW Rzeszów?. - Wyd. SN Leżajsk?. - Por. "Szczerbiec", V, 1994, nr 6, s. 6. - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego. - Ostatni znany nr 2/144 (1 II 1947) [Żebrowski ; Choj., 102 ; JB]

CDCN, K 101_014 III
R. 2: 1946, nr 15
 DO GÓRY   ID: 12320   A:          

6.
Głos Prawdy Polskiej. – 1945, 24 VI. – [S.l. : s.n.], 1945. – 30 cm
Uwagi: powiel. - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego. - WiN lub SN/NZW Rzeszów/ okolice Tarnowa. - Red. "Bojar". - Ostatni znany nr z 29 VII 1945
[Żebrowski ; Choj.,114 ; JB]

K 101_003 III
1945, 24 VI
 DO GÓRY   ID: 12321   A:          

7.
Głos z Nad Narwi : organ narodowy KO [Komendy Okręgu] "Chrobry" / [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe?]. – R. 4: 1945, nr 3 (15 XI) - 1945, nr 4 (23 XI). – [S.l. : NZW], 1945. – 30 cm
Uwagi: powiel. - NZW Białystok, powiat Łomża. - Ostatni znany nr 6 (16 III 1947). - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego [Żebrowski ; Choj., 121 ; JB]

CDCN, K 101_015 III
R. 4: 1945, nr 3-4
 DO GÓRY   ID: 12324   A:          

8.
Głos z Podziemia : organ NZW / Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. – R. 1: 1947, 21 XII - R. 2: 1948, 25 IV. – [S.l. : NZW], 1947
Uwagi: powiel. - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego. - Białostockie (Żebrowski ; Choj. 123 ; JB)

CDCN, K 101_018 III
R. 1: 1947, 21 XII
R. 2: 1948, 25 IV
 DO GÓRY   ID: 12323   A:          

9.
Honor i Ojczyzna / [WiN] . – 1: 1946, nr 6 . – Warszawa : [b. w.], 1946 . – 21 cm
Uwagi: Red. Kazimierz Czarnocki "Kazik", Stanisław Sędziak - Druk. - Ostatni znany nr 25[!]z 1 I 1947. - J. Golec rozróżnia dwa pisma o tym tytule. - Motto: Nasz cel: Polska wolna i niezawisła! + znak Polski Walczącej. - Nr 7-8: fotokopia, zob. BJ, Oddz. Rkp., przyb. 109/08. - Choj.127 ; ZH WiN, 1992, nr 2, s. 16 i 1995,nr 6, s. 233 ; Gol. ; JB

415463 II Rara
1: 1946, nr 6(VI)-8(VIII)
 DO GÓRY   ID: 12325   A:          

10.
Jedność / [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe?]. – 1: 1945, nr 25 (15 VI) - 1945, nr 29 (13 VII). – [S.l. : NZW?], 1945. – 22 cm
Uwagi: Organ Komendy Powiatowej Bielsk Podlaski NSZ/NZW? - Motto: Siła w jedności wpisane w godło Polski. - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego [Żebrowski ; Choj. 149 ; JB , zob. syg. 412250 IV i A 409221 IV]

K 101_010 III
1: 1945, nr 25, 29
 DO GÓRY   ID: 12328   A:          

11.
Ku Wolności / [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe]. – 1946, nr 11 (XI). – W Polsce : [NZW], 1946 . – 30 cm
Uwagi: kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego. - Pismo Inspektoratu II NZW Okręg Rzeszów, powiat Przeworsk, Łańcut, Nisko (Żebrowski). - Wyd. Okręg Rzeszowski WiN Kraków (Choj. 183). - Red. Tadeusz Pleśniak "Gad", Ludwik Marszałek. - Ostatni znany nr 13/14 (I/II 1947) [Żebrowski ; Choj.183 ; JB]

K 101_002 III
1946, nr 11
 DO GÓRY   ID: 12330   A:          

12.
Na Posterunku / [Armia Krajowa] . – 4: 1944, nr 108 (5 VIII) - 119 (18 XI). – [B.m.], 1944 . – 30 cm ; 21 cm
Uwagi: kontynuacja pisma ukazującego się pod okupacją niemiecką. - Druk (kserokopia ze zbiorów A. Zagórskiego). - Pismo Inspektoratu Rzeszowskiego AK. - Nr 108 (5 VIII 1944) podtyt.: biuletyn informacyjny AK. - Miejsce wyd. Chmielnik pod Rzeszowem. - Red. Ludwik Naleziński "Ryś", "Leszek", Jan Bałda "Piotr", Czesław Naleziński "Arsen". - Współpr. Ludwik Bałda, Zdzisław i Zbigniew Krygowscy, bracia Pajdowie. - Por. Z.Sokół, op cit., s. 227-228. - Choj. 205. - Por. L. Naleziński, op. cit., s. 63

BJ 412778 III Rara
4: 1944, nr 108, 115-117, 119
 DO GÓRY   ID: 12336   A:          

13.
Najnowsze Wiadomości. – 1945, 1 IV. – [S.l. : s.n.], 1945
Uwagi: Powiel. - Rzeszowskie?. - Prawd. kont. tyt. Wiadomości Bieżące. - Kser. ze zbiorów A. Zagórskiego [Choj., 215 ; JB]

CDCN, K 101_011 III
1945, 1 IV
 DO GÓRY   ID: 12337   A:          

14.
Naród w Walce / [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe?]. – 1947, nr 3 (1 IV). – [S.l. : s.n.], 1947. – 30 cm
Uwagi: powiel. - Kontynuacja pisma ukazującego się pod okupacją niemiecką. - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego. - Czasopismo wyd. przez Komendy Powiatową Grajewo, Okręg Białystok NZW?. - Być może tożsame z pismem Okręgu NZW Olsztyn
[Żebrowski ; Choj., 224 ; JB]

K 101_004
R. 8: 1947, nr 3
 DO GÓRY   ID: 12339   A:          

15.
Niepodległość. – 1946, IV-IX. – [Kraków : WiN], 1946 . – 30 cm
Uwagi: mies. - Powiel. - Z WUSW Kraków. - Miejsce wyd. Kraków. - Choj. 250 ; JB

CDCN, Konsp. 002 III
1946, IV, V, VI, VII, VIII, IX
 DO GÓRY   ID: 12341   A:          

16.
Niepodległość / [B.w.] . – 1946, nr 17 . – [B.m.], 1946 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Wyd. WiN Warszawa. - Prawdop. miesięcznik. - Ostatni znany nr XII 1946
[Choj., 252 ; Gol., s.84 ; JB]

412996 III Rara
1946, nr 17(16 I)
 DO GÓRY   ID: 12340   A:          

17.
Nowiny Leśne. – 1946, nr 50 (14 III). – Kraków : [s.n.], 1946. – 30 cm

K 101_001 III
1946, nr 50
 DO GÓRY   ID: 46348   A: ms         

18.
Orzeł Biały / [Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość]. – 1946, nr 1-9. – [B. m. : b.w.], 1946. – 30 cm ; 22 cm
Uwagi: Powiel. - Z WUSW Kraków. - Wyd. WiN. - Pow. "Bratniaka Szkoły Handlowej, Kraków [Choj. 273]. - Red. Ludwik Naleziński "Ryś", "Leszek", Franciszek Błażej, Czesław Naleziński "Arsen", Czesław Pajda "Drukarz" [ZH WiN 1993,nr 3, s. 156]. - Drukowany w Maciejowie koło Gliwic w domu S. Mazura ps. "Kwiatek". - Od nr 2 z IV, 22 cm. - Nr 4/5: VI-VII. - Nr 7: IX-X. - Druk. od nr 2-7, od nr 8 z XI 1946 ponownie 30 cm i powiel. - Nr 9 z grudnia 22 cm i druk. - Wg relacji A. Zagórskiego numery sygnowane kodem są fałszywkami UB. - Jest nr 27 z 1947 [Gol. s.82] lecz prawdopodobnie jest to inne pismo. - Choj. 273 ; ZH WiN 1993, nr 3, s. 156 ; Gol. s.82 ; JB

417146 II Rara
1946, nr 1(III)- 4/5, 6-9 (XI)

CDCN, akc. 582
1946, nr 2-9
 DO GÓRY   ID: 12342   A:          

19.
Pobudka : pismo poświęcone młodzieży. – R. 3: 1949, nr 1(16) (I) - R. 3: 1949, nr 4/5(20/21) (IV-V). – Wilno (ul. Mickiewicza 18) : Wyd. "Orląt", 1949. – 22 cm
Uwagi: maszyn. - Właśc. miejsce wyd.: Rudnik n/Sanem, pow. Nisko. - Miesięcznik katolickiej organizacji młodzieżowej "Orlęta" (1947-1949). - Red. Lesław Popowicz "Lis", Stanisław Mandecki "Jarema Wiśniowiecki", "Jeleń", Władysław Konefał, Kazimierz Dechnik, Adam Droździewicz "Jaskółka", "Janosik" (E. Bachta, Prasa konspiracyjna "Orląt", "Weteran" 1994, nr 4, s. 11-12; ZH WiN 1996, nr 8, s. 67). - Kser. ze zbiorów S. Mandeckiego. - Choj. 284. - Por. T. Lustig, Przerwany lot "Orląt", Kraków 1995 ; JB

CDCN, K 101_019 III
R.3: 1949, nr 1(16), 4/5(20/21)
 DO GÓRY   ID: 12343   A:          

20.
Polak / [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe?]. – 1945, nr 7 [8 V]. – [S.l. : NZW, 1945]. – 30 cm
Uwagi: powiel. - Kser. ze zbiorów L. Żebrowskiego. - Ostatni znany nr 2/5(1 III 1947) [Żebrowski ; Choj., 290 ; JB]

CDCN, K 101_016 III
1945, nr 7
 DO GÓRY   ID: 12345   A:          

21.
Przegląd Wewnętrznej Sytuacji Politycznej / [WiN]. – 1946, [nr z] VI. – [S.l. : WiN], 1946. – 31 cm
Uwagi: mies. - Powiel. - Wyd. WiN Warszawa. - Red. Karol Kowalski "Bartek", Tadeusz Laskowski. - [Choj., 324 ; JB]

Akc. CDCN 500
1946, [nr z] VI
 DO GÓRY   ID: 12348   A:          

22.
Świt : pismo poświęcone członkom organizacji Orląt / Wyd. Orląt, Wilno ul. Mickiewicza 18 . – R. 1: 1949, nr 2 (15 VIII). – [S.l. : s.n.], 1949. – 22 cm
Uwagi: powiel. - Właśc. miejsce wyd.: Rudnik n/Sanem, pow. Nisko. - Red. Stanisław Mandecki "Jarema Wiśniowiecki", "Jeleń". - Ukazały się jedynie dwa numery (nr 1 z 1 VI 1949). - Kser. ze zbiorów S. Mandeckiego. - Choj. 376. - Por. E. Bachta, op. cit., s. 11-12 ; JB

CDCN, K 101_020 III
R. 1: 1949, nr 2
 DO GÓRY   ID: 12351   A:          

23.
Wiadomości Informacyjne / [Armia Krajowa-Nie]. – 1945, nr 23 (3 VI) - 1945, 24 VI. – [Kańczuga : AK-Nie], 1945. – 30 cm
Uwagi: tyg. - Maszyn. - Wyd. AK-NIE Kańczuga, Rzeszowskie. - Red. Adam Głowacki "Ryś", "Góral". - Prawd. kont. tyt. Wiadomości Tygodniowe . - Kser. ze zbiorów A.Zagórskiego [Choj. 421 ; JB]

K 101_009 III
1945, nr 23(3 VI), 24(10 VI), [dod. z]13 VI, 25(17 VI), [nr z]24 VI
 DO GÓRY   ID: 12356   A:          

24.
Wiadomości Tygodniowe / [Armia Krajowa-Nie]. – 1945, 18 V. – [Kańczuga? : AK-Nie], 1945. – 30 cm
Uwagi: maszyn. - Wyd. AK-NIE Kańczuga, Rzeszowskie. - Red. Adam Głowacki "Ryś", "Góral". - Kser. ze zbiorów A. Zagórskiego. - Prawd. kont. tyt. Wiadomości Bieżące [Choj. 434 ; JB]

CDCN, K 101_017 III
1945, 18 V
 DO GÓRY   ID: 12358   A:          

25.
Wiadomości z Dnia. – 1945, 8 II - 1945, 14 II. – [S.l. : s.n.], 1945. – 30 cm
Uwagi: maszyn.

K 101_007 III
1945, 8 II, 13 II, 14 II
 DO GÓRY   ID: 54283   A: ku         

26.
Wytrwamy / [B. w.]. – 1944, nr 253/254(3 VIII) - 1945, nr 313(14 IX). – [Lwów], 1944. – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kontynuacja pisma wydawanego pod okupacją sowiecką (od 1939) i niemiecką. - Wyd. Konfederacja Ziemi Czerwieńskiej, Stronnictwo Pracy Lwów. - Red. Jan Świrski "Ryszard", "Romuald" (od III 1940), Bolesław Stachoń "Rudawski" (Choj. 473). - W sygn. 412742 III po nr 272: Na Marginesie Obecnej Polskiej Rzeczywistości (druk ulotny): Lwów : Nakł. wyd. Przyszła Polska, listopad 1944, s.2 ; 30 cm. - Powiel. - Początkowo ukazywał się bez tytułu lub pt. "Biuletyn", od 6 II 1940 jako "Wytrwamy" (tygodnik). - J.Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką..., s.109-110. - Ostatni znany nr 330(8 I 1946)

412742 III Rara
1944, nr 253/254-276, wyd. nadzw. do nr 253/254(3 VIII)
1945, nr 277-281, 284-290, 292-300, 305-306, 312-313

412743 III Rara
1944, nr 253/254-276, wyd. nadzw. do nr 253/254 (3 VIII)
1945, nr 277-300
 DO GÓRY   ID: 12365   A:          

27.
żżż
 DO GÓRY   ID: 14562   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm