L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 15


1.
Noty biograficzne opracował prof. dr hab. Czesław Brzoza na podstawie przekazanych materiałów archiwalnych (głównie Zeszytów Ewidencyjnych, Akt Weryfikacyjnych, i in.). Zestawienie obejmuje oficerów Brygady Świętokrzyskiej oraz osoby służące w Kompaniach Wartowniczych, tworzonych na bazie b. brygady. W kilku przypadkach zamieszczono informacje o innych oficerach NSZ nie służących bezpośrednio w Brygadzie (np. "Cichy").
 DO GÓRY   ID: 26528   A: pl         

2.
Abramczuk Kazimierz "Berendt", "Śmigły", ur. 4 III 1918 Jabłonna Lachów – Sokołów Podlaski, kpr. pchor. piech. WP, ppor. NSZ (2 X 1944), z zawodu student, absolwent szkoły średniej i 2 lat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK w Sokołowie Podlaskim, do Brygady Świętokrzyskiej przybył 25 IX 1945 z III Zgrupowania POW Lubeka, 26 IX 1945 przydzielony do Ośrodka Zapasowego Brygady Świętokrzyskiej, skąd został skierowany do komp. 4006, 11 XI 1945 awans na plut. pchor., 7 I 1946 awans na ppor. czasu wojny, od 7 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4006.
 DO GÓRY   ID: 26599   A: pl         

3.
"Albin", "Wyrwa", "Albin Wyrwa" (NN), ur. 1919, wykształcenie średnie (matura), pchor. WP w 1939, od 1941 r. w konspiracji, 1 I 1942 awans na ppor., 1943-1944 kierownik wydziału taktycznego Oddziału I w Okręgu nr V NSZ (Kielce), od 10 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, oficer informacyjny (szef wywiadu) 202 pp., por. (10 XI 1944). Wg wniosku awansowego "Rusina": "Nadzwyczaj obowiązkowy, inteligentny, dobry wykonawca i organizator". Członek siatki wywiadu przy mjr. "Nałęczu", posądzany o zabójstwo "Nałęcza".
 DO GÓRY   ID: 26530   A: pl         

4.
"Alchemik" (NN) por. NSZ na Lubelszczyźnie, pozostał tam w 1944 i nie dołączył do Brygady Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 26531   A: pl         

5.
Arcimowicz Henryk Wiktor, ur. 20 XI 1914, ppor. piech. ss. (1 X 1937), por. OW w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z XII Zgrupowania POW Lubeka.
 DO GÓRY   ID: 26600   A: pl         

6.
Armatyński Jerzy Hubert "Tyński", ur. 3 XI 1910, ppor. rez. piech., szkoła średnia, z zawodu student, Absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Łucku (1932/33), od 23 II 1946 dca plutonu w komp. 4008.
 DO GÓRY   ID: 26601   A: pl         

7.
Arułowicz Henryk "Anecki" ur. 20 XI 1917 w Petersburgu, ppor. piech. ss, wykształcenie średnie (brak danych o znajomości języka), zatrudniony jako oficer służby stałej, absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowie-Komorowie (1934-1937), w Brygadzie od 20 X 1945 w grupie oficerskiej kompanii liniowej OZB, od 30 X 1945 d-ca plutonu w kompanii 4008, 1 V 1946 przeniesiony do ośrodka Fürstenfeldbruck, 13 V 1946 przeniesiony ponownie do komp. 4008.
 DO GÓRY   ID: 26602   A: pl         

8.
Baczyński Alfons ur. 21 X 1916 Kościerzyna, ppor. rez. piech., wykształcenie średnie (j. niemiecki, angielski słabo), z zawodu nauczyciel, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu (1935/36), w połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, od 17 XI 1945 dca plutonu w komp. 4010, od 6 VI 1946 dca plutonu w komp. 4102.
 DO GÓRY   ID: 26603   A: pl         

9.
Bagiński Stanisław "Żuraw", po wojnie: Żuraw Stanisław (27 II 1885 Kirstyń pow. Jampol na Podolu – 17 VIII 1949 Frankfurt) rtm. rez., mjr OW (8 II 1946), ziemianin, absolwent klasycznego gimnazjum w Kijowie (j. rosyjski, ukraiński, niemiecki), w czasie I wojny w armii rosyjskiej, absolwent Szkoły Kawalerii w Elizawietgradzie/Kirowgradzie (ppor. 1 X 1915), potem służba w 9 Armii jako adiutant gen. Leczyckiego, po przejściu do armii polskiej zawodowy oficer, por. (1920), rtm. (1925), dca plutonu w 12 pułku ułanów (1920-1925), zawodowy kawalerzysta i miłośnik koni, w lutym 1925 r. przeniesiony do rezerwy w stopniu rotmistrza. Po przejściu do cywila administrator majątku teścia, po wejściu bolszewików skazany na karę śmierci przez powieszenie. Uratowany przez pracowników swego majątku ucieka pod okupacje niemiecką i włącza się do prac konspiracyjnych, członek NSZ i Brygady (od 30 IX 1944), od 6 X 1944 oficer taborowy 204 pp., od 2 I 1945 oficer taborowy Pułku Jasnogórskiego, od 16 VIII 1945 r. szef taboru konnego Brygady, od 13 X 1945 dowódca ośrodka koni Brygady, od 14 XII 1945 dowódca jedynego polskiego szwadronu kawalerii (ok. 50 koni) w służbie wartowniczej w Dachau i Muna Münster (1946-1949) przy kompaniach 4103 (14 XII 1945 - 5 X 1946), 4022 (5 X 1946 - 4 II 1948) i 4230 (od 4 II 1948).
 DO GÓRY   ID: 26604   A: pl         

10.
Bajcer Franciszek "Sanowski" (14 I 1921 Gorzyce k. Sandomierza – 6 IV 1960 Johanesburg, RPA), kpr. pchor., ppor. NSZ, absolwent liceum (matura), z zawodu urzędnik, j. francuski i niemiecki, absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych w oddziale leśnym (1 XI – 15 XII 1943) uczestnik kampanii wrześniowej (II st. PW), od 22 XII 39 kierownik placówki NOW, jeden z najstarszych partyzantów w oddziale "Stepa" (od 1 VI 1943), w Brygadzie służył w 1 kompanii 202 pp., 15 VIII 1944 awans na plut. pchor. Wg opinii ppor. "Lamparta": "W czasie służby do obecnej chwili był karny, poświęcony w zupełności organizacji NSZ i służbie wojskowej. Dobra prezencja, doby instruktor i wychowawcza". 7 X 1944 r. awansowany do stopnia podporucznika piech., od 15 X 1944 r. dowódca plutonu i zastępca dowódcy 1 kompani w batalionie Legii Nadwiślańskiej, 20 XII 1944 odznaczony Krzyżem Walecznych za działalność w III Okręgu NSZ, od 19 IV 1945 dowódca 3 kompanii I batalionu, 22 VIII 1945 oddelegowany do 2 Korpusu (na studia teologiczne). 8 XI 1944 pod Rząbcem wzięty do niewoli przez komunistów i torturowany, złożył wówczas ślub, że po ocaleniu poświęci się stanowi duchownemu, po wojnie ukończył studia teologiczne w Rzymie.
 DO GÓRY   ID: 26605   A: pl         

11.
Balawender Zbigniew Michał "Jastrzębiec", w kompaniach Jastrzębiec Zbigniew (29 IX 1922 Gronowo k. Torunia – 24 V 1988 Paryż), ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu urzędnik, absolwent gimnazjum "Collegium Marianum" w Poznaniu (mała matura – 1938) i pierwszej klasy dwuletniego Miejskiego Liceum Handlowego w Poznaniu (1939, j. niemiecki), z zawodu urzędnik kolejowy od III 1943 w konspiracji; łacznik placówki ZWZ Opatów Kielecki (od 1 III 43), od 1 V 43 w NSZ (placówki Opatów i Sędziszów), od 2 VIII 1944 w 204 pp., od 11 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, st. strz. pchor., 7 X 1944 ukończył brygadowy kurs podchorążych z wynikiem b. dobrym (XXIX lokata) i został awansowany na st. strz. pchor. Wg opinii kpt. "Nawary", dcy kompanii szkoleniowej, z 4 X 1944 "obowiazkowy, energiczny, dobry organizator, uczciwy. Nadaje się na dowódcę drużyny i plutonu". 3 XII 1944 przydzielony do plutonu asystencyjnego, 3 I 1945 wniosek o awans na kpr. pchor. w 2 komp. Baonu Poznańskiego. Wg opinii por. Skalskiego: "zdyscyplinowany, energiczny, dobry dca", 31 I 1945 awans na kpr. pchor., 16 II 1945 przydzielony do Filii 2, 21 III 1945 odkomenderowany z kursu doskonalącego dla podchorążych do F. II jako instruktor na kurs dla kandydatów na podoficerów i podchorążych, 20 IV 1945 awans na plut. pchor. i przeniesienie do Fili I, 14 IX 1945 oddelegowany na kurs specjalny tj. do 2 Korpusu (17 BSL) skąd wrócił na początku stycznia 1946, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 na stażu w komp. 4007 Karlsfeld, od 14 II 1946 dowódca VI plutonu w kompanii 4008 Marsfeld, od 1 V 1946 dca plutonu w komp. 4013 Bamberg, od 1 IX 1946 ponownie w 4008, od 25 I – 8 II 1947 na kursie oficerskim w Käfertal, po jego ukończeniu z wynikiem b. dobrym dowódca plutonu w komp. 4019 (od 1 III 1947) i 4008 (od 1 VI 1947). 20 VIII 1947 zwolniony ze służby i skierowany do obozu cywilnego Lechów-Hohenfels, do 25 VIII 1948 praca jako stażysta i sekretarz policji obozowej.
 DO GÓRY   ID: 26606   A: pl         

12.
Banach Longin "Jurczak" ur. 15 III 1912 Płoskirów, ppor. rez. art. (1 I 1935), wykształcenie średnie (j. rosyjski, niemiecki), urzędnik państwowy, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1932/33), w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka, w Brygadzie od 18 X 1945 na stażu w komp. 4007 w OZB, od 30 X 1945 dowódca plutonu w komp. 4007, po rezygnacji ze służby powrócił 6 XI 1945 do POW Lubeka i został wcielony do II Zgrupowania, od 30 X 45 dca VI plut. w komp. 4007, po wyjeździe T. Matyszewskiego przez pewien czas p.o. zastępcy dcy komp. 4007 (1946/47), po rozwiązaniu kompanii w 1947 w obozie przejściowym w Ingolstadt, następnie ponownie w KW, skąd pod koniec 1948 r. wyemigrował w Wielkiej Brytanii. Po wojnie używał nazwiska: Banach-Jurczak L. Jerzy.
 DO GÓRY   ID: 26607   A: pl         

13.
Bandura Józef "Mściwy", "Stefan Mściwy", po wojnie Mściwy Józef, Mściwy Stefan (15 III 1900 Ujny pow. Kielce - 19 XI 1949 USA) ppor. NSZ, absolwent seminarium nauczycielskiego w Kielcach (1922), z zawodu nauczyciel, po wojnie księgowy, absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Kielcach (1917-1922) i 8-miesięcznego Kursu Penitencjarnego i Administracyjnego w Warszawie (1934), j. niemiecki i rosyjski, członek POW Kielce (1917) uczestnik I wojny światowej (ranny) i wojny polsko-bolszewickiej w 204 pułku ochotniczym i 2 komp. piech. 1 PSP (odznaczony KW), kpr. (XI 1920), uczestnik kampanii wrześniowej, wiosną 1942 r. wrócił z niemieckiej niewoli, pracował jako urzędnik gminny, od jesieni 1942 [sam podaje X 41) r. członek Związku Jaszczurczego (oświata i propaganda wojskowa na terenie gminy), od IV 43 w NSZ, 2 VI 1944 dołączył do 204 pp., gdzie awansował do stopnia kaprala z cenzusem, w Brygadzie wcielony 11 VIII 1944 do 4 kompanii 202 pp., 15 VIII 1944 awans na plut. z c., 7 X 1944 ukończył brygadowy kurs podchorążych z wynikiem dobrym i został awansowany na plut. pchor. Wg opinii kpt. "Nawary", dcy kompanii szkoleniowej, z 4 X 1944 "Uczciwy, obowiązkowy, pilny, dobry organizator, powolny. Nadaje się na dowódcę drużyny i plutonu". Od 9 X 1944 szefa plutonu saperów, 28 XI 1944 awansowany na sierżanta podchorążego: "Uczciwy, zdyscyplinowany, b. dobry", 31 I 1945 awans na podporucznika ma wniosek kpt. "Korczaka" ("Dobry Polak, sumienny i uczciwy, dobry organizator i karny podchorąży"), od 16 II 1945 p.o. dowódca brygadowego plutonu żandarmerii, od 14 V 1945 zastępca dowódcy brygadowego plutonu żandarmerii, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer żandarmerii w kompanii kpt. "Jerzego", od 21 IX 1945 dowódca III plutonu w komp. 4003, od 1 XII 1945 dowódca żandarmerii w ośrodku wartowniczym Monachium.
 DO GÓRY   ID: 26608   A: pl         

14.
Baran Tadeusz, ur. 21 I 1916 Kraków, ppor. rez. piech. (1 V 1946), bez zawodu, absolwent szkoły średniej (mała matura) i Szkoły Podchorążych w PSZ we Francji (1939/40), od 1 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4012 i awans na ppor.
 DO GÓRY   ID: 26609   A: pl         

15.
Barkiel Wacław "Jurand", "Zawieliński", ur. 15 I 1905, kpt., ksiądz, wykształcenie wyższe teologiczne (j. niemiecki), w Brygadzie od 25 X 1945, od 17 X 1945 ks. kapelan w dowództwie, 27 XI 1945 zwolniony.
 DO GÓRY   ID: 26610   A: pl         

16.
Bartkowiak Maria Józef "Barton" po wojnie Barton Marian, ur. 18 III 1912 w Poznaniu, por. piech. ss (19 III 1938), absolwent szkoły średniej (j. niemiecki i słabo francuski) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komarowie (1931-1934), ppor. (15 VIII 1934), we wrześniu 1939 r. dowódca plutonu 6 kompanii 60 pp., wojna w obozie jenieckim, od 31 I 1946 oficer Ośrodka Berchtesgaden, od 25 II 1946 zastępca dowódca kompanii 4086, następnie 4082.
 DO GÓRY   ID: 26611   A: pl         

17.
Basowski Władysław "Dobrocki", ur. 14 IV 1914 w Lucernie lub 16 II 1914 w Katowicach, ppor. sap. czasu wojny (28 III 1946), absolwent studiów wyższych (j. angielski, francuski, niemiecki, węgierski), z zawodu inż. elektryk, strz. z c., 11 II 1946 przydzielony do kwatermistrzostwa Grupy; 28 III 1946 awansowy do stopnia ppor. czasu wojny mianowany tłumaczem, a od 8 V 1946 także kierownikiem kancelarii Ośrodka Herzogen Aurach, od 15 VI 1946 tłumacz i kierownik kancelarii 157 LSC.
 DO GÓRY   ID: 26612   A: pl         

18.
Bator Władysław "Tadeusz", "Roland" ppor., por. komendant powiatu Kielce-miasto (X 43).
 DO GÓRY   ID: 26613   A: pl         

19.
Bazan Tadeusz, pchor., ppor. (22 V 1946), zca dcy V plutonu w komp. 4012 (dawniej 4103), następnie w komp. 4017, 22 V 1946 awansowany do stopnia ppor. ze starszeństwem od 1 maja 1946 r. na podstawie listu HQ 9th Labor Supervision Area "Promotion of Polish Officer" 7 May 1946.
 DO GÓRY   ID: 26614   A: pl         

20.
Bączkowski Bogumił "Popiel", w kompaniach Popiel Bogumił ur. 20 XII 1920 Police – Sarny, por. rez. łączności, wykształcenie średnie (niemiecki, rosyjski), zatrudniony jako radiotechnik, absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa (1933/34), od 24 VII 1945 w kompanii telegraficznej BS, od 1 X 1945 w Szpitalu w Coburgu i urlopie wypoczynkowym, od 26 X 1945 w Ośrodku Zapasowym, od 15 XI 1945 dowódca plutonu w kompanii 4015, 19 XI 1945 przeniesiony ponownie do OZ, 1 XII 1945 przeniesiony ponownie do komp. 4005, od 18 XII 1945 zca dowódcy kompanii 4016, 31 XII 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 26615   A: pl         

21.
Bednarek Adam "Kosiński", ur. 4 VII 1908 Kutno, ppor. rez. piech. (1 I 1933), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Biedrusku (1930/31), od 20 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 23 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4101, 26 I 1946 zwolniony ze służby na własna prośbę, ale 30 I 1946 występuje nadal jako oficer inspekcyjny garnizonu.
 DO GÓRY   ID: 26616   A: pl         

22.
"Biały" (NN), od X 1943 r. oficer w oddziale "Stepa", za akcję na niemiecki konwój pod Kamienną Górą (23 XI 1943) przedstawiony do odznaczenia VM, ranny w styczniu 1944 r. i odesłany do Warszawy.
 DO GÓRY   ID: 26533   A: pl         

23.
Biega Stanisław Adam "Stanisław", "Staś" "Balicki Stanisław", ur. 4 III 1925 Warszawa, ppor. NSZ (25 XII 1944), najmłodszy oficer w Brygadzie, od końca 1942 r. w grupie specjalnej NSZ w Warszawie, absolwent Szkoły Podchorążych NSZ w Warszawie (I 1944), plut. pchor. (I 1944), od lutego 44 w oddziale kpt. "Niemiry", po połączeniu z oddziałem "Dymszy" w zwiadzie konnym pod dowództwem wachmistrza "Roga", od VI 44 w 204 pp., o VIII 44 w BS, po awansie na sierż. pchor. w kompanii szkolnej mjr. "Jura" i por. "Mosta".
 DO GÓRY   ID: 26617   A: pl         

24.
Bielecki Wacław, ur. 5 XII 1916 w Rosji, mjr piech. ss., absolwent szkoły średniej (j. rosyjski) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1927/29), od 10 VI 1946 zca dcy Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 dca 156 LSC.
 DO GÓRY   ID: 26618   A: pl         

25.
Bieliński Antoni "Pięta", "Bogdan", po wojnie Pięta lub Pięta-Bieliński Zbigniew Antoni, ur. 19 VI 1919 Subkowy-Tczew, kpr. pchor. (30 VII 39), ppor. rez. kaw. (1 VII 43, AK), z zawodu rolnik i buchalter, absolwent szkoły średniej oraz trzech semestrwów prawa i ekonomii (j. rosyjski, niemiecki), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych CWK w Grudziądzu (1938/39), kampania wrześniowa w 2 p. szwoleżerów (do 16 IX 39), od 2 XI 39 w Związku Orła Białego (II oddział), we 6 IX 1945 r aresztowany przez NKWD, zbiegł i przedostał się do Niemiec, 6 II 1946 przydzielony do komp. 4101, od 16 II 1946 dca II plutonu komp. 4101. 1 V 1946 odszedł na miesięczny urlop wypoczynkowy, od 9 VI 1946 oficer oświatowy 197 LSC, od 2 VIII 1946 dca plutonu w komp. 4000, , 4206, 4069, 4089 i 4207 (tu jest 3 IX 1948).
 DO GÓRY   ID: 26619   A: pl         

26.
Bielski Jerzy Antoni, ur. 23 IX 1906 w Nieszawie, por. czasu wojny (X 1944), dziennikarz, absolwent studiów prawniczych (j. angielski, francuski, niemiecki, włoski i ukraiński), [POW, 221 pp. w 1918 – ma 12 lat!!], od 24 X 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej jako oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr. Aleksandra.
 DO GÓRY   ID: 26620   A: pl         

27.
Biernacka Krystyna "Szara", ur. 20 III 1921 Morawica [Morawiec], lekarz, ppor., od VIII 1944 do końca wojny sanitariuszka w Brygadzie Świętokrzyskiej, następnie w 2 Korpusie. Po wojnie Mościcka Krystyna. W 1946 r. odkomenderowana na studia lekarskie.
 DO GÓRY   ID: 26621   A: pl         

28.
Biesiekierski Zbigniew, 8 I 1916 Kijów, ppor. piech. ss. (1 IX 1939), absolwent Gimnazjów im. Piusa XI w Różanymstoku k. Grodna, Dywizyjnego Kursu Podchorążych przy 71 pp. w Zambrowie (21 IX 37) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komarowie (1937-39), sierż. pchor. (15 VII 1939), od 12 VII 1939 dca plutonu w 1 PSP Nowy Sącz, uczestnik kampanii wrześniowej, ppor. (1 IX 39), po rozbiciu pułku (15 IX 39) przeszedł do konspiracji, 12 X 39 aresztowany w N. Sączu reszta wojny w obozach: Starogard, oflag IIB Arnswalde i IIC.
 DO GÓRY   ID: 26622   A: pl         

29.
Bigo Marian Feliks "Ney", po wojnie Ney-Bigo Marian Felix Stanisław. (31 VII 1925 Kraków – 16 VII 2000 North Hollywood, CA), ppor. NSZ, w czasie wojny żołnierz ZJ-NSZ w Warszawie w komp. mjr. "Nałęcza" (II 1942 – VI 1943), następnie w oddziale partyzanckim "Niemiry" (II – V 1944), od VIII 1944 w BS, 15 X 1944 przydzielony do 4 komp. 204 pp. w stopniu plut. pchor., 20 I 1945 r. po rozwiązaniu kompanii szkolnej (kursu podoficerskiego) przydzielony do plutonu artylerii BS, 6 II 1945 oddelegowany na kurs specjalny pod dowództwem "Skalskiego", z którego powrócił 17 III 1945, po powrocie skierowany do plutonu specjalnego, 13 IV 1945 awans na sierż. pchor., członek patrolu "Mosta" (13 IV 1945). Wrócił znad granicy (29 IV 1945) i został przydzielony do Filii I, 15 V 1945 przydzielony do plutonu żandarmerii, 29 V 1945 przeniesiony z Batalionu I do O. II BS.
 DO GÓRY   ID: 26623   A: pl         

30.
Birkholc Wacław "Brzezina" po wojnie Brzezina B. Wacław, ur. 27 IX 1913 Borowiec Młyn p. Oborniki, ppor. piech. ss. (1 I 1937), por. OW (6 I 1946), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Węgrowcu, (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 14 DP przy 58 pp. (1933/34), sierż. pchor., od 18 IX 37 powołany do służby stałej, dca plutonu 1957 pp. (do 21 IX 39), wojna w obozie jenieckim, w I 1946 wyjechał z Dössel do Brygady Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 26624   A: pl         

31.
Biskupski Włodzimierz "Biskup", ur. 22 VI 1915 w Warszawie, kpr. pchor. WP, por. NSZ, 18 III 1946 awansowany jako akowiec na ppor. rez. piech. z dniem 3 V 1942, 6 V 1946 awans na por. piech. z dniem 1 X 1944, dowódca oddziału NSZ ze zgrupowania "Zęba", na Lubelszczyznę przybył z Warszawy w styczniu 1944, w połowie maja 1944 został odwołany do Warszawy przez KG NSZ, uczestnik powstania warszawskiego, po powstaniu w stalagu XI A, następnie w Obozie Polskim PWX Lubeka, 30 V 1945 odkomenderowany do pracy w rejonie Oberlangen, 13 IX 1945 oddalił się z POW Lubeka w niewiadomym kierunku.
 DO GÓRY   ID: 26625   A: pl         

32.
Bisping Roman "Grot" ppor. NSZ (1 VII 1944), od 19 VI 1944 dowódca patrolu żandarmerii 204 pp., od 11 VIII 1944 dowódca żandarmerii Brygady, od 2 I 1945 dowódca plutonu artylerii, następnie oficer techniczny II batalionu (23 VI - 5 VII 1945), od 5 VII 1945 oficer Kierownictwa Kolumny Samochodowej, 1 VIII 1945 mianowany komendantem brygadowej Szkoły Kierowców, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii kpt. "Ożoga", 22 VIII 1945 przeniesiony do sztabu Brygady "na czas przemarszu Brygady na nowe m.p.", 26 IX 1945 przeniesiony do grupy oficerskiej Ośrodka Zapasowego Brygady, 28 IX 1945 przekazany do dyspozycji mjr. "Mikołaja".
 DO GÓRY   ID: 26626   A: pl         

33.
Biziel Stanisław "Sosna", ur. 5 IX 1914 Krzywiec, ppor. rez. piech. (1 I 1938), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki i słabo angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Piechoty przy 57 pp. w Poznaniu (1935/36), uczestnik kampanii wrześniowej, w Brygadzie Świętokrzyskiej od 30 XI 1945, od 1 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4012, przemianowanej następnie na 4103.
 DO GÓRY   ID: 26627   A: pl         

34.
Blum Stanisław "Burczyński", ur. 30 VII 1909 Moskwa, ppor. rez. art. (1 I 1933), por. OW, z zawodu inż. budownictwa lądowego, absolwent studiów wyższych (j. rosyjski, francuski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1930/31), 29 IV 1946 wyjechał z XVI Zgrupowania OP 8KB na stałe poza teren Okręgu, od 22 XII 1945 dowódca II plutonu w kompanii 4017.
 DO GÓRY   ID: 26628   A: pl         

35.
Błaż Franciszek "Mróz", "Wiktor Mróz", po wojnie Mróz Wiktor (29 I 1915 Miertniki pow. stryjski – 28 IV 1992 Cheektowaga/N. York) ks. kpt. (1 I 1944), wychowanek Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie, studiów filozoficznych we Lwowie i teologicznych w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał 20 VII 1941, w latach 1941-1944 wikary w Hanczowie k. Przemyśla, kapelan obwodu AK Przemyślany, organizator samoobrony Hanczowa przed UPA (II-V 1944), od czerwca 1944 r. kapelan 204 pp., od 13 X 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 3 XI 1944 r. szef służby duszpasterskiej w Brygadzie, z zamiłowania fotograf dokumentował dzieje Brygady od czasu przemarszu przez Śląsk, wiele jego zdjęć zamieszczono w książce W marszu i boju.
 DO GÓRY   ID: 26629   A: pl         

36.
Bobiatyński Bohdan "Moyno", ur. 20 III 1907 Rosica, Rosja, ppor. rez. piech. (1 I 1933), z zawodu rolnik (inż. rolnik), absolwent studiów wyższych (j. rosyjski, niemiecki i słabo angielski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie (1930/31), do Brygady Świętokrzyskiej przybył z V Zgrupowania POW Lubeka, od 17 XI 1945 dowódca plutonu w kompanii 4013, od 30 XI 1945 dowódca plutonu w kompanii 4014.
 DO GÓRY   ID: 26630   A: pl         

37.
Boboli Brunon "Wolfram Władysław", ur. 5 X 1916 , kpr. pchor. WP, ppor. NSZ, 25 III 1946 został przez Naczelnego Wodza mianowany ppor. rez. piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 26631   A: pl         

38.
Boduszyński Kazimierz Józef "Emir", ur. 16 III 1915, właściciel majątku Radlin, ppor. rez. kawalerii (1 I 1938). W 1938 r. oficer rezerwy 18 pułku ułanów (KPU Lublin Powiat) oficer AS NSZ w Lubelskiem, współpracujący ze zgrupowaniem "Zęba".
 DO GÓRY   ID: 26632   A: pl         

39.
Bogdański Tadeusz, "Iza", ur. 24 VII 1918 Drobin – Płock, ppor. broni panc. ss., wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Broni Pancernych Modlin (1937-39), wojna w obozie jenieckim, w Brygadzie od 12 VI 1945 z przydziałem do Kierownictwa Kolumny Samochodowej, od 16 VI 1945 w II batalionie, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dca plutonu w kompanii "Sępa", od 26 IX 1945 w grupie oficerskiej Ośrodka Zapasowego, od 30 X 1945 dowódca IV plutonu w komp. 4007, od 15 III 1946 urlop bezterminowy dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 26633   A: pl         

40.
Bogucki Józef Edward "Soleta", ur. 19 III 1911 Węgrowiec, ppor. rez. piech. (1 I 1938), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki i słabo angielski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 65 pp. w Grudziądzu (1934/35), od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4017, 22 III 1946 zwolniony ze służby (brak zaufania).
 DO GÓRY   ID: 26634   A: pl         

41.
Boguszewski Tadeusz "Wacław", "Wacław Trzeci", "Bielecki", "Barski" (5 XII 1906 Nowomirgorod, gub. Chersońska, Rosja – 28 VI 1988 Los Angeles, USA), kpt. piech. ss (19 III 1937), mjr (1 I 1940, awans potwierdzony rozkazem Dcy AK z IX 1944) i ppłk (1 I 1942, Rozkaz awansowy nr 2/1943 Dcy NSZ płk. dypl. Kurcjusza) NSZ, płk. (19 III 66, Prezydent) najmłodszy syn Aleksandra i Marii z Bieleckich, w 1921 r. powrócił z Kijowa do Polski, absolwent gimnazjum humanistycznego w Ostrowi Mazowieckiej (1926) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komarowie (1926-1929), ppor. piech. ss (15 VIII 1929) i oficer 4 pp. Leg. w Kielcach (dowódca plutonu (1929-1930), dca Kompanii Szkolnej CKM i Broni Towarzyszących (IX 1930 – III 1931), dca kompanii CKM (1931-33), adiutant pułku (1 X 1933 – 1 X 1944), dca komp. CKM (X 1934 – IV 1936), dca kursu dywizyjnego 2 DP dla podoficerów zawodowych (X 36 – III 37), dca komp. CKM (III – IX 37), dca Kompanii Szkolenj (IX 37 – IX 39), adiutant pułku (IX 39), por. piech. ss (1 I 1932, lokata 58), w 1932 r. oficer 4 pp. leg., kpt. (19 III 1937), we wrześniu 1939 r. adiutant 4 pp. Leg., ciężko ranny 21 IX 39 w Modlinie. Po uciece z niewoli początkowo ZWZ (IV 1940 – IV 1941), następnie ZJ-NSZ (V 41 –X 1944, do upadku powstania), mjr NSZ (1 I 1940, rozkaz dcy AK z IX 1944 r.), ppłk NSZ (1 I 42), szef Oddziału III Sztabu ZJ (V – XII 1942), p.o. Komendant Okręgu Kraków ZJ (XII 1941 – IX 1942) i szef Oddz. III Sztabu Głównego NSZ i inspektor dla trzech okręgów (IX 1942 – IX 1944), uczestnik powstania warszawskiego (zca dcy Zgrupowania NSZ "Sęp" – przewidywano rozwinięcie jej do szczebla dywizji NSZ. Po wyjściu z niewoli w 2 Korpusie, gdzie ukończył kus Dowódców Baonów przy 5 DP Kresowej (1945) i Kurs Taktyczny Dowódców Oddziałówu (1946). Zaliczony do grupy oficerów nadliczbowych 6 Brygady. "Prosiłem o zwolnienie z 2 Korpusu, gdyż Kom. Wer. AK we Włoszech uniemożliwiała mi służbę w szeregach Korpusu".
 DO GÓRY   ID: 26635   A: pl         

42.
Bojakowski Stefan (1 – a 29 I 1970 Londyn) kpt., do BS dołączył po wyjściu z oflagu, 12 VI 1945 przydzielony do batalionu IV z równoczesnym objęciem dowództwa batalionu na czas choroby kpt. "Łuka", 28 VI 1945 zwolniony z dowodzenia batalionem i przeniesiony do dowództwa Brygady z równoczesnym mianowaniem na p.o. dowódcę kompanii sztabowej z jednoczesnym pełnieniem obowiązków komendanta kwatery głównej, tą ostatnią funkcję objął 2 VII 1945, 7 VIII 1945 mianowany komendantem placu (m.in. wyłączne prawo wydawania przepustek), zwolniony z Brygady 18 VIII 1945.
 DO GÓRY   ID: 26636   A: pl         

43.
Bokiewicz Zbigniew "Topór", "Starża" (1923 -) WP, ppor. NSZ. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny, gdyż i wg opinii Komisji Weryfikacyjnej II Korpusu nie występowały kwalifikacje na oficerów. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu kpr. piech.
 DO GÓRY   ID: 26637   A: pl         

44.
Borgieł Franciszek, ur. 23 III 1913 Czechowice pow. bielski, ppor. rez. piech. (1 I 1938), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie (1934/35), od 1 XI 1945 w komp. 4022 w Ingolstadt, od 14 VI 1946 w ośrodku brygadowym, od 15 VI 1946 w OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 26638   A: pl         

45.
Borkowski Mieczysław "Wróbel", "Jesion" kpt. /mjr szef Oddziału III i dca grupy operacyjnej oraz komendant powiatu radomskiego Komendy Okręgu V Kieleckiego (X 43).
 DO GÓRY   ID: 26639   A: pl         

46.
Borowiecki Zygmunt "Zygmunt", "Zygmunt Olszyna" po wojnie Goepner Zygmunt ur. 5 XII 1915 w Moskwie, ppor. ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia politechniczne, których nie sfinalizował, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1936/37), we wrześniu 1939 r. oficer 76 pp., od 15 I 1944 "w Firmie", od 1 IX 1944 oficer 204 pp., następnie w Akcji Specjalnej. Do Brygady dołączył 20 I 1945 wraz z T. Piaseckim "Gustawem", od 15 II 1945 p.o. dowódca 2 kompanii Pułku Poznańskiego, od 23 II 1945 adiutant Pułku Świętokrzyskiego, od 17 VIII 1945 adiutant dowódcy Brygady. W 1945 r. w 2 Korpusie, po powrocie (od 7 I 1946) dca plutonu w komp. specjalnej 4102.
 DO GÓRY   ID: 26640   A: pl         

47.
Borowska Celina "Bobowska", ur. 10 VII 1914 Białystok, dr, ppor. czasu wojny (24 XII 1945), żona "Boppa", z zawodu lekarz, absolwentka studiów medycznych, od 29 VII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 31 I 1946 lekarz Ośrodka Norymberga.
 DO GÓRY   ID: 26641   A: pl         

48.
Borucki Józef "Boruta II" (ur. 16 X 1904 Suwałki – XII 1986 Valrico, Hillsbourgh, Floryda), por. lotnictwa ss., kpt. OW, po wojnie Witold Boruta, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (1927-1930), w czasie wojny w Murnau, 19 VI 1945 przydzielony do I batalionu BS, od 22 VI 1945 p.o. dca 4 komp. w I batalionie (22 VI – 5 VII 1945), 5 VII 1945 przeniesiony do Autokolumny, wyjazd służbowy (27 VII 1945), od 1 XII 1945 zca dcy komp. 4014, zca dcy 4002 LSCo (IX 1945), pierwszy dca komp. 4222 (VI 1946), pod koniec 1946 odbył przeszkolenie w Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 26642   A: pl         

49.
Boruta Witold, wiosną 1947 kpt., dca komp. 4231.
 DO GÓRY   ID: 26643   A: pl         

50.
Boruta Zbigniew "Boruta", por., oficer wywiadu w Brygadzie Świętokrzyskiej, 17 VIII 1945 przekazany do dyspozycji mjr. "Mikołaja", 17 XI 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu.
 DO GÓRY   ID: 26644   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm