L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2001SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2001:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Zarząd: kadencja (2) 2000-2001
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Wojciech Baliński

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2.
Działalność statutowa:

W roku 2001 prowadzono prace nad 24 programami, z których ukończono 16:

Wystawy:

Program 1.
Kim byliście, gdzie jesteście?
Wystawa dokumentów z Powstania Warszawskiego, przygotowywana wspólnie z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (październik-grudzień 2001), opracowanie i druk katalogu wystawy.

Program 2.
13 Grudnia w Małopolsce - 20 rocznica wprowadzenia stanu wojennego (grudzień 2001), wystawa przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie, kwerenda, skanowanie fotografii i dokumentów do wystawy


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 3.
Tom 10. Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek, Kraków 2001

Program 4.
Tom 12. Maciej Korkuć, Apolonia Ptak, Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Kraków 2001

Program 5.
Tom 13. Aleksander Klotz, Zapiski konspiratora 1939-1945. Wspomnienia oficera wywiadu AK, oprac. G. Mazur, Kraków 2001

Program 6.
Tom 16. Władysław Zawiślak, Wielka próba. Wspomnienia więzienne 1946-1949, wstęp Tomasz Gąsowski, przedmowa Wojciech Hausner, Kraków 2001


B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-ściowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Kózefa Piłsudskiego:

Program 7.
Nr 18 - 2001 (czerwiec) (numer poświęcony Armii Krajowej)

Program 8.
Nr 19 - 2001 (grudzień) (numer poświęcony 20. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce)

Program 9.
Katalog wydawnictw zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-190 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński, Kraków 2001, publikacja przygotowana wspólnie z Biblioteką Jagiellońską. Katalog ukazał się jako 12 tom serii: Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia


Działalność filmowa:

Począwszy od 1 III 2001 r. przy Fundacji CDCN działa Studio Filmowe „Centrum”, dysponujące osobnym lokalem oraz sprzętem komputerowym do montażu nieliniowego. Przy studiu powstało Archiwum Filmowe Fundacji CDCN, liczące z końcem roku kilkadziesiąt godzin zarejestrowanych materiałów filmowych, zgodnych z prowadzoną działalnością statutową.

W roku 2001 w ramach działalności statutowej przygotowano następujące filmy:

Program telewizyjnego z cyklu: Do Dzisiaj Tajne (20 min.) (4 odcinki)
Program 10.
Odcinek 1 – Sowieckie więzienie w Jędrzejowie / Zbrojne powstanie w Krakowie w 1944 roku?

Program 11.
Odcinek 2 – Zbrodnie sądowe w PRL

Program 12.
Odcinek 3 – „I rozradują się poniżone kości”. Niemiecki mord na inteligencji polskiej
w Czarnym Lesie koło Stanisławowa (VII 1941)

Program 13.
Odcinek 4 – Partyzani spod Łysiny (historia oddziału partyzanckiego Armii Krajowej)

Program 14.
Film dokumentalny: Z cyklu: Solidarność. Kruszenie murów – 13 Grudnia. Stan wojenny w Małopolsce (30 min.)

Program 15.
Film dokumentalny Rowerem przez Kresy – pierwszy z czterech odcinków cyklu dokumentalnego ukazującego zabytki polskie na Kresach południowo wschodnich, widziane oczami dwójki młodych ludzi podróżujących rowerami (Przemyśl – Złoczów – Lwów – Zadwórze - Zbaraż – Krzemieniec).

Inne projekty:

Program 16.
Dziedzictwo Emigracji
Program podjęty przez Fundację CDCN we współpracy z Ministerstwem Kultury, mający na celu określenie aktualnego stanu oraz potrzeb polskich instytucji emigracyjnych w Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Wyjazd przedstawiciela Fundacji do Francji, Wielkiej Brytanii i USA oraz przygotowanie raportu dla Ministerstwa Kultury.

Niezależnie od prac związanych z w/w programami trwały działania nad:

- pozyskiwaniem i opracowaniem materiałów i dokumentów
Kolejna edycja akcji zbierania dokumentów ilustrujących najnowszą historię Polski, prowadzona pod hasłem: Wiosenne Zbieranie Bibuły
(w roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 158 przybytków (w znacznej większości darów) - akcesje komputerowe 1076-1234, obejmujących kilkanaście tysięcy jednostek – obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów)

- opracowywaniem pozyskanych wpływów (opracowywanie akcesyjne i potwierdzanie
odbioru)
w okresie sprawozdawczym wydzielono i spisano z otrzymanych akcesji druki zwarte drugiego obiegu, które po skatalogowaniu i przekazaniu BJ (4456 druków) opublikowano w Katalogu wydawnictw zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-190 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
 DO GÓRY   ID: 4180   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm