L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Aktualności \ WstępFundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego powołana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewodę Krakowskiego, została zarejestrowana w czerwcu 1998 r.
Jej statutowym celem jest gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych, dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej w tym zakresie, wreszcie wspieranie wysiłków istniejących już placówek.
Fundacja CDCN scalając rozproszone dotychczas niezwykle cenne zbiory indywidualnych badaczy, kolekcjonerów, instytucji oraz wszystkich, którzy posiadają materiały poświęcone najnowszej historii Polski, tworzy szerokie możliwości ich naukowego opracowania i udostępniania w formie publikacji książkowych, wystaw oraz imprez popularyzatorskich.
W ciągu prawie dwudziestu lat działalności Fundacja zrealizowała ponad 180 projektów, w tym: zorganizowano kilkanaście wystaw, opublikowano 70 książek i 35 numerów czasopisma historycznego „Sowiniec”, zrealizowano 26 filmów dokumentalnych oraz wykonano dokumentację filmową prawie 60 osób (w tym osób duchownych-więźniów obozów koncentracyjnych z okresu II wojny światowej, żołnierzy Polski Podziemnej oraz działaczy i uczestników działalności opozycyjnej z okresu PRL). Wykonano także kilkadziesiąt innych projektów, w tym m. in.: organizowanie zbiórek dokumentów historycznych pn. „Zbierania Bibuły”, przekazanie książek i filmów historycznych krakowskim szkołom i nauczycielom historii, digitalizacja i konserwacja dokumentacji katyńskiej przechowywanej w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, udział w konkursie plastycznym dla młodzieży „Najjaśniejsza Rzeczpospolita” (2. edycje), przygotowanie serwisów internetowych: www.sowiniec.com.pl, www.solidar.pl i www.brygadaswietokrzyska.pl, zawierających informacje o zbiorach pozostających w gestii Fundacji, współudział w przygotowaniu seminarium „Polskie Państwo Podziemne” i sesji naukowej „Pamięci Stanisława Pyjasa”, projekt badawczy „Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej 1943-1945”, uruchomienie projektu badawczego „SB wobec społeczeństwa Krakowa i Małopolski 1976-1989”, konsultacje dla nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych Krakowa i regionu, zgromadzenie i opracowanie księgozbioru Fundacji, do czytelni historycznej dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie studentów i młodzieży szkolnej.

Dużym osiągnięciem Fundacji jest zgromadzenie obszernej kolekcji archiwalnej obejmującej całokształt problematyki związanej z polskimi zmaganiami niepodległościowymi w XX w. oraz martyrologii narodu polskiego, a także dokumentacji dotyczącej ruchu „Solidarność” i opozycji antykomunistycznej w PRL – pozyskano ponad 1000 różnej wielkości darów, tworzących unikatowe w skali światowej archiwum dokumentujące zmagania z totalitaryzmami XX wieku (Archiwum Tarnopolskie Rodziny Blicharskich, Archiwum J. Węgierskiego, Archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ, archiwalia NSZZ „Solidarność” Małopolska – Zarządu Regionu oraz poszczególnych Komisji Zakładowych, KRH, NZS, kilkanaście tysięcy fotografii, kilkaset nagrań dźwiękowych, kilkadziesiąt tysięcy wydawnictw drugiego obiegu wydawniczego – książek, broszur, różnego rodzaju druków ulotnych, etc.).

Akcja gromadzenia dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski trwa nieustannie. Wszystkich posiadających tego typu materiały prosimy o przekazywanie ich do naszych zbiorów (archiwalia, druki, rękopisy, fotografie, nagrania, wszelkiego rodzaju ulotki i plakaty, in).

 DO GÓRY   ID: 16362   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm