L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Emigracyjne \ Zwarte


1.
3. D.S.K. w Italii : album fotograficzny, cz. 1 / [red.: B. Kobrzyński] ; Referat Kultury i Prasy 3 D.S.K.. – [Włochy] : [b.w.], 1945. – 78, [2] s. ; 17x24

ZS 1016 II (2029)
 DO GÓRY   ID: 35736   A: ms         

2.
3. D.S.K. w Italii : album fotograficzny, cz. 2 / [red.: B. Kobrzynski] ; Referat Kultury i Prasy 3 D.S.K. – [Włochy] : [b.w.], 1945. – 126, [2] s. ; 17x24

ZS 1015 II (1978/326)
 DO GÓRY   ID: 35734   A: ms         

3.
Adam Mickiewicz / [oprac. Aleksandra Dobrowolska]. – Londyn : Wydawnictwo Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, 1941 . – [2], 94 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Polska na Emigracji ; Pomniki literatury ojczystej ; t. 2 : z. 1 )

ZS 1048 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35767   A: ms         

4.
Antologia poezji współczesnej : wydana w podziemnej Warszawie / [zebr. Narcyz Kwiatek ; przedm. Tymon Terlecki]. – Glasgow : Książnica Polska, [1942]. – 55, [1] s. ; 18 cm

ZS 31 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35840   A: ms         

5.
Askenazy Szymon
Książę Józef Poniatowski 1763-1813 / Szymon Askenazy . – Wyd. 5. – Jerozolima : "W drodze", [ok. 1945] . – 313 s. ; 24 cm

ZS 1066 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35787   A: ms         

6.
Azja i Afryka : antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie / oprac. Jan Bielatowicz. – Palestyna : Oddział Propagandy i Kultury D-twa Armii Polskiej na Wsch., 1944. – 352 s. ; 18 cm. – (Biblioteka Orła Białego)

ZS 29 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35838   A: ms         

7.
Bohusz-Szyszko Zygmunt
Wrześniowym szlakiem / Zygmunt Bohusz-Szyszko. – Wyd. 2 zmienione. – Rzym : nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 51, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Orła Białego)

ZS 1087 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35809   A: ms         

8.
Czapski Józef
Wspomnienia Starobielskie / Józef Czapski. – [b. m.] : Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1944. – 63 s. ; 19 cm. – (Biblioteka Orła Białego)

ZS 26 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35835   A: ms         

9.
Czarny rejestr : Niemcy dawniej a dziś / Robert Vansittart ; [przeł. Ryszard Brynicki]. – Londyn : M. I. Kolin, 1941. – IX, [1], 61, [1] s. ; 18 cm

ZS 35 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35844   A: ms         

10.
Czy wracać / Organizacja Polityczna Niepodległość i Demokracja NiD. – Londyn : Komitet Wydawniczy Organizacji Politycznej NiD, 1945. – 8 s. ; 17 cm

ZS 52 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35861   A: ms         

11.
Fiedler Arkady
Dywizjon 303 / Arkady Fiedler . – Montréal : [b. w.], 1945. – 159, [2] s. ; 20 cm

ZS 1062 II (1978/54)
 DO GÓRY   ID: 35783   A: ms         

12.
Głos z kraju, czyli Uwagi Polaka o ustroju przyszłej Europy / napisał Lucjan Bielski ; przedm. opatrzył Dominik Węgierski. – Londyn : M. J. Kolin, 1941. – 76, [1] s, ; 18 cm

ZS 39 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35848   A: ms         

13.
Goszczyński Seweryn
Zamek kaniowski : powieść / Seweryn Goszczyński ; oprac. Józef Tretiak. – Jerozolima : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1944. – 130 s. ; 18 cm

ZS 40 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35849   A: ms         

14.
Hinsley Arthur
Kardynał Hinsley a Polska / Arthur Hinsley ; Polska Misja Katolicka w Londynie. – Londyn : PMK, 1943. – 56 s. ; 18 cm. – (Polska Misja Katolicka w Londynie ; 10)

ZS 18 I (1978/85)
 DO GÓRY   ID: 35827   A: ms         

15.
Hinterhoff Eugeniusz
Moja odpowiedź : fakty i dokumenty / Eugeniusz Hinterhoff. – London : [b.w.], [1942]. – 30 s. ; 22 cm

ZS 1071 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35792   A: ms         

16.
Jasieńczyk Janusz
Po Narwiku był Tobruk... / Janusz Jasieńczyk ; z przedm. Witolda Turno. – Jerozolima : Sekcja Wydawnicza Jednostek Wojska na Śr. Wsch., 1945. – 187, [1] s. ; 18 cm

ZS 43 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35852   A: ms         

17.
Katelbach Tadeusz
U kresu drugiego etapu / Tadeusz Katelbach. – Londyn : [b. w.], 1942. – 119, [1] s. ; 22 cm

ZS 1044 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35763   A: ms         

18.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. – Wyd. 2. . – [Rzym] : Oddział Propagandy i Kultury A. P. W., 1944. – 71 s. ; 18 cm

ZS 53 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35862   A: ms         

19.
Kresowa walczy w Italii / oprac. Lucjan Paff. – Italia : Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty. – 255 s. ; 24 cm

ZS 1017 II
 DO GÓRY   ID: 35735   A: ms         

20.
Kulesza Paweł
"Romans Szkocki" : wspomnienia wierszowane / Paweł Kulesza . – Londyn : nakł. autora na prawach rękopisu, 1944. – 47, [1] s. ; 16x20 cm

ZS 1005 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35724   A: ms         

21.
Kurdybacha Łukasz
Naród w walce : (wybór literatury wojennej) / Łukasz Kurdybacha. – Jerozolima : W drodze, 1943. – 466, [4] s. ; 22 cm

ZS 1037 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35756   A: ms         

22.
Kwapiński Jan
Organizacja bojowa, katorga, rewolucja rosyjska : z moich wspomnień 1904-1919 / Jan Kwapiński ; z przedm. Ignacego Daszyńskiego. – Wyd. 2. – Londyn : Nakł. Komitetu Zagranicznego P. P. S., 1943. – 88 s. ; 22 cm

ZS 1040 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35759   A: ms         

23.
Łużyc Jerzy
Wrześniowym szlakiem / Jerzy Łużyc . – Palestyna : Biblioteka Orła Białego, 1944. – 103 [1] s. ; 24 cm

ZS 1028 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35747   A: ms         

24.
Mackiewicz Stanisław
Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz (Cat). – London : M. I. Kolin, 1941. – 347 s. ; 22 cm

ZS 1050 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35769   A: ms         

25.
Mackiewicz Stanisław
Timeo Danaos et dona ferentes / Stanisław Mackiewicz [nazwa] Cat [pseud.]. – London : nakł. autora, [ok. 1942]. – 21, [1] s. ; 22 cm

ZS 1076 II (1290)
 DO GÓRY   ID: 35797   A: ms         

26.
Mały modlitewnik żołnierski. – London : Catholic Truth Society, 1945. – 72 s. ; 13 cm

ZS 50 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35859   A: ms         

27.
Materiały Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej / [Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej]. – Londyn : [MOAP], 1943. – 132, s. 25 cm. – (z. 1)

ZS 1033 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35752   A: ms         

28.
Materiały Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej : z. 2. – Londyn : [b.w.], 1943. – 211, s. ; 25 cm

ZS 1032 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35751   A: ms         

29.
Michalik Julian
Zburzenie Warszawy w 1939 r / Julian Michalik ; [przedm. Stanisław Kopański]. – Londyn : [b.w.], [1941]. – 126, s. ; 24 cm

ZS 1034 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35753   A: ms         

30.
Mora Sylwester, Zwierniak Piotr
Sprawiedliwość sowiecka / Sylwester Mora, Piotr Zwierniak. – Włochy : [b. w.], 1945. – 275 s. ; 21 cm

ZS 1035 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35754   A: ms         

31.
Na żołnierskim szlaku. – Szwajcaria : [YMCA], 1943. – 144 s. ; 22 cm
Uwagi: Dodatek literacki "Gońca Obozowego". - pisma żołnierzy Dywizji Strzelców Pieszych

ZS 1038 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35757   A: ms         

32.
Nowakowski Zygmunt
Gałązka rozmarynu / Zygmunt Nowakowski. – Londyn : Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1945. – 148 s. ; 17 cm

ZS 51 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35860   A: ms         

33.
Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków : antologia / w oprac. Manfreda Kridla, Władysława Malinowskiego, Józefa Wittlina. – New York : Polish Labor Group, 1945. – 423, [1] s. ; 23 cm

ZS 1029 II (Bibl. SKS)
 DO GÓRY   ID: 35748   A: ms         

34.
Polska w kulturze powszechnej : sześć rozpraw / St. Kutrzeba [et al.]. – Rzym : Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 124, [1] s. ; 20 cm

ZS 1057 II
 DO GÓRY   ID: 35778   A: ms         

35.
Połczyński Aleksander Janta
Kłamałem aby żyć : (pamiętnik roku niewoli) / Aleksander Janta. – New York : Roy Publishers, 1945. – [8], 323 s. ; 21 cm

ZS 1079 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35800   A: ms         

36.
Połczyński Aleksander Janta
Psalmy z domu niewoli / Aleksander Janta. – Glasgow : Książnica Polska, 1943. – [48] s. ; 25 cm

ZS 1008 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35727   A: ms         

37.
Pomniki literatury ojczystej : Zeszyt 2 : Ostroróg, Modrzewski, Orzechowski, Skarga, Sarbiewski, Potocki, Kochowski, Kromer, Bielski. – Londyn : Wydawnictwo Urzędu Wychowania Narodowego, 1941. – [43]-93, [1] s. ; 22 cm. – (Pomniki literatury ojczystej ; t. 1 : z. 2 ; Biblioteka Polska na Emigracji )

ZS 1074 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35795   A: ms         

38.
Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów / [red. Wacław Jacyna et al.]. – Rzym : [s.n.], 1945. – 272 s. ; 33,5 cm
Uwagi: egz. w twardej, ozdobnej oprawie

ZS 3003 IV (2592)
 DO GÓRY   ID: 48760   A: dw         

39.
Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów / [red. Wacław Jacyna et al.]. – [Rzym : s.n., 1945]. – 272 s. ; 33 cm
Uwagi: egz. w broszurowej oprawie, brak pierwszych 4 stron

ZS 3004 IV (2592)
 DO GÓRY   ID: 48763   A: dw         

40.
Strzałkowski Wiesław
W obozie w Szkocji... : wiersze / Wiesław Strzałkowski. – Londyn : Nakładem Przyjaciół ; [F. Mildner & Sons], 1942. – 33, [2] s. ; 21 cm

ZS 16 I
 DO GÓRY   ID: 26398   A: ar         

41.
Wańkowicz Melchior
Kundlizm / Melchior Wańkowicz . – Rzym ; Londyn : Wydawnictwo K. Breitera, 1947. – 88, [1] s. ; 17 cm

ZS 22 I (2088/121)
 DO GÓRY   ID: 35831   A: ms         

42.
Wierzyński Kazimierz
Róża wiatrów / Kazimierz Wierzyński. – Wyd. 2. – Jerozolima : Wydawnictwo "W drodze", 1944. – 93 s. ; 19 cm

ZS 46 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35855   A: ms         

43.
Z pamiętnych dni : wspomnienia Adjutanta. – [Londyn : b.w., 1944]. – 140, [3] s. ; 19 cm

ZS 42 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35851   A: ms         

44.
Z teki sowieckiej biskupa polowego. – Jerozolima ; Bagdad ; Kair ; Teheran : Dom Polski w Jerozolimie, [1943]. – XII, 86 s. ; 21 cm

ZS 1089 II (1978/317)
 DO GÓRY   ID: 35815   A: ms         

45.
Zajączkowski Tadeusz
Od Ostrej Bramy do Ósmej Armii / Tadeusz Zajączkowski. – Rzym : nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 122, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Orła Białego)

ZS 1059 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35780   A: ms         

46.
Zapiski Janczarów / do druku przygotował i wstępem poprzedził Bernard Andreus [pseud.]. – Rzym : [b. w.], 1945 . – 56, [1] s. ; 21 cm

ZS 1058 II
 DO GÓRY   ID: 35779   A: ms         

47.
Zasadnicze wiadomości z topografii / Sekcja Wojskowego Instytutu Geograficznego. – [Edinburgh : M.I. Kolin], 1941. – 61 s., [1] k. ; 13,5 cm

ZS 66 I (2592)
 DO GÓRY   ID: 48756   A: dw         

48.
Zbyszewski Karol
Z Marszałkowskiej na Piccadilly / Karol Zbyszewski. – Hamburg : Wydawnictwo Antoniego Markiewicza, 1946. – 72 s. ; 18 cm

ZS 21 I (1978/311)
 DO GÓRY   ID: 35830   A: ms         

49.
Żołnierz polski w Ziemi Świętej. – Hierosolymus : Wydawnictwo Ks. Biskupa Polowego, 1943 (Czcionkami Drukarni OO. Franciszkanów). – 47, [2] s. ; 16 cm

ZS 3 I (1978/321)
 DO GÓRY   ID: 26395   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm