L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Konspiracyjne \ Ciągłe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


1.
Agencja A[ntykomunistyczna] / Wyd.: Instytut Glassa. – 1943, V - 1944, VII. – Warszawa : [b. w.], 1943. – 29,5 cm ; 30 cm
Uwagi: Od nr [?] Wyd. Społeczny Komitet Antykomunistyczny. - Red. Henryk Glass. - Dwutyg. - Mies. - 1943, nr 1: Ajencja A[ntykomunistyczna]
[K BJ(Jar), 1 ; JB]

412829 III Rara
1943, nr 4(12 VII)-6, 9-12(10 XII)
1944, nr 13(18 I), 16-19(21 VI) + 19 dod.spec.z 21 VI

412830 III Rara
1943, nr 6(18 VIII), 9(22 X)
1944, nr 16(4 IV)
 DO GÓRY   ID: 11348   A:          

2.
Agencja Informacyjna "Wieś". – 1943, I - 1944 VIII. – Warszawa, 1943. – 30 cm
Uwagi: Od IV 1944 tyt. "Wieś" Agencja Informacyjna. - Wyd. Stronnictwo Ludowe (CKRL). - Od 11 XI 1943 red.: Kazimierz Bagiński przy współpracy Karola Pędowskiego, Jan Szczawiej. - Tyg. - Powiel
[Kow.BJ, z.1, s.12 ; K BJ(Jar), 2 ; JB]

412832 III Rara
1: 1943, nr 12[16 IV]-16, 18-20, 22, 23, 26(13 VII), 26[a](27 VII), 27-34, 36, 38-42(9 XI)
2: 1944, nr 1/43(25 I)-12, 15-23/65(29 VI)

412833 III Rara
1: 1943, nr 39(19 X)
2: 1944, nr 4/47(22 II), 11, 12, 16, 17, 20-23/65(29 VI)
 DO GÓRY   ID: 11353   A:          

3.
Agencja Polityczna STROP. – 1944 - VI 1945. – Warszawa, 1944. – 30 cm
Uwagi: Wyd. Stronnictwo Pracy. - Mies. - Ostatni znany nr 6 (15 VI 1945). - Maszyn. - 1945, nr 3: winieta odbita stemplem
[Kow.BJ, z.1, s.12 ; K BJ(Jar), 3 ; Choj.4 ; Gol.s.61 ; JB]

412723 III Rara
2: 1944, nr 8(1 XII)
3: 1945, nr 3(15 IV)
 DO GÓRY   ID: 11357   A:          

4.
Agencja Wschodnia. – 1: 1943, nr 8. – Warszawa : [b. w.], 1943 . – 30 cm
Uwagi: Wyd. Wydział Propagandy Bieżącej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. - Red. Bogdan Sałaciński. - Powiel. - Nr 8 (1943) zawiera dwa załączniki (w tym jeden w języku ukraińskim). - Nr 8: BJ, Oddz. Rkps. przyb. 614/04, Arch. A. Bienia, dok. nr 42. - Nr 9 - kserokopia w akc. CDCN 1305.
[JB]

BJ, Sek. Rkps., przyb. 614/04 (dok. 42)
R. 1: 1943, nr 8, 9[k]

ANK 29/666/0/-/4
R. 1: 1943, nr 8
 DO GÓRY   ID: 12311   A:          

5.
Agencja Zachodnia / Wyd.: Armia Krajowa ; Red. Bożena Krystyna Hupert, Gabriel Karski i in.. – R. 1: 1943, nr 4 (20 VII) - 13/14 (20 XII). – Warszawa : [b. w.], 1943 . – 30,5 cm
Uwagi: Dwutyg. - Niereg. - Powiel. - W marcu 1944 r. po połączeniu pism "Agencja Wschodnia" i "Agencja Zachodnia" wydano pismo "Sprawy Polskie. Agencja Publicystyczna"
[K BJ(Jar), 6 ; JB]

BJ 412725 III Rara
R. 1: 1943, nr 10/11(22 XI) - 13/14(20 XII)

ANK 29/666/0/-/1-3
R. 1: 1943, nr 4-6
 DO GÓRY   ID: 11390   A:          

6.
Ajencja Prasowa / [Wyd.: KOP] . – 2: 1941 nr 40/70 - 5: 1944 nr 26/218 . – [Warszawa ; Kraków, 1940-1945] . – 30 cm ; 27,5 cm ; 31 cm
Uwagi: Od nr 10/101 z 11 III 1942 tytuł stemplowany z winietą [JB]. - Wyd.: Komenda Obrońców Polski, następnie Związek Walki Zbrojnej, potem Armia Krajowa. - Wyd. w Warszawie, od IX 1940. - Po powstaniu, od X 1944 - I 1945 wyd. w Krakowie [JB]. - Red. Tadeusz Kobylański, T. Wardejn-Zagórski, Tadeusz Żenczykowski, Stanisław Tomaszewski, Roman Goldman. - Mylna numeracja nr z 23 VI 1943, powinien być nr 25/167 [JB]. - Dod. do pisma pt. "Dodatek Specjalny do Agencji Prasowej": w nr 10/101 z 11 III 1942 i osobne do nr 44, 46, 48, 50 [JB]. - Dod. do nr 21/214 z 25 V i nr 23/216 z 8 VI 1943 + dod. pt. "Dodatek Specjalny" [JB]. - Tygodnik. - Maszyn. - Powiel. [od nr 17 z 28 IV 1943-JB]
[K BJ(Jar), 7 ; Kow. z.1, s.15 ; JB]

412916 III Rara
2: 1941, nr 40/70(16 VII)
3: 1942, nr 8/99(25 II)-10, 21-22, 24-25, 27-29, 31, 34-35, 37-40, [44(2 XI?)], 45, 49-51/142(30 XII) + dod. spec. do nr 10/101(11 III), dod. do nr 44/135(4 XI), 46/137(18 XI), 48/139(2 XII), 50/141(16 XII)
4: 1943, nr 1/143(5 I), 2, 4, 7, 9-14, 16-18, 23-24/166(16 VI), 24/166(23 VI), 26(30 VI), [27/169?(VII), br. s. JB], 28-30, 32-39, 41, 43-50/192(15 XII)
5: 1944, nr 1/194(5 I), 3-11, 13, 15-16, 18, 21/214(25 V) + dod. do nr 21, 22/215(1 VI), dwa dod. do nr 23/216(8 VI) + dod. spec. do nr 23(8 VI), 24/217(13 VI), 26/218(20 VI)

412917 III Rara
3: 1942, nr 24/115(17 VI), 31/122(5 VIII) + dod. do nr 44/135(4 XI), 50/141(16 XII)
4: 1943, nr 13/155(31 III), 14, 24, 28, 35, 37/179(15 IX)

MF 5402
5: 1944, nr 11/204(14 III), 13, 15-16, 21/214(25 V) + dod. do nr 21, 22, [3x]23, 24, 26/218(20 VI)
 DO GÓRY   ID: 11396   A:          

7.
Akcja : tygodnik / Związek Syndykalistów Polskich ; red. Kazimierz Zakrzewski, Jerzy Piotrowski . – 1940, nr 25 . – Warszawa, XI 1939 - IV 1941. – 16,5 cm
Uwagi: Tyg. - Druk. - Od 10 IV 1941 ukazuje się pt.: Sprawa : pismo Syndykalistyczne
[K BJ(Jar), 8 ; JB]

415280 I Rara
1940, nr 25(4 XII)
 DO GÓRY   ID: 11397   A:          

8.
Aktualne Wiadomości z Polski i ze Świata : tygodnik informacyjny / Organizacja Wojskowa "Wilki" ; Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec" . – 4: 1942, nr 48 - 5: 1943, nr 25 . – Warszawa 1939 - VI 1944. – 22 cm
Uwagi: Podt.: Tygodnik informacyjny (od XI 1941 r.). - Nast.: Tygodnik informacyjny organizacji wojskowej (od nr 33 1943). - Motto- Celem naszym: wielka, potężna, sprawiedliwa, wolna i niepodległa Polska. - Tyg. - Druk
[K BJ(Jar), 9 ; JB]

417100 II Rara
4: 1942, nr 48(27 XI)
5: 1943, nr 25(9 VII)
 DO GÓRY   ID: 11398   A:          

9.
AR [Agencja Radiowa]. – 3: 1942, nr 1066/335 - 5: 1944, nr 159(1619). – [B. m.], 1942-1944 . – 30 cm ; 35 cm
Uwagi: Dzien. - Powiel. - Prawdop. wydaw. w Warszawie (Kow., s.13). - Prawdop. organ ZWZ-AK. - W syg. 412726 III tyt.: Ajencja Radiowa, i może to inne pismo bo i numeracja wydaje się inna [JB]
[K BJ(Jar), 16 ; Kow., s.13 ; JB]

412831 III Rara
3: 1942, nr 1066/335 (1 XII)
4: 1943, nr 137/1234,237/1333,266/1362,271/1367,310/1405,357/1452, 358/1453(24 XII)
5: 1944, nr 6/1466(6 I), 7/1467, 8/1468, 11/1471, 19/1479, 20/1480,
21/1481, 108/1568, 109/1569, 144/1604, 151/1611, 152/1612, 156/1616, 157/1617, 158/1618, 159/1619(29 VII)

412726 III Rara
3: 1942, nr 802/71(12 III)
 DO GÓRY   ID: 12367   A:          

10.
Armia Ludowa / Armia Ludowa . – 1: 1944 nr 5 . – Warszawa, IV 1944 . – 24 cm
Uwagi: Red. Florentyna Bieńkowska, Piotr Borowy (nacz.), Stanisław Nowicki, Marian Spychalski. - Warszawa II 1944 - 15 VII 1944. - W winiecie hasło: Honor i Ojczyzna. - Dwutyg. - Dziennik [JB]. - Druk
[K BJ(Jar), 10 ; JB]

412907 III Rara
1: 1944, nr 5(18 IV)
 DO GÓRY   ID: 11399   A:          

11.
Armia Ludowa : wydanie A / Armia Ludowa . – 1: 1944 nr 24 - 37 . – Warszawa, 1944. – 34,5 cm ; 30 cm
Uwagi: Wyd. A: Śródmieście-Północ. - Armia Ludowa (Wydz. Propag. Dowództwa Głównego). - Red. Andrzej Weber, Ryszard Strzelecki, Michał Szyszko, Feliks Baranowski, Tadeusz Gąsiorowski. - Pismo powstańcze, Wyd. A Śródmieście-Północ. - Kont. pisma Armia Ludowa. - Dzien.
[K BJ(Jar), 11 ; JB]

412907 III Rara
1: 1944 nr 24(26 VIII)-28, 32, 36, 37(22 IX)
 DO GÓRY   ID: 11400   A:          

12.
AS [Agencja Socjalistyczna] / [PPS-WRN]. – 1945, nr 16. – Kraków ; Warszawa : [PPS-WRN], 1945 . – 30 cm
Uwagi: Powiel. - Kontynuacja pisma wydawanego pod okupacją niemiecką pt. Agencja Socjalistyczna. - Kraków, Warszawa. - Wyd. PPS-WRN. - Red. Kazimierz Pużak, Tadeusz Szturm de Sztrem, Zygmunt Zaremba. - Ostatni znany nr: 1945, nr 17 z 10 lipca
[Choj., 8 ; JB]

413007 III Rara
1945, nr 16(30 VI)
 DO GÓRY   ID: 12312   A:          

13.
Barykada Powiśla / KC [Komisariat Cywilny] przy GB [Grupie Bojowej] T.48 "Krybar" ; nast. Wydział Propagandy Rejonowej Delegatury Rządu Powiśla ; Red. Stanisław Wąsowicz, współprac.: Jerzy Braun, Jan Brzechwa, Adrian Czermiński, Allan Koska, Zofia Kossak, Krystyna Kuliczkowska. . – 1944 nr 5 - 26 . – Warszawa 1944 - powstańcze. . – 30 cm
Uwagi: Kont. pisma: Komunikat Informacyjny. - Dzien.
[K BJ(Jar), 13 ; JB]

412760 III Rara
1944 nr 5(10 VIII), 7-10, 12, 13/14-24, 26(2 IX)

412761 III Rara
1944 nr 7(12 VIII), 9, 13/14, 16-22, 24, 26(2 IX)
 DO GÓRY   ID: 11402   A:          

14.
Barykada Wolności : tygodnik polityczny Polskich Socjalistów / Wyd.: Grupa "Barykada Wolności" [nast. Polscy Socjaliści]. – 1: 1940, nr 27 - 4: 1944, nr 155 . – Warszawa VI 1940 - IV 1942 . – 30 cm ; 38 cm ; 33,5 cm
Uwagi: Podtyt.: Od 1941, nr 65: tygodnik polityczny Polskich Socjalistów, od 1942 nr 78: dwutygodnik polityczny Polskich Socjalistów, od 1944: organ Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, od nr 156: organ Polskiej Partii Socjalistycznej, od 1944 nr 142: organ Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. - Wyd.: Grupa "Barykada Wolności", nast. Polscy Socjaliści. ; RPPS Śródmieście Północ, nast. Śródmieście Południe. - Red. Stanisław Dubois, Stanisław Chudoba; Aleksander Żaruk-Michalski, Henryk Świątkowski. - Współpracowali m.in.: Adam Próchnik, Andrzej Tuwim, Konstanty Jagiełło, Jan Mulak, Edward Osóbka, Jan Płoski. - Tyg., dwutyg., dzien. ; niereg. - Powiel. - Druk (od nr 78, XII 1941 r.). - Od 1944, nr 142 - powstańcze
[K BJ(Jar), 14 ; JB]

419617 IV Rara
1: 1940 nr 27 [?]
2: 1941, nr 44 [?]
4: 1944, nr 146(3 IX) - 150(13 IX), 152,
6[?]: 1944, nr 154, 155(30 IX)

419618 IV Rara
4: 1944, nr 149(22 IX)

Mf 1033
1: 140, nr 27
2: 1941, nr 44
 DO GÓRY   ID: 11413   A:          

15.
Barykada Wolności : dodatek informacyjny dla Warszawy. – 1942, nr 87a . – Warszawa I - IV 1942 r. . – 32 cm
Uwagi: Wyd.: Polscy Socjaliści. - Red. Stanisław Chudoba. - Dwutyg. - Powiel. - Niezależne od pisma "Barykada Wolności" [zob.poprzedni rekord] ukazywało się od XII 1941 r. pismo Barykada Wolności. Dodatek Informacyjny dla Warszawy z tą samą numeracją z dodatkiem litery a (tzw. niebieska - od koloru papieru)
[K BJ(Jar), 15 ; Kow., z.1, s.65 ; JB]

412841 III Rara

1942, nr 87a(19 IV)
 DO GÓRY   ID: 11434   A:          

16.
Barykada Wolności : organ Socjalistów Polskich / Wyd.: Warszawski Komitet Robotniczy Polskich Socjalistów . – 1942 [br.nr] 11 XI. – Warszawa XI - XII 1942 . – 29,5 cm
Uwagi: Red. Stanisław Chudoba, Edward Wieczorek, Jan Mulak, Konstanty Jagiełło, Andrzej Tuwim, Jan Krzesławski-Cynarski[dot.nr z 11 XI 1942 r. wydawnictwa Warszawskiego Komitetu Robotniczego Polskich Socjalistów-Jar.]. - Nr 27 z 1940 r. wg.Jar. jest egz. centralnego organu Polskich Socjalistów. - Wg.Jar.oba numery umieszczone pod jedną sygnaturą należą do dwu innych pism konspiracyjnych[nota Jar. z 12 XI 1973 r.-JB]. - Tyg. - Powiel.
[K BJ(Jar), 16 ; JB]

412818 III Rara
[1:] 1940, nr 27(29 XII)
3: 1942 [nr z] 11 XI

MF 1033
1940, nr 27
3: 1942 [nr z] 11 XI
 DO GÓRY   ID: 11436   A:          

17.
Barykada Wolności : tygodnik polityczny Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. / Wyd.: RPPS [KRN] . – 2 : 1944 nr 2 . – Warszawa V - VI 1944 . – 21 cm
Uwagi: Red. Michał Szyszko, Aleksander Żaruk-Michalski. - Mies. - Druk. - Kont. pisma "Robotnik". Tygodnik polityczny Robotniczej Partii Polskich Socjalistów.
[K BJ(Jar), 17 ; JB]

417101 II Rara
2: 1944, nr 2(14 VI)

417102 II Rara
2: 1944, nr 2
 DO GÓRY   ID: 11438   A:          

18.
Barykada : pismo codzienne AK Śródmieście-Południe / Wyd.: Armia Krajowa. – Wydanie popołudniowe 1944, nr 13 - 20 . – Warszawa, sierpień 1944. – 30,5 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Wydanie popołudniowe. - Od nr 14 podtyt.: Pismo codzienne III i II Rejonu AK. - Od nr 17 podtyt.: Pismo codzienne AK Śródmieście - Południe Rejony III i II. - Dzien. - Dod.: Dodatek Popołudniowy. Informacja Radiowa, z 17. 8. 1944 i 18. 8. 1944. - Druk. - Powiel
[Kow., z.1, s.65 ; JB]

412827 III Rara
1944, nr 13(24 VIII), 14, 16-20(31 VIII) + dod.z 17 VIII, 18 VIII
 DO GÓRY   ID: 12368   A:          

19.
Barykada : pismo III Rejonu AK / [Armia Krajowa]. – 1944 nr 1 - 51/82 . – Warszawa 1944 . – 34,5 cm ; 29,5 cm ; 31 cm ; 31 x 17,5 cm ; 35 cm
30,5 cm dod.
Uwagi: Rok 1944, od nr 26/57 tytuł: Barykada. Warszawa Walczy . - Od nr 4, podtyt.: pismo codzienne III Rejonu AK. - od nr 12 podtyt.: pismo codzienne AK Śródmieście -Południe. - od nr 15 wyd. poranne, podtyt.: pismo codzienne III i II Rejonu AK. - od nr 17 wyd. poranne, podtyt.: pismo codzienne AK Śródmieście - Południe Rejony III i II. - Od nr 26/57 z 6 IX podtyt. "Warszawa Walczy", inny format i numeracja podwójna. - Dod.z 26 sierpnia 1944 r. pt. Na dzień 26 sierpnia. - Wyd.: Dowództwo rej. III podobwodu AK Śródmieście Południe. - Pismo powstańcze. - Red. Adam Borkiewicz. - Współprac. red. Jerzy Garztecki, Jerzy Karbowski. - Dzien. - Powiel. - Druk [od nr 4 z 15 VIII 1944 r.]
[K BJ(Jar), 12 ; Kow., z.1, s.65 ; JB]

412888 III Rara
1944 nr 1(12 VIII)-51/82(1 X) + dod.z 26 VIII

412894 III Rara
1944 nr 17(28 VIII), 20, 22, 23, 27/58, 29/60, 40/71, 44/75, 47/78(27 IX)

408178 III Rara
1944 nr 5(16 VIII), 6(17 VIII), 8(19 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11401   A:          

20.
Bądź Gotów! : dwutygodnik rycerzy Zawiszy / Wyd.: Szare Szeregi ; Red:. Stefan Mirowski; Tadeusz Jaźwiński; Kazimierz Koźniewski (kolejno). – 2: 1943, nr 22 - 3: 1944, nr 6. – Warszawa 1942 - VIII 1944. – 20 cm ; 30 cm
Uwagi: Od 1944, nr 5 pismo powstańcze. - Podtyt.: pismo harcerskich oddziałow pomocniczych Armii Krajowej. - Wyd.: Główna Kwatera Harcerzy "Pasieka". - Red. Jerzy Jabrzemski. - Warszawa Śródmieście-Północ. - Warszawa Śródmieście-Południe. - Dwutyg. - Niereg. - Druk. - Powiel
[K BJ(Jar), 18 ; JB]

412768 III Rara
2: 1943, nr 22(24 XII)
3: 1944, nr 6(26 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11446   A:          

21.
Be-Zet. Biuletyn Zachodni : informacje z Ziem Zachodnich i Powracających / Wyd.: Grupa "Ojczyzna". – 3: 1943, nr 2 - 4. – Warszawa, 1941 - VII 1944. – 30 cm
Uwagi: Od nr 6 z 1942 r. podtyt.: informacje z Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej. - Wyd.: Grupa "Ojczyzna". - Nast. od 1942 r. Delegatura Rządu. - Dod. do nr 1(8) z 1943 pt. Ziemie Zachodnie w prasie niemieckiej. - Od nr 3 sierpień 1943 tytuł i podtyt. pieczętowany[JB]. - Mies. nieregularny[JB]. - Powiel.
[K BJ(Jar), 19 i 446 ; Kow., z.1, s.69 ; JB]

412956 III Rara
3: 1943, nr 2(VII), 3(VIII), 4(XI)

412957 III Rara
3: 1943, nr 2(VII), 4(XI)
 DO GÓRY   ID: 11447   A:          

22.
Biel i Czerwień : pismo młodych : dwutygodnik społeczno-literacki. – 1944, nr 7 (1 XI) - 1945, 1(12) (I). – [Tarnów? : AK], 1944. – 30 cm
Uwagi: powiel.

CDCN, K 101_021
1944, nr 7-8
1945, nr 1(12)
 DO GÓRY   ID: 42395   A: bj         

23.
Bieżące Sprawozdania Polityczne / [B.w.] . – 1943, nr 1. – [B.m.], 1943. – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Delegatura Rządu. - Miejsce wyd. Warszawa. - Nr 1 z 1943 za okres od 1 I do 15 II. - Dwutyg[?]. - Maszyn
[K BJ(Jar), 20 ; Kow., z.1, s.83 ; JB]

412863 III Rara
1943, nr 1(25 II)
 DO GÓRY   ID: 11457   A:          

24.
Biuletyn Centralnego Komitetu Ludowego : organ Centralizacji Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych / Wyd.: Centralny Komitet Ludowy . – 1: 1944, nr 2 - 20. – Warszawa 23 VIII-29 IX 1944 . – 34 cm ; 43,5 cm ; 30 cm
Uwagi: Red. Stefan Kurowski, Jerzy Walter, Piotr Gajewski, Stanisław Płoski, Romuald Miller, Józef Salcewicz. - Pismo powstańcze. - Dzien. - Druk
[K BJ(Jar), 22 ; JB]

419624 IV Rara
1: 1944, nr 2(24.08), 3, 6 - 18, 20(30 IX)

412999 III Rara
1: 1944, nr 12(13 IX)
 DO GÓRY   ID: 11459   A:          

25.
Biuletyn Centralny / [Wyd.: Narodowe Siły Zbrojne]. – 1943, nr 1 - 1944, nr 9. – [Warszawa], 1943 - 1944. – 30 cm
Uwagi: Wyd. Obóz Narodowy. - Warszawa III. - Dwutyg. - Powiel. - W nawiasach kwadratowych [...] dopiski roczniku i numeracji ołówkiem a w okrągłych (...) daty i nadruki dodatkowej numeracji(?) tuszem [JB]
[K BJ(Jar), 23 ; Kow., z.1, s.121 ; JB]

412887 III Rara
1943, nr [1 z 1 III,cz. 1](10), nr 2(15 III),cz. 1 i 2(20), [nr 3(1 IV),cz. II](50), [nr 4(15 IV),cz. II](31), [nr 11(15 VIII)](50), nr 12(1 IX), [cz.II](48)
1944, nr 8(22 V)(0060), nr 9(17 VI)(0073)

412910 III Rara
1943, nr [3 lub 4?],cz. 2(31)[brak s.13-35]

Mf 1050
1943, nr [1]-12
1944, nr 8-9
 DO GÓRY   ID: 11464   A:          

26.
Biuletyn Codzienny / Wyd.: Inicjatywa indywidualna. – 3: 1942, nr 1044 - 1944, [nr]1075. – Warszawa, 1940-1943. – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Delegatura Rządu. - Dzien. - Powiel. - Okrągła pieczątka: Ze zbiorów Stanisława Błażewskiego Warszawa[JB]
[K BJ(Jar), 24 ; JB]

404433 III Rara
3: 1942, nr 1044(7.11), 1045(8.11), 1044(9.11), 1066(4.12), 1065(3.12), 1075[b.d.]
 DO GÓRY   ID: 11469   A:          

27.
Biuletyn Gospodarczy / D.I.[Departament Informacji Delegatury Rządu] . – 1: 1942, nr 10 - 2: 1943, nr43/44. – Warszawa, XI 1942 - VII 1944. – 30 cm
Uwagi: Na egzemplarzach nie ma skrótu wyd. D.R.[Delegatury Rządu-JB]. - Red. Adam Grabowski. - Nr-y 19/20 i 21/22 z 1943 pt. Biuletyn Gospodarczy w GG [JB]. - Od nr 25/26 z 1943 r. zaznaczony skrót wyd. I.P.[JB]. - W nr 33/34 i 35/36 z 1943 r. jest ponownie skrót D.I.[JB]. - Nr 43/44 z 1943 bez oznaczenia wyd.[JB]. - Tyg. - Dwutyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 25 ; Kow., z.1, s.130 ; JB]

412904 III Rara
1: 1942, nr 10(4 XI), [11?], 13(25 XI), 15/16(20 XII)[defekt]
2: 1943, nr 1, 2(12 I)-5, 8-9/10, 11/12[defekt], 13/14-21/22, 25/26, 27/28, 33/34, 35/36, 43/44(6 XII)

412905 III Rara
2: 1943, nr 8(27 II), 15/16, 17/18, 19/20, 35/36(1 X)
 DO GÓRY   ID: 11472   A:          

28.
Biuletyn Informacyjny. – 1944, nr 2. – [B.m.], 1944. – 29,5 cm
Uwagi: Maszyn.[?, hektograf ? -JB]
[K BJ(Jar), 26 ; Kow., z.1, s.136 ; JB]

412835 III Rara
1944, nr 2(7 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11473   A:          

29.
Biuletyn Informacyjny "Żagiew". – 1943, nr 933. – [Warszawa], 1943. – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Żydowski Związek Wojskowy. - Red. m.in.: Lucjan Szylkin, Stefan Warszawski, Artur Oppenheim, Jerzy Neuding. - Dopisek ołówkiem: Pismo wychodzące w Ghetto Warszawskim. - Maszyn
[K BJ(Jar), 30 ; Kow., z.1, s.206/207 ; JB]

412836 II Rara
1943, nr 933(20 II)

MF 16961
1943, nr 933
 DO GÓRY   ID: 11477   A:          

30.
Biuletyn Informacyjny Małopolski / Wyd.: Armia Krajowa BIP Okręgu Kraków . – R. 1: 1942, 14 III - R. 3: 1944, nr 32/34(125/127) (24 IX). – Kosocice ; Lusina ; Wrząsowice (woj.krakowskie) : BIP AK Okręg Kraków, 14 III 1942-24 X 1944 . – 16 cm ; 14,5 cm ; 19 cm ; 21 cm
Uwagi: Red. Władysław Kabaciński, Krystyna Pieradzka, Kazimierz Rolewicz, Stanisław Długocki, Alojzy Jaglarz, Edmund Bulara. _ Od 1943, nr 35 pt. Małopolski Biuletyn Informacyjny. - Dod. pt. Dodatek do Małopolskiego Biuletynu Informacyjnego. - Współprac. red.: Józef Szawajner, Władysław Pyciński. - Tyg. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 29 ; JB]

417120 II Rara
R. 1: 1942, nr [1] (14 III), 12-13, 16, 22-23, 25-28, 35-40, 42-44
R. 2: 1943, nr 1(45)-7, 9-10, 12-48/49(92/93)
R. 3: 1944, nr 1(94)-32/34(125/127)

417121 II Rara
R. 1: 1942, nr 13, 26, 35, 37-39, 42, 44
R. 2: 1943, nr 1(45), 6-7, 13-36, 38-48/49(92/93) + dod. do nr 15(59)
R. 3: 1944, nr 1(94)-4, 6, 8/9-12, 14-19, 21, 24, 26-32/34(125/127)

Mf 48
R. 1: 1942, nr 1, 13, 16, 22-23, 25-28, 35-40, 42-44
R. 2: 1943, nr 1-48/49
R. 3: 1944, nr 1-32/34

K 101_023
R. 2: 1943, nr 34(78), 43(87)-44(88)
R. 3: 1944, nr 2(95), 7(100), 15(108)
 DO GÓRY   ID: 11476   A:          

31.
Biuletyn Informacyjny : dodatek ilustrowany / [Wyd.AK] . – 1: [1944], nr 1. – Warszawa, [1944]. – 35 cm
Uwagi: Wyd.: VI Oddział Sztabu Głównego AK. - Warszawa Śródmieście. - Red. Jan Marcin Szancer, Zofia Szancerowa. - Pismo powstańcze. - Druk
[K BJ(Jar), 28 ; JB]

412872 III Rara
1: [1944], nr 1[VIII]
 DO GÓRY   ID: 11475   A:          

32.
Biuletyn Informacyjny : tygodnik / Wyd.: Służba Zwycięstwa Polski ; Związek Walki Zbrojnej ; Armia Krajowa . – 2: 1940, [nr z] 30 VIII - 7: 1945, nr 3/317 . – Warszawa, Kraków, 5 XI 1939 - 19 I 1945. – 16,5 cm ;18 cm ; 22 cm ; 31,5 cm ; 46 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Podtyt.: Tygodnik (od VII 1940 do I 1942). - Organ Okręgu Warszawskiego. - Organ Komendy Głównej. - Red. Aleksander Kamiński, Stanisław Berezowski, Maria Straszewska, Czesław Michalski, Witold Kula, Antoni Szymanowska, Kazimierz Wagner. - Współprac. red.: Włodzimierz Antoniewicz, Wiktoria Julia Goryńska, Ryszard Zarzycki, Marian Ruth Buczkowski, Henryk Pohoski, Bolesław Srocki, Tadeusz Kwaśniewski. - Nr 35-102 z 1944: pismo powstańcze. - Wydanie codzienne. - Red. Aleksander Kamiński, Bolesław Srocki. - Współprac. red.: Antoni Szymanowski, Ernest Szrojt, Stanisław Sachnowski, Maria Straszewska. - Po powstaniu wyd. Kraków, 5 XI 1944-19 I 1945. - Red. Kazimierz Kumaniecki, Władysław Bartoszewski. - Tyg. - Od 20 VII 1944 2 x tyg. - Od 30 VII 1944 dzien. - Druk. - [W syg.414401 V stwierdzono w 1944 r. brak nr 75/283 - 106/314 ! JB]
[K BJ(Jar), 27 ; JB]

414401 V Rara
[2]: 1940, [nr z] 30 VIII, 25 X, 1 XI, 28 XI
[3]: 1941, [nr z] 6 II, 27 II, 20 III, 27 III, 3 IV, 17 IV, 6 VI, 3 VII, 10 VII, 17 VII, 21 VIII, 11 IX, 25 IX, 2 X, 23 X, 30 X, 6 XI, 20 XI, 27 XI, 4 XII, [17 XII], [24 XII]
4: 1942, nr 3/107(22 I), 4/108, 6/110, 8/112-51/155(31 XII)
5: 1943, nr 1/156(7 I)-52/207(30 XII)
6: 1944, nr 1/208(6 I)-6/213, 8/215-22/23(229/230), 24/231-26/233, 28/235, 29/235, 33/240, 35/242, 42/249-45/253, 47/255-72/280(4 IX), [75/283-80/288, 82/290-100/308, 102/310-106/314 -trgo nie ma!]
7: 1945, nr 3/317(19 I)

414402 V Rara
[2]: 1940, [nr z] 19 XII
[3]: 1941, [nr z] 3 VII, 31 VII, 30 X, 27 XI, 11 XII
4: 1942, nr 3/107-6/110, 11/115, 13/117-15/119, 17/121-19/123, 22/126, 27/131, 31/135-37/141, 42/146, 43/147, 45/149-49/153, 51/155(31 XII)
5: 1943, nr 2/157-9/164, 11/166-16/171, 18/173, 20/175-24/179, 27/182-30/185, 32/187, 33/188, 35/190-52/207(30 II)
6: 1944, nr 1/208(6 I)-10/217[2x], 12/219-21/228, 25/232-27/234, 44/260[?], 45/253, 47/255-49/257, 53/261, 55/263, 63/271, 65/273-70/278, 85/293, 90/298, 93/301, 94/302, 98/306, 100/308, 103/311-106/314(27 XII)
7: 1945, nr 3/317(19 I)

K 101_024
R. 5: 1943, nr 38(193)49(204)
 DO GÓRY   ID: 11474   A:          

33.
Biuletyn Krajowy : tylko dla władz i prasy / Wyd.: Polska Agencja Telegraficzna. – 1944, nr 102 - 1945, nr 7(128). – [B.m.], 1944 - 17 I 1945. – 30 cm
Uwagi: Wychodził 2x w tyg. - Maszyn
[K BJ(Jar), 31 ; JB]

412607 III Rara
[1:] 1944, nr 102(13 X)-120, 122(29 XII)
[2:] 1945, nr 4/125-7/128

412608 III Rara
1944, nr 102, 106-112, 116, 120
 DO GÓRY   ID: 11478   A:          

34.
Biuletyn Okręgu IV PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] Warszawa-Północ / [B.w.] . – 1944, nr 6 - 28 . – Warszawa, VIII - IX 1944. – 34,5 cm ; 29,5 cm
Uwagi: Wyd.: Polska Partia Socjalistyczna. - Red. Antoni Zdanowski. - Od nr 29 pt. Biuletyn Okręgu IV PPS i O[ddziałów] W[ojskowych] Pogotowia Powstańczego Socjalistów. Warszawa-Północ. - Warszawa-Żolibórz. - Pismo powstańcze. - Dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 32 ; Kow.,z.1, s.240 ; JB]

412869 III Rara
1944, nr 6(9 VIII), 21, 28(31 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11479   A:          

35.
Biuletyn Polskiej Służby Prasowej / Wyd.: Grupa "Pobudka". – 1940, nr 2. – Warszawa, VII 1940. – 34,5 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel
[K BJ(Jar), 33 ; JB]

412611 III Rara
1940, nr 2(1 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11480   A:          

36.
Biuletyn Prasowo-Propagandowy / Wyd.: Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych. Centralny Komitet Ludowy ; Red. Ferdynand Marek Arczyński. – 1944, nr 1. – Warszawa, V - VI 1944. – 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Powiel
[K BJ(Jar), 34 ; JB]

412604 III Rara
1944, nr 1(10 V)
 DO GÓRY   ID: 11481   A:          

37.
Biuletyn Radiowy / Wyd.: Armia Krajowa Oddział VI Sztabu, Kwatera Radiowa. – 1944, nr 13 - 36. – [Warszawa], 1944. – 36,5 cm
Uwagi: Pismo powstańcze. - Dzien. - Powiel
[K BJ(Jar), 35 ; JB]

412610 III Rara
1944, nr 13(21 VIII), 36(5 IX)
 DO GÓRY   ID: 11482   A:          

38.
Biuletyn Słowiański : miesięcznik poświęcony zagadnieniom Europy Środkowej / Wyd.: Konfederacja Narodu. – 3: 1942, nr 9 - 4: 1943, nr 7. – Warszawa, XII 1940 - XII 1943. – 30 cm ; 23,5 cm
Uwagi: Podtyt. od 31 I 1943 r. - Mies. - Powiel. - Druk
[K BJ(Jar), 36 ; JB]

412609 III Rara
3: 1942, nr 2(XI)
4: 1943, nr 1(31 I)-5, 7(6 XII)
 DO GÓRY   ID: 11483   A:          

39.
Biuletyn Społeczno-Gospodarczy / [Wyd.:] P. Z. W. . – 4: 1943, nr 19 - [5]: 1944, nr 10/48 . – Warszawa, X 1943 - VI 1944. – 30 cm
Uwagi: Od IV 1944 r. podtyt.: organ Polskiego Związku Wolności. - Wyd.: Polski Związek Wolności. - Warszawa, VII 1942 - VII 1944. - Dwutyg. - Mies. - Powiel
[K BJ(Jar), 37 ; Kow., z.1, s.273 ; JB]

412942 III Rara
4: 1943, nr 19(28 X)
[5]: 1944, nr 10/48(15 VI)

412943 III Rara
4: 1943, nr 19(28 X)
 DO GÓRY   ID: 11484   A:          

40.
Biuletyn Wewnętrzno-Polityczny. – 1942, nr 22 - 1943, nr 2. – Warszawa, 1942 - 1943. – 30 cm
Uwagi: Wyd.: Delegatura Rządu. - Do stycznia 1943 r. pt. B.W. - Biuletyn Wewnętrzny. - Powiel
[K BJ(Jar), 38 ; Kow., z.1, s.304 ; JB]

412944 III Rara

1942, nr 22(25 XI)
1943, nr 2(8 II)
 DO GÓRY   ID: 11485   A:          

41.
Biuletyn Wewnętrzny : tylko dla władz / Wyd.: Polska Agencja Telegraficzna. – 1944, [br.nr] 17 X - nr 5 (13 XI) . – [Br.m.]. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Maszyn
[K BJ(Jar), 39 ; JB]

412602 III Rara
1944, [nr z] 17 X, 24 X, 7 XI, nr 5(13 XI)

412603 III Rara
1944, [nr z] 17 X, 24 X, 7 XI, nr 5(13 XI)
 DO GÓRY   ID: 11486   A:          

42.
Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej : tygodnik / Związek Walki Zbrojnej ; AK, BIP Obszaru Lwowskiego . – 1: 1941, nr 1 - 4: 1944, nr 28/94 . – Lwów, 31 XII 1941 - VII 1944. – 18 cm ; 16 cm ; 19 cm ; 21 cm ; 23 cm
Uwagi: Od 7 II 1943, nr 4/35 pod tyt. Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej. - Podtyt. w 1942, nr 4-20. - Red. Lech Sadowski (nr 1), Juliusz Żuławski (do kwietnia 1944 r.). - Współpr. red. Zdzisław Stieber, Karol Kuryluk, Henryk Pohoski, Wojciech Myślenicki. - Dod. do nr 11 pt. Wielkanocna Pisanka. - Tyg. - Druk. - w syg. 417124 II nr-y 13/42 z 6 VI 1943, 33/62 z 22 XI 1943, 6/72 z 13 II 1944, 14/80, 15/81 i 16/82 z kwietnia oraz nr-y 19/85 z 21 V i 28/94 z 23 VII 1944 to odbitki ksero[JB]
[K BJ(Jar), 40 ; JB]

417124 II Rara
1: [1941], nr 1
2: 1942, nr 2/3-11(2 IV), 12/13-15/16, 17-20, 25-29(24 XII)
3: 1943, nr 30(14 I)-32, 4/33-34, 36, 37/66(24 XII)
4: 1944, nr 1/67(9 I)-28/94(23 VII)

417125 II Rara
1: [1941], nr 1
2: 1942, nr 2/3-12/13, 14-15/16, 17-20, 26, 28, 29(24 XII)
3: 1943, nr 31(21 I), 6/35, 7, 9-11, 14-18, 20-29,36,37/66(24 XII)
4: 1944, nr 1/67(9 I), 3, 4, 8-10, 12, 22-25, 27/93(16 VII)

Mf 1151
Dod. do nr 11
 DO GÓRY   ID: 11487   A:          

43.
Biuletyn Żołnierski : organ Konfederacji Zbrojnej / Wyd.: Tajna Armia Polska-Konfederacja Zbrojna . – 2: 1941, nr 8 - 10. – Warszawa, 15 VIII 1940 - 1942. – 18 cm ; 30 cm
Uwagi: Red. Tadeusz Garczyński, Stefan Golędzinowski, Remigiusz Grocholski, Witold Rościszewski, Jan Włodarkiewicz. - Wyd. od 19 X 1940 r. - Podtyt. motto: Bóg. Ojczyzna-Honor. - Powiel. - Druk. - Numeracja i format wskazują na dwa inne pisma(?)[JB]
[K BJ(Jar), 41 ; JB]

415320 I Rara
2: 1941, nr 8(1 X), 10(15 III)[?]
 DO GÓRY   ID: 11488   A:          

44.
Biuletyn / Wyd.: Departament Informacji Delegatury Rządu.Referat Informacji o Zaginionych.. – 1944, nr 11. – Warszawa 1944 . – 49 x 70 cm
Uwagi: Gazeta ścienna[JB]
[K BJ(Jar), 21 ; JB]

414404 V Rara
1944, nr 11(28 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11458   A:          

45.
Brygada / Wyd.: Armia Krajowa. – [1]: 1944, nr 2 - 2: 1944/45, nr 12. – [Br.m.], 1944 - I 1945. – 30 cm
Uwagi: Wyd. w woj. krakowskim (miechowskie). - Do nr 10[?] z 1944 r. dod. "Urzędówka". - nr 11/12 z 1945 r. ostatni (Boże Narodzenie-Nowy Rok). - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 42 ; JB]

412601 III Rara
[1]: 1944, nr 2(22 X), 10(17 XII) + dod. z 15 XII
2: 1944/45, nr 11/12
 DO GÓRY   ID: 11489   A:          

46.
Brzask. – 2: 1944, nr 17 - 23. – [Warszawa], 1944. – 29,5 cm
Uwagi: Wyd.: Młodzież Wielkiej Polski. - Warszawa, 1943 - VII 1944. - Tyg. - Powiel. - Pieczęć tyt.z logo [JB]. - Nr 17 ze znakiem własności "Ze zbiorów Stanisława Błażewskiego Warszawa" [JB]
[K BJ(Jar), 43 ; Kow., z.1, s.334 ; JB]

412963 III Rara
2: 1944, nr 17(6 V), 23(10 VI)
 DO GÓRY   ID: 11490   A:          

47.
Brzask : pismo harcerskich oddziałów Armii Krajowej / Wyd.: Główna Kwatera Harcerzy "Pasieka" . – 6: 1944, nr 11/38 . – Warszawa Śródmieście-Północ, 1944. – 25,5 cm
Uwagi: Red. Jerzr Jarzemski. - Kont. pisma "Brzask". Pismo Młodych. - Pismo powstańcze. - Wyd. 3 x tyg. - Powiel. - Pismo jednostronne[JB]
[K BJ(Jar), 44 ; JB]

417047 II Rara
6: 1944, nr 11/38(22 VIII)
 DO GÓRY   ID: 11491   A:          

48.
Brzask : pismo młodych / Wyd.: Szare Szeregi . – Warszawa, 1944. – 18 cm
Uwagi: Red. Stanisław Leopold. - Kont. pisma pt. Pismo Młodych. - Dod. pt. Nauka i Wojsko. - Dwutyg. - Druk
[K BJ(Jar), 45 ; JB]

415309 I Rara
1944, nr 5/32(1 V), 7/34(6 VI)

Mf 286
1944, nr 5/32
 DO GÓRY   ID: 11492   A:          

49.
Brzask : pismo Młodzieży Narodowej. – 2: 1944, nr 10 - 26. – [Warszawa], 1944. – 30 cm
Uwagi: Podtyt.: organ Młodzieży Narodowej. - Od XII 1943: pismo Młodzieży Narodowej. - Wyd.: Obóz Narodowo-Radykalny "Szaniec". - Warszawa, 1943-1944. - Tyg. - Powiel
[K BJ(Jar), 46 ; Kow., z.1, s.334 ; JB]

412954 III Rara
2: 1944, nr 10/28(22 III), 22-24, 26/44(5 VII)

Mf 299
2: 1944, nr 10/28, 22-24, 26/44
 DO GÓRY   ID: 11493   A:          

50.
Chłopka : organ Ludowego Związku Kobiet Małopolski Środkowej / Wyd.: Ludowy Związek Kobiet Małopolski Środkowej,Kierownictwo Podokręgu Rzeszów. – 1944, [nr z:] 1 XI - 1 XII . – Markowa, 1944 . – 18 cm
Uwagi: Red. Weronika Wilbik-Jagusztynowa "Hanka", "Jaga", Maria Jędrzejec "Narcyz", Helena Świetlikówna "Elżbieta", Aurelia Kojdrowa[Choj.57, por.Z.Sokół,Op.cit.,s.130-131]. - Pismo wywodziło się z dodatku dla kobiet "O Matce Polce" zamieszczonego w "Wieściach". - W tych egz. brak podtyt.[JB]
[K BJ(Jar), 47 ; Choj., 57 ; JB]

415310 I Rara
1944, [nr z] 1 XI, 15 XI, 1 XII

MF 565 Rara
1944, [nr z] 1 XI, 15 XI, 1 XII
 DO GÓRY   ID: 12317   A:          

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm