L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Historia kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu \ Fotografie, grafiki


1.
Depesza Prezydenta m. Krakowa z 6 VIII 1934 r. z informacją o sypaniu kopca - depeszę w ilości 20 tys. egzemplarzy miały roznieść po całej Polsce gołębie pocztowe (ze zbiorów APKr, sygn. ZOO 54).
 DO GÓRY   ID: 26381   A: pl         

2.
Grupa żołnierzy pod kopcem na Sowińcu (ze zbiorów Zdzisława Ruszela).
 DO GÓRY   ID: 26792   A: pl         

3.
Jedno z wielu zdjęć wykonywanych przez grupy przybywające pod kopiec, w tle zdjęcia widać szczegóły techniczne budowy kopca - siatkę zabezpieczającą przed osuwaniem się ziemi (ze zbiorów Andrzeja Fischera).
 DO GÓRY   ID: 26791   A: pl         

4.
Kierownik budowy kopca kpt. S. Koźmiński z inż. E. Malinowskim (reprodukcja ilustracji zamieszczonej w "Światowidzie" - 1 IX 1934).
 DO GÓRY   ID: 26386   A: pl         

5.
Oddział wojska przygotowujący się do prac na kopcu, w tle widoczne przygotowane taczki i budynek pawilonu pod kopcem (ze zbiorów Zdzisława Ruszela)
 DO GÓRY   ID: 26392   A: pl         

6.
Oddział wojska składa ziemię - na zdjęciu widoczny moment wysypywania ziemi przy płycie legionowej na szczycie Kopca (ze zbiorów Zdzisława Ruszela)
 DO GÓRY   ID: 26393   A: pl         

7.
Odręczny szkic Kopca J. Piłsudskiego sporządzony przez A. Szyszko-Bohusza w roku 1934 - ostre zwieńczenie kopca nadaje mu kształt piramidy (ze zbiorów APKr, sygn. tymcz. Sz-Boh. 134, fot. M. Multarzyńska-Janikowska).
 DO GÓRY   ID: 26360   A: pl         

8.
Plan (niezrealizowany) usytuowania kopca - A. szyszko-Bohusz, 1934 r. Projekt przedstawia usytuowanie kopca na terenie Lasu Wolskiego z zaznaczoną drogą dojazdową od strony południowej, torem saneczkowym od strony wschodniej i wyciągiem od strony północno-wschodniej (ze zbiorów APKr, sygn. tymcz. Sz-Boh. 134, fot. M. Multarzyńska-Janikowska).
 DO GÓRY   ID: 26382   A: pl         

9.
Polana na Sowińcu z masztem i kamieniem węgielnym kopca (reprodukcja ilustracji zamieszczonej w "Światowidzie" - 1 IX 1934).
 DO GÓRY   ID: 26385   A: pl         

10.
Projekt (niezrealizowany) Kopca na Sowińcu autorstwa A. Szyszko-Bohusza z 1934 r. Na planie widoczne założenie kopca w formie piramidy. Wejścia na poszczególne poziomy schodami po ramionach stożka (ze zbiorów APKr, sygn. tymcz. Sz-Boh. 134, fot. M. Multarzyńska-Janikowska).
 DO GÓRY   ID: 26380   A: pl         

11.
Projekt (niezrealizowany) najbliższego otoczenia kopca autorstwa A. Szyszko-Bohusza z 1934 r. W projekcie zaznaczono przed kopcem w kształcie piramidy plac dla publiczności, z którego rozchodzą się na stronę północną i wschodnią tereny zjazdowe dla saneczkarzy (z wyciągiem od strony północnej i trasą zjazdową od strony wschodniej), a od południa parking dla samochodów, połączony z drogą dojazdową na Sowiniec (ze zbiorów APKr, sygn. tymcz. Sz-Boh. 134, fot. M. Multarzyńska-Janikowska).
 DO GÓRY   ID: 26383   A: pl         

12.
Przedwojenna fotografia przedstawiająca oficera (z żałobną opaską na rękawie po śmierci Marszałka) wybierającego do kosza ziemię z otoczenia kopca, którą następnie przewożono na budowany stożek widocznymi obok taczkami (ze zbiorów Z. Ruszela).
 DO GÓRY   ID: 26390   A: pl         

13.
Przedwojenna widokówka ukazująca wygląd szczytu Sowińca przed przystąpieniem do budowy kopca (ze zbiorów Komitetu Opieki na Kopcem Józefa Piłsudskiego).
 DO GÓRY   ID: 26384   A: pl         

14.
Przedwojenna widokówka wydana przez Wydział Wykonawczy Komitetu Budowy Kopca J. Piłsudskiego przedstawiająca podstawę kopca, uzyskaną poprzez wybranie ziemi z jego otoczenia (fot. S. Kolowiec). Usuniętą ziemię wykorzystano do sypania następnych warstw kopca. Na środku placu budowy maszt z opuszczoną do połowy flagą na znak żałoby po śmierci patrona kopca (ze zbiorów KOnKJP).
 DO GÓRY   ID: 26389   A: pl         

15.
Przedwojenna widokówka wydana przez Wydział Wykonawczy Komitetu Budowy Kopca J. Piłsudskiego ukazująca widok na Sowiniec (fot. S. Kolowiec). Wycięte w 1934 r. drzewa odsłoniły podstawę budowanego kopca, widoczny 28-metrowy maszt umieszczony przed uroczystościami rozpoczęcia budowy (ze zbiorów KOnKJP).
 DO GÓRY   ID: 26387   A: pl         

16.
Przedwojenna widokówka wydana przez Wydział Wykonawczy Komitetu Budowy Kopca J. Piłsudskiego z kolorowym rysunkiem F. Mączyńskiego (1935) przedstawiająca główne wejście na kopiec od strony wschodniej (ze zbiorów KOnKJP).
 DO GÓRY   ID: 26388   A: pl         

17.
Urny z ziemiami na Kopiec J. Piłsudskiego (ze zbiorów Zdzisława Ruszela).
 DO GÓRY   ID: 26794   A: pl         

18.
Uroczystość złożenia ziemi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki - przemawia minister Władysław Raczkiewicz (ze zbiorów Zdzisława Ruszela).
 DO GÓRY   ID: 26391   A: pl         

19.
W sypaniu Kopca uczestniczyły całe rodziny... (ze zbiorów Zdzisława Ruszela)
 DO GÓRY   ID: 26793   A: pl         

20.
1935/1936
Ziemia z Działdowa
Od: Miasto Działdowo

Katalog, sala I/IV, s. 4 (561)
 DO GÓRY   ID: 55100   A: ar         

21.
1935/1936
Ziemia z dziedzińca klasztoru OO. Pijarów, gdzie kształcił się T. Kościuszko
Od: Gimnazjum OO. Pijarów w Lubieszewie

Katalog, sala I, s. 4 (1927)
 DO GÓRY   ID: 55097   A: ar         

22.
1935/1936
Ziemia z mogił członków bojowników organizacji PPS
Od: Koło Stowarzyszeń b. Więźniów Politycznych, Ostrowiec-Ćmielów

Katalog, sala I, s. 4 (1826)
 DO GÓRY   ID: 55098   A: ar         

23.
1935/1936
Ziemia z Turynu z cmentarza polskiego, z grobu poległych żołnierzy polskich w 1817
Od: Inglik Wiktor, wieś Budy Zaklasztorne, poczta Puszcza Marjańska, pow. Skierniewice

Katalog, sala I, s. 4 (1376)
 DO GÓRY   ID: 55099   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm