L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2020SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2020:

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski / od XI 2020 Andrzej Dróżdż
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

Sytuacja pandemiczna w 2020 roku spowodowała zatrzymanie bądź spowolnienie realizacji programów przygotowywanych przez Zarząd Fundacji (publikacji i wystaw).


Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 50 kontrahentów (akcesje komputerowe: 2850-2900), obejmujące kilka tysięcy jednostek – materiały przygotowane do inwentaryzacji (częściowo skatalogowane).
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- archiwum Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Oddział w Krakowie przekazane przez Mieczysława Pieronka,
- archiwum Teresy Stanek, sekretarz Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski (przekazane następnie do sekcji rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej),
- archiwum Fundacji Pomocy Żołnierzom AK w Krakowie przekazane przez Małgorzatę Janiec,
- archiwum Mirosława Holewińskiego dot. kawalerii WP 1914-1945 przekazane przez Barbarę Holewińską,
- archiwum Konfederacji Polski Niepodległej przekazane przez Krzysztofa Króla z Warszawy;
- materiały po Zbigniewie Kruku-Strzebońskim przekazane przez Piotra Fugla,
- dokumenty (oryginały i kserokopie) Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych przekazane przez Krzysztofa Bzdyla,
- materiały poligraficzne (blachy offsetowe) z archiwum „Biuletynu Małopolskiego” przekazane przez Leszka Dulbę.
Zbiory Fundacji CDCN zasiliły także:
- druki drugiego obiegu, przekazane przez Barbarę Babraj, Macieja Dudka, Romana Graczyka, Andrzeja Kulera, Jacka Maściszewskiego, Marka Szerszenia i Andrzeja Kaczkowskiego (z Wrocławia),
- książki i czasopisma (nowe) przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej, Bogdana Gancarza, ks. Józefa Kowalowa i Oddział Gromadzenia Zbiorów BJ.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2020 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu i opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki. W ograniczonym czasie pracy oraz w czasie pracy zdalnej opracowywano wcześniej otrzymane dary.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
Do końca lutego 2020 zbiory Fundacji udostępniano w Gabinecie Rara Sekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz czytelni Fundacji CDCN przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN). Począwszy od marca w związku z pandemią koronawirusa znacznie ograniczony został dostęp do materiałów przechowywanych w Fundacji CDCN. Pomimo tego przeprowadzono kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkudziesięciu informacji bibliograficznych (udostępnianie skanów).


Wydawnictwa:

Program 4(188)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” – nr 53 i 54 w przygotowaniu.

Program 5(196)
Waldemar Czyż, Marzec ’68 w Krakowie
(publikacja książkowa – w przygotowaniu)


Wystawy

Program 6(192)
Wyobraźnia „ekstremisty”
Rysunki Janusza Gniadka z lat 1980-1983, tragicznie zmarłego pracownika PBM „Budochem” w Krakowie
(wystawa w reżimie „covidowym” zorganizowana przez FCDCN przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”; druk katalogu i plakatu)
Kraków, Pl. Szczepański 31 sierpnia - 14 września 2020. Kurator wystawy: Andrzej Dróżdż; projekt graficzny i skład Lech Dziewulski

Inne programy:

Program 7(194)
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pala Telekiego
(udział w działaniach związanych z budową pomnika oraz wydarzeń towarzyszących)

Program 8(195)
Krzyż Wolności i Solidarności
(przygotowywanie wniosków o odznaczenie działaczy opozycji antykomunistycznej)

Program 9(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.

Program 10(193)
Współorganizacja zajęć dydaktycznych „Komputerowe bazy danych w archiwistyce” dla studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Udostępnienie bazy danych oraz kart z kartoteki oficerów i urzędników wojskowych Królestwa Polskiego 1815-1830 w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 – prowadzenie dr Adam Świątek, modyfikacja bazy danych: Przemysław Leśniowski DO GÓRY   ID: 56447   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm