L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy / Samizdat \ Samizdat polski - ulotki
1 2 z 2


1.
[List do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na ręce Posła Tadeusza Hołuja] / Studenci wyższych uczelni krakowskich. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Dnia 25 czerwca ubiegłego roku na terenie...

CDCN, M 3187 III
 DO GÓRY   ID: 53200   A: eb          SOLIDAR

2.
136 intelektualistów amerykańskich
Protest do władz PRL : czerwiec 1977. / Kenneth Arrow [et al.]. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Sygn.: Kenneth Arrow, George Walt, McCarthy, Kurt Vonnegut, Henry Carlyrle, Arthur M. Schlesinger Jr., Paul Sweezy, Robert Cohen, Susan Sontag, Michael Harrington, Nicolas Risonowski, Ramsey Clarke, Harold Siegel, Douglas Fraser, Stanisław Ulam, Jan Mycielski, Alfred Tarski, Jerzy Kosiński, A. Brzeski, S. Welish, Jerzy Lerski, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz.
Incipit: 23 września 1976 roku...

CDCN, M 3188 III
 DO GÓRY   ID: 53201   A: eb          SOLIDAR

3.
Blajfer-Seweryn Bogusława [et al.]
Oświadczenie głodujących w Kościele Św. Marcina. / Bogusława Blajfer-Seweryn [et al.]. – [S.l. : s.n., ca 1977]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 5 odpisów: a-c. - Egz. a: oryginał + kopia. - Egz. c: oryginał + 2 kopie. - Egz. a: brak tytułu. - Egz. b: wariant tyt.: Oświadczenie uczestników głodówki. - Egz. c: wariant tyt.: Oświadczenie głodujących w Kościele Św. Marcina - 25 maja 1977. - Egz. d-e: Oświadczenie głodujących w Kościele Św. Marcina. - Sygn.: Bogusława Blajfer-Seweryn, Lucyna Chomicka, Jerzy Geresz, Barbara Toruńczyk, Danuta Chomicka, Bohdan Cywiński, Aleksander Hauke-Ligowski, Henryk Wujec
Incipit: Mija dziś jedenaście miesięcy do chwili...

CDCN, M 3189 III
 DO GÓRY   ID: 53202   A: eb          SOLIDAR

4.
Borusewicz Bogdan
[List do Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości] / Bogdan Borusewicz. – [S.l. : s.n., 1977]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.

WUSW
 DO GÓRY   ID: 53203   A: eb          SOLIDAR

5.
Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy
Do wszystkich ludzi pracy / Franciszek Grabczyk, Adam Macedoński, Jan Leszek Franczyk. – [S.l. : s.n., 1979]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: 28 kwietnia 1979 roku...

CDCN, M 3232 III
 DO GÓRY   ID: 53324   A: eb          SOLIDAR

6.
Cywiński Bohdan [et al.]
[List do prof. dr Henryka Jabłońskiego, Warszawa, 11.01.1979 r.] / Bohdan Cywiński [et al.]. – [S.l. : s.n., 1979]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Sygn.: Bohdan Cywiński, Aleksander Hauke-Ligowski, Edward Lipiński, Tadeusz Mazowiecki, Adam Szczypiorski.
Incipit: Zwracamy się do Rady Państwa w sprawie...

CDCN, M 3234 III
 DO GÓRY   ID: 53327   A: eb          SOLIDAR

7.
Deklaracja ruchu demokratycznego : IX.77 r.. – [S.l. : s.n., ca 1977]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Kraj nasz przeżywa dziś głęboki...

CDCN, M 3203 III
 DO GÓRY   ID: 53222   A: eb          SOLIDAR

8.
DIP
Wstępna ocena sytuacji na dzień 20.12.1981 r. wraz z elementami prognozy długofalowej "DIP". / DIP. – [S.l. : s.n., 1981]. – 7 s. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Egz. b: brak s. 3-7.
Incipit: W programie zespołu prognoz DIP...

CDCN, M 3233 III
 DO GÓRY   ID: 53326   A: eb          SOLIDAR

9.
Karta 77. – [S.l. : s.n., post 1977]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W numerze 120 Dziennika Ustaw...

CDCN, M 3202 III
 DO GÓRY   ID: 53221   A: eb          SOLIDAR

10.
Koło Oporu Społecznego
Jak należy się zachować w wypadku podjęcia akcji weryfikacyjnej. / Koło Oporu Społecznego. – [S.l. : s.n., ca 1981]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Egz. a: oryginał + kopia.
Incipit: Akcja weryfikacji kadr, prowadzona...

CDCN, M 3250 III
 DO GÓRY   ID: 53350   A: eb          SOLIDAR

11.
Komitet Obrony Robotników. 1976
Do Marszałka Sejmu PRL : Warszawa 23 IX 1976 / KOR. – [S.l. : s.n., 1976]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Akc. BJ. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński
Incipit: Szanowny Panie Marszałku. W imieniu Komitetu Obrony Robotników...

CDCN, M 3175 III
 DO GÓRY   ID: 2237   A:           SOLIDAR

12.
Komitet Obrony Robotników. 1976
Oświadczenie : Warszawa, 5 listopada 1976 r / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1976]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Dnia 4 listopada 1976 r. robotnicy Zakładów Mechanicznych "Ursus"...

CDCN, M 3176 III
 DO GÓRY   ID: 2238   A:           SOLIDAR

13.
Komitet Obrony Robotników. 1977
[Apel, Warszawa 18 V 1977 r.] / KOR. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + kopia. - Sygn.: Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Witold Dąbrowski, Andrzej Drawicz, Jerzy Ficowski, Andrzej Grzegorczyk, Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski, Tadeusz Konwicki, Bohdan Kosiński, Seweryn Pollak, Julian Stryjkowski, Anna Trojanowska, Wanda Wiłkomirska, Wiktor Woroszylski, Maria Zagórska.
Incipit: Wciąż jeszcze - wbrew obietnicom - nie odzyskali...

CDCN, M 3197 III
 DO GÓRY   ID: 53216   A: eb          SOLIDAR

14.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Oświadczenie : Warszawa 5.02.77 r. / KOR. – [S.l. : s.n., 1977]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Stefan Kaczorowski, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Antonii Macierewicz, Halina Mikołajska, Emil Morgiewicz, Piotr Neimski, Wojciech Onyszkiewicz, Antoni Pajdak, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, Józef Śreniowski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Incipit: W dniu 3 listopada 77 Rada Państwa...

CDCN, M 3198 III
 DO GÓRY   ID: 53217   A: eb          SOLIDAR

15.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Oświadczenie : Warszawa, 18 listopada 1977 r. / KOR. – [S.l. : s.n., 1977]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Bogdan Borusewicz, Andrzej Celiński, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, ks. Zbigniew Kamiński, Jan Kielanowski, Anka Kowalska, Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Rybicki, Józef Śreniowski, Aniela Steisbergowa, Adam Szczypiorski, Maria Wosiek, Henryk Wujec, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja.
Incipit: W dniu 2 listopada 1977 Komitet Samoobrony Społecznej "KOR"...

CDCN, M 3195 III
 DO GÓRY   ID: 53214   A: eb          SOLIDAR

16.
Komitet Obrony Robotników. 1977
[Apel] : Warszawa, 18.V.1977 r. / KOR. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Sygn.: Jacek Bocheński, Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Witold Dąbrowski, Andrzej Drawicz, Jerzy Ficowski, Andrzej Grzegorczyk, Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski, Tadeusz Konwicki, Bohdan Kosiński, Seweryn Pollak, Julian Stryjkowski, Anna Trojanowska, Wanda Wiłkomirska, Wiktor Woroszylski, Maria Zagórska.
Incipit: Wciąż jeszcze wbrew obietnicom...

CDCN, M 3213 III
 DO GÓRY   ID: 53244   A: eb          SOLIDAR

17.
Komitet Obrony Robotników. 1977
List otwarty do Sejmu PRL : Warszawa, 7 stycznia 1977 r / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1977]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Na drugiej karcie także oświadczenie KOR z 31 XII 1976 o represjach wobec działaczy KOR z podpisami sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Halina Mikołajska, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, Józef Śreniowski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Incipit: Jak wynika z informacji PAP Prokurator Generalny Czubiński...

CDCN, M 3177 III
 DO GÓRY   ID: 2368   A:           SOLIDAR

18.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Nieautoryzowane skróty przemówień obrońców wygłoszone na rozprawach przed Sądem Najwyższym / KOR. – [S.l. : s.n., ca 1977]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Mecenas Jan Olszewski - obrońca...

CDCN, M 3211 III
 DO GÓRY   ID: 53242   A: eb          SOLIDAR

19.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Oświadczenie w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego przyczyn i okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa : Warszawa, dnia 26 września 1977 / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Brak k. 2
Incipit: 17 września 1977 ukazał się w prasie komunikat Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie...

CDCN, M 3174 III
 DO GÓRY   ID: 2236   A:           SOLIDAR

20.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Oświadczenie : Warszawa, 10 marca 1977 r. / KOR. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Stefan Kaczorowski, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Antoni Macierewicz, Halina Mikołajska, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Incipit: Po ogłoszeniu przez Radę Państwa...

CDCN, M 3199 III
 DO GÓRY   ID: 53218   A: eb          SOLIDAR

21.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Oświadczenie : Warszawa, 26 VII 1977 / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1977]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Stefan Kaczorowski, ks. Zbigniew Kamiński, Jan Kielanowski, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Józef Śreniowski, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja.
Incipit: W dniu 23 lipca br. dyrektor Gabinetu Generalnego Prokuratora...

CDCN, M 3178 III
 DO GÓRY   ID: 2402   A:           SOLIDAR

22.
Komitet Obrony Robotników. 1977
Oświadczenie : Warszawa. 10 maja 1977 r. / KOR. – [S.l. : s.n., 1977]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Stefan Kaczorowski, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Halina Mikołajska, Adam Michnik, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Józef Śreniowski, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Incipit: Komitet Obrony Robotników uważa za swój obowiązek...

CDCN, M 3181 III
 DO GÓRY   ID: 53194   A: eb          SOLIDAR

23.
Komitet Obrony Robotników. 1978
List otwarty do Pana Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej prof. Mariana Śliwińskiego : Warszawa, 4 grudnia 1978 r. / Jan Kielanowski. – [S.l. : s.n., 1978]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Zwracamy się do Pana...

CDCN, M 3183 III
 DO GÓRY   ID: 53196   A: eb          SOLIDAR

24.
Komitet Obrony Robotników. 1978
Oświadczenie : Trójmiasto, luty 1978 r. / KOR. – [S.l. : s.n., 1978]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Sygn.: Andrzej Gwiazda, Tadeusz Szczudłowski, Jan Samsonowicz, Mariusz Muszkat, Piotr Dyk, Anna Młynik, Magdalena Modzelewska, Grzegorz Pliszka, Andrzej Słomiński, Aleksander Hall, Danuta Kędzierska, Krzysztof Wyszkowski.
Incipit: W związku z pogłębiającym się...

CDCN, M 3182 III
 DO GÓRY   ID: 53195   A: eb          SOLIDAR

25.
Komitet Obrony Robotników
[Uzupełnienie wypowiedzi prasowych dotyczących aresztowanych w czerwcu 1976 r. członków i współpracowników KOR] / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1976]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 3 odpisy: a-c. - Egz. a: oryginał + kopia.
Incipit: Wszystkie informacje prasowe dotyczące...

CDCN, M 3186 III
 DO GÓRY   ID: 53199   A: eb          SOLIDAR

26.
Komitet Obrony Robotników
Apel do społeczeństwa : Warszawa, 29 listopad 1976. / Jerzy Andrzejewski [et al.]. – [S.l. : s.n, 1976]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Sygn.:Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Antoni Pajdak, Halina Mikołajska, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Józef Rybicki, Aniela Steinbergowa, Adam Szczypiorski, Józef Śreniowski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Incipit: Upływa 5 miesięcy od...

CDCN, M 3192 III
 DO GÓRY   ID: 53205   A: eb          SOLIDAR

27.
Komitet Obrony Robotników
Oświadczenie : Warszawa, 29 marca 1977 r. / Jerzy Andrzejewski [et al.]. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Sygn.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Stefan Kaczorowski, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Antoni Pajdak, Halina Mikołajska, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Rybicki, Józef Śreniowski, Aniela Steisbergowa, Adam Szczypiorski, Wacław Zawadzki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
Incipit: Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego...

CDCN, M 3184 III
 DO GÓRY   ID: 53197   A: eb          SOLIDAR

28.
Komitet Obrony Robotników
Oświadczenie : Warszawa, 5 lipca 1977 r. / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1977]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W związku z rocznicą wydarzeń...

CDCN, M 3191 III
 DO GÓRY   ID: 53204   A: eb          SOLIDAR

29.
Komitet Obrony Robotników
Oświadczenie : Warszawa, 5 listopada 1976 r / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n.], 1976. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Dot. pisma wysłanego przez robotników ZM "Ursus" w sprawie przyjęcia do pracy zwolnionych po protestach czerwcowych
Incipit: Dnia 4 listopada 1976 r. robotnicy...

CDCN, M III
 DO GÓRY   ID: 52669   A: pl          SOLIDAR

30.
Komitet Obrony Robotników
Oświadczenie : Warszawa, 9.V.1977. / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 3 odpisy: a-c. - Egz. a: oryginał + kopia.
Incipit: Dn. 7.V.br. w Krakowie...

CDCN, M 3194 III
 DO GÓRY   ID: 53207   A: eb          SOLIDAR

31.
Komitet Obrony Robotników
Oświadczenie : Warszawa, dnia 4.XI.1976 r. / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., 1976]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: I. W dniu 29 października...

CDCN, M 3185 III
 DO GÓRY   ID: 53198   A: eb          SOLIDAR

32.
Komitet Obrony Robotników
Tezy Programowe / Komitet Obrony Robotników. – [S.l. : s.n., ca 1980]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: 1. Rozpoczynając w lipcu akcję solidarności...

CDCN, M 3193 III
 DO GÓRY   ID: 53206   A: eb          SOLIDAR

33.
Komitet Oporu Społecznego
Deklaracja Solidarności / Komitet Oporu Społecznego. – [S.l. : s.n., 1982]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: W obliczu planowanych przez reżim posunięć mających nakłonić...

CDCN, M 3249 III
 DO GÓRY   ID: 53348   A: eb          SOLIDAR

34.
Komitet Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach
Oświadczenie : Katowice, październik 1980 r. / Józef Bal, Bolesław Cygan, Roman Kściuczek. – [S.l. : s.n., 1980]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: My członkowie Komitetu WZZ w Katowicach...

CDCN, M 3235 III
 DO GÓRY   ID: 53328   A: eb          SOLIDAR

35.
Komunikat : 26 maja 1977 r. / [opozycja]. – [S.l. : s.n., 1977]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Oryginał + 2 kopie.
Incipit: W środę, 25 maja br. w kościele św. Marcina...

CDCN, M 3214 III
 DO GÓRY   ID: 53246   A: eb          SOLIDAR

36.
Konfederacja Polski Niepodległej
[Oświadczenie, 30.IV.1984] / Andrzej Grot. – [S.l. : s.n., 1984]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Sposób traktowania w zakładach karnych osób...

CDCN, M 3245 III (BJ 85 D 12/19)
 DO GÓRY   ID: 53343   A: eb          SOLIDAR

37.
Konfederacja Polski Niepodległej
Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej / Konfederacja Polski Niepodległej. – [S.l. : s.n., post 1979]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Oryginał + 2 kopie. - Jedna z kopii nie posiada k. 2.
Incipit: Jesteśmy kolejną zmianą w długim pochodzie pokoleń.

CDCN, M 3190 III
 DO GÓRY   ID: 53352   A: eb          SOLIDAR

38.
Konfederacja Polski Niepodległej
Komunikat specjalny : Kraków, 22.05.81 r. / Konfederacja Polski Niepodległej. – [S.l. : s.n., 1981]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: W dniu 20.05.1981 r. od godz. 14...

CDCN, M 3244 III
 DO GÓRY   ID: 53342   A: eb          SOLIDAR

39.
Konfederacja Polski Niepodległej
Odezwa : 20.V.82 r. / Lech Konrad Abramski. – [S.l. : s.n., 1982]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Mieszkańcy miasta Krakowa Polacy!

CDCN, M 3246 III
 DO GÓRY   ID: 53344   A: eb          SOLIDAR

40.
Konfederacja Polski Niepodległej
Oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej : Warszawa, 5 września 1985 r. / Konfederacja Polski Niepodległej. – [S.l. : s.n., 1985]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Rozpowszechniane przez ideologów komunizmu...

CDCN, M 3248 III
 DO GÓRY   ID: 53347   A: eb          SOLIDAR

41.
Konfederacja Polski Niepodległej
Oświadczenie / Konfederacja Polski Niepodległej. – [S.l. : s.n., 1981]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Dzień 13.XIII.1981 roku został wpisany...

CDCN, M 3247 III
 DO GÓRY   ID: 53346   A: eb          SOLIDAR

42.
Konfederacja Polski Niepodległej
Statut / Konfederacja Polski Niepodległej. – [S.l. : s.n., ca 1979]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Rozdział I. Nazwa, obszar, siedziba i godło...

CDCN, M 3236 III
 DO GÓRY   ID: 53329   A: eb          SOLIDAR

43.
Kuroń Jacek
List otwarty do Pana Enrico Berlinguera Sekretarza Centralnego Komunistycznej Partii Włoch : Warszawa, dnia 18 lipca 1976 r. / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., 1976]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Zwracam się do Pana jako przywódcy partii robotniczej...

CDCN, M 3212 III
 DO GÓRY   ID: 53243   A: eb          SOLIDAR

44.
List otwarty : do obywatela Stanisława Kowalczyka Ministra Spraw Wewnętrznych PRL w Warszawie. / Zbigniew Bruski [et al.]. – [S.l. : s.n., 1979]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Sygn.: Zbigniew Bruski, Karol Głogowski, Walenty Jakobson, Andrzej Mazur, Andrzej Ostoja-Owsiany, Adam Pleśnar, Marek Marian Skuza, Tadeusz Szczudłowski, Bogumił Włodarski.
Incipit: Przypadająca w tym miesiącu 35 rocznica...

CDCN, M 3207 III
 DO GÓRY   ID: 53236   A: eb          SOLIDAR

45.
Modzelewski Karol
[List Karola Modzelewskiego do Pierwszego Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, Warszawa, 8.11.1976 r.] / Karol Modzelewski. – [S.l. : s.n., 1976]. – 10 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + 3 kopie.
Incipit: Szanowny Obywatelu Pierwszy Sekretarzu, nawiązując do Waszych wypowiedzi o potrzebie...

CDCN, M 3201 III
 DO GÓRY   ID: 53220   A: eb          SOLIDAR

46.
Niepodległościowy Ruch Oporu
"Odmowa współdziałania jako sposób walki" / Niepodległościowy Ruch Oporu. – [S.l. : s.n., ca 1982]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: "Bierny opór" a raczej "odmowa współdziałania"...

CDCN, M 3238 III
 DO GÓRY   ID: 53331   A: eb          SOLIDAR

47.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. 1981
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów : Warszawa, 9.03.1981 / Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: za OKZ NZS: Wojciech Bogaczyk, Jarosław Guzy, Lech Lipiński - Maszyn.

CDCN, M 3180 III
 DO GÓRY   ID: 19763   A: am          SOLIDAR

48.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Krajowa Komisja Koordynacyjna. 1981
Apel prezydium KKK NZS / KKK NZS. – [S.l.] : NZS KKK, 1981. – 1 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.

CDCN, M 3179 III
 DO GÓRY   ID: 19645   A: am          SOLIDAR

49.
NSZZ "Solidarność". Komisja Krajowa. 1980
Oświadczenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" : 26 listopad 1980 r. / KK NSZZ "Solidarność". – [S.l. : s.n., 1980]. – [2], 7 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Zawiera : "Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej" wraz z pismem przewodnim Prokuratora Generalnego PRL Lucjana Czubińskiego do prokuratorów wojewódzkich. - Oryginał maszyn. z kopią. (93 UD LAK 1/24-26).
Incipit: Dokonana przez Sąd Najwyższy rejestracja NSZZ "Solidarność"...

CDCN, M 3028 III
 DO GÓRY   ID: 52972   A: ar          SOLIDAR

50.
Obywatelski Komitet Obrony Państwa
Odezwa / Obywatelski Komitet Obrony Państwa. – [S.l. : s.n., ca 1981]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Tragiczne sytuacje narodu polskiego...

CDCN, M 3239 III
 DO GÓRY   ID: 53333   A: eb          SOLIDAR

WSTECZ

1 2 z 2

   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm