L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Małopolska Lista Pamięci \ Zmarli w 2014 \ Tadeusz StasielakTadeusz Stasielak (1952-2014)

7 października 2014 r. niespodziewanie odszedł od nas Tadeusz Stasielak, wieloletni pracownik Huty im. Lenina (obecnie Arcelor Mittal Poland SA), współtwórca „Solidarności” w nowohuckim kombinacie.
Tadeusz Stasielak urodził się 2 stycznia 1952 r. w Darłowie. W Hucie im. Lenina rozpoczął pracę jako tokarz na Wydziale Mechanicznym HiL, mając zaledwie 17 lat. Od 1969 zawodowo nieprzerwanie związany był z hutą.
W 1980 r. brał udział w jednym z pierwszy strajków w hucie – na Wydziale Mechanicznym (26 sierpnia 1980 r.). Będąc szeregowym członkiem „Solidarności”, aktywnie uczestniczył w życiu związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego również uczestniczył w strajku w HiL. Podjął działalność w podziemiu, m.in. kontynuując działalność związkową na wydziale oraz kolportując podziemne czasopisma, a zwłaszcza „Hutnika”. Mimo ostrożności kilkukrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany (po raz ostatni w 1986 r.).
Po reaktywowaniu jawnej Komisji Robotniczej Hutników w 1986 r. brał udział w jej spotkaniach w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.
Uczestniczył w strajku kwietniowo-majowym w HiL w dniach 26 kwietnia – 4/5 maja 1988 r. w HiL, a po jego rozbiciu ukrywał się.
Po reaktywacji NSZZ „Solidarność” aktywnie zaangażował się w jego odbudowę. W 1988 r. został wybranym przewodniczącym KZ NSZZ „S” w Zakładzie Mechanicznym i tę funkcję pełnił mimo licznych przekształceń, aż do likwidacji tej części huty w 2012 r. Równocześnie zaczął swoją działalność w Komisji Robotniczej Hutników, w której od 2004 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego oraz skarbnika. Dowodem zaufania jakim się cieszył wśród współpracowników był również jego wybór w 2006 r. na członka Europejskiej Rady Zakładowej Arcelor Mittal Poland.
W ostatnich latach zaangażował się również w działalność „Solidarności” na szczeblu regionalnym i krajowym. Od 1994 r. był delegatem na walne zebrania delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, a w czerwcu br. został wybrany na członka Zarządu Regionu. W latach 2010-2014 był delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów, a od 2010 r. był również członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Był społecznikiem, działał m.in. w Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, w które pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W 1993 r. kandydował do Sejmu z listy NSZZ „Solidarność” w 1993 r.
7 października 2014 r. miał uczestniczyć w posiedzeniu ostatniej Komisji Krajowej w Bielsku-Białej (zrezygnował ze startu na kolejną kadencję), poprzedzającą XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na to posiedzenie nie dotarł, pozostawiając swoje liczne grono współpracowników i przyjaciół z „Solidarności”.
Zmarł na kilka dni przed 32. rocznicą zamordowania Bogdana Włosika, ku pamięci którego od wielu lat organizował bieg memoriałowy ulicami Nowej Huty. W 2014 roku bieg po raz pierwszy od 1992 r. nie odbył się ze względu na prowadzone w Nowej Hucie remonty. Powrócił w kolejnych latach, niestety już bez głównego organizatora – Tadeusza.
 DO GÓRY   ID: 53942   A: pl         

WSTECZ


   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm