L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy / Samizdat \ Samizdat polski - teksty
1 2 3 4 5 z 5


1.
"Dziewczyna z Warszawy"
271 warszawska - jubileuszowa / "Dziewczyna z Warszawy". – [S.l. : s.n., 1982]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W pierwszej chwili chciałoby się powiedzieć...

CDCN, M 3030 III
 DO GÓRY   ID: 52974   A: ar          SOLIDAR

2.
"Jan"
Bohaterowie naszych dni / "Jan". – [S.l. : s.n., 1982]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Nie każdy urodził się herosem...

CDCN, M 3045 III
 DO GÓRY   ID: 52989   A: ar          SOLIDAR

3.
"Krzysztof"
Co robić? / "Krzysztof". – [S.l. : s.n., 1982]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Przep. : "Veto" 1982, nr 6
Incipit: To co proponuję jest trudne

CDCN, M 3025 III
 DO GÓRY   ID: 52969   A: ar          SOLIDAR

4.
"Osa"
Metoda bumerangu : smok, który pożera własny ogon / "Osa". – [S.l. : s.n., ca 1980]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Pośród zdań krytycznych pod naszym adresem...

CDCN, M 3107 III
 DO GÓRY   ID: 53089   A: eb          SOLIDAR

5.
Abraham Roman
Ekscelencje, Dostojny Księże Biskupie : Jasna Góra, 18 maja 1975 r. / gen. bryg. dr Roman Abraham. – [S.l. : s.n., post 1975]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Przemówienie wygłoszone na Jasnej Górze 18 V 1975 z okazji 30. rocznicy zakończenia II wojny światowej. - Maszyn.
Incipit: Witam Was całym sercem w imieniu Armii II Rzeczypospolitej!

CDCN, M 3002 III (89 K 1289/8)
 DO GÓRY   ID: 36829   A: bj          SOLIDAR

6.
Andrzejewski Jerzy
Do prześladowanych uczestników robotniczego protestu / Jerzy Andrzejewski. – [S.l. : s.n., 1976]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Pełen troski i przygnębienia z powodu krzywdy oraz niesprawiedliwości...

CDCN, M 3274 III
 DO GÓRY   ID: 53807   A: ku          SOLIDAR

7.
Andrzejewski Jerzy
Msza za poetę / Jerzy Andrzejewski. – [S.l. : s.n., ca 1977]. – 29-46 k. ; 30 cm
Uwagi: Fragment odpisu z : Zapis 1977, nr 2. - Maszyn.

CDCN, M 3003 III
 DO GÓRY   ID: 36841   A: bj          SOLIDAR

8.
Argus Maciej
Jaki powinien być stosunek świata i Polski - do Rosji : Warszawa, 1989 r. / Maciej Argus [pseud.]. – [S.l. : s.n., 1989]. – 3 s. ; 30 cm
Uwagi: W nagłówku: Myślącym pod rozwagę. - Maszyn.

CDCN, M 3004 III
 DO GÓRY   ID: 36872   A: bj          SOLIDAR

9.
Bat czy pat. – [S.l. : s.n., 1983]. – [5 k.] ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Kiedy w 1843 Michał Grabowski napisał słynny list do Strutyńskiego...

CDCN, M 3264 III
 DO GÓRY   ID: 53796   A: ku          SOLIDAR

10.
Bauman Zygmunt
Konflikty społeczne we wschodnioeuropejskim systemie politycznym / Zygmunt Bauman. – [S.l. : s.n., 1974]. – 14 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Nie mnie pierwszemu przychodzi strzec się zdradliwych pułapek...

CDCN, M 3281 III
 DO GÓRY   ID: 53815   A: ku          SOLIDAR

11.
Bender Ryszard
Do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na ręce jej Przewodniczącego Pana Generała Armii Wojciecha Jaruzelskiego / Ryszard Bender. – [S.l. : s.n.], 1983. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Panowie! Niestety, stan wojenny wprowadzony przez Was 13 XII 1981 r.

CDCN, M 3254 III
 DO GÓRY   ID: 53784   A: ku          SOLIDAR

12.
Bender Ryszard
Do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na ręce jej Przewodniczącego Pana Generała Armii Wojciecha Jaruzelskiego / Ryszard Bender. – [S.l. : s.n.], 1982. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Panowie! Czcimy dziś 64 rocznicę odzyskania niepodległości...

CDCN, M 3253 III
 DO GÓRY   ID: 53783   A: ku          SOLIDAR

13.
Białkowski Grzegorz
Wielce Szanowny Panie / Grzegorz Bieńkowski : Prezes TPKN. – [S.l. : s.n., 1983]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Pismo Prezesa Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk o zakończeniu działalności stowarzyszenia w związku z decyzją Prezydenta m. Warszawy z 22 XI 1982 o jego rozwiązaniu, skierowane do członków TPKN..

CDCN, M 3007 III
 DO GÓRY   ID: 26464   A: ar          SOLIDAR

14.
Bielecki Czesław
21 uwag o dialogu z terrorystą : lipiec 1982 / Maciej Poleski [pseud.]. – [S.l. : s.n., 1982]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Bielecki Czesław. - Maszyn.

CDCN, M 3005 III
 DO GÓRY   ID: 36884   A: bj          SOLIDAR

15.
Bieńkowski Władysław
List otwarty do władz Polski Ludowej w sprawie normalizacji stosunków ze Związkiem Radzieckim : Warszawa / Władysław Bieńkowski. – [S.l. : s.n., 1976]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. (oryg.)

CDCN, M 3006 III
 DO GÓRY   ID: 26463   A: ar          SOLIDAR

16.
Blachnicki Franciszek
Prawda, etyka i polityka : refleksje nad tezami Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej z 5.04.1982 r. / ks. Franciszek Blachnicki. – [S.l. : s.n., 1982]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Dokument zatytułowany...

CDCN, M 3018 III
 DO GÓRY   ID: 52960   A: ar          SOLIDAR

17.
Blachnicki Franciszek
Wiara a wyzwolenie : program który uratuje Polskę : maj 1982 / ks. Franciszek Blachnicki. – [S.l. : s.n., 1982]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.

CDCN, M 3008 III
 DO GÓRY   ID: 26465   A: ar          SOLIDAR

18.
Bogusz Lech
Nowa dziewiąta : w pierwszą rocznicę ukonstytuowania Komitetu Ocalenia Narodowego / Lech Bogusz. – [S.l. : s.n., 1982]. – 10 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + kopia. - Kopia k. 3.
Incipit: W dniu 21 czerwca 1981 r. jeden...

CDCN, M 3110 III
 DO GÓRY   ID: 53092   A: eb          SOLIDAR

19.
Bonasik Krzysztof
List otwarty Krzysztofa Bonasika, działacza NSZZ "S" w Hucie im. Lenina, przebywającego obecnie na Zachodzie, do Władysława Hardka, członka TKK NSZZ "S", przew. RKW "S" Małopolska / Krzysztof Bonasik. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Drogi Władku! Ogromnie trudno pisać mi ten list...

CDCN, M 3019 III
 DO GÓRY   ID: 52962   A: ar          SOLIDAR

20.
Brandys Kazimierz
Nierzeczywistość / Kazimierz Brandys. – [S.l. : s.n.], 1975. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Nie będę mówił w sposób uporządkowany...

CDCN, M 3258 III
 DO GÓRY   ID: 53790   A: ku          SOLIDAR

21.
Bratkowski Stefan
"Czy problem Polski jest rozwiązalny?" / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1982]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Streszczenie artykułu przygotowywanego dla tygodnika "Le Figaro" w pierwszych dniach lutego 1982 r. - całość tekstu zob.: CDCN, M 3010 III.
Incipit: Artykuł pod powyższym tytułem...

CDCN, M 3011 III
 DO GÓRY   ID: 52950   A: ar          SOLIDAR

22.
Bratkowski Stefan
Czy problem Polski jest rozwiązalny? / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1982]. – 13 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 8 odpisów: a-i. - Egz. d : wariant tyt.: Czy problem Polski jest rozwiązywalny?. - Egz. e : wariant tyt.: Czy problem Polski jest rozwiązany???. - Egz. e : brak zakończenia. - Egz. f : brak k. 11.
Incipit: Proszę moich kolegów po fachu

CDCN, M 3010 III
 DO GÓRY   ID: 52948   A: ar          SOLIDAR

23.
Bratkowski Stefan
Do przyjaciół : przyjaciele moi - znani i nieznani czytelnicy : Warszawa, 13 stycznia 1982 r. / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1982]. – 3-4 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 13 odpisów: a-o. - Egz. l : brak k. 1. - Egz. m : brak k. 1, 2, 4.
Incipit: Piszę do Was w chwili. gdy trzeba nam zaradności Robinsonów...

CDCN, M 3009 III
 DO GÓRY   ID: 26466   A: ar          SOLIDAR

24.
Bratkowski Stefan
List do członków Komitetu Centralnego PZPR zebranych na V Plenum / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 3 odpisy: a-c. - Egz. a : nr akcesji: 93 UD GOR 1/158.
Incipit: Jak zapewne część z Was pamięta

CDCN, M 3014 III
 DO GÓRY   ID: 52954   A: ar          SOLIDAR

25.
Bratkowski Stefan
List otwarty do moich współtowarzyszy - co wybieramy / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1980]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 3 odpisy: a-c. - Egz. a: nr akcesji: 93 D LAK 1/4.
Incipit: Piszę ten list do Was, członków partii...

CDCN, M 3012 III
 DO GÓRY   ID: 52952   A: ar          SOLIDAR

26.
Bratkowski Stefan
List otwarty Stefana Bratkowskiego, wydrukowany w paryskim dzienniku "Le Figaro" - tłumaczenie z francuskiego, z taśmy magnetofonowej : do moich przyjaciół, do przyjaciół i czytelników znanych i nieznanych. / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., ca 1982]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 6 odpisów: a-g. - Egz d: nr akcesji: BJ 85 D 6/96.
Incipit: Fakty są faktami, bez względu na to, jakie są zamiary...

CDCN, M 3016 III
 DO GÓRY   ID: 52957   A: ar          SOLIDAR

27.
Bratkowski Stefan
List otwarty Stefana Bratkowskiego / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Na temat konieczności zaprowadzenia stanu wojennego...

CDCN, M 3015 III
 DO GÓRY   ID: 52956   A: ar          SOLIDAR

28.
Bratkowski Stefan
Porozmawiajmy rzeczowo o faktach i perspektywach... / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1983]. – 10 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 3 odpisy: a-c.
Incipit: 31.3.83 roku po kilkakrotnym przekładaniu terminu...

CDCN, M 3017 III
 DO GÓRY   ID: 52958   A: ar          SOLIDAR

29.
Bratkowski Stefan
Przemówienie Stefana Bratkowskiego na zebraniu POP Oddziału Warszawskiego ZLP / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n., 1980]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 5 odpisów: a-e. - Egz. b, d : wariant tyt.: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r. - Egz. e : wariant tyt.: Wystąpienie na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r.
Incipit: Zabieram dziś głos z nadzieją...

CDCN, M 3013 III
 DO GÓRY   ID: 52953   A: ar          SOLIDAR

30.
Bratkowski Stefan
Relacja ze spotkania [...] Stefana Bratkowskiego ze studentami i pracownikami politechniki Warszawskiej odbytego dnia 9 grudnia 1980 r... / Stefan Bratkowski. – [S.l. : s.n.], 1980. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Stefan Bratkowski rozpoczął swoje wystąpienia od powitania obecnego na sali prof. Janusza Groszkowskiego

CDCN, M 3261 III
 DO GÓRY   ID: 53793   A: ku          SOLIDAR

31.
Braun Andrzej
Wystąpienie Andrzeja Brauna na Zjeździe Związku Literatów Polskich : 7/8.IV.78 r. w Katowicach. Tekst spisany z taśmy, nieautoryzowany. / Andrzej Braun. – [S.l. : s.n., 1978]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Ponieważ zebraliśmy się tutaj nie tylko po to...

CDCN, M 3020 III
 DO GÓRY   ID: 52963   A: ar          SOLIDAR

32.
Brykowicz-Waksmundzka Katarzyna, Waksmundzki Krystian Andrzej
Wybrane problemy socjologiczne województwa miejskiego krakowskiego : raport opracowany w Zespole Niezależnych Ekspertów Ochrony Środowiska MKZ NSZZ "Solidarność"" w Krakowie. Wrzesień 1980 / Katarzyna Brykowicz-Waksmundzka, Krystian A. Waksmundzki. – [S.l. : s.n., 1980]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Od wielu lat specjaliści z zakresu różnych dyscyplin...

CDCN, M 3147 III
 DO GÓRY   ID: 53147   A: eb          SOLIDAR

33.
Brzozowski Stanisław
"Legenda Młodej Polski" : Lwów 1910 / Stanisław Brzozowski. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: "Dlatego jedna jest tylko droga dla nas...

CDCN, M 3021 III
 DO GÓRY   ID: 52964   A: ar          SOLIDAR

34.
Bujak Zbigniew et al.
Zmusić władze do porozumienia : za Tygodnikiem Mazowsze z dnia 28.04.82 r. / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek, Bogdan Lis. – [S.l. : s.n., 1982]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Redakcja zadała członkom TKK "S" pytanie...

CDCN, M 3023 III
 DO GÓRY   ID: 52967   A: ar          SOLIDAR

35.
Bujak Zbigniew, Kulerski Wiktor
To było jedno z naszych wielkich powstań narodowych : wywiad ze Zbigniewem Bujakiem i Wiktorem Kulerskim "Solidarność" / Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski. – [S.l. : s.n., 1982]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Odpis z : "Tygodnik Mazowsze" 1982, nr 2 (11 II). - 2 odpisy: a-b.
Incipit: Redakcja: Jak oceniacie obecną sytuację?

CDCN, M 3022 III
 DO GÓRY   ID: 52966   A: ar          SOLIDAR

36.
Byłem więźniem Moczara. – [S.l. : s.n., ca 1976]. – [1],23 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Dwadzieścia lat bez przerwy trwają wysiłki zmierzające....

CDCN, M 3168 III (BJ 94 D ZIE 4/2)
 DO GÓRY   ID: 53181   A: eb          SOLIDAR

37.
Chmielewska Anna
Kampania / Anna Chmielewska. – [S.l. : s.n., post 1977]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + 3 kopie. - W trzeciej kopii brak s. 3.
Incipit: Odpowiedź na pytanie - co jest istotą panowania nad słowem...

CDCN, M 3024 III
 DO GÓRY   ID: 52968   A: ar          SOLIDAR

38.
Chojecki Mirosław
Przemówienie M. Chojeckiego przed sądem / M. Chojecki. – [S.l. : s.n., 1980]. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Wysoki Sądzie! Jestem kierownikiem Niezależnej Oficyny Wydawniczej...

CDCN, M 3288 III
 DO GÓRY   ID: 53823   A: ku          SOLIDAR

39.
Coss Jean
Non violence : walka bez przemocy / Jean Coss. – [S.l. : s.n., 1982]. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Tłumaczenie nie autoryzowanego tekstu wywiadu z Jean Cossem.

CDCN, M 3286 III
 DO GÓRY   ID: 53821   A: ku          SOLIDAR

40.
Cyganik Henryk
"Co niesie dziś dzień" : marzec 1981 r. komentarz / Henryk Cyganik. – [S.l. : s.n., 1981]. – 1 k. ; 32 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Iskierki nadziei tlą się na szpaltach...

CDCN, M 3026 III
 DO GÓRY   ID: 52970   A: ar          SOLIDAR

41.
Czarny L.
Druga strona medalu : refleksje osobiste, Kraków 24 III 1982 / L. Czarny. – [S.l. : s.n., 1982]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Na temat ogłoszonego bezprawnie stanu wojennego...

CDCN, M 3027 III
 DO GÓRY   ID: 52971   A: ar          SOLIDAR

42.
Dmochowski Artur
Robotnicy - inteligencja - studenci / Artur Dmochowski. – [S.l. : s.n., ca 1981]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Zmiany zachodzące obecnie w naszym kraju...

CDCN, M 3029 III
 DO GÓRY   ID: 52973   A: ar          SOLIDAR

43.
Dmowski Roman, Leszczak Józef, Kicki Tadeusz
[Zbiór artykułów z czasopism "Opinia", "U Progu" i in.] / Roman Dmowski, Józef Leszczak, Tadeusz Kicki. – [S.l. : s.n., ca 1977]. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W dniach 29-31 grudnia prezydent USA Jimmy Carter...

CDCN, M 3152 III
 DO GÓRY   ID: 53152   A: eb          SOLIDAR

44.
Dubicki Leon
Przekład wywiadu z gen. Leonem Dubickim, zamieszczonego w 53 nr Der Spiegel / Gen. Leon Dubicki. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Egz. b : wariant tyt.: ZSRR boi się narodu polskiego.
Incipit: Gen. Leon Dubicki, czerwonoarmista z okresu II wojny światowej...

CDCN, M 3031 III
 DO GÓRY   ID: 52975   A: ar          SOLIDAR

45.
Dzielski Mirosław
Oświadczenie rzecznika prasowego ZR NSZZ "Solidarność" Małopolska. / Mirosław Dzielski. – [S.l. : s.n, 1981]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W dniu 16.X. rzecznik prasowy rządu...

CDCN, M 3102 III
 DO GÓRY   ID: 53082   A: eb          SOLIDAR

46.
Fedoseev Anatolij
I. Poziom życia w ZSRR po półwieczu socjalizmu / Anatolij Fiedosiejew. – [S.l. : s.n., 1968]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Fragment książki A. Fedoseev'a "O nowej Rosji".
Incipit: ZSRR jest jedynym krajem...

CDCN, M 3033 III
 DO GÓRY   ID: 52977   A: ar          SOLIDAR

47.
Fenrych Przemysław
Niezależność, samorządność, solidarność. / Przemysław Fenrych. – [S.l. : s.n., 1980]. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Minął pierwszy, pełen entuzjazmu i euforii okres...

CDCN, M 3032 III
 DO GÓRY   ID: 52976   A: ar          SOLIDAR

48.
Gancarz Stanisław
Przyczynek do ustawy o zgromadzeniach / Stanisław Gancarz. – [S.l. : s.n., 1980]. – 11 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Omawiając zjawisko "subkultury" w systemie totalitarnym...

CDCN, M 3034 III
 DO GÓRY   ID: 52978   A: ar          SOLIDAR

49.
Glemp Józef
Homilia prymasa Polski Józefa Glempa : wygłoszone w Katedrze Warszawskiej dnia 6.I.1982 r. / Józef Glemp. – [S.l. : s.n., 1982]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Umiłowani siostry i bracia!

CDCN, M 3036 III
 DO GÓRY   ID: 52980   A: ar          SOLIDAR

50.
Głowacki Janusz
Tragedia Krassusa / Janusz Głowacki. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W 73 roku p.n.e. powstał w Rzymie...

CDCN, M 3035 III
 DO GÓRY   ID: 52979   A: ar          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm