L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwalia / Kolekcje \ Archiwum b. Komisji Historycznej ZBOWiD (Arch. 5 III)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 32


1.
Iglewski Antoni
Przemówienie wygłoszone na Seminarium Historycznym, które odbyło się w Skalbmierzu w dniach 2 i 3 sierpnia 1969 r. / Antoni Iglewski "Ponar". – Wrocław, 1970. – 15 k. ; 30 cm
Uwagi: Dar Mariana Lozi z Lublina

CDCN, akc. 2258
 DO GÓRY   ID: 30072   A: ar         

2.
ŚLOSARCZYK Antoni
Wspomnienia z Emigracji w czasie II wojny światowej 1939-1945 r. / Antoni Ślosarczyk (Franciszek Chmiel). – [B. m., 1964]. – 109, 53, [33 fotokop. dok.] k. ; 30 cm
Uwagi: 53 strony maszynopisu i 33 fotokopie z dokumentów

Zator miasto i gmina, okupacja niemiecka (1939-1945), Stronnictwo Ludowe na emigracji (1939-1945), Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (1939-1945), I Korpus PSZ w Szkocji
Nr 0001

Arch. 05 III nr 01
 DO GÓRY   ID: 11358   A:          

3.
BOCHENEK Leon
Relacja więźnia [g-po] we Lwowie oraz obozów koncentracyjnych Majdanek i Gross-Rosen / dr Leon Bochenek. – [Kraków, po 1945]. – 57 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszynopis - Przed k. 1 wklejone zaświadczenie z Państwowego Koedukacyjnego Liceum Spółdzielczego w Krakowie z fot. autora w obozowym pasiaku. Tekst niekompletny. Urywa się na karcie 57 (1943)

Lwów, okupacja niemiecka (1941-1944), więzienie przy ul. Łąckiego we Lwowie, obóz koncentracyjny, Majdanek, Gross Rosen, relacja
Nr 0002

Arch. 05 III nr 02
 DO GÓRY   ID: 11359   A:          

4.
MOLARCZYK Henryk
Notatka o masowych grobach więźniów Gross-Rosen filii Rattwitz na polach wsi Czernica (dawniej Grossbruck) pow. Wrocław oraz korespondencja w tej sprawie ZO ZBOWID w Krakowie H. Molarczykiem ZO ZBOWID Wrocław GKBZH w Warszawie / Henryk Molarczyk. – Czarnochowice, 1962. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Rękopis. - Zawiera też korespondencję (6 k. wraz z mapką) z w w/w sprawie z Komisjami ZBOWiD w Krakowie i Warszawie

Dolny Śląsk, obóz koncentracyjny, Gross Rosen, filia Rattwitz, Ratowice, groby więźniów
Nr 0003

Arch. 05 III nr 0003
 DO GÓRY   ID: 11360   A:          

5.
WÓJCIK Mieczysław
Polemika z artykułem Andrzeja Zagórskiego i Mariana Szostka pt. "Spółka konfidencka" ("Dziennik Polski")1966, nr 4 z dołączeniem tekstu artykułu w maszynopisie / Mieczysław Wójcik "Mirski". – Bielsko-Biała, 1966. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: List Mieczysława Wójcika do redakcji "Dziennika Polskiego", maszynopis tekstu artykułu.

II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska (1939-1945), współpracownicy gestapo
Nr 0004

Arch. 05 III nr 0004
 DO GÓRY   ID: 11369   A:          

6.
Odpisy 13 obwieszczeń niemieckich o wyrokach śmierci na terenie dystryktu krakowskiego z lat 1943-1944 / [Za zgodność odpisu z oryginałem Marian Suliga, Eugenia Sawicka]. – Kraków, 1958. – 39 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszynopis odpisów obwieszczeń wykazów osób skazanych na śmierć w dniach 29 X 1943; 23 XI 1943; 25 XI 1943; 4 XII 1943; 11 XII 1943; 18 XII 1943; 29 I 1944; 2 II 1944; 6 IV 1944; 8 V 1944; 15 V 1944; 28 V 1944; 24 VI 1944)

II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska (1939-1945), Dystrykt Krakowski, afisze śmierci, odpisy
Nr 0005

Arch. 05 III nr 0005
 DO GÓRY   ID: 11370   A:          

7.
Tłumaczenie "listy wnioskowej" dla Michaila Kuspisa agenta gestapo wystawiona przez W. Buchberga, funkcjonariusza gestapo w Warszawie z 18 V 1944. – Kraków, 1944. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w 3 egzemplarzach

II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska (1939-1945), konfidenci gestapo
Nr 0006

Arch. 05 III nr 0006
 DO GÓRY   ID: 11371   A:          

8.
KŁECZEK Józef
Oświadczenie w sprawie zdrajcy Żurowskiego ps. Muller (oficera WP i NOW) / Józef Kłeczek "Polimer". – Nowy Sącz, 23 V 1965. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: oświadczenie napisane odręcznie

II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska (1939-1945), agenci gestapo
Nr 0007

Arch. 05 III nr 0007
 DO GÓRY   ID: 11372   A:          

9.
Sprawa zaświadczenia wystawionego dla "Orlicza" przez "Dowództwo Okręgowe Wojsk konsp. AK". – Warszawa, 1962. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszynopis, ręczne zaświadczenie o przyjęciu Orlicza do oddziału AK wraz z jego fotokopią

Armia Krajowa - Okręg Kraków, podchorążówka, dokumenty, zaświadczenia
Nr 0008

Arch. 05 III nr 0008
 DO GÓRY   ID: 11373   A:          

10.
MOSKALIK Witold
Wykaz osób rozstrzelanych w dniu 4 lipca 1940 r w Krakowie względnie w Krzesławicach / Witold Moskalik. – Kraków, 1962. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

Kraków (Krzesławice), okupacja hitlerowska (1939-1945) egzekucje, wykaz rozstrzelanych
Nr 0009

Arch. 05 III nr 0009
 DO GÓRY   ID: 11374   A:          

11.
Informacja w sprawie osób straconych przez okupanta w Rabie Wyżnej, Bielance, Rokicinach, Czarnym Dunajcu . – Nowy Targ, 1962. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis dokumentów, wyciągi z aktów zgonu zamordowanych: Józef Bieniek, Franciszek Wojdyła, Bronisława Bielak, Franciszek Bielak, Władysław Wojdyła, Maria Ziemba, Stanisław Wsoła i Stanisław Dupak

II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska (1939-1945), egzekucja
Nr 0010

Arch. 05 III nr 0010
 DO GÓRY   ID: 11375   A:          

12.
Korespondencja w sprawie udziału Jana Kupca ("Łoś") w walkach oddziału partyznanckiego "Radwana". – Kraków, 1961. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopisy pism do Prezydium Zarządu Okręgu ZBOWID wraz z jednym pismem napisanym ręcznie

ZWZ-AK (1939-1945), Dąbrowa Tarnowska, oddział partyzancki Radwana
Nr 0012

Arch. 05 III nr 12
 DO GÓRY   ID: 11376   A:          

13.
Szkic sytuacyjny do akcji rozbicia więzienia w Zakopanym w skali 1 : 5000 . – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: odręczny szkic mapy akcji Więzienie Zakopiańskie na kalceOkupacja hitlerowska (1939-1945), Zakopane, rozbicie więienia, szkic sytuacyjny
Nr 0013

Arch. 05 III nr 13
 DO GÓRY   ID: 11377   A:          

14.
Pismo ZUS Kraków do ZBoWiD Kraków dot. udziału Stefanii Kruk w walkach oddziału partyzanckiego ZWZ-AK "Wilk". – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
okupacja hitlerowska (1939-1945), oddział dywersyjny Wilk, Stefania kruk

Nr 0014

Arch. 05 III nr 14
 DO GÓRY   ID: 11378   A:          

15.
TRZECIAK Tomasz
Relacja dot. oswobodzenia Rabki przez Armię Czerwoną / Tomasz Trzeciak. – Rabka, 1962. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa (1939-1945), Rabka, wkroczenie Armii Czerwonej
Nr 0015

Arch. 05 III nr 15
 DO GÓRY   ID: 11379   A:          

16.
SIERNAT Marian
Notatka o tragicznej śmierci Michała Burdyla / Marian Siernat. – Maków Podhalański, 1960. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszynopisy odpisów relacjonujących okoliczności śmierci Michała Burdyla oraz notatka w tej sprawie Mariana Sieranta

okupacja hitlerowska (1939-1945), partyzantka, Michał Budryl
Nr 0016

Arch. 05 III nr 16
 DO GÓRY   ID: 11380   A:          

17.
MAJKA Czesław
Relacja dotycząca punktu powielania "Odwetu" w Opatowie / Czesław Majka. – Ostrowiec, 1965. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis odpisu wyjaśnienia świadka zdarzeń grupy "Odwet" sporządzony dla Redakcji "Za Wolność i Lud", oraz potwierdzenie odbioru listu ZBOWID w Krakowie.

okupacja hitlerowska (1939-1945), prasa konspiracyjna, Opatów
Nr 0017

Arch. 05 III nr 17
 DO GÓRY   ID: 11381   A:          

18.
JÓZEFOWICZ Jan
Relacja dot. wyzwolenia m. Jawiszowice w dniach 27 i 28 I 1945 przez Armię Radziecką / Jan Józefowicz. – Kraków, 1962. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: relacja napisana ręcznie

II wojna światowa (1939-1945), Jawiszowice, wkroczenie Armii Czerwonej
Nr 0018

Arch. 05 III nr 18
 DO GÓRY   ID: 11382   A:          

19.
ŚCISŁO Józef
Nota o obozie koncentracyjnym w Engerhafe k. Aurieku w Ostfriesenland (NRF) i zbrodniarzu wojennym Erwinie Serfert / Józef Ścisło. – Kraków, 1966. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszynopis

II wojna swiatowa (1939-1945), obozy koncentracyjne, zbrodnie wojenne
Nr 0020

Arch. 05 III nr 20
 DO GÓRY   ID: 11383   A:          

20.
JACHYM Jadwiga
Informacja dot. zbrodniarki wojennej Inge Kruger i korespondencja w tej sprawie / Jadwiga Jachym. – Warszawa, 1960. – 14 k. ; 30 cm
Uwagi: Zawiera 12 dokumentów dotyczących Inge Kruger wraz z 2 fotografiami, maszynopisy i rękopis.

II wojna światowa, obóz koncentracyjny w Płaszowie, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu (Auschwitz), obóz koncentracyjny Ravensbrück, zbrodnie nazistowskie, dokumenty, Inge Krueger
Nr 0021

Arch. 05 III nr 21
 DO GÓRY   ID: 11384   A:          

21.
Sprawa Magarette Wichman z Ratenburga podejrzanej o współudział w zbrodniach . – Kraków, 1961. – 7 k., 4 fot. ; 30 cm
Uwagi: korespondencja w sprawie udziału Margarete Wichman w zbrodniach wojennych, dołączono 4 fotografie

II wojna światowa (1939-1945), zbrodnie hitlerowskie, Margarete Wichman
Nr 0022

Arch. 05 III nr 0022
 DO GÓRY   ID: 36056   A: ku         

22.
SZOSTAK Marian
Nota biograficzna o śp. Stefanie Prochowiczu ps "Okoń", partyzancie zgrupowania AK "Dzika" / Marian Szostak. – [Kraków po 1945]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis biografii Stefana Prochowicza

II wojna światowa (1939-1945), Stefan Prochwicz, zgrupowanie Dzik AK
Nr 0023

Arch. 05 III nr 23
 DO GÓRY   ID: 11385   A:          

23.
BETLEJ Edward
Nota o likwidacji obozu koncentracyjnego w Belgradzie i śmierci szeregu Polaków oraz obozu "Sandbostel" Luneburger Heide / Edward Betlej. – Zator, 1962. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis
II wojna światowa (1939-1945), Obóz koncentracyjny Belgrad, stalag Sandbostel, likwidacja

Nr 0024

Arch. 05 III nr 24
 DO GÓRY   ID: 11386   A:          

24.
KOSTUCH Marian
Informacja dot[ycząca] zbrodniarza wojennego Chmielewskiego z obozu koncentracyjnego Gusen / Marian Kostuch. – Kraków, 1961. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszynopis odpisu listu świadka zbrodni Chmielewskiego skierowanego do Redakcji "Echo Krakowa"

II wojna światowa (1939-1945), zbroniarz wojenny, Chmielewski
Nr 0025

Arch. 05 III nr 25
 DO GÓRY   ID: 11387   A:          

25.
Pismo niemieckiego prokuratora Litzmannstadt (Łódź) odnośnie poszukiwania trzech polskich oficerów W.P. oraz korespondencja z GKBZM w tej sprawie / Witold Moskalik. – Warszawa, 1962. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: II wojna światowa (1939-1945), dokumenty urzędowe, Głowna Komisja Badania Zbrodnii Hitlerowskich
Nr 0026

Arch. 05 III nr 26
 DO GÓRY   ID: 11388   A:          

26.
Pismo z oddziału ZBoWiD w Zakopanem do ZBoWiD w Krakowie dot. sprawy zbrodniarza wojennego Weissmana. – Zakopane, 1961. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa (1939-1945), zbrodniarze hitlerowscy, Weisman
Nr 0027

CDCN, Arch 501, nr 27
 DO GÓRY   ID: 11389   A:          

27.
Sprawa dotycząca zbrodniarza wojennego Hamanna z Nowego Sącza (korespondencja) / Witold Moskalik. – Kraków, 1962. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopisy dokumentów

II wojna światowa (1939-1945), zbrodniarze hitlerowscy, Heinrich Hamman
Nr 0028

Arch. 05 III nr 28
 DO GÓRY   ID: 11391   A:          

28.
OSLER Stanisław
List dotyczący sprawy rodziny Pazdur-Osler - konspiratorów i więźniów politycznych / Stanisław Osler. – Kraków, 1965. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis listu Stanisława Oslera do Muzeum Historycznego m. Krakowa, rękopis listu Oslera do ZBOWID w sprawie uzyskania informacji o miejscu przechowywania dokumentów dotyczących jego krewnych

II wojna światowa, Związek Walki Zbrojnej- Armia Krajowa, rodzina Oslerów, materiały biograficzne
Nr 0029

Arch. 05 III nr 29
 DO GÓRY   ID: 11392   A:          

29.
PONIKOWSKI Walenty ps."Walek"
Relacja dotycząca zlikwidowania konfidenta Schniedra / Walenty Ponikowski. – [Kraków po 1945]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa (1939-1945), Opatów, organizacja Jędrusie, likwidacja agentów gestapo
Nr 0030

Arch. 05 III nr 30
 DO GÓRY   ID: 11393   A:          

30.
PARTYKA Michał
Relacja dot. akcji partyzanckiej na magazyn i bank "Społem" w Mielcu w dniu 27 IX 1943 r. / Michał Partyka. – Kraków, 1965. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa (1939-1945), Mielec, ruch oporu (1939-1945), akcje zbrojne
Nr 0031

Arch. 05 III nr 31
 DO GÓRY   ID: 11394   A:          

31.
MACIEJEWSKI Ignacy
List w sprawie uczestnictwa w konspiracji AK w Kochowie i w walkach baonu "Pochmurnego" (2pp Leg AK) oraz oświadczenia w tej sprawie Stanisława Osyska i Wincentego Jastrzębia ("Olszyna") / Ignacy Maciejewski "Mieszczuch". – Kraków, 1965. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Rękopisy listu Maciejewskiego Ignacego do ZBOWID Kraków, odpisu oświadczenia Stanisława Osyska w sprawie służby Maciejewskiego w Oddziałach Armii Krajowej, oświadczenia Wincentego Jastrzębia w tej samej sprawie.

II wojna światowa (1939-1945), Kochów (woj. świętokrzyskie), Armia Krajowa (okręg radomsko-kielecki), Akcja Burza, 2 pp. legionów, Ignacy Maciejewski
Nr 0032

Arch. 05 III nr 32
 DO GÓRY   ID: 11403   A:          

32.
WOJTAL Józef
Relacja dot. konspiracji i wypadków w rej. Nowego Korczyna w lipcu 1944 r. / Józef Wojtal "Oskar". – Wrocław, 1976. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis

II wojna światowa (1939-1945), Nowy Korczyn, Armia Krajowa, Akcja Burza
Nr 0033

Arch. 05 III nr 33
 DO GÓRY   ID: 11395   A:          

33.
SIERNAT Piotr
Nota o wsi Strużki / Piotr Siernat. – [Kraków, po 1945]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Odręczna notatka

II wojna światowa, zbrodnie hitlerowskie, wieś Strużki
Nr 0034

Arch. 05 III nr 34
 DO GÓRY   ID: 11404   A:          

34.
KACZMARCZYK Jan
Korespondencja dot. egzekucji dokonanej przez hitlerowców na oficerach i żołnierzach włoskich w Puszczy Niepołomickiej w 1942 r. / Jan Kaczmarczyk. – Bochnia, 1960. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis pisma Zarządu ZBOWID do Oddziału Wojskowego Ministerstwa Spaw Zagranicznych w sprawie nie ustalenia faktów rozstrzelania Włochów w Puszczy Niepołomickiej, maszynopis pisma Kaczmarczyka Jana do ZBOWID Kraków w sprawie publikacji w "Dzienniku Polskim" listu świadka zdarzeń w puszczy Niepołomickiej, maszynopisy komunikatu Zarządu ZBOWID Bochnia potwierdzającego istnienie mogiły na Kozich Górkach w dwóch kopiach, maszynopis pisma Witolda Moskalika do zarządu ZBOWID Bochnia w serwie udzielenia dokładniejszych szczegółów dotyczących zbrodni popełnionej przez hitlerowców w Niepołomicach

II wojna światowa (1939-1945), Puszcza Niepołomickiej, zbrodnie hitlerowskie, egzekucje żołnierzy włoskich
Nr 0036

Arch. 05 III nr 36
 DO GÓRY   ID: 11405   A:          

35.
Materiały cząstkowe dotyczące obozu w Szebni / Witold Moskalik. – Kraków, 1962. – 8 k. ; 30
Uwagi: odpis pisma i listu byłej więźniarki obozu w Szebni Bojdo Honoraty do ZBOWID, maszynopis uzupełnienia do wspomnień p. Bojdo, maszynopis listu Zarządu ZBOWID do p. Bojdo w sprawie uzyskania informacji o innych obozach pracy.

II wojny światowej (1939-1945),Obóz koncentracyjny w Szebni, zbrodnie hitlerowskie
Nr 0037

Arch. 05 III nr 37
 DO GÓRY   ID: 11679   A:          

36.
SZOSTAK Marian
Wspomnienia partyzanta / Marian Szostak "Marianciu". – Kraków, 1959. – 192 k. ; 30 cm
Uwagi: Praca konkursowa, maszynopis odręcznymi uwagami, dołączony odręcznie napisany spis treści pracy.

II Wojna Światowa (1939-1945), Narodowa Organizacja Wojskowa, Armia Krajowa,okręg Małopolska,pow. Bochnia, oddziały partyzanckie
Nr 0039

Arch. 05 III nr 39
 DO GÓRY   ID: 11680   A:          

37.
ROZMUS Włodzimierz, NUSZKIEWICZ Ryszard
Oddział partyzancki "Grom" w walce / Włodzimierz Rozmus "Buńko" Ryszard Nuszkiewicz "Powolny". – Kraków, 1959. – 181 k. ; 30 cm
Uwagi: Historia powstania oddziału i przebieg działań bojowych przeciwko okupantowi hitlerowskiemu w latach 1941-1945. - Do maszynopisu dołączone 9 szkiców (fotokopii) i 13 zdjęć, egzemplarz w 3 kopiach.

II wojna światowa (1939-1945), Armia Krajowa, kedyw, Okręg Kraków, oddział partyzancki Grom
Nr 0040

Arch. 05 III nr 40
 DO GÓRY   ID: 11681   A:          

38.
NOWAK Julian, NOWAK Danuta
Moje wspomnienia okupacyjne / Julian Nowak "Babinicz", Danuta Nowak "Felek". – Biecz, 1959. – 143 k. ; 30 cm
Uwagi: Do maszynopisu dołączona na kalce mapa z terenem działalności partyzanckiej oraz opis działalności okupacyjnej Danuty Nowak "Felek"

II wojna światowa, Organizacja Racławice, Armia Krajowa, inspektorat Miechów
Nr 0042

Arch. 05 III nr 42
 DO GÓRY   ID: 11682   A:          

39.
NOWAK Julian
Wspomnienia partyzanta / Julian Nowak "Babinicz". – [Kraków po 1945] . – 128 k. ; 30 cm
Uwagi: Egzemplarz w sześciu kopiach, maszynopis

II Wojna Światowa (1939-1945), Inspektorat AK Miechów, partyzantka, relacja dowódcy oddziału partyzanckiego
Nr 0043

Arch. 05 III nr 43
 DO GÓRY   ID: 11717   A:          

40.
ALEKSANDROWICZ Julian
Opowiadanie dra Twardego / Julian Aleksandrowicz "Twardy". – [Kraków, po 1945]. – 114 k. ; 30 cm
Uwagi: Egzemplarz w dwóch kopiach, maszynopis. - W egz. A fotokopia zaświadczenia podpisanego przez por. "Graba" dowódcy "Bociana" z 2 X 1944 oraz odpis zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby por. "Twardego". - ZWZ-AK, BCH


II wojna światowa (1939-1945), lekarze, kampania wrześniowa, getto krakowskie, Armia Krajowa, paniętniki
NR 0044

Arch. 05 III nr 44
 DO GÓRY   ID: 11718   A:          

41.
WICHMAN Władysław
Wspomnienia z krakowskiej konspiracji / Władysław Wichman "Władysław". – Kraków, 1960. – 65 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis wspomnienia, oraz indeksy: nazwisk, pseudonimów i miejscowości

II wojna światowa, Armia Krajowa, okręg Kraków, wspomnienia
Nr 0045

Arch. 05 III nr 45
 DO GÓRY   ID: 14788   A:          

42.
SEMKOWICZOWA Jadwiga
Władysław Semkowicz w Sachsenhausen 1939-1940 / Jadwiga Semkowiczowa. – Kraków, 1965. – 61 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis


II wojna światowa (1939-1945), Sonderaktion Krakau, obóz koncentracyjny w Saksenhausen, opracowanie
Nr 0046

Arch. 05 III nr 46
 DO GÓRY   ID: 14789   A:          

43.
SUBOCZ Michał
Walka / Michał Subocz "Biedny". – [B. m., po 1945]. – 66 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa (1939-1945), Armia Krajowa, Wolbron, wspomnienia
Nr 0047

Arch. 05 III nr 47
 DO GÓRY   ID: 14790   A:          

44.
ROZMUS Włodzimierz, NUSZKIEWICZ Ryszard
Oddział partyzancki "Grom" w walce / Włodzimierz Rozmus "Buńko" Ryszard Nuszkiewicz "Powolny". – [Kraków, po 1945]. – 181 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa, Okręg Kraków AK, kedyw, odział partyzancki Grom, relacja
Nr 0048

Arch. 05 III nr 48
 DO GÓRY   ID: 11720   A:          

45.
FRONCZYSTY Stanisław
Organizacja podziemna na Podhalu / Stanisław Fronczysty "Staszek". – Chochołów, 1960. – 17 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w trzech kopiach, pierwszy egzemplarz zawiera odręczny list Stanisława Fronczystego

Podhale, II wojna światowa (1939-1945), dywersja pozafrontowa, kurierzy tatrzancy, ZWZ-AK
Nr 0049

Arch. 05 III nr 49
 DO GÓRY   ID: 12047   A:          

46.
FRONCZYSTY Stanisław
Opis powrotu b. marszałka Rydza-Śmigłego do Polski w październiki 1941 roku / Stanisław Fronczysty "Staszek". – Chochołów, 1959. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w 3 egzemplarzach

II wojna Światowa (1939-1945), kurierzy tatrzańscy, Edward Rydz-Śmigły
Nr 0050

Arch. 05 III nr 50
 DO GÓRY   ID: 12048   A:          

47.
ZYCH Wenancjusz
Moje kontakty z kilkoma Słowakami na Orawie / Wenancjusz Zych "Szary". – Żywiec-Sporysz, 1959. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w 2 egzemplarzach

Orawa, II wojna światowa (1939-1945), Armia Krajowa.
Nr 0051

Arch. 05 III nr 51
 DO GÓRY   ID: 12049   A:          

48.
JAROSZ J.
Nota dotycząca przybycia gen. Leopolda Okulickiego do kraju w 1944 r. / J. Jarosz. – Słomniki, 1960. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis

II wojna światowa (1939-1945),cichociemni
Nr 0052

Arch. 05 III nr 52
 DO GÓRY   ID: 12050   A:          

49.
SOBANEK Antoni
Szkic historii m. Jaworzna 1939-1945 / Antoni Sobanek. – Jaworzno, 1959. – 57 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, zawiera spis członków Podkomisji d/s Historii z Jaworzna, ankietę historyczną, odpis listu Tadeusza A. Gorgola do redakcji "Dziennika Polskiego"

Jaworzno- II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska, AK
Nr 0053

Arch. 05 III nr 53
 DO GÓRY   ID: 12051   A:          

50.
SIERANT Piotr
Rozbicie więzienia w Opatowie / Piotr Sierant "Krzyżtopór". – [Kraków, po 1945]. – 29 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis oraz dwa szkice więzienia w Opatowie

II wojna światowa (1939-1945), organizacja Jędrusie, AK. rozbicie więzienia w Opatowie
Nr 0054

Arch. 05 III nr 54
 DO GÓRY   ID: 12052   A:          

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm