L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Emigracyjne \ Zwarte


1.
Bączkowski Włodzimierz
Rosja wczoraj i dziś : studium historyczno polityczne / Włodzimierz Bączkowski. – Jerozolima : nakł. autora, 1946 . – 245, [1] s. ; 23 cm

ZS 1009 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35728   A: ms         

2.
Białous Ryszard
Walka w pożodze / [pseud. kpt. Jerzy]. – Paryż : [S.n.], 1946. – 85, [2] s. ; 17,5 cm
Uwagi: nazwa aut.: BJ

ZS 65 I (2592)
 DO GÓRY   ID: 48755   A: dw         

3.
Bocheński Józef Maria
Filozofia bolszewicka / Józef Miche [pseud.]. – Włochy : [s.n.], 1946. – 92, [2] s. ; 20 cm

ZS 1061 (1978/138)
 DO GÓRY   ID: 35782   A: ms         

4.
Brzozowski Stanisław
Filozofia romantyzmu polskiego / Stanisław Brzozowski. – Rzym : nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945 . – 70, [1] s. ; 20 cm

ZS 1086 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35808   A: ms         

5.
Conrad Joseph
Plantator z Malty / Józef Conrad ; [przekł. Teresy Tatarkiewiczowej]. – Rzym : Polski Dom Wydawniczy K. Breiter & Co., 1946. – [2], 83 s. ; 17 cm

ZS 9 I (1978)
 DO GÓRY   ID: 26394   A: ar         

6.
Conrad Joseph
Tajfun / Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski) ; przekł. J. B. Rychlińskiego. – Rzym : Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 100 s. ; 18 cm

ZS 33 I (1978/33)
 DO GÓRY   ID: 35842   A: ms         

7.
Dąbrowski Roman
Dlaczego nie wracamy... / Roman Dąbrowski. – Wyd. 3. – Rome ; London ; New York : Polski Dom Wydawniczy K. Breiter & Co., 1946. – 35 s. ; 20 cm

ZS 1045 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35764   A: ms         

8.
Dziewanowski Marian Kamil
Nie jesteśmy sami : (o krajach i narodach Międzymorza) / M. K. Dziewanowski ; rys. Zdzisława Borysowicza. – Londyn : Biblioteka Polska w W. Brytanii, 1947. – 30, [1] s. ; 22 cm

ZS 1070 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35791   A: ms         

9.
Felsztyn Tadeusz
Dzieje 2 Korpusu / Tadeusz Felsztyn. – Londyn : "Gryf", 1947. – 61, [2] s. ; 21 cm

ZS 1013 II (1619)
 DO GÓRY   ID: 35732   A: ms         

10.
Felsztyn Tadeusz
Dzieje 2 Korpusu / Tadeusz Felsztyn . – Londyn : Wydawnictwo "Gryf", 1947. – 61, [2] s. ; 21 cm

ZS 1103 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35982   A: ms         

11.
Giertych Jędrzej
Nacjonalizm chrześcijański / Jędrzej Giertych. – Stuttgart : Dom Książki Polskiej, 1948. – 79, [1] s. ; 21 cm

ZS 1046 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35765   A: ms         

12.
Giertych Jędrzej
Polityka polska w dziejach Europy / Jędrzej Giertych. – Londyn : nakł. autora, 1947. – 453, [2] s. ; 21 cm

ZS 1088 II (1487)
 DO GÓRY   ID: 35810   A: ms         

13.
Historia dla III klasy gimnazjów z licznymi ilustracjami w tekście : t. 3. – Bari : Wydawnictwo P.C.K. przy 2 Korpusie, 1946. – 142, [14] s. ; 33 cm

ZS 2009 III
 DO GÓRY   ID: 35874   A: ms         

14.
Kalinowski Franciszek
35 lat lotnictwa wojskowego i myśli lotniczej / Franciszek Kalinowski. – Londyn : nakł. Samopomocy Lotniczej, 1947. – 77 s. ; 18 cm

ZS 48 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35857   A: ms         

15.
Kamiński Aleksander
Krąg rady / Aleksander Kamiński . – Londyn : nakł. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1944. – 214 s., rys. ; 19 cm. – (Biblioteka Harcerska ; t. 12 )

ZS 17 I (1978/84)
 DO GÓRY   ID: 35826   A: ms         

16.
Kielewicz Jan
W odmęcie walki / Jan Kielewicz. – Rzym : nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korp., 1946 . – 156, [2] s. ; 18 cm

ZS 28 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35837   A: ms         

17.
Kronika : 5 Kres. Baon C.K.M.. – W. Brytania : [s.n.], 1948. – [6], 238 s. ; 32,5 cm

ZS 3002 IV (2592)
 DO GÓRY   ID: 48759   A: dw         

18.
Kukiel Marian
Zarys historii wojskowości w Polsce / Marian Kukiel. – Wyd. 5. – Londyn : Orbis, 1949. – 242 s. ; 21 cm

Czyt. III-1 Wojsk. I RP 6 (1619)
 DO GÓRY   ID: 27141   A: pl         

19.
Kuraszkiewicz Władysław
Język polski w obozie koncentracyjnym : P 25793 / Władysław Kuraszkiewicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe K.U.L., 1947 . – 46, [2] s. , 21 cm.. – (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Wykłady i Przemówienia" t. 26)

Czyt. Z 1065 I (2876/381)
 DO GÓRY   ID: 56308   A: as         

20.
Kwapiński Jan
1939-1945 : (kartki z pamiętnika) / Jan Kwapiński. – Londyn : Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światpol", 1947. – VIII, 187 s. ; 19 cm

ZS 45 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35854   A: ms         

21.
Lista katyńska : jeńcy obozów Kozielsk - Ostaszków - Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam Moszyński. – Londyn : Gryf, 1949. – 317 s. ; 21 cm

ZS 1082 II (1619)
 DO GÓRY   ID: 35803   A: ms         

22.
Męczeństwo Polski w obrazkach / [Władysław Krawiec]. – [Chicago : nakł. Sióstr Felicjanek, 1945]. – [144] s., il. ; 27 cm

ZS 2003 III (1487)
 DO GÓRY   ID: 35867   A: ms         

23.
Mobilizacja Polski na wygnaniu / Polski Ruch "Niepodległość i Demokracja" NiD. – Londyn : nakł. Komitetu Wydawniczego Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja", 1946. – 7, [1] s. ; 17 cm

ZS 41 I (1291)
 DO GÓRY   ID: 35850   A: ms         

24.
Murav'ev Mihail Nikolaevič
Pamiętniki Michała Mikołajewicza Murawiewa "Wieszatela" : 1863-1865 / Michał Mikołajewicz Murawiew "Wieszatel" ; tł. z oryg. ros. J. Cz... ; z przedm. St. Tarnowskiego. – Włochy : Nakł. Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945 . – 148 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Orła Białego )

ZS 54 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35863   A: ms         

25.
Na święto żołnierza 1920 - 1950 / w oprac. Edmunda Oppmana, Henryka Piątkowskiego, Tadeusza Pełczyńskiego ; pod red. Zofii Kasprzyckiej. – Londyn : Wydawnictwo Wydziału Kultury i Oświaty Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, 1950. – 29, [1] s. ; 21 cm

ZS 1006 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35725   A: ms         

26.
Ojczyzna i wolność. – Londyn : J. Rolls Book Co. Ltd., 1945. – 94, [1] s. ; 19 cm. – (Biblioteka "Wczoraj i dziś")

ZS 1 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35824   A: ms         

27.
Pstrokoński Stanisław
Kapitulacja Polskich Sił Zbrojnych : ocena, konsekwencje, odpowiedzialności / Stanisław Pstrokoński. – Londyn : [s.n.], 1948. – 44, [1] s. ; 21,5 cm

ZS 67 I (2592)
 DO GÓRY   ID: 48757   A: dw         

28.
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w dziesięciolecie jej powstania / zbiorowa praca historyczna i literacka żołnierzy S. B. S. K.. – Londyn : nakł. Związku B. Żołnierzy S.B.S.K., 1951. – 278, [2] s., LV s. tabl., fot., mapy ; 23 cm

Z 1273 II (1978/208)
 DO GÓRY   ID: 35883   A: ms         

29.
Skrzypek Stanisław
Rosja jaką widziałem : wspomnienia z lat 1939-1942 / Stanisław Skrzypek. – Newtown, Mont. : Montgomeryshire Printing Co., 1949. – 214 s. ; 21 cm
Uwagi: Na s. 1 dedykacja autora dla Jerzego Surdykowskiego

ZS 15 I
 DO GÓRY   ID: 26399   A: ar         

30.
Skrzypek Stanisław
Rosja jaką widziałem : wspomnienia z lat 1939-1942 / Stanisław Skrzypek . – Newtown : Montgomeryshire Printing, 1949

Czyt. VII-11 Rep. sow. 53 (2509)
 DO GÓRY   ID: 44757   A: ms         

31.
Słownik włosko-polski, polsko-włoski / ułożył Fortunat Giannini. – Rzym : Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu W. P., 1946 . – 655 s. ; 14 cm. – (Biblioteka Orła Białego)

ZS 30 I (1978/328)
 DO GÓRY   ID: 35839   A: ms         

32.
Solski Wacław
Pociąg odchodzi o północy : powieść z czasów ostatniej wojny i walk Polski Podziemnej / Wacław Solski . – Chicago : nakł. Dziennika Związkowego, 1946. – 234, [3] s. ; 20 cm

ZS 1080 II (1487)
 DO GÓRY   ID: 35801   A: ms         

33.
Straty kultury polskiej 1939-1944 / praca zbiorowa pod red. Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego. – Glasgow : Książnica Polska, 1945. – 570 s. ; 21 cm. – (t. 1)

ZS 1094 II (844)
 DO GÓRY   ID: 35820   A: ms         

34.
Straty kultury polskiej 1939-1944 / praca zbiorowa pod red. Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego. – Glasgow : Książnica Polska, 1945. – 560 s. ; 21 cm. – (t. 2)

ZS 1095 II (844)
 DO GÓRY   ID: 35821   A: ms         

35.
Szkice do działań 2 Korpusu we Włoszech. T. 1. – Londyn : Sekcja Historyczna 2 Korpusu, 1956 . – 28 k. tabl. ; 23 cm

Z 1271 II (1978/212)
 DO GÓRY   ID: 35881   A: ms         

36.
Szósta kolumna. – Londyn : J. Rolls Book Co., 1946. – 95, [1] s. ; 19 cm . – (Biblioteka "Wczoraj i Dziś")

ZS 44 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35853   A: ms         

37.
Święcicki Marek
"Czerwone diabły" pod Arnhem / Marek Święcicki . – Rzym : nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 71 s. ; 20 cm

ZS 1064 II (1978/236)
 DO GÓRY   ID: 35785   A: ms         

38.
Thurston Herbert
O masonerii / Herbert Thurston ; przekł. z ang. – Londyn : F. Mildner and Sons, 1945. – 30 s. ; 17 cm

ZS 38 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35847   A: ms         

39.
W oczach pisarzy : wybór opowieści wojennych (1939-1945) / oprac. Gustaw Herling-Grudziński. – Rzym : Instytut Literacki, 1947. – 401, [2] s. ; 20 cm

ZS 1056 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35777   A: ms         

40.
W walce o wolność : żołnierze polscy, którzy byli w Rosji : foto-album. – Roma : Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty, 1945. – [144] s., il., mapa, portr. ; 19 x 21 cm

ZS 55 I (1619)
 DO GÓRY   ID: 35864   A: ms         

41.
Wielhorski Władysław
Polska a Litwa : stosunki wzajemne w biegu dziejów / Władysław Wielhorski. – London : The Polish Research Centre, 1947. – 376 s. ; 23 cm

ZS 1067 II (2143)
 DO GÓRY   ID: 35788   A: ms         

42.
Wierne płomienie : poezje bezimiennych poetów lwowskich / Związek Ziem Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. – Londyn : ZZPWR, 1946. – 39 s. ; 19 cm

ZS 32 I (2143)
 DO GÓRY   ID: 35841   A: ms         

43.
Wileńszczyzna / oprac. Eugeniusz Królikowski. – Rzym : Wydawnictwo "Sitwy" Zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Piechoty, 1946. – 160, s. ; 23 cm

ZS 1007 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35726   A: ms         

44.
Wittlin Józef
Mój Lwów / Józef Wittlin. – New York : Biblioteka Polska, 1946. – 42, [4] s., il. ; 20 cm

ZS 1083 II (2287)
 DO GÓRY   ID: 35804   A: ms         

45.
Wraga Ryszard
Ustrój sowiecki : (marksizm a stalinizm, komunizm a sowietyzacja) / Ryszard Wraga. – Rzym : nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 102, [3] s. ; 19 cm

ZS 27 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35836   A: ms         

46.
Wraga Ryszard
Wojna sowiecko-niemiecka 1941-1945 / Ryszard Wraga . – Italia : Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 161, [2] s. ; 19 cm

ZS 25 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35834   A: ms         

47.
Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946. – London : Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego, 1952. – 370 s. ; 24 cm

Z 1270 II
 DO GÓRY   ID: 35880   A: ms         

48.
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii : materiały i uchwały Kongresu Zjednoczenia w Londynie, w dniach 23-24 lutego 1947 r. – Londyn : Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, 1947. – 59, [1] s. ; 19 cm

ZS 2 I
 DO GÓRY   ID: 35825   A: ms         

49.
Żbik Józef
Pierwszy skok / Józef Żbik. – Holborn : nakł. aut., [1946]. – 143 s. ; 19 cm

ZS 49 I (2287)
 DO GÓRY   ID: 35858   A: ms         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm