L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy \ Wspomnienia i relacje


1.
Anczarski Józef
Ks. Jan Klaub : wspomnienie pośmiertne / ks. Józef Anczarski. – [S. l.], 1992?. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Wspomnienie ks. Anczarskiego dotyczące wojennych i powojennych losów ks. Jana Klauba, kapłana Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej


CDCN, akc. 2628, t. 4_1
 DO GÓRY   ID: 55181   A: ku         

2.
Anczarski Józef
Początki Diecezji Gorzowskiej. Wspomnienia dyrektora Wydziału Duszpasterskiego : Cz. II: Księża lwowscy w w Diecezji Gorzowskiej / ks. Józef Anczarski. – [ S. l.], 1988. – [4] , 243 ; 30 cm
Uwagi: kser. maszyn. - Biogramy księży pochodzących z archidiecezji lwowskiej, którzy po 1945 roku pracowali na terenie administratury apostolskiej, której stolica znajdowała się w Gorzowie Wielkopolskim

CDCN, akc. 2628, t. 4_1
 DO GÓRY   ID: 55180   A: ku         

3.
Anczarski Józef
Wspomnienia / ks. Józef Anczarski . – [S. l.], 1989?. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Wspomnienia autora dotyczące zbrodni sowieckich w więzieniach w Czortkowie, Tarnopolu i Złoczowie w czerwcu 1941 roku

CDCN, akc. 2628, t. 4_1
 DO GÓRY   ID: 55182   A: ku         

4.
Batko Franciszek
List porucznika F. B. o pobycie na Syberii w latach 1915-1921 / Franciszek Batko . – [Dęblin, 1921]. – 9 k. ; 30 cm

RK 501 III (2290)
 DO GÓRY   ID: 35917   A: ms         

5.
Biegun Antoni
Nieudana Akcja Groble : wspomnienia partyzanckie / Antoni Biegun [pseud. Czarny Antek, Sztubak]. – 7 s. ; 30 cm

RK 502 III
 DO GÓRY   ID: 35918   A: ms         

6.
Biegun Antoni
Wyjazd na zachód : wspomnienia partyzanckie / Antoni Biegun [pseud. Czarny Antek, Sztubak]. – 3 s. ; 30 cm

RK 503 III
 DO GÓRY   ID: 35919   A: ms         

7.
Bisztyga Franciszek
Księga pamiątkowa / Franciszek Bisztyga. – Nowa Wieś, 1925. – 22 k. ; 30 cm
Uwagi: kser z maszyn. - Dotyczy pobytu autora w USA przed I wojną światową, udziału autora w walkach podczas I wojny światowej i pobytu w niewoli rosyjskiej, udziału w walkach 5 syberyjskiej dywizji piechoty i pobytu w niewoli bolszewickiej

CDCN, akc. 2388, t.2_1
 DO GÓRY   ID: 55197   A: ku         

8.
Blajer Józef
Wspomnienia z lat 1939-1946 i 1949-1953 / Józef Blajer ; [do przepisania przygotował Wojciech Blajer]. – Kraków, 2011. – [2], 227 s. ; 30 cm
Uwagi: wydruk komp. - Wspomnienia Józefa Blajera ze służby w ZWZ-AK w rejonie Żołyni, Nienadowej, Albigowej i Sieniawy

CDCN, RK 52 III (2714)
 DO GÓRY   ID: 55302   A: ar         

9.
Bogdanowa Jadwiga
Wspomnienie dziecka / Jadwiga Bogdanowa. – Wrocław, 2005. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: kser. z maszyn. - Wspomnienia autorki pochodzącej z powiatu sarneńskiego województwa wołyńskiego dotyczące antypolskiej akcji nacjonalistów ukrainskich z czasów II wojny światowej

CDCN, akc. 2388, t. 2_1
 DO GÓRY   ID: 55171   A: ku         

10.
Cichecki Bogdan
Wspomnienia z lat wojny, okupacji i wysiedlenia / Bogdan Cichecki. – [Kraków] : [b.w.], 1999. – 99 s. ; 21 cm

RK 33 III
 DO GÓRY   ID: 35902   A: ms         

11.
Dawne Perepelniki. – [S. l.] , post 1945. – 26 k. ; 30 cm
Uwagi: kser. maszyn. - Tekst dotyczący historii dworu w Perepelnikach w powiecie złoczowskim

CDCN, akc. 2628, t. 4_2
 DO GÓRY   ID: 55183   A: ku         

12.
Dmytrów Eugeniusz
Trzy miasta : zapiski zgoła nieosobiste / Eugeniusz Dmytrów. – [S. l.], post 1945]. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: wydr. komp. - Wspomnienia kresowiaka z Kołomyji dotyczące Lwowa, Poznania i Wrocławia

CDCN, akc. 2723, t. 2_2
 DO GÓRY   ID: 55179   A: ku         

13.
Dyoziński Ryszard Henryk
Barwy piekieł : [materiały redakcyjne] / Ryszard Henryk Dyoziński

RK 36 III
 DO GÓRY   ID: 35906   A: ms         

14.
Furgalski Tadeusz
Pamiętniki 1913-1916 / Tadeusz Wyrwa-Furgalski. – [B.m. : b.w., ok. 1936]. – 84 k. ; 30 cm
Uwagi: Kopia maszynopisu przechowywanego w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w archiwum Marii Dąbrowskiej

K 38 III (2210)
 DO GÓRY   ID: 35895   A: ms         

15.
Gajewski Benedykt
Beresteczko : szkice z dziejów miasteczka / Benedykt Gajewski. – [S.l.] , 1991 . – [IV] , 195 s. ; 24 cm
Uwagi: maszyn. - Dzieje Beresteczka od czasów najdawniejszych do współczesności

CDCN, akc. 2628, t. 4_2
 DO GÓRY   ID: 55185   A: ku         

16.
Gawęda Kuchta Barbara
Wspomnienia z Wołynia / Barbara Gawęda- Kuchta. – Kraków, 1996. – [3], 49, [2] ; 30 cm
Uwagi: wydr. komp. (z il.). - Wspomnienia dotyczące wojennych losów autorki zamieszkałej w Stepaniu oraz antypolskiej akcji nacjonalistów ukraińskich w powiecie kostopolskim

CDCN, akc. 2388, t. 2_2
 DO GÓRY   ID: 55178   A: ku         

17.
Gdzie szum Prutu... : historia-kołomyjana oraz inne źródła / zestawił K. Seniuk. – Bystrzyca Kłodzka, 2004. – 27 k., [1 mapa] ; 30 cm
Uwagi: kser. z org. (z ilustr. i mapą Pokucia) - Zawiera: Skąd się wzięły kapelusze w 49 Huculskim Pułku Strzelców? / Aleksander Smoliński. Strzelcy Podhalańscy 1918-1939 / Wojciech B. Moś. Wycieczka oddziałów szlachty zagrodowej. Mój dowódca - mjr Eugeniusz Lipiński / Aleksander Kornak. Mjr Michał Łapiński- oficer 149 PPSH i HPS : wspomnienie / Adam Łapiński. Profesor Józef Balwirczak / Bolesław Balwirczak. Ppłk Wiesław Cygański - adiutant dowódcy 49 HPS / Jerzy Kirszak. Zwiad w Błażowej / Aleksander Kornak. Kompania honorowa / Eugeniusz Neuberg. Kresowianie na obczyźnie i w ojczyźnie : VI Światowy Zjazd Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban w Dusznikach 3-17.08.2004 r. / Helena Wiewiórska. - Przedr.: m.in. "Semper Fidelis" 2004, nr 6(83), W.B. Moś, Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Kraków 1989, "Wiarus" 1937, nr 42, i in.

CDCN, akc. 2388, t. 2_2
 DO GÓRY   ID: 55184   A: ku         

18.
Goebel Janina
Dzieje Kresowej rodziny Jurkiewiczów (1919-2007) / Janina Goebel. – Gdynia, 2007. – 38 k. ; 30 cm
Uwagi: wydr. komp. ( z il.). - Dotyczy dziejów rodziny Jurkiewiczów ze Złoczowa . - Na szachownicy życia. Wspomnienia kapitana Armii Krajowej "Onufrego" / Henryk Żuk

CDCN, akc. 2628, t.4_2
 DO GÓRY   ID: 55187   A: ku         

19.
Grabczyk Franciszek
Opowiadanie o sobie Jednoosobowego Jawnego Opozycjonisty / mgr inż. Franciszek Grabczyk. – Kraków, 2000. – 131. [1] k. ; 30 cm
Uwagi: kser. z maszyn.

CDCN, akc. 1543_4
 DO GÓRY   ID: 47383   A: pl          SOLIDAR

20.
Gumiennik Zofia
Piekło na ziemi i droga przez mękę / Zofia Gumiennik. – [S. l.] , ante 1945
Uwagi: maszyn. - Dotyczy deportacji i pobytu autorki wraz z rodziną w ZSRS w latach II wojny światowej.

CDCN, akc. 2628, t. 4_2
 DO GÓRY   ID: 55186   A: ku         

21.
Gumowski Marian
Rudolf Mękicki / Marian Gumowski. – Kraków, 1946. – 4 k. ; 21 cm
Uwagi: kser. - Dotyczy życia i działalności Rudolfa Mękickiego kustosza Muzeum Narodowego im. Króla Jana III Sobieskiego w Lwowie

CDCN, akc. 2628, t.4_3
 DO GÓRY   ID: 55189   A: ku         

22.
Izdebski Andrzej
Od KOR-u do KPN / Andrzej Izdebski. – [Kraków, ca 1998]. – [98] k. ; 30 cm
Uwagi: kserokopia z odręcznego rękopisu notatek opisujących lata 1978-1989

CDCN, akc. 1731
 DO GÓRY   ID: 40597   A: bj          SOLIDAR

23.
Kanas Jan
Wspomnienia z utraconej rodzinnej wioski Łozowa pow. i woj. Tarnopol obecnie Zachodnia Ukraina / Jan Kanas . – Biała Podlaska, 2005. – 15 s. ; 30 cm

RK 506 III
 DO GÓRY   ID: 35922   A: ms         

24.
Karaś Józef
Wspomnienia / Józef Karaś. – [S.l], 2005. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: wydruk komp. - Wspomnienia autora pochodzącego ze wsi Komaszówka, powiat Dubno, województwo wołyńskie dotyczące antypolskiej akcji nacjonalistów ukraińskich z czasów II wojny światowej

CDCN, akc. 2388, t. 2_1
 DO GÓRY   ID: 55172   A: ku         

25.
Kural Zygmunt
Tylko dłoni nie uchroniłem przed kajdanami : wspomnienia z PRL-owskich więzień zanotowane nie piórem / Zygmunt Kural [pseud. Orlik] . – 20 k., rys. ; 30 cm

RK 508 III
 DO GÓRY   ID: 35924   A: ms         

26.
Kwiatkowski Edward
Życiorys Wołyniaka : Wspomnienia z lat 1929-1972 / Edward Kwiatkowski. – Lublin, 1992. – 139 k. , [3 mapy] ; 30 cm
Uwagi: wydr. komp. (z ilustr.). - Wspomnienia autora dotyczące Huty Stepańskiej na Wołyniu, antypolskiej akcji nacjonalistów ukraińskich w latach II wojny światowej oraz powojennych losów autora i jego rodziny

CDCN, akc. 2388, t. 2_2
 DO GÓRY   ID: 55177   A: ku         

27.
Losy Złoczowianina. – [S.l.], post 1945
Uwagi: rękopis. - Dotyczy losów Józefa Krukiewicza, wychowawcy w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Króla Jana III Sobieskiego w Złoczowie

CDCN, akc. 2628, t.4_4
 DO GÓRY   ID: 55194   A: ku         

28.
Maciejewski Stefan
Dziennik stanu wojennego : (fragmenty) / Stefan Maciejewski. – [Kraków, 2007]. – 57 k. ; 30 cm
Uwagi: Wydruk komputerowy fragmentów dziennika prowadzonego od 1980 r. z odręcznymi uwagami autora. - Szerszy wybór wspomnień zob.: Maciejewski S., Wojna polsko-polska. Dziennik 1980-1983, Kraków 2007, Biblioteka CDCN, t. 33

RK 28 III (1865)
 DO GÓRY   ID: 24892   A: pl          SOLIDAR

29.
Maly Maria Stefania
Informacje o konkursach muzycznych moich dziadków Marii Stefanii z Jachimowskich i Stanisława Maly. – [S. l.], post 1945. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis. - Dotyczy udziału członków rodziny autorki w życiu muzycznym Złoczowa i Polski

CDCN, akc. 2628, t.4_2
 DO GÓRY   ID: 55188   A: ku         

30.
Mączyńska-Bezrąkowa Anna
Wspomnienia z lat 1940-1946 : Lwów - Kazachstan - Kraków / Anna Mączyńska-Bezrąkowa . – [Warszawa] : [b.w.], 2001. – 43 s. ; 30 cm

RK 42 III
 DO GÓRY   ID: 35913   A: ms         

31.
Mękicki Juliusz
Julia Mękicka : numizmatyk i bibliofil / Juliusz Mękicki. – Gliwice, 1983. – 7 k. ; 19,5 cm
Uwagi: kser z maszyn. - Dotyczy życia i działalności Julii Mękickiej we Lwowie i Gliwicach

CDCN, akc. 2628, t.4_3
 DO GÓRY   ID: 55190   A: ku         

32.
Oliwa Apolinary
Gdy poświęcano noże / Apolinary Oliwa. – Opole, 1973. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: kser. maszyn. - Fragment maszynopisu pracy opublikowanej staraniem Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego (Opole 1973)

CDCN, akc. 2388, t. 2_1
 DO GÓRY   ID: 55173   A: ku         

33.
Pawlik Józefa
Deportacja w oczach dziecka : wspomnienia z zsyłki do ZSRR w latach 1940-1946 / Józefa Pawlik. – Jarosław, 1994. – 39 k. ; 30 cm
Uwagi: wydr. komp (z il.). - Wspomnienia autorki dotyczące deportacji i pobytu w głębi ZSRS w latach II wojny światowej

CDCN, akc. 2388, t. 2_1
 DO GÓRY   ID: 55174   A: ku         

34.
Porawska Joanna
Pamiętnik wojenny mojego wujka Bolesława Szybalskiego / Joanna Porawska . – Kraków : [b.w.], 2001. – 90, V, [1] s. ; 30 cm

RK 46 III
 DO GÓRY   ID: 35912   A: ms         

35.
Pyjas Florian
"Czy ktoś przebije ten mur" / Florian Pyjas. – [Gilowice, ok. 1994]. – [3], 160 k. ; 30 cm
Uwagi: Kopia maszynopisu wspomnień Floriana Pyjasa, ojca Stanisława zamordowanego studenta polonistyki UJ, rejestrujących rozmowy ostrzegawcze władz UJ z rodzicami, wypowiedzi Stanisława Pyjasa bezpośrednio przed śmiercią, a następnie dokumenty dotyczące śledztwa. - Fragmenty wspomnień wykorzystano w książce: Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, Kraków 2001, Biblioteka CDCN, t. 10

K 30 III (1102)
 DO GÓRY   ID: 28156   A: ar          SOLIDAR

36.
Rajmund Kukawski- propozycja noty biograficznej do Słownika Biograficznego Złoczowian. – [S. l.] , [c.a 1995]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: kser. - Biogram Rajmunda Kukawskiego, powstańca 1863/64, członka Towarzystwa Uczestników Polskiego Powstania z roku 1863/64

CDCN, akc. 2628, t.4_3
 DO GÓRY   ID: 55192   A: ku         

37.
Romankiewicz Ryszard
Wspomnienia z czasów wojny / Ryszard Romankiewicz. – [S.l., ante 2011]. – k. 17 ; 30 cm
Uwagi: kser. z masz. (sygnowane własnoręcznie przez autora). - Dotyczy antypolskiej akcji nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej w rejonie Radowicz, Zasmyk i Kupiczowa na Wołyniu

CDCN, akc. 2388, t. 2_1
 DO GÓRY   ID: 55175   A: ku         

38.
Romski Anatol
Radziechowskie Orlęta : pamiętnik- szkic monograficzny polskiego szkolnictwa tajnego w Radziechowie : wrzesień 1942-grudzień 1944 / Anatol Romski. – [S.l], ante 1957. – 140 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Dotyczy dziejów polskiego szkolnictwa w Radziechowie w latach II wojny światowej. - Pamiętnik nagrodzony w Konkursie pt. "Tajne Nauczanie", zorganizowanym przez redakcję "Głosu Nauczycielskiego" w Warszawie w 1957 roku, IV nagroda

CDCN, akc. 2628, t.4_3
 DO GÓRY   ID: 55191   A: ku         

39.
Stasienko Władysław
List otwarty / Władysław Stasienko . – 7 s. ; 21 cm
Uwagi: dotyczy uratowania przed zniszczeniem grobu Eugeniusza Głowacza - żołnierza II RP

RK 505 III
 DO GÓRY   ID: 35921   A: ms         

40.
Szuster Piotr
Piotr Szuster vel Gromowski ps. Grom "Dolina", "Bug", "Orkan", "Piorun". – [S. l.], ante 1945
Uwagi: ksero maszyn. [ dwie mapy] - Dotyczy losów Piotra Szustera, powstańca śląskiego, w latach II wojny światowej komendanta Obwodu Złoczów AK

CDCN, akc. 2628, t.4_3
 DO GÓRY   ID: 55195   A: ku         

41.
Trzepla-Gut Irena
Pamiętnik z lat 1946-1952 / Irena Trzepla-Gut [pseud. "Afrodyta"]. – [Kraków?] : [b.w.], [ok. 1990]. – 80 s. ; 30 cm

RK 31 III
 DO GÓRY   ID: 35904   A: ms         

42.
W 80. rocznicę bitwy na polach Mołotkowa. – Kraków : Klub Złoczowski, 1994. – 9 [1] k. ; 30 cm
Uwagi: wydruk komp. - tekst oparty na pracy : szlakiem bojowym legionów. Krótki zarys organizacji i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicji i na Bukowinie, opr. Henryk Lewartowski, Bolesław Pochmarski, J. A. Teslar, Oficerowie Legionów Polskich, Lwów 1915

CDCN, akc. 2628, t.4_3
 DO GÓRY   ID: 55193   A: ku         

43.
Wodnicki Mieczysław
Relacja Mieczysława Wodnickiego, mieszkańca Beresteczka, uczestnika samoobrony / Mieczysław Wodnicki. – Szczecin, [post 1945]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: ksero z maszyn. (z mapą Beresteczka i okolicy). - Wspomnienia autora z udziału w samoobronie w Beresteczku na Wołyniu podczas antypolskiej akcji nacjonalistów ukraińskich w latach II wojny światowej

CDCN, akc. 2628, t. 4_4
 DO GÓRY   ID: 55198   A: ku         

44.
Wojciechowski Mieczysław
Odysei żołnierskiej ciąg dalszy : opowieść autentyczna / Mieczysław Wojciechowski . – Kraków : [b. w.], 2002. – 279 s. ; 30 cm

RK 35 III
 DO GÓRY   ID: 35907   A: ms         

45.
Wojciechowski Mieczysław
Tam została moja młodość : opowieść wołyńska / Mieczysław Wojciechowski. – Kraków : [b.w.], 2000. – 281 s. ; 30 cm

RK 34 III
 DO GÓRY   ID: 35901   A: ms         

46.
Wróbel
[Dziennik złoczowski 1939-1941] / Wróbel. – [S.l. : s.n., post 1941]. – 137 k. ; 30 cm
Uwagi: ksero z maszyn.
 DO GÓRY   ID: 55199   A: ku         

47.
Zacierka Leontyna
Więzienie "bez klucza" : wspomnienia z zesłania na Syberię / Leontyna Zacierka z domu Szydełko ; na podstawie rękopisu i wspomnień Leontyny Zacierki oprac. Paweł Skrzypczyński. – Żary : Towarzystwo Upiększania Miasta, 2005. – 15, [5] k. ; 30 cm
Uwagi: ksero z wydr. komp. (z ilustr.). - Dotyczy deportacji i pobytu autorki w ZSRS w latach II wojny światowej

CDCN, akc. 2388, t. 2_1
 DO GÓRY   ID: 55176   A: ku         

48.
Zawiślak Władysław Izydor
Wielka próba / Władysław Izydor Zawiślak . – Kraków, 2000. – 88 s. ; 30 cm

RK 40 III
 DO GÓRY   ID: 35909   A: ms         

49.
Zawiślak Władysław
Wielka próba / Władysław Izydor Zawiślak. – [Kraków, 2000]. – 88 s. ; 30 cm
Uwagi: Kopia rękopisu autorskiego (wydruk komputerowy). - Wyd. Kraków 2001, Biblioteka CDCN, t. 16

K 31 III
 DO GÓRY   ID: 28732   A: ar         

WSTECZ


   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm