L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
sowiniec@gmail.com  
 
2008-10-03
Sprawa honoru - komentuje Czesław Blicharski z Tarnopola (obecnie Zabrza)

3.
Chciałbym zwrócić uwagę na termin „zabużanin”. Takich terminów zadomowionych obecnie w naszym kraju jest niestety więcej. Np.: „Polska międzywojenna”, „wojna obronna”, „zabużanin” i jeszcze kilka innych. Są one spadkiem po peerelowskiej „historiografii” i semantyce mającym na celu m.in. poniżenie wszystkiego, co było II Rzeczypospolitą.
Sowieckie „Polska międzywojenna” przywodzi na pamięć ludziom z mojego pokolenia niemieckie powersalskie propagandowe określenie II Rzplitej –„Saisonstaat” (sezonowe państwo). Dalej „wojna obronna” na zastąpienie wojny światowej rozpoczętej najazdem na Polskę 1 września 1939 r. (dla Sowietów rozpoczęta 22 czerwca 1941 r.); „repatriant” zamiast wysiedlony, wypędzony, ekspatriant; „zabużanin” - surogat kresowiaka, którego małą ojczyznę niemalże skutecznie wymazano z pamięci narodu.
Chciałbym zapytać historyka-aparatczyka, jak np. pasuje określenie „zabużanin” do mieszkańca Trok k/Wilna, czym on sobie zasłużył na „przeniesienie” znad Niemna nad Bug? Może „zaniemeńczyk” byłoby bliższe historycznej prawdy? To z kolei aż się prosi o „zaprypeńca”, czy „zahoryńca”.
Jeszcze w 1956 r. gorliwy aparatczyk nazwał wracających z Zachodu b. polskich żołnierzy – „reemigrantami”. W sumie to nie „zabużanie” trafili m. in. do Zabrza, ale po prostu KRESOWIACY. I na koniec – „radziecki” zamiast „sowiecki”.

2.
W Słowniku języka polskiego Doroszewskiego, Fredrowskie „nie uchodzi” przeszło w „nie wypada”, nie zmieniając wartości oceny moralnej. W dalszym ciągu oznaczało niewłaściwe zachowanie (że jest „nie stosowne”, „nie przystoi”, nie należy do dobrego tonu). Tak było jeszcze w 1968 r., by zniknąć z kart słownika w 2007 r.
Gdy z ust Wałęsy w eter wylatują w stronę bliźnich epitety: wariat, psychol, małpa z brzytwą, imbecyl itp., żaden z autorytetów moralnych (także kościelnych) nie staje w obronie Matki Boskiej Częstochowskiej - świadka z klapy modnej marynarki mędrca świata i nie woła „nie wypada”! Nasuwa się pytanie: czyżby plakietka stała się „gadżetem”?

1.
W sześć lat po odzyskaniu Niepodległości (w tym cztery lata od Cudu nad Wisłą) w I klasie szkoły powszechnej w kresowym Tarnopolu, uczył nas nauczyciel wiersza Władysława Bełzy, który kończył się zapytaniem: „...a w co wierzysz? W Polskę wierzę!” To wspomnienie owładnęło mną, gdy wejrzała na mnie z ekranu telewizora, twarz emerytowanego pułkownika LWP, wychodzącego z sali sądowej (gdzie odbywał się proces Jaruzelskiego) krzyczącego z wściekłością „ja walczyłem za Polskę”. W jaką Polskę on wierzył? Nazywając Polską Republikę Ludową trwającą do 1989 r., mianem Polski.

Czesław Blicharski
  DO GÓRY   ID: 16490      DO GÓRY   WSTECZ


Czasopismo "Sowiniec"
Dane teleadresowe Fundacji
Czytelnia FCDCN
Archiwum fotograficzne (2161 fot.)
Katalog druków zwartych drugiego obiegu
   (6081 pozycji)

Katalog druków ciągłych drugiego obiegu
   (6599 pozycji)

Księgozbiór podręczny fundacji (3945 pozycji)
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Indeks tytułów


Obecna strona internetowa Fundacji,
utworzona 10 lat temu w wersji PHP 5.3, zawiera ok. 200 tys. rekordów w objętości bazy MySql 152 MB oraz 131 GB zajętego miejsca na serwerze. Pracujemy nad polepszeniem wizualizacji tej strony www do wersji PHP 8, co jest zadaniem złożonym
z uwagi na ryzyko utraty danych podczas ich konwersji, dlatego jej użytkowników prosimy
o wyrozumiałość estetyczną.Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
"Solidarność" - Komisje Zakładowe
1% dla Fundacji !
Przekaż zbiory


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm (443096)