L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 15


451.
Parzonko Władysław "Góral", ur. 1 VII 1914 Mierzynówka pow. Bielsk Podlaski, ppor. kaw. ss. (1 X 1938), szkoła średnia (j. angielski, niemiecki), Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1935-1938), w 1939 r. dowódca plutonu w 1 szwadronie 7 pułku ułanów w Mińsku Mazowieckim, wojna w obozie jenieckim, od 22 III 1946 dca plutonu w komp. 4087 (Ośrodek Bad Reichenhall)
 DO GÓRY   ID: 42546   A: ku         

452.
Pastwa Edward "Żytowski", ur. 4 VIII 1908 Warszawa, ppor. rez. piech., z zawodu technik-mechanik, absolwent technicznej szkoły średniej i konspiracyjnej szkoły podchorążych AK w Kampinosie (1942), od 1 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4082 (staż).
 DO GÓRY   ID: 42547   A: ku         

453.
Paszek Bronisław, w kompaniach wartowniczych: Zarudzki Miron lub Zarudzki Bruno, w USA Paszek Bruno, ur. 31 X 1908 Poznań, zm. a 14 II 2000, por. rez. art., z zawodu inżynier okrętowy, absolwent szkoły wyższej (j. angielski, niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1931/32), od 26 V 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej (brak w rozkazach), od 1 X 1945 w dyspozycji mjr. Aleksandra, od 15 X 1945 w dyspozycji kpt. Kaczkowskiego, 24 XII 1945 awans na kpt. ze starszeństwem 11 XI 1945, od 21 I 1946 kierownik kursów samochodowych przy komp. 4000 w Kitzingen, od 8 V 1946 p.o. oficer łącznikowy Ośrodka Herzogenaurach, od 15 VI 1946 zca dcy 157 LSC.
 DO GÓRY   ID: 42548   A: ku         

454.
Paszyński Jarosław "Jarek" (3 VI 1914 Czerepaszyńce, gub. Kijowska, Rosja – 18 II 1991 Los Angeles), kpr. pchor. (IX 43) i ppor. NSZ (1 I 1944), absolwent Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich "Collegium" w Warszawie (1932), 3 lata Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uczestnik kampanii wrześniowej, łącznik Komendy Głównej ZJ (1940-42), Szkoła Podchorążych Rezerwy NSZ w Warszawie (XII 1942—IX 1943), oficer oddz. II Sztabu NSZ (1943-44), w czasie powstania warszawskiego w plutonie żandarmerii Śródmieście-Południe, po wojnie praca w obozach dla wysiedleńców, następnie w YMCA dla Kompanii Wartowniczych (VIII 1946 – VII 1948).
 DO GÓRY   ID: 42550   A: ku         

455.
Pawlak Tadeusz, ur. 26 V 1917 Środa, plut. pchor. WP, ppor. piech. NSZ (18 I 1946), z zawodu rolnik, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 17 DP w Gnieźnie (198/39), od 18 IX 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 19 IX 1945 przydzielony do komp. nr 1, a następnie w komp. 4000, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946, po awansie na ppor., w dyspozycji mjr. "Łuka", od 7 III 1946 dowódca plutonu w kompanii 4086, od 27 III 1946 dowódca plutonu w kompanii 4003.
 DO GÓRY   ID: 42551   A: ku         

456.
Pawłowicz Bohdan "Jeremak", ur. 11 XI 1903 Petersburg, por. kaw. ss (1 I 1934), absolwent szkoły średniej i Szkoły Podchorążych w Bydgoszczy (1929-31), w 1939 r. dowódca plutonu przeciwpancernego w 1 p. szwoleżerów, uczestnik kampanii wrześniowej, wojna w obozie jenieckim, od 5 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4103, od 1 VI 1946 zca dcy komp. 4021.
 DO GÓRY   ID: 42553   A: ku         

457.
Peczkis Kazimierz "Goliński", po wojnie Goliński Kazimierz (31 V 1909 Tudorów p. Równe Wołyńskie – 7 X 1989 Chicago), inż., ppor. rez. sap. (1 I 1938), oficer AK, zweryfikowany przez Komisję Weryfikacyjną w Lubece (1946) w stopniu ppor., (kol. 21/140), por. NSZ (29 XII 1945) i OW, z zawodu inż. leśnik, absolwent SGGW w Warszawie (dyplom 1933, j. francuski, rosyjski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie (1935/36), uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach 1 Batalionu Saperów, w czasie wojny kierownik magazynów "Społem" w Stopnicy, oficer organizacyjny i wyszkoleniowy placówki ZJ i NSZ Stopnica, więzień obozów koncentracyjnych (od 19 IV 1944 Gross Rosen i Dachau), po uwolnieniu 29 IV 1945 do XII 1945 w OPO Murnau, następnie w Brygadzie Świętokrzyskiej, 29 XII 1945 awans na por. ("na czas pełnienia służby w kompaniach wartowniczych") i nominacja na zastępcę dcy komp. 4016/4243.
 DO GÓRY   ID: 42556   A: ku         

458.
Perzyński Ryszard Stanisław "Kret", "Kobylański", "Lech", "Kobylański Lech", "Bohun" po wojnie Kobylański-Pankau Lech Stanisław, ur. 19 V 1922 Poznań, plut. WP, ppor. NSZ czasu wojny (28 III 1946), absolwent gimnazjum w Rogoźnie (1939) i dwóch lat konspiracyjnego Liceum Rolniczego prof. Rostafińskiego w Warszawie (1944), j. niemiecki, z zawodu technik-mechanik, w czasie wojny w AK (V – XII 43) i od XI 43 w NSZ w Warszawie, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty NSZ w Warszawie (I – VI 1944), plut. pchor. (VIII 1944), uczestnik powstania warszawskiego w kompanii "Warszawianka" zgrupowania "Chrobry", po kapitulacji w obozie jenieckim w Lamsdorf, Sandbostel i Lubeka, od 1 VII 1945 oficer materiałowy BS, 17 XI 1945 oddelegowany na przeszkolenie do 2 Korpusu (plut. pchor.), gdzie służył w 16 Pomorskiej Bryg. Piech., od 15 III 1946 ponownie w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 15 III 1946 dowódca plutonu w komp. (4011) 4005, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. czasu wojny piechoty z dniem 1 X 1944, 28 III 1946 przeniesiony do komp. 4015 (anulowano), 1 VI 1946 zwolniony ze służby za pijaństwo, ale wrócił.
 DO GÓRY   ID: 42558   A: ku         

459.
Piaskowski Bogdan, kpt. piech. ss., absolwent szkoły średniej (j. angielski), od 26 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 28 I 1946 drugi oficer łącznikowy przy 3 US Army, od 14 V 1946 oficer łącznikowy przy 1899 LSC.
 DO GÓRY   ID: 42559   A: ku         

460.
Piechocki Leon "Michał" rtm., oficer łączności i dokumentacji AS V okręgu NSZ.
 DO GÓRY   ID: 42560   A: ku         

461.
Piechocki Telesfor "Gustaw", "Zygfryd" (zm. 10 V 2001 Quilmes, Argentyna) ppor., kpt. NSZ, w czasie wojny mieszkał w Suchedniowie, po śmierci "Hubala" przejął część jego ludzi i włączył do swej grupy konspiracyjnej, jeden z organizatorów Związku Jaszczurczego, od 1943 r. kierownik Akcji Specjalnej Rejonu Wydzielonego Suchedniów [szef Okręgowego Kierownictwa Akcji Specjalnej V (kieleckiego) Okręgu NSZ (do stycznia 1945)], przejściowo p.o. dca 204 pp. NSZ (VII 1944) i komendant Kwatery Głównej Brygady (11 VIII - 13 IX 1944), 20 XII 1944 odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, od 20 I 1945 ponownie w Brygadzie, od 15 II 1945 p.o. dowódca Pułku Poznańskiego i równocześnie dowódca I batalionu w tym pułku, od 16 III 1945 komendant kursu rekruckiego w Brygadzie, od 19 IV 1945 dowódca IV batalionu, emisariusz Brygady do II korpusu w czerwcu 1945, organizator akcji sprowadzania rodzin żołnierzy Brygady z Polski (VI 1945), od 10 VIII 1945 komendant bloku nr 1 w Coburgu, po reorganizacji z 16 VIII 1945 r. dowódca kompanii nr 4, od 1 IX 1945 kwatermistrz sztabu Brygady, następnie kierownik ośrodka dla rodzin żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej w Monachium.
 DO GÓRY   ID: 42566   A: ku         

462.
Pierunek Franciszek "Robakowski", ur. 1 IV 1916 Lutogniew p. Krotoszyn, ppor. piech. ss., ukończył szkołę średnią (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1936-39), od 5 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii (4005) 4011.
 DO GÓRY   ID: 42567   A: ku         

463.
Pietraszkiewicz Andrzej "Adolf" (11 X 1914 Warszawa – lata siedemdziesiąte Caracas, Wenezuela), ppor., inż. chemik, absolwent Politechniki Warszawskiej, przedwojenny oficer zawodowy, uczestnik kampanii wrześniowej (32 DAL Rembertów), do Brygady dołączył 17 VIII 1944, 29 IX 1944 został przydzielony do 2 komp. 202 pp., 13 X 1944 przeniesiony do plutonu saperów Brygady, 16 XII 1944 przeniesiony z plutonu saperów do kompanii asystencyjnej, następnie w plutonie artylerii i Kwaterze Głównej Brygady, 18 VIII 1945 przeniesiony do dyspozycji mjr. "Mikołaja" (wywiad), wiosną 1947 r. w Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 42568   A: ku         

464.
Pietrzykowski Władysław "Podolak" po wojnie Podolak Władysław, ur. 11 XII 1901 w Koszycach, Słowacja, ppor. rez. art., z zawodu ekonomista (mgr ekonomii), absolwent studiów ekonomicznych (j. niemiecki, węgierski, francuski, serbski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Krakowie (1926), od 13 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4002, następnie dca plutonu w komp. 4102.
 DO GÓRY   ID: 42569   A: ku         

465.
Pijanowski Roman "Kamiński", ur. 6 III 1921 Warszawa, ppor. rez. piech., z zawodu inż. mechanik, absolwent wyższych studiów technicznych (j. niemiecki, francuski, angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 13 DP w Równem (1938/39), od 14 XII 1945 w plutonie technicznym BS, od 8 II 1946 p.o. dca plutonu technicznego Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 adiutant Ośrodka Bad Aibling.
 DO GÓRY   ID: 42570   A: ku         

466.
"Piorun" (NN) por., 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia rotmistrza, 2 VIII 1944 przydzielony do II batalionu 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej, od 11 VIII 1944 dowódca zwiadu konnego w 202 pp., zastrzelony przez "Zęba" w niejasnych okolicznościach 25 X 1944 r. "za niewykonanie rozkazu nie wywoływania awantur i udania się na spoczynek".
 DO GÓRY   ID: 42514   A: ku         

467.
Piotrowski Kazimierz "Czarnecki", ur. 22 II 1903 Mszczonów Błonie – Warszawa, por. rez. piech., wykształcenie średnie (j. niemiecki), ochotnik w 1920 r., mianowany ppor. w 1921, w Brygadzie od 17 XI 1945, od 1 XI 1945 dca plutonu w komp. 4012, od 30 XI 1945 dca plutonu w komp. 4013, od 1 XII 1945 dca plutonu w komp. 4015, od 29 XII 1945 zca dcy komp. 4002, 9 II 1946 zwolniony za nieodpowiednie zachowanie.
 DO GÓRY   ID: 42572   A: ku         

468.
Piotrowski Wacław "Cichy" (20 IV 1910 Łychów pow. Kraśnik – 1982 Ontario, Kanada) kpr. pchor. (22 VII 33), plut. WP (VIII 34), kpt. NSZ (20 XII 1944), syn Franciszka, rolnika, i i Stanisławy z Wójcików, absolwent Gimnazjum Koedukacyjnego w Kraśniku (1932) i Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga w Warszawie, Szkoły Podoficerów Rezerwy Piechoty w Zambrowie, Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 30 DP w Kobryniu (1932/1933), potem staże w 83 pp. (Kobryń), w VII 35 awans na popr., uczestnik kampanii wrześniowej w 8 pp., od 1940 r. w ZWZ, od 1941 w ZJ (Okręg Lubelski), następnie w NSZ dowódca oddziału AS-NSZ (Egzekutywy Powiatowej tj. komórki likwidacyjnej) w rejonie Kraśnika, za przeprowadzenie akcji na wieś Marynopol w IV 1944, obsadzoną przez komunistów przedstawiony do odznaczenia VM, skończył CIF.
 DO GÓRY   ID: 42574   A: ku         

469.
Piszczek Jerzy "Reden", ur. 24 IV 1914 Reden pow. Będzin, ppor. rez. wojsk balonowo-lotniczych, por. OW, szkoła średnia (j. angielski, francuski, niemiecki) i rozpoczęte studia wyższe przerwane przez wojnę, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych w Toruniu (1936/37), od 22 III 1946 zca dcy komp. 4002 (por.), od 30 III 1946 zca dcy komp. (4005) 4011.
 DO GÓRY   ID: 42575   A: ku         

470.
Pleski Rudolf, ur. 17 VI 1915 Gliwice, por. rez. art., studia wyższe, z zawodu inż. Elektryk, (j. angielski, niemiecki, francuski), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1934/35), od 20 III 1946 tłumacz i adiutant w Ośrodku Herzogenaurach, 1 V 1946 przeniesiony do OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42576   A: ku         

471.
Pluciński Jurand "Karwowski" (III 1940 – 1 VIII 1944) "Jurand" (od 1 VIII 1944), "Andrzej Jurand", ur. 16 VII 1922, plut. pchor., ppor. NSZ z Warszawy, absolwent Liceum Handlowego, w 1939 r. II stopień PW, od III 40 w "Walce", III 1940 – 1942 w ZJ (p.o. ofic. inf.), 1942-44 w NSZ (p.o. ofic. inf. 4/V), 9 V 1944 złożył egzamin w szkole podchorążych "4/V" i awansował na plut. pchor. Od września 1944 w II oddziale Brygady, w której najczęściej pełnił funkcję oficera kwaterunkowego, Wg opinii por. "Marcina" z 28 IX 1944: "inteligentny, karny, oddany służbie, b. dobry wykonawca i organizator", 7 X 1944 awansowany do stopnia podporucznika, 20 XII 1944 odznaczony Brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, od 15 II 1945 oficer informacji (wywiadu) Pułku Poznańskiego.
 DO GÓRY   ID: 42577   A: ku         

472.
Płaszkiewicz Witold "Pulc", po wojnie Pulc Witold, Płaszkiewicz-Pulc Witold (14 V 1904 Gniewań pow. Winnica na Podolu – 18 II 1975 Northampton/Mass, USA), kpr. z cenzusem WP (1939), dziennikarz, artysta malarz, poeta i literat, na Podolu przeżył rewolucję bolszewicką, a po przedostaniu się do Polski zamieszkał w Warszawie, gdzie ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską, pracował w "Kurierze Warszawskim" i "Tygodniku Ilustrowanym", członek POW, PSZ, ZWZ-AK, uczestnik kampanii wrześniowej w SGO "Polesie" gen Kleeberga, 6 IX 39 dostał się do niewoli niemieckiej, w 1940 r. wraca do Warszawy i przechodzi do pracy konspiracyjnej, w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu kpt. Godlewskiego. Prawdopodobnie autor znanego wiersza "Czekamy na ciebie czerwona zarazo". Uniknął niewoli i w październiku dołączył do Brygady Świętokrzyskiej i został wcielony do 2 kompanii 204 pp., od 13 X 1944 w 202 pp. (szef II baonu), 10 XI 1944 r. awansowany na wachmistrza z c., 28 XI 1944 awans na sierżanta (wachmistrza) pchor. Wg wniosku awansowego "obowiązkowy, karny, bardzo inteligentny".Wg opinii z 25 XI 1944: "Bardzo inteligentny, ambitny, dobrze wykształcony". Od 2 I 1945 oficer gospodarczy Pułku Jasnogórskiego, 31 I 1945 awans na ppor. kawalerii. Wg wniosku awansowego "Rusina": "Wybitnie inteligentny, ambitny, wysokie poczucie godności własnej i moralności, średnio wyszkolony" od 19 IV 1945 r. kwatermistrz III batalionu, 5 VI 1945 przeniesiony do Oddziału VI Brygady (kierownik działu kulturalnego), po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy 4 kompanii, od 21 IX 1945 dca IV plut. kompanii wartowniczej 4003, od 19 XI 1945 por. OW i zastępca dowódcy kompanii 4003, od 8 II 1946 oficer O. VI nowo utworzonego ośrodka Fürstenfeldbrück, po przejściu do Käfertalu (15 VI 1946) jeden z pierwszych redaktorów, obok Wandy Piątkowskiej, Marka Gordona i Wiesława Kintopfa, "Ostatnich Wiadomości".
 DO GÓRY   ID: 42578   A: ku         

473.
Płonka Leopold Henryk "Mildan", po wojnie Mildan Leopold (8 IX 1899 Bochnia – XII 1980 Wilmington, Del., USA), por. piech. ss (1 I 1933/167), kpt. piech. ss. (19 III 1939) OW, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (1927-1930), przed wybuchem wojny komendant powiatowy PW Krotoszyn przy 56 pp., uczestnik kampanii wrześniowej, od 20 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z nominacją na dowódcę OZB, od 13 XII 1945 dca komp. 4016, następnie dca kompanii 4243 Butzbach (od momentu sformowania tj. 10 I 1946 przynajmniej do końca 1949).
 DO GÓRY   ID: 42580   A: ku         

474.
"Pobóg" (NN), kpt. NSZ, oficer BS.
 DO GÓRY   ID: 42515   A: ku         

475.
Podhorska Hanna z d. Poray-Wybranowska "Haneczka", "Hajduczek" (- wiosna 1992 Burbank, Kalifornia, USA), ppor. NSZ, sanitariuszka w BS, żona H. Podhorskiego, od 1 I 45 w BS, w IV 45 na stanie Kwatery Głównej.
 DO GÓRY   ID: 42581   A: ku         

476.
Podhorski Jan (2 XII 1892 Samhorodek – USA), mjr rez. kaw. (19 III 1939), z zawodu handlowiec, absolwent szkoły średniej (8 klas gimnazjum) i wojskowej szkoły kawalerii, por. armii rosyjskiej (1 VI 1915), rtm. (10 XI 1920), I wojna w armii rosyjskiej, następnie dowódca szwadronu 5 p. uł. w II Korpusie Polskim na Wschodzie (1 XII 1917 – 11 V 1918), po bitwie pod Kaniowem w niewoli niemieckiej, następnie w WP, rtm. (1 VI 1919), w latach 1920-1924 dca szwadronu oficerskiego w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu; wojna w obozie jenieckim Murnau.
 DO GÓRY   ID: 42582   A: ku         

477.
Pogorzelski Jan "Burza", po wojnie Burza Jan (Burza-Pogorzelski Jan), ur. 30 I 1922 w Warszawie, ppor. art. (18 I 1946), z zawodu urzędnik, absolwent szkoły średniej i Szkoły Podchorążych Rezerwy przy BS (6 I 1945), od 22 X 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, po ukończeniu (5 I 1945) I turnusu dla kandydatów na podchorążych i podoficerów, którzy mogą objąć stanowisko d-ców plutonów stopień kpr. pchor., 20 I 1945, po rozwiązaniu kompanii szkolnej (kursu podoficerskiego) przydzielony do 4 komp. Filii 3, 18 I 1946 awansowany (ze starszeństwem z 1 I 1946) do stopnia ppor. i tego samego dnia przydzielony do dyspozycji mjr. Łuka; od 25 I 1946 dca III plutonu komp. 4084. Wiosną 1947 już w Polsce.
 DO GÓRY   ID: 42583   A: ku         

478.
Pogorzelski Tadeusz ppor., oficer wywiadu w Brygadzie Świętokrzyskiej, z misjami specjalnymi wyjeżdżał do Paryża i do 2 Korpusu, 17 VIII 1945 przekazany do dyspozycji mjr "Mikołaja", 17 XI 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu na przeszkolenie, 19 I 1946 przeniesiony z grupy oficerów do zleceń do dyspozycji mjr. Aleksandra tj do ekspozytury wywiadowczej Regensburg.
 DO GÓRY   ID: 42584   A: ku         

479.
Pohorecki ppor., 22 III 1946 przeniesiony z OZ do komp. 4002.
 DO GÓRY   ID: 42585   A: ku         

480.
Pohorski Gracjan, ppor., od 17 VIII 1945 w dyspozycji oficera oświatowego BS.
 DO GÓRY   ID: 42586   A: ku         

481.
Pohosski Gracjan "Gruszecki Piotr", ur. 15 XI 1914 w Mińsku Litewskim ppor. piech. ss. (1 X 1937), por. i kpt. OW, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, rosyjski) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie (1934-1937), do wybuchu wojny dca plutonu w 3 kompanii karabinów maszynowych 1 ppLeg. w Wilnie, we wrześniu 1939 r. oficer Ośrodka Przeciwpancernego Baranowicze, wojna w obozie jenieckim, w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls Polskiego Okręgu Wojskowego Lubeka, od 18 X 1945 w kompanii liniowej OZB, od 30 X 1945 d-ca plutonu w kompanii 4008, 16 II 1946 mianowany porucznikiem "na czas pełnienia służby w kompaniach wartowniczych", od 16 II 1946 zastępca dowódcy kompanii 4008, następnie dowódca komp. 4019 zwolnionej ze służby w ramach redukcji w 1947. Wraz z grupą b. wartowników trafił do obozu DP w Bamberg, gdzie przebywał do stycznia 1948, tam był przewodniczącym Koła ZbW, współpracownik „OW” (1947-1948), od 19 I 1948 dca komp. 4128 Fürth 192 LSC Norymberga (XII 1948 - XII 1949).
 DO GÓRY   ID: 42587   A: ku         

482.
Pol ppor., 19 I 1946 przeniesiony z grupy oficerów do zleceń do dyspozycji mjr. Aleksandra.
 DO GÓRY   ID: 42588   A: ku         

483.
Polus ppor., 16 II 1946 otrzymał 3-tygodniowy urlop, z którego chyba już nie wrócił.
 DO GÓRY   ID: 42589   A: ku         

484.
Pomirski "Paweł Pawłowski", ur. 1 IX 1919 (brak miejsca), ppor. rez. piech., wykształcenie średnie (j. niemiecki, angielski), student, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy NSZ (Gdynia 1943), w Brygadzie od 26 VI 1945 jako oficer do specjalnych zleceń, od 1 X 1945 oficer do specjalnych zleceń (ppor.), 3 XI 1945 przeniesiony z grupy oficerów do specjalnych zleceń do dyspozycji mjr. "Aleksandra", od 18 II 1946 w szwadronie kawalerii jako tłumacz.
 DO GÓRY   ID: 42590   A: ku         

485.
Pomorski Mieczysław ur. 1 I 1910 (brak miejsca), kpt. piechoty morskiej, wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Nisku (1930/31) i Szkoły Morskiej, w Brygadzie od 26 V 1945, od 1 X 1945 oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr. Aleksandra, od 17 XI 1945 odkomenderowany do 2. Korpusu.
 DO GÓRY   ID: 42591   A: ku         

486.
Poniewierski Sławomir "Doman" w kompaniach Doman Sławomir, ur. 12 XI 1926 Pińczów-Busko, plut. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu (w 1947: kreślarz budowlany), absolwent konspiracyjnego gimnazjum - mała matura (j. niemiecki), po wojnie liceum matematyczno-przyrodniczego i 2 semestry na wydziale budowlanym WST Esslingen, absolwent konspiracyjnego kursu podchorążych rezerwy piechoty NSZ w Częstochowie (26 VII 1944),, gdzie został awansowany na kpr. pchor. (25 VI 1944), a następnie na plut. pchor. (XII 1944), w latach 1943-44 w I Plutonie Wydzielonym do Zadań Specjalnych w Częstochowie, od 22 VII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 14 IX 1945 oddelegowany do 2 Korpusu (17 LBS), skąd wrócił w początkach 1946, 18 I 1946 awansowany (ze starszeństwem z 1 I 1946) do stopnia ppor. i tego samego dnia przydzielony do komp. 4010 na dowódcę plutonu. 31 X 1947 zwolniony ze służby.
 DO GÓRY   ID: 42593   A: ku         

487.
"Ponury" ppor., oficer 2 komp. 204 pp. NSZ. Poległ 23 VI 44 w starciu oddziałem AL Czesława Boreckiego "Brzozy" k. Prusinowic.
 DO GÓRY   ID: 42516   A: ku         

488.
Popławski Henryk "Stryjek", ur. 15 XI 1918 Harbin – 1 III 1996 Michigan City), kpr. pchor., ppor. czasu wojny (10 VIII 1945), wykształcenie średnie (j. niemiecki, rosyjski, litewski, student medycyny), następnie nieukończone studia medyczne, absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Lublinie Lublin (1944/45), w Brygadzie od 14 V 1945, 10 VIII 1945 awans i nominacja na szefa szpitala, po reorganizacji z 17 VIII 1945 kierownik szpitala nr 2, od 17 IX 1945 służba zdrowia w komp. 4001, od 10 X 1945 nadzór nad izbą chorych Ośrodka w Monachium, od 9 II 1946 urlop bezterminowy dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 42594   A: ku         

489.
Popławski Roman Marcin "Kania", "Roman", ur. 22 III 1924 Warszawa, ppor. (27 IX 1944) konspiracyjna szkoła średnia (duża matura, j. niemiecki, angielski), 4 lata praktyki handlowej, z zawodu urzędnik prywatny, od 1 III 1941 w ZJ-NSZ, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty NSZ w Warszawie (1942/43), kpr. pchor. (19 X 43), uczestnik powstania warszawskiego, ppor, (27 IX 1944), po uciecze z Polski (6 X 1945) w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 15 X 1945 dca plutonu w komp. 4006 (jeszcze 1948).
 DO GÓRY   ID: 42595   A: ku         

490.
Popławski Stanisław "Flis", po wojnie Flis Stanisław, ur. 1 V 1907 Warszawa, por. AK, kpt. OW, inż. rolnik (j. rosyjski, niemiecki), absolwent Politechniki w Dublanach i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1935/1936) ppor. rez. art. (1 I 1938), por. AK (11 XI 1944, Rozkaz Dowództwa Oddziałów Leśnych "Warta" Lwów), kpt. NSZ i OW (15 XII 1945), 12 VII 39 zmobilizowany, w czasie kampanii wrześniowej oficer ogniowy 5 PAL, uczestnik obrony Warszawy, dwukrotnie ranny, od 27 IX do 13 XI 39 w niewoli, od 18 XI 39 w konspiracji (POW Art.), od XI 1940 do IV 41 więzienie bolszewickie w Stanisławowie, od kwietnia 1943 w partyzantce, zastępca dcy [T. Matyszewskiego] w oddziale leśnym AK "Milczyce" (8/26 pp. AK) i C-2 w "Warcie" (DSZ), W lipcu 1945 przedostał się wraz oddziałem na zachód, 19 X 1945 dołączył do Brygady, od 11 X 1945 zastępca dcy komp. 4006, od 22 XII 1945 dca komp. przy Ośrodku mjr. Łuka, przy 9 dywizji piechoty amerykańskiej. (awans na kpt.), od 25 I 1946 dca komp. 4084 w Berchtesgaden skierowanej do pracy w Dachau (IV 1946) i rozwiązanej 30 IX 1947, 31 I 1946 Podkomisja Weryfikacyjna dla strefy amerykańskiej wnioskowała o awansowanie go na stopień por., znany działacz sportowy, m.in. zawodnik kompanijnej drużyny tenisa stołowego (XI 1946). Wraz z wartownikami trafił do obozu w Ingolstadt, gdzie stanął na czele Koła ZbW komp. 4084 (XII 1947) i koła SZBS nr 402. (1948).
 DO GÓRY   ID: 42596   A: ku         

491.
Poray-Wybranowski Jan "Radosz" (18 VI 1891 Tuczapy, woj. lubelskie- 27 V 1959 Greenpoint NY, USA) por. rez. kaw. (1 II 1922), rtm., mjr NSZ, ziemianin, właściciel majątku Obra (pow. wolsztyński, woj. poznańskie, oficer 17 Pułku Ułanów, 7 X 39 skazany na śmierć przez Niemców, uratowany dzięki interwencji miejscowej ludności niemieckiej i usunięty do GG, od 1942 dzierżawca majątku Borów, miejsca oparcia dla oddziałów NSZ w Lubelskiem, od lata 1944 r. komendant Okręgu VIII NSZ Częstochowsko-Śląskiego, w 1946 r. wyjechał z kraju.
 DO GÓRY   ID: 42597   A: ku         

492.
Poray-Wybranowski Józef "Świder", ur. 17 XI 1919 Obra-Wolsztyn, ppor. piech. (kaw.), z zawodu rolnik, absolwent szkoły średniej (j. francuski, niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK w Sokołowie Podlaskim (1942), plut. pchor. /ppor. NSZ, partyzant z oddziału "Stepa", zastępca dowódcy oddziału AS nr 2 Okręgu VIII NSZ Częstochowsko-Śląskiego (1944), w 1946 r. wyjechał z Polski, od 19 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 19 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4100.
 DO GÓRY   ID: 42598   A: ku         

493.
Pośpiew Henryk "Matera", ur. 15 VI 1911 Zawiercie, ukończył średnią szkołę zawodową, z zawodu technik-mechanik, w AK awansowany na ppor., od 22 III 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem na dowódcę plutonu w komp. (4005) 4011.
 DO GÓRY   ID: 42603   A: ku         

494.
Potworowski Gustaw, ur. 8 VII 1915 Warszawa, ppor. rez. kaw., z zawodu inż. rolnik, absolwent studiów wyższych, od 15 V 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 42604   A: ku         

495.
Powroźnik Józef Jerzy "Zawierucha", ur. 26 III 1914, ppor. OW, dowódca kompanii pracy nr 4225 w Wiesbaden-Kastel (XII 1947), i przewodniczący koła SZBS nr 207 przy tej kompanii (1948).
 DO GÓRY   ID: 42605   A: ku         

496.
Prawdzic Mieczysław, ur. 11 VIII 1920 w Łodzi, plut. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki i słabo francuski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Zambrowie (1938/39), od 19 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 30 XI 1945 przydzielony do komp. 4013, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 w dyspozycji mjr. "Łuka", od 7 III 1946 dowódca II plutonu w kompanii 4085, dowódca plutonu w kompanii 8244.
 DO GÓRY   ID: 42606   A: ku         

497.
Pręczko [Preczko, Praczko] Józef "Jarema", ur. 11 XII 1916 w Wólce – Chełm Lubelski, kpt. rez. art., z zawodu handlowiec, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki), Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1938/39) i Szkoły Oficerów Artylerii w LWP (1944/45), od 1 II 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 1 II 1946 na stażu w komp. 4004, 16 II 1946 skierowany do Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 23 II 1946 dowódca kompanii 4086, od 6 VI 1946 w OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42607   A: ku         

498.
Priebe Eugeniusz, ur. 24 XII 1919, ppor. rez. piech., z zawodu cukiernik, absolwent szkoły średniej i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Łodzi (1938/39), od 6 XI 1945 dca plutonu w komp. 4009, od 6 VI 1946 dca plutonu w komp. 4020, następnie dca plutonu w komp. 4250 Monachium.
 DO GÓRY   ID: 42608   A: ku         

499.
Prokop Jerzy "Czajka", ur. 30 IV 1918 Sanok, ppor. broni panc. ss, absolwent szkoły średniej, Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowi-Komarowie (1936-1939) i Modlinie (1936/37 pułk pancerny), od 24 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej – dowódca plutonu w kompanii 4014, od 25 II 1946 w Ośrodku Fürstenfeldbruck, od 2 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4086.
 DO GÓRY   ID: 42610   A: ku         

500.
Proszowski Wacław "Wampir", kpr. pchor. WP, ppor. NSZ (11 III 1944), pochodził z Koziegłów, partyzant w oddziale "Bema" (dowódca zwiadu konnego),od czerwca 1944 r. w 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej, następnie w Brygadzie Świętokrzyskiej (1 komp. 204 pp.), 11 VIII 1944 r. na wniosek "Bema" i komendanta Okręgu V mjr. "Olgierda Mirskiego" awansowany do stopnia ppor. Odszedł wraz z "Bemem" w XI 1944, od kwietnia 1945 r. organizował tzw. "Bazy przetrwania" dla żołnierzy NSZ na Opolszczyźnie.
 DO GÓRY   ID: 42611   A: ku         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm