L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 15


201.
"Janowski" ppor., oficer BS, 20 XII 1944 odznaczony Brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami.
 DO GÓRY   ID: 26905   A: pl         

202.
Janowski Tadeusz, ur. 12 I 1918 Gnojno, ks. dr, absolwent studiów teologicznych, kapelan oddziałów wartowniczych w 1946.
 DO GÓRY   ID: 26936   A: pl         

203.
"Janusz" (NN), ur. 8 XII 1897 Stary Międzytycz p. Tczew, ppor. rez., absolwent szkoły średniej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, z zawodu oficer policji państwowej, od 8 IV 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 14 IV 1945 w plutonie żandarmerii, 24 VI 1945 szef kancelarii plutonu żandarmerii, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer żandarmerii w 5 kompanii mjr. "Sępa", od 21 IX 1945 dowódca IV plutonu w kompanii wartowniczej 4001, od 3 X 1945 dowódca I plutonu w kompanii 4004, od 1 XII 1945 dowódca oddziału żandarmerii w Ośrodku Bamberg, 24 XII 1945 awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem 11 XI 1945, od 29 IV 1946 zca dcy komp. 4010.
 DO GÓRY   ID: 26906   A: pl         

204.
Jaornik Ludwik "Kukułka", "Wujku" ur. 29 VI 1906 Sławnów – Olkusz, ppor. rez. piech. (1 I 1933) z przydziałem mobilizacyjnym do 75 pp., wykształcenie średnie (j. niemiecki), urzędnik prywatny, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie (1930/31), por. AK, dca plutonu w oddziale leśnym AK w Samborze i C-2 w "Warcie" (11 XI 1945 odznaczony KW), w Brygadzie od 15 X 1945 z przydziałem do kompanii liniowej OZB, od 30 X 1945 dca I plutonu w kompanii 4007, od 14 XII 1945 zca dcy kompanii 4017, od 16 I 1946 w szpitalu, od 4 IV 1946 na sześciotygodniowym urlopie zdrowotnym, pod koniec XII 1946 przeszedł przeszkolenie w Käfertalu, następnie dca plutonu w komp. 4247 w Murnau, po rozwiązaniu kompanii latem 1947 zastępca komendanta obozu wartowniczego w Ingolstadt.
 DO GÓRY   ID: 26937   A: pl         

205.
Jara Tadeusz "Komar II", ur. 13 VIII 1908 Gródek Jagielloński, ppor. rez. piech. z zawodu skarbowiec, absolwent WSH (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 17 pp. w Rzeszowie (1931/32), od 3 III 1946 w kompaniach wartowniczych w Käferatal, od 29 IV 1946 dowódca I plutonu w kompanii (4028) 4104.
 DO GÓRY   ID: 26938   A: pl         

206.
Jarmuła Zdzisław Władysław "Mruk", "Milczek", po wojnie Mruk Zdzisław ur. 10 I 1921 w Daleszycach k. Kielc, absolwent gimnazjum w Tarnowskich Górach (mała matura, 1933) i jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach (1939) i Liceum Matematyczno-Fizycznego w Skarżysku Kamiennej (1939), dużą maturę uzyskał w 1947 r., sierż. pchor., mieszkał w Zagnańsku-Chrusty, absolwent kursu lotniczego, w 1939 pilot z cenzusem (28 VIII 39), aktywny działacz PWiWF (I, II i III stopień PW), wojskowa szkoła pilotażu szybowcowego motorowego (V-VIII 39), w 1939 r. zgłosił się ochotniczo do wojska, od III 1940 organizator ZJ i NSZ w Zagnańsku, w V 41 awans na plut. pchor. ZJ, m.in. dca plutonu i szef wywiadu na pow. Kielce-północ, absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych w Kielcach (1942), organizator szkolenia wojskowego w pow. kozienickim (1942-1943) i Skarżysku (1943-1944), za prowadzenie kursów podoficerskich w pow. Kozienice otrzymał pochwałę od komendanta Okręgu V NSZ, od 1 III do 20 IV 1944 dca drużyny w oddziale kpt. "Niemiry", 9 VIII 1944 dołączył wraz z "Bohunem" do formowanej BŚ; w Brygadzie, od 11 VIII 44 dca plutonu w 5 komp. 202 pp. Wg opinii kpt. "Rusina" z 29 IX 1944: "bardzo sumienny w wykonywaniu obowiązków, odważny, opanowany, z wysokim poczuciem godności osobistej, dobry szkoleniowiec". 7 X 1944 awans na podporucznika, od 5 XII 1944 oficer 4 kompanii 202 pp., od 30 I 1945 w 2 kompanii Pułku Legii Nadwiślańskiej, dowódca 4 kompanii II batalionu (19 IV - 23 VI 1945), po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w 5 kompanii mjr. "Sępa", od 21 IX 1945 dowódca III plutonu w komp. 4004, potem dca plutonu i zca dcy kompanii i oficer sportowy.
 DO GÓRY   ID: 26939   A: pl         

207.
Jasimowski [Jasiemnowski] Czesław "Konar" po wojnie Konar Czesław, ur. 15 IV 1916 Petersburg, ppor. art. ss, wykształcenie średnie (j. rosyjski, niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1936-39), w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z V Zgrupowania POW Lubeka, od 20 X 1945 w grupie oficerskiej kompanii liniowej OZB, od 30 X (8 XI) 1945 dca plutonu w komp. 4008, 6 XII 1945 wyjazd służbowy do Lubeki (pewnie werbunek), od 5 III 1946 dca plutonu w komp. 4012.
 DO GÓRY   ID: 26940   A: pl         

208.
Jaskólski Władysław Jan, ur. 26 VI 1925, ppor. czasu wojny.
 DO GÓRY   ID: 26941   A: pl         

209.
Jasmund Jan, ur. 18 III 1907 (18 II 1903), ks. ppłk, absolwent studiów teologicznych (j. niemiecki, francuski), od 22 XII 1945 szef duszpasterstwa BŚ.
 DO GÓRY   ID: 26942   A: pl         

210.
Jastrzębski Tadeusz Stanisław Florian "Powała", "Jabłonowski" (28 X 1877 Hubcza na Wołyniu – 29 IX 1949 Warszawa) gen. bryg., służba w armii carskiej, gdzie dosłużył się stopnia płk. artylerii, następnie dowódca III Brygady Artylerii w I Korpusie Polskim w Bobrujsku (X 1917- III 1918), komendant Szkoły Podchorążych Artylerii I Korpusu (III - VII 918), dowódca artylerii DOG Łódź i inspektor artylerii (I 1919 - I 1920), awansowany na gen. brygady ze starszeństwem 1 VI 1919, dowódca X Brygady Artylerii w grupie operacyjnej gen. Zegadłowicza i dowódca artylerii 7 Armii (I - XII 1920), dowódca Centrum Wyszkolenia Artylerii w Poznaniu (1921), szef artyleryjskiego uzbrojenia DOG Łódź (1921- III 1922), dowódca 18 DP (III - IV 1922), zastępca dowódcy Okręgu Korpusu IX Brześć (IV 1922 - 1924), uczestnik kursu wyższych dowódców w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych (1924-1925), zastępca Generalnego Inspektora Artylerii (1925 - XI 1926), szef Departamentu Uzbrojenia MSWojsk. (XI 1926 - III 1927), od 31 V 1927 w stanie spoczynku, związany z obozem narodowym, 24 VII - X 1944 komendant główny NSZ-ZJ, po wojnie pozostał w kraju.
 DO GÓRY   ID: 26943   A: pl         

211.
Jawor Zbigniew Jerzy "Jerzy", "Wojski" "Jerzy Wojski", po wojnie Jerzy Wojski (28 II 1898 Nowy Sącz – 21 XI 1971 Lyon, Francja) syn Wojciecha i Marii z domu Borys. Po ukończeniu 6 klasy gimnazjum w Nowym Sączu (matura w Kielcach w 1927 r., j. niemiecki i słabo angielski) wstąpił do w 1914 r. do 3 pp. Leg., służył na froncie karpackim, brał udział w walkach pod Kołomyją i w Besarabii, ranny pod Rokitną (13 VI 1915), po wyjściu ze szpitala 4 pp. Leg. uczestniczył w walkach na froncie wołyńskim, gdzie został ciężko ranny pod Polską Górą (5 VII 1916), w 1917 r. trafił do niewoli rosyjskiej (1917). Po ucieczce w marcu 1918 r. dołączył do II Brygady i wziął udział w bitwie pod Kaniowem (). Po bitwie internowany w Niepołomicach. 18 IX 1918 zbiegł i wziął udział w obronie Lwowa, gdzie został ranny w grudniu 1918 r. i odesłany do Krakowa. Po opuszczeniu szpitala, w marcu 1919, wyjechał do Jabłonnej, a parę dni później został wcielony do II baonu 4 pp. Leg. na froncie pod Lidą i brał udział we wszystkich walkach pułku do końca wojny. 1 I 1920 awansowany do stopnia chorążego. Po wojnie zostaje w wojsku. Do 1931 r. przechodzi liczne kursy doskonalące. Cieszył się opinią dobrego instruktora. We wrześniu 1931 przydzielony do Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy w Kielcach na stanowisko dowódcy plutonu ckm. Funkcję tę sprawował przez osiem lat. W tym też czasie zdał maturę w Krakowie (1937). 29 VIII 1939 wyjechał wraz z 4 pp. Leg na front. 13 IX 1939 r. został ranny i otrzymał rozkaz odwiezienia sztandaru pułkowego do Warszawy. Wówczas awansowany do stopnia podporucznika. Po kapitulacji stolicy wyjechał w opatowskie. W marcu 1940 rozpoczął formować na tym terenie zręby Narodowej Organizacji Wojskowej (OWZJ). W tym też czasie nawiązał kontakt z Warszawą. Został oficerem organizacyjnym na teren Opatowskiego i Sandomierskiego. Po rozłamie w 1942 r. znalazł się w szeregach NSZ (Okręg VB Kielce). W czasie pracy w konspiracji awansowany do stopnia porucznika. 10 I 1944 został aresztowany, ale zbiegł w drodze do Częstochowy i zameldował się w Kieleckiem. W czerwcu 1944 r. dowodził oddziałem NSZ "Dymszy", od 19 VI 1944 dowódca III batalionu 204 pp. i szef sztabu 204 pp. Ziemi Kieleckiej. W lipcu 1944 mianowany zastępcą szefa Wydziału III Okręgu Kieleckiego NSZ-AK. 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia kapitana i odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Po utworzeniu Brygady Świętokrzyskiej (11 VIII 1944) dowódca II batalionu 204 pp., od 14 VIII 1944 p.o. dowódca 204 pp., od 15 VIII 1944 r. wykładowca z zakresu broni maszynowej w kompanii szkolnej, 20 XII 1944 odznaczony "po raz pierwszy" Krzyżem Walecznych przez dowództwo główne NSZ oraz Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, od 2 I 1945 r. p.o. dowódca Pułku Jasnogórskiego i równocześnie (od 15 II 1945) dowódca I batalionu w tym pułku, od 19 III 1945 komendant kurs doskonalącego dla podchorążych, od 19 IV 1945 dowódca III batalionu, po reorganizacji z 16 VIII 1945 r. mianowany dowódcą kompanii nr 3, a od 1 IX 1944 także kompanii nr 4, 21 IX 1945 został dowódcą kompanii wartowniczej 4002, ale długotrwała choroba i pobyt w szpitalu (3 X - 7 XII 1945) uniemożliwiły mu pracę. Po wyleczeniu został przydzielony do plutonu gospodarczego Brygady. Od 19 I 1946 dca komp. (4012) 4103. W latach 1946-1947 dowódca kompanii wartowniczej 4012 (4103) w Monachium.
 DO GÓRY   ID: 26944   A: pl         

212.
Jaworski Stanisław vel Tytus Piotrowski "Kruk", "Korwin" (19 XII 1924 Podgajcze pow. opatowski [Warszawa] - 1 III 1991 Chicago) inż., kpr. z c., ppor. (5 XII 1946), por. (1966, Londyn) absolwent liceum (duża matura, j. niemiecki, angielski), w konspiracji ZJ od XI 1940 (kolporter prasy), od maja 1943 członek Grupy do Zadań Specjalnych w pow. stopnickim por. "Horskiego", następnie w od 6 VI 1944 w 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej (6 VII 1944 awans na st. strz., a pod koniec lipca na kpr. z c), od 12 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej w komp. ppor. "Dymszy", absolwent (5 I 1945) II turnus szkolnego w Brygadzie dla kandydatów na podchorążych i podoficerów, przewidzianych na dowódców plutonów, 5 I 1945 awans na kpr. pchor. i dowódcę drużyny w komp. por. "Leonarda", 16 II 1945 przydzielony do 4 komp. Pułku Świętokrzyskiego, XII 1945 awans na plut. pchor., od 5 XII 1945 członek komisji weryfikacyjnej dla spraw b. jeńców wojennych z terenu Niemiec, 22 XII 1945 przydzielony do kom. 4005, następnie w komp. 4004, plut. pchor. (XII 1945), sierż. pchor. (IV 1946), (5) 29 XII 1945 awansowany na podporucznika, od 31 XII 1945 śledczy brygadowego sądu polowego, oficer w kompanii B. Lewandowskiego "Leonarda" (German, s. 1949); awansowany na por. OW, od 17 XII 1946 ppor. dca plutonu w kompanii 4012 Monachium, od 1 IV 1948 ppor. dca plutonu w kompanii inżynieryjnej 8895.
 DO GÓRY   ID: 26945   A: pl         

213.
Jedlicki Andrzej, kpt. lekarz, od 15 VI 1946 w szpitalu w Monachium.
 DO GÓRY   ID: 26946   A: pl         

214.
Jedynak Stefan "Lubelski" po wojnie Lubelski Stefan, ur. 7 VI 1906 Dąbrowice – Koło, ppor. rez. piech., wykształcenie wyższe – mgr prawa, (j. niemiecki słabo), zatrudniony jako urzędnik państwowy, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie (1932), w czasie wojny m.in. w Oflagu II D Grossborn-Westfalenhof, a następnie w I Zgrupowaniu POW Lubeka, w Brygadzie od 17 XI 1945 jako dca plutonu w komp. 4013, 12 I 1946 zwolniony z Brygady na własna prośbę.
 DO GÓRY   ID: 26947   A: pl         

215.
Jelita Jerzy, ur. 30 X 1909 w Tomsku, Rosja, ppor. rez. piech., z zawodu archiwista (mgr), absolwent studiów historycznych (j. rosyjski, francuski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 5 pp. Leg. w Wilnie (1932/33), od 4 XII 1945 oficer O. VI w dowództwie BS, 20 III 1946 oddelegowany na inspektora Ośrodka Herzogenrauch; 8 V 1946 przeniesiony do Center Erlangen, od 15 VI 1946 oficer oświatowy 157 LSC, zmarł przed 22 I 1947.
 DO GÓRY   ID: 26948   A: pl         

216.
Jelnicki Zdzisław "Horski", "Babinicz", "Nowina" (22 IV 1914 Bukowie Dolne, gm. Drużbice, woj. łódzkie – VII 1962 Wambierzyce) ppor., por. NSZ, syn Zygmunta, ziemianina, właściciela majątku w Bukowie pod Bełchatowem, i Marii z Zaborowskich, absolwent gimnazjum w Krakowie (1933) oraz studiów rolniczych w Cieszynie, Warszawie i Poznaniu, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii (1938 [Awanse, brak); od 1938 r. właściciel majątku w Smogorzewie pow. stopnicki (wiano żony), uczestnik kampanii wrześniowej, po klęsce wrześniowej wraca do Smogorzowa. Majątku pozbawiono go w VII 1940 r. za odmowę podpisania volksliste, zamieszkał wówczas w Solcu. Od 1940 r. członek ZJ ("Horski") w pow. stopnickim, dowódca grupy sabotażowo-dywersyjnej ZJ w pow. stopnickim (1941), dowódca utworzonego 5 X 1942 r. w pow. buskim oddziału (Grupa Zadań Specjalnych) NSZ, od V 1943 dowódca stałego oddziału AS Okręgu Kieleckiego NSZ, od 9 VI 1944 w 204 pp., od 19 VI 1944 dowódca 2 kompanii 204 pp. (dawny oddział "Dymszy"), 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia porucznika, w Brygadzie Świętokrzyskiej dowódca 2 kompanii 204 pp. (19 VI 1944), następnie dowódca konnego zwiadu 204 pp. (11 VIII). W X 1944 r. ze względów rodzinnych urlopowany z Brygady. W 1945 r. poszukiwany przez NKWD przeniósł się na Ziemie Zachodnie.
 DO GÓRY   ID: 26949   A: pl         

217.
Jemielewski Jan Janusz, Linusz Bogusław, "Szeliga III" (23 IX 1921 -) WP, ppor. NSZ., jesienią 1945 dołączył do 2 Korpusu i służył w 12 Pułku Ułanów Podolskich. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny, gdyż i wg opinii Komisji Weryfikacyjnej II Korpusu nie występowały kwalifikacje na oficerów. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu kpr. piech. 14 XI 1946 awansowany na ppor. czasu wojny ze starszeństwem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 26950   A: pl         

218.
Jertecki Jarosław "Węsiewicz" ["Wąsiewicz"], ur. 9 IV 1916 Hamburg, por. rez. piech. ukończył szkołę średnią (j. niemiecki), z zawodu nauczyciel, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 57 pp. w Poznaniu (1936/37), od 28 III 1946 dowódca plutonu w komp. (4011) 4005.
 DO GÓRY   ID: 26951   A: pl         

219.
Jezierski Wojciech "Morek" ur. 23 III 1917 Czerwińsk – Płock, ppor. rez. sap., wykształcenie wyższe (niemiecki, słabo angielski), zatrudniony jako inżynier mechanik, absolwent Szkoły Podchorążych Saperów w Modlinie (1936/37), w Brygadzie od 28 X 1945, od 30 X 1945 d-ca plut. w komp. 4006, od 7 I 1946 d-ca plutonu w kompanii 4102 (specjalnej), następnie dca plutonu w komp. 8244 Waldorf (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 26952   A: pl         

220.
Jędraszek [Jędruszek] ppor., oficer III batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w 7 kompanii kpt. "Żara", 31 VIII 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 26953   A: pl         

221.
"Jędrek" (NN) por. NSZ, oficer z oddziału Stepa.
 DO GÓRY   ID: 26907   A: pl         

222.
"Joachim", "Joachim Edward" ppor. 19 IV 1945 przydzielony do II batalionu, 5 VII 1945 przeniesiony do autokolumny, 17 VIII 1945 przekazany do dyspozycji mjr. "Mikołaja", 17 XI 1945 wyjazd do 2 Korpusu.
 DO GÓRY   ID: 26908   A: pl         

223.
Jodzewicz Jan (87 lat – 8 VI 1995 Kent, Anglia), adwokat, prezes Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej, czołowy działacz ONR, więzień Berezy, oficer rez. WP.
 DO GÓRY   ID: 26954   A: pl         

224.
Judkowski Henryk "Kacperski" po wojnie Kacperski Henryk, ur. 1 IV 1920 Pińczów, ppor. rez. piech., bez zawodu, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy w Brygadzie Świętokrzyskiej (IV – X 1944) i LWP (III – VI 1945), od 14 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4007 (jest wiosną 1947).
 DO GÓRY   ID: 26955   A: pl         

225.
Julak Witold "Pelikan", ur. 23 XI 1910 Duszczów p. Lublin, ppor. rez. piech., z zawodu agrotechnik, absolwent średniej szkoły rolniczej i konspiracyjnej szkoły podchorążych AK, służba czynna w 8 pp. Leg, kolejno dowódca plutonu w komp. 4104 (od 11 IV 1946), 4018 (20 IV 1946) i 4104/4018 (od 4 V 1946).
 DO GÓRY   ID: 26956   A: pl         

226.
Jung Artur, ur. 1 VI 1912 Warszawa, ppor. rez. art., z zawodu dziennikarz, szkoła średnia (j. francuski, niemiecki), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 1 pułku artylerii przeciwlotniczej, od 22 III 1946 dca plutonu w komp. (4005) 4011.
 DO GÓRY   ID: 26957   A: pl         

227.
Kabiesz Edward "Kamień", ur. 1 III 1901 Trzyniec, ppor. rez. art., techniczne studia wyższe (j. niemiecki), z zawodu inż. górnik, absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1928/29), od 22 III 1946 dca plutonu w komp. 4088 w Ośrodku Bad Reichenhall.
 DO GÓRY   ID: 26958   A: pl         

228.
Kaczkowski Franciszek "Marczyński", ur. 29 IX 1921 w Mikulińcach – Tarnopol, ppor. rez. broni panc., z zawodu kolejarz, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, niemiecki) i Szkoły Podchorążych LWP w Łucku (1944), 22 XII 1945 przydzielony do komp. 4017, od 26 I 1946 dca IV plutonu komp. 4017, od 15 VI 1946 w Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 26959   A: pl         

229.
Kaczmarski Marian "Dymsza", "Walter" kpr. pchor. WP, ppor. (1 VII 1944), por. NSZ, pochodził ze wsi Potok, komendant rejonu NSZ w Ożarowie, 1943-1944: dowódca oddziału NSZ w rejonie Zawichostu ("Kawaleria Zawichoska"), w początkach 1944 dołączył ze swą grupą do oddziału "Katarzyny", niechętnie ustosunkowany do dcy połączonych grup kpt. "Niemiry", w związku z czym skazany na karę śmierci pod zarzutem dokonywania kradzieży, zamienioną następnie na degradację pozbawienie funkcji i odebranie broni, w rezultacie odszedł ze swymi ludźmi i swymi zwolennikami z grupy "Katarzyny" z oddziału "Niemiry" za co został skazany przez "Niemirę" wraz ze wszystkimi swymi ludźmi na karę śmierci za dezercję, na czele swego oddziału operował na terenie pow. opatowskiego, kieleckiego, pińczowskiego i włoszczowskiego, w tym okresie stoczył kilka potyczek z Niemcami m.in. k. Tarłowa, rozbrojenie posterunku policji w Pińczowie (V 1944), w początkach VI 1944 dowództwo oddziału objął ppor. "Ścibor", który 9 VI 1944 dołączył do powstającego 204 pp. NSZ, K.M. pozostał w oddziale, następnie kompanii 204 pp. dowodzonej przez ppor. "Nowinę", 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia ppor., od 11 VIII 1944 dowódca 4 kompanii 204 pp., 2 XII 1944 odszedł na urlop zdrowotny i nie dołączył do Brygady. Aresztowany przez Niemców i rozstrzelany. Wg Germana "zamordowany przez oprawców z UB w Kielcach".
 DO GÓRY   ID: 26960   A: pl         

230.
Kalinowski Stanisław Zbigniew "Korpacz", "Wilk", ur. 15 V 1921, ? WP, ppor. NSZ. 12 III 1946 Naczelny Wódz odrzucił wniosek nominacyjny, gdyż i wg opinii Komisji Weryfikacyjnej 2 Korpusu nie występowały kwalifikacje na oficerów. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu kpr. piech. 14 XI 1946 awansowany na ppor. czasu wojny ze starszeństwem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 26961   A: pl         

231.
"Kaliński", Kaliński Roman ppor., 3 VI 1945 przydzielony do O. II BS, 12 VI 1945 wyjechał służbowo z grupą oficerów "celem nawiązania łączności z przełożonymi wojskowymi" i już nie powrócił do Brygady.
 DO GÓRY   ID: 26909   A: pl         

232.
Kaliszan ks. kpt., kapelan Ośrodka Bad Reichenhall (od 7 VI 1946) i 156 LSC (od 15 VI 1946).
 DO GÓRY   ID: 26963   A: pl         

233.
Kaliszan Nikodem "Nikodem" (15 IX 1917 Leśno p. Chojnice – 8 XII 1995 Ocala, Floryda USA), por. NSZ, instruktor na kursach podchorążych w okręgu Warszawa ZJ-NSZ (1941-42), dca plutonu AS Okręgu Warszawa 1A (VIII 42 – V 1944), dca kompanii Szkoły Podchorążych NSZ w Warszawie (V – VII 1944), uczestnik powstania warszawskiego (zca dcy odcinka w zgrupowaniu "Bartka"), następnie obozy Sandbostel i Lubeka, 30 V 1945 odkomenderowany do pracy w rejonie Oberlangen, 13 IX 1945 oddalił się z POW Lubeka w niewiadomym kierunku, 13 X 1945 przydzielony do kompanii liniowej OZB BS, w kancelarii BŚ listy na jego nazwisko w 1946 r.
 DO GÓRY   ID: 26962   A: pl         

234.
Kamiński Paweł por., od 18 VIII 1944 szef oddziału VI (oświata i propaganda BŚ) dowództwa Brygady, kpt. (5 III 1946, zaległy żołd).
 DO GÓRY   ID: 26964   A: pl         

235.
Kandyjawski Eugeniusz "Kawka", ur. 28 II 1914 Nowotanie p. Serock, ppor. rez. piech., z zawodu urzędnik kolejowy, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 19 pp. we Lwowie (1935/36), od 28 XI 1945 w POW Langwasser, od 12 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4104, od 20 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4018.
 DO GÓRY   ID: 26965   A: pl         

236.
Kaniak Tadeusz Czesław, ur. 25 III 1913 w Jarosławiu, por. piech. ss (19 III 1938), absolwent szkoły średniej (j. niemiecki i słabo angielski) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1931-1934), w 1939 r. dca oddziału zwiadu 5 pp. Leg., wojna w obozie jenieckim, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z XVI Zgrupowania POW Lubeka, od 1 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4015, 18 V 1946 przekazany do Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 26966   A: pl         

237.
Karasiński Tadeusz Marian "Karaś", ur. 14 VI 1911 Leżajsk-Łańcut, ppor. rez. piech. (1 I 1935), z zawodu kupiec, absolwent szkoły średniej i słuchacz (2 lata) Szkoły Nauk Politycznych (j. niemiecki) oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rzeszowie (1932/33), od 5 XII 1945 w POW Langwasser, od 20 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4018 (4104), 13 V 1946 przeniesiony wraz z całym plutonem do komp. 4028.
 DO GÓRY   ID: 26967   A: pl         

238.
Karbownik Tadeusz "Oksza", ur. 3 VIII 1912 Muczice Dernice (Drewniana) p. Opoczno, ppor. piech. ss (15 X 1936), absolwent gimnazjum i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Komarowie (1933-1936), przed wybuchem wojny studiował na Politechnice Warszawskiej, wojna w obozie jenieckim, od 15 III 1946 dca plutonu w komp. 4009, od 1 VI 1946 zca dcy komp. 4009, od 14 VI 1946 dla celów ewidencyjnych porucznik.
 DO GÓRY   ID: 26968   A: pl         

239.
Kardasiewicz Stefan "Gorzki", po wojnie Gorzki Stefan, ur. 4 VIII 1918 Witkowice pow. Opatów, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, niemiecki, francuski) i Szkoły Podchorążych Lotnictwa (1937-39), od 28 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 28 I 1946 przydzielony do komp. 4101, od 16 II 1946 dca IV plutonu komp. 4101, a równocześnie oficer oświatowy i wykładowca geografii i historii w kompanijnej szkole powszechnej i kursie gimnazjalnym w komp. 4101 Oberdachstetten (5 VII 1946 – 29 VI 1947), organizator teatru wartowniczego w Dachau (1947), autor większości tekstów zamieszczanych w kompanijnym pisemku "Brać Szkolna ma Głos", oficer oświatowy i sportowy komp. 4094 w 120 LSC Mannheim Waldhof (II 48, V 49), w której był założycielem i kierownikiem warsztatów dawnej kompanii rzemieślniczej przeniesionych z Fuldy, m.in. "Spółdzielnię Pracy" i zorganizował kursy zawodowe i uruchomił produkcję kajaków; współpracownik "OW" (1948).
 DO GÓRY   ID: 26969   A: pl         

240.
"Karol" ppor. w Kwaterze Głównej 8 IV 1945.
 DO GÓRY   ID: 26910   A: pl         

241.
Karpiński Klemens Henryk, ur. 5 VII 1908 Ostróg-Szamotuły, por. łączn. ss. (19 III 1937), absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski, angielski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie (1929/30), w 1939 r. zastępca oficera mobilizacyjnego w kadrze 3 Batalionu Telegraficznego w Grodnie, wojna w obozie jenieckim, od 16 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 21 I 1946 adiutant dcy Ośrodka Bamberg, od 27 IV 1946 na stażu w komp. 4028, następnie w komp. 4011.
 DO GÓRY   ID: 26970   A: pl         

242.
Karpiński Zygmunt "Korwiński", "Korwin", "Zbigniew Korwin" po wojnie Korwin Zygmunt, Korwiński Zygmunt, 12 I 1921 Kraków, ppor. rez. (18 IX 1944), absolwent Szkoły Budowy Maszyn im. Wawelberga i Totwanda w Warszawie (j. ukraiński i niemiecki), w czasie wojny w ZWZ-AK (1942-43), od VII 43 w NSZ, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Łączności NSZ w Warszawie (III 1943 – IV 1944), współwydawca "Dziennika Polskiego" (XI 43 – I 1944), członek sekcji specjalnej II Oddziału (I – IX 1944), kpr. pchor. (19 III 1944), plut, pchor. (24 VI 1944), ppor. (18 IX 1944), 20 X 1944 przydzielony do Oddziału Rozpoznawczego z równoczesnym poruczeniem mu pełnienia obowiązków w Oddziale VI Brygady; 12 XI 1944 zwolniony z Brygady i przydzielony do komendy Okręgu V NSZ; KW (Powstanie Warszawskie) kierownik skrzynki AS w Jędrzejowie (XI 1944), więzienie Montelupich (21 XI 1944 – 16 I 1945), po ucieczce z kraju w Brygadzie Świętokrzyskiej, 7 XII 1945 przydzielony na staż do komp. 4005, od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4005, od 22 III 1946 w OZ, 6 IV 1946 przeniesiony z OZ do komp. (4028) 4104, w której 29 IV 1946 został dcą plutonu. Po zwolnieniu ze służby w obozie DP Altenstadt.
 DO GÓRY   ID: 26971   A: pl         

243.
Karpowicz Henryk "Rusin", "Rusin Marek", ur. 1 I 1912 Supraśl pow. Białystok, syn Feliksa i Walerii, ppor. rez. piech. (1 I 1938), 5 VI – 15 VII 1937 ćwiczenia w 33 pp.; kpt. NSZ, organizator Związku Jaszczurczego na Kielecczyźnie (Zagnańsk), "dowódca batalionu w Kom[endy] Powiatu Kielce-Południe", od 13 VII 1944 p.o. komendant Powiatu nr 2 (Kielce-północ), od 11 VIII 1944 dowódca II baonu 202 pp., dowódca akcji pod Kurzelowem (20 VIII 1944). "Na podstawie decyzji Rady Politycznej NSZ-Zachód oraz na wniosek Dowódcy Grupy Operacyjnej NSZ Zach[ód]" otrzymał decyzją przewodniczącego Rady Politycznej NSZ-Zachód "Franciszka Górnickiego" 24 VIII 1944 Krzyż Walecznych "za dzielność i odwagę wykazaną w obliczu wroga", 11 XI 1944 rozkazem Komendy Głównej NSZ awans na majora, 20 XII 1944 r. odznaczony po raz trzeci Krzyżem Walecznych, od 2 I 1945 r. p.o. dca Pułku Świętokrzyskiego, członek komisji egzaminacyjnej dla kompanii szkolnej z praktycznego wyszkolenia bojowego (4-5 I 1945), od 19 III 1945 r. komendant kursu dla kandydatów na podoficerów i podchorążych, od 19 IV 1945 dowódca II batalionu, 12 VI 1945 r. wyjechał na okolicznościowy urlop, z którego już nie wrócił do Brygady, a 21 VII 1945 r. został formalnie zwolniony z zajmowanego stanowiska.
 DO GÓRY   ID: 26972   A: pl         

244.
Karski Edward "Athos", ur. 27 VIII 1915 Warszawa, ppor. piech., absolwent Akademii Wychowania Fizycznego), z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych w oddziale leśnym (1943), od 30 III 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do ośrodka Fürstenfeldbruck, dca plutonu w komp. 4082 (od 30 III 1946) i 4083 (od 11 IV 1946).
 DO GÓRY   ID: 26973   A: pl         

245.
Karski Zbigniew, ppor., dca plutonu w komp. 4250 Monachium (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 26974   A: pl         

246.
Kasprowicz Zbigniew "Wir", ur. 9 I 1921 w Warszawie, kpr. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu urzędnik, absolwent szkoły średniej (j. francuski i w słowie rosyjski) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie (1945), od 16 XII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 18 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4102.
 DO GÓRY   ID: 26975   A: pl         

247.
Kaszubski Eugeniusz "Żarnowiec" po wojnie Żarnowiec Bogusław, ur. 27 III 1899 w Lublinie, kpt. art. ss. (1 I 1936), wykształcenie średnie, (j. rosyjski, niemiecki) i Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu (1921), od grudnia 1937 dca 2 baterii w Dywizjonie Artylerii KOP "Czortków", wojna w obozie jenieckim, w drugiej połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, w Brygadzie od 17 XI 1945, od 17 XI 1945 na stażu w kompanii 4006, od 23 XI 1945 dca komp. 4014, 9 III 1946 do przeniesiony do Dowództwa w Erlangen, 21 III 1946 otrzymał dwumiesięczny urlop okolicznościowy na poszukiwanie rodziny, z którego chyba już nie powrócił.
 DO GÓRY   ID: 26976   A: pl         

248.
Kazaniecki Klemens, ur. 1 XII 1915 Dulsk p. Rypin, plut. pchor. (24 VII 38), ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu, absolwent gimnazjum starego typu 1928-1937 (j. niemiecki), 1 rok prawa (1938/39), 3 stopnie Przysposobienia Wojskowego (1934-37), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 16 DP w Grudziądzu (1937/38) kpr. z c. (IV 38), we wrześniu 39 w Ośrodku Zapasowym 16 DP w Radomiu (31 VIII – 12 IX 39), wojna w niewoli, kurs oficerski w Käfertalu (1947), od 16 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4010 (plut. pchor.), od 26 XI 1945 zca dcy VI plutonu w komp. 4010, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4004, a następnie w komp. 4003 Brema (do likwidacji 11 VIII 1947.
 DO GÓRY   ID: 26977   A: pl         

249.
Kein Witold ppor., w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka.
 DO GÓRY   ID: 26978   A: pl         

250.
Kemnitz Edward Marcin "Marcin" (10 X 1907 – 19 II 2002, USA), ppor. rez. piech. (1 I 1934), por., oficer łącznikowy Komendy Okręgu NSZ Warszawa-Powiaty od IX 1944.
 DO GÓRY   ID: 26979   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm