L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 15


401.
Muc (Mutz) Jan "Mnich", por. NSZ, pochodził z Katowic, od X 1943 r. w Oddziale "Stepa", instruktor szkoły podchorążych utworzonej w oddziale, za akcję na niemiecki konwój pod Kamienną Górą (23 XI 1943) przedstawiony do odznaczenia VM.
 DO GÓRY   ID: 28125   A: pl         

402.
Mucha Stanisław (Garczyński Stanisław) "Goniec" "Garczyński" w OW Goniec Stanisław, ur. 8 V 1918 Lochaczewice Brno, ppor. piech. ss., wykształcenie średnie (j. niemiecki, czeski), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrwi-Komarowie (1936-39), w Brygadzie od 3 VI 1945, od 1 VII 1945 w O. II BŚ (grupa oficerów do specjalnych zleceń), od 12 X 1945 d-ca plut. w komp. 4007, dca plut. w komp. 4018 (1947).
 DO GÓRY   ID: 28126   A: pl         

403.
Mucharz Mieczysław, ur. 14 VII 1914 w Kaliszu, ppor. rez. piech., z zawodu handlowiec, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 39 pp. w Jarosławiu (1938/39), od 22 II 1946 w Winzer, od 25 V 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 15 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4103.
 DO GÓRY   ID: 28127   A: pl         

404.
Munchen Józef "Paweł", ur. 15 IX 1909 Zambrów p. Łomża, ppor. rez. piech. (15 V 1939), z zawodu elektrotechnik, absolwent średniej szkoły technicznej w Białymstoku i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim (1931/32), plut. (10 V 33), sierż. pchor. (30 V 34), w czasie kampanii wrześniowej dca plutonu w 145 pp. KOP (CSP KOP), od 22 X 39 w niewoli rosyjskiej, 2 II 1945 z grupy północnej Armii Czerwonej uciekł do Niemiec, od 17 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4012, w 1946 (przynajmniej do 18 II 1946) dowódca plutonu w kompanii 4012, od 4 XII 1946 dca plutonu w komp. 8676.
 DO GÓRY   ID: 28128   A: pl         

405.
Munk Janusz "Pohorecki", ur. 17 III 1922 Garwolin, ppor. rez. piech. wykształcenie średnie – mała matura (j. francuski, rosyjski), bez zawodu, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Piechoty AK (XI 1942 – III 1943), w Brygadzie od 23 X 1945, od 21 X 1945 d-ca plutonu w kompanii 4006, 15 III 1946 przeniesiony do OZ, od 22 III 1946 d-ca plutonu w kompanii 4002.
 DO GÓRY   ID: 28129   A: pl         

406.
"Narcyz", oficer z oddziału "Stepa", odesłany do Warszawy po paru tygodniach.
 DO GÓRY   ID: 28000   A: pl         

407.
Narwa kpt., oficer zawodowy, do Brygady dołączył 12 VI 1945 i tego samego dnia został mianowany p.o. dowódcą 2 Batalionu, od 21 VII 1945 zastępca dowódcy IV Bat., 26 VII 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42494   A: ku         

408.
"Nawarra", "Niemira" (NN) kpt. NSZ, po wojnie Nawara por. OW, oficer służby stałej, od początków 1944 r. dca oddziału partyzanckiego utworzonego w wyniku połączenia grup "Katarzyny" i "Dymszy", od 11 VIII 1944 szef sztabu i szef wydziału operacyjnego BŚ, od 29 VIII 1944 dca I batalionu 204 pp. (anulowano) i dowódca kompanii szkolnej, od 30 VIII 1944 dowódca szkoły podchorążych BŚ, wykładowca na kursach GP w Käfertalu (1946-1947).
 DO GÓRY   ID: 28001   A: pl         

409.
Necel Ryszard ppor., 19 IV 1944 przydzielony do plutonu żandarmerii, 24 VI 1945 w "służbie wykonawczej plutonu żandarmerii", zginął w wypadku samochodowym 4 VIII 1944.
 DO GÓRY   ID: 42495   A: ku         

410.
Niedziałkowski Zygmunt "Norwid"w kompaniach Norwid Zygmunt, ur. 10 IX 1920 Warszawa, ppor. rez. piech., wykształcenie średnie (brak języka obcego), z zawodu urzędnik prywatny, absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych piechoty (1943/44, 6 miesięcy w Warszawie), od 12 VI 1945 oficer w IV batalionie Brygady Świętokrzyskiej, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu 6 kompanii, od 21 IX 1945 d-ca IV plutonu w komp. 4005, od 11 X 1945 OZ, od 21 XI 1945 d-ca IV plut. w komp. 4010, od 18 XII 1945 d-ca plut. w komp. 4017, 5 I 1946 zwolniony z komp. 4017, 12 I 1946 zwolniony z Brygady, od 1 IV 1946 ponownie w Brygadzie Świętokrzyskiej, dca plutonu w komp. 4028 (4104).
 DO GÓRY   ID: 42496   A: ku         

411.
Niedźwiedź Zygfryd, ur. 25 V 1907 Kaliszkowice p. Ostrzeszów, plut. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu urzędnik państwowy, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 1957 pp. w Poznaniu (1937/38), od 10 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4009, od 19 XI 1945 zca dcy IV plutonu w komp. 4009, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4014, 20 X 1946 bierze udział w zawodach sportowych komp. 4009 Feldkirchen uzyskując, poza konkursem, najlepsze wyniki w skoku w dal i pchnięciu kulą.
 DO GÓRY   ID: 42497   A: ku         

412.
Niemirow Jerzy "Pilica"(11 XII 1913 -) plut. pchor. WP, por. NSZ, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. rez. piechoty z dniem 7 III 1944; 26 IV 1946 awansowany do stopnia por. ze starszeństwem 7 III 1944.
 DO GÓRY   ID: 42498   A: ku         

413.
Nierzwicki Witold "Krzysztof", ur. 13 V 1907 Gdańsk, por. rez. piech., z zawodu kupiec, absolwent WSH w Warszawie (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu (1929/30) 1 VII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej jako oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr "Mikołaja" (od 1 X 1945) i mjr. "Aleksandra" (od 3 XI 1945), 24 XII 1945 awans na kpt. ze starszeństwem 11 XI 1945. W Brygadzie zajmował się m.in. likwidowaniem agentów nasyłanych do jednostki z kraju. Od 15 VI 1946 w OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42499   A: ku         

414.
Niewiadomski Jerzy "Lech", "Grot" por., dowódca oddz. AS NSZ na Lubelszczyźnie k. Kraśnika późnym latem 1942. Zginął 9 III 1943.
 DO GÓRY   ID: 42500   A: ku         

415.
Nowacki Józef "Józef", "Kasprowicz", "Józef Kasprowicz", ur. 2 I 1916 Zakrzów p. Gniezno, ppor. NSZ, [pochodził z Pomorza "ze znanej rodziny Czyżewskich"], magister praw, z zawodu urzędnik, nie brał udziału w kampanii wrześniowej, od VI 1940 w konspiracji (tam awans na ppor.), od 10 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 15 VIII 1944 oficer 4 kompanii 202 pp. i członek sądu polowego, 10 XI 1944 awansowany do stopnia porucznika piech. Wg wniosku awansowego: "Pracowity, poświęcający wszystko dla idei, wysoko stojący pod względem moralnym". Tymczasowy szef I i IV Oddziału sztabu Brygady (11 XII 1944 - ), 20 XII 1944 odznaczony brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, adiutant dowódcy Brygady (30 I - 17 IV 1945), od 30 I 1945 prokurator brygadowego sądu polowego, p.o. szef Oddziału VI w sztabie Brygady (18 IV - 30 VII 1945), 30 VII 1945 otrzymał pochwałę "za należyte pełnienie obowiązków Szefa O. VI", po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy Brygady, 6 IX 1945 odszedł na bezterminowy urlop tzn. wyjechał do Polski.
 DO GÓRY   ID: 42501   A: ku         

416.
Nowacki Józef "Zakrzewski Wiktor" kpt., oficer BS, 20 XII 1944 odznaczony Brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.
 DO GÓRY   ID: 42502   A: ku         

417.
Nowak Alojzy "Leśny", "Jerzy Leśny", ur. 29 V 1913 Janina-Busko (Stopnica) – kpr. pchor. WP (28 VII 36), z zawodu student, absolwent szkoły średniej (duża matura) i słuchacz drugiego roku Wyższej Szkoły Budowy Maszyn Elektrycznych w Poznaniu (j. niemiecki), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 pp. Leg w Kielcach (1935/36), od 11 XI 39 (ZE: I 41) w konspiracji: ZJ, od 15 III 1944 ppor. NSZ (ZE: I 1943). Od 8 VIII 1944 w grupie leśnej (BS). Od 29 VIII 1944 dowódca 1 kompanii 204 pp. 10 XI 1944 awans na por. Wg wniosku awansowego "Wojskiego" z 6 IX 1944: "inteligencja duża, zdyscyplinowany, sumienny i logiczny. Zyskał pełne zaufanie przełożonych i podwładnych. Zachowanie bez zarzutu. Nadaje się na dowódcę kompanii", od 9 X 1944 dowódca 1 plutonu i zastępca dowódcy kompanii 5 (szkolnej) 204 pp., od 2 I 1945 zastępca dowódcy kompanii szkolnej Brygady, 28 I 1945 skazany wyrokiem sądu polowego na karę śmierci za dezercję. Po wojnie przedostał się do Niemiec i od 1 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4082, następnie w 8684, 1 X 1947 zredukowany jako zca dcy kompanii 8684.
 DO GÓRY   ID: 42503   A: ku         

418.
Nowak Kazimierz "Łoś" (23 III 1920 pow. pińczowski –) plut. pchor. /ppor. NSZ, dowódca oddziału partyzanckiego NSZ w 1944 r. w pow. pińczowskim, 9 VI 1944 r. dołączył do formowanego 204 pp. NSZ, od 19 VI 1944 dowódca 3 kompanii 204 pp., po wojnie organizował tzw. "bazy przetrwania" dla żołnierzy NSZ na Ziemi Lubuskiej.
 DO GÓRY   ID: 42504   A: ku         

419.
Nowakowski Jerzy "Młodecki", ur. 6 IX 1915 Szonowa (Jonowa, ..ozowa) p. Opatów, ppor. piech. ss., absolwent szkoły średniej i słuchacz 2 lat studiów prawniczych (j. niemiecki, rosyjski) oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 22 DP w Przemyślu, od 17 VII 1939 służba stała, od 17 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4083.
 DO GÓRY   ID: 42505   A: ku         

420.
Nowicki Stefan "Rogala", po wojnie Rogala Stefan (14 I 1906 Łukowa Maków Mazowiecki – 16 II 1992 Melbourne, Australia) kpr. z cenz., kpt. czasu wojny NSZ (18 III 1946), ochotnik w wojnie 1920, absolwent SGGW, inż. rolnik (j. francuski), działacz OWP i ruchu narodowo radykalnego (1937-38), w czasie wojny działacz ZJ, NSZ i służby Cywilnej Narodu. Po powstaniu warszawskim więzień gestapo. Od 18 III 1946 w grupie oficerów do zadań specjalnych mjr. "Aleksandra", od 15 VI 1946 tłumacz 130 LSC.
 DO GÓRY   ID: 42506   A: ku         

421.
Nowierski Sławomir "Szreniawa" (1905 -) szer. WP, ppor. NSZ. jesienią 1945 dołączył do 2 Korpusu i służył w 4 Pułku Panc. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., bo choć przebieg służby niewątpliwie wskazuje na związki z AK to jednak nie występują kwalifikacje na oficera, a zupełny brak dokumentów (legitymacje, potwierdzenia) uniemożliwiają weryfikację w stopniu podoficerskim.
 DO GÓRY   ID: 42507   A: ku         

422.
Nowogrodzki Czesław "Chmura", ur. 19 IX 1918 Sokołów – Gostynin, ppor. sap. ss, wykształcenie średnie (j. niemiecki, angielski słabo), absolwent Szkoły Podchorążych Saperów w Warszawie (1937-39), w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka, od 18 X 1945 na stażu w kompanii 4002, od 25 X 1945 d-ca plutonu w kompanii 4004, następnie w komp. 4003 Bremen (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42508   A: ku         

423.
Nowosad Jan Władysław "Doliwa" w kompaniach Doliwa Jan, ur. 30 III 1911 Milówka pow. Żywiec, ppor. rez. piech. (1 I 1935), z zawodu kupiec, szkoła średnia (j. niemiecki), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie (1932/33), od 1 III 1946 dca plutonu w komp. 4004, następnie dca plutonu w komp. 4001 Monachium.
 DO GÓRY   ID: 42509   A: ku         

424.
Ochocki Wacław "Lotka", po wojnie Lotka Zenon, ur. 15 III 1915 w Ostrowcu Świętokrzyskim, absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (1936-1939), por. pilot, dowódca placówki NSZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, 5 – 8 1944 pobyt w tzw. obozie przejściowym w lasach k. Zagnańska, w którym gromadzono ochotników do "partyzantki", od 11 VIII 1945 w Brygadzie, w której najczęściej pełnił funkcje oficera kwaterunkowego, od 2 I 1945 adiutant Pułku Jasnogórskiego, a od 18 IV 1945 adiutant III batalionu, po reorganizacji z 16 VIII 1945 r. oficer żandarmerii w kompanii nr 6, od 21 IX 1945 r. dowódca I plutonu w kompanii wartowniczej 4005, 22 XII 1945 odkomenderowany do tworzących się kompanii wartowniczych przy 9 Dywizji Amerykańskiej, oficer w ośrodku wartowniczym Bamberg, zca dcy komp. 4085 (24 I – 25 II 1946), zwolniony ze stanowiska (aresztowany przez Amerykanów), 2 IV 1946 zca dcy komp. 4081.
 DO GÓRY   ID: 42521   A: ku         

425.
Olczak Józef po wojnie Szeliga Andrzej, ur. 30 VI 1906 w Łodzi, ppor. rez. piech. (1 I 1932), kpt. OW, z zawodu elektryk, absolwent wyższych studiów technicznych w Paryżu (inż. elektryk, bez nostryfikacji) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie (1928/29), j. niemiecki, francuski, 9 XI 1945 (już kpt.) przydzielony na staż do kompanii 4005, od 16 XI 1945 dca kompanii 4005, od 21 XI do 12 XII 1945 komendant Obozu Ćwiczebnego Brygady. Następnie znika z rozkazów.
 DO GÓRY   ID: 42522   A: ku         

426.
Olech Eugeniusz, 21 VIII 1909 Maków Podhalański, ppor. (15 VIII 1933/38), por. piech. ss. (1 I 1936), kpt. (15 X 1947), zawodowy oficer, absolwent gimnazjum, Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim (1930-31), Szkoła Podchorążych Piechoty w Ostrowi (1931-33), w latach 1933-39 oficer 86 pp. Mołodeczno (dca plutonu CKM, dca komp. CKM), od 22 IX 39 w niewoli (Woldenberg), w II 1947 wstąpił do kompanii wartowniczych w Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42523   A: ku         

427.
"Olgierd Mirski", "Olgierd" (NN) ppor. WP /kpt., ppłk NSZ, komendant okręgu kieleckiego NSZ, 15 VIII 1944 r. awansowany do stopnia ppłk. Używał nazwiska Walerian Rogowski.
 DO GÓRY   ID: 42510   A: ku         

428.
Olszyński Włodzimierz "Podkowa", ur. 18 VII 1912 Radom, mgr, por. rez. art. (1 I 1938), kpt. OW, absolwent szkoły wyższej (mgr praw), j. francuski, z zawodu sędzia, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1930/31), wojna w obozie jenieckim, od 5 IV 1946 zca dcy komp. 4083 Fürstenfeldbruck.
 DO GÓRY   ID: 42524   A: ku         

429.
Ołdakowski Jan Leopold "Rawicz", ur. 10 VII 1916, plut. pchor. WP, por. NSZ (10 XI 1944), od 23 IX 1944 r. oficer (ppor.) 204 pp., od 26 IX 1944 r. szef oddziału II w 204 pp., od 16 X 1944 r. dowódca kompanii broni towarzyszących I batalionu Legii Nadwiślańskiej 202 pp., 10 XI 1944 r. awans na porucznika, członek komisji egzaminacyjnej kompanii szkolnej z zakresu nauki o broni, od 2 I 1945 r. dowódca plutonu ckm Pułku Legii Nadwiślańskiej, od 12 I 1945 r. dca plut. ckm Pułku Świętokrzyskiego, 30 I 1945 r. przeniesiony do dyspozycji dowódcy Pułku Jasnogórskiego, od 19 IV 1945 r. dowódca plutonu ckm w II batalionie, 13 X 1945 r. zwolniony z Brygady. Jesienią 1945 dołączył do 2 Korpusu i służył w 10 Baonie Strzelców. 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. rez. piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 42525   A: ku         

430.
Omernik Kazimierz "Adam", ur. 23 XII 1912 w Godziszewie p. Tczew, wachm. pchor., ppor. kaw. NSZ (18 I 1946), z zawodu urzędnik policji państwowej, absolwent szkoły średniej i jednego roku prawa (j. niemiecki) oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1934/35), uczestnik powstania warszawskiego, po ucieczce z niewoli w Brygadzie Świętokrzyskiej od 12 II 1945, 16 II 1945 wcielony do oddziału rozpoznawczego Brygady, od 18 IV 1945 p.o. oficer taborów III batalionu, od 13 V 1945 oficer taborów II batalionu, 20 V 1945 przeniesiony do dyspozycji mjr. "Jura", członek zespołu teatru polowego Brygady, 28 VI 1945 przeniesiony do kompanii sztabowej, od 10 XI 1945 asesor WSO, następnie w O. VI, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 w O. I dowództwa BS, od 25 I 1946 skarbnik Funduszu Społecznego BS, w lutym 1946 ślub z Marią Jamro, od 28 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4028.
 DO GÓRY   ID: 42526   A: ku         

431.
Opolski Mieczysław "Oporny", ur. 30 IX 1917 Czeladź – Będzin, plut. pchor., ppor. NSZ (1 VII 1944), wykształcenie średnie (brak znajomości języków), student prawa, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty Przemyśl (1936/37), od 1940 w ZJ-NSZ w rejonie Opatowa, następnie w oddziale "Łosia", operującym w rejonie Pińczowa, w Brygadzie od 11 VIII 1944, oficer żywnościowy 204 pp., od 12 IX 1944 r. oficer żywnościowy Brygady, od 6 I 1945 r. oficer 4 kompanii Pułku Jasnogórskiego, od 19 IV 1945 r. oficer dyspozycyjny III batalionu, 18 VIII 1945 przydzielony do komp. nr 2; od 26 IX 1945 r. w grupie oficerskiej Ośrodka Zapasowego, od 1 X 1945 zca dcy plutonu technicznego, 9 II 1946 urlopowany bezterminowo dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 42527   A: ku         

432.
"Orda", (NN) po wojnie Orda Janusz, ur. 14 IX 1919 w Warszawie, absolwent WSH w Gdańsku i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Piechoty w Grudziądzu (1937/38), z zawodu buchalter, ppor., od 26 XI 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 28 XI 1944 przydzielony do O. VI dowództwa BS, pod koniec 1944 r. oficer kwatermistrzostwa Brygady, od 9 II 1945 w dyspozycji szefa Oddziału VI, od 11 IV 1945 dowódca plutonu na kursie dla kandydatów na podoficerów i podchorążych, od 19 IV 1945 adiutant IV batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii kpt. "Ożoga", od 26 IX 1945 w grupie oficerskiej Ośrodka Zapasowego BS, od 3 X 1945 dowódca VI plutonu w komp. (4005) 4011.
 DO GÓRY   ID: 42511   A: ku         

433.
Orjana Czesław "Jaczewski", ur. 15 VII 1904 w Częstochowie, ppor. rez. piech. (1 I 1932), z zawodu urzędnik skarbowy, absolwent szkoły średniej i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie-Łobzowie, wojna w obozie jenieckim, od 31 I 1946 dca plutonu w komp. 4103, 8 II 1946 zwolniony ze służby na własną prośbę, ale jeszcze 16 II występuje jako oficer służbowy.
 DO GÓRY   ID: 42528   A: ku         

434.
"Orkan" (NN) ppor., w rozkazach dziennych Brygady pojawia się 20 I 1945 jako oficer inspekcyjny, od 15 II 1945 p.o. dowódca 4 kompanii Pułku Poznańskiego, następnie oficer Pułku Świętokrzyskiego, 12 VI 1945 wysłany celem nawiązania kontaktów z dowództwem Polskich Sił Zbrojnych, do Brygady już nie powrócił.
 DO GÓRY   ID: 42512   A: ku         

435.
Orłowski Piotr Paweł "Porada Witold" (20 I 1922 -) plut. WP, ppor. NSZ, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. czasu wojny piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 42529   A: ku         

436.
Orwid Roman, ur. 15 VII 1900 Dojazdów Miechów, kpt. czasu wojny, mgr prawa, z zawodu adwokat i dziennikarz (j. niemiecki i francuski), służba wojskowa w latach 1916-1920, zwolniony jako kapral, od 1 II 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do brygadowego Sądu Karnego, 8 III 1946 przeniesiony z komp. 4001 do komp. 4011.
 DO GÓRY   ID: 42530   A: ku         

437.
Orzechowski Zygmunt "Fred", po wojnie Fred Zygmunt, ur. 26 V 1910 Lipnica Wolna, ppor. rez. lotn., z zawodu technik, absolwent średniej szkoły technicznej i Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Warszawie (1933/34), od 28 XI 1945 w POW Langwasser, od 12 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4028, a od 24 IV 1946 dca III plutonu w komp. 4104.
 DO GÓRY   ID: 42531   A: ku         

438.
Osmólski Mieczysław vel Bohdan Biernacki (nazwisko używane w Niemczech i we Francji) "Kozłowski Mikołaj" "Mikołaj", "Mieczysław" (15 VI 1912 Uładówka, Ukraina – 9 II 1994 Paryż, Francja) syn Jana Osmólskiego i Marii z Kamieńskich, matura w Lublinie (1929), absolwent SGGW (1936, dyplom inż. leśnika, brak informacji o znajomości języków obcych, trochę niemiecki), studia na uniwersytecie z przerwami na ćwiczenia i kursy w wojsku (1930-1936), z zawodu inż. leśnik, por./mjr NSZ, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie (X 1929 – X 1930) kursu dowódców kompanii (Rembertów) i kursu dla oficerów wywiadu (1935), praca w Instytucie Badawczym Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (1937-38, starszy asystent), w 1938 r. powołany do służby stałej w stopniu por., dowódca kompanii piechoty w 1939 r., od X 1939 w konspiracji, współorganizator ZJ i NSZ, komendant Okręgu I Warszawa-Miasto i Warszawa-Województwo, a następnie Okręgu Białystok i Oddziału I (Operacyjnego) ZJ i NSZ, uczestnik powstania warszawskiego, po upadku powstania w obozie w Murnau (5 X 1944 – 29 IV 1945), 20 XII 1944 odznaczony Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, zwolniony przez Niemców prowadził werbunek do Brygady Świętokrzyskiej w oflagach i obozach koncentracyjnych, 26 VI 1945 przydzielony do sztabu Brygady na funkcję oficera do zleceń specjalnych (wywiad), od 1 X 1945 oficer do specjalnych zleceń, 17 XI 1945 oddelegowany do 2 Korpusu – grupy mjr. "Aleksandra", a faktycznie na kierownika wywiadowczej Ekspozytury "En" Regensburg, nastawionej na utrzymywanie kontaktu z Polską i gromadzenie informacji wywiadowczych, kierownik komórki wywiadowczej (1945-1946), współpracującej z wywiadem amerykańskim (1946-1950).
 DO GÓRY   ID: 42532   A: ku         

439.
Ostaszewski Aleksander "Ostoja", ur. 14 IV 1901 w Birzule w Rosji, ppor. art. czasu wojny, z zawodu kolejarz, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski i słabo francuski), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, od 22 XII 1945 oficer administracyjny w kwatermistrzostwie, pobyt w szpitalu (2-27 I 1946), od 28 I 1946 w Ośrodku Rodzin Wojskowych w Monachium. Przewodniczący koła SZBS nr 308 (1948).
 DO GÓRY   ID: 42533   A: ku         

440.
Ościak Kazimierz "Tarta" w OW Tarta Kazimierz ur. 25 IV 1910 Tartaków pow. Sokal, ppor. rez. piech. (1 I 1934), z zawodu urzędnik, szkoła średnia (j. angielski, niemiecki), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie (1931/32), wojna w obozie jenieckim, od 15 III 1946 dca plutonu w komp. 4000, następnie w komp. 4250 (1947).
 DO GÓRY   ID: 42534   A: ku         

441.
Otto Janusz [Janusz Otto] "Koliński", ur. 23 I 1915 Warszawa, absolwent studiów prawniczych (mgr), j. niemiecki, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 19 DP w Lidzie (1938/39), plut. pchor., od 3 IV 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 5 IV 1946 nominacja na ppor. czasu wojny i przydział do szefostwa obrońców sądowych.
 DO GÓRY   ID: 42535   A: ku         

442.
Owsianowski Henryk, ur. 18 I 1905 Kruszwica p. Strzelno, ppor. rez. kaw., z zawodu rolnik, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i konspiracyjnej szkoły podchorążych AK 15 pułku ułanów (1943), od 23 II 1946 dca plutonu w komp. 4104, 20 IV 1946 otrzymał bezterminowy urlop dla kontynuowania studiów ale coś się stało bo 30 IV 1946 przeniesiony do OC Käfertal, 2 V 1946 powrócił z urlopu (komp. 4028).
 DO GÓRY   ID: 42536   A: ku         

443.
Oziembło Marian "Kwieciński" po wojnie Kwieciński Marian, ur. 14 V 1914 Węgrów, plut. pchor., ppor. czasu wojny (2 III 1946), studia wyższe (j. angielski, niemiecki, francuski), z zawodu prawnik, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych przy 9 pp. Leg w (1937/38), w Brygadzie Świętokrzyskiej od 21 IX 1945 z przydziałem do komp. 3, 2 III 1946 skierowany do Ośrodka Fürstenfeldbruck; od 7 III 1946 dca VI plutonu komp. 4085, od 27 III 1946 tłumacz w Ośrodku Kaufberen, od 2 do 27 III i od 3. IV 1946 dca plutonu w komp. 4085.
 DO GÓRY   ID: 42538   A: ku         

444.
Oziewicz Ignacy (7 V 1887 – 10 I 1966 Gdynia) "Czesław", "Czesławski", "Netta", "Jenczewski", płk piech ss. (1 I 1927), gen. NSZ, oficer armii rosyjskiej, po przejściu do WP uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dca baonu suwalskiego 41 pp., następnie 17 pp., po wojnie dowódca 76 pp. w Grodnie, od 25 X 1938 i we wrześniu 1939 r. dowódca 29 DP., ranny 8 IX, po walkach pod Piotrkowem, zwiewa do Wilna, od IV 1940 członek sztabu KG NOW, pierwszy Komendant Główny NSZ (1942-1943), aresztowany przez Niemców 9 IX 1943, więzień Pawiaka oraz KL Oświęcimia i Flossenburg, po zwolnieniu z obozu dołączył do Brygady w maju 1945, przewodniczący Podkomisji Weryfikacyjnej AK w przy OPO Murnau (20 XII 45) powołany przez gen. Dindorf Ankowicza, K. Ziemski nie uznał nominacji i wyznaczył na jego miejsce ppłk Franciszka Pacaka; zweryfikowany przez Komisję Weryfikacyjną w Lubece (1946) w stopniu płk, (kol. 21/140), jako oficer AK. Przez pewien czas przebywał, jako kpt. OW, w obozie szkoleniowym w Mannheim-Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42540   A: ku         

445.
Pada Wincenty "Wicek" ppor., 19 VI 1945 przydzielony do III batalionu, 17 VIII 1945 przydzielony do komp. nr 3, 31 VIII 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42541   A: ku         

446.
Panieński Walenty "Glaudicz", ur. 16 VIII 1912 Poznań, pchor., kpt. czasu wojny (28 III 1946), studia medyczne (j. niemiecki), z zawodu lekarz, absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych (Centrum Wyszkolenia Sanitarnego) w Warszawie (1938/39), od 15 III 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 28 III 1946 awansowany na kpt. czasu wojny i przydzielony do dowództwa I GKW (Ośrodka Erlangen (od 28 III 1946) i 192 LSC Erlangen (od 1 V 1946).
 DO GÓRY   ID: 42542   A: ku         

447.
Panufnik Kazimierz "Ziuk", "Panecki Kazimierz", ur. 10 XII 1913, plut. pchor. WP, por. NSZ, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. rez. piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 42543   A: ku         

448.
Pańczak Władysław "Ax" (10 VII 1908 Złoczów Zarzecze pow. tarnopolski - 26 VIII 1955 Heidelberg), kpt. OW, mgr, gimnazjum w Złoczowie, polonistyka na UJK (j. niemiecki, francuski, rosyjski), tam długoletni prezes Związku Polonistów, z zawodu dziennikarz, redaktor kulturalny "Kuriera Lwowskiego" (1927-1934), współredaktor "Słowa Narodowego" (1936-1939), w 1932 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 6 w Rawie Ruskiej, podczas okupacji sowieckiej pracuje jako murarz i elektrotechnik, w czasie okupacji niemieckiej kierownik działu prasowego Wydziału II Propagandy komendy Okręgu NOW Lwów, a oficjalnie pracował jako dyrektor Towarzystwa Przewozowego "Karpaty", redaktor lwowskiego tygodnika konspiracyjnego "Słowo Polskie" (od 1942) i "Walki", aresztowany 3 VI 1943 i po kilkumiesięcznym śledztwie zesłany do obozu. Więzień obozów koncentracyjnych: Majdanek, Gross Rosen i Litomierzyce. Po uwolnieniu, jako rekrut z cenzusem, 13 V 1945 dołączył do Brygady i został przydzielony do Oddziału VI, gdzie redagował "Wiadomości Codzienne", które później zostały przekształcone w pismo Zgrupowania Oddziałów Wartowniczych "Warta", 22 VI 1945 awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Razem z Brygadą udał się do Coburga i Karlsfeldu, a potem do słynnych "krzaczków" pod Norymbergą (Marsfeld). Po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy w sztabie Brygady, od 14 XI 1945 referent prasy i wydawnictw w Oddziale Kultury i Oświaty przy dowództwie Brygady, 19 XI 1945 awansowany do stopnia kapitana czasu wojny i mianowany na szefem Oddziału VI przy dowództwie Brygady, autor referatu "Organizacja pracy oświatowej" na odprawie oświatowej 23 XI 1945. Po nawiązaniu kontaktów z 2 Korpusem otrzymał niezbędne materiały oświatowe. Organizator orkiestry wartowniczej pod Norymbergą. Od 25 I 1946 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Funduszu Społecznego Brygady, od 13 V 1946 dca plutonu VII komp. 4028. Od 15 VI 1946 r. kierownik Referatu Kulturalno-Oświatowego obozu w Käfertalu i redaktor naczelny "Ostatnich Wiadomości". Inicjator założenia własnej drukarni OW.
 DO GÓRY   ID: 42544   A: ku         

449.
Paprocki Czesław "Jastrzębiec" po wojnie Jastrzębiec Czesław, ur. 26 VII 1917 Detroit USA, ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu handlowiec, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 61 pp. w Bydgoszczy, od 12 II 1945 kpr. pchor. w pułku świętokrzyskim BS, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 na stażu do kom. 4013, 6 II 1946 przydzielony do komp. 4104. Wg wniosku awansowego mjr. "Rusina" na plut. pchor.: "Staranny i sumienny, wysoko stojący moralnie, dobry wykładowca", wiosną 1947 r. ppor. w komp. 4013.
 DO GÓRY   ID: 42545   A: ku         

450.
"Par", ppor. dr., lekarz, od 11 I 1944 w Firmie.
 DO GÓRY   ID: 42513   A: ku         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm