L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 15


701.
Wyrwicz Zbigniew Konrad "Giewont" ("Giełwont"), "Witold", "Góralik", "Maciej", po wojnie Giewont [Gielwont] Witold NSZ, (19 II 1914 Kurzany, pow. Brzeżany woj. tarnopolskie – 24 VI 1990 Detroit Mich., USA), ppor. piech. ss (1 X 1938), kpt. /mjr NSZ, absolwent gimnazjum neoklasycznego, harcmistrz, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Piechoty przy 12 DP w Tarnopolu i ostatniej przedwojennej promocji oficerskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, dca plutonu w 5 kompanii 1 PSP w Nowym Sączu (1938-1939), uczestnik kampanii wrześniowej (dca kompanii zapasowego 151 pp., 1 PSP, Armia „Karpaty”), w czasie okupacji w konspiracji, PZP-ZWZ na Podhalu i we Lwowie, m.in. instruktor konspiracyjnego kursu podchorążych Sekcja 6 (Zwierzyniec), oficer organizacyjny Dywizji Podhalańskiej (1940), następnie w ZJ, por, ZJ (1941), kpt. ZJ (1942) i mjr NSZ (1944), oficer wyszkoleniowy Lwowskiego Okręgu ZJ (1941), Szef Sztabu Okręgu NSZ: Lwowskiego (1942) i Lubelskiego (1943), dowódca podokręgu NSZ Lublin (1943-44), oficer do specjalnych zleceń KG NSZ (1944-45) 14 VI 1944 wydalony z szeregów NSZ-AK za "usiłowanie robienia rozłamu" w organizacji, następnie szef sztabu okręgu lubelskiego ZJ-NSZ i komendant Okręgu III NSZ (Lublin), tymczasowy dowódca baonów 1 pp. Legii Nadwiślańskiej "Cichego" i "Znicza", w VI 1944, dca nieudanej przeprawy przez Wisłę lubelskich oddziałów NSZ. We IX 1944 aresztowany przez bezpiekę i skazany na śmierć. Po wykupieniu z więzienia pod koniec 1945 r. dołączył do Brygady, w której pełnił funkcję oficera wyszkoleniowego, od 31 XII 1945 komendant Ośrodka Zapasowego, w III 1946 przebywa w ośrodku szkoleniowym w Erlangen.
 DO GÓRY   ID: 42851   A: ku         

702.
Wyrzykowski Stanisław "Fladrzyński", ur. 5 II 1922 Głuchów pow. Kutno, ppor. rez. piech. (4 X 1944), bez zawodu, absolwent szkoły średniej (j, niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK w Warszawie (1942-1944), od 8 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 401.
 DO GÓRY   ID: 42852   A: ku         

703.
Wysocki por., 1 VII 1945 oficer BS.
 DO GÓRY   ID: 42853   A: ku         

704.
Zaborski Jan Kazimierz "Huba", "Kazimierz Huba", po wojnie Huba Kazimierz
 DO GÓRY   ID: 42854   A: ku         

705.
Zadrow Leon Ferdynand "Roy", ur. 19 XII 1910 Dziembowo pow. Chodzież, ppor. rez. piech. (1 I 1935), por. NSZ (8 II 1946 ze starszeństwem 1 I 1946) z zawodu handlowiec, absolwent WSH w Poznaniu (angielski, francuski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 59 pp. (1932/33), od 4 I 1946 kierownik kancelarii i tłumacz w dowództwie BS, od 8 II 1946 oficer łącznikowy przy 9 Dywizji USA, od 1 V 1946 adiutant przy Sub Area Sternberg.
 DO GÓRY   ID: 42855   A: ku         

706.
Zajączkowski Zygmunt "Leszczyc", ur. 1 V 1908 Radom, por. kaw. ss. (1 I 1935), wykształcenie średnie (j. rosyjski), absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii Grudziądz (1929-1931), w 1939 r. dowódca plutonu w szwadronie karabinów maszynowych 8 pułku ułanów, uczestnik kampanii wrześniowej, wojna w obozie jenieckim, w Brygadzie od 31 V 1945 z nominacją na szefa taborów konnych w Grupie, p.o. dca kompanii sztabowej (3 – 29 VI 1945), 18 VIII 1945 wyznaczony na komendanta Kwatery Głównej, od 1 X 1945 z-ca d-cy OZ, od 13 X 1945 zca dcy ośrodka koni w Freind, od 3 I 1946 zca dcy szwadronu kawalerii, od 25 II 1946 d-ca komp. 4088, 4 V 1946 zwolniony z dowództwa kompanii i Ośrodku Fürstenfeldbruck.
 DO GÓRY   ID: 42856   A: ku         

707.
Zajda Edward "Artur", por. NSZ, wykładowca na Kursie Szkoły Podchorążych przy Komendzie Rejonu Ostrowiec Świętokrzyski (VI 1944).
 DO GÓRY   ID: 42857   A: ku         

708.
Zakrzewski Mieczysław "Grot", po wojnie Grot Mieczysław, ur. 20 VIII 1909 Puławy, por. rez. piech. (1 I 1937), wykształcenie wyższe, inżynier agronom (j. rosyjski, czeski, niemiecki), zatrudniony jako rolnik, absolwent Szkoły pp. w Dęblinie (1931/32), w Brygadzie od 22 VI 1945 z przydziałem do kierownictwa kolumny samochodowej, od 23 VI 1945 oficer techniczny II batalionu, 5 VII 1945 znowu przeniesiony do autokolumny, 1 VIII 1945 mianowany komendantem brygadowej Szkoły Kierowców Samochodowych, po reorganizacji z 17 VIII 1945 r. dowódca plutonu w kompanii "Ożoga", od 26 IX 1945 w grupie oficerskiej OZB, 28 IX 1945 przydzielony do dyspozycji inspektora Brygady, od 1 X oficer do specjalnych zleceń u mjr. Aleksandra, od 15 VI 1945 w Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 42859   A: ku         

709.
Zakrzewski Tadeusz "Wit", ur. 15 III 1897 w Żytomierzu, kpt. OW, szkoła średnia (j. rosyjski), absolwent Szkoły Oficerskiej w Rosji (1915, broń pancerna), w 1939 r. dowódca kolumny samochodowej 4 Baonu Pancernego, wojna w niewoli, od 31 I 1946 dca komp. 4104, 30 IV 1946 przeniesiony do Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 42860   A: ku         

710.
Zaleski Andrzej (20 XI 1909 – 1970 Chicago) por., uczestnik kampanii wrześniowej, oficer BS i Kompanii Wartowniczych.
 DO GÓRY   ID: 42861   A: ku         

711.
Zaleski Kazimierz "Bończa", dowódca oddziału partyzanckiego NSZ na Kielecczyźnie.
 DO GÓRY   ID: 42862   A: ku         

712.
Zaremba Marian "Przemysław" pchor./ppor., szef Oddziału I KO V Kielce.
 DO GÓRY   ID: 42863   A: ku         

713.
Zaremba Władysław "Szreniawa" po wojnie Szreniawa Władysław, ur. 19 I 1919 Tarnów, ppor. rez. kaw., wykształcenie średnie (j. niemiecki), bez zawodu, absolwent Szkoła Podoficerów Zawodowych Kawalerii w Grudziądzu (1938/39), w Brygadzie od 20 X 1945 stażysta w komp. 4000, od 30 X 1945 d-ca plutonu w kompanii 4007, od 15 III 1946 na urlopie bezterminowym dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 42864   A: ku         

714.
Zaręba Kazimierz "Modrzew" po wojnie Modrzew Kazimierz, ur. 25 IX 1912 w Kielcach, ppor. art. (18 I 1946), z zawodu urzędnik , absolwent gimnazjum ogólnokształcącego (1937) i liceum (1939) o profilu matematyczno-fizycznym (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ w okręgu Radom-Kielce (III – XII 1942), od 1 I 40 w konspiracji, kpr. pchor. AK (10 XII 42), od 11 VIII 1944 w 3 komp. 204 pp. BS, 11 VIII 1944 awans na sierż. pchor. i służba w II O., 31 VII 1945 przeniesiony z batalionu II do do kompanii telegraficznej (łączności), 14 VIII 1945 przeniesiony do O. II, 14 IX 1945 odkomenderowany na kurs specjalny tj. do 2 Korpusu (17 LBS), gdzie przeszedł kurs uzupełniający z zakresu broni nowoczesnych i skąd powrócił na początku stycznia 1946, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 w O. I dowództwa BS, od 8 II 1946 w O. I. Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 8 III 1946 dowódca plutonu w kompanii 4086, następnie dca plut. w komp. 4020 (1947).
 DO GÓRY   ID: 42865   A: ku         

715.
Zarychta [Ludger] Jan "Żar" (26 III 1910 – 1946/1947 Polska), lekarz, plut. pchor. WP, w VIII 1939 awansowany na ppor., od 21 X 1943 w konspiracji, lekarz z Janowa Lubelskiego, od 21 X 1943 lekarz w oddziale "Stepa", za akcję na niemiecki konwój pod Kamienną Górą (23 XI 1943) i uratowanie rannych przedstawiony do odznaczenia VM, w IV 1944 awans na por., od 11 VIII 1944 szef służby sanitarnej Brygady Świętokrzyskiej, 204 pp., pochodził z Janowa Lubelskiego, w X 1944 awans na kpt., 20 XII 1944 odznaczony Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami i Krzyżem Walecznych za działalność na terenie Okręgu III NSZ. 9 I 1945 r. otrzymał urlop zdrowotny i nie zdążył już wrócić przed wymarszem. Zmarł na gruźlicę w Krakowie lub okolicach Krakowa. Żona Irena "Irtysz" (zm. 25 II 1994 w Polsce).
 DO GÓRY   ID: 42866   A: ku         

716.
Zarzycki "Gruliński", ppor., od 15 V 1946 na stażu w komp. 4082.
 DO GÓRY   ID: 42867   A: ku         

717.
Zawadziński Kazimierz "Zawisza Kazimierz" (14 I 1920 -) kpr. pchor. WP, por. NSZ, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. rez. piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 42868   A: ku         

718.
Zawadzki Andrzej "Wicher", ur. 18 XII 1916 w Hrubieszowie, kpt. art. ss, absolwent Szkoły Mechaniczno Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda – budowa maszyn (j. niemiecki, rosyjski) oraz Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu (1936-38), od 6 XI 1945 dca OZ BS, od 17 XI 1945 dca komp. 4012, od 18 II 1946 dca komp. 4011, od 30 III 1946 dwumiesięczny urlop.
 DO GÓRY   ID: 42869   A: ku         

719.
Zawardowski Artur, ur. 7 VI 1910 w Warszawie, por. rez. piech., z zawodu inż. budownictwa wodnego, absolwent wyższych studiów technicznych (j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Związku Jaszczurczego w Warszawie (1941), od 23 VI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej (brak wzmianki w rozkazach), od 1 X 1945 w grupie oficerów do specjalnych zadań, 17 XI 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu, po powrocie 5 I 1946 przekazany do dyspozycji mjr. "Aleksandra", od 24 I 1946 w szkole kierowców samochodowych przy komp. 4000 w Kitzingen.
 DO GÓRY   ID: 42870   A: ku         

720.
Zawodowski Józef "Świderski", ur. 2 XI 1889 we Lwowie, por (ppor.) piech. ss., szkoła średnia, dwa lata studiów prawniczych (j. niemiecki) i Kurs Dokształcający Podchorążych w Warszawie (1 I 1922 – 1 II 1923), od 15 VI 1946 staż w komp. 4082, od 15 VI 1946 w OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42871   A: ku         

721.
Zbierajewski Witold Romuald "Pacuk", "Stasio" (1925 -) szer. WP, ppor. NSZ. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., bo choć przebieg służby niewątpliwie wskazuje na związki z AK to jednak nie występują kwalifikacje na oficera, a zupełny brak dokumentów (legitymacje, potwierdzenia) uniemożliwiają weryfikację w stopniu podoficerskim.
 DO GÓRY   ID: 42872   A: ku         

722.
Zgorzelski Kazimierz, ur. 11 I 1911 Szniała – Rosja, ppor. rez. piech. (1 I 1935), wykształcenie średnie (j. niemiecki), zatrudniony jako technik, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 59 pp. w Inowrocławiu. W połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, od 17 XI 1945 dca plutonu w komp. 4010.
 DO GÓRY   ID: 42873   A: ku         

723.
Zieliński Czesław, ur. 3 X 1907, ppor. rez. łącz. (1 I 1936) ppor., 23 VI 1945 przydzielony do plutonu łączności, 24 VI 1945 bez przydziału w komp. telegraficznej, 5 VII 1945 przydzielony do dowództwa Brygady jako oficer do specjalnych zleceń, 12 VII 1945 przydzielony jako oficer techniczny na brygadowy kurs podoficerów łączności, 20 VII 1945 przeniesiony z dowództwa Brygady z funkcji oficera do dyspozycji sztabu – do kompanii telegraficznej, 18 VIII 1945 przeniesiony z kompanii łączności do dyspozycji mjr. "Mikołaja" z równoczesnym przyznaniem 6-tygodniowego urlopu, po którym już nie wrócił do Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42874   A: ku         

724.
Zieliński Wacław Wiesław "Alojzy", po wojnie Alojzy Wacław, ur. 28 IX 1922 Drużykowa, pow. Włoszczowa, ukończył gimnazjum (1939) i konspiracyjne liceum (j. francuski), bez zawodu (1948: spawacz elektryczny), we wrześniu 1939 r. służba w szwadronie liniowym przy Warszawskim Baonie Pancerno-Motorowym, od 15 XII 43 w oddziale "Żbika", absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych NSZ (XII 43 – V 1944), kpr. pchor. (20 IV 1944), od 10 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej (kpr. pchor.), 11 XI 1944 awans na plut. pchor., służba w F. II (IV 1945), 18 IV 1945 na wniosek mjr. "Rusina" awans na sierż. pchor.: "Zdolny, energiczny, dobry dowódca", od IX 1945 na stażu w 3 DSK 2 Korpusu (kurs uzupełniający z zakresu broni nowoczesnych), po powrocie 18 III 1946 nominacja na ppor. piech. czasu wojny ze starszeństwem od 19 III 1946 i równoczesnym przydziałem do Ośrodka Fürstenfelbruk, od 8 IV 1946 dowódca plutonu w komp. 4086 i oficer oświatowy. W 1947 r. w komp. 4022.
 DO GÓRY   ID: 42875   A: ku         

725.
Ziemnicki Zbigniew Włodzimierz "Szeligowski" (1922 -) szer. WP, ppor. NSZ. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., bo choć przebieg służby niewątpliwie wskazuje na związki z AK to jednak nie występują kwalifikacje na oficera, a zupełny brak dokumentów (legitymacje, potwierdzenia) uniemożliwiają weryfikację w stopniu podoficerskim.
 DO GÓRY   ID: 42876   A: ku         

726.
Zub-Zdanowicz Leonard Szczęsny "Dor", "Ząb" (12 XI 1912 Popowice k. Starokonstantynowa, Wołyń – 12 VIII 1982 Waterbury, Connecticut [Także: Oakville], USA), mjr/ppłk NSZ, ukończył Gimnazjum w Hrubieszowie (1930), Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1930-31), Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1935), członek Legionu Młodych, pracował w administracji państwowej w Lublinie (Izba Skarbowa) i Garwolinie (urząd podatkowy), następnie ukończył kurs dla dowódców ciężkich karabinów maszynowych w Centrum Wyszkolenia Kawalerii i przeszkolenie w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (15 IX 1938 – 1 II 39), kurs aplikacyjny i praktyka w 3 Dyonie Żandarmerii, zastępca plutonu żand. (1 II – 25 VIII 39), szef bezpieczeństwa 29 DP i dca 29 plutonu żand. polowej (25 VIII – 12 IX 39) w czasie kampanii wrześniowej służył w 29 DP (Armia "Prusy") jako dowódca osłony sztabu, i 13 Brygadzie Piechoty (13-27 IX) i w końcu w grupie płk. Płonki (28 IX – IX 39), za udział w walce pod Krasnobrodem otrzymał VM, po zakończeniu walk przedostał się przez Węgry do Francji i zgłosił się do SBSP, z którą wziął udział w wyprawie do Norwegii jako dowódca plutonu żandarmerii (28 II – 31 VIII 40), skąd w czerwcu wrócił do Francji, a po jej kapitulacji ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie został przydzielony do 3, a następnie do 7 Kadrowej Brygady Strzelców, a wreszcie do Samodzielnej Brygady Spadochronowej, z której odszedł na szkolenie dla cichociemnych, 2 IX 42 zrzucony do kraju, przy skoku złamał nogę co wyeliminowało go na pewien czas od bezpośredniej działalności, nawiązał w tym czasie kontakty z NSZ dowódcą Akcji Specjalnej w Lubelskiem i przeszedł do NSZ (23 VII 43), 1 I 1944 r. awansowany przez dowództwo NSZ do stopnia majora, od 19 VIII 1944 r. szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej, 20 XII 1944 odznaczony Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, ok. 15 I 1945 awansowany przez Radę Polityczną NSZ-Zachód do stopnia podpułkownika, 22 VIII 1945 otrzymał miesięczny urlop. 1 X 1945 został "warunkowo" przyjęty do 2 Korpusu, zwołany tam sąd honorowy uwolnił go od zarzutu dezercji z AK, w 1946 r. przeniósł się do W. Brytanii.
 DO GÓRY   ID: 42877   A: ku         

727.
Zuchowicz Władysław "Karden", ur. 21 III 1907 Częstochowa, ppor. rez. piech. (1 I 1933), por. NSZ-OW (1 XII 1945), absolwent Średniej Szkoły Technicznej w Brześciu nad Bugiem i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Biedrusku (1930/31), z zawodu technik-mechanik, kilkakrotne ćwiczenia w 28 p strzelców konnych (1932) i 72 pp. (1934), od 15 VI 42 w AK w Skarżysku Kamiennej (zca referenta wyszkoleniowego), 9 X 1944 wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy, 15 X 1944 dca oddziału dywersyjnego Waldenburg (Dolny Śląsk), od 15 V 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 22 V 1945 oficer IV batalionu, od 12 VII 1945 w kierownictwie kolumny samochodowej, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii "Stepa", od 21 IX 1945 dowódca II plutonu komp. 4000, a od 1 XII 1945 por. i zca dcy komp. 4000, następnie zca dcy komp. 4101, nauczyciel matematyki w kompanijnej szkole powszechnej i kursie gimnazjalnym w komp. 4101 Oberdachstetten (5 VII 1946 – 29 VI 1947), przewodniczący koła SZBS nr 108 przy kompanii 4101 (1948), ofiarował 200 mk dla Bratniej Pomocy PWST Esslingen (III 1948).
 DO GÓRY   ID: 42879   A: ku         

728.
Żabicki Janusz "Busk", ur. 13 II 1916 Warszawa, por. lotn. ss., absolwent szkoły średniej (j. francuski) i Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (1935-1938), od 8 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4012. 1 II 1946 zwolniony ze służby na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 42880   A: ku         

729.
Żebrowski Jerzy "Albin" ppor., zastępca szefa O. II Komendy Okręgu Kieleckiego.
 DO GÓRY   ID: 42881   A: ku         

730.
Żelewski Henryk "Maks" ["Max"] po wojnie Maks Henryk, ur. 12 XII 1924 Tomaszów Mazowiecki, sierż. pchor., ppor. czasu wojny (18 III 1946), ukończył szkołę średnią (j. niemiecki), bez zawodu, absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych NSZ w Skarżysku (1944), od 11 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej (pojawia się w rozkazach dopiero w 28 II 1945), 21 III 1945 odkomenderowany z kursu doskonalącego podchorążych do F. II na instruktora kursu dla kandydatów na podoficerów i podchorążych, po reorganizacji z 17 VIII 1945 w kompanii nr 4, 14 IX 1945 odkomenderowany na kurs specjalny tj. do 2 Korpusu, po powrocie przydzielony 18 I 1946 do komp. 4013, 18 III 1946 nominacja na stopień ppor. piech. czasu wojny i przydział ośrodka gospodarczego I GKW. W 1947 r. powrócił do kraju.
 DO GÓRY   ID: 42882   A: ku         

731.
Żochowski Stanisław "Bohdan", "Orłowski", "Strzała" (17 II 1908 – 1 II 1990 Brisbane, Australia) mgr, kpt. dypl. piech. (19 III 1938) mjr/ppłk NSZ, absolwent KUL i WSWoj. (1936-1938), w 1939 r. 1 oficer sztabu 29 DP w Grodnie, uczestnik kampanii wrześniowej (kwatermistrz 29 DP), szef sztabu III Oddziału NOW, szef oddziału IV (kwatermistrzostwo) i drugi zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Głównego NSZ (IX 42 – II 43), szef sztabu Dowództwa NSZ (III - VIII 43), pierwszy zastępca komendanta głównego NSZ, emisariusz płk Kurcjusza do Naczelnego Wodza (1943/44), następnie oficer 2 Korpusu (dowódca 17 batalionu Strzelców Lwowskich II Korpusu, stacjonującego wiosną 1945 r. pod Wenecją) i Oficer Łącznikowy BS z 2 Korpusem.
 DO GÓRY   ID: 42883   A: ku         

732.
Żongołłowicz Stefan "Leliwa" po wojnie Leliwa Stefan, ur. 16 IV 1920 Warszawa, ppor. rez. piech. czasu wojny, z zawodu buchalter, szkoła średnia (j. francuski), nieukończona podchorążówka przed wojną, od 20 X 1945 w OZB na stażu w komp. 4007, od (30 X 1945) 8 XI 1945 dca VI plutonu w komp. 4008, od 23 II 1946 na urlopie bezterminowych dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 42884   A: ku         

733.
Żółkiewski Tadeusz "Most", "Most Tadeusz" (22 X 1913 –), absolwent Liceum Handlowego, z zawodu księgowy (kasjer), ppor. rez. piech (1 I 1938), od 1 VII 1944 oficer AK, dowódca oddziału partyzanckiego, po rozbiciu przez Niemców dołączył 15 VIII 1944 do Brygady w drugiej połowie sierpnia gdyż obawiał się w AK "sądu polowego za źle przeprowadzoną akcję i śmierć wielu żołnierzy" [5 – 8 1944 pobyt w tzw. obozie przejściowym w lasach k. Zagnańska, w którym gromadzono ochotników do "partyzantki",], został przydzielony do 2 kompanii 202 pp. Wg wniosku awansowego "Mimo krótkiej służby w NSZ ppor. Most wykazuje się w służbie inicjatywą, wyszkoleniem i znajomością zadań NSZ. Podejście do ludzi dobre. W akcji zachowuje się przykładnie, wykazując dużą odwagę", 7 X 1944 awans na por., 9 X 1944 p.o. dca 5 kompanii (szkolnej) 204 pp., 9 XI 1944 p.o. dca II batalionu 204 pp., od 2 I 1945 dowódca kompanii szkolnej (podchorążówki) Brygady, 23 I 1945 przeniesiony do dowództwa Brygady, 30 I 1945 mianowany dowódcą 4 kompanii Pułku Świętokrzyskiego, 21 II 1945 mianowany p.o. szefem sztabu Pułku Poznańskiego, 17 III 1945 odkomenderowany na kurs oficerów sztabowych i starszych, 18 III 1945 instruktor kursu kandydatów na podoficerów i podchorążych, 19 III 1945 instruktor na kursie doskonalącym dla pchor., 25 IV 1945 wyruszył na czele oddziału do kraju celem nawiązania łączności z dowództwem NSZ, po fiasku wyprawy powrócił 29 IV 1945 i tego samego dnia został mianowany dowódcą kompanii w IV batalionie, 12 VII 1945 otrzymał urlop, z którego już nie wrócił do Brygady. Wg "Bohuna": "Por. Most nigdy nie był w NSZ. Należał do tych oficerów, z którymi miałem duży kłopot w czasie marszu na Zachód. Znalazł się w Brygadzie przypadkowo, razem z dwoma innymi oficerami, jako agenci obcego wywiadu – por. Albinem i kpt. Korczakiem – przedwojennym podoficerem, nierozpoznani dobrze przez nasz wywiad. Po wojnie powrócił do kraju i pracował na korzyść komuny. Por. Most po zlikwidowaniu jego ludzi z AK nie chciał opuścić Brygady Świętokrzyskiej, by wrócić do AK, bo jak twierdził, zostanie aresztowany i oddany pod sąd wojenny i skazany na śmierć, czyli można określić, że zdezerterował z szeregów AK. W 1945 r. wrócił do Polski i natychmiast ujawnił się. Nie aresztowano go, chociaż inni członkowie Brygady byli skazywani na długoletnie więzienia lub śmierć".
 DO GÓRY   ID: 42885   A: ku         

734.
"Żuk", "Żuk Jan" po wojnie Grodzki Jan Eugeniusz (wg ZE to nazwisko), ur. 16 V 1915 Pabianice p. Łask, przed wybuchem wojny student Politechniki Warszawskiej (j. niemiecki), absolwent Kursu Podchorążych Lotnictwa Dęblin (1934-1935, 8 kurs instruktorów podchorążych) plut. pchor. (1 VIII 1935), ppor. (1 I 1937), uczestnik kampanii wrześniowej w 3 p. lotn. (1 – 25 IX 39), po kapitulacji Warszawy i wyleczeniu z odniesionych ran wywieziony 19 III 1940 do oflagu, 19 IX 43 zbiegł z niewoli, od 25 IX 43 w AK (referent lotnictwa Okręgu Białystok), por. AK (19 III 1944), 20 IV 1944 aresztowany w Białymstoku, po ucieczce z niewoli niemieckiej (1 II 1945) w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 9 II 1945 oficer Batalionu Poznańskiego, od 15 II 1945 dowódca 1 kompanii Pułku Poznańskiego, od 19 IV 1945 dowódca 1 kompanii IV batalionu, 9 VII 45 otrzymał zezwolenie na związek małżeński z "Różą", po reorganizacji z 17 VIII 1945 zastępca dowódcy komp. nr 4 ("Gustawa"), od 21 IX 1945 r. zastępca dowódcy kompanii wartowniczej 4003, od 16 XI 1945 (czasowo, na czas służby w OW) kpt. i dowódca kompanii wartowniczej 4003 (1945-1947), pierwszy dowódca sformowanej w Fuldzie komp. 4247 Murnau (II, VI 48).
 DO GÓRY   ID: 42799   A: ku         

735.
Żukowski Ludwik, ur. 5 VIII 1919 Warszawa, plut. pchor., ppor. piech. (18 I 1945), z zawodu student, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 15 DP, od 20 IX 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej (plut. pchor.), 21 IX 1945 przydzielony do komp. nr 3, następnie w komp. 4002, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 na stażu w komp. 4001, od 27 II 1946 dowódca plutonu w kompanii 4087 w ośrodku mjr. Łuka (Bad Reichenhall), od 7 V 1946 na stażu w komp. 4088, następnie dca plutonu w komp. 4251 Giessen.
 DO GÓRY   ID: 42886   A: ku         

736.
Żurowski Wacław "Żur", ur. 14 IX 1913 w Pierzchnicy k. Buska, kpt. NSZ (1 I 1945) i kpt. OW, z zawodu nauczyciel (1936-39), absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. R. Traugutta w Dąbrowie Górniczej (j. angielski, niemiecki), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 23 DP przy 73 pp. w Katowicach (1936-1937), Szkoła Podchorążych Piechoty (promocja 1939), od VII 39 do 5 X 39 plut. pchor. dca plutonu w 73 pp., 1 IX 39 ppor. ("podchorążowie III rocznika z dniem wybuchu wojny otrzymali nominacje oficerskie"), awans potwierdzony 1 I 40 przez Komendę Okręgu V, od X 39 zastępca komendanta powiatu i komendant powiatu ZJ-NSZ Okręgu V, 1 I 1942 por., następnie oficer wyszkoleniowy w powiatach Opoczno, Częstochowa i Ostrowiec Św., od 5 VIII 1945 r. w Brygadzie Świętokrzyskiej, awans na kpt. (11 XI 1944), dca kompanii i szef sztabu Filii I, pierwszy dowódca komp. 4000, Kitzingen, następnie komp. 4250 Monachium (1947).
 DO GÓRY   ID: 42887   A: ku         

737.
Żychowski Jerzy Henryk, ur. 19 I 1894 w Częstochowie, mjr dypl. art.. (1 VII 1923), absolwent szkoły realnej w Warszawie, Szkoły Wojskowej w Kazaniu (1 IX 1912 – 12 VII 1914), Oficerskiej Szkoły Artylerii w Fontainbleau i WSWoj. w Warszawie (1923-1925), j. rosyjski, angielski, francuski, włoski, niemiecki, litewski, służba w armii rosyjskiej gdzie awansował do stopnia sztabs-kapitana (22 V 1916), potem I i III Korpus na wschodzie (17 XII 1917 – 22 IX 1918), Sztab Generalny (1918-1919), szkoła we Francji (1919-1920), instruktor Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu (1920-1921), dca dywizjonu 15 pal (1921-22), WSWoj. (1923-25), oficer transportowy IV.O Sztabu Generalnego (1925-27), Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego DOK IV (1927), pracownik Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego (1928-30), w stanie dymisji (1 XII 30 – 4 IX 39), w czasie kampanii wrześniowej powołany do czynnej służby w kwatermistrzostwie Sztabu Głównego jako oficer do zleceń (4-30 IX 39), wojna w niewoli, po uwolnieniu 29 IV 1945 nadal w OPO Murnau jako Szef Biura Kontaktowego z Władzami USA. Oficer obozu w Käfertalu (1946) Od 27 VI 1946 dca plutonu w komp. 4087 (jeszcze 20 VII 1948).
 DO GÓRY   ID: 42888   A: ku         

738.
Żyradło Józef, ur. 11 X 1908 we Włocławku, ppor. rez. art., z zawodu student IV roku politechniki (j. francuski), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1933/34), od 24 I 1946 oficer Ośrodka Berchtesgaden, od 7 III 1946 dowódca IV plutonu w kompanii 4085, dca plutonu w komp. 8244 Walldorf (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42889   A: ku         

739.
Żytowiecki ["Żytomirski"] kpt. do Brygady dołączył pod koniec 23 VI 1945 i otrzymał stanowisko kwatermistrza Brygady (formalnie objął obowiązki 14 VII 1945), 1 IX 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42890   A: ku         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm