L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 15


601.
Szarski Marian "Szary", po wojnie Szary Marian, ur. 28 II 1904 w Przemyślu, ppor. OW (1 III 1947), z zawodu leśnik, absolwent szkoły realnej (j. niemiecki, czeski) i kursu podchorążych w Poznaniu, kpr. pchor. (17 IX 30), plut. pchor. (8 V 1939), uczestnik walk o niepodległość m.in. w 2 pułku strzelców Lwowskich (1 XI 18 – 18 VI 1920), 1 pułku czołgów (1920-1921), od 3 XI 42 w grupie leśnej NSZ (Wojciechowa), od 8 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, awans na sierż. pchor. (11 XI 1944), od 15 X 1945 w komp. 4000, 1 III 1947 awans na ppor. i dowódcę plutonu w komp. 4012. 30 VII 1947 zwolniony wraz z całą kompanią.
 DO GÓRY   ID: 42746   A: ku         

602.
"Szary" plut. pchor. (5 III 1930), od 5 III 1940 w NSZ, podoficer (szef prowiantowy), w 1 komp. Legii Nadwiślańskiej. 6 XI 1944 wniosek ppor. "Lamparta" o awans na sierż. pchor.
 DO GÓRY   ID: 42658   A: ku         

603.
"Szary" NN (1948 Niemcy), ppor., żołnierz AS-NSZ "Stepa".
 DO GÓRY   ID: 42657   A: ku         

604.
Szauman-Szumski Czesław "Ejtmin", ur. 1 XII 1905 Kupczelów pow. Brasław, mgr praw, ppor. rez. piech. (1 I 1934), z zawodu sędzia Grodzki, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 84 pp. w Grodnie (1931), uczestnik kampanii wrześniowej, wojna w obozie jenieckim, od 31 I 1946 dca plutonu w komp. 4104, 30 IV 1946 przeniesiony do OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42747   A: ku         

605.
Szczeniowski Olgierd Józef "Jaroszyński" ur. 2 VIII 1911 Nasiekówka – Kijów, ppor. rez. kaw. (1 I 1936), wykształcenie średnie (francuski, słabo angielski), absolwent Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, z zawodu dziennikarz – spedytor, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1932/33) przy 1?? , we wrześniu 1939 r. oficer 19 p uł., w czasie wojny żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, walczył m.in. w Śródmieściu, po kapitulacji w oflagu, w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z kompanii sztabowej POW Lubeka, od 20 X 1945 na stażu w kompanii 4000, od 30 X 1945 d-ca plutonu w kompanii 4009, w 1948 r. w obozie uzupełnień w Fuldzie.
 DO GÓRY   ID: 42748   A: ku         

606.
Szczepanowski Tadeusz "Szczepan", "Ziemowit", ur. 22 XI 1922 Święculice p. Iłża, plut. WP, por. NSZ, szkoła średnia (j. niemiecki), absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Piechoty (2 VI – 10 XI 1943), od 9 III 1946 zca dcy komp. 4087, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. czasu wojny piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 42749   A: ku         

607.
Szczepański Franciszek "Wital" po wojnie Wital Stanisław (30 VIII 1912 Kolonia Zielona pow. Kowel – 15 XII 1978 San Jose, Kalifornia, USA) ppor. rez. piech. (1 I 1937), por. (19 III 1943), kpt. NSZ (1 XII 1945), absolwent Średniej Szkoły Technicznej w Brześciu nad Bugiem (j. rosyjski, niemiecki), z zawodu technik (adiunkt) kolejowy, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Łucku (1932/33), od VI 1940 w konspiracji, 1 V 42 awans na por., organizator ZJ i NSZ w Zagnańsku i na Kielecczyźnie, komendant placówki do I 1944, od 9 VIII 1944 zca dcy 5 kompanii 202 pp., 10 XI 1944 awans na kapitana. Wg wniosku awansowego mjr "Rusina": "Pracowity, opanowany, odważny, dobry dowódca, dobry szkoleniowiec". Od 19 XII 1944 p.o. kwatermistrz 202 pp., od 2 I 1945 kwatermistrz Pułku Świętokrzyskiego, od 18 III 1945 r. instruktor na kursie dla kandydatów na podoficerów i podchorążych, od 23 III 1945 dowódca plutonu na kursie dla oficerów młodszych, od 19 IV 1945 kwatermistrz II batalionu, 28 VI 1945 r. przeniesiony do dowództwa Brygady i mianowany szefem poczty polowej, od 24 X 1945 członek Zarządu dla Funduszu Dobrowolnych Składek Brygady, od 10 XI 1945 asesor Okręgowego Sądu Wojskowego Brygady, od 8 II 1946 p.o. szef O. I. nowo utworzonego ośrodka Fürstenfeldbrück, od 26 IV 1946 dca komp. 4087, wiosną 1947 dca komp. 4004. 13 VIII 1947 zwolniony ze służby.
 DO GÓRY   ID: 42750   A: ku         

608.
Szczepański Lucjan "Lucjan", ur. 11 XI 1910 Łódź, por. łączn. ss (19 III 1937), absolwent Szkoły Podchorążych Łączności w Warszawie (1930/31), kpt. OW, w 1939 r. dowódca plutonu w szwadronie łączności Kresowej Brygady Kawalerii, oficer AK, uczestnik powstania warszawskiego, po upadku powstania w obozie jenieckim, zweryfikowany 1946 r. w Muranau w stopniu por. ss. łączności, wojna w obozie jenieckim, od 24 VI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej bez przydziału, od 17 VII 1945 dowódca kompanii telegraficznej i komendant kursu podoficerskiego łączności, po reorganizacji z 17 VIII 1945 zastępca dowódcy w kompanii kpt. "Ożoga", od 6 IX 1945 w kompanii "Sępa", od 21 IX 1945 dowódca I plutonu kompanii wartowniczej 4004, od 3 X 1945 zastępca dowódcy kompanii wartowniczej 4000, od 1 XII 1945 kapitan OW i dowódca kompanii wartowniczej 4015, następnie od 27 III 1946 dca komp. 4013, jest też III 1947)
 DO GÓRY   ID: 42751   A: ku         

609.
Szczepkowski Jerzy "Lizak", "Gryf", "Pomorski" (1920 -) szer. WP, ppor. NSZ, od 20 V 1945 oficer IV batalionu, od 29 V 1945 dowódca 3 kompanii IV batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 przewidziany na dowódcę plutonu w kompanii kpt. "Żura", 18 VIII 1945 zwolniony z Brygady. Jesienią 1945 dołączył do 2 Korpusu i służył w Baonie Wartowniczym C. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., bo choć przebieg służby niewątpliwie wskazuje na związki z AK to jednak nie występują kwalifikacje na oficera, a zupełny brak dokumentów.
 DO GÓRY   ID: 42752   A: ku         

610.
"Szczerbiec" (NN), ur. 1905, ogniomistrz pchor., absolwent (mgr) studiów prawniczych w Wyższej Szkoły Nauk Politycznych, uczestnik kampanii wrześniowej (1 p a pl Warszawa), od II 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 16 II 1945 przydzielony do Pułku Poznańskiego, podchorąży i kancelista w brygadowym plutonie artylerii (25 II - 23 III, i od 13 V 1945), p.o. oficer taborów Pułku Świętokrzyskiego (23 III -13 V 1945), 10 VIII 1945 wyznaczony do składu zespołu administracyjnego koszar w Coburgu. Miał problemy ze zdrowiem (gruźlica). 26 IX 1945 przydzielony do sztabu BS jako szef stołówki, 20 X 1945 przeniesiony do plutonu żandarmerii na stanowisko profosa aresztu.
 DO GÓRY   ID: 42681   A: ku         

611.
Szczerbiński Józef, ur. 1 I 1913 Warszawa, rtm rez., absolwent SGGW (j. francuski i słabo niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1931/32), od 17 IX 1945 w grupie do zadań specjalnych mjr. "Aleksandra", od 1 I 1946 dca komp. specjalnej 4102, dca komp. 4003 Bremen (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42754   A: ku         

612.
Szewc Stefan "Nagórny", ur. 12 IX 1908 Bręszewice p. Sieradz, ppor. rez. piech. (1 I 1934), z zawodu technik włókienniczy, absolwent średniej szkoły technicznej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie (1931/32), od 1 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4082, od 24 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4017.
 DO GÓRY   ID: 42755   A: ku         

613.
Szewluk Stanisław "Krasucki" po wojnie Krasucki Stanisław, ur. 1 IV 1923 Krzychówek pow. Sokołów, ppor. piech., z zawodu technik, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK przy 77 pp. w Lidzie (I-VI 1913), od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4000, od 15 III 1946 dowódca plutonu w kompanii 4087 Bad Reichenhall (staż), od 6 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4127.
 DO GÓRY   ID: 42757   A: ku         

614.
Szkudlarek Alojzy "Lampa", w OW Lampa Alojzy (10 I 1909 – 20 II 1984 Tasmania) sierż. NSZ, ppor. OW, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz BS i Kompanii Wartowniczych, sierż. i ppor. w komp. 4003 Bremen.
 DO GÓRY   ID: 42758   A: ku         

615.
Szmurło Mieczysław "Mieczysław" ppor. por. komendant powiatu Jędrzejów lub Busko (X 43), kierownik wydziału I organizacyjnego w komendzie miasta i rejonu Skarżysko, 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia porucznika, od 2 I 1945 r. w zastępstwie szef II Oddziału BS.
 DO GÓRY   ID: 42759   A: ku         

616.
Szneliński Dominik "Hell" "Hel" po wojnie Hell Dominik, ur. 18 VI 1923 Lwów, kpr. pchor., ppor. piech. (18 I 1946) z zawodu mechanik maszynowy, absolwent 4 klas gimnazjum mechanicznego w Częstochowie (słabo j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty NSZ w Okręgu nr VIII Radomsko (VII 1943 – IV 1944, kpr. pchor.(19 IV 1944), od 8 IV 40 w NOW, od 6 XII 42 w NSZ, od 25 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do 5 kompanii 202 pp., 5 I 1945 ukończył z I lokatą drugi turnus brygadowej Szkoły Podchorążych, 30 IV 1945 awans na plutonowego podchorążego i przydzielony do II batalionu, 12 VI 1945 odkomenderowany na kurs kierowców samochodowych, 3 VIII 1945 przeniesiony czasowo do szefostwa motoryzacyjnego Brygady, po reorganizacji z 17 VIII 1945 przydzielony do 2 kompanii, 14 IX 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu (17 LBS), z którego powrócił w początkach 1946 r., 18 I 1946 awans do stopnia ppor. i tego samego dnia przydzielony do kom. (4005) 4011, 18 VIII 1947 zwolniony ze służby wraz z całą kompania i skierowany do obozu cywilnego Lechów.
 DO GÓRY   ID: 42760   A: ku         

617.
Szołowski Julian Lesław (22 V 1906) por. piech. ss. (1 I 1934), od 16 VIII 1931 r. oficer ppLeg., we wrześniu 1939 r. dowódca plutonu łączności 4 pp. Leg., wojna w obozie jenieckim, w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka.
 DO GÓRY   ID: 42761   A: ku         

618.
Szpatowicz Witold "Witold" (1918 – 16 V 1995) mjr NSZ, w czasie wojny oficer do specjalnych zleceń Okręgu Kieleckiego NSZ, od 1945 r., po śmierci mjr. Mirskiego, ostatni komendant Okręgu Częstochowsko-Kieleckiego NSZ, więzień UB (skazany na karę śmierci).
 DO GÓRY   ID: 42762   A: ku         

619.
Szpikowski Zbigniew (6 XI 1905 Warszawa – 15 VII 1978 Ontario, Kanada), inż., kpr. pchor. (29 VI 1931) por. NSZ (1 I 1944), absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, partyzant NSZ w rejonie Piotrkowa, potem Częstochowy (oficer organizacyjny Komendy Okręgu NSZ Częstochowa), w latach 1944/45 w Brygadzie Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 42763   A: ku         

620.
Szyller Jerzy Stanisław "Jur", "Jerzy Jur", ur. 10 IX 1902, ppor. rez. piech. (1 I 1931) z przydziałem mobilizacyjnym do 4 pp. Leg. w Kielcach, uczestnik kampanii wrześniowej, wojna w obozie jenieckim i Warszawie, 2 VIII 1944 dołączył wraz 6 ludźmi do 204 pp. NSZ, następnie w Brygadzie Świętokrzyskiej, w której był kolejno: od 11 VIII 1944 dowódcą kompanii szkolnej (oficerem wyszkoleniowym Brygady), od 1 VII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 14 VIII 1944 główny kierownik wyszkolenia (szkoły podchorążych), od 19 VIII 1944 dowódca II/204 pp. (19 VIII - 9 X 1944), mianowany oficerem do spraw wyszkolenia przy dowództwie (od 9 X 1944), 11 XI 1944 r. rozkazem Komendy Głównej NSZ awansowany do stopnia majora piech., p.o. szef O III (1 XII 1944), od 2 I 1945 r. Komendant Kwatery Głównej (2 I - 18 IV 1945) i , od 18 IV 1945 r. oficerem do zleceń w sztabie (od 18 VI 1945), w VI 1945 kierownik teatru, 21 IX 1945 r. zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42765   A: ku         

621.
Szymański Jan "Leszcz", ur. 7 VII 1902 Julecka pow. Stary Konstantynów, ppor. rez. piech. (1 VII 1925) z przydziałem do 30 pp. w Warszawie, por. rez. piech. (19 III 1939), z zawodu handlowiec, absolwent WSH (j. francuski, niemiecki, rosyjski, słabo angielski) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rrezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej (1927/28), od 5 II 1946 w KW, od 20 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4018.
 DO GÓRY   ID: 42766   A: ku         

622.
Szymkiewicz Piotr "Wel", ur. 26 VI 1910 Warszawa, ppor. rez. mar., z zawodu służba śledcza pp., absolwent szkoły średniej i Szkoły Żeglugi Morskiej (1934/35), 1 V 1946 rozpoczął staż w komp. 4088. Został zwolniony, gdyż nie nadawał się do służby.
 DO GÓRY   ID: 42767   A: ku         

623.
Szyngier Karol "Lipiński", ur. 20 XI 1915 Radymno p. Jarosław, ppor. art. ss., absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, rosyjski) oraz Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1937/38) i Toruniu (1938/39), od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4000.
 DO GÓRY   ID: 42768   A: ku         

624.
"Ścibor", ppor., dowódca oddziału "Dymszy" od pocz. VI 1944, 9 VI 1944 dołączył ze swym oddziałem do 204 pp.
 DO GÓRY   ID: 42682   A: ku         

625.
Ścisło Dionizy "Wiktor", "Wiktor M", "Wiktor Zakrzewski" (7 IV 1915 Strzemieszyce – 8 I 1989 Chorzów) plut. pchor. WP, kpt. NSZ (10 XI 1944), absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (8 V 1937), przemysłowiec, przeszkolenie w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie (1936-37), rozpoczyna studia na Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, uczestnik kampanii wrześniowej (zca dcy 2 zapasowego plutonu w 5 Baonie Saperów w Krakowie), od 1939 w NOW, organizator podziemnego harcerstwa w Strzemieszycach, od II 1940 w ZJ, 1939-40 szef O. I pułku Strzemieńczyce, w czasie działalności konspiracyjnej awansowany do stopnia porucznika, szef II Oddz. w Komendzie Okręgu V Kielce (1942 – VI 1944), od 29 VII 1944 204 pp., od 11 VIII 1944 w II Oddziale Brygady, 10 XI 1944 awansowany do stopnia kapitana. Wg wniosku awansowego mjr. "Zęba": "B. sumienny, doskonały wykonawca o wspaniałej ideologii zawodowej". 23 XI 1944 otrzymał dwutygodniowy urlop i do Brygady już nie powrócił ("Odszedł od Brygady i zerwał z nią kontakty" w przekonaniu, że śmierć mjr. "Nałęcza" była robotą "Toma"; „opuścił Brygadę powodowany odmiennym poglądem na istotę i cel działania Brygady”), 20 XII 1944 odznaczony brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, 2 I 1945 r. wyznaczony na szefa Oddziału II Brygady, ale funkcji nie objął, po wojnie szef wywiadu Okręgu Kieleckiego NSZ, choć wg córki od chwili opuszczenia Brygady "żadnej konspiracji nie prowadził ani w czasie okupacji, ani po wyzwoleniu".
 DO GÓRY   ID: 42769   A: ku         

626.
Ślepowron Tadeusz, "Korwin" ur. 3 VIII 1914 Peczeniżyn p. Kołomyja, strz. z c., ppor. czasu wojny (1 IX 1945), magister prawa (j. niemiecki), z zawodu prawnik, uczestnik Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Kaliszu przy 29 pp. (XI 1934 - III 1935, nie ukończył z powodu choroby), z zawodu prawnik, w Brygadzie od 18 V 1945 z przydziałem do O VI (reporter), od 6 VII 1945 z ramienia Brygady sekretarz Komitetu Polskiego dla Spraw Cywilnych Ludności Polskiej, po reorganizacji z 17 VIII 1945 w komp. 5, od 21 IX 1945 w OZ, 3 X 1945 przeniesiony do O. VI Brygady, od 6 X 1945 w sądzie polowym Brygady, od 10 XI 1945 sędzia śledczy WSO, od 14 XI 1945 kierownik referatu oświatowego w nowo utworzonym Wydziale Kultury i Oświaty przy O. VI BS, od 1 I 1946 sędzia śledczy WSO, 11 I 1946 zmiana nazwiska na Korwin, od 24 V 1946 obrońca sądowy przy kompanii 4021.
 DO GÓRY   ID: 42770   A: ku         

627.
Środziński Stanisław Kazimierz, ur. 15 I 1907, ppor. rez. piech. (1 I 1932) z przydziałem mobilizacyjnym do 67 pp., pod koniec grudnia 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka.
 DO GÓRY   ID: 42771   A: ku         

628.
Świątek Jan "Żubr", po wojnie Żubr Jan, ur. 17 VII 1908 Monastyrek gm. Rytwiany pow. sandomierski, plut. ss WP (1939), st. ogniomistrz NSZ, chor. NSZ (24 XII 1944), ukończył szkołę powszechną, uczestnik kampanii wrześniowej (PAL Przemyśl), od 1940 w konspiracji, od 6 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 12 IX 1944 r. p.o. oficer taborowy Brygady (12 IX 1944 - 17 II 1945), 24 XII 1944 awansowany na chorążego (wg wniosku "Poraja": "Bardzo uczciwy i solidny w wykonywaniu obowiązków"). Od 17 II 1945 r. w plutonie artylerii Brygady (oficer materiałowy), po reorganizacji z 17 VIII 1945 r. oficer żandarmerii w kompanii kpt. "Gustawa", od 21 IX 1945 r. dowódca VI plutonu kompanii 4003, 27 IX 1945 r. przeniesiony do Ośrodka Zapasowego Brygady, od 20 X 1945 dca V plutonu w komp. 4006, od 28 XII 1945 r. w szwadronie kawalerii Brygady w Dachau, wiosną 1947 r. chor. w komp. 4022.
 DO GÓRY   ID: 42772   A: ku         

629.
Świderski Eugeniusz, ur. 3 XI 1919 Gogolinszczyzna p. Dzisna, kpr. pchor. (22 VII 39), ppor. piech. (18 I 1946), por. OW z zawodu student, absolwent gimnazjum humanistycznego, matura 27 V 37 (j. niemiecki, francuski, rosyjski, angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 19 DP przy 77 pp. w Lidzie (1938/39), od 22 VII 39 w 86 pp. Mołodeczno (do 6 IX 39), niewola (6 IX 39 – 1 V 1945), od 18 X 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 25 X 1945 przydzielony do komp. 4008 (kpr. pchor.), od 8 XI 1945 tłumacz w komp. 4008, 21 XII 1945 awans na plut. pchor., 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 w dyspozycji mjr. "Łuka", od 25 I 1946 dowódca V plutonu w kompanii 4084 do zwolnienia 1 X 1947, po zwolnieniu w obozie DP Altenstadt k. Schongau.
 DO GÓRY   ID: 42773   A: ku         

630.
Świderski Stanisław Piotr "Konrad" (14 X 24 - ) sierż. WP, ppor. NSZ, latem 1945 dołączył do 2 Korpusu i służył w 3 pułku Ułanów Śląskich. 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. czasu wojny piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 42774   A: ku         

631.
Święcki [Świecki] Zygmunt, ur. 18 IV 1919 Nieporęt – Warszawa, kpr. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu technik mechanik, absolwent 4 kursów PS [co to?] Budowy Maszyn (j. niemiecki, czeski, rosyjski) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 67 pp. w Brodnicy ze specjalizacją: ckm (1939), w Brygadzie Świętokrzyskiej od 24 IX 1945 z przydziałem do komp. nr 1 (kpr. pchor.), 21 XII 1945 awans na plut. pchor. i przydział do komp. 4001, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 na stażu w komp. 4002.
 DO GÓRY   ID: 42775   A: ku         

632.
Tański Stanisław "Nałęcz", po wojnie Nałęcz Stanisław, ur. 26 X 1921 Warszawa, ppor. piech. NSZ, z zawodu student politechniki, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych NSZ w Warszawie (1943), od 31 XII 1945 dowódca I plutonu w kompanii 4016, od 13 II 1946 przydzielony do OZ (aresztowany), skazany i, po darowaniu kary, 1 III 1946 wydalony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42776   A: ku         

633.
Tarczyński Jan "Norbert" po wojnie Norbert Jan, ur. 7 VI 1911 Warszawa, ppor. rez. art., studia wyższe (j. angielski, francuski), z zawodu inż. mechanik, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Zambrowie, od 22 III 1946 dca plutonu w komp. 4088 (Ośrodek Bad Reichenhall), od 15 VI 1946 dca plutonu w komp. 6913, następnie dca plutonu w komp. 4104 Käfertal (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42777   A: ku         

634.
Tarnowski Tadeusz "Bielski Aleksander", ur. 12 III 1909 Drohobycz, inż., por. rez. art., z zawodu inż. chemik i mgr filozofii, absolwent studiów wyższych (j. niemiecki, rosyjski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1932/33) od 1 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 7 I 1946 w O. IV I GKW w Norymberdze-Erlangen, następnie w OZ, m.in. kierował budową obozu w Erlangen, od 31 IV 1946 oficer O. IV Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4018.
 DO GÓRY   ID: 42782   A: ku         

635.
Temi [Tumi] Michał "Romański", 29 IX 1904 Kroina pow. Łańcut, ppor. rez. piech., z zawodu rolnik, absolwent szkoły średniej i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1927/28), od 9 II 1946 dca plutonu w komp. 4002, 15 III 1946 zwolniony ze służby na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 42783   A: ku         

636.
Tkacz Józef "Barcz" (14 VIII 1906 Przemyśl) kpt. piech. ss. (19 III 1939), szkoła średnia (j. rosyjski, niemiecki, angielski), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1927-1930), w 1939 r. dowódca kompanii karabinów maszynowych w Baonie KOP Bereźne”, wojna w obzie jenieckim, po odzyskaniu wolności w BS, od 31 I 1946 przydzielony do dyspozycji dcy OZB mjr. "Gielwontta", od 8 II 1946 p.o. szef O. III w nowo utworzonym Ośrodku Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 oficer obozu szkoleniowego w Käfertalu, od lutego 1947 dca "reprezentacyjnej" komp. 4189 LSCo Heidelberg (XII 1947, III 1948, 1 I 1949, 10 III 1949).
 DO GÓRY   ID: 42784   A: ku         

637.
"Tom", "Jerzy Tom", "Hubert Jura" (NN), kpt. NSZ, pochodził z mieszanego polsko-niemieckiego środowiska na Pomorzy, podobno przedwojenny oficer WP, jako "Tom" kierownik AS Okręgu IB (VI) – Warszawa-powiaty; po ujawnieniu jego współpracy z Niemcami schronił się w NSZ-ONR pod pseudonimem "Jerzy", szef egzekutywy II Oddziału KG NSZ-ONR. Od 20 II 1945 w Brygadzie, 4 IV 1945 wyjazd służbowy, 19 IV 1945 przeniesiony z dyspozycji oficera do zleceń mjr. "Jaxy" do dyspozycji mjr. "Aleksandra", od 11 V 1945 kierownik taboru pojazdów mechanicznych, 13 VII 1945 wyjazd służbowy do 2 Korpusu wraz "Kaczkowskim" i "Szaławą", 23 VII 1945 powrót do Brygady, 1 VIII 1945 zwolniony funkcji dowódcy Zapasowej Autokolumny i przydzielony do dyspozycji szefa motoryzacji, tego samego dnia otrzymał 25 dni urlopu, 17 IX 1945 zwolniony z Brygady. "Pochodził z Borów Tucholskich z polsko-niemieckiego środowiska. Do wiosny 1943 dowodził oddziałem AK. Posądzony o pewne przestępstwa odłączył się od nich i zgłosił się do NSZ, lecz nie został przyjęty, na skutek czego stworzył własną organizację wywiadowczą, nie zrywając jednak z NSZ". Latem 1943 dowodził oddziałem AS "Sosna", przeprowadzając akcje przeciwko oddziałom komunistycznym. Prawdopodobnie w drugiej połowie 1943 nawiązał kontakty z P. Fuchsem. O ich charakterze nic bliższego nie wiadomo. Brygada korzystała z jego pomocy: dostarczał fałszywych dokumentów, ułatwił przemarsz przez Czechosłowację, pomagał skoczkom do Polski, dostarczając samolotów niemieckich. W 2 Korpusie był badany przez wywiad i wyszedł jako "kierownik" PCK (akcji wywiadowczej).
 DO GÓRY   ID: 42683   A: ku         

638.
Tomaszewicz Janusz "Bosna", ur. 4 IX 1890 Odessa, kpt. OW, absolwent klasycznego gimnazjum rosyjskiego w 1903 (j. rosyjski, niemiecki, francuski) i Szkoły Mianowskiego w Warszawie oraz kursu wojskowego dla inżynierów cywilnych i wojskowych (1915) i Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu (1920), z zawodu inżynier mechanik i oficer zawodowy, od 31 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej (inspektor do dyspozycji dcy BS), 13 V 1946 przeniesiony do Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 42785   A: ku         

639.
Tomeczek Józef (29 VI 1900 Stanisławów – 14 III 1968 Mannheim), mgr ekonomii, z zawodu dziennikarz, sierż. pchor. WP, por. OW, wieloletni redaktor naczelny "OW", uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920), w czasie której ukończył Dywizyjny Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Warszawie (1920) i awansował do stopnia sierżanta pchor., po ukończeniu studiów ekonomicznych (mgr ekonomii) dziennikarz, sekretarz redakcji i redaktor poznańskiego "Przeglądu Porannego", od 1924 kierownik redakcji Oddziału Agencji Wschodniej w Poznaniu (1924-1929), korespondent "Gazety Poznańskiej i Pomorskiej", redaktor naczelny tygodnika "A do Z", zastępca redaktora naczelnego "Depeszy Warszawskiej", w 1944 aresztowany i osadzony w więzieniu pod Wrocławiem, skąd uciekł do Czechosłowacji, od 11 V 1945 w BS, od 18 V 1945 w Oddziale VI Brygady, redaktor "Biuletynu", 22 VI 1945 awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny, po reorganizacji z 17 VIII 1945 w dyspozycji oficera oświatowego Brygady, od 14 XI 1945 pracownik referatu prasy i wydawnictw brygadowego Oddziału Kultury i Oświaty, autor referatu "Jak korzystać z prasy i radia wśród żołnierzy" na odprawie oświatowej (23 XI 1945), w latach 1945-1946 redaktor powielanego biuletynu Brygady wydawanego w obozie szkoleniowym k. Norymbergi, następnie w "krzaczkach" pod Erlangen, 30 IV 1946 przeniesiony z OZ w Erlangen do ośrodka Fürstenfeldbruck, od 13 V 1946 zca dcy plutonu VII komp. 4028, od 15 VI 1946 oficer oświatowy 156 LSC, następnie redaktor "Ostatnich Wiadomości" (czerwiec 1946 - lipiec 1947)
 DO GÓRY   ID: 42786   A: ku         

640.
Tomkowicz Stanisław "Lechita", "Lechita Samborski" (3 II 1918 Łabunie pow. Zamość – 2 IV 1972 Ottawa, Kanada) ppor. NSZ (20 XII 1944), urzędnik, absolwent Państwowej Szkoły Średniej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, od 1940 r. w konspiracji (OW, ZJ)oficer oświatowy ZJ-NSZ okręgu III Kraśnik, oficer ze zgrupowania kpt. "Stepa", łącznik komendy powiatu Kraśnik NSZ, partyzant oddziału "Stepa" i "Cichego", oficer oświatowy, współredaktor pisma "Strażnica". Zbiegł w 1946 r. na zachód. we IX 1943 awans na kaprala, w V 1944 na plut. pchor. i 20 XII 1944 na ppor. Odznaczony Krzyżem Walecznych (20 XII 1944, Dowództwo NSZ).
 DO GÓRY   ID: 42787   A: ku         

641.
Totleben Tadeusz "Tadeusz Boski" (1907 – 7 VII 1994 Paryż), członek OWP, współzałożyciel ORN, członek Rady Politycznej NSZ.
 DO GÓRY   ID: 42788   A: ku         

642.
Tullet Richard "Harry", por. armii bryt. i NSZ, lotnik angielski, po zestrzeleniu nad Niemcami trafił do obozu jenieckiego, po ucieczce przedostał się do Warszawy i nawiązał kontakty z NSZ, służba w Brygadzie, wiosną 1945 wysłannik BŚ do dowództwa II Korpusu we Włoszech. W czasie okupacji zawarł znajomość z "panią w młynie Lasek". W 1946 r. przyjechał do Polski i zabrał swą wybrankę do Anglii.
 DO GÓRY   ID: 42789   A: ku         

643.
Tymowski Franciszek Stanisław "Mroziński" po wojnie Mroziński Franciszek, ur. 2 IV 1902 w Warszawie, ppor. rez. piech. (1 I 1933), por. ZJ (1 II 1942) i kpt. NSZ (24 XII 1945) z zawodu adwokat (mgr praw), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1928), j. rosyjski i słabo angielski i francuski) i Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie (1930/31), plut. pchor. (VI 31), ppor. (VI 33), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (18 VII – 3 XI 1920) w 21 pp., nie brał udziału w kampanii wrześniowej, w czasie wojny w oficer sztabu Komendy Okręgu ZJ Warszawa (1941-42), następnie szef O. I sztabu Komendy Okręgu NSZ Warszawa (1942-44), uczestnik powstania warszawskiego, następnie w obozie Sandbostel, od 5 VI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej (por.), od 14 VI 1945 oficer do specjalnych zleceń przy dowództwie BS, od 30 VII 1945 kierownik referatu I (Ideowo-politycznego) O. VI BS, 14 IX 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu, 24 XII 1945 awans na kpt. ze starszeństwem z 11 XI 1945, 5 I 1946 przekazany do dyspozycji mjr. "Aleksandra", od 15 VI 1946 oficer informacji 192 LSC, w VI 1946 zwolniony do prac cywilnych, sekretarz terenowy światowej YMCA w służbie kompanii wartowniczych (X 1946 – VII 1947).
 DO GÓRY   ID: 42790   A: ku         

644.
Uchowski Władysław, ur. 17 VI 1923 Pruszków, pchor., ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu , absolwent szkoły średniej i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Warszawie (1943), od 25 VIII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. nr 3, 13 IX 1945 odkomenderowany "na kurs specjalny" tj. do 2 Korpusu, skąd wrócił na początku stycznia 1946, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4016.
 DO GÓRY   ID: 42791   A: ku         

645.
Ulanowicz Katarzyna "X-27", ur. 5 V 1922, ppor. W 1948 w Elbingen.
 DO GÓRY   ID: 42792   A: ku         

646.
Ulanowicz Stanisław "Stanisławski", ur. 5 IX 1921, ppor. W 1948 w Elbingen.
 DO GÓRY   ID: 42793   A: ku         

647.
Urbański Antoni "Tolek" po wojnie Tolek Antoni, ur. 8 III 1922 Warszawa, ppor. rez. piech., absolwent szkoły średniej, słuchacz jednego roku Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej oraz konspiracyjnej podchorążówki (1943), uczestnik powstania warszawskiego, po wyjściu z obozu w Brygadzie Świętokrzyskiej, po stażu w komp. 4014 (6-23 II 1946) dca plutonu w tej kompanii (od 23 II 1946), por., kierownik kursu stolarskiego w obozie szkolnym Käfertal (II 1947), oficer komp. 4041 Zeilsheim (III 1948).
 DO GÓRY   ID: 42794   A: ku         

648.
Uszok Emanuel "Brandt", ur. 19 I 1912 Biszowy Górne pow. Pszczyna, ppor. rez. piech. (1 I 1937), z zawodu student, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, angielski) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (1934/35), od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4017, 28 XII 1945 zwolniony na własną prosbę.
 DO GÓRY   ID: 42795   A: ku         

649.
Uznański Mieczysław "Szczygieł" po wojnie Szczygieł Mieczysław, ur. 30 X 1914 w Krakowie, ppor. rez. piech., z zawodu urzędnik prywatny, absolwent szkoły średniej i 2 lat studiów prawniczych oraz Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie (1935/36), uwolniony w Dössel, od 20 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4101, od 16 II 1946 dca VI plutonu komp. 4101 Oberdachstätten.
 DO GÓRY   ID: 42796   A: ku         

650.
Wadowski Adam "Kruk", ur. 14 XII 1902 Pabianice, ppor., ukończył 6 klas gimnazjum starego typu, do 1936 r. podoficer zawodowy, po kampanii wrześniowej w konspiracji (ZWZ-AK), od 12 VI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej – p.o. oficer techniczny II batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer żywnościowy w kompanii "Sępa", od 3 X 1945 dowódca VI plutonu w kompanii 4003. 25 I 1946 r. zwolniony z Brygady za pijaństwo.
 DO GÓRY   ID: 42800   A: ku         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm