L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 15


501.
"Protasewicz" [Protasiewicz] "Platon", ur. 17 XI 1891 Orańczyce pow. Prużany, ppor. rez. piech., kpt. OW, wyznania prawosławnego, wykształcenie średnie (j. rosyjski), z zawodu rolnik, absolwent rosyjskiej Szkoły Podchorążych w Pskowie (1917), w Brygadzie od 26 V 1945 z przydziałem do kwatermistrzostwa, od 8 VI 1945 kierownik stołówki oficerskiej, 13 VII 1945 zwolniony ze stanowiska oficera materiałowego, 26 IX 1945 przeniesiony do grupy oficerskiej OZB, od 1 X 1945 oficer kasynowy w d-twie, od 20 X 1945 dowódca pocztu i oficer gospodarczy w dowództwie Brygady, następnie w OZB, od 29 IV 1946 d-ca V plutonu w kompanii 4028. 9 II 1946 ukarany (21 dni aresztu) za niedbalstwo i przekroczenie uprawnień w rozdziale żywności przy prowadzeniu kasyna w d-twie Grupy, dca plutonu w komp. 4028 Erlangen (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42517   A: ku         

502.
Przedpełski Stefan "Jastrzębski" w OW Jastrzębski Borys, ur. 20 IX 1922 Wola Piw p. Kutno, ppor. rez. piech. (20 IX 1944), z zawodu rolnik, absolwent szkoły średniej (j. francuski) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK (1941/42), do Brygady Świętokrzyskiej przybył z I Zgrupowania POW Lubeka, od 20 XI 1945 dowódca plutonu w kompanii 4013, od 6 II 1946 dowódca plutonu w kompanii 4104.
 DO GÓRY   ID: 42612   A: ku         

503.
Przybylski Lucjan, ur. 21 III 1914 Gołkowo p. Konin, ppor. rez. piech. (1 I 1938), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Kaliszu (1934/35), od 20 XI 1945 dowódca plutonu w kompanii 4013.
 DO GÓRY   ID: 42613   A: ku         

504.
Przybył Zdzisław Zbigniew "Albert", "Michalski" po wojnie Mirski Albert (11 V 1915 Goltrop-Westfalia – 22 X 1977 Olivas, Buenos Aires, Argentyna), mgr prawa, por. rez. piech., kpt. NSZ, z zawodu asesor notarialny, absolwent studiów prawniczych, (j. francuski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Bydgoszczy (1936/1937), w czasie wojny pracował w instytucji aprowizacyjnej w Kielcach, kwatermistrz AS V okręgu NSZ i kierownik biura fałszowania dokumentów, współpracownik "Toma", od czerwca 1944 w 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej, od 11 VIII 1944 w Brygadzie (II oddział), na przełomie sierpnia i września 1944 awansowany do stopnia kapitana, od 2 X 1944 oficera łączności 204 pp. oraz kwestii zaopatrzeniowych Akcji Specjalnej, od 15 II 1945 kwatermistrz Pułku Poznańskiego, od 18 III 1945 członek sądu polowego Brygady i instruktor kursu kandydatów na podoficerów i podchorążych, 5 IV 1945 wyjechał służbowo do 2 Korpusu, gdzie został przydzielony do Rezerwy Oficerskiej 7 DP. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., gdyż przebieg służby konspiracyjnej nie potwierdza przynależności do AK. Skazany na karę śmierci przez sąd polowy BS za kontakty z Niemcami, wyroku nie wykonano, gdyż nie został zatwierdzony przez "Boguckiego". 24 I 1946 powrót z podróży służbowej i, ze względu na stan zdrowia, nominacja na kierownika Ośrodka Rodzin Wojskowych w Monachium. Odbywał kilkakrotnie podróże do Włoch i przywoził zaopatrzenie dla Ośrodka. 15 XI 1946 został zwolniony z BS "i o tego czasu jest osobą cywilną i działa całkowicie na własną rękę”.
 DO GÓRY   ID: 42614   A: ku         

505.
Przybyszewski Longin, ur. 20 I 1905 Błomino Duże – Płońsk, kpr. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu chemik, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki), 2 lat seminarium duchownego, 2 lat Szkoły Nauk Politycznych i trzech lat Politechniki oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Ostrowi-1owie (1929/30), od 2 X 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. nr 7 (kpr. pchor.), następnie w OZ, 11 X 1945 przeniesiony z kompanii liniowej OZ do plutonu żandarmerii, 10 I 1946 powołuję na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 na stażu w O. IV BS, następnie w OZB, od 20 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii (4104) 4028, 13 V 1946 przeniesiony wraz z całym plutonem z komp. 4028 do komp. 4018, jesienią 1947 dca plutonu w komp. 4016.
 DO GÓRY   ID: 42615   A: ku         

506.
Puczyński Stanisław, ur. 2 V 1920 Szopienice-Katowice, ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu student, absolwent szkoły średniej i jednego semestru na WSH (j. angielski, niemiecki, słowacki) oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 73 pp. w Katowicach, od 17 XII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4009, od 25 II 1946 w Ośrodku Fürstenfeldbruck, od 2 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4086.
 DO GÓRY   ID: 42616   A: ku         

507.
Puławski Antoni, ur. 1 III 1902 w Rosji, por. piech. ss., absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (1922-1926), od 11 VIII 1945 oficer do specjalnych zleceń w Brygadzie Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 42617   A: ku         

508.
Radnik Jerzy "Socha" po wojnie Socha Marcin, ur. 10 XI 1901 Bliżanów pow. Kalisz, chor., por. rez. art. (8 II 1946 ze starszeństwem 1 I 1946), absolwent ośmioklasowego gimnazjum (matura), podoficer służby stałej, przebywał w Szkołę Podchorążych Bydgoszczy (1925/26), ale kursu nie ukończył, uczestnik kampanii wrześniowej (st. ogniomistrz ss), od 5 X 1939 w konspiracji, w XII 1942 awans na chorążego, do VI 43 członek Komendy Powiatowej NOW Kozienice, następnie w Kielcach, skąd dołączył do Brygady (5 VIII 1944), oficer 2 kompanii 202 pp. 5 i 6 IX 1944 stanął przed brygadową komisją egzaminacyjną na pchor. i osiągnął wynik "dobry. Po dokładnym rozpatrzeniu kwalifikacji pod względem taktycznym" Komisja zdecydowała się przedstawić go do promocji na podchorążego z lokatą pierwszą. Wg opinii kpt. "Białyni" z 29 IX 1944: "stary instruktor, doskonale znający tok służby, zdyscyplinowany, dość inteligentny, sumienny w wykonywaniu obowiązków, w zupełności zasługuje na awans". 7 X 1944 awans na ppor., 2 I 1945 r. mianowany kwatermistrzem Pułku Legii Nadwiślańskiej, 16 II 1945 r. mianowany p.o. dowódcą kompanii ckm Pułku Legii Nadwiślańskiej, 19 IV 1945 r. dowódca plutonu ckm I batalionu, 13 VII 1945 r. przeniesiony na stanowisko oficera materiałowego dowództwa Brygady, po reorganizacji Brygady w samodzielne kompanie 18 VIII 1945 r. oddany do dyspozycji kwatermistrza Brygady, od 26 IX 1945 r. dowódca plutonu (oddziału) gospodarczego Ośrodka Zapasowego Brygady, w od 8 II 1946 zca kwatermistrza nowo utworzonego ośrodka Fürstenfeldbrück, od 6 V 1946 z-ca d-cy komp. 4015. Pod koniec 1946 odbywał przeszkolenie w Käferatlu. W 1947 r. powrócił do Polski.
 DO GÓRY   ID: 42618   A: ku         

509.
Radomski Alfred Alfons "Thunen", ur. 14 VI 1905 Kwieciszewo pow. Mogilno, ppor. rez. art. (1 I 1932), z zawodu handlowiec, absolwent WSH (j. niemiecki i słabo francuski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1927/28), wojna w obozie jenieckim, od 11 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4104, od 20 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4018.
 DO GÓRY   ID: 42619   A: ku         

510.
"Radomyski" Włodzimierz, ur. 12 IX 1925 Skąpe-Lipno, ppor. piech. (30 IX 1944), z zawodu student medycyny, absolwent szkoły średniej i czterech lat konspiracyjnych studiów medycznych (j. niemiecki) oraz konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK w Warszawie (VIII 1943 – IV 1944), od 11 I 1946 w sanitariacie BS.
 DO GÓRY   ID: 42518   A: ku         

511.
Radzikowski Edward "Jar" ur. 2 X 1899 Rzoner pow. Siedlce, por. rez. piech. (1942), wykształcenie średnie (j. rosyjski), absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, w Brygadzie od 17 XI 1945 jako dca plutonu w komp. 4012, od 5 I 1946 z-ca dcy komp. 4006, od 30 III 1946 zca dcy komp. 4017, od 25 V 1946 staż w komp. 4082, od 6 VI 1946 Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42620   A: ku         

512.
Radziszewski Jan, ur. 30 I 1907 w Stabinowie pow. Słonim, ppor. rez. piech. (1 I 1933) z przydziałem mobilizacyjnym do 6 pp. Leg., z zawodu profesor gimnazjalny (mgr filozofii), absolwent szkoły wyższej (j. francuski, rosyjski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grodnie (1930/31), we wrześniu 1939 r. oficer 30. DP, wojna w oflagu, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z I Zgrupowania POW Lubeka, od 1 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4015, od 5 XII 1945 dca plutonu w komp. 4000.
 DO GÓRY   ID: 42621   A: ku         

513.
Rafalski Zygmunt Aleksander Feliks "Sulimczyk" ( 28 X 1912 w Wolanowie k. Radomia – 13 X 2000 Polska) ppor. rez. art. (1 I 1938), mjr NSZ, syn Aleksandra (organisty), i Józefy z Zawiszów, mieszkał w Policznej, uczeń Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego i Tytusa Chałubińskiego w Radomiu (tam matura), student Uniwersytetu Warszawskiego (chemia, przerwane na V roku w momencie wybuchu wojny), działacz ONR, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1936 kpr. pchor.), jesienią 1938 przydział do 9 pac (28 dywizjon) w Warszawie, uczestnik kampanii wrześniowej, ranny 10 IX 1939 k. Kamienia w skierniewickim (Krzyż Walecznych), udział w obronie Modlina, po kapitulacji w niewoli w Działdowie. Po zwolnieniu z niewoli ponownie w Policznej. Od 1940 r. w konspiracji, m.in. współwydawca pisma konspiracyjnego "Czyn", "Ogniwo" (1940-1944), 1 V 42 awans na por., po pacyfikacji z czerwca 1943 r. przeniósł się, jako Jerzy Majkowski, do Skarżyska Kamiennej, komendant NSZ dla powiatu Kozienice (do VI 1943); zca komendanta i p.o. komendant miasta i rejonu Skarżysko (od IX 43), od 11 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, dowódca 5 kompanii 202 pp., 10 XI 1944 awans na kpt. Wg wniosku awansowego: "doby dowódca, odważny, dba o podwładnych, systematyczny, wysoko stojący moralnie". 19 XII 1944 p.o. Szef Sztabu 202 pp., 2 I 1945 r. mianowany szefem sztabu Pułku Legii Nadwiślańskiej, 16 III 1945 odkomenderowany na kurs specjalny, po przeszkoleniu na poligonie w Libicach koło Pragi, dowódca patrolu zrzuconego 22 III 1945 (sam podaje 10 III 1945) w okolicy Dwikozów tj. ok. 100 km od przewidywanego miejsca (Wierzbicy k. Radomia), przekazał wiadomości inspektorowi Komendy Głównej NSZ Mirosławowi Ostromęckiemu "Mirkowi" i gen. "Boguckiemu", 8 IV 1945 aresztowany w Krakowie na Plantach, 4/5 VIII 1945 uwolniony z więzienia kieleckiego przez "Szarego", zamieszkał pod przybranym nazwiskiem (Zygmunt Cieślikowski) w Świnoujściu, ujawnił się w 1947 r.
 DO GÓRY   ID: 42622   A: ku         

514.
Ratajczak Stanisław (24 IV 1900 Wronczyn) ppor. AK, pod koniec wojny w stalagu.
 DO GÓRY   ID: 42624   A: ku         

515.
Ratajczak Stanisław Bolesław "Steniawski" po wojnie Steniawski Stanisław, ur. 23 X 1908 Wadziejowo [Radziejowo] pow. Środa, ppor. (1 I 1934), por. (1 I 1938) rez. piech., z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie (1931/32), uczestnik kampanii wrześniowej, wojna w obozie jenieckim, w drugiej połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Oficerskiego Pöhls Polskiego Okręgu Wojskowego Lubeka, od 17 XI 1945 zca dcy komp. 4012, od 7 I 1946 zca dcy komp. specjalnej 4102.
 DO GÓRY   ID: 42623   A: ku         

516.
Raubo Lucjan, ur. 23 III 1915 Mociasy pow. Szczucin, ppor. piech. ss, z zawodu podoficer zawodowy KOP do 1939, kpr. (28 VI 39), w służbie od 4 XI 37, następnie batalion KOP "Wilejka" (od 15 III 38) i "Krasne" (15 IX 38 – 17 IX 39), uczestnik kampanii wrześniowej, uniknął niewoli, aresztowany 17 VI 40 i zesłany do Tobolska, absolwent szkoły średniej (8 klas gimnazjum bez matury, j. rosyjski i białoruski) i Szkoły Oficerskiej w Riazaniu (1943), po zwolnieniu z zesłania (2 IX 41) skierowany do pracy, od 26 V 43 w baonie szkolnym I DP, następnie szkoła oficerska w Riazaniu, ppor. (15 XII 43), w dowództwie 2 DP, 3 DP i oficer do specjalnych zleceń w 9 pp. 3 DP, por. (26 V 1944) po rozbiciu pułku (20 IX 1944) w niewoli, od 2 V 1945 w Baonie Oficerskim w Lubece, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z I Zgrupowania POW Lubeka, od 1 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4001 do zwolnienia 1 VIII 1947.
 DO GÓRY   ID: 42625   A: ku         

517.
Rawicz Jan, ur. 12 III 1921, gimnazjum, słuchacz CWS Warszawa, kpr. pchor. WP (1939), ppor. NSZ (10 XI 1944), od 8 I 1942 w konspiracji, od 5 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, szef O II 204 pp., 10 XI 1944 awans na por. Wg opinii "Wołyniaka" "dobry pracownik O. II, samodzielny, zdyscyplinowany i lojalny. W zupełności nadaje się na samodzielne stanowisko".
 DO GÓRY   ID: 42626   A: ku         

518.
Rawicz Roman, kpt. czasu wojny, z zawodu prof. Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent studiów filozoficznych (j. wschodniosłowiańskie i angielski), od 5 VIII 1945 w O. VI Brygady, od 1 X 1945 w grupie mjr. Aleksandra, 13 X 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42627   A: ku         

519.
"Rawicz", "Jan Rawicz", "Robert Rawicz", ur. 11 XI 1911, por. NSZ (10 XI 1944), mgr filozofii, urzędnik kolejowy, sierż. pchor. w czasie kampanii wrześniowej, od X 1941 w konspiracji, dowódca powiatowego kursu podchorążych w maju 1943, 15 VIII 43 awans na ppor., od 1 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 23 IX 1944 przydzielony do 204 pp., 26 IX 1944 mianowany szefem wywiadu 204 pp., 16 X 1944 mianowany dowódcą kompanii broni towarzyszącej I baonu Legii Nawidślańskiej 202 pp. Wg wniosku awansowego na por. z 5 XI 1944: "Odważny, dobry organizator, dba o podwładnych, wysoko stojący moralnie".
 DO GÓRY   ID: 42519   A: ku         

520.
Rayski Karol Henryk "Karolewicz", po wojnie Karolewicz Karol, Karolewicz Kajetan (20 II 1919 Góra Śląska k. Wrocławia – 13 VII 1977 Chicago), syn powstańca śląskiego, z zawodu księgowy, absolwent Liceum Handlowego (j. niemiecki) konspiracyjnej szkoły podchorążych w Skale k. Krakowa (1944) kierowanej przez ppor. "Szaławę", od 1943 w NOW-NSZ, tam złożył przysięga na ręce kpr. Franisza Warmińskiego, do Brygady dołączył 7 X 1944 i został awansowany do stopnia kpr. pchor. i przydzielony do plutonu łączności 204 pp., 1 I 1945 awans na plut. pchor., od 2 I 1945 w plutonie łączności pułku Jasnogórskiego, 9 II 1945 przeniesiony do kompanii telegraficznej przy dowództwie Brygady, 27 II 1945 powrócił do Pułku Jasnogórskiego, 18 IV 1945 awansowany do stopnia sierż. pchor. i przydzielony do III batalionu, 14 IX 1945 wysłany wraz z grupą podchorążych do 2 Korpusu (17 Batalion Strzelców Lwowskich), skąd powrócił na początku 1946 r. i podjął pracę w kompaniach wartowniczych, 18 I 1946 awans na podporucznika i objęcie dowództwa plutonu w komp. 4102 (18 I 1946 – 30 V 1948).
 DO GÓRY   ID: 42628   A: ku         

521.
Rączkowski Stanisław "Jastrząb", po wojnie Jastrząb Stanisław, ur. 12 IV 1907 Wronczyn p. Poznań, por. broni panc. ss (1 I 1934), kpt. OW, absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komarowie (1929-1931), przed wybuchem wojny dca kompanii szkoleniowej liniowej Szkoły Podoficerskiej Broni Pancernych dla Małoletnich przy 2 Batalionie pancernym w Żurawicy, od 2 V 1945 w III batalionie BS, od 5 VII 1945 oficer kierownictwa kolumny samochodowej, komendant brygadowej szkoły kierowców smachodowych (VII 1945), od 1 VIII 1945 dowódca zapasowej autokolumny, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii "Sępa", od 25 IX 1945 dowódca plutonu technicznego OZB, od 15 X 1945 oficer techniczny Brygady i dowódca plutonu technicznego, 24 XII 1945 awansowany do stopnia kapitana, od 23 IV 1946 dca komp. (4104) 4028.
 DO GÓRY   ID: 42629   A: ku         

522.
Rechowicz Gabriel "Rak" po wojnie Rak Gabriel, ur. 17 II 1920 Warszawa, ppor. rez. piech., z zawodu kreślarz, absolwent szkoły średniej i jednego roku studiów na Wydziale Architektury (j. niemiecki, angielski) oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grodnie (1938/39), od 19 II 1946 stażu w komp. 4012, od 3 III 1946 dca plutonu w komp. 4103.
 DO GÓRY   ID: 42630   A: ku         

523.
Renard Gustaw "Zoch", "Larwa" ppor., członek ZJ-NSZ, kierownik Kursu Szkoły Podchorążych NSZ w Ostrowcu Świętokrzyskim (1944), do Brygady dołączył w początkach listopada 1944, 9 XI 1944 przydzielony do brygadowego plutonu saperów, 23 XI 1944 zmiana pseudonimu "Larwa" na "Zoch", od 7 II 1945 w Pułku Jasnogórskim, od 19 IV 1945 adiutant II batalionu, od 21 VII 1945 w szefostwie saperów Brygady, 26 VII 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42631   A: ku         

524.
Renior Czesław "Ronald" w [kompaniach] Ronald Czesław, ur. 9 X 1906 w Wilnie, ppor. rez. piech., z zawodu inż. leśnik, absolwent studiów wyższych (j. rosyjski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie (1931/32), od 20 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 23 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4100, w 1946 ppor. w sekcji łącznikwej 156 LSC Reinheim.
 DO GÓRY   ID: 42632   A: ku         

525.
"Robert" (NN) ppor., w konspiracji oficer Akcji Specjalnej, od 23 II 1945 p.o. oficer informacji Pułku Poznańskiego, 4 IV 1945 wyjazd służbowy wraz z kpt. Jerzym Tomem, ppor. Karolem i ppor. Zygmuntem i paroma innymi osobami, 17 IV 1945 powrócił z podróży wraz z ppor. Zygmuntem, od 19 IV 1945 oficer informacji IV batalionu "Gustawa", od 9 VII 1945 oficer techniczny (zastępca kierownika warszatatu autokolumny) w kierownictwie taboru samochodowego, od 1 VIII 1945 w dyspozycji szefa motoryzacji, 1 VIII 1945 otrzymał wraz z innymi oficerami informacji tj. "Jerzym Tomem" i "Edwardem Asem" 25-dniowy urlop, z którego już nie wrócił. 17 IX 1945 został wraz z nimi formalnie zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 42520   A: ku         

526.
Rogulski Andrzej, ur. 14 XI 1919 w Warszawie, ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu, absolwent szkoły średniej (j. francuski i słabo niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grodnie (1938/39), od 22 XII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 18 I 1946 w dyspozycji mjr. "Łuka", od 25 I 1946 dowódca IV plutonu w kompanii 4084.
 DO GÓRY   ID: 42634   A: ku         

527.
Roguski Adam pchor. z komp. 4017, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, 18 I 1946, po ukończeniu brygadowego kursu podchorążych, awansowany (ze starszeństwem z 1 I 1946) do stopnia ppor. i tego samego oddany do dyspozycji mjr. "Łuka"; Rajmski [powinno być: Roguski] ppor. od 25 I 1946 dca IV plutonu komp. 4084 (R46 21/6), sierż. Roguski Adam, od 26 I 1946 zca dcy II plutonu w komp. 4017; ppor., dca plutonu w komp. 4084 Dachau (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42633   A: ku         

528.
Rojowski Zbigniew "Krzyżak" por., dowódca placówki NSZ w Radlinie w Lubelskiem.
 DO GÓRY   ID: 42635   A: ku         

529.
Rokita Andrzej, ur. 25 XI 1907 Kościszewo p. Mogilno, szer. z c., ppor. NSZ (1 IX 1945), absolwent WSH (j. niemiecki i angielski) oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tczewie (1927/28), którego nie ukończył ze względów zdrowotnych (kategoria "C"), od 11 VII 1945 w O. VI BS, awans do stopnia ppor. czasu wojny (1 IX 1945), od jesieni 1945 r. pracował jako tłumacz w Ośrodku Monachium i (od 15 V 1946) w Ośrodku Fürstenfeldbruk. Od 15 VI 1946 adiutant 156 LSC.
 DO GÓRY   ID: 42636   A: ku         

530.
Romanowski Mieczysław, 24 XII 1914 Tropaje Austria, ppor. rez. piech. (1 I 1936), z zawodu urzędnik kolejowy, wykształcenie średnie (j. rosyjski i słabo niemiecki), Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 79 pp. w Słonimiu, od 30 X 1945 dca plutonu w komp. 4008, kpt. OW i dca 4128 LSCo Norymberga (1950).
 DO GÓRY   ID: 42637   A: ku         

531.
Romański Zbigniew "Ślepowron", po wojnie Ślepowron Zbigniew i Ślepowron-Romański Zbigniew Jan (3 V 1913 Lwów – 8 I 1976 Detroit USA), absolwent studiów prawniczych i szkoły nauk politycznych (mgr) oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1934/1935), ppor. rez. kaw. (1 I 1937), ppor. AK, por. czasu wojny (8 II 1946), od 29 IX 1944 oficer 4 kompanii 204 pp., 13 XII 1944 odszedł na urlop i prawdopodobnie pozostał w kraju, do Brygady dołączył ponownie 20 V 1945 i został przydzielony do oddziału rozpoznawczego, od 26 V 1945 członek brygadowego sadu polowego, od 7 VI 1945 oficer taborowy II batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii "Sępa", a następnie, po zamianie z S. Władyką "Lechem" oficer oświatowy kompanii, 8 IX 1944 ożenił się z sierż. z c. "Jolą", od 14 XI 1945 kierownik referatu oświatowego Oddziału Kultury i Oświaty przy Dowództwie Brygady Świętokrzyskiej, [od 21 IX 1945 dowódca V plutonu w kompanii wartowniczej 4004], 21 XI 1945 przeniesiony do dowództwa Brygady, 31 XII 1945 mianowany podprokuratorem Wojskowego Sądu Okręgowego, 8 II 1946 awans na ppor. czasu wojny ze starszeństwem 1 I 1946, w grudniu 1947 r. kierownik wartowniczego biura prawnego, powołanego dla pomocy emigrującym wartownikom.
 DO GÓRY   ID: 42638   A: ku         

532.
Romczak ppor., 1 VII 1945 oficer O. VI BS.
 DO GÓRY   ID: 42645   A: ku         

533.
Rozbicki Tadeusz Stefan "Wnuk", ur. 18 VIII 1914 w Warszawie, ppor. piech. ss. (1 X 1938), wykształcenie średnie (j. niemiecki słabo), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1936-1938), w połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, od 17 XI 1945 dca plutonu w kompanii 4010.
 DO GÓRY   ID: 42646   A: ku         

534.
Różański Janusz "Janusz", "Szpat", ur. 31 V 1920 Slubowa p. Pułtusk, ppor., wykształcenie średnie, gimnazjum i liceum przyrodnicze w Wyszkowie n/Bugiem (j. francuski, niemiecki), we IX 39 ochotnik w 27 p. uł., następnie w konspiracji w TAP (I 40 – VI 42) i NSZ (okręg II i XIII), plut. pchor. (II 42), absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych w Okręgu XII (VII-XII 1942), sierż. pchor. (17 XII 43, Rozkaz Komendy Okręgu XIII NSZ) od 10 IX 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 26 IX 1945 przydzielony do dyspozycji dcy kompanii liniowej OZB, jesienią 1945 dowódca plutonu w komp. 4001, a następnie 4007 i 4015, Przewodniczący koła SZBS nr 407 w obozie DP Monachium Luitpold Kaserne (1948).
 DO GÓRY   ID: 42647   A: ku         

535.
Różycki Kazimierz "Róża", ur. 21 II 1913 w Przemyślu, ppor. rez. piech., z zawodu buchalter (mgr), absolwent Wyższego Studium Handlu Zagranicznego we Lwowie (j. niemiecki, rosyjski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 17 pp. w Rzeszowie (1933/34), od 9 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4100, od 12 II 1946 dowódca plutonu w kompanii 4004.
 DO GÓRY   ID: 42648   A: ku         

536.
Rudnicki Czesław, "Czech" por., komendant powiatu Włoszczowa, dowódca oddziału NSZ w Częstochowskim.
 DO GÓRY   ID: 42649   A: ku         

537.
Rutkowski Kazimierz "Rutek", "Rutek Kazimierz", po wojnie Rutek Kazimierz, ur. 13 III 1913 Małobędź pow. Baranowicze woj. nowogródzkie, kpr. pchor. WP (1934), ppor. kaw. (18 I 1946), z zawodu urzędnik państwowy, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, słabo niemiecki) i Centrum Wyszkolenia Kawalerii Rezerwy w Grudziądzu (1934), w organizacji od 1939, od 4 X 1944 w OR BS, 28 XI 1944 na wniosek ppor. "Jerzego" awans plut. pchor. ("służbista, odważny"), 30 IV 1945 awans na wachm. pchor., 29 V 1945 przeniesiony do plutonu żandarmerii, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 w dyspozycji mjr. "Łuka", od 7 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4087, wiosną 1947 r. w Erlangen.
 DO GÓRY   ID: 42650   A: ku         

538.
Rutynowicz Edmund "Edmund", ur. 10 XI 1922 w Mińsku Mazowieckim, ppor. OW, z zawodu student, absolwent Gimnazjum Matematyczno Przyrodniczego w Brasławiu (duża matura, j. niemiecki, rosyjski, łotewski, angielski), od 10 I 1941 w ZWZ, 31 VI 1944, po ukończeniu kursu podchorążych AK awans na kpr. pchor., 25 IX 1944 wywieziony do Rosji, skąd zbiegł i przedostał się do Niemiec, od 20 XII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 1 I 1946 awans na plut. pchor., służył w komp. 4016, przeszedł szkolenie w Käfertalu, gdzie 15 VIII 1946 awans na sierż. pchor., następnie służba w komp. 4100, gdzie awans na ppor., oficer sekcji łącznikowej 156 LS Reinheim (1946-47) 1 VIII 1948 zwolniony ze służby na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 42651   A: ku         

539.
Rychter Edward, ur. 22 VIII 1914 Tyfilis - Rosja, ppor. rez. piech. (1 I 1936), z zawodu handlowiec, absolwent szkoły średniej (niemiecki i słabo angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie Lubelskim, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z III Zgrupowania POW Lubeka, od 1 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4015, 28 III 1946 przeniesiony do komp. 4011 (anulowano), dca plutonu w komp. 4222 Esslingen (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 42652   A: ku         

540.
Rzepecki Tadeusz Tomasz "Stefan", "Białynia", po wojnie Białynia Stefan (9 IV 1899 Rytwiany, Sandomierskie – 23 IV 1973 La Plata, Argentyna) por. rez. piech. (2 I 1932), inż. rolnik, absolwent Szkoły Podchorążych w Bydgoszczy (1920/21), od czerwca 1944 w 204 pp., 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia kapitana, od 19 VI 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 11 VIII 1944 kwatermistrz 202 pp. i członek jej sądu polowego Brygady, dowódca w potyczce pod Radoszycami (1 IX 1944), od 19 VIII 1944 członek brygadowej komisji weryfikacyjnej, 11 IX 1944 otrzymał pochwałę "za sumienne i dokładne wypełnianie swoich obowiązków", 19 IX 1944 zmiana pseudonimu na "Białynia", przejściowo (w zastępstwie) dowódca 202 pp. (21 X), od 1 XII 1944 w Akcji Specjalnej Dowództwa NSZ, 20 XII 1944 odznaczony Brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, do Brygady dołączył najprawdopodobniej razem z pozostałymi członkami AS 20 I 1945 i został wcielony do Batalionu Poznańskiego, od 3 II 1945 kwatermistrz Brygady, od 18 IV 1945 p.o. komendant Kwatery Głównej Brygady, członek zespołu wysłanego "dla nawiązania łączności z przełożonymi wojskowymi" w kraju (12-21 VI 1945), zajmował się m.in. sprowadzeniem rodzin żołnierzy Brygady (m.in. sprowadził dzieci "Bohuna" oraz żonę i dzieci płk. "Jaxy"), po reorganizacji z 17 VIII 1945 w dyspozycji kwatermistrza Brygady, od 21 IX 1945 dowódca kompanii wartowniczej 4004, od 1 XII 1945 (1947) kierownik Zewnętrznego Ośrodka Gospodarczego (ośrodka dla rodzin żołnierzy Brygady) w Monachium - Obermenzig.
 DO GÓRY   ID: 42653   A: ku         

541.
Saba Stanisław por., 26 V 1945 przydzielony do kolumny samochodowej BS.
 DO GÓRY   ID: 42684   A: ku         

542.
Sachwanowicz Witold Jan "Gorczyca", po wojnie Gorczyca Witold, ur. 13 II 1913 Łuniniec p. Łuniniec, ppor. rez. art. (1 I 37), z zawodu technik drogowo-kanalizacyjny, absolwent Średniej Szkoły Technicznej w Brześciu n/B (1933, j. rosyjski, niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1934/35), we wrześniu 1939 r. walczył w 20 PAL, do niewoli wzięty w Warszawie 28 IX 39, potem Oflag XVIIIC i IIC, od 1 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4085.
 DO GÓRY   ID: 42685   A: ku         

543.
Sałaciński Marian "Jawor" ppor., dowódca tzw. Aleksandrówki od maja do 1 VI 1943 r. "dobry organizator zaplecza, miał jednak trudności z dowodzeniem oddziałem w polu".
 DO GÓRY   ID: 42686   A: ku         

544.
Samotulski [Szamotulski] Bronisław, 14 IX 1911 Zawady p. Ełk, ppor. (1 I 1936), por. OW (1 I 1947), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej i (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (1933/34), kilkakrotne ćwiczenia rezerwistów w 67 i 59 pp., 24 VIII 39 zmobilizowany do Batalionu Obrony Narodowej Żnin (komp. Janowiec), od 18 IX 39 w niewoli: VIIB Eichstätt (do 20 V 40) i VIIA Murnau (do uwolnienia 29 IV 1945), od 15 XI 1945 dca plutonu w komp. 4024 i 4247 (1 X –31 XII 1946), zca dcy komp. 4247 (od 1 I 1947).
 DO GÓRY   ID: 42687   A: ku         

545.
Sarnecki Henryk "Rubczewski" ur. 20 VI 1903 Olniany p. Stolin, ppor. rez. kaw., matura (1923, j. rosyjski), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu (1928/29), z zawodu rolnik, do wojny we własnym gospodarstwie, uwolniony w Murnau, od 31 I 1946 dca plutonu komp. 4104, 30 IV 1946 przeniesiony do OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 42688   A: ku         

546.
Sawicka Halina "Skóra", "Terkowska", ur. 18 XII 1919 na Czerniakowie, ppor. czasu wojny, absolwent szkoły średniej i 5 lat studiów medycznych (j. angielski i słabo niemiecki), od 9 VII 1945 sanitariuszka w Brygadzie Świętokrzyskiej, 17 VIII 1945 przydzielona do komp. nr 3, od 1 X 1945 sanitariuszka komp. 4002.
 DO GÓRY   ID: 42689   A: ku         

547.
Sawicki Jerzy "Skura" ["Skóra"], ur. 11 IV 1920 Toruń, ppor., absolwent szkoły średniej i konspiracyjnego kursu podchorążych AK (VI-XII 1943), od 5 VII 1945 w III batalionie, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii kpt. "Jerzego", od 21 IX 1945 dowódca II plutonu komp. 4002, 9 II 1946 r. otrzymał bezterminowy urlop dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 42690   A: ku         

548.
Schmal Michał "Chmara" po wojnie Chmara Michał, ur. 25 XI 1912 Rutkowice pow. Tarnopol, por. piech. ss (19 III 1938), kpt. OW (16 II 1946), wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1932-34), w 1939 r. dca plutonu w 6 pp. Leg. w Chełmie, w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, w Brygadzie od 20 X 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej jako zca dcy kompanii liniowej OZB, od 30 X 1945 z-ca d-cy w kompanii 4008, od 22 XI 1945 czasowy zastępca dcy komp. 4008, od 16 II 1946 d-ca kompanii 4008 z równoczesnym przyznaniem stopnia kpt. na czas pełnienia służby w kompaniach wartowniczych.
 DO GÓRY   ID: 42691   A: ku         

549.
Sedek Julian ppor./ kpt. NSZ.
 DO GÓRY   ID: 42692   A: ku         

550.
Seremak Edward "Wirski" po wojnie Wirski Edward, ur. 11 IV 1914 Chęciny – Kielce, por. rez. lotn., z zawodu technik budowy dróg, wykształcenie średnie (j. rosyjski, niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (1933/34), od 18 V 1945 w Oddziale VI Brygady, oficer kierownictwa taborów – kolumny samochodowej (26 V - 4 VI 1945), po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii kpt. "Gustawa" i równocześnie oficer szefostwa kierownictwa kolumny samochodowej, od 21 IX 1945 dowódca IV plutonu kompanii 4002, od 1 X 1945 oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr. "Aleksandra", od 15 X 1945 w grupie specjalnej kpt. "Kaczkowskiego".
 DO GÓRY   ID: 42693   A: ku         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm