L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 15


301.
Kruszelewski Tadeusz Gnejusz "Ulicz" Ulicz Tadeusz, ur. 27 V 1918 Warszawa, ppor. rez. piech., absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Dęblinie (1937/38), w czasie wojny oficer Okręgu VIIIB NSZ, w listopadzie 1944 schwytany i wywieziony do przymusowej pracy do Gliwic, 4 II 1945 powrócił do do Lublina z zamiarem podjęcia studiów, 4 III 1945 aresztowany przez UB o osadzony w więzieniu w Kozienicach i Radomiu, po brutalnym śledztwie przewieziony do obozu w Rembertowie, po rozbiciu obozu 20/21 V 1945 przez oddział partyzancki przedostał się do pow. iłżeckiego, gdzie sformował własny oddział partyzancki, a po kilku dniach zdecydował się na wyjazd na zachód. Ze Skarżyska przez Katowice, Opole i Pilzno przedostał się do Brygady Świętokrzyskiej, od 16 VI 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do O. II (grupa mjr. "Aleksandra"), od 9 VII 1945 p.o. oficer informacji IV batalionu, 17 VIII 1945 przeniesiony do dyspozycji mjr. "Mikołaja", 17 XI 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu. Po powrocie przekazany do dyspozycji mjr. "Aleksandra" (5 I 1946).
 DO GÓRY   ID: 27026   A: pl         

302.
Krywult Edward "Kowalski", ur. 13 I 1907 w Bielsku-Białej, ppor. rez. piech. (1 IX 1931) z przydziałem mobilizacyjnym do 4 PSP w Cieszynie, absolwent studiów chemicznych (inż. chemik) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie (1929/30), od 22 VI 1945 oficer I batalionu BŚ, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer żywnościowy w kompanii kpt. "Walerego", od 21 IX 1945 r. dowódca V plutonu kompanii wartowniczej 4005. 19 III 1946 otrzymał zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. 5 IV 1946 przeniesiony do komp. 4028, a stąd do Ośrodka Zapasowego Brygady Świętokrzyskiej. 20 IV 1946 otrzymał bezterminowy urlop dla kontynuowania nauki.
 DO GÓRY   ID: 27027   A: pl         

303.
"Krzak" (NN) ppor., od 19 V 1945 oficer II batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii kpt. "Żura", Brak dalszych danych.
 DO GÓRY   ID: 26915   A: pl         

304.
Krzysztoń Zbigniew Ignacy "Sowiński Jerzy", ur. 6 VII 1916 Nowy Sącz, ppor. art. ss (1 X 1938), wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1936-38), w 1939 r. dowódca plutonu w 5 baterii 1 PAL Leg., wojna w obozie jenieckim, w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, od 18 X 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 20 X 1945 w grupie oficerskiej kompanii liniowej OZB, od 30 X 1945 dowódca III plutonu w komp. 4008, 5 I 1946 przydzielony do komp. 4100.
 DO GÓRY   ID: 27784   A: pl         

305.
Kucharski Stanisław "Krzemień" por. /kpt. NSZ, oficer z pow. kraśnickiego.
 DO GÓRY   ID: 27788   A: pl         

306.
Kucharski Stanisław Kostka (8 XI 1905) por. piech. ss. (1 I 1934) – Szkoła Podoficerów Piechoty dla Małoletnich Nr 2.
 DO GÓRY   ID: 27786   A: pl         

307.
Kuczborski Andrzej vel Grochowski Robert "Wojciech" por., kpt. NSZ, odtwórca "Aleksandrówki", kierownik PAS w Okręgu Lubelskim (do V 43), dowódca oddziału partyzanckiego (II - 23 V 43), ranny w potyczce Niemcami pod Wilkołaziskiem 23 V 43 został odtransportowany do Warszawy, 4 XI 1944 przedstawiony przez "Stepa" do odznaczenia VM, 20 XII 1944 odznaczony Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami.
 DO GÓRY   ID: 27789   A: pl         

308.
Kujawiak Władysław "Paweł" "Malczewski", po wojnie Malczewski Paweł, ur. 14 V 1914 Zduńska Wola, ppor. piech. ss (15 X 1936), kpt. NSZ (24 XII 1945), wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty Ostrów-Komarów (1934-36), dca plutonu w 4 kompanii szkolnej Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (15 IX 1938 – 1 IX 1939), wojna w obozie jenieckim, w Brygadzie od 14 V 1945, od 15 V 1945 szef bezpieczeństwa Brygady i dowódca plutonu żandarmerii, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca żandarmerii Brygady, od 25 IX 1945 dca czterdziestoosobowego plutonu żandarmerii w OZB, 24 XII 1945 awans na kapitana ze starszeństwem 11 XI 1945, na urlopie zdrowotnym (29 III 1946 do 26 IV 1946), od 6 V 1946 d-ca komp. 4103, następnie w obozie w Käfertal (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 27790   A: pl         

309.
Kukowski Jan "Jurand", ur. 22 VI 1914 w Lipnie, kpr. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu technik-kreślarz, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie (1937/38), od 15 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 30 XI 1945 przydzielony do komp. 4013, 10 I 1945 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 oficer oświatowy OZ Brygady, od 11 IV 1946 w komp. (4104) 4028, od 29 IV 1946 dca II plutonu komp. 4104 (4028); od 22 V 1946 na bezterminowym urlopie dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 27791   A: pl         

310.
Kulawy ppor., oficer komp. 4011 Dachau.
 DO GÓRY   ID: 27793   A: pl         

311.
Kulawy Tadeusz Adam, ur. 3 I 1903, por. rez. piech. (19 III 1939), ppor. 15 III 1946 przydzielony do komp. 4086.
 DO GÓRY   ID: 27792   A: pl         

312.
Kulima [Kulma] Stanisław "Siwek Stanisław" (1912 -) WP, ppor. NSZ. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny, gdyż i wg opinii Komisji Weryfikacyjnej II Korpusu nie występowały kwalifikacje na oficerów. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu plut. piech.
 DO GÓRY   ID: 27794   A: pl         

313.
Kurek Stanisław, ur. 28 II 1912 Rudka p. Mińsk Mazowiecki, ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski) i Kursu Dywizyjnego przy 28 DP w Dęblinie (1937), od 11 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 11 XII 1945 zca dcy plutonu w komp. 4014 (sierż.), 21 XII 1945 awans na sierż. pchor., 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4000.
 DO GÓRY   ID: 27795   A: pl         

314.
Kusal Franciszek "Dębowski" po wojnie Dębowski-Kusal Franciszek, ur. 4 X 1916 w Bartłomiejowie k. Opatowa, szkoła średnia i 1 rok SGGW (?SGGH), absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych piechoty (1943) plut. pchor., w Brygadzie w 202 pp., 13 XII 1944 przeniesiony do 1 kompanii 204 pp., 20 XII 1944 awansowany do stopnia podporucznika piech., uczestnik kursu specjalnego poza Brygadą (26 III - 25 IV 1945), po powrocie oficer dyspozycyjny I batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii "Stepa" i kpt. "Żura", od 21 XII 1945 dowódca VI plutonu w kompanii wartowniczej 4001, 9 II 1946 otrzymał bezterminowy urlop dla kontynuowania studiów.
 DO GÓRY   ID: 27796   A: pl         

315.
Kuzio Franciszek Jakub, po wojnie Wojciechowski Franciszek, ur. 11 IV 1913 w Lesku, ppor. rez. kaw. (1 I 1935), z zawodu urzędnik państwowy, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1932/33), od 20 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 23 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4101, 27 II 1946 zwolniony ze służby (faktycznie zwolniony po urlop, po którym nie powrócił do jednostki).
 DO GÓRY   ID: 27803   A: pl         

316.
Kwiatek Kazimierz Wincenty "Pożóg", "Kwiatkowski", ur. 17 VIII 1912 Nowe Dwory (poczta Brzeźnica), pow. Wadowice, sierż. pchor. (24 VII 1939) por. rez. sap. (11 XI 1943), por. (1 I 1945), absolwent szkoły średniej i słuchacz (3 lata) Wyższej Szkoły Rolniczej w Cieszynie, z zawodu agrotechnik, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 15 pp. (1932), następnie związany z 2 Baonem Saperów Kaniowskich: kpr. z c. (18 IX 1933), plut. z c. (1 III 1934) i sierż. (24 VII 1939), absolwent Szkoły Podchorążych AK Śląsk Cieszyński (1943), od 11 XI 1943 w 3 PSP AK (oficer w dyspozycji dcy pułku), uszedł z Polski przed represjami komunistycznymi na przełomie lat 1945/1946 i dotarł do Brygady Świętokrzyskiej, od 6 II 1946 dca plutonu w komp. 4000 i 4250 (jest 26 VI 1948).
 DO GÓRY   ID: 27807   A: pl         

317.
Kwiatkowski Henryk "Lew", ur. 2 V 1916 Poznań, strz. z c., ppor. czasu wojny (5 IV 1946), absolwent studiów medycznych, z zawodu lekarz, od 15 III 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 5 IV 1946 lekarz Ośrodka Fürstenfelbruk, 20 IV 1945 przeniesiony do Ośrodka Bamberg.
 DO GÓRY   ID: 27804   A: pl         

318.
Kwiatkowski Jan Jerzy "Jan", "Janek" (1922 -) WP, ppor. NSZ. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny, gdyż i wg opinii Komisji Weryfikacyjnej II Korpusu nie występowały kwalifikacje na oficerów. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu kpr. piech.
 DO GÓRY   ID: 27805   A: pl         

319.
Kwiatkowski Jerzy J. "Gryfita" w kompaniach Gryfita Jan, ur. 12 VII 1922 Warszawa, ppor. piech., ukończył szkołę średnią (mała matura), j. niemiecki, bez zawodu, absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych (1942), od 15 III 1946 dowódca plutonu w komp. (4011) 4005. Był w VIII 1946.
 DO GÓRY   ID: 27806   A: pl         

320.
Kwiatkowski Stanisław "Krukowski", ur. 10 VI 1918 w Warszawie, ppor., z zawodu muzyk, ukończył szkołę średnią oraz konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty AK, następnie ppor. artylerii w armii gen. Żymierskiego, 23 VI 1945 oficer kolumny samochodowej BŚ, od 29 X 1945 oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr "Aleksandra", m.in. wyprawy do Polski.
 DO GÓRY   ID: 27809   A: pl         

321.
Lackowski Władysław Jan "Sośnicki" po wojnie Sośnicki Władysław, ur. 5 VI 1911 Kamienica-Tuchola, ppor. rez. piech. (1 I 1936), por. OW (14 VI 1946) i kpt. OW (V 1947), z zawodu urzędnik skarbowy, absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Piechoty w Grudziądzu (1933/34): kpr. z c. (III 34), kpr. pchor. (VII 34), w czasie kampanii wrześniowej adiutant dcy batalionu 61 pp., od 4 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4100, od 6 V 1946 zca dcy komp. 4011, następnie od połowy września dca komp. 4011 Dachau.
 DO GÓRY   ID: 28002   A: pl         

322.
Lang Adam Stanisław, ur. 25 IX 1911 Buszcze-Brzeziny, ppor. art. ss (1 X 1937), z zawodu inż. geodeta, absolwent studiów wyższych (j. angielski, francuski, rosyjski) i oraz Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1934/35) i Toruniu (1935-1937), w 1939 r. dowódca plutonu w szkole podoficerskiej 25 PAL w Kaliszu, wojna w obozie jenieckim, 16 II 1946 przydzielony do Biura Inżynieryjnego HQ 1953rd QM Base Depot.
 DO GÓRY   ID: 28003   A: pl         

323.
Lang-Szumlański Zygmunt "Grodzicki" po wojnie Grodzicki Zygmunt, ur. 18 VI 1905 Wrytwa p. Brzeziny, ppor. rez. piech., absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski, słabo rosyjski i ukraiński) i Szkoły Podchorążych AK we Lwowie (1943), 15 I 1946 wyjechał z Dössel do Brygady Świętokrzyskiej, od 31 I 1946 dca plutonu w komp. 4103, od 23 II 1946 dca II plutonu komp. 4012 dawniej 4103.
 DO GÓRY   ID: 28004   A: pl         

324.
Langier [Langner] Henryk, ur. 8 VII 1897 w Siedlcach, ppor. absolwent szkoły średniej i Szkoły Podchorążych w Ostrowi-Komarowie (1918), w Brygadzie Świętokrzyskiej od 1 IX 1945 z przydziałem do komp. nr 3, od 21 IX 1945 dca III plutonu w komp. 4002. Zwolniony ze służby 26 I 1946 za pijaństwo i szerzenie defetyzmu.
 DO GÓRY   ID: 28005   A: pl         

325.
Laskowski Jerzy, ur. 15 V 1899 Warszawa, por. rez. piech., absolwent studiów prawnych (mgr prawa), j. francuski i angielski (słabo), z zawodu literat-prawnik, Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (1916), od 20 X 1945 oficer O. VI dztwa (obrońca w WSO), od 25 I 1946 zastępca przewodniczącego Funduszu Społecznego, od 6 VI 1946 w OC Käfertal, jesienią 1946 zca dcy komp. 4102 Frankfurt-Höchst.
 DO GÓRY   ID: 28006   A: pl         

326.
Latour Kazimierz de (De Latour-Turowski Kazimierz), po wojnie Turowski Kazimierz, w VII 1948 powrócił do nazwiska de Latour Kazimierz, ur. 8 III 1905 Odessa, kpt. art. ss. (19 III 1938), absolwent Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie (duża matura, j. francuski i niemiecki) i Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1926-1928), w okresie międzywojennym oficer 2 Dywizjonu artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie (1928-1939), od 26 VIII 1939 dca 2 baterii w 2 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie, 6 X 39 – 2 V 1945 w niewoli, uwolniony w oflagu w Lubece, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z jesienią 1945 z I Zgrupowania POW Lubeka, od 11 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 17 XI 1945 dca komp. 4013, od 21 III 1946 równocześnie dca (oficer łącznikowy) Ośrodka Kaufebeuren-Altenstadt przy 1947 pp. amerykańskim, od 8 VIII 1946 kierownik teamu screeningowego na terenie 1 LSA we Francji, od 28 XII 1946 dca komp. 4024 Feucht.
 DO GÓRY   ID: 28007   A: pl         

327.
Lewandowski Bernard "Leonard", "Leonard Lemke" (4 IV 1915 Bydgoszcz – 23 I 1989 Randolph, NY, USA) po wojnie Winczewski Leonard, syn Pawła i Marii z Góreckich, kpr. pchor. (VI 36), ppor. rez. piech. (??1 I 1939), kpt. NSZ i OW (14 XII 1945), matura w Bydgoszczy (1935), 2 lata studiów malarskich na ASP w Krakowie i 3 lata ASP (l’Ecole Sup des Beaux Arts) w Paryżu 1947-1952, artysta malarz, udział w wystawach zbiorowych w Bydgoszczy (1935 i następne) Poznaniu (1937), Krakowie (1939) i Katowicach (1939), 1937 zdobywa nagrodę plastyczna miasta Bydgoszczy, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy w Bydgoszczy 15 DP przy 62 pp. (1935/36), kpr. pchor. (VI 36), uczestnik kampanii wrześniowej (dca plutonu 62 pp., obrona Warszawy), w czasie wojny dca kompanii NSZ w Jędrzejowie (1943-44), ppor. (1 I 1944), od 1 X 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, w 10 XI 1944 awans na porucznika. Wg wniosku awansowego "dobry instruktor i wychowawca. Sumienny i sprawiedliwy zyskał pełne zaufanie przełożonych. Nadaje się na dowódcę komp". Od 2 I 1945 dowódca 4 kompanii Pułku Jasnogórskiego, od 9 IV 1945 dowódca plutonu na kursie doskonalącym dla podoficerów, od 19 IV 1945 dowódca 1 kompanii III batalionu, od 6 VI 1945 komendant kursu oświatowego dla żołnierzy z małą maturą, po reorganizacji z 17 VIII 1945 zastępca dowódcy kompanii nr 2, od 21 IX 1945 zastępca dowódcy kompanii wartowniczej 4001, od 20 X 1945 zca dcy komp. 4007, od 14 XII 1945 dowódca kompanii wartowniczej 4017. We wrześniu 1946 r. podjął nieudaną próbę wyjazdu na studia do Hiszpanii. Po kursie oficerskim w Käfertalu mianowany , skąd w I 1947 odchodzi do na stanowisko oficera oświatowego 157 LSC (I 1947).
 DO GÓRY   ID: 28008   A: pl         

328.
Lewicki Bolesław, ur. 28 VIII 1908 Lwów, strz. z c., ppor. czasu wojny (31 X 1945) z zawodu dziennikarz-filmowiec, absolwent wyższych studiów humanistycznych (dr filozofii), j. niemiecki, rosyjski, francuski i słabo angielski, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie (1931/32), której nie ukończył z powodu choroby, 12 X 1945 dołączył do Brygady Świętokrzyskiej i został skierowany do plutonu gospodarczego, a następnie do O. VI dowództwa, 31 X 1945 awans na ppor. czasu wojny, od 14 XI 1945 kierownik referatu filmowego i dokumentacji w Oddziale Kultury i Oświaty przy Dowództwie Brygady, 7 I 1946 wyjazd służbowy do Bad Neuheim, od 15 III 1946 oficer O. VI w Ośrodku Bamberg, od 27 IV 1946 dca plutonu w komp. 4004.
 DO GÓRY   ID: 28009   A: pl         

329.
Lipczyński Jan Grzegorz "Korwiński", "Bust" ur. 1 VIII 1909 Kolano, por. kaw. ss. (19 III 1938), absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski) i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1932-1934), kursu unifikacyjnego w Rożanie (1931/32), w 1939 r. dowódca plutonu w 3 szwadronie 4 PSK w Płocku, wojna w obozie jenieckim, od 22 XII 1945 zca dcy komp. 4006, 8 I 1946 przydzielony na własną prośbę do komp. 4012, 11 I 1946 zmiana nazwiska na Bust, 1 II 1946 zwolniony ze służby ze względu na trudności ze współżyciem ze środowiskiem.
 DO GÓRY   ID: 28010   A: pl         

330.
Lipiński Stanisław "Jorkowski", ur. 15 XI 1908 Warszawa, mgr, ppor. rez. piech. (1 I 1938), z zawodu podkomisarz pp., absolwent studiów wyższych (mgr. Praw) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 18 w Zambrowie (1934/35), j. niemiecki oraz słabo węgierski i angielski, od 15 V 1946 na stażu w komp. 4083, od 15 VI 1946 w OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 28011   A: pl         

331.
Lisowski Aleksander, ur. 11 VI 1900 Belina-Sędniejów, ppor. rez. piech., z zawodu dziennikarz, absolwent szkoły wyższej (j. francuski, rosyjski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie (1927/28), od 16 II 1946 zca dcy komp. 4084.
 DO GÓRY   ID: 28012   A: pl         

332.
Lorenz Maksymilian Stefan "Katarzyna", ur. 22 VII 1913, mgr, ppor. rez. kaw. (1 I 1938), w 1939 r. ppor. 8 dyonu żandarmerii, w AK od 1942 r. (obwód Opoczno), następnie w NSZ, szef kontrwywiadu w ramach NSZ, następnie dca komp. partyzanckiej. Od 1944 r. dca baonu 4 pp. 2 DP AK, por. IV 1944, kpt. – I 1945. Komisja Weryfikacyjnej AK 2 Korpusu: "Przedstawiam do stwierdzenia stopnia por. z r. 1944 w ramach NSZ zatwierdzonego rozkazem Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju nr 590 z dn. 10 IX 1944 i do stwierdzenia stopnia kpt. z r. 1945, podanego do wiadomości pismem Okręgu nr 215 z dn. 18 I 1945 na rozkaz gen. Okulickiego. Załączone zaświadczenia stwierdzają, że posiadał stopień kpt. będąc dcą baonu 4 pp., a ostatnio dcą pułku". 15 IV 1946 awans na por. żand. ss. z dniem 7 III 1944.
 DO GÓRY   ID: 28013   A: pl         

333.
Lubicz Emilia Maria "Mitka", ur. 17 VI 1925 Bajrowo p. Poznań, ppor. czasu wojny (24 XII 1945, starszeństwo z 11 XI 1945), absolwentka gimnazjum (4 klasy gimnazjum, brak egzaminu maturalnego, j. niemiecki), urzędniczka rolna, 3 lata praktyki rolnej, 6-miesięczny kurs sanitarny, od 1943 w NSZ (sanitariuszka), od 23 VII 1944 sanitariuszka 204 pp. NSZ, od 11 VIII 1944 sanitariuszka w Brygadzie Świętokrzyskiej, gdzie ukończyła kurs podoficerski i 2 kursy sanitarne, 26 IV 1945 wniosek dr "Wszebora" o awans na kpr.: "B. pilna i pracowita. Z dużym oddaniem opiekuje się chorymi". 28 IV 1945 awans na st. strz,. od 15 IX 1945 w Ośrodku Ćwiczebnym w Karlsfeld, następnie w Norymberdze, od III 1946 w 192 LSC Erlangen, od IV 1946 w 119 LSC Fürstenfeldbruck, od 1 VI 1946 w 130 LSC Monachium, od 6 VI 1946 sanitariuszka w szpitalu Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 w szpitalu w Monachium, od 15 VIII 1946 oficer służby zdrowia w Izbie Chorych w Dachau, od 19 IV 1948 Izba Chorych 111 LSC Monachium. W 1948 r. zatrudniona przy wypisywaniu książeczek wojskowych Brygady Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 28014   A: pl         

334.
Lubieński Franciszek "Franuś" kpt. NSZ, szef Oddziału I (organizacyjnego) Okręgu Lubelskiego NSZ.
 DO GÓRY   ID: 28015   A: pl         

335.
Łaniecki Roman "Janicki", ur. 12 VI 1920 Manulicz p. Szubin, sierż. pchor., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu student, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki i słabo francuski), 1 rok konspiracyjnej politechniki i 6 miesięcy kursu handlowego oraz 15. Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Bydgoszczy (1938/39) i wyższy kurs dywersji (Warszawa), kpr. pchor. (1938), uczestnik kampanii wrześniowej, 11 IX 1939 ranny w obronie Warszawy, pobyt w Szpitalu w Ujeździe pod Warszawą, od V 43 w konspiracji w Warszawie, od 23 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4012, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18 I 1946 w dyspozycji mjr. "Łuka", od 8 III 1946 dowódca V plutonu w kompanii 4085, następnie dca plutonu w komp. 8244 Waldorf (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 28016   A: pl         

336.
Ławraszczuk Ryszard "Zagłoba" ppor. /por. NSZ, oficer oddziału "Stepa" podający się za przedwojennego rotmistrza, następnie oficer Egzekutywy Powiatowej tj. komórki likwidacyjnej w rejonie Kraśnika.
 DO GÓRY   ID: 28017   A: pl         

337.
Łączyński Jan "Nałęcz" po wojnie Nałęcz Jan (14 I 1901 Złotniki Wielkie, Kalisz – 21 XI 1954 Paryż) inż. rolnik, por. rez. piech. (2 I 1932) z przydziałem mobilizacyjnym do 31 pp., mjr OW (8 II 1946), uczestnik walk o niepodległość, ppor. (1 VII 1919), absolwent Państwowej Akademii Rolniczej w Bydgoszczy (VII 1923), wykształcenie wyższe – inżynier rolnik (j. francuski, niemiecki), z zawodu rolnik, absolwent Zawodowej Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (22 VI 1919, lokata 6/196), w latach 1918-1920 na wojnie, odznaczył się w walkach pod Radzyminem, po wojnie przeniesiony 5 XII 1921 na własną prośbę do rezerwy, kończy studia rolnicze i osiada w rodzinnym sieradzkim, prezes Związku Ziemian pow. sieradzkiego, w 1939 r. dca 3 komp. 31 pp. (1 VIII – 25 X 1939), w czasie wojny w Warszawie, oficer TAP przy ppłk Włodarkiewiczu (6 XII 1939 – 15 IV 1940), od 15 V 40 w ZWZ, zca szefa Oddz. III (1940-1942) i szef Oddziału I Okręgu Warszawskiego AK (1942-44), kpt. (1942), uczestnik powstania, po upadku powstania obóz w Niemczech (5 XI 1944 – 2 V 1945) m.in. Grossborn i Sandbostel, w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka ("na pierwszy zew oficerów werbunkowych staje w szeregach Brygady Świętokrzyskiej"), w Brygadzie od 20 X 1945 (na stażu w komp. 4005), od 30 X 1945 d-ca komp. 4009 Feldkirchen, 8 II 1946 awans na majora i nominacja na dowódcę Ośrodka Monachium, od 1 V 1946 oficer łącznikowy 1988 LSC Bad Aibling, a następnie oficer łącznikowy przy 106 LSC Ludwigsburg (X, 1 XII 1946), daje się poznać jako doskonały organizator, po zwolnieniu z pracy (1947) wyemigrował do Francji i zamieszkał w Paryżu.
 DO GÓRY   ID: 28018   A: pl         

338.
Łempicki Jerzy "Zbigniew Junosza", ur. 21 III 1907 Krynki p. Grodno, por. rez. kaw. (1 I 1937), wykształcenie średnie plus dwa lata prawa (j. rosyjski, francuski), z zawodu rolnik, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1927/8), w połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, od 17 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4010, od 21 XI 1945 zca dcy komp. 4010, od 29 IV 1946 zca dcy komp. 4022, 13 V 1946 przekazany do Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 28019   A: pl         

339.
Łębiński Przemysław Andrzej Antoni "Władysław" "Przemysław Szaława" (11 X 1920 Poznań – 23 I 1980 Melun, Francja), po wojnie Szaława Władysław Przemysław (nekrolog) i Mieczkowski Przemysław (nekrolog), plut. pchor. WP (25 VII 1939), ppor. NSZ (III 1943, Okręg I B), por. NSZ (4 X 1944, Okręg VII Kraków, Bogucki), kpt. OW (31 XII 1945), inż. architekt, syn Witolda, inżyniera, i Heleny z Wojciechowskich (zm. 1947), absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. A. Mickiewicza w Poznaniu (matura 13 V 1938, j. niemiecki), w 1938 wstępuje na Politechnikę Warszawską, służba w Junackich Hufcach Pracy, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 14 DP przy 57 pp. w Poznaniu (1 X 1938 – 25 VII 1939), od 1931 r. członek ZHP ("Harcerz Rzeczypospolitej"), a od 1935 Sodalicji Mariańskiej, w 1939 r. zdał egzamin konkursowy na Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, bierze udział w walkach w 1939 jako zca dcy plutonu 5 komp. 58 pp. Poznań, 12 IX 39 wzięty do niewoli pod wsią Pludwiny. Przebywał Oflagu IIA, następnie Stalagu IIa, lata 1939-41 na robotach w Niemczech (Meklemburgia), 21 X 41 zwolniony z robót po operacji i pobycie w szpitalu, od 15 II 42 dca plutonu w ZJ, od 11 XI 42 dca kompanii NSZ Okręgu IB pow. Skierniewice. W maju 1944, poszukiwany przez Gestapo, zbiegł w Miechowskie, od 2 VI 1944 oficer wyszkoleniowy pow. Miechów, od 13 X 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej (oficer 2 kompanii 202 pp.), od 16 X 1944 r. zastępca dowódcy 3 kompanii I batalionu Legii Nadwiślańskiej, od 2 I 1945 dowódca 4 kompanii Pułku Legii Nadwiślańskiej, 3 IV 1945 r. odkomenderowany na kurs specjalny, a następnie (10 IV 1945) wysłany z misją do dowództwa 2 Korpusu we Włoszech (via Niemcy, Szwajcarię, Francję). W czasie pobytu w Korpusie był został przydzielony do Rezerwy Oficerskiej 7 DP. Do Brygady powrócił 5 VII 1945 r., 13 VII 1945 r. ponownie wysłany z misją do gen. Andersa, 17 IX 1945 skierowany na przeszkolenie do 2 Korpusu, gdzie m.in. ukończył kurs motorowy w Ośrodku Wyszkolenia Motorowego 7 DP (1 VIII 26 VIII 1945), kurs d-ców oddziałów szturmowych (27 VIII – 11 XI 1945) i kurs taktyczny dowódców pododdziałów (12 XI – 16 XII 1945) po powrocie, od 31 XII 1945, zastępca komendanta Ośrodka Zapasowego Brygady z równoczesnym awansem na kpt. OW, od 9 III 1946 dca komp. 4014, 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., gdyż przebieg służby konspiracyjnej nie potwierdza przynależności do AK, 18 III 1946 otrzymał na bezterminowy urlop dla kontynuowania studiów, a gdy ich podjęcie okazało się nie możliwe powrócił do służby, od 6 VI 1946 zca dcy Ośrodka Dachau (7 kompanii). 23 I 1947 r. zwolnił się na własną prośbę ze służby wartowniczej.
 DO GÓRY   ID: 28020   A: pl         

340.
Łoziński Jan "Lubicz" por., rtm. komendant powiatu Rawa Mazowiecka, następnie Okręgowy Kierownik Akcji Specjalnej w Okręgu XV Radom, od 2 VII 44 w 204 pp. NSZ, następnie w Brygadzie Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 28021   A: pl         

341.
Łoziński Jerzy "Lubicz", rtm., dca oddziału partyzanckiego NSZ na Kielecczyźnie, 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia majora, od 19 VI 1944 dowódca I batalionu 204 pp., od 11 VIII 1944 dowódca szwadronu kawalerii Brygady, od 12 IX 1944 dowódca Oddziału Rozpoznawczego, 1 XII 1944 oddelegowany do AS.
 DO GÓRY   ID: 28022   A: pl         

342.
Łuczyński Bogdan "Kmicic", ur. 3 IX 1919 Warszawa, por. NSZ, bez zawodu, absolwent szkoły średniej i słuchacz (2 lata) WSH (j. niemiecki, francuski i słabo angielski) oraz Szkoły Podchorążych KG NSZ (IX 1943 – II 1944), od 14 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4007.
 DO GÓRY   ID: 28023   A: pl         

343.
Łuczyński Paweł Antoni "Longin" po wojnie Longin Paweł, ur. 19 V 1915 Kojenka - Złotów, ppor. lotn. ss (1 X 1938), absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski, angielski) i Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (1935-1938), w 1939 r. , wojna w obozie jenieckim, od 8 I 1946 dowódca plutonu w kompanii (4012) 4103, 20 II 1946 zawiera związek małżeński, od 23 II 1946 dowódca plutonu w kompanii 4011, 30 III 1946 awans na por. ("na czas pełnienia służby w kompaniach wartowniczych") i nominacja na zastępcę dcy komp. 4011, od 28 V 1946 zca dcy komp. 6913, por., dowódca Oddziału Wydzielonego komp. 4010 w Augsburgu (VIII 48).
 DO GÓRY   ID: 28024   A: pl         

344.
Ługowski Anatol "Nowina", ur. 11 XI 1911 Lwów, kpt. rez., z zawodu lekarz, studia medyczne (j. rosyjski, niemiecki), absolwent Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1937) z przydziałem do broni pancernej, lekarz w szpitalu w Norymberdze (od 9 III 1946) i Monachium (od 15 VI 1946).
 DO GÓRY   ID: 28025   A: pl         

345.
Łuk Maria, ur. 15 XII 1910 Brystre p. Płońsk, ppor. czasu wojny, absolwentka studiów medycznych (j. francuski), z zawodu lekarz dentysta, od 22 III 1946 lekarz Ośrodka Bad Reichenhall, od 15 VI 1946 dentystka szpitala w Monachium.
 DO GÓRY   ID: 28026   A: pl         

346.
Łukasiewicz Włodzimierz "René", "Lot", ur. 25 I 1918 Niżnów p. Tłumacz, WP, por. NSZ, szkoła średnia (mała matura), j. rosyjski, ukraiński, konspiracyjna Szkoła Podchorążych NSZ w Warszawie (1943/44), od 15 III 1946 na stażu w komp. 4011, od 27 III 1946 zca dcy komp. 4012. 12 III 1946 NW odrzucił wniosek nominacyjny na oficera, gdyż wg opinii Komisji Weryfikacyjnej 2 Korpusu nie miał ku temu kwalifikacji. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu sierż. łączności.
 DO GÓRY   ID: 28027   A: pl         

347.
Łukowski Eugeniusz, kpr. pchor., ppor. (1946), od 23 II 1946 zca dcy III plutonu, a następnie dca plutonu w komp. 4012 Monachium (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 28028   A: pl         

348.
Machlit Karol Leszek, po wojnie Lesławski Karol, ur. 24 IX 1914 Krzyżowniki p. Poznań, sierż. pchor. (15 VIII 38), ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu funkcjonariusz straży granicznej, absolwent Państwowego Gimnazjum w Wąbrzeźnie (1936, matura gimnazjalna, j. niemiecki i słabo francuski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 4 DP przy 67 pp. w Brodnicy (1936/37), kpr. z cenz. (20 II 37), plut. pchor. (25 VIII 37), sierż. pchor. (7 IX 38), następnie zca dcy plutonu i dca plutonu w 14 pp. Włocławek, uczestnik kampanii wrześniowej (360 pp.) i obrony Warszawy w 36 pp. (1 – 29 IX 39), służba w AK (1 VII 1944 – 28 II 1945) w obwodzie Dębica, ucieczka z kraju, od 27 XII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4017 (zca dcy plutonu), 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, 18 I 1946 awans na ppor. i przydział do komp. 4017, od 26 I 1946 zca dcy I plutonu w komp. 4017 (sierż. pchor. zgodnie z etatem), od 25 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4082 Fürstenfeldbruck i Dachau (1 V 1946 – 27 VII 1947) i dca plut. komp. 4095 Ettal (28 VII – 30 IX 1947).
 DO GÓRY   ID: 28029   A: pl         

349.
Maciejewski Mirosław Jerzy "Maciej", "Emil" (4 IV 1904 -) plut. WP, por. NSZ, uczestnik powstania warszawskiego, pod koniec w wojny w Murnau, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. czasu wojny łączności z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 28030   A: pl         

350.
Mackiewicz Bolesław, ur. 25 II 1908 Sligców, Rosja, por. rez. piech. (1 I 1938), z zawodu sekretarz sądu okręgowego, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie (1929/30), wojna w Murnau, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z XVI Zgrupowania POW Lubeka, od 1 XII 1945 zca dcy plutonu żandarmerii BŚ, od 8 II 1946 dca plutonu żandarmerii w Ośrodku Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 zca dcy komp. 4127 (staż przy komp. 4010).
 DO GÓRY   ID: 28031   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm