L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 15


251.
Kerner Eugeniusz "Młot", "707", "Kazimierz", "Janusz", "Janusz Balcerowski" (18 XI 1903 Białogon – 12 XII 1993 Kielce), syn Gustawa i Antoniny, ppor. rez. piech. (1 IX 1929) z przydziałem do 29 pp. w Kaliszu, mjr NSZ, od 20 VII 1920 r. w WP, od 27 VII 1920 w 64 pp., uczestnik wojny polsko-sowieckiej, absolwent gimnazjum im. Reja w Kielcach i Wydziału Pedagogiczno-Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego, nauczyciel w Łęczycy i Słupczy, absolwent Szkoły Podoficerskiej w Śremie, stopień oficerski w Grudziądzu, oficer 55 pp., uczestnik kampanii wrześniowej (kpt.) w Armii Poznań, m.in. w bitwach nad Bzurą i pod Sochaczewem, uczestnik obrony Warszawy, a w końcowej fazie wojny w SGO "Polesie". Po zakończeniu walki powraca do Kielc. W listopadzie 1939 zakłada Polską Tajną Grupę Wychowawczą "Oset", od 1943 w NSZ, z nominacji Komendy Głównej dowódca 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej im. Ignacego Paderewskiego (czerwiec - sierpień 1944), 14 VII 1944 wnioskowano o odznaczenie go krzyżem VM, dowódca 204 pp. Brygady Świętokrzyskiej (11-15 VIII 1944), szef sztabu Komendy Okręgu V Kieleckiego NSZ (18 VIII 1944 – styczeń 1945), po wojnie zgłosił się do LWP i został zweryfikowany w stopniu pułkownika. Po wykryciu przynależności do NSZ zdegradowany, aresztowany i skazany na karę śmierci z zamianą na dożywotnie więzienie.
 DO GÓRY   ID: 26980   A: pl         

252.
Kielar Kazimierz "Komar", ur. 10 IX 1910 Dąbrowa-Przemyśl, ppor., absolwent szkoły średniej i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty Przemyśl (1932/32), z zawodu urzędnik państwowy, od 5 VII 1945 w BŚ z przydziałem do IV batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii kpt. "Gustawa", od 21 IX 1945 dowódca I plutonu w kompanii wartowniczej 4003, 27 II 1946 przeniesiony do Ośrodka Bad Reichenhall na dowódcę plutonu w komp. 4087.
 DO GÓRY   ID: 26981   A: pl         

253.
Kiełczewski Tadeusz "Zyburt", 17 VIII 1906 Mszczonów, ppor. rez. (1932), kpt. AK i OW, absolwent SGGW w Warszawie (1933), w l. 1939-44 w ZWZ AK, dca obwodu Wolbrom, od III 1946 do IX 1947 dca komp. 4007.
 DO GÓRY   ID: 26983   A: pl         

254.
Kiełczewski Tadeusz Antoni (17 II 1901 –), od. 1 I 34 ppor. rez. w korpusie technicznym marynarki wojennej, wojna w Murnau, kpt. OW, od połowy XII 46 dca komp. 4007, po jej rozwiązaniu dca obozu dla wartowników w Ingolstadt.
 DO GÓRY   ID: 26982   A: pl         

255.
Kijewski Leon "Orlicz", ur. 14 IV 1905 w Osowcu p. Mogilno, ks. kpt., absolwent studiów teologicznych, kapelan Ośrodka w Kitzingen (od 7 XII 1945) i Herzogenaurach (od 20 III 1946) oraz 157 LSC (od 15 VI 1946).
 DO GÓRY   ID: 26984   A: pl         

256.
Kiliański Bolesław, ur. 3 IV 1925 Warszawa, ukończył 3 klasy gimnazjum, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK w Warszawie (nieukończona), uczestnik powstania warszawskiego, 16 IX 1944 awans na ppor. 16 X 1945 dołączył do Brygady Świętokrzyskiej, od 20 X 1945 dca I plutonu komp. 4006, 23 X 1945 przeniesiony do Ośrodka Zapasowego Brygady Świętokrzyskiej, 30 X 1945 przeniesiony ponownie do komp. 4006, 19 I 1946 zwolniony z Brygady za pijaństwo.
 DO GÓRY   ID: 26985   A: pl         

257.
Kinal Wacław, ur. 26 VII 1911, ppor. rez. piech. (1 I 1936), wojna w obozie jenieckim, od 15 VI 1946 intendent szpitala w Monachium.
 DO GÓRY   ID: 26986   A: pl         

258.
Klewicz Edward "Zbigniew", ur. 5 IV 1918 Czarnocin p. Pińczów, por. rez. piech., por. OW, z zawodu student, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 pp. Leg (1937/38), od 14 XII 1945 zastępca dcy komp. 4007, po wyjeździe T. Matyszewskiego przez pewien czas p.o. dca komp. 4007, w początkach 1947 r. opuścił kompanię, oficer "imprezowy" komp. 4207 (XI 1947); członek kompanijnego zespołu rewelersów (V 1948), sportowiec (rzut dyskiem).
 DO GÓRY   ID: 26987   A: pl         

259.
Kluszczyński "Podoski", ur. 28 III 1908 Sosnowiec, por. rez. piech., por. (24 XII 1945) absolwent WSN Politycznych, z zawodu kupiec, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (1930/31), w Brygadzie od 2 VIII 1945 z przydziałem do O. VI sztabu, od 13 IX 1945 członek brygadowej komisji weryfikacyjnej, od 1 X 1945 oficer do specjalnych zleceń w grupie majora "Aleksandra" (Ekspozytura "En" Regensburg), 24 XII 1945 mianowany porucznikiem ze starszeństwem z 11 XI 1945, od 15 III 1946 w O. VI Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 oficer 156 LSC.
 DO GÓRY   ID: 26988   A: pl         

260.
"Kmita" ppor., oficer O VI I GKW, 15 III 1946 przeniesiony do ośrodka Fürstenfeldbruck; 27 IV 1946 przeniesiony z ośrodka Bamberg do komp. 4004.
 DO GÓRY   ID: 26911   A: pl         

261.
Kmita-Lewicki Bolesław Włodzimierz por., oficer w Kafertalu (1946-47), referent w czasie odprawy oficerów oświatowych 7 LSA (CBS) w Bad Neuheim (11-12 II 47) < SO nr 5435.
 DO GÓRY   ID: 26989   A: pl         

262.
Kobra Mieczysław por. piech., 1 VII 1945 w dowództwie BŚ.
 DO GÓRY   ID: 26990   A: pl         

263.
"Kobus", "Kobus Karol" (NN), ur. 18 VIII 1919, ppor. (10 XI 1944) matura, z zawodu elektrotechnik, kpr. pchor. WP (1939), ppor. NSZ, od 1 VI 1941 w AK, od 1 VII 1944 w grupie leśnej NSZ, w VII 1944 awans na kpr. pchor., od VIII 1944 w szefostwie łączności BS, od 20 VIII 1944 dowódca stacji radio w Brygadzie, 17 IX 1944 na wniosek kpt. "Wołyniaka" (szef łączności BŚ) awansowany na plut. pchor.: "Pracowity, pilny i karny, obowiązkowy, ogólne wiadomości duże, techniczne b. duże". Przewidziany na dowódcę plutonu radiowego. Od 30 IX 1944 dowódca kompanii telegraficznej, 10 XI 1944 awansowany do stopnia podporucznika. Wg opinii "Wołyniaka" z 6 XI 1944: "Obowiązkowy, karny, sumienny, o żołnierzy dbały, troskliwy. Stosunek do przełożonych lojalny, lubiany przez podwładnych, których zaufanie i posłuch potrafił zdobyć. Wiadomości wojskowe duże. Pracowity i ambitny. Honorowy i b. dobry Polak. Odważny i prawy charakter. Zasługuje na awans". 16 I 1945 r. wysłany za linię frontu niemiecko-sowieckiego celem nawiązania łączności z dowództwem NSZ.
 DO GÓRY   ID: 26912   A: pl         

264.
Kociubiński Aleksander, ur. 29 VIII 1895 Wysoczka pow. Brzozów, kpt. rez., z zawodu lekarz, absolwent studiów medycznych (j. niemiecki), od 10 VI 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 15 VI 1946 lekarz 156 LSC.
 DO GÓRY   ID: 26991   A: pl         

265.
Kolanowski Zygmunt "Ludmirski Zygmunt", ur. 10 I 1911 Dniepropietrowsk, Rosja, WP, ppor. piech. NSZ, szkoła średnia (j. niemiecki, włoski), absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK-NSZ (1943/44), od 15 III 1946 dca plutonu w komp. 4087 w Ośrodku Bad Reichenhall. 12 III 1946 Naczelny Wódz odrzucił wniosek nominacyjny, gdyż i wg opinii Komisji Weryfikacyjnej II Korpusu nie występowały kwalifikacje na oficerów. Główna Komisja Weryfikacyjna AK dla uproszczenia postępowania zweryfikowała go w stopniu plut. piech.
 DO GÓRY   ID: 26992   A: pl         

266.
Kolenda Leon, ur. 27 I 1915 ur. Grzymikew (Grzymiszew) pow. Konin, ppor. rez. piech., z zawodu urzędnik administracji, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 17 DP (1937/38), od 22 II 1946 w Winzer, od 28 V 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 6 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4009.
 DO GÓRY   ID: 26993   A: pl         

267.
Kolendo Jerzy "Skąpski", "Zygmunt Skąpski", "Szary", po wojnie Skąpski Jerzy Józef (25 XII 1920 Żyrardów p. Grodzisk Mazowiecki – 2 VIII 1996 Kalifornia) plut. pchor. (22 VII 1944, 204 pp.), ppor. (1 I 1945), por. OW (1 I 1946), z zawodu nauczyciel, syn Jerzego, dentysty wojskowego 76 pp. w Grodnie (mjr), i Elżbiety. Dzieciństwo spędził w Warszawie, Ostrołęce, Łomży i Grodnie, absolwent Prywatnej Szkoły Przygotowawczej Marii Rozumskiej, uczeń Państowego Gimnazjum im. Ś. Jana Kantego (1931/32), abslowent Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza w Poznaniu (13 V 39) oraz klasy fortepianu w Państwowym Konserwatorium Muzycznym, służba w Junackich Hufcach Pracy w batalionie KOP pod Baranowiczami, I i II stopień PW (1937/38), 10 VI 39 przydział do Szkoły Podchorążych Piechoty przy 57 pp. im. Króla Karola w Poznaniu, 9 VII – 23 VIII 39 służba w JHP w Baranowiczach, ukończona ze stopniem st. junaka z cenzusem i odznaczeniem, 10 – 29 IX 39 udział w służbie pomocniczej obrony Warszawy (obsługa dział w Ogrodzie Saskim). Po kapitulacji wraca do Poznania. 16 I 1940 wysiedlony przymusowo w Kieleckie, zamieszkał w Michniowie pod Suchedniowem i pracował jako praktykant leśny i sekretarz biura tartaków suchedniowskich, zarekwirowanych przez Niemców. Od 1 V 41 w ZJ, od 1 XII 42 w NSZ (służba łącznikowa), Od 1942 oficer do specjalnych poruczeń przy sztabie Rejonu Suchedniów ZJ, po ukończeniu kursu podchorążych w Suchedniowie (1 VII 42 – 22 VII 43) pod kierunkiem Jerzego Wojskiego awans na plut. pchor., XII 42 – 1 III 43 zca instruktora kursu podchorążych, w rejonie Suchedniów, 1 III 43 zca dcy komp. szturmowej NSZ w rejonie Gzd, V 43 awans na sierż. pchor. 1 X 43 oficer wyszkoleniowy rejonu Suchedniów, III 1944 zca dcy plutonu komp. szturmowej Suchedniów, od 12 VII 1944 szef kancelarii 204 pp. Ziemi Kieleckiej, od 11 VIII 1944 p.o. kierownik kancelarii Brygady. Wg wniosku awansowego na ppor. z 17 VIII 1944 sporządzonego prze kpt. "Gustawa": "samodzielny, bardzo zdyscyplinowany , do awansu na of. ppor. nadaje się w zupełności". Wg opinii Komisji Weryfikacyjnej "Zasługuje na nominację, winien jednakże przejść staż w pododdziale" (22 VIII 1944). Dca jednostki wyraził zgodę na awans, po warunkiem wcześniejszego odesłania do oddziału liniowego na staż. 21 IX 1944 otrzymał pochwałę "za okazaną dobrą postawę żołnierską i odwagę przy ewakuowaniu akt kancelaryjnych", 11 XI 1944 r. awansowany do stopnia podporucznika. Zimą 1944 r. z powodu choroby skierowany do prac redakcyjnych w Kielcach. W styczniu 1945 dołącza do Brygady na terenie Śląska., autor hymnu Brygady, współredaktor "W marszu i boju". Od 9 II 1945 oficer łącznikowy Batalionu Poznańskiego, od 16 II 1945 oficer do specjalnych zleceń przy sztabie Brygady, od 28 VI 1945 dyrygent i nauczyciel śpiewu w chórze kościelnym Brygady, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy w kompanii nr 3 kpt. "Jerzego", od 21 IX 1945 dowódca VI plutonu kompanii wartowniczej 4002, od 24 X 1945 zastępca przewodniczącego zarządu brygadowego "Funduszu Dobrowolnych Składek", referent na odprawie oświatowej w oddziale kultury i oświaty przy dowództwie Brygady (23 XI 1944), 22 XII 1945 awansowany na porucznika OW i mianowany zastępcą dowódcy kompanii w ośrodku wartowniczym Bamberg, 25 I 1946 objął zastępstwo dcy komp. 4084 w Berchtesgaden, od 8 II 1946 p.o. szef O. VI nowo utworzonego ośrodka Fürstenfeldbruck. 15 III 1946 przeniesiony do Ośrodka w Dachau na stanowisko oficera oświatowego W 1946 r. podjął studia chemiczne w Erlangen i Monachium (5 V 1946 – 1 II 1948), ale nie tracił kontaktu z Brygadą. W 16 X 1946 zorganizował w Monachium, z okazji 97 rocznicy śmierci artysty, koncert chopinowski i sam odtwarzał utwory.
 DO GÓRY   ID: 26994   A: pl         

268.
Kolski Jerzy "Om", po wojnie Om Jerzy, ur. 1 X 1910 w Częstochowie, pchor., ppor. rez. piech., z zawodu student, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Częstochowie (1933/34), od 22 XII 1945 w Zewnętrznym Ośrodku Gospodarczym w Monachium, od 14 I 1946 w Kraju [Bryg. NSZ 18/44 s. 3702; Wojciechowski Jerzy, "Om", "Jerzy", członek NSZ od 1943, członek placówki AS w Kielcach pod dowództwem T. Piechockiego "Gustawa", od VIII 1944 w wywiadzie BŚ, w XII 1944 skierowany do kieleckiej komórki egzekutywy (wykonywanie wyroków), współpracownik "Toma", od I 1945 komendant obwodu NSZ Miechów, następnie zastępca komendanta NSZ na Podbeskidzie (Franciszek Wąs "Franek", "Warmiński"), gdzie zorganizował kilka placówek NSZ, a następnie objął kierownictwo PAS Okręgu VII NSZ (Śląsk), 12 X 1945 wyjechał do Niemiec i dołączył do Brygady Świętokrzyskiej, w I 1946 powrócił do Polski jako repatriant.
 DO GÓRY   ID: 26995   A: pl         

269.
Kołaciński (Kaniewski-Kołaciński) Władysław "Żbik", w kompaniach wartowniczych Żbikowski Władysław (10 III 1911 Piekary pow. Piotrkowski – 8 XI 1995 Płock), mat (8 IV 35), absolwent Szkoły Technicznej w Łodzi, z zawodu technik metalurgiczny, służba wojskowa w Marynarce Wojennej (1932-1935) m.in. na ORP "Burza", absolwent kursu Specjalistów Morskich Technicznych i podoficerskiego kursu aplikacyjnego komandosów (2 Korpus, 1945) pracownik PLL LOT w Runii-Zagórzu, kampania wrześniowa w III Kolumnie Samochodowej Marynarki Wojennej na wybrzeżu, bosman-mat (17 IV 39), po kapitulacji Oksywia w niewoli (19 IX 39), po wydostaniu się z niewoli powrót w rodzinne strony, od 8 VIII 1940 r. w NOW (bosman, 25 IX 42), komendant placówki (VIII 40), od 26 XII 42 komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie, od marca 1943 w NSZ, aresztowany w lipcu 1943 r. i zesłany do Oświęcimia zbiegł z transportu, kierownik okręgowy Akcji Specjalnej w Okręgu Częstochowa, 29 VIII 43 ppor. NSZ (Komenda Okręgu NSZ Częstochowa), od września 1943 r. dowódca oddziału partyzanckiego, od 9 VI 1944 w 204 pp., od 19 VI 1944 dowódca 5 kompanii 204 pp., 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia porucznika, od 11 VIII 1944 dowódca 3 kompanii 204 pp., 20 XII 1944 awansowany do stopnia kapitana i odznaczony Krzyżem Walecznych (27 VII 1944), od 2 I 1945 r. dowódca I batalionu Pułku Jasnogórskiego. Przed wymarszem Brygady na zachód odszedł ze swym oddziałem na akcję bojową i pozostał w kraju, od kwietnia do lipca 1945 r. dowódca oddziału partyzanckiego działającego w pow. piotrkowskim, następnie przedostał się do 2 Korpusu, gdzie służył w batalionie komandosów w Macerata (7 XI 1945 – 5 IV 1946), następnie w kompaniach brygadowych (od 18 III 1946 dca komp. 4014, następnie 4005). 22 VIII 1947 zwolniony wraz z kompanią i skierowany do obozu Lechów.
 DO GÓRY   ID: 26996   A: pl         

270.
Kołodziejski Zbigniew "Malarz" po wojnie Malarz Zbigniew, ur. 29 VII 1918 Bierzyn p. Sierpiec, ppor. rez. lotn., z zawodu buchalter, absolwent szkoły średniej (j. francuski, niemiecki, rosyjski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Radomiu (1938/39), do Brygady Świętokrzyskiej dołączył w styczniu 1946, od 8 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4015, 15 I 1946 przydział do komp. 4101, od 16 II 1946 dowódca III plutonu w kompanii 4101, nauczyciel algebry i geometrii w kompanijnej szkole powszechnej i kursie gimnazjalnym w komp. 4101 Oberdachstetten (5 VII 1946 – 29 VI 1947).
 DO GÓRY   ID: 26997   A: pl         

271.
Komar Czesław ppor., od 8 XI 1945 dca plutonu w komp. 4008.
 DO GÓRY   ID: 26998   A: pl         

272.
Kondycki Tadeusz "Tadeusz", "Kazimierz", "Olszewski" (1910 – 31 I 1996 Londyn) szer. WP, ppor. NSZ, syn Ziemi Chełmskiej, działacz narodowy, członek Narodowej Organizacji Gimnazjalnej i SN, żołnierz NOW i NSZ, więzień gestapo, powstaniec warszawski, jeniec obozu w Murnau, organizator drukarni "Veritas". 12 III 1946 Naczelny Wódz odrzucił wniosek nominacyjny na ppor., bo choć przebieg służby niewątpliwie wskazuje na związki z AK to jednak nie występują kwalifikacje na oficera, a zupełny brak dokumentów (legitymacje, potwierdzenia) uniemożliwiają weryfikację w stopniu podoficerskim.
 DO GÓRY   ID: 26999   A: pl         

273.
"Konrad" por., ur. 21 X 1916 Trawniki woj. Lubelskie, absolwent SGH, z zawodu urzędnik, od 6 VI 45 w BŚ, redaktor "W Marszu i Boju".
 DO GÓRY   ID: 26913   A: pl         

274.
Kopczyński Józef Bernard "Koncha", ur. 20 VIII 1908 Kryżce p. Skierniewice, ppor. rez. piech. (1 I 1935), z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Biedrusku (1930/31), od 20 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. 4101, od 23 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4101, 26 I 1946 zwolniony ze służby na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 27000   A: pl         

275.
Kopeć (Kroja-Kopeć) Teodor Piotr "Kroja" (28 IX 1906 Wiślica pow. Pińczów – 4 XII 1981 Kaiserslautern, szpital), por. kaw. ss. (1 I 1933), mjr OW, absolwent Korpusu Kadetów nr 2 (1927) i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (15 VIII 1929), oficer 25 i (od XI 1934) 10 pułku ułanów, w 1939 r. zastępca oficera mobilizacyjnego 10 pułku ułanów w Białymstoku, wojna w obozie jenieckim, od 31 I 1946 tłumacz (j. angielski, niemiecki) i adiutant dcy Ośrodka Norymberga, 15 III 1946 przydzielony do Ośrodka Bad Reichenhall. 13 V 1946 przekazany do Käfertalu; od 6 VI 1946 w Käfertalu, następnie dca komp. 4092 Robert Espagne (XII 51), 4506 LSCo Nancy (VIII, XII 1953), 4095 LSCo Toul (XI, XII 1954), 4092 LSCo Vassincourt (1956), 4507 LS Ammo Co Vassincourt (XI 55, 1956-58, jest XII 62). W 1946 r. odznaczony Krzyżem Walecznych z okuciem za czyny bojowe w czasie kampanii wrześniowej.
 DO GÓRY   ID: 27001   A: pl         

276.
"Korczak", "Korczak Kazimierz" (NN), ur. 1913, szkoła średnia przedwojenny zawodowy podoficer, por. WP (1 VI 1939), od 1942 w konspiracji, od VII 1944 w grupie leśnej, od 6 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 11 VIII 1944 dca saperów w Brygadzie, od 14 VIII 1944 zastępca dowódcy kompanii szkolnej, instruktor szkoły podchorążych (1 IX), 10 XI 1944 awans na kpt. Wg opinii "Bohuna" z 6 XI 1944: "Bardzo energiczny, odważny. Bardzo lojalny, o dużym poczuciu dyscypliny, Lubiany przez kolegów i podwładnych. Bardzo dobry fachowiec", 7 II 1945 mianowany dowódcą 1 kompanii w Pułku Jasnogórskim, instruktor kursu doskonalącego dla podoficerów (18 III 1945), 13 IV 1945 przeniesiony do Kwatery Głównej Dowództwa Brygady, mianowany p.o. dowódcą kompanii sztabowej, 3 VI 1945 zwolniony z Brygady na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 26914   A: pl         

277.
Korczyński Jan ppor., w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, dowódca plutonu w komp. 4155 Ludwigsburg. Zwolniony ze służby 25 XI 1947 w związku z likwidacja kompanii.
 DO GÓRY   ID: 27002   A: pl         

278.
Koreń Władysław, ur. 28 VI 1915 Rasno-Brześć n/B, ppor. rez. piech., z zawodu urzędnik samorządowy, absolwent szkoły średniej i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Brześciu n/B (1938/39), od 17 XI 1945 dowódca plutonu w kompanii 4012, od 15 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4016, 21 XII 1945 aresztowany, 15 I 1946 przeniesiony do Ośrodka Zapasowego Brygady Świętokrzyskiej, a 17 I 1946 skazany na 6 tygodni obostrzonego aresztu za wywoływanie wśród żołnierzy niezadowolenia ze służby (art. 67 § 1 KKW), 31 I 1946 zwolniony ze służby.
 DO GÓRY   ID: 27003   A: pl         

279.
Korkuć Jan (26 VI 1902 Wilno – 14 III 1951 Monachium) gimnazjum w Wilnie, prawo na USB, j. rosyjski, służba czynna w latach 1918-21, w l. 30. prokurator przy Sądzie Apelacyjny w Warszawie, kpr., organizator kompanii pracy w Kitzingen w czerwcu 1945 r., 31 X 1945 mianowany ppor. czasu wojny i prokuratorem Sądu Polowego Brygady (Wojskowego Sądu Okręgowego); 4 IV 1946 awansowany do stopnia kpt. czasu wojny i wyznaczony na szefa obrońców wartowniczych przy sądownictwie amerykańskim, od grudniu 1947 r. kierownik wartowniczego biura prawnego w Norymberdze, powołanego dla pomocy emigrującym wartownikom.
 DO GÓRY   ID: 27004   A: pl         

280.
Kostrzewski Jan "Koja" w OW Koja Jan, ur. 27 XI 1919 Skierniewice, ppor. rez. piech., szkoła średnia (j. niemiecki), bez zawodu, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim (1938/39), od 15 III 1946 dca plutonu w komp. 4088, następnie w komp. 4251 Giessen (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 27005   A: pl         

281.
Kotkowski Florian, ur. 25 XI 1906, ppor. rez. piech. (1 I 1935), pod koniec grudnia 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka.
 DO GÓRY   ID: 27006   A: pl         

282.
Kowalczyk Tadeusz "Okoń", ur. 16 IX 1916 Bochnia, ppor. rez. piech., z zawodu student prawa, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w G...jug (1935/36), od 28 XI 1946 w POW Langwasser, od 12 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4028, od 19 IV 1946 trzytygodniowy urlop, od 4 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4018.
 DO GÓRY   ID: 27007   A: pl         

283.
Kowalewski Jan, ur. 15 V 1916 w Płocku, ppor., absolwent szkoły średniej i przez półtora roku słuchacz Szkoły Nauk Politycznych, absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (1936/37), w połowie października 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z III Zgrupowania POW Lubeka, pod koniec X 1945 dca plutonu w komp. 4006.
 DO GÓRY   ID: 27008   A: pl         

284.
Kowalski Antoni, ur. 6 VI 1919 Jabłonowo, Grodnica (P), ppor. rez. piech., z zawodu technik-mechanik, absolwent szkoły średniej – Państwowa Szkoła Budowy Maszyn (j. niemiecki, rosyjski) oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu (1938/39), od 13 II 1946 dca plutonu w komp. 4016.
 DO GÓRY   ID: 27009   A: pl         

285.
Kowalski Stefan "Jaroń", ur. 2 VIII 1915 w Warszawie, ppor. rez. piech., z zawodu urzędnik państwowy, służba wojskowa w latach 1934-1935, absolwent szkoły średniej i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK w Warszawie (1944), od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4002, 31 I – 1 III 1946 urlop okolicznościowy, od 13 V 1946 na urlopie bezterminowym.
 DO GÓRY   ID: 27010   A: pl         

286.
Kowarzyk Tadeusz Józef, ur. 15 IV 1900 Bolechów p. Dolina, dr medycyny, ppor. anit. Pospolitego ruszenia (1 VII 1925) z przydziałem do kadry zapasowej 10 szpitala okręgowego, kpt. (28 III 1946), wykształcenie wyższe (j. ukraiński, czeski), z zawodu lekarz, absolwent Szkoły Podchorążych, ochotnik w wojnie bolszewickiej, w Brygadzie od 19 X 1945, od 15 X 1945 lekarz w d-twie, 20 X – 12 XII 1945 przebywał w szpitalu z powodu złamania obojczyka, 28 III 1946 awans na kpt. czasu wojny i nominacja na lekarza w ośrodku Herzogenaurach, od 15 VI 1946 lekarz 157 LSC.
 DO GÓRY   ID: 27011   A: pl         

287.
Kozarzewski Jerzy "Konrad" (21 X 1913 Trawniki, Lubelszczyzna – 1 II 1996 Warszawa) ppor. NSZ, poeta, absolwent SGH, do wybuchu wojny pracownik zakładów w Stalowej Woli, uczestnik kampanii wrześniowej, po ucieczce z niewoli sowieckiej osiadł w Piotrkowie i podjął działalność w ZJ, szef propagandy NSZ w okręgu krakowskim, uczestnik powstania warszawskiego, po powstaniu w obozach koncentracyjnych Oświęcim i Mauthausen, od VI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 1 VII 1945 oficer O. VI BŚ, oficer oświatowy, szef łączności ekspozytury Regensburskiej, organizator szlaku kurierskiego z Regensburga do kraju tzw. drogi Konrada z punktami oparcia w Pilźnie, Pradze, Cieszynie czeskim i Katowicach, kilkakrotny kurier do Polski (1945), m.in. przeprowadził na Zachód komendanta głównego NSZ Broniewskiego, aresztowany w Krakowie w połowie listopada 1945 r. i skazany 6 VIII 1946 r. procesie pokazowym na karę śmierci, zamienioną na długoletnie więzienie.
 DO GÓRY   ID: 27012   A: pl         

288.
Kozicki Marian Józef "Kuba" po wojnie Kuba Marian, ur. 12 X 1922 w Opaleniach p. Tczew, duża matura (j. francuski), ppor. NSZ (1 I 1946), przed wojną uczeń gimnazjalny, z zawodu magazynier, po wojnie kreślarz, strz., kpr. pchor. (11 XI 44, BŚ), plut. pchor. (29 XI 44) sierż. pchor. i ppor. NSZ (18 I 1946), od 20 XI 1942 w NSZ w Kielcach, od 11 (8) VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej; 7 X 1944 st. strz. z c. ukończył szkołę podchorążych w Brygadzie i został awansowany do stopnia kpr. pchor., 3 XII 1944 przeniesiony do plutonu asystencyjnego, 29 XI 1944 awansowany do stopnia plut. pchor., następnie przydzielony do Batalionu Poznańskiego, 21 III 1945 odkomenderowany z kursu doskonalącego podchorążych do Batalionu Nadwiślańskiego na instruktora kursu kandydatów na podoficerów i podchorążych, 18 IV 1945 awansowany do stopnia sierż. pchor. Wg opinii kpt. "Gustawa": "Poczucie obowiązku, wiadomości wojsk. Teoretyczne i praktyczne bdb., odważny, bojowy". Od 17 VIII 1945 oficer oświatowy w 7 kompanii kpt. "Żura", 14 IX 1945 odkomenderowany na kurs specjalny (wyjazd na przeszkolenie w II Korpusie – 17 LBS, kurs uzupełniający z zakresu broni nowoczesnych). Po powrocie do Brygady awansowany 18 I 1946 do stopnia ppor. i oddany do dyspozycji mjr. "Łuka". Od 25 I 1946 dca VI plutonu w komp. 4084. Latem 1946 służył w zgrupowaniu wartowniczym w Dachau.
 DO GÓRY   ID: 27013   A: pl         

289.
Kozika Stanisław "Łuk" po wojnie Łuk Stanisław, ur. 17 VIII 1904 Mohylew – a XII 1983 Hobart, Australia), kpt. ss art. (19 III 1939), mjr. NSZ (17 XII 1945) szkoła średnia (j. rosyjski, francuski i niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii Warszawa-Toruń (1926-1928), przed wybuchem wojny oficer mobilizacyjny 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, wojna w obozie jenieckim, od 26 V 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do plutonu artylerii, 4 VI 1945 mianowany p.o. dcą Baonu IV na czas nieobecności kpt. "Gustawa", 5 VII 1945 przeniesiony do O. III Brygady, od 21 IX 1945 dca kompanii 4003, od 16 XI 1945 dca Ośrodka Bamberg, 17 XII 1945 awans na majora ze starszeństwem z 11 XI 1945, od 17 XII 1945 dca tworzącego się ośrodka wartowniczego przy dowództwie 9 Dywizji Amerykańskiej (Berchtesgaden, Bad Reichenhall), od 18 III 1946 p.o. dca Ośrodka Karlsfeld i 130 LSC Monachium, następnie ponownie dca komp. 4003.
 DO GÓRY   ID: 27014   A: pl         

290.
Kozłowski Lech Marcin "Sałyga" po wojnie Sałyga Lech, ur. 19 XII 1917 Grodzisk-Wielkopolska, ppor. piech., absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, francuski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 57 pp. (1937/38), od 20 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 23 I 1946 przydzielony do ośrodka mjr. "Łuka", od 8 III 1946 dowódca I plutonu w kompanii 4085, dca plutonu w komp. 8244 Walldorf (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 27015   A: pl         

291.
Kozłowski Maciej Stefan Władysław "Aleksander", "Prot" (85 lat – 10 X 1981 Monachium), ppor. rez. WP, mjr NSZ, w okresie międzywojennym jeden z przywódców ONR "ABC", uczestnik kampanii wrześniowej szef adiutantury Dowództwa NSZ, komendant Kwatery Głównej NSZ (IX 1942 – II 1943), szef Oddziału V (łączność) Dowództwa NSZ (IX 1942 – II 1943), aresztowany 17 II 43 i zesłany do obozu koncentracyjnego Neuengamme, 20 XII 1944 odznaczony Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, zwolniony przez Niemców w połowie kwietnia 1945, od 19 IV 1945 oficer do zleceń w sztabie Brygady, pod koniec kwietnia 1945 r. usiłował bez powodzenie prowadzić akcję rekrutacyjną do Brygady w obozie jenieckim (Murnau) i obozie koncentracyjnym w Dachau, od 23 VI 1945 szefem motoryzacji Brygady, po reorganizacji z 17 VIII 1945 r. mianowany szefem sztabu i zastępcą dcy Brygady. W Brygadzie kierował wywiadem, od kwietnia 1946 r. kierownik ekspozytury wywiadowczej Regensburg.
 DO GÓRY   ID: 27016   A: pl         

292.
Koźma Kazimierz "Baca", "Wojtaszek", ur. 11 II 1909, ppor. rez. piech. (1 I 1936), por. /kpt. NSZ, komendant powiatowy NSZ Janów-Kraśnik.
 DO GÓRY   ID: 27017   A: pl         

293.
Koźmiński Jan "Stel", ur. 25 XI 1913 Adamów-Łuków, ppor. rez. piech., z zawodu inż. architekt, absolwent szkoły wyższej (j. angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 44 pp. w Równem (1933/34), od 12 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii (4028) 4104.
 DO GÓRY   ID: 27018   A: pl         

294.
Krasnosielski Antoni Feliks "Prus" (12 V 1916 -) strz. WP, ppor. NSZ, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. czasu wojny piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 27019   A: pl         

295.
Krawczyński Józef "Baltazar" po wojnie Baltazar Józef (28 III 1914 Pińczów – 7 XI 1989 Toronto, Kanada) kpr. (IV 37), plut. (IX 40) chor. NSZ, ppor. OW (?17 IX 1945) trzyletnia szkoła rzemieślnicza, z zawodu ślusarz-mechanik, kpr. nadterminowy WP (15 VIII 1937), służbę odbył w 72 pp. (21 III 36 – 28 IX 39), szkoła podoficerska przy 72 pp. (1936-37), Dywizyjny Kurs Instruktorski 28 DP przy 72 pp. (1938-39), uczestnik kampanii wrześniowej, od 20 III 1940 w ZJ, następnie w NSZ, plut. NSZ (11 XI 42), od 1 VII 1944 w 204 pp. NSZ, podoficer 3 kompanii, następnie plutonu 204 pp., 11 VIII 1944 awans na sierżanta, 14 XII 1944 awans na starszego sierżanta, od 19 IV 1945 dowódca plutonu ckm III batalionu, 20 IV 1945 awans na chorążego. Wg opinii "Wojskiego": "Prezencja b. dobra, jako instruktor b. dobry, zdyscyplinowany, taktowny". P.o. dowódca 4 kompanii III batalionu (25 V - 23 VI 1945), 16 VIII 1945 r. oficer poczty polowej Brygady; od 7 VII 1945 dowódca plutonu w 3 kompanii, od 21 IX 1945 dowódca V plutonu w kompanii wartowniczej 4002, od 29 X 1945 pomocnik komendanta brygadowego kursu instruktorów piechoty, chor. w komp. 4231, 1 VIII 1947 awans na ppor. OW i dca plut. w komp. 4007.
 DO GÓRY   ID: 27020   A: pl         

296.
Krawczyński Wiktor "Pilarski", ur. 23 VII 1902 Luboń – Kościan lub Janowice – Żnin, ppor. rez. sap., z zawodu agronom, szkoła średnia i jeden rok studiów na WSGW (j. niemiecki), służba czynna: 3 XII 1923 – 4 XII 1924, podchorążówki nie ukończył, od 6 II 1946 kierownik kancelarii dowództwa I Grupy Kompanii Wartowniczych, 27 II 1946 zwolniony ("do pracy się nie nadawał").
 DO GÓRY   ID: 27021   A: pl         

297.
Krężewski Antoni "Strażyc" ur. 7 VI 1908, matura, z zawodu technik, plut. pchor. WP (1939), por. NSZ (31 I 1945), przedwojenny agent polskiego wywiadu pływający na niemieckich statkach handlowych, m.in. w Brazylii, po powrocie do kraju w 1938 r. członek ONR, od 5 II 1940 w NOW i ZJ, (szef II Oddziału pow. Radomsko), w 1942 r. awans na sierż. pchor., od 15 X 1944 w Oddziale II Brygady, uczestnik (tłumacz) rozmów z Niemcami na Śląsku, 31 I 1945 wniosek dcy II Oddziału o awans na ppor. "Ideowy, pełen poświęcenia, inteligentny, b. zdolny, pracowity", 31 I 1945 awansowany na por. piechoty, 1 II 1945 oddelegowany do zadań specjalnych tj. wysłany z patrolem celem nawiązania kontaktu z dowództwem NSZ, po wojnie przebywał w Polsce i nie został zdemaskowany.
 DO GÓRY   ID: 27022   A: pl         

298.
Krogulski Piotr "Borowicz", ur. 11 IX 1913 Warszawa, ppor. rez. sap. (1 I 1938) z zawodu technik dróg wodnych, absolwent Państowej Szkoły Drogowej w Warszawie i Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie (1935-36) (angielski i słabo niemiecki), uczestnik kampanii wrześniowej (31 VIII – 6 X 39, Rezerwowa Kompania Saerów nr 168 – Grupa Saperów "Schubert", w grupie gen. Kleeberga, 6 X 39 do niewoli pod Krzywdą, wojna w oflagu IID Gross Born, po uwolnieniu Ośrodek Oficerski nr 112 Dalmenhorst (29 IV 1945 – 5 I 1946), od 5 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 8 I 1946 dowódca plutonu i oficer oświatowy w kompanii 4013 Jeszcze 17 VI 1948).
 DO GÓRY   ID: 27023   A: pl         

299.
Król Gracjan Henryk Walenty "Krzemień" "Henryk Krzemień", ur. 4 X 1910 Kurnik-Śrem, ppor. rez. piech. (1 I 1935), z zawodu nauczyciel, absolwent seminarium nauczycielskiego (1924-29, j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 1957 pp. w Poznaniu (12 IX 1932 – 20 IX 1933), po ukończeniu kursu staż w 1955 pp.: kpr. pchor. (23 VII 33, dca 1955 pp. Lezno), plut. pchor. (1 VIII 33, 1955 pp. Leszno), ppor. rez. piech. (1 I 1935), 15 V 39 zmobilizowany imiennie do II Baonu Obrony Narodowej Poznań, w której służył jako adiutant dcy Batalionu i Brygady, por. (1 IX 39, Rozkaz Dcy Brygady Obrony Narodowej Poznań, płk. Śliwiński), od 18 IX 39 w niewoli niemieckiej z której zbiegł, aresztowany w 1940 r. i jako więzień polityczny zesłany 8 VIII 1940 do obozu Oranienburg-Sachsenhausen (nr 29027), po uwolnieniu w ośrodku wojskowym, do Brygady Świętokrzyskiej przybył z XVI Zgrupowania POW Lubeka, od 26 IX 1945 w grupie oficerskiej OZB, od 4 XII 1945 zca dcy komp. 4004 Bamberg, 25 I 1946 otrzymał dwutygodniowy urlop do Lubeki, od 27 IV 1946 zca dcy komp. 4006, z której zwolnił się na własną prośbę 17 III 1947 r. W 1948 r. w Bremie.
 DO GÓRY   ID: 27024   A: pl         

300.
Krukowiecki ppor., 23 VI 1945 przydzielony do kierownictwa kolumny samochodowej (szefostwa motoryzacji), 18 VIII 1945 zwolniony z Brygady.
 DO GÓRY   ID: 27025   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm