L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fonograficzne \ Dokumentacja fonograficzna
1 2 3 4 5 z 5


151.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1983 - Fragmenty nagrań z demonstracji "solidarnościowych" w Krakowie (na Rynku Głównym i Nowej Hucie)]. – [taśma magnetofonowa]. – Strona Z: 45'09, strona C: 36'36
Uwagi: Strona zielona: I. 1983-08-31 - Obchody trzeciej rocznicy Sierpnia w hali Wydziału Blach Karoseryjnych HiL (godz. 12.00): 1. Śpiew: „Boże coś Polskę” (04’39) 2. „Mazurek Dąbrowskiego” [inc.: Jeszcze Polska nie zginęła] (06’24) 3. Oklaski - II. (od 07’18) 1983-08-31 - Kraków-Nowa Huta (po godz. 14.00) 1. Pochód przedziera się do Bieńczyc (07’18) 2. Okrzyki: „Solidarność”, „Gestapo”, „Jaruzelski będziesz wisiał”, „Wszyscy razem”, „Precz z komuną”, „Chcemy wolności”, „Reżim precz”, „Bogdan Włosik” 2. Msza św. kościele „Arka Pana” w Bieńczycach - w tle słychać kanonadę wystrzałów i wybuchy granatów z gazami łzawiącymi (12’28) 3. Wiec po mszy i dalsze zajścia (fragmenty) (19’40) 4. „Mazurek Dąbrowskiego” (22’40) III. (od 32’13) Fragmenty audycji Radia Wolna Polska nadanej 5 XI 1983 na paśmie II Programu TVP (Radio „Solidarność” Małopolska” - sygnał: mel. „Zwycięży orzeł biały...”) IV. (od 35’04) 1983-10-13 - Wieczorem: „dziki” pochód do Placu Centralnego 1. Okrzyki: „Polska to my”, „Chodźcie z nami, bo nie biją”, „Solidarność”, „NZS”, „Bez prowokacji”, „Demonstracja pokojowa”, „Precz z komuną”, „Reżim precz” 2. Odgłosy biegnących osób. - Strona czerwona: I. 1983-05-01 - Kraków, Rynek Główny, tłum zwolenników „Solidarności” po wyjściu po mszy w Kościele Mariackim przechodzi dookoła Rynku (obok oficjalnej manifestacji pierwszomajowej organizowanej przez władze komunistyczne). W nagraniu okrzyki demonstrantów przeplatają się z oficjalnymi przemówieniami tworząc unikatową całość. 1. Śpiew: „Mazurek Dąbrowskiego” [inc.: Jeszcze Polska nie zginęła] (00’05) i (12’58) 2. „Rota” [inc.: Nie rzucim ziemi...] (00’59) 3. Okrzyki: „Solidarność”, „Wałęsa”, „Nowe związki - na Powązki”, „Uwolnić politycznych”, „Zwyciężymy”, „Chodźcie z nami”, „Polska to my”, „Reżim precz”, „Amnestia”, „Demokracja”, „Chcemy wolności”, „Niepodległość”, „Targowica”, „Nie oddamy Sierpnia” 4. Śpiew: „Boże coś Polskę” (13’35) 5. W tle okrzyków: „Międzynarodówka” (melodia) (19’12) II. (od 20’02) 1983-05-01 - Kraków-Nowa Huta, HiL, godz. 14.30 (po wyjściu zmiany z huty formuje się niezależny pochód) 1. Śpiew: „Mazurek Dąbrowskiego” [inc.: Jeszcze Polska nie zginęła...] (21’51) 2. odgłosy wystrzałów (23’16) 3. Okrzyki: „Gestapo” III. (od 29’07) 1983-11-11 Kraków - wieczorem po wyjściu z Katedry Wawelskiej manifestacja przed katedrą. 1. Okrzyki: „Nowe związki - na Powązki”, „Dobraczyński - do spowiedzi”, „Urban do Zoo”, „Siwak do szkoły”, „Leszek - chcemy”, „Bogdan Włosik”, „Pamiętamy” 2. Fragment utworu K. Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...”: [m.in.: ...Słaby jest lud gdy godzi się ze swoją klęską...] rec. NN aktorka (Anna Polony?) (32’23) 3. Okrzyki: „Gestapo” (36’15)

CDCN_N_0065_30T1 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36103   A: ms          SOLIDAR

152.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1983 – Nagrania z Nowej Huty] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 30'38, strona B: 27'14
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Hala ZB-2 HiL, godz 12:00 (obchody rocznicy Sierpnia 1980) 2. Pochód z HiL do kościoła "Arka Pana" w Bieńczycach 3. Nabożeństwo w kościele Arka Pana" i walki uliczne (31 VIII 1983). - Strona B: 1. Walki uliczne (cd.) 2. Audycja Radia "Solidarność Małopolska" (5 XI 1983) 3. Wieczorem po mszy w kościele "Arka Pana" rusza pochód (nieplanowany wcześniej, do Placu Centralnego, gdzie został zaatakowany przez ZOMO (13 X 1983)


CDCN_N_0038_03 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36075   A: ms          SOLIDAR

153.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1983-05-01 – Obchody Święta Pracy w Krakowie] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 09'03, strona B: 19'56
Uwagi: zawiera: strona A: Kraków-Nowa Huta, od godz. 14:30 - skrzyżowanie na osiedlu B1 (oś. Szkolne), gdzie docierają resztki rozbitego pochodu, który wyruszył po rannej zmianie od bramy głównej HiL. - Strona B: Rynek Główny w Krakowie, godz. 10.00. Ludzie wychodzący z kościoła Mariackiego po Mszy św. obchodzą dookoła Rynek, przechodząc wśród uczestników oficjalnych uroczystości pierwszomajowych


CDCN_N_0039_04
 DO GÓRY   ID: 36076   A: ms          SOLIDAR

154.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1983-06-22 (1) – Demonstracja po zakończeniu Mszy papieskiej na krakowskich Błoniach : pochód z centrum miasta do Mistrzejowic] / [Tajna Komisja Robotnicza Hutników ; nagr. X]. – Strona A: 30'18; strona B: 30'22
Uwagi: Fragmenty nagrań wykonanych przez działacza TKRH, pracownika Wydziału Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina Jana Żurka w czasie demonstracji jakie formowały się spontanicznie w czasie przemieszczania się uczestników spotkań z Papieżem Janem Pawłem II 22 VI 1983 r. - Strona A: Po Mszy św. na Błoniach przejście w kierunku Nowej Huty na Mszę konsekracyjną kościoła w Mistrzejowicach, m.in. ulicami: Prądnicką (k. Szpitala Anki), Opolską, Ibramowską, 29 Listopada. - Wznoszone okrzyki: "Chcesz być wolny - ruszaj z nami", "Lech Wałęsa", "Grzegorz Przemyk - pamiętamy", "Bogdan Włosik", "NZS", "Zwyciężymy", "Wolność słowa", "Prasa kłamie", "Wszystkie wrony na Plac Czerwony", "Dobraczyński - do spowiedzi", "Demonstracja pokojowa", "Solidarność", "Chodźcie z nami - dziś nie biją", "Nowa Huta", "Kraków z Hutą", "Robotnicy i studenci", "Cała Polska - Solidarność", "My z Papieżem, Papież z nami". - Demonstracji śpiewają "Mazurek Dąbrowskiego" [inc.: Jeszcze Polska nie zginęła...] (fragmenty) (09'19). - Strona B: 1. "Rota" (z fragm.: "Aż się rozpadnie w proch i pył, sowiecka zawierucha"). 2. Wyjście z Mszy św. w kościele w Mistrzejowicach i przejście do kościoła Arka Pana w Bieńczycach (godz. 18.30). 3. "Rota" (fragm.) (19'09) 4. "Boże coś Polskę" (fragm.) 5. Demonstracja w miejscu śmierci B. Włosika 6. Nagranie pod Wawelem (godz. 22.20) w oczekiwaniu na wyjazd Papieża (23'14) 7. Nagranie w okolicach Pałacu Biskupiego przy ul. Franciszkańskiej 3 (godz. 22.30) (25'25) 8. "Barka" [inc. Pan kiedyś stanął na brzegu...] (27'00)

CDCN_N_0036_01 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36045   A: ar          SOLIDAR

155.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1983-06-22 (2) – Demonstracja po zakończeniu Mszy konsekracyjnej kościoła w Mistrzejowicach : pochód przez Bieńczyce w kierunku centrum Krakowa] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 28'26, strona B: 11'06
Uwagi: zawiera: strona A: Przejście pochodu z Mistrzejowic (po mszy) obok siedziby milicji w Nowej Hucie-Bieńczycach, koło kościoła "Arka Pana" i miejsca gdzie zginął B. Włosik. - Strona B: c.d., przejście pochodu Al. Pokoju; komunikaty Kościelnej Służby Porządkowej dotyczące trasy przejścia ul. Nowopłaszowską. - W relacji prasy podziemnej dzień ten wyglądał następująco: „22 czerwca, po mszy na krakowskich Błoniach, kilkudziesięciotysięczny pochód rusza do Mistrzejowic. Czoło pochodu najlepiej zorganizowane i najbardziej widoczne (kilkadziesiąt transparentów z Krakowa, Nowej Huty, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina, Bielska, Ursusa) dociera do Mistrzejowic (ok. 12 km) przez Batowice. Na trasie kwiaty, brawa, okrzyki oraz hasła: „Koniec wojny”, „Amnestia” „Nie ma wolności bez Solidarności”, „Wolne wybory”. „Dobraczyński do spowiedzi”, „Pozdrowienia dla podziemia”, „Dziękujemy” itp. W Mistrzejowicach entuzjastycznie powitanie. Po mszy ok. 100 tys. pochód „S” rusza w kierunku „Arki” i ul. Kocmyrzowskiej, Nowohucką podąża w kierunku Krakowa na Wawel. Na skrzyżowaniu Al. Pokoju z Nowopłaszowską pierwsza blokada zomo. Pochód kieruje się na ul. Nowopłaszowską, część pochodu, w której było dużo osób spoza Krakowa, kieruje się przez ogródki działkowe na Dąbie (ok. 1500 osób), gdzie następuje interwencja zomo (pały)... Manifestacja krakowska i nowohucka są największymi od 13 XII 81 r.” („Kurierek-B” 1983, nr 16)

CDCN_N_0044_09 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36082   A: ms          SOLIDAR

156.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1983-08-31 – Nasłuchy rozmów milicyjnych w Krakowie-Nowej Hucie w czasie obchodów trzeciej rocznicy Sierpnia 1980] / Strona A: 29'19, strona B: 21'58

CDCN_N_0061_26 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36099   A: ms          SOLIDAR

157.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1984-12-16 – Demonstracja po Mszy św. w kościele "Arka Pana" w Bieńczycach] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 28'29
Uwagi: strona A: Demonstracja po Mszy św. w kościele "Arka Pana" w Bieńczycach i apel poległych na miejscu śmierci Bogdana Włosika

CDCN_N_0040_05 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36077   A: ms          SOLIDAR

158.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1985 – Demonstracje "Solidarnościowe" w Krakowie i Nowej-Hucie] / Strona A: 45'59, strona B: 17'08

CDCN_N_0046_11 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36073   A: ms          SOLIDAR

159.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1985-05-01 – Nabożeństwo w Kaplicy Parafii MB Częstochowskiej na os. "Szklane Domy" i demonstracja] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 30'04, strona B: 30'07
Uwagi: Nabożeństwo z okazji Święta Pracy - 1 V 1985 z udziałem m. in. o. Bolesława Kłosowskiego i ks. Tadeusza Zaleskiego. - Zawiera: strona A: 1. Śpiew zgromadzonych: "Ojczyzno ma" [inc.: Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana] (sł. i muz. ks. Karol Dąbrowski) 2. Słowo wstępne przed nabożeństwem / o. Niward Karsznia? (03’27) 3. Homilia "ks. dziekana" (10’49) 4. Słowo o święcie pracy / o. N. Karsznia? (14’22) 4. Litania do św. Józefa (18’45) 5. Prośby (21’37) 6. Śpiew zgromadzonych: "Do Boga" [inc.: Wszechmocny Boże, ojców naszych Panie] (sł. Stefan Witwicki, muz. Franciszek Lessel) (27’10). - Strona B: 1. Przekazanie znaku pokoju 2. Śpiew zgromadzonych: [inc.: Jezu, Jezu...] (02’20) 3. Błogosławieństwo (04’41) 4. Śpiew zgromadzonych: "Boże coś Polskę" (08’58) 5. "Hymn Solidarności" [inc.: Solidarni nasz jest ten dzień...] (sł. Jerzy Narbutt, muz. Stanisław Markowski) (11’05) 6. „Chwalcie łąki umajone” (fragment) (13’04) 7. Demonstracja po mszy - okrzyki (13’34) 8. "Mazurek Dąbrowskiego" [inc.: Jeszcze Polska nie zginęła...] (19’40) 9. C. d. demonstracji - okrzyki (20’32) 10. "Hymn Solidarności" [inc.: Solidarni nasz jest ten dzień...] (22’38) 11. C. d. demonstracji - okrzyki (23’31)

CDCN_N_0041_06 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36079   A: ms          SOLIDAR

160.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1985-10-13 – Wybory do Sejmu PRL] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 43'36, strona B: 10'42
Uwagi: zawiera: strona A: Fragmenty Mszy św. w kościele "Arka Pana" w Bieńczycach i demonstracje uliczne po wyjściu z kościoła. - Strona B: 1. Fragmenty "Dziennika" TV dotyczące wyborów do Sejmu 2. Fragmenty konferencji rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana


CDCN_N_0037_02 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36074   A: ms          SOLIDAR

161.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1985-1986 – Nasłuchy rozmów milicyjnych w Krakowie-Nowej Hucie w czasie rozpraszania demonstracji "Solidarnościowych"] / Strona A: 44'16, strona B: 44'25

CDCN_N_0062_27 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36100   A: ms          SOLIDAR

162.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1986 – Demonstracje "Solidarnościowe" w Krakowie i Nowej Hucie] / Strona A: 44'38, strona B: 33'11

CDCN_N_0045_10 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36083   A: ms          SOLIDAR

163.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1986-05 – Nasłuchy rozmów milicyjnych w Krakowie-Nowej Hucie w czasie rozpraszania manifestacji "Solidarnościowych"] / Strona A: 29'39, strona B: 18'02

CDCN_N_0063_28 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36101   A: ms          SOLIDAR

164.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1988-04-26 – 05-05 – Strajk w HiL] / Strona A: 29'48, strona B: 29'52

CDCN_N_0064_29 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36102   A: ms          SOLIDAR

165.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1988-05 – Nagrania ze strajku w HiL z pierwszych dni maja] / Strona A: 46'27, strona B: 46'13

CDCN_N_0059_24 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36097   A: ms          SOLIDAR

166.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1988-05-01 – Nagrania z piątego dnia strajku okupacyjnego w HiL] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona A: 30'48, strona B: 30'42

CDCN_N_0056_21 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36094   A: ms          SOLIDAR

167.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1988-05-01 – Obchody Święta Pracy w czasie strajku w HiL] / Strona A: 28'45, strona B: 13'31

CDCN_N_0060_25 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36098   A: ms          SOLIDAR

168.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1988-05-03 – Obchody Święta 3 Maja w czasie w czasie strajku w HiL] / Strona A: 30'08, strona B: 30'11

CDCN_N_0052_17 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36090   A: ms          SOLIDAR

169.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1988-05-05 – Nagrania z serwisów radiowych (PR1 i RWE) i TVP o sytuacji strajkowej w PRL] / Strona A: 42'50, strona B: 17'10

CDCN_N_0055_20 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36093   A: ms          SOLIDAR

170.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
[1981-02 - Zebranie MKZ Małopolska, Nowy Sącz - 1] . – [S.l. : s.n., 1981]

Kas. 248
 DO GÓRY   ID: 42309   A: ar          SOLIDAR

171.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
[1981-02 - Zebranie MKZ Małopolska, Nowy Sącz - 2]. – [S.l. : s.n., 1981]

Kas. 249
 DO GÓRY   ID: 42310   A: ar          SOLIDAR

172.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
[1981-02 - Zebranie MKZ Małopolska, Nowy Sącz - 3]. – [S.l. : s.n., 1981]

Kas. 250
 DO GÓRY   ID: 42311   A: ar          SOLIDAR

173.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
[Spotkanie z niezależnymi związkowcami z Wybrzeża : Kraków, 18 X 1980 - fragmenty]. – [S.l. : s.n., 1980]
Uwagi: zawiera: strona B: fragmenty Mszy św. odprawionej w niedzielę 15 X 1980 w katedrze na Wawelu przez ks. prałata Stanisława Czartoryskiego z okazji pobytu w Katedrze delegacji władz “Solidarności”: Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy, Anny Walentynowicz, Mariana Jurczyka i in. Homilia ks. prałat J. Tischner.

Kas. 255 (1488) (strona B)
 DO GÓRY   ID: 42300   A: ar          SOLIDAR

174.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
[Spotkanie z niezależnymi związkowcami z Wybrzeża : Kraków]. – Kraków, 18 X 1980

Kas. 19
 DO GÓRY   ID: 32502   A: ar          SOLIDAR

175.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska
[Spotkanie z niezależnymi związkowcami z Wybrzeża : Nowy Targ]. – Nowy Targ, 19 X 1980. – Strona A: 30'36, strona B: 19'57

Kas. 20
 DO GÓRY   ID: 32503   A: ar          SOLIDAR

176.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Radio
[Radio "Solidarność"]. – [S.l. : s.n., 1984]. – Strona A: 30'12, strona B: 30'10
Uwagi: druga audycja kasetowa Radia "Solidarność" dotycząca wyborów do rad narodowych w 1985

Kas. 179
Kas. 136
 DO GÓRY   ID: 32509   A: ar          SOLIDAR

177.
NSZZ "Solidarność". Region Mazowsze. Radio
[Radio "Solidarność"] / [Zbigniew Romaszewski i.in.]. – [S.l. : s.n., 1983]. – Strona A: 29'49, strona B: 29'52
Uwagi: zawiera audycje warszawskiego Radia "Solidarność": strona A: 1. Audycja 1 z 12 IV 1982 2. Audycja 2 z 30 IV 1982 (07’03) 3. Audycja 3 z 3 V 1982 (16’32) 4. Audycja 5 z 15 V 1982 (25’03). – Strona B: 1. Audycja 5 cd. 2. Audycja 6 z 22 V 1982 (03’27) 3. Nasłuch ZOMO z 3 V 1982 (14’34)

Kas. 304 (1520/18)
 DO GÓRY   ID: 41995   A: ar          SOLIDAR

178.
Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Rzeszowie-Załężu
[Nagrania pieśni śpiewanych przez internowanych] / [internowani działacze NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie-Załężu:] ; [nagrania dokonał: o. Paweł Mynarz (OCist.)]. – [Rzeszów-Załęże, 1982]. – Strona A: 27'25; strona B: 25'30
Uwagi: Nagranie o. Pawła Mynarza, kapelana internowanych, z pierwszych miesięcy 1982. - 1. "Kiedy ranne wstają zorze" [inc. Kiedy ranne wstają zorze...] (sł. F. Karpiński, wyk. internowani w Rzeszowie-Załężu) 2. "Mój mistrzu" [inc.: On ulicami szedł...] (sł. i mel. s. Magdalena, Nazaretanka, wyk. internowani w Rzeszowie-Załężu) 3. "Pieśń konfederatów barskich" (sł. Juliusz Słowacki, muz. Andrzej Kurylewicz, wyk. internowani w Rzeszowie-Załężu) 4. "Modlitwa obozowa" [inc.: O Panie, któryś jest na niebie...] (sł. i mel. Adam Kowalski, wyk. internowani w Rzeszowie-Załężu) 5. "Zwycięzca śmierci" [inc.: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana...] (sł. i mel. M. M. Mioduszewski, wyk. internowani w Rzeszowie-Załężu) 6. "Hymn" (mel. "Asturia") pieśń napisana w obozie internowanych w Kielcach-Piaskach, wyk. internowani przeniesieni z Kielc-Piasków do obozu w Rzeszowie-Załężu) 7. "Zapada zmrok..." (sł. i mel. s. Magdalena, Nazaretanka, wyk. internowani w Rzeszowie-Załężu)


Kas. 180
 DO GÓRY   ID: 32445   A: ar          SOLIDAR

179.
Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Rzeszowie-Załężu
[Nagranie pieśni śpiewanych przez internowanych] / [internowani działacze NSZZ "Solidarność:] Bogdan Klich, Krzysztof Krzysztofiak, Ryszard Majdzik, Jerzy Piekarski i Zbigniew Solak ; [nagrania dokonał:] kpt. Zbigniew Ziobro z KWMO w Krakowie. – Rzeszów-Załęże, 1982. – Strona A: 26'40
Uwagi: Nagranie dokonane przez funkcjonariusza SB kpt. Zbigniewa Ziobrę w obozie dla internowanych w Rzeszowie-Załężu 2 II 1982. Taśma magnetofonowa była podstawą oskarżenia internowanych: Bogdana Klicha, Krzysztofa Krzysztofiaka, Jerzego Piekarskiego i Zbigniewa Solaka o "obrazę organów władzy przez śpiewanie piosenek w miejscu publicznym". - Kopia nagrania przechowywanego w zbiorach IPN. Oddział w Krakowie (IPN Kr SOW 216/82). - Zawiera : Strona A: 1. "Z dawna Polski tyś królową" [inc.: Z dawna Polski tyś królową...] (sł. 1-2 zwrotki Kornel Ujejski) 2. "Rota" [inc.: Nie rzucim ziemi...] (sł. Maria Konopnicka, muz. Feliks Nowowiejski, wyk. Ryszard Majdzik) 3. "Hymn internowanych ekstremistów" [inc.: Niech się junta wystrzela, trafi szlag Jaruzela...] (sł. Maciej Zembaty, mel. "Bosman" [inc.: Na pokładzie od rana]. - Śpiewają: Bogdan Klich, Krzysztof Krzysztofiak, Jerzy Piekarski i Zbigniew Solak (cela 238). Utwór nr 3: wyk.: Ryszard Majdzik. - Okoliczności nagrania obrazuje "Notatka urzędowa" sporządzona przez kpt. Z. Ziobrę w Rzeszowie 2 II 1982, w które m.in. czytamy: "Na taśmie jest utrwalona pieśń śpiewana (solo) na melodię Roty w celi Nr 235 przez Ryszarda Majdzika, zaczynająca się od słów, cyt. "nie będzie Sowiet pluł nam w twarz ni dzieci nam tumanił..." Następnie internowani zamieszkali w celi Nr 238 Jerzy [właśc. Zbigniew] Solak, Bogdan Klich, Krzysztof Krzysztofiak i Jerzy Piekarski śpiewali dwie wulgarne pieśni o treści antypaństwowej. Pierwsza zaczynająca się od słów, cyt. "Gdy się hunta wystrzela trafi szlag Jaruzela...", a kończąca się na słowach, cyt. "Chińczyk gorszy od Beri [!] każe im na Syberi [!] aż do śmierci komunę budować...". Druga pieśń na melodię kolędy zaczyna się od słów, cyt. "Bóg się rodzi a rodacy po więzieniach rozrzuceni..." a kończąca się słowami, cyt. "by się zdrajcom nie zdawało, że zawładną Polską całą a słowo ciałem się stało i z nami zamieszkało."

Kas. 181
 DO GÓRY   ID: 32444   A: ar          SOLIDAR

180.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[1980 - Zebranie partyjne przed IX Zjazdem PZPR; rozrachunki]. – [S.l. : s.n., 1980]
Uwagi: zawiera: strona B: wypowiedzi w czasie zebrania, m. in. Alfred Miodowicz

Kas. 184 (1514) (strona B)
 DO GÓRY   ID: 42251   A: ar          SOLIDAR

181.
Polskie Radio. Program 1
[1985-01-29 – Mowy oskarżycieli w procesie w sprawie śmierci ks. Jerzego Popiełuszki] / relację przygotowali: Marek Kassa i Zbigniew Krajewski. – Strona B: 45'54
Uwagi: Nagranie z archiwum Tajnej Komisji Robotniczej Hutników HiL (nagr. Jan Żurek)

CDCN_N_0040_05 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36078   A: ms          SOLIDAR

182.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 1. Pierwsze spotkanie: 23 VIII 1980]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 261 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42302   A: ar          SOLIDAR

183.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 2. C.d. pierwszego spotkanie: 23 VIII 1980]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 262 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42303   A: ar          SOLIDAR

184.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 3. Dokończenie pierwszego spotkania i drugie spotkanie 26 VIII 1980]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 263 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42304   A: ar          SOLIDAR

185.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 4. Dokończenie drugiego spotkania 26 VIII 1980; wystąpienie radiowo-telewizyjne premiera M. Jagielskiego 27 VIII 1980 oraz czwarte spotkanie 30 VIII 1980]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 264 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42305   A: ar          SOLIDAR

186.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 5. Dokończenie czwartego spotkania 30 VIII 1980; podpisanie porozumienia 31 VIII 1980]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 265 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42306   A: ar          SOLIDAR

187.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 6. Spotkanie trzecie z 28 VIII 1980; fragmenty komunikatów stoczniowych podawanych społeczeństwu Gdańska]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 266 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42307   A: ar          SOLIDAR

188.
Polskie Radio. Rozgłośnia Gdańska
[Rozmowy gdańskiego MKS z delegacją rządową w Stoczni Gdańskiej : 7. Msza św. stoczniowa 31 VIII 1980]. – [S.l. : s.n., 1980]

Kas. 267 (1007)
 DO GÓRY   ID: 42308   A: ar          SOLIDAR

189.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
[1]. – Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981. – Strona A: 30'35, strona B: 30'40
Uwagi: zawiera : A: 1. NN 2. “Piosenka dla córki” [inc.: Nie mam teraz czasu dla ciebie…] (6’54) 3. “Mury” [inc.: Wyrwij murom zęby krat…] (sł. Jacek Kaczmarski) (8’59) 4. “Ballada o Janku Wiśniewskim” [inc.: Chłopcy z Grabówka…] (sł. Krzysztof Dowgiałło, muz. Mieczysław Cholewa) (10’30) 5. “Wojenko wojenko” [inc.: Wojenko, wojenko cóżeś Ty za Pani…] (14,50) 6. “Jarzębiny” [inc.: Pod ciemnoczerwonymi jarzębinami…] (sł. Karel Kryl) (19’22) 7. “I znowu” [inc.: Nic już nas nie zdoła…] (21’56) 8. “Przyjazd” [inc.: Siedzi na Sali egzekutywa…] (sł. Andrzej Strzelecki) (25’13) 9. [inc.: Nad butyłką…?] (26’00) 10. “Ojczyzna” [inc.: Moja ojczyzna jak sztandaru strzęp…] (sł. Jan Pietrzak) (28’58) [fragment]. - B: 1. “Ojczyzna” [inc.: Moja ojczyzna jak sztandaru strzęp…] (sł. Jan Pietrzak) 2. “List” [inc.: Wysyłam Ci gazetę…] (02’15) 3. [inc.: Mario Matko z Polskiej ziemi…] (07’42) 4. “Daj mi znak”[inc.: Więc na punkty rozpisz każdy mój sen…] (sł. Jacek Kleyff) (12’58) 5. [inc.: Nie róbcie ze mnie swojego…] (15’19) 6. [inc.: Gdy przedarł wróg granice…] (16’58) 7. “Zesłanie studentów” [inc.: Pod wielką mapą Imperium…] (sł. Jacek Kaczmarski) (20,45) 8. “Wigilia na Syberii” [inc.: Zasyczał w zimnej ciszy samowar …] (sł. Jacek Kaczmarski) (24’28)

Kas. 371 (1496)
 DO GÓRY   ID: 32456   A: ar          SOLIDAR

190.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
[2]. – Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981. – Strona A: 29'00, strona B: 29'27
Uwagi: zawiera : Strona A: 1. “Kiedym stawił się” [inc.: Kiedym stawił się u nieba wrót…] (sł. Andrzej Garczarek) 2. “Modlitwa” [inc.: Ojcze nasz, ojcze nasz któryś jest w niebie…] (sł. Jacek Zwoźniak) (04’32) 3.”Olimpiada” [inc.: Nikt nie wiedział kiedy wyruszamy…] (10’14) 4. “Jeźdźcy Apokalipsy” [inc.: Auta pokryte stalową blachą…] (sł. Jacek Zwoźniak) (11’53) 5. “Złe godziny” [inc.: W końcu tak być musiało przeszły złe godziny…] (sł. Leszek Wójtowicz) (14’02) 6. “Modlitwa o spokój”[inc.: Daj nam Boże trochę więcej spokoju…] (sł. Leszek Wójtowicz) (16’35) 7. “Moja litania” [inc.: Jaki jeszcze numer mi wytniesz…] (18’41) 8. “Grajek” [inc.: Ile pan dostaje panie grajek…] (22’15) 9. “Czy poznajesz mnie moja Polsko” [inc.: Czy poznajesz mnie moja Polsko…] (sł. Zbigniew Książek, muz. Przemysław Gintrowski) (25’30) - Strona B: 1. “Wszystko czego dziś chce” [inc.: Ledwo mnie znasz tyle już masz…] (sł. Andrzej Mogielnicki, muz. Romuald Lipko) (00’00) 2. “Niech żyje wojna” [inc.: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat…] (sł. Lucjan Szenwald) (01’10) 3. “Pchamy taczki” [inc.: Pchamy, pchamy...] (04’36) 4. “Prawdy nam potrzeba” [inc.: Prawdy, prawdy po trzykroć…] (06’13) 5. “Arka Noego” [inc.: W pełnym słońcu w środku lata…] (sł. i wyk. Jacek Kaczmarski) (12’11) 6. [inc.: Nic niewidomy...?] (15’38) 7. “Chłopcy radarowcy” [inc.: Tam na polu stoi krowa Rosiewicz…] (17’58) 8. [inc.: Powracają porannym…?] (21’05) 9. “Mury” [inc.: Wyrwij murom zęby krat…] (sł. Jacek Kaczmarski) (22’42) 10. “Ballada o Janku Wiśniewskim” [inc.: Chłopcy z Grabówka…] (sł. Krzysztof Dowgiałło, muz. Mieczysław Cholewa) (23’18) 11. “Sierpień 1980” [inc.: W czasach kiedy staniały łzy…] (sł. Krzysztof Kasprzyk) (25’18) 12. “Rozmowa ministra ze studentami” [inc.: Niemiecki Wam pomoże jak myślicie Wy matoły…] (sł. Jan Kelus) (27’21)

Kas. 372 (1496)
 DO GÓRY   ID: 32457   A: ar          SOLIDAR

191.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
[3]. – Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981. – Strona A: 30'20, strona B: 30'17
Uwagi: zawiera : Strona A: 1. “Uczyła mnie mama” [inc.: Uczyła mnie mama bym się nie bał chama] (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (0’00) 2. “Piosenka ambitna” [inc.: A jeden urzędnik z urzędu nie przyszedł dzisiaj do pracy…] (sł. R. Schubert?, wyk. Wały Jagiellońskie) (01’30) 3. “Bagnet na broń” [inc.: Kiedy przyjdą podpalić dom…] (04’48) 4. “Rozmowy ministra ze studentami” [inc.: Górski, Górski miły bracie, daj swobodę nam w Senacie…] (sł. Jan Kelus) (08’39) 5. “Ballada o św. Włodzimierzu” (14’20) 6. “Modlitwa o spokój” [inc.: Daj nam Boże trochę więcej spokoju…] (16’20) 7. “Brygadzista Albin” [inc.: Brygadzista Albin to chłopak morowy został delegatem…] (sł. Marcin Wolski) (18’06) 8. [inc.: Pytanie owo stawia dziś pół Polski... ] (20’45) 9. “Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał” [inc.: Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał…] (22’32) 10. “Historia pewnej podróży”[inc.: Na skraj miasta wyszło kilku takich…] (sł. Marek Grechuta) (24’53) 11. “Świadkowie” [inc.: Świadkowie. Od 30 lat szukam syna...] (26’38). – Strona B: 1. “Szła bieda na wschód” [inc.: Szła sobie drogą z kulawą nogą...] (00’00) 2. “Graj cyganie graj” [inc.: Ciężka jest praca górnika...] (wyk. Andrzej Rosiewicz) (04’54) 3. “Boże nasz” [inc.: My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu...] (09’41) 4. “Mury” [inc.: Wyrwij murom zęby krat...] (11’53) 5. “Ballada o Janku Wiśniewskim” [inc.: Chłopcy z Grabówka...] (12’19) 6. “Sierpień 1980” [inc.: W czasach kiedy stanęły łzy...] (14’08) 7. “Ballada z naganem do MHD – rozmowa w cztery oczy z trzema osobami” [inc.: Chociaż nie cierpię formy ballady, najlepiej ująć balladę...] (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (16’11) 8. “Uczyła mnie mama” [inc.: Uczyła mnie mama bym się nie bał chama…] (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (28’01)

Kas. 373 (1496)
 DO GÓRY   ID: 32458   A: ar          SOLIDAR

192.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
[4]. – Gdańsk. Hala Olivia, 20-22 VIII 1981. – Strona A: 13'57, strona B: 13'59
Uwagi: zawiera : Strona A: 1. “Czy dożyjemy” [inc.: …dzieje ojczyzny tworzą stałą pętlę...] (sł. Rudolf Schubert) 2. “Wejdą, nie wejdą…” [inc.: Tadeusz z Zosią do lasu pomyka...] (00’57) 3. Monolog (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (03’52) 4. “Wakacje za własne zarobione pieniądze, albo song Gastarbeiterów” [inc.: Pulmany dudnią w rytmicznym biegu...] (sł. Roman Kącki) 5. [inc.: Pytanie stawia owo dziś pół Polski...] (10’52) 6. “Sierpień 1980” [inc.: W czasach kiedy staniały łzy...] (13’58). – Strona B: 1. “Przyjazd” [inc.: Stoi na stacji Egzekutywa...] (sł. Andrzej Strzelecki, recyt. Daniel Olbrychski) 2. “Prowokator” [inc.: Ja jestem pro, ja jestem pro...] (04’55) 3. “Rejtan czyli raport ambasadora” [inc.: Wasze wieliczestwo, na wstępie śpieszę donieść...] (07’17) 4. “Tu sześćdziesiątka” [inc.: Ogromna sala, lśniący parkiet...] (sł. Janusz Sokołowski) (10’01) 5. “Czy dożyjemy” [inc.: Ciągła huśtawka nastrojów i nerwów...] (11’56)

Kas. 374 (1496)
 DO GÓRY   ID: 32459   A: ar          SOLIDAR

193.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
[5]. – Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981. – Strona A: 29'38, strona B: 28'01
Uwagi: zawiera : A: 1. “Szła bieda na wschód” [inc.: Szła sobie drogą z kulawą nogą...] (00’00) 2. “Graj Cyganie, graj” [inc.: Ciężka jest praca górnika, niełatwa jest praca kelnera...] (wyk. Andrzej Rosiewicz) (04’54) 3. “Boże nasz” [inc.: My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu...] (09’43) 4. “Mury” [inc.: A mury runą, runą, runą...] (11’52) 5. “Ballada o Janku Wiśniewskim” [inc.: Chłopcy z Grabówka...] (12’15) 6. “Sierpień 1980” [inc.: W czasach kiedy staniały łzy...] (14’09) 7. “Ballada z naganem do MHD – rozmowa w cztery oczy z trzema osobami” [inc.: Chociaż nie cierpię formy ballady, najlepiej ująć balladę...] (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (16’19) 8. “Uczyła mnie mama” [inc.: Uczyła mnie mama bym się nie bał chama...] (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (28’06) 9. Monolog (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (29’02). – Strona B: 1. “Uczyła mnie mama” [inc.: Uczyła mnie mama, bym się nie bał chama...] (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) 2. “Piosenka ambitna” [inc.: A jeden urzędnik z urzędu, nie przyszedł dzisiaj do pracy...] (wyk. „Wały Jagiellońskie”) (01’32) 3. Monolog (wyk. Jan Tadeusz Stanisławski) (04’50) 4. “Piosenka na wszelki wypadek” [inc.: Kiedy przyjdą podpalić dom...] 5. “Rozmowy ministra ze studentami podczas strajku okupacyjnego uczelni łódzkich luty 1981” [inc.: Górski, Górski miły bracie, daj swobodę nam w senacie...] (08’39) 6. “Modlitwa o spokój” [inc.: Daj nam Boże trochę więcej spokoju...] (sł. Leszek Wójtowicz) (16’21) 7. “Brygadzista Albin” [inc.: Brygadzista Albin, to chłopak morowy...] (18’14) 8. [inc.: Pytanie owo stawia dziś pół Polski...] (20’45) 9. “Przyjaciół nikt nie będzie wybierał” [inc.: Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał...] (sł. Andrzej Garczarek) (20’45) 10. “Historia pewnej podróży” [inc.: Na skraj miasta wyszło kilku takich...] (24’56) 11. “Świadkowie” [inc.: Świadkowie. Od trzydziestu lat szukam syna…] (wyk. Kaczmarski) (26’44)

Kas. 375 (1496)
 DO GÓRY   ID: 32460   A: ar          SOLIDAR

194.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981
Uwagi: zawiera: Strona A: 1. „Moja Ojczyzna” [inc.: Moja Ojczyzna, jak sztandaru strzęp...] (wyk. Janusz Sokołowski) 2. „Rejtan” (wyk. Jacek Kaczmarski) 3. „Czy poznajesz mnie moja Polsko” [inc.: Czy poznajesz mnie moja Polsko...] (wyk. Przemysław Gintrowski) 4. „Najważniejsze zadanie” (wyk. Leszek Wójtowicz) 5. „Jeźdźcy Apokalipsy” [inc.: Auta okryte stalową blachą...] (wyk. Leszek Wójtowicz) 6. „Ballada o Janku Wiśniewskim” [inc.: Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni...] (sł. Krzysztof Dowgiałło, muz. i wyk. Mieczysław Cholewa) 7. „Obława” (sł. i muz. Jacek Kaczmarski) 8. „Siepień 80” (wyk. Maciej Pietrzyk) 9. „Piosenka dla córki” [inc.: Nie mam teraz czasu dla ciebie...] (wyk. Maciej Pietrzyk) 10. „Boże nasz” [inc.: Boże nasz, Boże nasz...] (wyk. Maciej Pietrzyk) 11. „Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał” [inc.: Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał...] (wyk. Andrzej Garczarek). – Strona B: 1. „Jaś Kaczorowski” (wyk. Jacek Kleyff) 2. „Wejdą – nie wejdą” (wyk. Andrzej Zaorski) 3. „Romans Egzekutywy” (J. Sokołowski) 4. „Superekspres” (wyk. Marek Grechuta) 5. „Niebiescy blues” (wyk. S. Zygmunt) 6. „Ja jestem pro...” (wyk. J. Klesyk) 7. „Czy dacie sobie radę Samitowski...” (wyk. Tadeusz Sikora) 8. Propaganda sukcesu (wyk. Andrzej Rosiewicz) 9. „Wincenty Kalemba (wyk. Andrzej Rosiewicz)

Taś. 043 (2014/31)
 DO GÓRY   ID: 32474   A: ar          SOLIDAR

195.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981. – [Gdańsk] : Agencja Radiowa Solidarność Gdańsk, 1981

Kas. 139
 DO GÓRY   ID: 42214   A: ar          SOLIDAR

196.
Przegląd Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki", I
Gdańsk, Hala Olivia, 20-22 VIII 1981

Kas. 156 (781)
 DO GÓRY   ID: 42265   A: ar          SOLIDAR

197.
Radio Watykan
[Jan Paweł II do Polaków z okazji kanonizacji o. Kolbe] / Jan Paweł II. – Rzym, X 1982

Taś. 033 (2014)
 DO GÓRY   ID: 32481   A: ar          SOLIDAR

198.
Radio Wolna Europa. Rozgłośnia Polska
[1980–08 - audycje dotyczące strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980]
Uwagi: niska jakość nagrania

Kas. 211 (844)
 DO GÓRY   ID: 42288   A: ar          SOLIDAR

199.
Radio Wolna Europa. Rozgłośnia Polska
[1984 po 30.10 - audycje nadane po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki]. – [S.l. : s.n., 1984]

Kas. 145 (844) (strona A)
 DO GÓRY   ID: 42258   A: ar          SOLIDAR

200.
Radio Wolna Europa. Rozgłośnia Polska
[1984-10 - audycje dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki]. – [S.l. : s.n., 1984]
Uwagi: zawiera: strona A: m. in. fragment wywiadu zachodniego dziennikarza z ks. J. Popiełuszko

Kas. 201 (844)
 DO GÓRY   ID: 42284   A: ar          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm