L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fonograficzne \ Dokumentacja fonograficzna
1 2 3 4 5 z 5


51.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie
[1988-04-17 – Fragmenty Msz św. odprawionej przez ks. Adolfa Chojnackiego w Juszczynie] / Strona A: 29'16, strona B: 29'54

Kas. 51 (311)
 DO GÓRY   ID: 36133   A: ms          SOLIDAR

52.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie
[1988-05 – Spotkanie z Jackiem Smagowiczem na temat sytuacji strajkowej] / Strona A: 31'16

Kas. 91 (311)
 DO GÓRY   ID: 36169   A: ms          SOLIDAR

53.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie
[1988-06-19 - Katyń - program poetycko-dokumentalny] / Sława Bednarczyk ; młodzież z Juszczyna. – Strona A: 28'57

Kas. 26
 DO GÓRY   ID: 36044   A: ar          SOLIDAR

54.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie
[1985 - Fragmenty Mszy św. odprawionych w czasie trwania protestu głodowego w kościele w Krakowie-Bieżanowie, 13 IV i 21 VII] / Strona A: 26'45, strona B: 31'15

Kas. 105 (311)
 DO GÓRY   ID: 36183   A: ms          SOLIDAR

55.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie
[1985-11-03 - Fragmenty Mszy św. odprawionej w kościele w Krakowie Bieżanowie w pierwszą rocznicę pogrzebu śp. ks. J. Popiełuszki : homilię wygłosił ks. S. Konieczny; rozpoczęcie modlitw w intencji więźniów politycznych i więźniów sumienia] / Strona A: 31'08, strona B: 16'34

Kas. 106 (311)
 DO GÓRY   ID: 36185   A: ms          SOLIDAR

56.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Brygidy w Gdańsku
[1986 – Fragmenty Mszy św. z udziałem ks. Henryka Jankowskiego oraz ks. Stanisława Koniecznego (homilia) i ks. Kazimierza Jancarza] / Strona A: 29'07, strona B: 29'30

Kas. 31 (311)
 DO GÓRY   ID: 36114   A: ms          SOLIDAR

57.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-06-19 - Fragment czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę z homilią ks. S. Małkowskiego]. – [S.l. : s.n., 1986]
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Wprowadzenie / ks. Kazimierz Jancarz 2. Kazanie / ks. Stanisław Małkowski. - Strona B: 1. Homilia (dokończenie) / ks. Stanisław Małkowski 2. Modlitwa powszechna 3. "Solidarni" [inc.: Solidarni, nasz jest ten dzień...] / śpiew wierni

Kas. 200
 DO GÓRY   ID: 42283   A: ar          SOLIDAR

58.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1984-09-17/30 – XIV Sacrosong w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach; nagrania drugiego i trzeciego dnia festiwalu, kaseta 2] / Strona A: 27'36, strona B: 28'46

Kas. 48 (311)
 DO GÓRY   ID: 36130   A: ms          SOLIDAR

59.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1984-09-17/30 – XIV Sacrosong w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach, nagrania pierwszego i drugiego dnia festiwalu, kaseta 1] / Strona A: 28'05, strona B: 26'16

Kas. 49 (311)
 DO GÓRY   ID: 36131   A: ms          SOLIDAR

60.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1984-10-25 – Nabożeństwo czwartkowe w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach połączone z modlitewnym czuwaniem w intencji uprowadzonego ks. Jerzego Popiełuszki] / Strona A: 19'30, strona B: 19'31

CDCN_N_0050_15 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36088   A: ms          SOLIDAR

61.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985 – Waldemar Kocoń w Nowej Hucie - program poetycki] / Strona A: 28'41, strona B: 30'02

Kas. 28 (311)
 DO GÓRY   ID: 36109   A: ms          SOLIDAR

62.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985 – Spektakl: Modlitwa przeciw rozpaczy – w wykonaniu aktorów warszawskich teatrów] / Strona A: 28'25, strona B: 27'30

Kas. 33 (311)
 DO GÓRY   ID: 36116   A: ms          SOLIDAR

63.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985 – XV Sacrosong: Danuta Rin i Krzysztof Kolberger] / Strona A: 30'30, strona B: 30'35

Kas. 40 (311)
 DO GÓRY   ID: 36121   A: ms          SOLIDAR

64.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985 – XV Sacrosong, festiwal pieśni religijnej w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach]
/ Strona A: 25'55, strona B: 29'51

Kas. 126 (311)
 DO GÓRY   ID: 36179   A: ms          SOLIDAR

65.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985-04-14 - Wywiad z ks. Tadeuszem Zaleskim w sprawie napadu w Wielką Sobotę tego roku] / Strona B: 24'22

Kas. 30 (311)
 DO GÓRY   ID: 36113   A: ms          SOLIDAR

66.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985-02-07 – Wywiad Macieja Szumowskiego i Tadeusza Szymy z Lechem Wałęsą – Kraków-Mistrzejowice] / Strona A: 27'52, strona B: 21'49

Kas. 32 (311)
 DO GÓRY   ID: 36115   A: ms          SOLIDAR

67.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985-08-29 – Homilia ks. Kazimierza Jancarza wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w rocznicę pobytu ks. Jerzego Popiełuszki w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona B: 28'31

Kas. 123 (311)
 DO GÓRY   ID: 36190   A: ms          SOLIDAR

68.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1985-12-05 – Fragmenty czwartkowej Mszy za Ojczyznę z homilią ks. Kazimierza Jancarza] / Strona A: 29'23, strona B: 29'57

Kas. 47 (311)
 DO GÓRY   ID: 36129   A: ms          SOLIDAR

69.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-01-16 – Koncert ballad strajkowych w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach]. – Kraków-Mistrzejowice : Parafia św. Maksymiliana M. Kolebe, 1986. – Strona A: , strona B:. – ([Wieczór u św. Maksymiliana])
Uwagi: Koncert (przerywany oklaskami) ballad strajkowych i pieśni ze stanu wojennego artystów z Gdańska (co najmniej dwie osoby) - Kraków-Mistrzejowice 16 I 1986. – Strona A: 1. [inc.: Piękna Pani o smutnym obliczu...] 2. "Piosenka o Janku Wiśniewskim" [inc.: Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni...] 3. "Boże nasz" [inc.: My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu...] 4. Idą pancry... [inc.: Przyszli nocą w uśpiony dom...] 5. [inc.: Stoją pod krzyżem matki boleściwe...] 6. [inc.: Siostry twoje w żałobnych sukienkach....] 7. "Pamięci księdza Jerzego" [inc.: Cóż można zdziałać wobec takiej śmierci...] (sł. i muz. L. Wójtowicz) 8. Fragment homilii (?) NN o Nowej Hucie (m. in. kombinat jak obóz otoczony drutem kolczastym, budowa kościoła w Nowej Hucie). – Strona B: 1. [inc.: Kiedy żeś Chryste zawisł między nami...] 2. [inc.: W noc grudniową o północy ogłoszono...] 3. "Gryps" [inc.: Mój kochany pamiętaj o dzielnych...] 4. "Kolęda grudniowa" [inc.: Noc wigilii, noc czuwania, noc tęsknoty...] 5. "Modlitwa o wschodzie słońca" [inc.: Każdy Twój wyrok przyjmę twardy...]. - Stronę A kończy fragment homilii NN księdza nt. kombinatu HiL (prawdopodobnie nagranie z innej kasety)

Kas. 23 (311)
 DO GÓRY   ID: 36041   A: ar          SOLIDAR

70.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-07-17 – Homilia ks. Jana Umińskiego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 29'14, strona B: 04'04

Kas. 34 (311)
 DO GÓRY   ID: 36117   A: ms          SOLIDAR

71.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-02-20 – Homilia ks. Stanisława Koniecznego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 31'11, strona B: 18'44

Kas. 35 (311)
 DO GÓRY   ID: 36118   A: ms          SOLIDAR

72.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-06-19 – Fragmenty czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 43'59 strona B: 42'28
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Homilia / ks. Stanisław Małkowski. – Strona B: 1. Homilia (dokończenie) / ks. Stanisław Małkowski 2. Komentarz / ks. Kazimierz Jancarz (01'46) 3. Relacja dot. represji podejmowanych przez SB z okazji obchodów jubileuszu XXX-lecia kapłaństwa / ks. Adolf Chojnacki (03'16 - 11'40)

Kas. 94 (311)
Kas. 98 (311)
Kas. 257 (1887)
 DO GÓRY   ID: 36173   A: ms          SOLIDAR

73.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-06-05 – Fragmenty czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona B: od 11'43 - 41'24
Uwagi: zawiera : strona B: 1. Kazanie / ks. Andrzej Zwoliński (11'43)

Kas. 94 (311)
Kas. 98 (311)
 DO GÓRY   ID: 36174   A: ms          SOLIDAR

74.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-01-18 - Koncert Zespołu Pod Budą i występ Leszka Długosza] / Strona A: 27'34, strona B: 27'07

Kas. 110 (311)
 DO GÓRY   ID: 36188   A: ms          SOLIDAR

75.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986-03-16 - Występ Jacka Fedorowicza w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach]. – Kraków-Mistrzejowice : Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe, 1986. – Strona B: 31'04. – (Wieczór u Św. Maksymiliana ; 6, cz. 2)
Uwagi: Zawiera: [inc.: ...jak Państwo są nastawieni, bo ja jeszcze coś mam...] 1. Felieton nt. audycji nadawanej przed 13 XII 1981 w programie III Polskiego Radia: "Sześćdziesiąt Minut na Godzinę" - opis kolegów redakcyjnych: Kolegi Kierownika, Kolegi Kuchmistrza, Kolegi Tłumacza, Kolegi Spikera i in. 2. Felieton (wywiad z Kolegą Kierownikiem) (20'02)

Kas. 121 (311)
 DO GÓRY   ID: 36197   A: ms          SOLIDAR

76.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986? - Występ Kabaretu Pan Tu Mieszka: Stanisław Zygmunt, Krzysztof Piasecki w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Kabaret "Pan Tu Mieszka" : Krzysztof Piasecki i Stanisław Zygmunt ; akompaniament Stanisław Berger. – Kraków-Mistrzejowice : Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe, [ok. 1986]. – Strona A: 39'42, strona B: 45'13
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Skecze 2. [inc.: Jeśli się zdenerwuję bo sąsiad mi dokucza...] (wyk. S. Zygmunt) (29'46) 3. Justysia [Na Justysię czekałem przy studni...] (wyk. S. Zygmunt (32'45) 4. [inc.: Pan tu mieszka, tu się czuje Pan jak w domu...] (wyk. S. Zygmunt, K. Piasecki) (36'28). - Strona B: 1. Skecze 2. [inc.: Miał raz człowiek dwa problemy...] (11'41) 3. "Niebiescy, czyli blues" [Siedzę sobie na komisariacie...] (wyk. S. Zygmunt) (17'16) 4. Skecze 5. [inc.: Ci z góry znów pili noc całą...] (wyk. S. Zygmunt) 6. Skecz 7. [inc.: Popatrzcie tylko na tego trupa] (wyk. K. Piasecki) (42'46)

Kas. 22 (311)
 DO GÓRY   ID: 36040   A: ar          SOLIDAR

77.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1986? - Koncert pieśni niezależnych] / wykonanie Marzena Kubin. – Kraków-Mistrzejowice : Parafia św. Maksymiliana M. Kolbe, [ok. 1986]. – Strona A: 20'29, strona B: 20'33
Uwagi: Koncert pieśni niezależnych w parafii mistrzejowickiej zorganizowany w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę. - Zawiera: strona A: 1. [inc.: W wielkim świecie zagubiona...] (sł. i muz. J. Pietrzak) 2. [inc.: Jaki jeszcze numer mi wytniesz... (sł. i muz. L. Wójtowicz) 3. [inc. Moja Ojczyzna jak sztandaru strzęp...] 4. [inc.: W czasach kiedy staniały łzy...] 5. "Piosenka dla córki" [inc. Nie mam teraz czasu dla ciebie...] 6. [inc.: Siedzisz sam na pustym falochronie...] 7. "Prośba" [inc.: Naucz nas także palce zwijać...] (sł. Z. Herbert, muz. J. K. Pawluśkiewicz) 8. "Ojcze nasz" (inc.: Kiedy brat dla brata jest wrogiem...] 9. "Boże nasz" [inc.: My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu...] (fragm.) - Strona B: c. d. "Boże nasz". - Prawdop. koncert M. Kubin nagrany został na wcześniej nagranej kasecie Tadeusza Sikory "Ballady spod lady" - strona B (od 03'46: "Zakneblowany blues" - do końca tej strony kasety)

Kas. 24 (311)
 DO GÓRY   ID: 36042   A: ar          SOLIDAR

78.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-08-20 – Fragmenty Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach] / [ks. Kazimierz Jancarz]. – Strona A: 30'06, strona B: 28'53
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Kazanie (nt. dziedzictwa "Solidarności") / ks. Kazimierz Jancarz. - Strona B: 1. Kazanie (dokończenie) 2. Modlitwa powszechna (m. in. w intencji śp. Tadeusza Sarkowicza i śp. Józefa Sawy - czyta m. in. Roman Hnatowicz) (13.47) 3. NN recytuje: "Modlitwa za Solidarność" [inc. Przed Tobą Matko zginamy kolana...] / dr inż. Kózka (18'35) 4. Ogłoszenia (wspomnienie zmarłych, m. in.: Józef Sawa (20.38) 5. Pozdrowienie kapłańskie i błogosławieństwo (26'18) 6. Pozdrowienie gości z zagranicy (27'12) 7. Apel Jasnogórski [inc.: Maryjo Królowo Polski...] (28.16)

Kas. 87 (311)
 DO GÓRY   ID: 36165   A: ms          SOLIDAR

79.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-02-12 – Homilia ks. Stanisława Koniecznego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach; po mszy spotkanie z Lechem Wałęsą] / Strona A: 26'21, strona B: 29'21

Kas. 88 (311)
 DO GÓRY   ID: 36166   A: ms          SOLIDAR

80.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-10-15 – Homilia ks. Henryka Jankowskiego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach; po mszy spotkanie ze Stefanem Bratkowskim] / Strona A: 30'30, strona B: 30'35

Kas. 36 (311)
 DO GÓRY   ID: 36104   A: ms          SOLIDAR

81.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-10-29 – Homilia ks. Stanisława Koniecznego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach]
/ Strona A: 40'08, strona B: 34'43

Kas. 37 (311)
 DO GÓRY   ID: 36119   A: ms          SOLIDAR

82.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-11-19 – Homilia ks. Górala wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 30'03, strona B: 28'04

Kas. 86 (311)
 DO GÓRY   ID: 36164   A: ms          SOLIDAR

83.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-10-29 – Fragmenty czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 30'03, strona B: 30'04
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Przemówienie / NN członek NSZZ „Solidarność” PKS (dziękuje za „cudowne odzyskanie sztandaru” „Solidarności” PKS) 2. Powitanie sztandarów / ks. Kazimierz Jancarz (2’29) 3. Ks. Kazimierz Jancarz / Kazanie (m.in. krytycznie o udziale w tzw. "referendum") (18'40). – Strona B: 1. Kazanie (dokończenie) / ks. Kazimierz Jancarz 2. Ogłoszenia (krytycznie o tzw. „Święcie Zmarłych”) (24’10)

Kas. 89 (311)
 DO GÓRY   ID: 36167   A: ms          SOLIDAR

84.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1987-12-10 - Występ Jacka Fedorowicza: Refleksje listopadowo-grudniowe 1987, po czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę] / Jacek Fedorowicz. – [S.l. : s.n., 1987]

Kas. 196 (311)
 DO GÓRY   ID: 42282   A: ar          SOLIDAR

85.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988 - Homilia ks. Stanisława Koniecznego w czasie Mszy św. prymicyjnej nowowyświęconych kapłanów] / Strona B: 40'05

Kas. 96 (311)
 DO GÓRY   ID: 36177   A: ms          SOLIDAR

86.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-06-19 – Program "Katyń" w wykonaniu Grupy Sławy Bednarczyk (młodzież z Juszczyna) / Strona A: 28'57, strona B: 27'55

Kas. 26 (311)
 DO GÓRY   ID: 36107   A: ms          SOLIDAR

87.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-11 – Spotkanie z prof. Andrzejem Stelmachowskim] / Strona A: 43'29

Kas. 42 (311)
 DO GÓRY   ID: 36124   A: ms          SOLIDAR

88.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-06-19 – Ks. Adolf Chojnacki, O pogrzebie Jana Piwnika "Ponurego"] / Strona B: 41'11

Kas. 42 (311)
 DO GÓRY   ID: 36125   A: ms          SOLIDAR

89.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 1] / Strona A: 45'06, strona B: 44'49
Uwagi: zawiera: 1. Ks. Kazimierz Jancarz, Słowo wstępne do uczestników konferencji 2. Zbigniew Romaszewskie, Wprowadzenie do konferencji (03’45) 3. Jacek Taylor (odczytał), List od Lecha Wałęsy (16’52) 4. Sławomir Dutkiewicz (WiP) (25’20) 5. Z. Romaszewski, [sprawy organizacyjne] (30’03) 6. Jan Józef Lipski, [obejmuje prowadzenie obrad] (35’09) 7. Jan M. Rokita, [referat wprowadzający] (35’52)

Kas. 71 (311)
 DO GÓRY   ID: 36149   A: ms          SOLIDAR

90.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 2] / Strona A: 44'54, strona B: 44'56

Kas. 72 (311)
 DO GÓRY   ID: 36150   A: ms          SOLIDAR

91.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 3] / Strona A: 45'10, strona B: 45'05

Kas. 73 (311)
 DO GÓRY   ID: 36151   A: ms          SOLIDAR

92.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 4] / Strona A: 44'26, strona B: 39'25

Kas. 74 (311)
 DO GÓRY   ID: 36152   A: ms          SOLIDAR

93.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 5] / Strona A: 44'54, strona B: 18'41

Kas. 75 (311)
 DO GÓRY   ID: 36153   A: ms          SOLIDAR

94.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 6] / Strona A: 44'49, strona B: 44'24

Kas. 76 (311)
 DO GÓRY   ID: 36154   A: ms          SOLIDAR

95.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 7] / Strona A: 44'43, strona B: 39'21

Kas. 77 (311)
 DO GÓRY   ID: 36155   A: ms          SOLIDAR

96.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 8] / Strona A: 45'24, strona B: 45'13

Kas. 78 (311)
 DO GÓRY   ID: 36156   A: ms          SOLIDAR

97.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 9] / Strona A: 44'12, strona B: 43'43'15

Kas. 79 (311)
 DO GÓRY   ID: 36157   A: ms          SOLIDAR

98.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 10] / Strona A: 44'53, strona B: 21'05

Kas. 80 (311)
 DO GÓRY   ID: 36158   A: ms          SOLIDAR

99.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-08-25/28 – Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 11] / Strona A: 44'55, strona B: 44'49

Kas. 81 (311)
 DO GÓRY   ID: 36159   A: ms          SOLIDAR

100.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-01-07 – Spotkanie z red. Ewą Szumańską w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 28'17, strona B: 17'30

Kas. 93 (311)
 DO GÓRY   ID: 36172   A: ms          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm