L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fonograficzne \ Dokumentacja fonograficzna
1 2 3 4 5 z 5


101.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-02-11 – Fragmenty czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 29'46, strona B: 30'07
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Wprowadzenie / ks. Kazimierz Jancarz 2. Kazanie / ks. Kazimierz Jancarz (07'53). – Strona B: 1. Homilia (dokończenie) / ks. Kazimierz Jancarz (13'57) 2. Modlitwa powszechna / m.in. Roman Hnatowicz (14'00) 3. Ogłoszenia / ks. Kazimierz Jancarz (18'30)

Kas. 97 (311)
 DO GÓRY   ID: 36178   A: ms          SOLIDAR

102.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-04-21 – Spotkanie z Adamem Macedońskim w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 29'35

Kas. 113 (311)
 DO GÓRY   ID: 36191   A: ms          SOLIDAR

103.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-04-28 – Spotkanie z Antonim Lenkiewiczem w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach (encyklika)] / Strona B: 22'39

Kas. 113 (311)
 DO GÓRY   ID: 36193   A: ms          SOLIDAR

104.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-11-03 - Spotkanie z Leszkiem Moczulskim] / Leszek Moczulski, Jan A. Kłoczowski. – Kraków-Mistrzejowice, Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, 1988. – Strona A: 33’02, strona B: 31’35
Uwagi: strona A: 1. Spotkanie z Leszkiem Moczulskim, 3 XI 1988. - Strona B: cd spotkania z L. Moczulskim 2. Spotkanie z o. Janem A. Kłoczowskim (12'50) 3. "Pierwsza Brygada" [inc. Legiony to....] (27'50)

Kas. 46 (311)
 DO GÓRY   ID: 32504   A: ar          SOLIDAR

105.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-11-18 – Koncert Piotra Szczepanika w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 30'28, strona B: 30'45

Kas. 92 (311)
 DO GÓRY   ID: 36171   A: ms          SOLIDAR

106.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1988-11-17 - Homilia ks. Stanisława Małkowskiego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach; po mszy spotkanie z Wojciechem Giełżynskim] / Strona A: 30'02, strona B: 30'02

Kas. 111 (311)
 DO GÓRY   ID: 36189   A: ms          SOLIDAR

107.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-04-20 i 05-16 – Homilia ks. Adolfa Chojnackiego wygłoszona w czasie czwartkowych Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 29'29, strona B: 12'00

Kas. 44 (311)
 DO GÓRY   ID: 36127   A: ms          SOLIDAR

108.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-02-09 – Homilia ks. Henryka Jankowskiego wygłoszona w czasie czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 30'06, strona B: 29'38

Kas. 95 (311)
 DO GÓRY   ID: 36175   A: ms          SOLIDAR

109.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-02-09 – Homilia ks. Henryka Jankowskiego wygłoszona w czasie Mszy św. w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 29'52, strona B: 30,09

Kas. 99 (311)
 DO GÓRY   ID: 36180   A: ms          SOLIDAR

110.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-02-09 – Lech Wałęsa w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach; spotkanie po Mszy św.] / Strona A: 31'09, strona B: 31'11

Kas. 101 (311)
 DO GÓRY   ID: 36182   A: ms          SOLIDAR

111.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-02-09 (czwartek) – Spotkanie z Lechem Wałęsą w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach]
/ Strona A: 29'42, strona B: 28'55

Kas. 125 (311)
 DO GÓRY   ID: 36184   A: ms          SOLIDAR

112.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-05-01 - Prezentacja kandydatów na posłów i senatorów Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"] / Strona A: 18'15

Kas. 116 (311)
 DO GÓRY   ID: 36200   A: ms          SOLIDAR

113.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-05-01 – Fragmenty nagrań z pochodu po Mszy św. za Ojczyznę i "Solidarność" w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach: Mistrzejowice – Bieńczyce – os. Szklane Domy _ HiL] / Strona A: 29'14, strona B: 30'18
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Historia nabożeństw czwartkowych (dokończenie) / czyta Roman Hnatowicz 2. Uwagi porządkowe przed pochodem z Mistrzejowic (przez Nową Hutę) do HiL („pielgrzymka przez cztery kościoły”) / NN (02’36) 3. Wprowadzenie / ks. Kazimierz Jancarz (05’42) 4. Słowo od przedstawicieli robotników / czyta Roman Hnatowicz (11’13) 5. Szczęść Boże na drogę / ks. Kazimierz Jancarz (14’04) 6. „Święty Józefie patronie nasz” [śpiew] / NN (14’30) 7. Powitanie w kościele w Bieńczycach / NN ks. (14’57) 8. Okrzyki: „Niech żyje Solidarność” (18’08) 9. Historia „Arki” / czyta Roman Hnatowicz (18’26) – Strona B: 1. Podziękowanie przedstawiciela FMW / Wojciech Polaczek 2. Poświęcenie krzyża w miejscu śmierci Bogdana Włosika / NN ks. (03’20) 3. Apel poległych / czyta Roman Hnatowicz (06’36) 4. Powitanie pochodu w kościele na os. Szklane Domy [inc.: Witaj nam Maryjo Matko Solidarności ] / o. Niward Karsznia (08’59) 5. Historia kościoła / Zbigniew Ferczyk (10’51) 6. Błogosławieństwo na drogę / o. Niward Karsznia (16’39) 7. „Modlitwa obozowa” [inc.: O Panie któryś jest na niebie...] (fragment) (17’16) 8. Program pochodu na terenie HIL / Edward Nowak (?) (17’30) 9. „Hymn Solidarności” [inc. : Solidarni nasz jest ten dzień...] / śpiewa Edward Nowak (?) (21’27) 10. Powitanie pocztów sztandarowych przez dyr. HiL / Radowski (?) (23’06) 11. Okrzyki: „Solidarność”, „Solidarność” (23’52) 12. Przemówienie (przerywane okrzykami: „Solidarność”, „Mietek Gil”) / Mieczysław Gil (24’25)

Kas. 118 (311)
 DO GÓRY   ID: 36202   A: ms          SOLIDAR

114.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-05-01 – Fragmenty Mszy św. za Ojczyznę i "Solidarność" w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 30'13, strona B: 30'00
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Początek mszy: znak krzyża i pozdrowienie / NN ks. 2. Wprowadzenie / ks. Kazimierz Jancarz (00’23) 3. Liturgia słowa. Pierwsze czytanie (Rdz) / NN (07’54) 4. Psalm / NN (10’26) 5. Drugie czytanie (Kol) / NN (13’22) 6. Aklamacja (Alleluja) (14’36) 7. Ewangelia (Mt) / NN (15’37) 8. Kazanie / ks. Stanisław Małysiak. – Strona B: 1. Homilia (dokończenie) / ks. Stanisław Małysiak 2. Modlitwa powszechna (12’27) 3. Modlitwa po Komunii (Módlmy się) / NN ks. (17’37) 4. Błogosławieństwo / NN ks. (18’07) 5. „Boże coś Polskę” (fragment) / wierni (18’34) 6. Przemówienie / Mieczysław Gil (18’52) 7. Historia nabożeństw czwartkowych / czyta Roman Hnatowicz (24’41)

Kas. 119 (311)
 DO GÓRY   ID: 36203   A: ms          SOLIDAR

115.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[1989-10-19 – Spotkanie z red. Józefą Hennelową ("Tygodnik Powszechny")] . – Strona A: 30'16, strona B: 16'25

Kas. 90 (311)
 DO GÓRY   ID: 36168   A: ms          SOLIDAR

116.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Jacek Fedorowicz w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach – Przyczyny pijaństwa] / Strona A: 28'16, strona B: 23'31

Kas. 82 (311)
 DO GÓRY   ID: 36161   A: ms          SOLIDAR

117.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Jacek Fedorowicz w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach – O kulturze niezależnej] / Strona A: 27'25, strona B: 29'12

Kas. 83 (311)
 DO GÓRY   ID: 36162   A: ms          SOLIDAR

118.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Jacek Fedorowicz w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach – Kultura w czasach Stalina] / Strona A: 26'16, strona B: 25'48

Kas. 84 (311)
 DO GÓRY   ID: 36163   A: ms          SOLIDAR

119.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Koncert Chóru "Organum" w kościele mistrzejowickim] / [Chór "Organum" ; dyryg. Roman Hnatowicz ]. – Strona B: 00'00 - 08'36
Uwagi: fragment koncertu krakowskiego Chóru "Organum" w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach w latach 80. - Nagranie na kasecie zawierającej audycję dotyczącą Grudnia 1970 na Wybrzeżu

Kas. 29 (311)
 DO GÓRY   ID: 36111   A: ms          SOLIDAR

120.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Koncert Pawła Orkisza w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 28'59, strona B: 24'00

Kas. 122 (311)
 DO GÓRY   ID: 36192   A: ms          SOLIDAR

121.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Koncert Tadeusza Sikory w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 31'05

Kas. 115 (311)
 DO GÓRY   ID: 36198   A: ms          SOLIDAR

122.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Koncert Szymona Pawlickiego w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona B: 23'43

Kas. 115 (311)
 DO GÓRY   ID: 36199   A: ms          SOLIDAR

123.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Koncert Ewy Błoch w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona B: 27'44

Kas. 116 (311)
 DO GÓRY   ID: 36201   A: ms          SOLIDAR

124.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Program religijno-patriotyczny "Bóg i Ojczyzna"] / wyk. Anna Nehrebecka. – Strona A: 21'41, strona B: 21'22
Uwagi: program oparty głównie na tekstach romantyków: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida: fragmenty Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Pism politycznych Mickiewicza, listu J. Słowackiego z 1848 r. do Jana Komierowskiego, teksty poetyckie: Ujejskiego, Rostworowskiego, Gomulickiego, Słonimskiego, Tuwima, Wierzyńskiego, Balińskiego, J. Hartwig i in.; na zakończenie fragment kazania Prymasa S. Wyszyńskiego z 1974 r.

Kas. 39 (311)
 DO GÓRY   ID: 36120   A: ms          SOLIDAR

125.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Program poetycki o ks. J. Popiełuszce] / Zespół z Andrychowa. – Strona A: 42'17

Kas. 96 (311)
 DO GÓRY   ID: 36176   A: ms          SOLIDAR

126.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Spotkanie ze Stefanem Bratkowskim w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 30'30, strona B: 28'41

Kas. 50 (311)
 DO GÓRY   ID: 36132   A: ms          SOLIDAR

127.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Walka o Krzyż w Nowej Hucie - relacje] / Strona A: 27'11, strona B: 30'59

Kas. 100 (311)
 DO GÓRY   ID: 36181   A: ms          SOLIDAR

128.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Występ Jacka Fedorowicza w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona A: 28'23

Kas. 114 (311)
 DO GÓRY   ID: 36194   A: ms          SOLIDAR

129.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Występ Kabaretu "Potem" w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach] / Strona B: 30'09

Kas. 114 (311)
 DO GÓRY   ID: 36196   A: ms          SOLIDAR

130.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Duszpasterstwo Ludzi Pracy
[Wywiad Macieja Szumowskiego i Tadeusza Szymy z Lechem Wałęsą]. – Kraków-Mistrzejowice, [ok. 1986]. – Strona A: 17'34, strona B: 18'31
Uwagi: Wywiad przeprowadzony w ramach Niezależnej Telewizji (NTV) działającej przy duszpasterstwie Ludzi Pracy w Krakowie-Mistrzejowicach

Kas. 191
 DO GÓRY   ID: 32510   A: ar          SOLIDAR

131.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie
[1984-01 - Fragmenty Mszy św. za Ojczyznę z homilią ks. Jerzego Popiełuszki]. – [S.l. : s.n., 1984]
Uwagi: zawiera: strona A: 1. Homilia / ks. Jerzy Popiełuszko 2. Modlitwa powszechna. - Strona B: 1. Występy artystów, m.in. [inc.: Ojczyzna moja, to malowane łany...] / wyk. solo NN (00'24) 2. Ogłoszenia / ks. Jerzy Popiełuszko 3. "Boże coś Polskę"

Kas. 190
 DO GÓRY   ID: 42280   A: ar          SOLIDAR

132.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie
[1986-10-19 - Fragmenty Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie w drugą rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki] / Strona A: 25'26, strona B: 28'02
Uwagi: zawiera: Strona A: 1. Powitanie / ks. Teofila Boguckiego (głównego celebransa ks. Henryka Jankowskiego z Gdańska oraz kaznodziei ks. Mieczysława Nowaka) 2. Śpiew: [inc.: Christus vincit, Christus regnat...] 3. Wprowadzenie / ks. Henryk Jankowski, 4. Ewangelia (11’24) 5. Homilia / ks. Mieczysław Nowak (przerywana oklaskami). - Strona B: 1. C. d. homilii 2. Komunikaty / ks. Teofil Bogucki

Kas. 27 (311)
 DO GÓRY   ID: 36108   A: ms          SOLIDAR

133.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie
[1989-10-29 – Homilia ks. dr. Józefa Wójcika wygłoszona w czasie Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie] / Strona A: 28'43, strona B: 19'59

Kas. 124 (311)
 DO GÓRY   ID: 36186   A: ms          SOLIDAR

134.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie
[1984-12 - Homilia ks. Marka Łabudy wygłoszona w czasie nabożeństwa we Włoszczowie w czasie strajku szkolnego w obronie krzyży] / Strona A: 29'49

Kas. 30 (311)
 DO GÓRY   ID: 36112   A: ms          SOLIDAR

135.
Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie
[1986? – O wyzysku, redaktor Ernest Skalski we Włoszczowie] Strona A i pocz. B / Strona A: 25'20, strona B: 24'40 [pocz.]

Kas. 41 (311)
 DO GÓRY   ID: 36122   A: ms          SOLIDAR

136.
Michnik Adam
Najnowsza historia PRL : [wykład TKN] / Adam Michnik. – Kraków, II-IV (?) 1978. – Strona A: 29'36, strona B: 30'19
Uwagi: prawdopodobnie wykład z cyklu "Najnowsza historia PRL" wygłoszony w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych (por. Opozycja małopolska w dokumentach..., s. 221). - Nagranie dokonane przez Zbigniewa Solaka

Kas. 10
 DO GÓRY   ID: 4220   A:           SOLIDAR

137.
Michnik Adam
Inteligencja a komunizm w Polsce po 1945 roku : [wykład TKN] / Adam Michnik. – [Kraków, II-IV (?) 1978]. – Strona A: 29'27, strona B: 27'43
Uwagi: wykład wygłoszony w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. - Nagranie dokonane przez Zbigniewa Solaka

Kas. 15
Kas. 244 (FCDCN)
 DO GÓRY   ID: 4223   A:           SOLIDAR

138.
Michnik Adam
Z dziejów politycznych Polski Ludowej : [wykład] / Adam Michnik. – Kraków, [ok. 1978]. – Strona A: 30'40, strona B: 30'40
Uwagi: wykład wygłoszony w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. - Nagranie dokonane przez Zbigniewa Solaka

Kas. 9
 DO GÓRY   ID: 4218   A:           SOLIDAR

139.
Michnik Adam
Z dziejów politycznych Polski Ludowej : [wykład] / Adam Michnik. – [Kraków, ok. 1978]. – Strona A: 30'05, strona B: 29'55
Uwagi: wykład wygłoszony w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. - Nagranie dokonane przez Zbigniewa Solaka

Kas. 11
 DO GÓRY   ID: 4222   A:           SOLIDAR

140.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Uniwersytet Jagielloński. Radio
[Fragmenty programów Radia NZS UJ] / red. Dobrosław Rodziewicz i in. – [1]. – Kraków, ok. 20 XI 1981
Uwagi: zawiera: Strona A: 1. NN recytuje wiersze m. in. Krzysztofa Dawidowicza z tomu: Koniec kanikuły: [inc.: Cienie opuszczonych gałęzi tańczą / w żółtym świetle mglistych latarni / widział uciekający październik / człowiek malujący drzewa na czarno... (00'16) 2. Przypadek Ikara [inc.: Oto skrzydła stężały woskiem...] (02'24) 3. Rozmowa [inc.: Gazeta obrusem, kandelabrem butelka...] (04'02) ...i dalej: Nasz dom, Jeszcze raz, Ostatnia podróż Guliwera, Tętno, Koniec kanikuły. - Strona B: 1. Wywiad z J. M. Rokitą nt. zjazdu NSZZ „Solidarność” (m. in. o wyborze L. Wałęsy na przewodniczącego związku) (16'50) 2. Kabaret : NN, Pastisz J. Ch. Paska o Władysławie Miechowicie (31'00) 3. Kabaret: Z cyklu: Nasze Spotkania: rozmowa z mgr inż. Alicją Dobrowolną i mgr inż. Zdzisławem Zimowym (32'27) 4. Kabaret: Wiadomości Gasnącego Dnia (dziennik TV) (38'04) 5. Prognoza pogody (góral Jan Ciećkowski z dziennikarzem BBC Graham MacBion?) (40'00) 6. Fortepian (42'24) 7. Piosenka, śpiewa NN [inc.: Pani wybaczy, że się zwierzę...] (43'23)1

Taś. 010 (1930/1)
 DO GÓRY   ID: 32473   A: ar          SOLIDAR

141.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Uniwersytet Jagielloński. Radio
[Fragmenty programów Radia NZS UJ] / red. Dobrosław Rodziewicz, Dorota Koczwańska i in. – [2]. – Kraków, ok. 20 XI 1981. – Strona A: 08'30, strona B: 41'35
Uwagi: zawiera : Strona A: Radio NZS (ok. 20 XI 1981), relacja ze strajku: Dobrosław Rodziewicz, Dorota Koczwańska, Anna [?], Jolanta Krzysztoforska (08’30). – Strona B: Audycje Radia NZS: 1. Felieton [inc.: Dziś autor usiadł za biurkiem z zamiarem napisania ostrego politycznego felietonu] 2. Felieton [inc.: Od pewnego czasu drażni mnie w telewizji i nie tylko tam szczególny pietyzm w traktowaniu narodowych rocznic… - dot. propagandy i Dziennika TV] 3. Komentarz o roku 1920 (7’04) 4. Droga do niepodległości – kalendarium (8’28) 5. NN recytuje wiersz E. Słońskiego, A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć… (21’10) 6. Jw. recytuje NN wiersz: inc.: Oto się ziemia odnawia, oto się Polska odradza… (22’22) 7. Jw. recytuje wiersz K. Wierzyńskiego, Listopad 1918 [inc.: To jest ostatnia jesień, niebezpieczna pora...] (23’31) 8. Jw. recytuje wiersz J. Mączki, Kiedyś... [inc.: Kiedyś... po latach - gdy ścichną te fale...) (26’12) 9. Dyskusja o teatrze (kilka osób) (27’06)

Taś. 011 (1930/2)
 DO GÓRY   ID: 32472   A: ar          SOLIDAR

142.
NSZZ "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
[Prezentacja kandydatów na stanowisko przewodniczącego związku - 1]. – [S.l. : s.n., 1981]. – Strona A: 31'39, strona B: 31'05
Uwagi: zawiera: strona A: autoprezentacja kandydatów na przewodniczącego: 1. Marian Jurczyk (00'21) 2. Andrzej Gwiazda (09'43) 3. Lech Wałęsa (19'13) 4. Jan Rulewski (26'11). - Strona B: 1. Jan Rulewski cd. 2. Pytania do kandydatów (04'04) 3. Odpowiedzi M. Jurczyka (04'24)

Kas. 149 (844)
 DO GÓRY   ID: 42263   A: ar          SOLIDAR

143.
NSZZ "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
[Prezentacja kandydatów na stanowisko przewodniczącego związku - 2]. – [S.l. : s.n., 1981]. – Strona A: 30'51, strona B: 30'53
Uwagi: zawiera: strona A: odpowiedzi na pytania 1. Andrzej Gwiazda (00'02) 2. Lech Wałęsa (27'30). - Strona B: 1. Lech Wałęsa cd. 2. "Piosenka o Janku Wiśniewskim" [inc. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni...] / wyk. Krystyna Janda (28'56)

Kas. 150 (844)
 DO GÓRY   ID: 42264   A: ar          SOLIDAR

144.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Porozumiewawcza
[Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej]. – Gdańsk, 23.01.1981
Uwagi: Taśma magnetofonowa zawierająca nagrania z posiedzenia KKP. Prowadzący zebranie odczytuje serwis KKP dotyczący sytuacji strajkowej w kraju. Wypowiedzi: Bogdan Borusewicz (podsumowanie czterogodzinnego strajku w Gdańsku), Grzegorz Zierkiewicz (NZS), Lech Kaczyński, Lech Wałęsa (konferencja prasowa)

Taś. 001 (1984 D 15/11)
 DO GÓRY   ID: 5114   A:           SOLIDAR

145.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1981 – Jan Pietrzak, Żeby Polska była Polską : fragment koncertu] / Strona A: 46'46

CDCN_N_0048_13 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36085   A: ms          SOLIDAR

146.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1981-03-13 – O siłach antysocjalistycznych : spotkanie związkowców z Adamem Michnikiem i Konradem Bielińskim, członkami KSS "KOR" i doradcami KRH w sali teatralnej HiL (1)] / Strona A: 28'57, strona B: 27'00
Uwagi: zawiera: Strona A: 1. Adam Michnik o "siłach antysocjalistycznych". - Strona B: 1. Cd. wykładu A. Michnika 2. NN odczytuje dane biograficzne rodziny A. Michnika z ulotki sygnowanej przez „Solidarność” kolportowanej przed spotkaniem w Krakowie-Nowej Hucie (23’36)

CDCN_N_0043_08 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36081   A: ms          SOLIDAR

147.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1981-03-13 – O siłach antysocjalistycznych : spotkanie związkowców z Adamem Michnikiem i Konradem Bielińskim, członkami KSS "KOR" i doradcami KRH w sali teatralnej HiL (2)] / Strona A: 30'18, strona B: 29'47

CDCN_N_0047_12 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36084   A: ms          SOLIDAR

148.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Radio
[1983-06 - Audycja Radia Solidarność Małopolska] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona B: 33’56 - 42'14
Uwagi: audycja nadana przed wizytą Papieża Jana Pawła II, słyszana w paśmie UKF w Krakowie-Nowej Hucie. - Audycję rozpoczyna sygnał radia: mel. refrenu piosenki "Jak długo na Wawelu” [inc.: Zwycięży Orzeł Biały...]. 1. Przed wizytą Jana Pawła II; nawiązanie do niezrealizowanej wizyty Papieża w PRL w 1966 2. Fragment przemówienia Władysława Gomułki z 1966 (35’02) 3. [Zakłócenia] (36’05-37’42) 4. Fragment przemówienia przewodniczącego RKW NSZZ „Solidarność” Małopolska Władysława Hardka (38’41) [zakłócenia] 5. Informacyjny Serwis Radiowy (wiadomości: Wrocław, Kraków, protesty na Dolnym Śląsku i kampania antykościelna przed pielgrzymką)

CDCN_N_0042_07 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36106   A: ms          SOLIDAR

149.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Radio
[1983-11-05 - Audycja Radia Solidarność Małopolska] / [nagr. Jan Żurek]. – Strona B: 06'27 - 09'14
Uwagi: audycja Radia Solidarność Małopolska nagrana z fonii programu II TVP - 5 XI 1983 - Zawiera: 1. Lektorka odczytuje oświadczenie z 28 X 1983 o zawiązaniu się Regionalnej Komisji Solidarności w Krakowie (RKS 1/83) (06'27) 2. Plan niezależnych obchodów Święta Niepodległości w Krakowie - komunikat RKS z 28 X 1983 3. Audycję kończy sygnał radia: mel. refrenu piosenki "Jak długo na Wawelu" [inc.: Zwycięży Orzeł Biały...]

CDCN_N_0038_03 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36105   A: ms          SOLIDAR

150.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Tajna Komisja Robotnicza Hutników HiL
[1982-1984 – Demonstracje "Solidarnościowe" w Krakowie-Nowej Hucie] / [nagr. Jan Żurek]. – Stron A: 42'33, strona B: 45'49
Uwagi: zawiera: strona A: 1. 1984-06-17 - Wybory do „Rad Narodowych”: przedpołudniowa Msza św. w kościele “Arka Pana” w Nowej Hucie-Bieńczycach i następnie pochód pod Dzielnicową Radę Narodową 2. 1984-05-01 - Demonstracja po Mszy św. w kościele „Arka Pana” w Nowej Hucie-Bieńczycach (35’38). - Strona B: 1. 1984-08-31 Demonstracja po Mszy św. w kościele „Arka Pana” w Nowej Hucie-Bieńczycach 2. 1982-10-13 - Pochód „solidarnościowy” idący od bramy HiL; ostatnie fragmenty nagrano wieczorem pod kinem “Świt” w Krakowie-Nowej Hucie (20’05) 3. 1983-06 - Audycja Radia „Solidarność Małopolska”, nadana przed wizytą Papieża a słyszana na UKF w Krakowie-Nowej Hucie (33’56)

CDCN_N_0042_07 (2349)
 DO GÓRY   ID: 36080   A: ms          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm